телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Канцтовары -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:История

Роль Еразма Роттердамського в гуманістичному русі Німеччини

найти похожие
найти еще

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Для повного виявлення історичної значущості Еразма Роттердамського (1469-1535) в гуманістичному русі Німеччини необхідно звернутися до витоків зародження і розвитку гуманізму, який за часом співвідноситься з XIV – XVI ст. Спільною метою роботи є виявлення соціально-економічних, політичних, культурних умов в яких розвивалися гуманістичний рух і переконання реформацій, а також вивчення світоглядних позицій представників різних гуманістичних течій і шкіл, які висловлюються тезами і приводяться в додатку до роботи у вигляді таблиць. Гуманістична діяльність Еразма Роттердамського, яка доводиться в основному на XVI ст., не розглядується в даному розділі, оскільки цьому присвячені окремі розділи дипломної роботи. XIV ст. – Треченто, як називають його італійці, в історії Західної Європи має значення рубежу, від якого в розвитку суспільних стосунків спостерігається поворот, початок того найважливішого соціального зрушення, яким з'явилося зародження раннього капіталізму. Це століття наповнене бурхливими подіями класової боротьби, що виявляється в різноманітних формах і виражає перші ознаки соціальної і політичної кризи. У Європі виникає і міцніє з кожним десятиліттям новий суспільний устрій – ранній капіталізм. Італія стала первістком в цьому процесі. Внаслідок того, що Італія і економічно, і політично була тісно пов'язана з країнами Центральної Європи, це було новим етапом і в їх історії. Спілкування з італійськими купцями і фінансистами стає посівом нових уявлень і життєвих принципів, які поступово руйнували звичні уявлення минулих часів про моральні і політичні засади. У представленнях сучасників ще жило поняття « Священна Римська імперія», хоча в результаті різних історичних процесів відбувалося відособлення держав і визначення їх незалежності від імперії. Німеччина була комплексом земель і міст, які мали різну «політичну вагу»: Північно-німецька Ганза на чолі з Бременом і Любеком, Швабський союз і менш слабкі в політичному значенні Союз рейнських міст і Верхня Саксонія і Тюрінгія, економічно пов'язані також з Польщею, Угорщиною і Чеським королівством, що входило до складу імперії. У цих країнах, своєю мовою і древніми племінними традиціями тих, що сильно відрізняються від німецьких, міста по складу населення більш, ніж наполовину були німецькими і виникали на основі запозиченого з Німеччини міського права, що давало можливість німецьким купцям відчувати себе в них панами. Перші кроки раннього капіталізму в Германії пов'язують з виникненням крупних торгівельних компаній, акумуляцією торгівельного капіталу, розвитком виробництва. Німецька національна самосвідомість в кінці XIV і зачала XV ст. ледве зароджувалося. Завдяки міцніючому взаємозв'язку між окремими землями виникло розуміння «німців», як з аналогічними проявами національної самосвідомості в Германії. Раз у раз йшла мова про «тюрингах» і «франки», про «баварській нації», «саксонській нації», «остфалах» і «вестфалах». Віддзеркалення таких відмінностей знаходиться і в університетських статутах, і в торгових угодах, і в ремісничих статутах. Особливо трагічним для долі німецького народу в цей період історичного розвитку було те, що монархії, через об'єктивні закономірності тієї, що набувала все більш національний характер, бракувало політичний центр, такого, яким був для Франції Париж, для Англії – Лондон, а для Русі, що звільнялася від татарського ярма, вже ставала Москва.

Втім, і окрім собору Базеля протягом XV ст. спостерігається значне зростання міської бюрократії, що відображало внутрішні зміни в житті і управлінні міста. Ускладнилося внутрішнє життя міста, в ньому виникали багаточисельні канцелярії, і в міське право почали поступово упроваджуватися пристосовувані до умов міського життя XV ст. норми римського права. Проповідники настоятелі міських церков, вчителі міських приходських шкіл, нарешті, «фізикус» – лікар-гігієніст міста, на додаток до радників по питаннях має (консулентам) рацію і ораторам складали в другій половині XV ст. вже значну групу міської інтелігенції. Це була саме міська, бюргерська інтелігенція, що значно різнилася від освічених міністеріалів і дворянства служивого при дворах князів, від вчених братів – еремітів августинських монастирів. 40-і роки XV ст. з'явилися моментом пробудження німецької суспільної і політичної думки. Значну роль в цьому зіграли проповіді Яна Гуса, що послужили джерелом для ідей реформації, що визріли в ході «соборних суперечок» першої половини XV ст. В середині XV ст, насамперед в імперських містах південно-західної Німеччини, виникають перші гуманістичні кухлі. Перший кружок виник в місті Нюрнберг. Він не був зв'язаний і з традиціями Девентерського братерства і шкіл « Нового благочестя». Він не мав спеціальної регламентації і був просто співдружністю інтелектуалів, що понад усе нагадує « Академії» італійських гуманістів. Склад його був достатньо строкатим. Характерною тенденцією Нюрнберзького кружка гуманістів було розповсюдження його впливу на весь масив міської культури. В той же час з об'єднання приваблених на службу в місто освічених людей кружок поступово переростав в співдружність освічених городян. Таким чином в цілому цю тенденцію можна характеризувати як локалізацію гуманістичного руху. Можна відзначити ще одну характерну межу гуманістичного кружка в Нюрнберг. Він поступово включав в орбіту свого впливу і пов'язані з містом невеликі культурні центрів, у тому числі резиденції єпископів. Поза сферою його культурного впливу залишалися тільки резиденції світських князів. Велику роль в розповсюдженні гуманістичної культури, реформі освіти грали багато патриціанських сімей. Наприклад, патриціанська сім'я Піркгеймерів, яка належала до найбільш освіченої частини міської верхівки, була активним меценатом року Нюрнберга. В Аугсбурзі багатий патрицій і купець, бургомістр Сигизмунд Госсемброт не лише був меценатом, але і сам організував гуманістичний кружок. У Нюрнберзі і Аугсбургу, з другої половини XV ст. що грали найбільшу роль в політичному житті Німеччини, раніше всього складалися гуманістичні співтовариства. Гуманістичної орієнтації набували і інші міста Німеччини. Так місто Ульм грало велику роль у формуванні німецької національної культури, як один з ранніх центрів книгодрукування. В той же час Базель став найважливішим центром гуманізму в боротьбі за реформу університетської освіти. У першій половині XV ст. Прага втрачає роль столиці імперії. Серед міст імперії не багато хто з них міг претендувати на першість. Королівська резиденція і канцелярія знаходилася в Надьвараде до Констанцського собору (1414 р.). Вступивши на імперський трон, Сигизмунд I робив спроби перенесення столиці до Аугсбургу або до Нюрнберга, але практично Надьварад залишався основною резиденцією аж до обрання на імперський трон Фрідріха III.

Прихильники Реформації удавалися до древніх мов для спростування старих і затвердження нових релігійних норм. « Не дивлячись на специфічні риси в процесі таких явищ, як Відродження і Реформація, на певних етапах вони мали точки зіткнення в області вільнодумства». Відкрите вільнодумство не лише зробило величезний вплив на ідеологічне життя всієї Європи повергнувши в сум'яття римсько-католицьку церкву, видозмінивши її зовнішність, але також з'явилося своєрідним ґрунтом, на якому зійшло насіння нових суспільних сил. «Це була найбільша з революцій, які доти пережила Земля найчастіше (а значить є виключення!) відбувається зворотне – люди обирають світогляд залежно від своїх корисливих спонук». Звичайно, в даному випадку, найяскравіше цей приклад підтверджується на спробах «влада імущих» придбати популярність в суспільстві, утвердиться або усмирити «ворогів дійсної віри» тобто інакодумців. Особливе обурення гуманістів викликала жорстокість масових розправ, що лагодяться над інаковіруючими. Сумніви, втім, не примушують гуманістів відмовитися від своїх світоглядів і до кінця XVI ст. гуманістичні уявлень про Людину, отримують найбільш закінчену форму і грунтовну аргументацію в етико-філософських ученнях, які актуальні і в даний час. Поза сумнівом, найзначніший результат той, що гуманізм епохи Відродження підготував формування національних культур, хоча з їх появою поступився їм місцем. Гуманісти переосмисливши історичний досвід людського буття, збагатили його своїм унікальним досвідом і найголовніше відкрили людину самому собі. На верхньому інтелектуальному полюсі суспільного життя накопичився заряд церковно- феодального мракобісся, а на нижнем – « блискавки» бунтів і єресі, що відображають прагнення людською мили до свободи. Революція духовна (у сфері культури) передувала революціям політичним. Ренесанс розкріпачив людський розум, що стало необхідною умовою майбутнього соціального розкріпачення і твердження, як цінності, демократичних норм. Відродження викувало образ Людини - вольового, рішучого, непохитного, земного в своїх відчуттях і помислах і одночасно високоморального, богоподібного, богорівного в своїй свободі, в могутності свого розуму. Звернення титанів Ренесансу до античної естетичної традиції було не лише опорою, стимулом і матеріалом для вираження нових ідей, нових соціально-політичних і культурних тенденцій, але і відродження свободи філософської думки, продовження традицій минулого. Загублена нитка, зв'язок з минулим був відновлений і людська радість в звільненні, в усвідомлення себе в ланцюзі історичного процесу вилилася в нескінченне і різноманітне буйство фарб, ідей і форм, звуків, пронизаному світлом гуманності і надіями. Ідеал Людини земного, розумного, веселого, доповненого духовністю і піднесеністю відчуттів, не міг реалізуватися в похмурій дійсності середньовіччя. Сміливі стремління волелюбної гуманістичної думки були здавлені, немов залізним обручем, феодальною реакцією. Проте внутрішні сили Відродження були настільки великі, що саме в епоху свого згасання, навчене і просвітлене, воно висунуло для філософії, соціальної думки і культури в цілому вже не масштаб однієї особи, або, міста, або країни, але масштаб всього людства.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Національна ідентичність

Розвиток територіального патріотизму, основаного на цьому просторі та обмеженого цими кордонами. До цього цілковито нового територіального патріотизму прямо заохочували більшість місцевих адміністрацій (трохи меншою мірою у Французькій Західній Африці, де африканські еліти вдавалися до політики «ідентичності» з Францією); територіальний патріотизм, крім того, - продукт економічного обміну та економіко-юридичного регулювання, запровадженого колоніальним режимом у межах кожної території. Наслідком стало формування в еліти зародкового чуття прив’язаності до «Нігерії», «Кенії», «Бірми» {204}. /115/ 4. Вихід на чільне місце в кожній колонії інтелігентських та освічених верств - чи то внаслідок прямої колоніальної політики, чи то, незважаючи на колоніальні бар’єри, внаслідок запровадження вищого рівня освіти (як у Бельгійському Конго). Ця «інтелігенція» звичайно відігравала провідну роль у подальшому націоналістичному русі {205}. 5. Прищеплення через місіонерів та місіонерські школи, а також через інших просвітителів ідеалів визволення від колоніального ярма

скачать реферат Історія світової політичної думки

Вимоги свободи мислення, свободи переконання. свободи совісті, рівності мирян і духовенства розвивав знаменитий діяч Реформації в Німеччині, фундатор однієї з найвпливовіших течій у протестантизмі Мартін Лютер (1483—1546). При цьому він заперечував тезу про свободу волі, протиставляючи її власному гаслу про рабство волі. Жорстоко полемізував з ним засновник християнського гуманізму Еразм Роттердамський (1469—1536) у працях «Про свободу волі», «Похвала глупоті», «Заступник» та ін. Його ідеали — освічена і гуманна монархічна влада, свобода духу, самоврядні міські громади, здоровий глузд, стриманість, миролюбність, простота. В Англії ідеї майнової рівності людей, скасування приватної власності як причини їх нерівності, урівняльного розподілу, заперечення багатства й експлуатації людини людиною, обов'язковості праці для всіх, виборності органів влади, віротерпимості, свободи совісті проповідував гуманіст і державний діяч Томас Мор (1478—1535). Аналогічні погляди на межі XVI—XVII ст. висловлював й італійський мислитель Томмазо Кампанелла (1568—1639). У Франції після закінчення Столітньої війни на початку XVI ст. утвердився абсолютизм, який наштовхнувся на опір певної частини дворянства.

Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Брелок "FIFA 2018. Забивака Фристайл! 3D".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
590 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
 Національна ідентичність

Barraclough (1967) і Hinsley (1973). 289 Про це «суспільство послуг» див. Bell (1973) і Kumar (1978). 290 Про аналіз цих нових рухів — феміністського, екологічного, студентського й етнонаціональних — див. Melucci (1989, chs. 3 — 4). 291 Див. Richmond (1984); Melucci (1989, 89 — 92). 292 Див. Warren (1980, ch. 7); пор. також Enloe (1986). 293 Про дискусію критиків засобів масової інформації (Mattelaart, Morley, Hall), що подемонструвала роль етнічної та класової належності у формуванні ставлення людей до продукції модерністських американських засобів масової інформації, див. Schlesinger (1987). 294 Про «культуру критичних розважань» гуманістичних інтелектуалів та їхніх колег-техніків див. Gouldner (1979). 295 Про ці пам’ятники й церемонії див. Hobsbawm and Ranger (1983, зокрема статтю Hobsbawm) і Home (1984). Про давні імперські образні системи див. Armstrong (1982, ch. 5). 296 Про ідею нації як уявної спільноти, чиї тексти слід деконструювати і прочитати, див. Anderson (1983); про застосовність до британської ситуації див

скачать реферат Значення творчості Івана Котляревського для української літератури

Гносеологічна суть такого способу утвердження полягає у «зв'язку негативного з позитивним, знаходження цього позитивного в негативному» . На відміну від однобічної класицистичної сатири «Енеїда» Котляревського належить до того гумористичного роду поезії, який, за словами Бєлінського, потребує «освіченого, розумного погляду на життя», «що трапляється не в багатьох», бо гумор «є стільки ж розум, скільки і талант». Глибоко народна й специфічна естетична природа сміху «Енеїди», що є організуючим центром усієї поеми і визначає характер естетичного відношення її автора до дійсності, виводить цей твір з обмеженого і мало продуктивного у художньому плані кола травестій епопеї Вергілія у широкий світ споріднених ідейно-естетичних явищ європейської літератури, осяяних світлом народного гуманізму. Поема Котляревського різними своїми гранями близька до «Декамерона» Боккаччо, «Моргайте» Пульчі, до гуманістичної сатири європейського Просвітительства (Рабле, Еразм Роттердамський, Сервантес), до творів німецької бюргерської сатири, «гробіанської літератури» (С. Брант, И. Рішарт), до комічних національних епопей часів Просвітительства («Мишоїда» і «Монахомахія» І, Красіцького, «Девін» С.

 Історія України

Завоювання турками Константинополя у 1453 р. поглибило інтелектуальний та культурний застій і позбавило православну церкву найбільш передового й надихаючого взірця. Втративши внутрішні та зовнішні стимули, православна культура скотилася в обрядовість, обмеженість та занепад. Тим часом поляки переживали період культурного розквіту. Живлячись потужними сплесками творчої енергії з Заходу, в них розвивалося Відродження, а з ним і пробуджувалася нова думка. Відійшовши від середньовічної зосередженості на питаннях потойбічного життя, такі особистості, як астроном Коперник, філософ Анджей Фрич Модржевський, поет Ян Кохановський, відобразили новонароджену гуманістичну зацікавленість людиною, досвідом її земного життя, її суспільним та природним оточенням. Поширенню нових ідей сприяли випускники Ягеллонського університету в Кракові та польські студенти університетів Італії та Німеччини. На початку XVI ст. в Польщі налічувалося близько 20 друкарень та понад 3 тис. парафіяльних шкіл. Реформація, впливи якої стали помітними в Речі Посполитій в середині XVI ст., принесла нові струмені творчого збудження

скачать реферат Культура Київської Русі.

Література Київської Русі взяла початок з творів, які були перекладені з грецької мови. Напевне, більшість таких книг були церковними. Необхідність у них пов'язана із запровадженням на Русі християнства. Але поряд з церковною перекладалася, безперечно, і світська література — історичні, природничі, філософські твори, юридичні трактати, белетристика. Найпопулярнішими були романи фантастичної тематики: "Александрія" —- опис завоювань Александра Македонського, "Повість про індійське царство", "Троянська війна", "Слово про премудрого Акіра", "Стефаніт і Іхнілат" — "звіриний" епос та ін. Всі ці теми свідчать про живу зацікавленість таємничими країнами Сходу. Вся перекладна література знаходила місце в різнорідних збірниках під назвами "Пчола", "Золотий ціп" та ін. З оригінальних літературних творів найшвидше з'явилися проповіді українського духовенства. Перше місце серед проповідників по праву належить Іларіонові, першому митрополиту українського походження, який написав сповнений гуманістичних Ідей твір "Слово про закон і благодать".

скачать реферат Полiтична свiдомiсть, культура i громадянство

На глобальному рівні йдеться про планету федерацій, а не планетарну спільність. Універсальним засобом оздоровлення суспільства вважається утвердження нових цінностей. Першою з них є особиста аутентичність. Мається на увазі, що життя — це благо тільки за умови, що його зміст і стиль відповідають схильностям та покликанням людини. Другою цінністю вважається самовизнання. В політиці це означає право вибору, який би диктувався винятково свідомим прагненням свободи і справедливості. Третя цінність — первинна колективність, яка забезпечує повернення до примату територіальних зв'язків над соціально-економічними. Загалом альтернативні доктрини містять у собі чималий гуманістичний потенціал і вже тому не виключається зростання їхньої ролі у майбутньому.

скачать реферат Цивільне і шлюбно-сімейне право за “Руською Правдою”

Ще «Руською Правдою» передбачався захист прав окремої людини, а водночас — і держави. Це було гарантом всезагальної благодаті. «Руська Правда» регламентувала права і обов’язки всіх без винятку соціальних верств і в усіх сферах життя: державній, родинно-побутовій, виробничій, конфесійній. Зауважимо: гени такого правового статусу формувалися тисячоліттями, що добре відмінено автором «Велесової книги». Своє Право русичі узгоджували з волею Богів, а тому й мислили глибоко, гуманістично, патріотично, волелюбне, з позицій найвищої етики (честі, гідності, самосвідомості обов’язку), і в цьому сенсі — універсально. Універсально і в тому, що волю кожного, усього племені, інтереси держави відстоювали віче, бояри, князі, які діяли однодумно та в злагоді і з нормами багатовікових звичаїв, і — новочасних законів. .Давно були на Русі хазари, зараз варяги; Ми ж Русичі. Про державу можна казати, що вона демократична, якщо права та свободи громадян закріплені правовим шляхом в нормативному акті. Таким актом повинна бути конституція. І ось якраз перша конституція в Європі з’являється якраз в Україні, на основі одного з найперший демократичних режимів — Запорізької Січі.

скачать реферат Методичні вказівки до вивчення курсу “ Історія виникнення преси"

Слід звернути увагу і на особливості англійської цензури, яка активно впроваджувалася фанатичними “захисниками”, а за часів правління Марії Кривавої та Єлізавети набула найбільш страшних форм. Як і в інших країнах, в Англії традиції просвітництва і культурного ренесансу започатковувались у тиші монастирів. В наукових кабінетах (“скрипторіях”) складаються літописи, переписуються та ілюструються твори класиків, обговорюються релігійні тексти. Не останню роль у просвітницькому пожвавленні і розповсюдженні інформації відігравали університети та приватні бібліотеки. Стаючи осередками гуманістичної думки, університети активно впроваджують нові знання і технології. Невдовзі після створення друкарського верстату, Уільям Какстон у Кельні вивчає книгодрукарську справу і відкриває у Вестмінстерському абатстві першу друкарню (1477). Через рік справу продовжують Оксфордська та Лондонська друкарні. Запозичений нідерландський шрифт зусиллями учнів Какстона змінюється на власний англійський; всього ж за чверть століття виходить близько 400 друкованих творів.

Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
скачать реферат Історичний портрет Еразма Роттердамського

До 32 років світогляд Еразма Роттердамського, як гуманіста було сформовано повністю. Еразм народився в ніч з 28 на 29 жовтня 1469 року. Рік народження його був і залишається предметом вчених суперечок. П'ятисотлітній ювілей Еразма наголошувався в різних країнах впродовж чотирьох років – з 1966 по 1969.Но за найбільш вірогідну дату вважають 1469 рік, прийняту земляками великого гуманіста: 1969 рік був оголошений в Голландії « роком Еразма». Він з'явився на світло в голландському місті Роттердам. Голландські землі входили тоді до складу герцогства Бургундського; Еразм народився в правлінні останнього герцога Бургундської династії, Карла Сміливого. У ту пору прізвища у голландців ще не існували, люди звалися або по батькові, або по місцю народження. Ім'я «Еразм» – грецького походження; у російському переказі воно звучить як «улюблений» або «бажаний»; у латинському – «desiderius». Пізніше, вже дорослим, Еразм приєднає латинський переказ до грецького оригіналу і стане відомий всьому світу як Дезідерій Еразм Роттердамський. Він був незаконнонародженим дитям. Батько його був священик, а мати служницею.

скачать реферат Світогляд Еразма Роттердамського

На зміну старому, старозавітному закону Христос привів новий. Старому закону люди служили і підкорялися із страху перед покаранням, Новий вони виконують добровільно, з любові. Тому старий закон рівнозначний рабству, а новий – свободі. Старий закон був законом плоті, новий – закон духу, закон любові. Не у зовнішніх діях він полягає, а в тому, щоб « Всі свої багатства, сили, турботи спожити на користь можливому більшому числу християн; подібно до того, як Христос не для себе народився, не для себе жив і не для себе помер, але цілком віддав себе за нас, так ми повинні служити не власній користі, але користі братів». Закон духу, таким чином, - не стільки правова норма або жорстоке розпорядження, скільки шлях, на який наставляє людину бог, вселяючи в нього бажання виконати закон і наділяючи його потрібною для цього силоміць. Про церкву Еразм судив у згоді з поглядами древніх її діячів і стовпів. Церква – це містичне тіло, голова якого – Христос, а християни – члени, це община любові, що живе по «статуту духу». Кожен християнин не може не радіти радістю ближнього і не страждати його стражданням тому, що всі вони – одне тіло. Противник революційного перевороту в церкві він вибудовував своє обґрунтування «справжньої, дійсної церкви» на основі старої церковної традиції за допомогою гуманістичних ідей.

скачать реферат Гуманістичні теорії розвитку культури Е. Фромма і А. Маслоу

Позитивісти не бажали бачити за релігійною оболонкою земний, людський зміст проблем, ними що зачіпаються. Маслоу ж прагнув звільнити духовні цінності від релігійних нашарувань і розкривав роль позитивістської науки, що своїм индифферентизмом у значній мірі надає підтримку релігії. Змінити таке положення можна, згідно А. Маслоу, лише домігшись змін у науці, насамперед в областях, пов'язаних з вивченням людини. Ці зміни повинні стосуватися загального підходу до аналізу предмета науки й самого предмета. Їм повинен бути цілісна й особлива людина, що розвивається в певній культурі. Досліджувати його необхідно в рамках інтеграційного підходу. Іншим найважливішим аспектом трансформації науки повинне бути включення в предмет дослідження проблеми цінностей, переживань, краси й т.п. Релігія також повинна була стати предметом аналізу трансформованої науки, у цьому випадку гуманістичної психології або філософії. Це завдання А. Маслоу вирішив в одній зі своїх найбільш популярних книг «Релігії, цінності й вищі переживання» (1964). Її основна спрямованість - проти бюрократично організованої релігії, що нав'язує індивідові догматичний окостенілий погляд на мир і людину. «Організована релігія, церкви, - писав Маслоу, - остаточно можуть стати головними ворогами релігійного переживання й людей, що випробовують такі переживання, - це основна теза моєї книги».

скачать реферат Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

Є. Гребінці належить своєрідне місце в літературі 30— 40-х років XIX ст. Найціннішу частину його художньої спадщини становлять байки, які відіграли велику роль у розвитку нового українського письменства. Як і деякі його сучасники, Є. Гребінка брав активну участь і в російському літературному процесі; кращі прозові твори письменника завдяки виразній демократичній спрямованості, гуманістичним тенденціям, високохудожній вартості написані в руслі естетики натуральної школи. Не випадково І. Франко назвав Є. Гребінку «талановитим писателем російсько-українським». Євген Павлович Гребінка народився 2 лютого 1812 р. у сім'ї дрібного поміщика на хуторі Убежище поблизу Пирятина на Полтавщині, де мав можливість познайомитися з підневільним життям простого народу, його побутом і звичаями. Буйну уяву хлопця живили, зокрема, захоплюючі розповіді про «старовину» його матері Надії Іванівни, що походила з давнього козацького роду Чайковських, і особливо няньки-кріпачки про спалення ляхами Наливайка, про Змія Горинича та ін., про що він згадував з великою вдячністю.

скачать реферат Розділи та методи практичної психології

Незабаром з'явився також цілий ряд досліджень, що показали, що дев'ять місяців внутрішньоутробного життя - дуже важливий етап психологічного розвитку; значна частина сприйняттів дитини і його зв'язків з миром зароджується ще в утробі матері. Генетична психологія намагається зрозуміти, як розвивається поводження з раннього внутрішньоутробного періоду до самого кінця життя. Психологія особистості Залежно від того, чи буде це біхевіоризм, психоаналіз або гуманістичний напрямок, роль кожного конкретного фактора в становленні різних властивостей особистості оцінюється по-різному. Так, наприклад, розвиток жорстокості в дитині одні вважають результатом наслідування «моделям» - дорослим людям або персонажам телевізійних передач, тоді як на думку інших це «розрядка» напруги, що накопичуються, або ж синдром «важкої» дитини, психічний розвиток якого гальмується середовищем. Число таких прикладів, що стосується прийняття чоловічих або жіночих ролей, сексуальних орієнтацій, що відхиляються форм поводження або будь-яких інших аспектів особистості, можна помножити.

Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование
Игра со звонком "Путаница".
Увлекательная игра для всей семьи. 6 любимых сказок 32 карточки, герои сказок продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Карточные игры
Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 250 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
616 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
скачать реферат Основні підходи до визначення поняття "особистість"

Вступ Розділ 1. Соціологічні підходи до вивчення особистості та її місця в суспільстві 1.1 Зміст поняття «особистість» – соціологічне визначення 1.2 Еволюція поглядів про суть особистості в історії соціологічної думки Розділ 2. Основні підходи до вивчення поняття «особистість» 2.1 Марксистська концепція особистості: розгляд особистості через категорію «праця» 2.2 Рольова теорія особистості: поняття соціального статусу та соціальної ролі 2.3 Теорії референтних груп 2.4 Особистість у теорії символічного інтеракціонізму: процес формування «концепції власного Я» (Дж. Мід, Ч. Кулі) 2.5 Гуманістична теорія особистості А. Маслоу Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність теми дослідження. Особистість є об'єктом вивчення ряду гуманітарних наук, і насамперед соціології. Соціологічний підхід виділяє в особистості соціально-типові якості. Оскільки соціологію людина цікавить насамперед не як продукт природи, а як продукт суспільства, то для неї найважливіше значення має категорія «особистість». Особистість зазвичай розглядається як конкретне вираження сутності людини, втілення й реалізація в ній системи соціально значимих рис й якостей даного суспільства. Як відзначав К. Маркс, головне в особистості «не її абстрактна фізична природа, а соціальна якість».

скачать реферат Філософія соціальної роботи

Надалі цю традицію було втілено у працях американського психолога Береса Скіннера (1904—1990), який доводив, що поведінка людини за­лежить від зовнішнього впливу середовища. Тому зміна типології клієнта безпосередньо обумовлена зміною навколишнього середовища. На процес становлення філософії соціальної роботи неоднозначно вплинув позитивістський сцієнтизм (лат. scie ia — наука) — абсолютизація ролі науки. Привнесення наукових методів у систему поглядів соці­альної роботи сприяло усвідомленню того, що вона є не лише практичною діяльністю, а й певною галуззю піз­нання соціальної дійсності. Однак абсолютизація нау­кового пізнання, заперечення автономності людини, визнання її детермінованості соціально-економічними і соціально-біологічними факторами спричинилися до насадження у професійній діяльності дослідницького інструментарію, внаслідок чого потісненими виявилися загальнолюдські і гуманістичні цінності. Породженням такого підходу став «синдром соціального працівника», для якого характерна гіпертрофована увага до різнома­нітної статистики, документів і недооцінювання бесіди, опитування чи інтерв'ювання.

скачать реферат Ставлення дорослого населення до фізкультури і спорту

Вступ Актуальність. Однією з першорядних проблем нашого буття є проблема здоров'я нації. Виняткову роль у її розв'язанні відіграє фізичне виховання, яке водночас є важливим засобом формування особистості. У зв'язку з екологічною й демографічною ситуацією стан здоров'я населення в Україні катастрофічно погіршується. Процес відродження української національної школи сприяє зміні ставлення фізичного виховання. Його слід віднести до пріоритетних напрямів розвитку освіти. Важливе значення у цій сфері діяльності мають загальнолюдські гуманістичні цінності, що полягають, зокрема у впливі не тільки на здоров'я і фізичну досконалість а й передусім на духовний світ, культуру людини, її світосприйняття, емоції, моральні принципи, естетичні смаки. Йдеться також про відродження ідеалів, народних звичаїв, традицій і ритуалів. Заняття фізичними вправами – це і спілкування з іншими людьми, природою, і виховання комунікабельності та колективізму, і активний відпочинок, розваги. Уміння контролювати роботу тіла є шляхом до розумового, духовного і морального удосконалення. Встановлення міцної взаємодії між психічною сферою і фізичними можливостями організму дає відчуття гармонії, високу працездатність, активне довголіття.

скачать реферат Культура і релігія

ЗМІСТ Вступ Проблема культури в сучасній філософії Особливості духовної культури суспільства Функції культури Вплив релігії на характер духовного типу суспільства Релігія і культурно-історичний тип суспільства Роль релігії у визначенні ціннісної спрямованості цивілізації Вплив релігійних вчень на світоглядні цінності сучасних цивілізацій Релігія в системі культури Значення і сенс релігії в культурі Співвідношення релігії та культури Релігійний культ і мистецтво Висновки Література ВСТУП Критерієм освіченості спеціаліста, його інтелігентності виступає ступінь залучення людини до духовних цінностей, гуманістичних ідей на фоні характерних для нашого часу прагма­тизму та раціоналізму, в ситуації духовного надлому особистості в ході трансформації українського суспільства. Саме філософський аналіз культури дозволяє пояснити процеси духовного і соціального життя, систематизувати і упорядкувати різноманітні форми Людської діяльності. Вивчення суспільства засобами культури - актуальне завдання, оскільки лише його економічні та політичні характеристики не дають можливість зрозуміти багато соціальних явищ.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.