телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Книги -30%

все разделыраздел:Компьютеры, Программированиеподраздел:Компьютерные сети

Модулятори оптичних сигналів

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Звичайно, якщо довжина взаємодії складає 1 см, досить прикласти близько 8 В, щоб досягти повного придушення, що має місце при різниці фаз гілок, рівної 180°. Іноді один із двох хвилеводів виконують на довжини хвилі довше іншого для того, щоб створити двосторонню модуляцію, що відповідає повному включенню при 4В, половині включення при 0 В та повне вимикання при – 4В. Тут максимальне значення напруги модуляції залежить від електрооптичного коефіцієнта ниобата літію і конфігурації електродів, а вихідна потужність визначається шляхом геометричного додавання двох електричних полів, що беруть участь, і для пристрою без втрат визначається виразом ,(7) де – потужність оптичного випромінювання на вході модулятора; і – відповідно, що керує напруга і напруга повного придушення, В. З даного вираження випливає, що лінійна модуляція може бути досягнута тільки в лінійній області функції . Приведена конструкція має ряд особливостей, що дозволяють забезпечити: – ефективне узгодження модулятора з джерелом напруги, що модулює, на високих частотах завдяки компланарної лінії передачі; – незалежність електричного імпедансу від довжини взаємодії, що дозволяє варіювати максимальним рівнем керуючої напруги; – широку смугу частот модуляції, тому що електрична й оптична хвилі поширюються в одному напрямку. В ідеалі, коли швидкості обох хвиль однакові, хвилевід може бути нескінченно довгим, а керуюча напруга може бути зменшена до нуля. Для того щоб проаналізувати частотну залежність коефіцієнта модуляції оптичного сигналу постійної потужності, прикладемо електричний імпульс (імпульс нульової тривалості) до смугової лінії передач із нескінченною смугою частот. Якщо розглядати модулятор, для якого при нульовій напрузі на електричному вході на оптичному виході сигнал буде відсутній, глибина модуляції імпульсу буде визначатися оптичним імпульсом кінцевої тривалості , рівної різниці часу надходження на вихід швидкої оптичної і повільний електричної хвиль, тобто. ,(8) де і – показники заломлення для електричної й оптичної хвиль, відповідно; – довжина ділянки взаємодії електричного полючи з оптичною хвилею; с= 3 х 1010 см/с – швидкість світла. Для модулятора з нiобата літію Li b03, , a тоді пс/см. Використовуючи перетворення Фур'є прямокутного імпульсу в частотну область, можна визначити залежність коефіцієнта перетворення модулятора від частоти як ,(9) що відповідає функції . Для модулятора довжиною 2 см перший нуль має місце при 7.7 ГГц, однак на практиці нулі менш виражені через втрати у смуговій лінії передачі. У першому наближенні оптична хвиля як всередині, так і зовні оптичного хвилеводу описується гауссовським променем, тому для того, щоб досягти гарної ефективності оптичного з'єднання, діаметри модових плям джерела і хвилеводу і хвилеводу з приймачем повинні бути узгоджені. На практиці волокно приєднується до модулятора за допомогою пігтейла чи використовуючи лінзу, у зв'язку з цим типові внесені втрати модулятора звичайно складають не більш 3–5 дБ, включаючи втрати введення й ослаблення. У табл. 1 приведені характеристики одного з кращих високошвидкісних електрооптичних амплітудних модуляторів (рис. 5) Рисунок 5 – Високошвидкісний електрооптичний амплітудний модулятор, вироблений компанією Laser 2000Дані модулятори були розроблені для волоконнооптичних систем передач і SO E , SDH, а також для хвильового групостворення чи видалення в WDM системах.Таблиця 1 – Характеристики електрооптичного амплітудного модулятора Основні параметри 2.5 Гбіт/с амплітудний модулятор 10 Гбіт/с амплітудний модулятор Оптичні Довжина хвилі, нм 1300/1550 1550 Оптична смуга частот, нм ±25 25 Внесені втрати, дБ -50 Вхідні /вихідні пігтейли PA DA PA DA PA DA PA DA Розмір пристрою, мм 77 х 35 х 13 77 х 35 х 13 77 х 35 х 13 77 х 35 х 13 У табл. 2 дані характеристики фазових модуляторів компанії Laser 2000, що були розроблені для використання в тестовому устаткуванні, когерентних комунікаційних системах, а також для SO E , SDH і хвильового групостворення чи видалення.

Вступ Однією з найважливіших задач волоконної оптики в зв'язку є модулювання оптичних сигналів, яка потребує використання різніх фізичніх ефектів. Нижче будуть розглянуто використання акустооптичних і електрооптичних ефектів. 1. Акустооптичнi модулятори Акустооптичнi модулятори широко використовуються у волоконній оптиці завдяки трьом основним властивостям: можливості переключення луча по двох напрямках; модуляції інтенсивності оптичного променя; можливості зсуву оптичної частоти. Принцип дії акустооптичного модулятора заснований на залежності показника заломлення ряду оптично прозорих матеріалів від зовнішнього тиску. Такими матеріалами є (диоксид телуру), (ниобат літію) і (молибдат свинцю). У модуляторах тиск створюється акустичними хвилями (рис. 1), якi генеруються п'єзоелектричним перетворювачем і утворюючими ряд горизонтально орієнтованих ліній з однаковим показником заломлення, так звана дифракційна решітка Брегга. Рисунок 1 – Дифракційна решітка Брегга Дана решітка забезпечує часткове відбиття вхідного променя і переміщається з акустичною швидкістю . При цьому вхідний і вихідний промені мають той самий кут нахилу до поверхні, однак новий напрямок луча має місце тільки при визначених кутах (кутах Брегга). Коли крок решітки дорівнює оптичній довжині хвилі в матеріалі, досягається інтерференція всіх часткових хвиль, у цьому випадку ,(1) де і – швидкість поширення і довжина акустичної хвилі; – частота генератора акустичної хвилі; – кут Брегга в кристалі; т – порядок переломленого променя; – довжина оптичної хвилі в повітрі; – показник заломлення кристала, рівний 5.18 для і 5.26 для . Швидкість поширення хвилі для даних кристалів, відповідно, дорівнює 3630 м/с і 4260 м/с. За межами кристалу найбільший інтерес представляє кут Брегга першого порядку, що може бути обчислений з вищенаведених рівнянь за допомогою закону Снеллiуса, застосованого до межи між кристалом і повітрям (2)Звідси видно, що в даному виразу вiдсутнiй показник заломлення, тому при фіксованій швидкості акустичної хвилі кут Брегга виявляється залежним тільки від частоти генератора акустичної хвилі й оптичної довжини хвилі. Типові кути Брегга становлять значення близько 1°, тому для поділу променів необхідно використовувати горизонтальну структуру модулятора. Для модуляції інтенсивності відхиленого оптичного променя потужність генератора акустичних коливань повинна модулюватися по амплітуді, а переключення досягається шляхом вмикання і вимикання сигналу генератора. При цьому інтенсивність дифрагованого луча пропорційна акустичної потужності, показнику якості матеріалу (М2), геометричним розмірам (L/Н), і обернено пропорційна квадрату довжини хвилі, тобто (3)З останнього виразу видно, що акустооптичний модулятор має нелінійну функцію перетворення (рис. 2), яка представляється зазвичай у вигляді ,(4) де – частота модуляції, – тривалість фронту наростання акустичної хвилі. Рисунок 2 – Нелінійна функція перетворення акустооптичного модулятораЯк видно з даної залежності, для здійснення аналогової модуляції потрібен зсув робочої точки в лінійну область, забезпечуючи тим самим необхідне значення контрастності і глибини модуляції лазерного випромінювання, що визначаються відомими виразу ,(5) ,(6) де і – максимальна і мінімальна обмірювана інтенсивність випромінювання лазера для променя першого порядку.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Журнал «Компьютерра» 2005 № 30 (602) 23 августа 2005 года

Создатели же xMax заявляют, что, во-первых xGFlash-сигнал слабее UWB-сигнала в тысячу раз, а во-вторых может приниматься гораздо дальше. Один из профессиональных связистов, которому я показывал заявления xG Technologу и описания xMax, после некоторых размышлений предположил: «Похоже на туманное описание простой синхронизации демодулятора в приемнике с модулятором в передатчике. Это действительно улучшает прием слабых сигналов, но не больше, чем на 35 дБ. Ни о каких в тысячи раз ниже уровня шума не может быть и речи». Здесь я уже во второй раз собрался закончить статью, как мой знакомый посетовал: «Жаль, что нельзя взглянуть на их патенты», после чего с закруглением опять пришлось повременить. А ведь действительно, если американская компания говорит о «запатентованной технологии xMax», то где же патенты?! На сайте xG Technology о них сказано удивительно бегло: «получен ряд патентов», и все. Это удивительно потому, что для стартапов в порядке вещей козырять патентами, часто преувеличивая их число. Но ничего этого нет, и любопытствующим приходиться самим идти на сайт американского патентного архива

скачать реферат Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

Механізм дії відображення опосередкований об'єктами взаємодії та енергією взаємодії. Головним чином слід являє зміни слідосприймаючого об'єкта (відображуючого). Однак відображення може бути утворено за рахунок третього об'єкта, наприклад, речовини, яка є на одному із взаємодіючих об'єктів (кров на руці, фарба на знарядді злому). У цьому разі слідовідображення і слідоутворюючий об'єкт — різні предмети. Слідосприймаючий об'єкт у цьому випадку має назву носія сліду на відміну від самого сліду, який можна відокремити від носія. Відображення може виникнути внаслідок проміжного об'єкта, який знаходиться між відображуваним і відображуючим об'єктами, наприклад, рідке, газоподібне, сипуче середовище. Такі матеріальні проміжні об'єкти називаються каналами зв'язку процесу відображення, каналом передачі інформації від слідоутворюючого об'єкта до слідосприймаючого (так передаються звукові сліди, оптичні сигнали). Слідом-відображенням в даній процедурі є проміжний об'єкт, його енергетичний стан у визначений момент часу. Відображення людини проходить на рівні суспільної свідомості, тут слідами-відображеннями є уявні образи — "сліди пам'яті, що виникають у свідомості людини, яка думає.

Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие
 Большая Советская Энциклопедия (МО)

Во избежание помех несущие частоты различных станций должны отстоять друг от друга на расстоянии, большем, чем сумма боковых полос. Ширина боковой полосы зависит от характера передаваемого сигнала: для радиовещания — 10 кгц, для телевидения — 6 Мгц. Исходя из этих величин, выбирают интервал между несущими частотами различных станций. Для получения амплитудно-модулированного колебания колебание несущей частоты w и модулирующий сигнал частоты W подают на специальное устройство — модулятор .   В случае частотной модуляции синусоидальным сигналом частота колебаний меняется по закону: w = w0 + Dw cos W t ,     (3) где cos W t — модулирующий сигнал, Dw — т. н. девиация частоты. При частотной модуляции полоса частот модулированного колебания зависит от величины b = Dw/W, называемой индексом частотной модуляции. При b << 1 справедливо приближённое соотношение: х » А 0 (sin w t + b sin W t cos w t).     (4) В этом случае частотно-модулированное колебание, так же как и амплитудно-модулированное, состоит из несущей частоты w и двух спутников с частотами w + W и w — W

скачать реферат Однополосный радиопередатчик

Промежуточные частоты и параметры фильтров на выходе БМ подбираются таким образом, что бы комбинационные частоты и высшие гармоники не попали в диапазон рабочих частот передатчика. Для того, что бы выполнить все указанные требования, при проектировании передатчика с фильтровым методом формирования ОБП, потребуется три балансных модулятора. Проектируемый передатчик должен иметь перестройку в диапазоне частот, поэтому фазокомпенсационный метод не подходит, т.к. очень сложно реализовать фазовращатели, работающие в диапазоне частот. Вследствие вышеизложенных причин нужно использовать фильтровой метод , а значит схема будет содержать три балансных модулятора с фильтрами на их выходах . На вход каждого балансного модулятора подавать сигнал несущей промежуточной частоты, а значит требуется проектирование двух генераторов постоянной частоты (на вход третьего БМ подается сигнал со стабилизированного генератора управляемого напряжением). Выходная мощность передатчика Р=2,5 Вт, а максимальная мощность, на которую может работать микросхема на которой собран БМ – 30(35 мВт, а значит требуется усиление на два порядка.

 Большая Советская Энциклопедия (ОС)

Коэффициент усиления регулируется. Горизонтальное перемещение луча создаётся генератором развёртки, который формирует для этой цели пилообразное напряжение Г (линейно изменяющееся во времени). Пилообразное напряжение поступает на вход усилителя горизонтального отклонения, который обеспечивает на выходе напряжение Е, подаваемое на горизонтально отклоняющие пластины трубки. Электронный луч перемещается по горизонтали с постоянной скоростью, создавая таким образом линейную развертку времени. Скорость развертки регулируется.   Для получения стабильного изображения исследуемого сигнала на экране трубки каждая новая развёртка должна начинаться с одной и той же фазы сигнала. Это обеспечивается подачей исследуемого сигнала с вертикального усилителя на синхронизатор, который формирует импульс В запуска генератора развёртки в момент, соответствующий выбранной точке исследуемого сигнала. Для того чтобы электронный луч был виден только во время прямого хода луча (t2 — t1), генератор вырабатывает импульс Д подсвета луча, который подаётся на управляющую сетку (модулятор) трубки

скачать реферат Однополосный радиопередатчик

Промежуточные частоты и параметры фильтров на выходе БМ подбираются таким образом, что бы комбинационные частоты и высшие гармоники не попали в диапазон рабочих частот передатчика. Для того, что бы выполнить все указанные требования, при проектировании передатчика с фильтровым методом формирования ОБП, потребуется три балансных модулятора. Проектируемый передатчик должен иметь перестройку в диапазоне частот, поэтому фазокомпенсационный метод не подходит, т.к. очень сложно реализовать фазовращатели, работающие в диапазоне частот. Вследствие вышеизложенных причин нужно использовать фильтровой метод , а значит схема будет содержать три балансных модулятора с фильтрами на их выходах . На вход каждого балансного модулятора подавать сигнал несущей промежуточной частоты, а значит требуется проектирование двух генераторов постоянной частоты (на вход третьего БМ подается сигнал со стабилизированного генератора управляемого напряжением). Выходная мощность передатчика Р=2,5 Вт, а максимальная мощность, на которую может работать микросхема на которой собран БМ – 30?35 мВт, а значит требуется усиление на два порядка.

скачать реферат Модуляція оптичного випромінювання

Управління випромінюванням - головна проблема, що виникає при освоєнні нового діапазону спектра електромагнітних коливань. Модуляція світла – зміна його параметрів ( амплітуди, довжини хвилі, фази), можлива також зміна поляризації, напрямку розповсюдження, розподілу лазерних мод і т. ін.) в залежності від управляючого (модулюючого) сигналу. У техніці волоконно-оптичного зв'язку модулюючий сигнал є електричним, але він може бути також акустичним, механічним і навіть оптичним. Прилади, які здійснюють управління оптичним випромінюванням у відповідності з параметрами сигналу, що передається, називаються модуляторами. Можливість використання принципових переваг оптичного діапазону багато в чому залежить від наявності достатньо ефективних та порівняно нескладних схем модуляції. Для видимого та ближнього інфрачервоного оптичного діапазону (1-8)1014 Гц принципово можливі смуги частот модуляції, які дорівнюють 1011-1012 Гц. До модуляторів оптичного діапазону ставляться такі вимоги: - широкосмуговість, що забезпечує необхідну інформаційну ємність; - лінійність модуляційної характеристики; - великий динамічний діапазон; - достатня глибина модуляції світла; - простота реалізації; - мінімальна маса та габарити; - висока ефективність, економічність, низька вартість; -експлуатаційна надійність (стабільність параметрів при зміні температури, тиску, вологості навколишнього середовища). Існує два основних засоби модуляції оптичного випромінювання.

скачать реферат Популярные услуги Internet

Это связано с тем, что программы Wi dows 95 взаимодействуют с коммуникационными устройствами не непосредственно, а через программный интерфейс телефонии (ТАРI) и другие компоненты операционной системы. Например, когда при удаленном доступе необходимо установить соединение с удаленным компьютером, это делается через ТАРI и коммуникационные драйверы. 11.4 Резюме Коммуникационные и сетевые подсистемы Wi dows 95 являются только частями единой мозаичной картины. В большинстве случаев для общения с внешним миром с помощью ПК вам понадобятся модем, телефонная линия, программное обеспечение. 2. Модемы Термин модем представляет собой сокращение двух слов МОдулятор/ДЕ-Модулятор. Модем делает как раз то, что следует из его названия — модулирует и демодулирует сигналы. Но и это слишком сложно — модем преобразует биты данных, приходящие от вашего ПК, в аналоговый сигнал, который может быть передан по телефонной линии (модуляция). Затем другой модем преобразует сигнал, переданный по телефонной линии, в биты данных, воспринимаемые ПК (демодуляция). Таким образом модемы дают возможность двум компьютерам «разговаривать» между собой, пересылая данные в обоих направлениях по телефонной линии.

скачать реферат Волоконно-оптические линии связи

Глазами человек воспринимает большую часть информации об окружающем его мире в 100 раз больше, чем посредством слуха, не говоря уже об осязании, обонянии и вкусе. Далее человек заметил ”посторонний источник света” — солнце. Он использовал огонь, а затем различные виды искусственных световых источников для подачи сигналов. Теперь в руках человека был как световой источник, так и процесс модуляции света. Он фактически построил то, что сегодня мы называем оптической линией связи или оптической системой связи, включающей передатчик (источник), модулятор, оптическую кабельную линию и приемник (глаз). Определив в качестве модуляции преобразование механического сигнала в оптический, например открытие и закрытие источника света, мы можем наблюдать в приемнике обратный процесс — демодуляцию: преобразование оптического сигнала в сигнал другого рода для дальнейшей обработки в приемнике. Такая обработка может представлять собой, например, превращение светового образа в глазу в последовательность электрических импульсов нервной системы человека.

Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
скачать реферат Микроволновая терапия

Ждущий мультивибратор совместно с дифференцирующей цепочкой выполнен на микросхеме D3. Регулировка длительности импульсов осуществляется потенциометрами R12 и R14. Напряжение с выхода ждущего мультивибратора на вход модулятора подаётся через инвертер, собранный на одном элементе D2.4 микросхемы D2. Назначение инвертора – развязка ждущего мультивибратора (не допускающего работы на ёмкость свыше 100 пФ) от большей ёмкости С2, стоящей на входе модулятора. Ёмкость С2 является элементом фильтра R3, С2 подавление импульсных помех, поступающих с выхода ждущего мультивибратора при отжатых кнопках РЕЖИМ РАБОТЫ (длительность импульсных помех – 1-2 мин). Эти помехи при отсутствии фильтра приводили бы к ложной индикации о наличии напряжения на выходе аппарата при отжаты кнопках РЕЖИМ РАБОТЫ, т.к. индикатор выходного сигнала содержит в своём составе пиковый детектор, запоминающий как сигнал, так и упомянутую выше помеху. 4.2.5. Буферный каскад построен по схеме эмиттерного повторителя на транзисторе V4 и выполняет функцию развязки автогенератора от ступенчатого регулятора интенсивности.

скачать реферат Поляризационные приборы

Излучение от лампы 1 проходит через двойной монохроматор 2 (с зеркальной оптикой и кварцевыми призмами), попадает на электромеханический поляризатор-модулятор 4, проходит исследуемый образец 5, анализатор 6 и попадает на фотоумножитель 7. В зависимости от угла между направлениями колебаний, пропускаемых поляризатором и анализатором, меняется частота переменной составляющей потока, попадающего на фотоумножитель. Сигнал, преобразованный в электрический и усиленный в усилителе 8, питает управляющую обмотку реверсного двигателя, который через редуктор вращает анализатор 6 до тех пор, пока из сигнала не исчезнет первая гармоника. Вращение анализатора регистрируется на самописец 3, связанном передающим устройством со шкалой длин волн монохроматора. С помощью описанного прибора измеряется вращательная дисперсия образцов с поглощением до 80%. Предел измеряемых углов вращения (2(. Список использованной литературы Лабораторные оптические приборы: Учебное пособие для приборостроительных и машиностроительных ВУЗов. Г. И. Федотов, Р. С. Ильин, Л. А. Новицкий, В. Е. Зубарев, А. С. Гоменюк. ОглавлениеВведение 2 Приборы для определения внутренних натяжений 2 Т-образные установки МИСИ 2 V-образные полярископы 5 Приборы для определения угла поворота плоскости поляризации 6 Круговой поляриметр СМ 6 Автоматический спектрополяриметр 8 Список использованной литературы 9 Оглавление 9

скачать реферат Методика измерения перемещений при помощи лазерных интерферометров

Поскольку номенклатура двухчастотных лазеров и значения раз- ности частот, которые они обеспечивают, ограничены, в качестве источника излучения часто используют одночастотный лазер, сдвигая частоты ортогональных составляющих его излучения акустооптически- ми модуляторами, которые устанавливают на входе, выходе или в од- ном из плечей интерферометра . В этом случае опорный сигнал I0 может быть получен непосредственно из модулирующих сигналов, подаваемых на акустооптические модуляторы. Частота частотной модуляции, аналогично частоте фазовой модуляции, ограничивает время измерения . Однако при использовании акустооптических модуляторов она может быть установлена достаточно большой, чтобы этим ограничением можно было пренебречь. Тогда время однократного измерения фазы определяется временем задержки фазоизмерительного устройства и составляет для современных ЛИС около 10 мкс . Так как ЛИС на основе частотной модуляции обеспечивают время измерения на порядок меньше, чем ЛИС на основе фазовой модуляции, допустимые скорости изменения ГРХ в них на порядок выше.

скачать реферат Електрообладнання автомобиля (Электрооборудование автомобиля)

Приладами світлової сигналізацій називаються покажчики повороту, стоп сигнал і світло заднього ходу. Фари. Автомобільні фари призначені для освітлення дороги спереду автомобіля. Вони встановлені в спеціальних гніздах передньої частини крил. Фара складається з металевого корпусу, оптичного елемента з корпусом і регулювальними гвинтами, патрона, лампочки двох обідків з прокладкою. Оптичний елемент напів розібраний. Він має скляний розсіювач, завальцьований зубцями в металевому рефлекторі. Між рефлектором і склом розсіювача встановлено гумову прокладку, яка не пропускає в себе пилу бруду і вологи.Внутрішня поверхня рефлектора вкрита тонким шаром алюмінію, що забезпечує добре відбивання світла. Підфарники і задній ліхтар. Підфарники призначені для позначення габаритів автомобіля спереду. Їх вмикають для у нічний час і вдень під час туману або снігопаду. Підфарник складається з корпусу, скла, обідка з прокладкою, патрона і лампи. Задній ліхтар призначений для освітлення номерного знака, подачі стоп-сигналу і позначення габаритів ззаду вантажних автомобілів.

скачать реферат Расчёт радиопередатчика с АМ-модуляцией

Колебательная мощность в максимальном режиме , а выходная мощность в режиме молчания Выбираем транзистор, способный рассеивать мощность того же порядка, например КТ970А, для которого Еп1 R1 Cбл Вход НЧ R2 Еп2Выход Вход ВЧСхема№4. Принципиальная электрическая схема АМ – модулятора при модуляции напряжением питания.Расчёт произведём по формулам пункта 3.1.1. В качестве предварительного УНЧ применим каскад, выполненный на микросхеме К174УН9 с типовой схемой включения (рис.4.).напряжение питания 100мк 0.1мк 10мк 1 1000мк 8 16 Выход Вход 10 11 220 0.1мк 500мк 4 2 1Выходная мощность .5,5 Вт. Чувствительность входа 20 мВ. Напряжение питания .16,5 В. Потребляемый ток .60 мА. Список используемой литературы: 1. Радиопередающие устройства на полупроводниковых приборах. Авторы: Б.Е. Петров, В.А. Романюк 2. Проектирование радиопередатчиков. Под редакцией В.В. Шахгильдяна 3. Схемы устройств формирования радиосигналов. Авторы: А.И. Александров, М.П. Кевлишвили 4. Справочник по транзисторам. 5. Каталог по транзисторам и интегральным схемам.----------------------- G П.У. У.М. А.М. АЭВходная согласующая цепь Цепь смещения Цепь питанияВыходная согласующая цепьСогласующая цепьКварцевый резонаторАЭ Входнаясогласующая цепь несущей частоты НЭ с цепями смещения и питания Выходная согласующая цепьВходная согласующая цепь сигнала АЭ Цепь смещенияВыходная согласующая цепьЦепь питанияК174УН9

Доска магнитно-маркерная.
Доска напольная в деревянной некрашеной раме, азбука и цифры на магнитах, маркер. Доска двухсторонняя, с одной стороны "белая"
1619 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Кружка керамическая "FIFA 2018", 650 мл.
Объем: 650 мл. Материал: керамика.
880 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Тачки", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
скачать реферат Анализ погрешностей волоконно-оптического гироскопа

При использовании в интерферометрическом волоконно-оптическом гироскопе двух фазовых модуляторов частоты модуляции и законы изменения фазы в модуляторах могут быть как одинаковыми, так и различными. Оптические длины путей с заходами в модуляторы 3 и 3? могут быть либо одинаковыми, либо отличаться на величину, существенно превышающую длину когерентности источника излучения. Это открывает дополнительные возможности в обработке сигнала интерферометрического волоконно-оптического гироскопа и его конструктивных решений. Очевидно, что в интерферометрическом волоконно-оптическом гироскопе не обязательно устанавливать два фазовых модулятора. При установке только одного фазового модулятора свободный выход направленного ответвителя 4 может быть использован для других целей. Для исключения влияния отраженного сигнала источник излучения должен подключаться к оптическому тракту волоконно-оптического гироскопа через оптический изолятор (на рисунках не показан). При использовании в фазовом модуляторе модового конвертора второго типа вместо (3.2) будем иметь: Таким образом, если равенства (3.4) имеют место, то и в модуляторе с модовым конвертором второго типа паразитная поляризационная модуляции будет устраняться.

скачать реферат Проектирование передающего устройства одноволоконной оптической системы передачи для городской телефонной сети

Именно прямая модуляция используется на городской телефонной сети в системах «Соната-2» и ИКМ-120. 1.3.2. Оптический передатчик. На рис.1.13 представлена структурная схема оптического передатчика (ОП) с прямой модуляцией несущей. Преобразователь кода ПК преобразует стыковой код, в код, используемый в линии, после чего сигнал поступает на модулятор. Схема оптического модулятора исполняется в виде передающего оптического модуля (ПОМ), который помимо модулятора содержит схемы стабилизации мощности и частоты излучения полупроводникового лазера или светоизлучающего диода. Здесь модулирующий сигнал через дифференциальный усилитель УС-1 поступает в прямой модулятор с излучателем (МОД). Модулированный оптический сигнал излучается в основное волокно ОВ-1. Для контроля мощности излучаемого оптического сигнала используется фотодиод (ФД), на который через вспомогательное волокно ОВ-2 подается часть излучаемого оптического сигнала. Напряжение на выходе фотодиода, отображающее все изменения оптической мощности излучателя, усиливается усилителем УС-2 и подается на инвертирующий вход усилителя УС-1.

скачать реферат Разработка и исследование модели отражателя-модулятора (WinWord zip-1Mb)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОДУЛЯТОРА НА ДИОДЕ 28 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА НА ПЭВМ 345.1. Исходные данные для программы 34 5.2. Схема эксперимента 35 5.3. Блок-схема программы 35 5.4. Результаты работы программы 366. РАСЧЁТ МОЩНОСТИ СИГНАЛА НА ВЫХОДЕ ПРИЁМНОЙ АНТЕННЫ 38 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 40 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 42 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Основные расчётные формулы для вычисления коэффициентов. 43 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 44 перечень документов дипломной работы 74 ВВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИя – ЭТО, ВО-ПЕРВЫХ, ЗНАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО НОВОГО ТИПА, ПРИГОДНОЕ ДЛя ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИя, ВО-ВТОРЫХ, ЗНАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ХРАНЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КОТОРОГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТАНОВИТСя ВСё БОЛЕЕ ВАЖНОЙ ДЛя ОБЩЕСТВА, ДЕяТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОГО ПОРОЖДАЕТ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЕМУ ТЕХНИКО- ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ. ОДНОЙ ИЗ ТАКИХ СТРУКТУР яВЛяЮТСя ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСя НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ ПОЛУчЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ, С ЦЕЛЬЮ ИЗВЛЕчЕНИя ПРИБЫЛИ, Т.Е. ШПИОНАЖЕМ. На органы разведки возлагаются задачи по контролю за соблюдением государственных и военных тайн, выявлению незаконной экономической практики и действий, наносящих ущерб государственным интересам, выполнению экономических соглашений, по оценке запасов сырьевых ресурсов, возможных прорывов в технологии.

скачать реферат Телевизор - история, устройство и методы ремонта

В коллекторной цепи транзистора с помощью конденсатора С1 происходит интегрирование пилообразного сигнала, т. е. преобразование его в сигнал параболической формы. Плавно регулируемый уровень параболического сигнала кадровой частоты снимается с подстроечного резистора R5 и подается через резистор Rб на базу транзистора VТ2. Широтно-импульсный модулятор собран на транзисторах VТ2 и VТ3 по схеме дифференциального усилителя. Смещение на базе транзистора VТ2 обеспечивается делителем напряжения, образованным резисторами R7, R8. Наряду с параболическим сигналом на базу транзистора VТ2 через конденсатор С5 поступают пилообразные импульсы, формируемые интегрирующей цепочкой R18С6 из строчных импульсов обратного хода. Амплитуда пилообразных импульсов составляет несколько вольт, поэтому транзистор VТ2 открывается ими до насыщения. В результате в течение времени, пока напряжение на базе превышает уровень закрывания транзистора VТ2, напряжения на резисторе R9 и эмиттере транзистора становятся практически одинаковыми. При этом Рис. 4 Принципиальная схема субмодуля коррекции растра СКР-2на резисторе R9 формируются положительные прямоугольные импульсы строчной частоты.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.