телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Книги -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Компьютеры, Программированиеподраздел:Компьютерные сети

Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Вступ В даній курсовій роботі ми розглянемо перетворення сигналів довільної форми лінійними динамічними колами першого порядку в часовій та частотній областях. В часовій області ми розглянемо визначення перехідної характеристики кола (класичним або операторним методами) та реакції кола на сигнал довільної форми методом інтеграла згортки (Дюамеля). В частотній області за допомогою комплексно-частотної функції кола дослідимо основні частотні характеристики (АЧХ, ФЧХ, характеристику групового часу запізнення), визначимо граничні частоти та смугу пропускання. Метою роботи є освоєння різних методів, для знаходження реакції кола на вхідний сигнал довільної форми, та переконання на практиці, що при використанні, ці методи є ефективними та правильними. При дослідженні характеру зміни основних частотних характеристик в залежності від зміни параметрів елементів кола проводиться якісний та кількісний аналізи процесів ,що відбуваються в колі в залежності від частоти вхідного сигналу. Визначається амплітудний та фазовий спектри вхідного сигналу та реакція на його дію. Для наочності та зручності результати обчислень представляються в табличній та графічній формах. Таблиці та графіки наведені в курсовій роботі побудовані за допомогою пакету програм Ma hcad 2003. 1. Визначення реакції кола на вхідний сигнал довільної форми методом інтеграла Дюамеля (інтеграла згортки) Метод інтеграла Дюамеля відноситься до класу методів аналізу динамічних систем у часовій області, коли як діючий сигнал, так і властивості системи описуються функцією часу. В основі цього методу лежать два так звані принципи: • принцип розкладання довільного сигналу на суму так званих елементарних сигналів, яка з деякою точністю відповідає початковому сигналу; • принцип суперпозиції: реакція лінійного кола на довільну дію є алгебраїчною сумою реакцій на окремі компоненти. Найбільше поширення в теорії електричних кіл при розкладенні довільного сигналу мають одиничний ступінчастий є: . Тоді спектр вхідного сигналу визначається наступним чином: Розкладемо одержаний вираз на дійсну та уявну частини використовуючи формулу Ейлера: Враховуючи, що , розраховано в першому пункті. Визначимо амплітудний та фазовий спектр вхідного сигналу: . Значення цих функцій в залежності від частоти приведені в табл. 4.1, графіки, відповідно, на рис. 4.1 та рис. 4.2. Таблиця 4.1 0 0 0 1 0.225 0.774 2 0.409 -0.025 3 0.518 -0.829 4 0.541 1.5 5 0.484 0.674 6 0.373 -0.171 7 0.239 -1.044 8 0.114 1.183 9 0.016 0.209 10 0.05 -0.836 4.2 Розрахунок спектру реакції Спектр вихідного сигналу знайдемо за формулою: де: - комплексна частотна функція заданого кола, розрахована в пункті 1. Таким чином спектр реакції: де – фазо-частотна характеристика (ФЧХ) даного кола як аргумент визначеної комплексної частотної функції. Амплітудний спектр вихідного сигналу розраховуємо за формулою: . Частотний спектр вихідного сигналу розраховуємо за формулою: . Значення цих функцій в залежності від частоти приведені в табл. 4.2, графіки, відповідно, на рис. 4.3 та рис. 4.4. Таблиця 4.2 0 0 1.571 1 1.504 1.427 2 3.517 0.408 3 4.812 -0.518 4 5.18 1.74 5 4.709 0.869 6 3.657 -0.07 7 2.357 -0.903 8 1.123 1.306 9 0.158 0.319 10 0.492 -0.737 Рисунок 4.3 – Амплітудний спектр вихідного сигналу Рисунок 4.4 – Фазовий спектр вихідного сигналу Висновки В цій курсовій роботі ми дослідили вплив лінійного динамічного кола на сигнал довільної форми.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Національні спецслужби в період Української революції 1917-1921 рр.

Аналізуючи історіографію становлення спеціальних служб часів Української революції 1917-1921 рр., доцільно виділити три етапи її формування, пов'язаних з історичною долею України та українців в межах Батьківщини та поза ними. Перший етап, зародження та становлення історіографії, що охоплює початок 20-х - 40-х років, характеризується формуванням кола проблем та їх активною розробкою науковцями переважно еміграції. Другий етап, з 1940 до кінця 80-х рр., пов'язаний з подальшою розробкою проблеми й несе на собі відбиток протиборства двох вищезгаданих історіографічних течій. Третій, сучасний, етап розпочався після проголошення суверенітету України 24 серпня 1991 р., що не тільки актуалізувало й підвищило практичну цінність досліджень проблеми в інтересах залучення історичного досвіду формування українських спецслужб до процесу їх сучасної фундації, але і надало реальну можливість поєднати зусилля вітчизняних учених і дослідників-емігрантів у єдину течію студіювання порушеного питання. Перший етап історіографії проблеми настає після остаточної збройної поразки національної державності й формування української політичної та військово-політичної еміграції

скачать реферат Типові маршрути і процедури проектування

Параметрична верифікація може виконуватися по повній сукупності параметрів чи по їхній частині, в останньому випадку розрізняють верифікацію статичну, динамічну, у частотній області. Статистичний аналіз призначений для одержання статистичних зведень про вихідні параметри при заданих законах розподілу параметрів елементів. Результати статистичного аналізу можна представляти гістограмами, оцінками числових характеристик розподілів вихідних параметрів. Аналіз чутливості полягає в розрахунку коефіцієнтів чутливості вихідних параметрів yj змінам параметрів елементів (чи зовнішніх параметрів) xi. Розрізняють абсолютний і відносний коефіцієнти чутливості:де та - номінальні значення параметрів і відповідно. Задачі, у яких дослідження властивостей об'єкта зводиться до однократного рішення рівнянь моделі при фіксованих значеннях внутрішніх і зовнішніх параметрів, називаються задачами одноваріантного аналізу. Задачі, що вимагають багаторазового рішення рівнянь моделі при різних значеннях внутрішніх і зовнішніх параметрів, називаються задачами різноманітного аналізу.

Набор детской посуды "Лисичка" (3 предмета).
Набор детской посуды "Лисичка" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Часы "Камасутра".
Оригинальные часы с прямым обычным ходом. Высокое качество исполнения, веселые картинки, механизм обычный - тикающий. Диск выполнен из
958 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда
 Закон Братів Капранових

Ні, хвалять його чи ганять, зрозуміло. Але які критерії?! Може, те, що не подобається автору рецензії, для мене - самий циміс. І як, скажіть, робити висновки, якщо я не знайомий з критиком особисто, або регулярно не відстежую його публікації по всіх тих рідкісних ЗМІ, які не гребують рецензіями? Адже зрозуміло викладених критеріїв оцінки чи хоч би співставлення із загальновідомими культурними константами у статтях сучасних акул пера годі й шукати. Українські публіцисти єдиним і останнім інструментом дослідження сучасної культури вважають свій особистий смак. Інструмент, звичайно, хороший, але властивості його широкій публіці невідомі. Про що може свідчити, те, що Василю з Умані подобається його сусідка Люда? Про невибагливість Василя чи про красу Люди? Іншим полюсом споживання рецензійного продукту традиційно вважаються автори. Але і їм від дописів сучасних критиків користі теж небагато. Які висновки можна зробити з українських критичних статей крім вищезгаданого “сподобалося-не-сподобалося”? Які корективи вносити до наступного твору? Орієнтуватися на смак цього критика, чи іншого? І який у кого смак? Звичайно, всі ці питання виникають за умови, що автор зумів проковтнути зневагу і скепсис, які гострими лезами стирчать з кожного слова й боляче штрикають самолюбство навіть найзагартованіших творців

скачать реферат Аналіз прибутковості

Таке розуміння соціального ефекту діяльності підприємств не є повним і вичерпним. Йдеться про такі соціальні “індуктори”, як вплив організації та результатів роботи підприємства нас творення в колективах атмосфери творчості, здорового трудового суперництва, стимулювання участі кожного працівника в управлінні, у прийнятті господарських рішень тощо. Питання організації фінансово-економічного аналізу, його інформаційного забезпечення тісно пов’язані з класифікацією аналізу на зовнішній фінансово-економічний аналіз та внутрішній фінансово-економічний аналіз. Зовнішні фінансово-економічний аналіз призначений для так званих зовнішніх споживачів. Призначення аналітичних матеріалів зовнішнього аналізу визначається виходячи із специфічних потреб перелічених споживачів: контроль за діяльністю підприємства, визначення податкового потенціалу, міри ліквідності та ризику при інвестуванні коштів, перспектив своєчасного повернення боргів. Зовнішній аналіз з огляду на це має досить загальні об’єкти дослідження, а саме: динаміка прибутку і рентабельності, ліквідність, платоспроможність.

 Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення

Сама авторка назива свою синтетичну працю «багатогалузевою етнографю» динамчних процесв постсоцалстичпого перетворювання нацоналстично деолог в нституцалзовану нацональну культуру  нацональну дентичнсть. «Така тнографя , по сут, етнографчним вивченням держави, дослдженням  спроб узгодити суперечлив нтереси та вз утвердити категор, пероди та под, що надають суспльного значення особистому й колективному досвдов». Фаховий антрополог Кетрн Ваннер тривалий час (у 1990-1996 роках) провела в Укран, подорожуючи по рзних регонах, записуючи нтерв'ю, вдвдуючи рзномантн культурн заходи й заклади. Чимало сторнок  книжки читаться як захоплива журналстика - сповнена топких спостережень, живих подробиць  проникливих висновкв. Травмована свдомсть Книжка складаться з двох нервних частин, подлених вдповдно на три й чотири роздли. Перша, менша частина ма назву «Спадщина совтсько культури», друга - «Длянки нацоналзац» (в оригнал вжито «комп'ютерний» термн site - на позначення мсць, чи галузей, чи, краще сказати, суспльних ареалв, у яких вдбуваться «нацоналзацйний» процес)

скачать реферат Рентабельність підприємства

Трендовий аналіз застосовується при вивченні відносних темпів росту і приросту показників за ряд років до рівня базисного року, тобто при дослідженні рядів динаміки. При одномірному, порівняльному аналізі зіставлення робляться по одному чи декільком показникам одного об'єкта чи декількох об'єктів по одному показнику. За допомогою багапгомірного порівняльного аналізу проводиться зіставлення результатів діяльності декількох підприємств (підрозділів) по широкому спектрі показників. Особливої уваги заслуговують багатомірні порівняння, що необхідні в аналізі для комплексної оцінки результатів господарювання виробничих підрозділів, підприємств і т.д. Така задача встає завжди, коли треба дати узагальнюючу порівняльну оцінку результатам господарювання декількох підприємств. Це здійснюють вищі органи керування, а також інвестори для оцінки ступеня фінансового ризику. Комплексна оцінка господарської діяльності являє собою характеристику діяльності підприємства, отриману в результаті вивчення сукупності показників, що визначають більшість економічних процесів і містять узагальнюючі дані про результати виробництва.

скачать реферат Заповідники України

Зараз він вберігся лише в кількох місцях і знаходиться під охороною держави. Стрілецький степ — цінна пам'ятка природи, де протягом ряду років ведуться стаціонарні дослідження степової рослинності (динаміка, продуктивність, хімічні і екологічні взаємини маж рослинами та ін.). Степ є також базою, де студенти проходять виробничу і переддипломну практику. Поліський державний заповідник. Загальна площа становить 20097 гектарів. Розташований в Житомирській області. Створений у 1968 р. на базі трьох лісництв: Копищанського (6935 га) і Перганського {5665 га) Олевського лісгоспзагу та, Селезнівського (7497 га) Словечанського лісгоспзагу. Підпорядкований Міністерству лісового господарства УРСР. Заповідник засновано з метою збереження типових природних комплексів Полісся, охорони реліктових і ендемічних рослин і тварин та відтворення і збагачення природних лісів Полісся. Тут поширені в основному ліси борового і суборового комплексів з характерним для цих лісів підліском і трав'янистим покривом. Переважну частішу лісів складають молоді сосняки; достигаючі і стиглі дерев о стан її займають незначні площі.

скачать реферат Мінеральні води Чернігівської області

ЗмістВступ 1. Загальна характеристика мінеральних вод 1.1 Ринок мінеральної води в Україні 1.2 Фізико-хімічні властивості мінеральних вод 1.3 Основні бальнеологічні групи мінеральних вод 1.4 Класифікації мінеральних вод в Україні 2. Мінеральні водойми, класифікація та значення 2.1 Мінеральні водойми, основні види та їх характеристика 2.2 Особливості лікувальної дії на організм мінеральних вод 2.2.1 Мінеральні ванни 2.2.2 Газові ванни 2.3 Мінеральні води для питного лікування 3. Виробництво мінеральної води на підприємстві 3.1 Зберігання мінеральних вод 3.2 Обробка мінеральної води 3.3 Розливання та пакування мінеральної води 3.4 Контроль якості мінеральної води 4. Дослідження основних хімічних показників мінеральних вод в Чернігівській області Висновки Список використаної літератури Додаток Вступ Мінеральні води утворюються за рахунок вадозних вод, морських вод, похованих у процесі нагромадження осадів, вивільнення конституційної води в умовах регіонального та контактового метаморфізму г.п. Ці води збагачуються солями і газами порід, з якими вони контактують.

скачать реферат Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників

Зроблено аналіз отриманих даних). 11. Осокина О.И. Эффективность психокоррекционных мероприятий при синдроме сценической тревоги / О.И. Осокина // Український вісник психоневрології. – 2007. – Т. 15. - Вип. 1 (50). – С. 215. АНОТАЦІЯ Осокіна О.І. «Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників». – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 19.00.04 – медична психологія. Харківська медична академія післядипломної освіти. – Харків, 2008. У дисертації представлені результати дослідження 152 музично-педагогічних працівників з невротичними розладами. З позиції клініко-динамічного підходу показана практична значимість розмежування невротичних розладів на два етапи: сублінічних проявів і клінічно виражених форм. Вивчено клініко-психопатологічні особливості невротичних розладів, роль виробничих і соціально-побутових психотравмуючих факторів у їхньому розвитку. Типологізовані особливості особистості музично-педагогічних працівників з невротичними розладами, показана роль емоційного вигоряння і низького рівня самоактуалізації у формуванні даної патології.

Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики
Сахарница с ложкой "Mayer & Boch", 450 мл.
Оригинальная сахарница MAYER&BOCH выполнена из высококачественного стекла и нержавеющей стали. Данная модель отличается современным
655 руб
Раздел: Сахарницы
Конструктор "Краски дня. Утро", 55 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
330 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
скачать реферат Креативность и ее диагностика

Можливо боротьба двох однаково-сильних начал: свідомого (інтелектуального, рефлексивного) і безсвідомого (творчого) переноситься з екзопсихічного плану в ендопсихічний (або інтрапсихічний – боротьба з самим собою). Дослідженнями вікової динаміки творчості займалися М. Зощенко, Я. Парандовський , Е Клег, Г. Леман. Серед російських вчених до цієї проблеми звернулись І.Я. Перн “Ритми життя і творчості”, Я.А. Рушкевич і У.Ф. Рибалко . Я.А. Пономарьов наголошував, що для творчої людини найбільшу цінність мають побічні результати діяльності, дещо нове і незвичне, для нетворчої - важливі результати по досягненню цілі, а не новизна. З точки зору В.М. Вільченка, природа творчості ґрунтується на природі людини як виду, який втратив в результаті мутації інстинктивну видову програму діяльності. Звідси виникли дефекти , порушення основних взаємозв’язків: дефект діяльності (зв’язок “людина – природа”) і дефект відношення (зв’язок “людина – людина”). Наслідком цього стало відділення людини від природи і світу вцілому. В першопочатковому відділенні творця від світу багато дослідників бачать причину фантазій, ментальної творчості, а потім і практичної творчості – втілення мрії в дійсність.

скачать реферат Місце України в глобалізаційних процесах

Глобалізація як історичне явище і феномен, а також як об'єктивна закономірність розвитку людства привертає все більшу увагу дослідників як у країнах Заходу, так і в країнах Сходу. В наш час формується нова галузь науки — глобалістика, яка є молодою і міждисциплінарною. Вона, в її сучасному розумінні, бере свої витоки з 60—70-х років XX століття. До середини 90-х років ця наука трактувалась в основному обмежено, лише як вчення про глобальні проблеми сучасності — природні та суспільні. Головними глобальними вважались проблеми: екологічна, енергетична, сировинна, продовольча, демографічна, міжнародна безпека. Особливого розвитку глобалістика як наука не отримувала, оскільки вона не мала єдиного об'єкта і предмета досліджень, а також єдиної методології. Кожна глобальна проблема вивчалась окремо: екологія — екологами, економіка — економістами, соціологія — соціологами. До середини 90-х років серйозного наукового взаємозв'язку глобальних проблем, їхньої єдності, “контактних зон” між ними не було. Тому не було і глобалістики як науки в повному розумінні цього слова. Формування сучасних основ глобалістики розпочалось у 80-х роках XX століття.

скачать реферат Экономическая теория

Предметом Загальною Економічною Теорією є економічні відношення (виробничі відношення) що виникають між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання, незалежно від економічної формації суспільства. Засіб Загальної Економічної Теорії - це засіб діалектичого матеріалізму. Наукові пізнання економічного життя в відзнаку від її безпосереднього сприймання дозволяє, використовуючи науковий засіб пізнання або дослідження, проникати вглиб економічних процесів і явищ, розкривати їхні зв'язки, виявляти причино-спадковий зв'язок явищ і розкривати движущие сили розвитку суспільства. Засіб пропонує процес від споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики. Науковою абстракцією - називаються узагальнені поняття (гроші, товар, робітнича сила, і т.д.) вироблені людьми шляхом мислення відхиленого від безпосередньо конкретного вивчення явища, а вхідним пунктом наукового пізнання є об'єктивна реальність. І цією реальністю виступає економічне життя людського суспільства. Якщо це об'єктивна реальність то вона не залежить від волі і свідомості людини водночас з тим, що ця реальність складається з усвідомлених вчинків і діяльності індивідів.

скачать реферат Завоювання Північної Африки арабами-мусульманами

Зміна політичного статусу Іфрикії мало важливі наслідки. Перед новою владою постало декілька серйозних завдань. Ці завдання в цілому можна охарактеризувати як необхідність налагодити правильне функціонування всього державного апарату і всього механізму державного управління. Однією з головних проблем було управління населенням країни, яке прибуло в країну в складі халіфських військ. Ці люди являли собою неспокійну, готову до повстання, озброєну і досить багаточисельну групу. За часів Аглабідів вже перший аглабідський емір Ібрахім І (800 – 812) ввів нову організацію війська, що складалось, як правило, з чорношкірих. Це була привілейована частина військових сил аглабідської держави. Процес формування феодальних відносин в аглабідській державі почався, але не був закінчений, так як він був насильницьки зірваний релігійно-політичним рухом Фатимідів, що почався в 909 р. Підсумовуючи дослідження соціальних і економічних відносин і їх розвитку в VІІ – ІХ ст. в різних частинах північноафриканського регіону, можна зробити висновок, що в цю епоху феодальних відносин в Пн. Африці ще не було. У всіх державах простежується наявність рабів і знайомство з інститутом рабства.

скачать реферат Сучасна променева діагностика захворювань нирок

Більшою мірою всі ці зміни виявляються при зморщуванні нирки на тлі запального процесу, в меншій – при гіпоплазії нирки, коли функціональна здатність «маленької» нирки може бути не порушена (мал. 14).Екскреторна урограма (15 а хвилина)Гіпоплазія правої нирки – вона невеликих розмірів, чашки зближують, шийки їх укорочені, форнікси деформованіТаблиця порівняння променевих методів в діагностиці змін, що виявляються при патології нирок і сечовивідних шляхів. Метод діагностики Кількість дослідження патологій Динамічна ангіонефросцинтіграфія 64 56 (87,5 %) Екськреторная урографія 113 72 (63,7 %) УЗІ з ЦДК 176 105 (59,6 %) УЗІ з ЦДК має переваги перед экскреторной урографією при вираженому гідронефрозі. Значна дилатація чашечко-мискової системи приводить до сильного «розведення» контрастної речовини і чашечко-мискової системи нирки на экскреторной урограмі може не контрастуватися, що служить причиною діагнозу «нефункціонуюча» нирка. Проведення УЗІ на апаратах високого дозволу з оцінкою ренального кровотоку дозволяє уникнути цієї помилки. Збереження нормальної эхогеності паренхіми навіть на тлі її стоншування до 3–4 мм і різкою дилатацією чашечко-мискової системи за умови візуалізації судинного малюнка нирки хоч би тільки в проекції чашечко-мискової системи і медулярного шару, і зниження середньої швидкості кровотоку не більше ніж в 2 рази при порівнянні з колатеральною ниркою є прогностично сприятливим.

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Именная ложка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Вимоги до викладача вищої школи

У харчуванні людей розумової праці особливе значення мають такі продукти, як сир, куряче м'ясо, деякі риби (лосось, тріска, оселедець і ін.). Корисні білки бобових і жита (житній хліб). Стимулюють окислювально-відновні реакції в тканинах організму вітаміни В2, В6, З, Р, PP. Володіють антисклеротичною дією вітаміни Е, В12, фолієва кислота. 3.5. Підвищення кваліфікації. Важливе значення в розвитку викладача має постійне навчання. Не можна живити ілюзії з приводу того, що, закінчивши навчання у ВОЗі, людина вже стала професіоналом і йому вже нічого не треба. Освіту треба здобувати постійно. Читання літератури, відстежування нових досліджень, відвідини конференцій, семінарів, курсів підвищення кваліфікації – все це повинен постійно робити викладач, щоб бути професіоналом, кваліфіковано виконувати свої обов'язки. Висновки. Розвиток особистості педагога повинен бути гармонійним, тому не можна упускати з вигляду такі аспекти як правильне харчування, рівномірне фізичне навантаження. Будь-яка людина, щоб бути професіоналом, повинна самовдосконалюватись, займатись самоосвітою, але також не повинна забувати про розвиток свого внутрішнього світу, своєї особистості.

скачать реферат Соціологічна концептуалізація освіти

Оскільки суспільство має властивість ускладнюватися, навчання стає усе більш академічним, освітній досвід все менше стосується повсякденного життя через сильне абстрагування практичного боку та розглядання речей поза контекстом. Застосовувати термін до примітивних культур можна тільки в сенсі інкульруризації, процесу передачі культурних засобів. Примітивна людина, чиєю культурою є тотальність її світу, має відносно фіксовану схильність до культурної безперервності та відсутності відчуття часу. Модель життя відносно статична, і знання передаються від покоління до покоління із незначними відмінностями. Тому знання про освіту доісторичних культур можна здобути тільки на основі примітивних культур, що вижили. Мета дослідження курсової роботи полягає у аналізі теоретико-методологічних підходів до сутності освіти. Задачі дослідження: проаналізувати сутність поняття «освіта»; проаналізувати методологічні підходи до розуміння освіти; розглянути функції освіти; проаналізувати сутність процесу реформування освіти. Об'єкт дослідження – освіта як соціальний феномен. Предмет дослідження – вивчення теоретико-методологічних підходів до сутності освіти. Ступінь розробленості проблеми.

скачать реферат Програма соціологічного дослідження

Більшість спеціалістів розглядає основні положення програми соціологічних досліджень як умову методологічних орієнтацій дослідника, вдаючись до таких понять, як світогляд соціологів, їх методологічні диспозиції, наукова парадигма та ін. За протистояння світоглядних, політичних систем ці вихідні позиції означали належність до тієї чи іншої системи пізнання. Відповідно в колишньому СРСР серед основних умов формування програми соціологічного дослідження фігурували не світовий рівень науки, а тільки рівень «марксистсько-ленінської соціології». Насправді на рівень та якість програми соціологічного дослідження впливатимуть рівень світової науки та суспільства в цілому, а також ступінь їх відображення в свідомості соціолога чи дослідницьких структур . До головних компонентів програми відносять «вихідну методологічну парадигму» – світоглядну позицію дослідників, яка обумовлює методи, логіку та результати соціологічного дослідження. Наступний компонент програми – мета дослідження, яка об'єднує інтереси вчених та замовників. Недостатня з'ясовність, а тим більше відмінність у трактуванні мети дослідження може спричинити значні розбіжності між дослідниками та замовниками не тільки у процесі виконання робіт, але й щодо тлумачення результатів.

скачать реферат Динамічні процеси та теорія хаосу

Такі рухи були названі хаотичними, і їх дослідження привабило в динаміку деякі нові математичні ідеї. Побутове поняття хаосу дуже древньо і часто асоціюється з безладним або некерованим фізичним станом або поведінкою людей. Хаос лякає. Правда, завжди залишається надія дізнатися потаєні сили або причини цього хаосу або пояснити, чому виявляються непередбачуваними події, на вигляд випадкові. Отже, основна мета даної роботи полягає у вивченні моделей хаосу. 1. Відображення і потоки 1.1 Три образи хаосу Простим прикладом динамічної моделі, що виявляє хаотичну поведінку є логістичне рівняння, або рівняння зростання популяції: x 1 = ax - bx2 (1.1) Перший член в правій частці описує зростання або народження, а нелінійний член ответствен за обмеження зростання, зв'язане, наприклад, з обмеженістю енергетичних або харчових ресурсів. Якщо нехтувати нелінійним членом (b = 0), то можна виписати явне вирішення лінійного рівняння, що виходить: x 1 = ax ; x =x0 a (1.2) Це рішення стійке при а був вивчений хаос Дана курсова робота у зв'язку з наявністю теоретичного матеріалу, може бути використана для подальшого вивчення рекурсій на прикладах теорії хаосу.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.