телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Одежда и обувь -30% Рыбалка -30%

все разделыраздел:Законодательство и правоподраздел:История отечественного государства и права

Афінська демократія

найти похожие
найти еще

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Називається наш лад демократичним, тому що він грунтується не на меншості, а на більшості громадян ». Будь-яка політична система, в тому числі і афінська демократія, спрямована на регулювання відносин як між класами (в інтересах пануючого класу), так і між соціальними групами, в тому числі і між окремими людьми, складовими дане товариство. У грецьких полісах (і Афіни тут є одним з класичних прикладів) основою всієї соціально-економічної і політичної організації виступав колектив громадян, що утворює в сукупності античну громаду. Цивільний колектив не складав всього населення того чи іншого поліса, зокрема Афін. Крім громадян, в афінському суспільстві перебували МЕТЕК, численні раби, які в сукупності складали більше половини всього населення. Однак афінська полісної системи спиралася на громадянина і була створена насамперед для афінського громадянина. Досягненням грецької політичної думки та полісного світогляду було вироблення самого поняття «громадянин». У давньосхідних деспотіях такого поняття практично не існувало. У давньосхідних монархіях були «піддані», правоздатність яких слабо забезпечувалася законодавством і могла бути в будь-який момент ущемлені представниками державної влади. Грецький же громадянин - це особистість, наділена деякими невід'ємними правами, що становлять основу його життєдіяльності. Повноправним афінським громадянином міг бути житель Аттики, обоє з батьків якої мали громадянські права, а його ім'я вносилося в особливий список, що ведеться в Демах - нижчих адміністративних одиницях Аттики. У списки включалися юнаки та дівчата по досягненні 18-річного віку після ретельно проведеної перевірки спеціальною комісією. Молоді люди, внесені до цивільних списки Демов, збиралися з усієї Аттики в районі Пірея і тут протягом року проходили навчання та отримували певну виховання під керівництвом спеціальних вчителів - софроністов, обраних з числа найбільш шанованих афінян. Під їх керівництвом юнаки (їх називали ефебамі) навчалися фехтування, стрільби з лука, метання списа, поводження з метальними знаряддями, фізичним вправам. Велика увага приділялася моральному вихованню молодих людей. Після закінчення занять вчителі звітували про свою діяльність у Народних зборах, а ефеби в театрі, за словами Аристотеля, «показують народу стройові прийоми і одержують від держави щит і спис. Після цього вони охороняють кордони країни, чергуючи весь час на сторожових постах . Після закінчення цих двох років вони стають уже на один рівень з рештою громадян ». Таким чином, виховання і підготовка ефебов до виконання громадянських обов'язків розглядалися як важливу державну справу, перебували під пильним наглядом Народних зборів і влади. Про значущість виховної роботи говорить не тільки факт відбору софроністов з числа найбільш шанованих громадян, але і їх висока оплата: софроністу була покладена на утримання I драхма в день, як і члену найважливішого органу афінської демократії-Ради 500. До 20 років ефеб закінчував обов'язковий курс військово-виховного навчання і ставав повноправним громадянином. Громадський полноправіе включало сукупність як певних прав, так і обов'язків.

За відправлення магістратур призначалася плата в розмірі денного заробітку ремісника або трохи вище (від 3 до 5 оболів), що забезпечувало реальні умови для участі в управлінні громадян нижчого майнового розряду. Так як повторне переобрання виключалося, а колегії були численними, то практично кожен громадянин міг бути обраний на одну або кілька посад і тим самим взяти пряму участь у державному управлінні свого поліса. Суд присяжних – геліея Одним з найважливіших органів афінської демократії був Суд присяжних - геліея. За переказами, вона була створена ще за часів Солона, на рубежі VII-VI ст. до н. е. Роль геліеі у V-IV ст. до н. е. зросла, і її вплив у державному житті стало досить високим. Афінська геліея обиралася в кількості б тис. громадян, причому в її склад могли бути обрані особи не молодше 30 років, що мають певний життєвий досвід і деякі знання, як правило, батьки сімейств. Член геліеі розподілялися по 10 палатам (Геліея) по 600 чоловік в кожній (500 осіб розбирали справи, 100 осіб вважалися запасними). Велике число членів всій геліеі і окремих палат можна пояснити як великою кількістю різних судових справ у такому великому і багатолюдному місті, як Афіни, так і прагненням запобігти підкуп суддів (підкупити велике число суддів важко, до того ж афіняни розподіляли судові справи між палатами по долі) . Деякі особливо важливі справи розглядалися на об'єднаному засіданні декількох (до трьох) палат. Геліея була найвищим судовим органом Афін, і тому її компетенція була дуже широка. Власне кажучи, геліея розвантажувала Народні збори від судових справ і тим самим як би доповнювала його. Обиратися в геліею можна було по кілька разів, що вело до накопичення у геліастов досвіду ведення судових справ, підвищувало їх професіоналізм, компетентність рішень. Судові розгляди в геліее проводились спільно з відповідними магістратами. Архонт, стратег або член якої-небудь іншої колегії головував на засіданні тієї чи іншої палати, проводив попереднє розслідування, що поліпшувало процедуру судового розгляду, вносило в неї необхідний порядок. У Афінах не існувало державних обвинувачів і фахівців-захисників, як у судах нового і новітнього часу. Звинувачення та захист носили приватний характер. Обвинувач вносив заяву відповідного магістрату і приводив до нього обвинуваченого. Магістрат проводив попереднє розслідування, передавав справу до суду і головував при його розборі у відповідній палаті. Судовий процес грунтувався на принципі змагальності: обвинувач наводив докази провини, відповідач їх спростовував. Після вислуховування промов обвинувача і відповідача геліасти голосували; справа вважалася вирішеною, якщо за нього проголосувало понад половини членів палати. Відповідач або звільнявся від звинувачення, або піддавався покаранню: тюремного ув'язнення, конфіскації майна, грошового штрафу; найсуворішими були вироки до вигнання або смертної кари, позбавлення громадянських прав. Ретельно розроблена процедура судового процесу, велике число досвідчених суддів, продумані заходи проти підкупу робили афінську судову систему ефективним органом демократичного ладу.

Рада стежив за будівництвом бойових кораблів і будівництвом громадських будівель. Широке коло обговорюваних питань робив за необхідне його щоденні засідання. Члени Ради отримували платню в розмірі 5-б оболів, тобто в два рази більше, ніж за відвідування Народних зборів. Рада 500 комплектувався з усіх розрядів афінського громадянства. Члени Ради обиралися на один рік, повторне обрання дозволялося через кілька років, так що кожен рік Рада оновлювався заново. Поряд з Радою 500 в системі афінської демократії існував ще і Рада Ареопагу. Ареопаг - один з найдавніших органів державного управління в Афінах, його сліди сходять до IX-VIII ст. до н. е., до ради родових владик. Ареопаг на відміну від Ради 500 був органом аристократичним. Він складався з кількох десятків членів (можливо, до 60-70 чоловік), кооптіруемих (а не обираються народом) головним чином із середовища афінських аристократів на довічний термін (для члена Ареопагу турбувалися «гарне виховання», що на увазі аристократичне походження). Вожді афінської демократії не наважилися знищити Ареопаг, але вміло пристосували його до виконання таких державних функцій, які стояли поза повноваженнями обираються магістратів. Ареопаг в V-IV ст. до н. е. став однією з судових інстанцій - розбирав справи про умисні вбивства, підпалах, порушеннях релігійних приписів. Ареопаг повинен був також спостерігати за станом вдач і охороною батьківських підвалин. Виборні посадові особи Афіни були політичним центром і гегемоном великого союзу грецьких міст (Першого Афінського морського союзу у V ст. До н. Е. Та Другого Афінського морського союзу в IV ст. До н. Е.). В Афінах проживало численне населення, йшла насичена різними подіями життя. Це ставило перед державою багато проблем з управління та організації адміністративного апарату. Міське управління здійснювалося за допомогою виборних магістратур, спеціальних посадових осіб. Рада 500 у свою чергу безпосередньо контролював їхню діяльність. Вищими магістратами в Афінах були колегії архонтів і стратегів. Колегія дев'яти архонтів була однією з найдавніших державних органів, висхідних ще до VIII ст. до н. е. Компетенція архонтів була досить широкою: по імені першого архонта називався рік, архонти мали вплив на військові справи, контролювали найважливіші релігійні церемонії і свята, визначали порядок розгляду численних судових справ як приватного, так і державного порядку, включаючи дарування цивільних прав або звинувачення в повалення державного ладу. Однією з найбільш авторитетних урядових колегій в Афінах була колегія 10 стратегів. Стратеги очолювали військову організацію Афінської держави, проводили набір війська, командували ним під час військових дій, очолювали гарнізони. Стратеги відповідали за військове фінансування, вони ж розпоряджалися захопленої здобиччю. В умовах постійних воєн в V-IV ст. до н. е. колегія стратегів зосередила в своїх руках керівництво ключовими питаннями державної політики, а найбільш великі політичні діячі Афінської держави займали саме пост стратега, а не архонта. У керівництві військовими справами стратегам допомагали і інші виборні особи: 10 таксіархій, який командував гоплітскімі контингентами, 2 Гіппарха - командири кінноти, 10 філархов - командирів дрібніших загонів кінноти.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Відродження нації (Історія української революції: марець 1917 р. – грудень 1919 р.)

Се право родилось  виросло з одного дозрря, чистого, непдмшаного няким примусом, законним чи незаконним. ¶ Центральна Рада, приймаючи на себе ту волю й доврря народу, стала невддленою, орAанично злитою частиною сього великого цлого. Кожний день поширю й поглиблю ту сконцентровану волю. Ржн формац укрансько демократ пдливають у спльний резервуар могутньо сили, сам в тойже час черпаючи з нього. ¶ в сей момент ми стомо саме на найважнйшй, але в той же час на найкритичнйшй пор нашого формування. Ми вступили в ту зону, де стираються меж двох влад, морально й публично-правово. Ми вже не можемо сказати, в якй саме половин бльше чи менше стомо. Розмр  сила нашо морально влади остльки розрослися, що вона сама собою, пд натиском льоAчного ходу подй, без болю й без заколоту перетворються у справжн народоправство. Народ свом чуттям найкраще розум дею справжнього народоправства, дею демократично влади, яка йде знизу, а не згори, яка  для народу, а не народ для не. Укранська демократя сконцентрувала свою волю в Центральнй Рад, в нй поклала найкращу оборону свох нтересв  через те тльки й  може врити

скачать реферат Афінська держава та стародавня Спарта у стародавній історії та культурі людства

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ АФІНСЬКА ДЕРЖАВА ТА СТАРОДАВНЯ СПАРТА У СТАРОДАВНІЙ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРІ ЛЮДСТВА ПЛАН Заснування та утвердження Афінської держави. 2. Стародавня Спарта – феномен військово-полісної організації держави. Греко-перські війни, вплив на хід стародавньої історії. Афінська демократія. Використана література. 1. Заснування та утвердження Афінської держави. Афінська держава була однією з найбільших у Стародавній Греції. УIX—VIII ст. до н. є. під час розкладу і родового ладу відбулось об' єднання общин Аттики навколо Афін. Згодом владу в Афінах захопила родова ари-стократія (евпатриди), яка замінила басилевса і народні збори обраними зі свого середовища архонтами і посилила роль аристократичної ради — ареопагу. У цей пе­ріод в Афінах сформувалося боргове рабство. Внаслідок реформ правителя Афін Солона, тиранії Пісістрата і реформ Клісфена (VI ст. до н. є.) владу евіштридів було ліквідовано, експропрійовані ними землі повернуто збіднілим селянам, а боргове рабство скасовано. Афіни стали державою рабовласницької демократії, яку очолювали обрана народними зборами громадян Рада п'ятисот, геліея (громадський суд) і Колегія з 10 стратегів. Права й обов'язки громадян визначалися за майноним цензом.

Детский стиральный порошок "Умка" (2400 г).
Индивидуальная рецептура разработана специально для серии УМКА, утверждены Органами Сертификации РФ и прошли тестирование на
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор дошкольника №2 (в коробке).
Этот набор станет замечательным подарком для Вашего малыша. Набор включает в себя пластиковую парту, которая станет для ребенка прекрасным
2326 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер L.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качестваМожно использоваться для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
 Відродження нації (Історія української революції: марець 1917 р. – грудень 1919 р.)

Не було в них дйсно, тепло щирости, не було отвертого, розумного признання свох помилок  щирого бажання надал вести справу поважно й справедливо. Тон дужчого, який примушений ти на уступки перед слабшим. Помилки? Няких помилок не було. А цль: переговорами й угодою спинити переможний хд укранського руху й вдержати все, що можна вдержати. Ми розумли це. Ми знали також, що переговорами й угодою з Урядом ми охоложумо температуру самочинности, революцйности мас, що, вводячи в казенн норми нашу боротьбу, ми з одного боку сам себе знесилюмо. Але з другого боку можливсть уникнути нервно боротьби, а, значить, можливсть через цю угоду здобути фактичне здйснення наших домагань, а з ним дстати засоби для дальшо орAанзац й вдроження нацональних сил, ц можливости настльки бльше давали позтивно користи, що ми охоче пшли на переговори. 2. Як не спинити, то хоч гальмувати. Успшности цих переговорв сприяло ще й те, що неукранська демократя на Укран, як уже згадувалось, почала сама бачити, що дужчою за не силою, а, значить,  дйсною владою являться укранська демократя, що боротьба з укранством не приведе до перемоги, а до крвавих конфлктв, як будуть на радсть тльки вичкуючй цього реакц. ¶ коли до Кива прибули три мнстри Тимчасового Уряду (Церетелл, Терещенко й Керенський) для остаточного виршення умов порозумння, то тут уже приходило до згоди мж укранством  неукранством

скачать реферат Колективізм і індивідуалізм, як системи суспільного устрою

Прикладом античного індивідуалістичного суспільства може служити Древня Греція, і насамперед афінська демократія. Практичний древній колективізм добре ілюструється давньоєгипетським суспільством. Двома варіантами сучасного практичного колективізму є нацистська німецька держава й комуністична радянська держава. До свого затвердження як соціальні системи нацизм і комунізм існували у формі теорії створення чисто арійської держави й марксистсько-ленінської теорії побудови комуністичного суспільства. Розглянута далі соціальна утопія Платона являє гарний приклад, що проясняє основні розходження між колективізмом і індивідуалізмом і разом з тим що показує, що конкретна історична версія колективізму визначається цілісною культурою своєї епохи й може бути адекватно зрозуміла тільки в контексті цієї культури. Теорія зробленої держави Платона є першою ясною, послідовною й добре аргументованою концепцією колективістичного суспільства. Вона була створена Платоном у середині його життя й викладена в діалозі «Держава», потім, уже наприкінці життя, вона повернувся до неї в діалозі «Закони».

 Відродження нації (Історія української революції: марець 1917 р. – грудень 1919 р.)

Наприклад, сторя з призначенням на посаду Кивського Комсара К. Василенка без порозумння з @енеральним Секретаратом, навть без оповщення його про такий важний факт у життю столиц Украни, було н що инче, як провокаця. ¶ характерно, що соцальдемократ-меньшевик К. Василенко, тоже-малоросс, який навть один час був членом @енер. Секретарату, приняв цю посаду, приняв проти бажання вс укр. демократ, проти бажання @енер. Секретарату. Розумться, це був уже стан вйни. 7. Остання законнсть гнилих можновладцв. А особливо цей стан вияснився, коли в Центр. Рад та в @ен. Секретарат виразно встало питання про скликання Укранських Установчих Зборв. Укранська демократя хотла раз на все точно й правильно, загальним голосуванням вияснити волю населення вс Украни. Укранськ Установч збори мали бути лоAчною й послдовною реалзацю права самоозначення нацй. Але така послдовнсть здалася гнилй петроградськй влад до того страшною, що вона ршила вступити з укранством до ршучо боротьби

скачать реферат Центральна Рада і пролетаріат України

В їх простій, незастроєній спокусою психіці не укладається така сильна патріотичність. Вони думають, що кождий, хто б не був, обов'язаний разом з ними радуватися і веселитися їх визволенням, їх переродженням з рабів у людей. Не тільки радуватися, але й усіма силами пособляти такому чудовому переродженню. Зовсім зрозуміло, що впертий опір доводить до розчарування, далі - до ворожнечі, а в кінці - до страшного обурення. Тепер на всіх з'їздах, зборах - скрізь тільки і чуєш скарги, докори, погрози. І чим впертіше стоїть одна сторона, тим сильніше та глибше в'ідається недовір'я до Росії, тим ширше розливається хвиля стихийного протесту”. Як бачимо, апогей українського національного руху не став периодом ілюзій та невиправданої ейфорії. В Україні воскресіння національної самосвідомості народу відбувалося повально. І кожен член делегації Української Центральної Ради, який підписав згадану декларацію, констатував страшні у своїй простоті факти: 1) в українських містах підтримка національного руху з боку росіян відсутня; 2) молода українська демократія також виявляє недовір'я до російського населення українських міст, а тому майже скрізь відсутнє взаєморозуміння.

скачать реферат Выборы как форма непосредственной демократии

Отже, становлення інституту виборів в Україні пройшло складний шлях. Історичний аналіз свідчить, що українська нація здійснила свій внесок до скарбниці загальнолюдських надбань, таких як безпосередня демократія, свобода тощо. 1.3.Поняття та основні принципи виборів Найбільш поширеною формою прямого народовладдя є вибори, які на відміну від інших його форм — референдумів, плебісцитів, постійно і періодично застосовуються у більшості країн світу. Шляхом виборів формуються різні органи публічної влади, як державні інституції — парламенти, посади глав держав, іноді уряди, судові органи, так і представницькі органи місцевого самоврядування. У вітчизняній та зарубіжній науці конституційного права існує розмаїття точок зору з приводу визначення виборів. З дослідженнями суспільних відносин останніх років пов'язане визначення професора М. Ї. Корнієнка, який слушно визначає вибори як акт самоврядування народу. В.В.Маклаков визначає вибори як процедуру формування державного органу або надання повноважень посадовій особі, що здійснюється шляхом голосування уповноважених осіб при умові, що на кожний отриманий таким чином мандат можуть претендувати в установленому порядку два чи більше кандидати.

скачать реферат Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

Вчений висунув три типи легального панування: раціонально-легальний (правова держава); традиційний (заснований на традиційно-існуючих порядках і системі влади); харизматичний. Вебер значну увагу приділив бюрократії. Аналіз теорії раціональної бюрократії Вебера дає можливість виділити три найважливіші моменти: аналіз бюрократії як технічно досконалого апарату здійснення влади; критику бюрократії; аналіз бюрократії як відображення класової структури. З метою запобігання тиранії бюрократії Вебер запропонував теорію, згідно з якою харизматичний лідер, вибраний шляхом прямого голосування всього народу має доповнити недостатньо легітимну силу парламентської демократії. Одночасно Вебер аналізував форми демократії без вождя, які дозволили б звести до мінімуму панування людини над людиною. 15. Геополітичні концепції Ф.Ратцеля, К.Хаухофера, А.Мехена, Н.Спайкмена, Р.Челлена та ін. 16. Політична думка мислителів КР За часів Київської Русі українська політична думка розвивалась у різноманітних виявах інтелектуальної, духовно-естетичної діяльності (в художній літературі, історичних творах і т. д.) це пояснює ться слабкою диференціацією інтелектуальної діяльності.

скачать реферат Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

Вся величезна імперія втягувалася у всеохоплюючу кризу. Смерть Л.Брежнєва поклала початок перехідному періодові в радянському керівництві. Для проведення в СРСР нового курсу керівником партії у 1985 р. обрали М.Горбачова. Активне формування української політичної еліти розпочалася в 1987-1989 рр. і в наступний період. Створюються передумови для проголошення і розбудови української державності. З приходом до влади М.Горбачова почались еволюційні зміни в політичній системі й ідеології в СРСР, названі демократизіцією. Найбільшого удару тоталітаризму й антидемократичним режимам загалом завдав 1989 р., названий роком “осені східноєвропейських держав”. Одна за одною держави Східної Європи відійшли від тоталітарного режиму і стали на шлях демократії. Була зруйнована берлінська стіна, що стало символом нової ситуації в Східній і Центральній Європі. Вінцем всього цього процесу був крах у 1991 р. одоного з найбільших колоніальних утворень – створеної більшовиками імперії – СРСР. XII. Становлення незалежної держави. Наростання кризових явищ в економіці та соціальній сфері переконало керівництво СРСР в необхідності заміни гасла “більше соціалізму” лейтмотивом “більше демократії”. В оточенні М.Горбачова відбуваються серйозні перестановки.

Штора для ванной Рыжий кот "Curtain-Venice".
Штора для ванной изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко всевозможным
450 руб
Раздел: Занавески
Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Митрополит доклав багато зусиль до запровадження виборчої реформи. Все це зміцнювало авторитет греко-католицької церкви у громадському житті. На лівому крилі українських поличних сил найважливішою залишалася Українська радикальна партія. Після виборів 1907 р. вона здійснювала свою політику переважно у згоді й контакті з націонал-демократами. У парламенті вони разом виступили співтворцями Українського парламентського союзу. Водночас радикали активно співпрацювали з молоддю. Цей напрям діяльності вилився в організацію січового руху. Ідея відновлення серед української молоді лицарського духу запорозького козацтва стала дуже популярна. Напередодні світової війни в Українському січовому союзі (організатор К.Трильовський) було 916 осередків. Крім того, діяло 305 "Очей" Сокола-Батька під керівництвом І.Боберського. Обидві січові організації об’єднували у своїх рядах декілька десятків тисяч представників української молоді. Відбуваються зміни в Українській соціал-демократичній партії. Опозиція в партії під керівництвом М.Ганкевича, В.Старосольського, П.Буняка, І.Квасниці створює самостійні, незалежні від польської соціал-демократії, комітети УСДП і робітничо-культурні товариства "Воля".

скачать реферат Жизнь и творчество украинского писателя В.К. Винниченко

Уже 21-річним бачимо його серед активістів української соціал-демократії. Спочатку він входить до складу Революційної Української Партії (РУП), заснованої в Харкові 11 лютого 1900 р. У жовтні 1905 р. РУП реорганізувалася в УСДРП (Українська соціал-демократична робітнича партія) – і Винниченко став одним з її лідерів. Програма УСДРП передбачала ліквідацію самодержавства і встановлення демократичного ладу в Росії, ліквідацію залишків феодалізму в соціально- економічній сфері, право націй на самовизначення, запровадження свободи слова, друку, маніфестацій тощо. Своїми програмовими положеннями УСДРП була пов’язана як з РСДРП, так і з рештою українських партій. Але цікаво, що і з тими, і з тими вона перебувала у стані постійного конфлікту. За словами історика, “якщо у першому випадку “агресором” виступали російські соціал- демократи, котрі припускали можливість існування будь-якої національної соціал-демократії, крім української; то в іншому – саме УСДРП виступила ініціатором роздмухування “класової боротьби” всередині українства”.

скачать реферат Малый географический атлас укр

Грошова одиниця —форінт. Угорщина—парламентська республіка. Глава держави — президент. Законодавча влада — однопалатні Державні збори. Головні політичні партії — Угорський демократичний форум. Незалежна міських господарств. Християнсько-демократична народна. Союз вільних демократів. Угорська соціалістична. Угорщина — індустріально-аграрна держава. Провідні галузі проми­словості: машинобудівна, чорна і кольорова (алюм.) металургія, харчова і легка. У с.г. переважає тваринництво: свинарство, скотарство, вівчарство. У структурі посівних площ переважають зернові культури (кукурудза на зерно, пшениця). Вирощують технічні культури (цукрові буряки, соняшник, тютюн). Експортне значення має овочівництво (червоний перець — паприка та ін.), садівництво. Важливу роль в економіці Угорщини відіграють зовнішньоторговельні зв'язки (в 1991 р. експорт становив 801,5 млрд. фор., імпорт — 341,1 млрд. фор.).  Експорт: машини (автобуси, устаткування для підприємств), електрото­вари, боксити і глинозем, медикаменти, взуття. Імпорт: сировина, паливо, мінеральні добрива, вантажні автомобілі. Україна. Держава в Сх. Європі. Територія — 603,7 тис. км2. Столиця — Київ (2,7 млн. жит.). В адм.-територіальному відношенні ділиться на 24 області і автономну республіку Крим. Населення — 51,4 млн. чол. (1995 р.). Державна мова — українська. Осн. релігії — православна, греко-католицька.

скачать реферат Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

Саме грецька держава почала запроваджувати найперші риси та, визначальні на майбутнє, особливості демократії, демократичного режиму. Традиції первісної демократії справили значний вплив на античну демократію. Яскравим прикладом античної демократії була Афінська республіка, яка являла собою: колективістську форму демократії, оскільки індивід легко ідентифікував себе з полісом і відчував себе вільним в якості органічної частки єдиного цілого. В суспільстві не існувало чіткого поділу на суспільну і приватну сферу. Держава була гомогенна (однорідна в класовому, етнічному, релігійному відношеннях); обмежену демократію, бо до політичної діяльності допускалися лише вільні громадяни-чоловіки; раби, жінки не розглядалися як суб'єкти політики; в афінському полісі панувала пряма демократія, головним інститутом влади якої були Народні збори; до певної міри афінську демократію можна назвати соціальною, оскільки створювалися сприятливі умови для забезпечення участі громадян в управлінні державою, тобто за рахунок використання праці рабів громадяни мали вільний час, незаможні отримували підтримку з державної казни платню за відвідування громадських заходів.

скачать реферат Державний устрій Афінської рабовласницької республіки

Якщо особа незаконно присвоїла право афінського громадянина, його могли перетворити на раба. В народному зібранні більшість мали жителі столиці, так як селяни, будучи зайнятими в своїм господарстві, нерідко ухилялись від явки в місто. Жінки до участі в політичному житті не допускались. Фактично демократія існувала для закоренілих вільних афінських громадян. Афінська держава по своїй класовій сутності була рабовласницькою, по формі правління — рабовласницькою демократичною республікою для вільних громадян. ВИСНОВОК Дослідження такої теми як державний устрій Афінської рабовласницької республіки є досить цікавим і, на мою думку, корисним явищем. У своїй роботі я намагався як загальні закономірності так і специфічні особливості утворення Афінської держави, розвиток і функціонування, її сутність, окремі інститути державного ладу. Як відомо, без пізнання минулого неможливо зрозуміти теперішнє, передбачити майбутнє. В кінцевому випадку ключ багатьох сучасних суспільних проблем лежить в минулому. Україна зараз переживає процес державотворення.

Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры
Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
скачать реферат Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

Росіяни тут почувалися як удома. Податливість українців на соціалістичну ідею, зваблення новими міфами (на зразок міфу про месіанську роль пролетаріату) оберталися для російської опозиції і, зокрема, для російської соціал-демократії людськими - найціннішими в революційний час! -дивідендами. З огляду на це Україна могла бути не лише революційним «задвірком», а й одним із джерел, що живили російську опозицію в часи загострення політичного протистояння. Крім того, страйки і збройні виступи на українських землях (і не лише масштабу «Потьомкіна» в одній із фортець самодержавства - армії, а й селян, - приміром, Полтавської губернії) були одним із тих чинників, що, взаємодіючи між собою, приводили в дію складний революційний механізм у 1905-1907 рр. Виплеснувши запас соціального, національного, політичного протесту, українці, безумовно, зробили свій внесок у боротьбу із царатом. Отже, з революційної хвилі українська нація винесла не лише досвід боротьби із самодержавством, а й нові національні кривди. В суспільстві ширилося розуміння того, що «елементарність і грубість ідей революції», формульованих більшовиками (силою, чий вплив на розум і дії мас виявиться, зрештою, єдино життєздатним і стійким), у своїй основі мали все той-таки імперський централізм, русифікаторські тенденції.

скачать реферат Реформи Солона і Клісфена та Перікла в Афінах

Законодавство Клісфена зіграло дуже велику роль в історії афінського поліса як заключний етап реформ, початих Солоном. Самі греки вважали Клісфена родоначальником грецької демократії. «Після Клісфена, – читаємо в «Афінської политті» Аристотеля, – Афінська держава зробилася значно демократичнішою, чим воно було, наприклад, при Солоні». Сучасна наука – не тільки історія, але й політологія – з великою увагою ставиться до історичного досвіду древніх афінян. Особливо цікаво поетапне формування держави в заключне століття архаїки. VІ в. до н.е. – століття держави знаті в Греції й у той же час це період боротьби проти держави. На чолі держави стоять, переміняючи один одного, члени найбільш знатних і багатих родів. Вони діють у власних інтересах, бажаючи затьмарити інші роди впливом і пишністю. Їх життєвий ідеал – військові подвиги, перемоги на загальногрецьких змаганнях, посідання влади в полісі, важлива роль у культових церемоніях, коли демос міг наочно переконатися у величі й благочесті представників даного роду. Чудове мистецтво VІ в. до н.е. – живе відбиття цього ідеалу, а монети й вазовий живопис свідчать про боротьбу знатних родів один з одним. Якщо вождь роду захопив владу, він з підозрою й ворожнечею дивиться на можливих суперників, готовий удатися до будь-якого засобу для їхнього усунення.

скачать реферат Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

Національно-демократична партія стала основною політичною силою в українському житті у Східній Галичині. До неї входили представники інтелігенції, духівництва, міщанства, заможного селянства, підприємців. Серед її членів була значна кількість видатних громадських діячів, учених, адвокатів, журналістів, учителів та інших працівників інтелігентських професій. У своїй програмі-максимум націонал-демократи висували гасло самостійної, незалежної України «без хлопа і пана від Карпат і до Кавказу», «де б усі частини нашої нації з'єдналися в одну новочасну культурну державу». Але в програмі-мінімум ставилося завдання домагатися лише поділу Галичини на дві окремі адміністративні одиниці (краї) — українську і польську, які мали б широку автономію. УНДП вважала, що Галичина є «українським П'ємонтом», навколо якого мали об'єднатися всі українські землі. Вона проголошувала вірнопідданість Габсбурзькій монархії. На думку націонал-демократів, вся українська нація тоді була «нацією властителів-наймитів, з численним додатком бездомних пролетарів без роботи і здекласованих жебраків» і всі українці мусили об'єднуватися під гаслом «свій до свого».

скачать реферат Українська республіка в часи Центральної Ради

Реферат На тему: Українська республіка в часи Центральної Ради Українська республіка в часи Центральної Ради Перша світова війна значно загострила політичні, соціально-економічні суперечності в Росії, радикалізувала народні маси. Все це та ще й військові невдачі на фронті прискорили вибух революції у лютому 1917 року. Соціально-політичні обставини докорінно змінилися, самодержавний режим був знищений, влада в російській державі перейшла до Тимчасового уряду. Питання державного самовизначення України з перших днів Лютневої революції привело до виникнення у березні 1917 р. загальноукраїнського громадсько-політичного центру Української партії. Центральної Ради. До неї ввійшли представники всіх українських партій, а провідну роль у ній відігравали помірковані ліберали з Товариства українських прогресистів та соціал-демократи. Президентом Центральної Ради було обрано Михайла Грушевського добре відомого та авторитетного діяча, котрий повернувся із заслання. В умовах загальнонаціонального піднесення і безпорадності Тимчасового уряду 23 червня Центральна Рада видала Перший Універсал, в якому проголосила закладення основ автономного ладу в Україні та необхідність вироблення владних законів.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.