телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Товары для животных -30% Канцтовары -30%

все разделыраздел:Политология, Политистория

Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

найти похожие
найти еще

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Для запобігання політичних переворотів принцип рівності політики доповнюють принципом справедливості. Політична справедливість можлива лише у стосунках між вільними і рівними людьми і втілюється у політичній формі владування. Право - це виключно політичний інститут. Воно складається з природнього права і встановленого людьми права. Всесвітньо історичне значення політичної концепції Аристотеля полягає: у завершенні мислителем стародавньої політології, як науки наук; вчення про найвище благо людини і держави; у започаткуванні політичної етики, розумінні політики як високоморальної інтелектуальної справедливої діяльності; у створенні політичної юриспунденції, обгрунтуванні конституціалізму, право народу на законодавчу владу; у закладенні основ майбутніх теорій держави; у збагаченні правових доктрин. 5. Політичні погляди Марка Туллія Цицерона. Праці «Про державу», «Про закони», «Про межі добра і зла», «Про обов(язки». Він суттєво розвинув ідеї Платона та Аристотеля про державу як республіку, тобто справу народу, згуртованого спільними інтересами і згодою у питаннях, яке виростає згідно з божественною настановою природнім шляхом. Однак погляди Цицерона суперечливі з одного боку рівність всіх людей, з іншого рабство зумовлене природою. Цицерон досить виразно подає концепції «істиного правителя» - мудрого, справедливого, обачного, обізнаного з ученнями про державу, готового заради благополуччя держави на будь-які кроки; «ідеального громадянина», що осягає істину, справедливість, зберігає велич духу і благопристойність, не шкодить іншим і чужій власності, добре працює і захищає вітчизну; «істинного права», яке виникло задовго до держави, без втручання людей, яке повністю відповідає божественним настановам, природі як джерелу і критерію справедливості, поширюється на всіх без винятку індивідів і яке є вічним незмінним; «істинних законів» - писаних актів, встановлених людьми, які не пурушують природній порядок. Цицерон виходив з постулату під дію законів попадають всі і на такій основі сам розробив проекти закоів про релігію і про магістрати тут детально визначаються повноваження державних службовців, окреслюється міра їх влади Ще однією видатною заслугою Цицерона є закладення ним правових основ міжнародного політичного спілкування, міжнародного права шляхом формулювання принципів гуманного поводження з полоненими, необхідності дотримання міжнародних зобов(язань, поділу воєн на справедливі і несправедливі. 6. Політична думка часів Середньовіччя (Фома Аквінський, Аврелій Августин). Аврелій Августин у своєму вченні запропонував цілісну картину світу, причому таку довершену, що протягом восьми століть Захід не зміг створити нічого подібного. Під кутом зору політичної науки можна вирізнити два найважливіші чинники його вчення. Передусім цінність Августина для історії всього європейського мислення у відкритті ним теорії особистості, в центрі якої ставлення людини до Бога і до світу. Августин утверджував віру в силу людської особистості, спрямованої до істини і добра. Тема становлення моральної особистості через подолання себелюбства в любові до Бога - головна в усій його творчості.

Прихильник самостійної, безкласової української нації. Політичну теорію створював під впливом німецької класичної філософії, французьких мислителів. Ідеал Костомарова - федеративна демократична слов’янська республіка, де будуть втілені ранньохристиянські ідеї повної соціальної справедливості, свободи, рівності і братерства, скасовано кріпацтво, станові відміності, де правителі на засадах християнської моралі будуть неухильно дбати про освіту та добробут народу. Федеративна держава мала управлятись обраним на чотири роки президентом і конгресом, утримувати невелике спільне військо, впровадити однакову грошову систему, здійснювати загальне керівництво зовнішніми відносинами. За вченням Драгоманова громадянське суспільство еволюціонує від первісного роду і племені завдяки розуму сім’ї, матеріальному виробництву, класовій боротьбі і природнім шляхом досягає політично форми общини. Держава нав’язується людській громаді зверху як зовнішнє, штучне неприроднє утворення, а її різновиди пояснюються природніми факторами. Головна ідея конституційного проекту, розробленого Драгомановим - перетворення Російської імперії на децентралізовану федерацію, де з українців створюється громада «Вільна спілка», що ставитьза мету політичне, економічне і культурне звільнення не лише українського народу, а й інших національностей. Головним завданням вільної спілки є забезпечення прав і свобод громадян. Драгоманов вважав самоуправління основою основ руху до повної справедливості, до соціалізму. З 1890 р Драгоманов став ідейним натхненником першої української партії- Русько- української радикальної партії. Багато з ідей Драгоманова втілювалися в діяльності Центральної ради. Винниченко вважав, що головним є цілковите радикальне знищення всякого національного і політичного поневолення, самостійність України і демократія. Він пропонував заборонити найману працю, поряд зприватноюм власністю повинна бути й колективна. Винниченко в автобіографічних розповідях самокритачно повертається до років національної революції, і головне виклав свої думки з приводу засобів і методів боротьби за незалежність України в майбутньому. Винниченко вважав, що слід припинити суперечки в емігрантських колах, зосередити увагу на боротьбі за визволення України від сталінської диктатури. Грушевському належить значний внесок у політичну теорію. Він доводив, що політичні процеси протікають під впливом не лише економічних чинників, а й психологічних, особистічних, культурних факторів. Багато в чому конституційні ідеї Грушевського виходять з постулатів Драгоманова, кирило-мофодіївців, але значно їх збагачуючи з урахуванням нових досягнень вітчизняної російської і світової конституційної думки. Головні ідеї вченого: децентралізація держави, з наданням широкої автономії; парламентське правління без застосування прямих виборів до законодавчого органу; поділ влади; чітке визначення державного характеру національних окраїн, їх територій, прав і свобод людини. Липинський у своїх працях сформулював політичну доктрину української монархічної державності, суть якої в наступному: 1) спадкова монархія на чолі з гетьманом; 2) республіканська парламентська демократія є непридатною для України 3) концепція аристократії, яка грунтується на принципі територіального патріотизму, який є важливішим за національний чинник; 4) концепція хлібороба-власника займає одне з центральних місць у доктрині Липинського, хліборобство мало формувати союз з армією, що мало сприяти союз зі східнослов’нськими народами. 18. Політичні концепції украйнського націоналізму (Д,донцов, М.Сціборський). Донцов закликав до періорієнтації українства на Захід, оскільки бачив політичну несумісність українських і російських національних традицій, національних звичаїв, способу життя.

Його формування супроводжується появою різноманітних форм власності та перевагою приватного капіталу. У розвиненому суспільстві діє розгалужена ринкова інфраструктура, що підлягає регулюванню. Зазначені чииники спричиняють ділову активність, заповзятливість людей, створюють передумови плідної роботи. У політичній сфері громадянське суспільство забезпечує громадянам вільну участь у державних і громадянських справах. Головним суб’єктом такого супільства виступає людина. 29. Партія як політичний інститут виникнення та еволюція політичних партій. Партія - добровільне об’єднання людей, які прагнуть домогтися здійсненню ідей, які вони поділяють, задоволення спільних інтересів; організована певним чином частина якоїсь соціальної верстви класу, покликан висловлювати і захищати інтереси цієї спільноти, домагатися їх дотримання і виконання, бути її політичним «голосом», «уособленням» окремих групових інтересів. Дехто партії розуміють як своєрідні штаби для підготовки до чергових виборів, як засоби перетворення волі індивідів на колективну волю, як знаряддя для участі громадян у формуванні політики держави, як засіб впливу політичної та державної еліти на маси. Феномен партій досліджували Дюверже, Сарторі. Неодмінною умовою існування будь-якої партії є протистояння їй інших партій. Партії, будучи створенні як засіб осягнення соціально- групової мети, партії скоро стають метою самих себе, починають дбати про власний добробут і успіх. Сучасні партії є одним з найдієвіших важелів впливу громадянства на державну владу. Прийнято вважати, що громадсько- політична організація стає партією тоді, коли ставить своєю метою боротьбу за владу. Партія може брати участь у державних справах, але вона не може, не повинна сама перетворюватися на державу, підміняти її, мати загальнодержавне значення, державне значення. 30. Поняття і типи партійних систем Проблеми розвитку багатопартійної системи в Україні. Партійна система - структура, що утворюється із сукупності політичних партій різних типів з їх стійкими зв’язками і взаємовідносинами між собою, а також з державою та іншими інститутами влади, характером, умовами діяльності, поглядами на базові цінності політичної культури суспільства та ступенем узгодження цих поглядів у ході реалізації прийнятих ними ідеологічних доктрин, форм і методів практичної політичної діяльності. Уполітології партійні системи характеризуються як невід’ємна складова частина політичної системи суспільства в цілому, характер якої визначає різновид політичного режиму, механізм та ефективність функціонування демократичних інститутів суспільства. Під терміном партійна система розуміють: право партій на формування власної системи правління; сукупність політичних сил, представлених у парламенті, або таких, що прагнуть до представництвав ньому; сукупність відносин між легально діючими політичними партіями, що виявляються у спільній боротьбі, або в суперництві за владу в суспільстві; сукупність політичних партій, що існують у країні, незалежно від форм діяльності та ступеня інституціалізації згідно з чинним законодавством. Одним з найпоширеніших підходів до типології партійних ситем є виділення одно-,двох- і багатопартійних систем. У нормально функціонуючій державі цивілізованого типу загальним критерієм визначення кількості партій є кількість партій, що мають своє представництво у парламенті.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Театральная Энциклопедия

Крулик овского-С 1874 работал во Львовском укр. т-ре общества "Руська бесща". Играл в драме, комедии и оперетте, но в полной мере талант П. раскрылся в трагедии. П. первый создал на укр. сцене образ Франца Моора ("Разбойники") Другие роли: Хлопов ("Ревизор"), Фуяркевич ("Открытый дом" Балупкого), Гаспар ("Корневильские колокола" Планкета). Лит.: Пилипчук Р., Владислав-Каз1м1р Плошев-ський, "Наша культура", Варшава, 1962, № 10, с. 12 (на укр. языке). Р. 77. ПЛОЩАДНбй ТЕАТР - термин, применяемый к разл. видам нар. театр. представлений, происходивших на площадях и улицах под, открытым небом (напр., ср.-век. мистерия, фарс, итал. комедия дель арте, рус. скоморохи и т. д.). ПЛУЧЕК, Валентин Николаевич (р. 4.IX.1909)- рус. сов. режиссёр. Нар. арт. РСФСР (1964). В 1926 поступил на актёрский, в 1929 на режиссёрский ф-т Гос. театр. экспериментальной мастерской под рук. В. Э. Мейерхольда при т-ре его имени. С 1929 участвовал в качестве актёра в спектаклях Т-ра им. Мейерхольда. В 1932 организовал ТРАМ электриков. Одновременно работал в Т-ре им

скачать реферат Политология

Из- за этого страна в своём развитие сделала шаг назад, а не вперёд как планировал Сталин, кроме этого доверие правительству народа значительно уменьшилось. Социальные последствия таких режимов : упадок экономики, увеличение смертности и нищеты, недоверие правительству, в последствие стремление народных масс к его свержению, увеличение миграции населения за границу. При царском режиме: запрещение укр.языка, полное подчинение царю, отсутствие демократии 58. Город солнца- произведение отражающее взгляды великого социалиста на гос.устройство. верховный правитель в этом городе- священник именуемый Солнце, который является главою, в светском и духовном, по всем вопросам и спорам он выносит окончательное решение. При нём имеются 3 соправителя: 1. Мощь-всё касающееся войны и мира. 2. Мудрость- искусства, ремёсла и науки, ученые и учебные заведения. 3. Любовь. Жители города ни в чем не нуждаются, все получают от общины, а должностные тщательно следят за тем, чтобы никто не получал больше чем ему нужно. У всех все общее. Мужчины и женщины носят одинаковую одежду для военного дела. 59.После революции 1917 Украина получила возможность быть независимой, был официально разрешен украинский язык, были созданы органы законодательной и исполнительной власти, конституция и уголовный кодекс.

Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
 Информационный листок украинской фантастики 2000-2004

ХАВРЮЧЕHКО Алексей: "Исповедь от дракона". «АСТ» «СТАЛКЕР», сер. "Звездный лабиринт-мини", подсер. "Библиотека фантастики «Сталкера», 2004. 73. ХОМЕHКО Iлля, ФОМЕHКО Володимир: "Казки для бабусi" (на укр. языке). "ДЖЕРЕЛА М" "ЗЕЛЕHИЙ ПЕС", сер. «Алфiзика», 2004. 74. ХОХЛОВ Антон: "Совсем не герой". «АЛЬФА-КHИГА», сер. "Юмористическая фантастика", 2004. 75. ХРАППА Вадим: «Ульмигания». «ЭКСМО-Пресс», сер. "Миры fantasy", 2003. 76. ХУСHУТДИHОВ Андрей: «Данайцы». «АСТ» «СТАЛКЕР», сер. "Звездный лабиринт-мини", подсер. "Библиотека фантастики «Сталкера», 2004. 77. ЧЕКМАЕВ Сергей: «Везуха». «АСТ», сер. "Звездный лабиринт", 2004. 78. ЧЕРКАСОВ Дмитрий: "Операция «Вурдалак». "ВАЛЕРИ СПД" "СФИHКС СПБ", 2003. 79. ЧЕРHОВА Юлия: "Главная роль". «АСТ» «СТАЛКЕР», сер. "Звездный бульвар", 2004. 80. ЧИЛАЯ Сергей: «Виварий». «ОЛМА-Пресс», сер. «Мастер-класс», 2004. 81. ЧИЧИH Сергей: "Гнев генерала Панка". «АЛЬФА-КHИГА», сер. "Магия фэнтези", 2004. 82. ШАПОШHИКОВ Игорь: "Кремниевое небо". «АСТ», сер. "Звездный бульвар", 2004. 83

скачать реферат Шпаргалка по русскому языку

Шпаргалка по русскому языку Разновидности речи. Основанием клас. разн. речеи могут быть раз. факторы кот. дают возможность выделять уст. и пис. речь, диол. и монолог. речь, функ. стили и типы речи. В зависимости от формы обмена инф. – с пом. звуков или с пом. пис. знаков – выд. уст. и пис. речь. Их основой явл. лит. речь, выст. как ведущ. форма сущ. рус. яз. ЛТ – это речь, рассчит. на сознательный подход к сис. средств общения, при кот. осущ. ориентация на определенные нормиров. образцы ЛТ отлич. универсал. в сфере функц., на ее основе создаются сочинения, пуб. стат., деловая письменность. Устная речь- это звучащая речь, функц. в сфере непосредств. общения, а в более широком понимании – это любая звуч. речь. Истор. устная речь первична. В ней бол. роль играют место лог. ударения. степень четкости произнош., налич. или отсут. пауз.Фун. разнов. : ус. научная, у. публиц., у. в сфере офиц. – дел. общения, худ. и разговор. речь. Восприят. по зрит. и слух. каналу( испол. верб. и невер.) Одно из гл. св-в: необрат., поступ. и линейн. хар-р развертывания во времени.Могут быть св-ны неплавность, фрагментар., делание единогоепред. на нескол. коммуник. самост. единиц Интерес собеседника – интонация, повторения, подчеркивание моментов. УР: подгот.(доклад, лекция, продуманность) и неполгот.(беседа, разговор; спонтанность).

 Информационный листок украинской фантастики 2000-2004

Андрей ПЛЕХАHОВ: «Сверхдержава» (роман), 2000. _______________________________________________________________________ Издательство «ЭКСМО-Пресс» (Москва), серия "Абсолютное оружие": Алексей БЕССОHОВ (Харьков): "Чертова дюжина ангелов" (роман в двух частях: 1."Чертова дюжина ангелов"; 2."Статус Миротворца"), 2000.* Hиколай БУЯHОВ: "Опрокинутый купол" (роман), 2000. Василий ГОЛОВАЧЕВ (Москва): "Гарантирующий жизнь" (роман из цикла "Катарсис"), 2000. _______________________________________________________________________ Издательство «ЭКСМО-Пресс», серия "Hить времен": Андрей ВАЛЕHТИHОВ (Харьков): "Диомед, сын Тидея" (роман, том 1: "Я не вернусь"), 2000.* Генри Лайон ОЛДИ (Харьков): "Одиссей, сын Лаэрта" (роман, том 1: "Человек Hомоса"), 2000.* HЕСЕРИЙHЫЕ ИЗДАHИЯ: "АHТОЛОГIЯ УКРАIHСЬКОГО ЖАХУ" ("Антология украинского ужаса") (на укр. языке, составитель В. Пахаренко, 800 стр., 2000). Книга издана Ассоциацией поддержки украинской популярной литературы, Черкассы Киев. Тир. 2000Pэкз. В книге, кроме «страшного» украинского

скачать реферат Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

Прокурор практически взял на себя функции защиты и живописал горькую нужду, бедность обвиняемой. Незначительность кражи тем не менее не помешала ему требовать наказания, ибо по логике права и традициям древнейших канонов общество погибнет, если позволить людям посягать на собственность — основу гражданского благоустройства и священный принцип. Защитник Ф.Н. Плевако сказал: Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за ее более чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Двунадесять языков обрушились на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь. Старушка украла старый чайник ценою в тридцать копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно. Старушку суд оправдал. Писатели часто воспроизводили этот эпизод, обращая внимание на иронию, находчивость и остроумие адвоката. Фигурально выражаясь, не вся вода выпита из этого адвокатского "чайника" до сих пор. Тут поставлено много проблем: соотношение интересов, творческое понимание канона, традиции, правовой формы и содержания (деяние, формально подпадающее под норму уголовного права, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности, и т. д.). За прямолинейным внешним сопоставлением "старый чайник и Россия" адвокат открыл большую социальную проблему, охладил пыл обвинителя и вообще раж абсолютизаторов, верных юридическим принципам и традициям.

скачать реферат Блокада Ленинграда

Фашисты сбрасывали с самолётов газету "Правда" на русском языке, в которой были напечатаны дискредитирующие статьи, наглое враньё, порочащее нашу армию и главнокомандующих. Эта газета ни чем не отличалась от настоящей газеты "Правда" и по формату и по шрифту. Фашистские средства массовой информации на весь мир трубили о "прогрессирующем" окружении Ленинграда. Судьба Ленинграда считалась решенной, Гитлер не сомневался, что город падет в самом скором времени. Но город стоял. Примерно на 400 километров растянулись оборонительные линии, на которых наши войска противостояли группе армий "Север". Главные силы гитлеровцы выставили против Пулкова, Лигова, Урицка. Стоявшие там два орудия с "Авроры" до последней минуты крушили фашистские танки; увидев себя в окружении врагов, оставшиеся в живых краснофлотцы одного из расчетов укрылись в пороховом погребе и, когда гитлеровцы приблизились к ним, взорвали порох. У другого орудия завязалась рукопашная схватка, пятерых артиллеристов, получивших тяжелые раны, гитлеровцы схватили, в дикой злобе тут же облили их бензином и сожгли. 8 ноября гитлеровцы с боем овладели Тихвином.

скачать реферат Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

Знаменитый русский адвокат Ф.Н.Плевако выступил в защиту старушки, укравшей жестяной чайник стоимостью 50 копеек. Тезис прокурора был такой: частная собственность священна; если позволить людям покушаться на нее, страна погибнет. Ф. Н. Плевако выступил так: "Много бед и испытаний пришлось претерпеть России за ее больше чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Двунадесять языков обрушилось на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь. старушка украла старый чайник ценою в 50 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно." Приговор суда был оправдательным. • Атака вопросами - в споре важно задавать вопросы, отвечать всегда сложнее, чем спрашивать. Цель этого приема - перехватить инициативу, сделать положение оппонента затруднительным. — Но допустим, что вы правы. Допустим, что я предательски ловлю вас на слове, чтобы выдать полиции. Вся арестуют и потом судят. Но разве в суде и в тюрьме вам будет хуже, чем здесь? А если сошлют на поселение и даже на каторгу, то разве это хуже, чем сидеть в этом флигеле? Полагаю, не хуже.

скачать реферат Шпаргалка по русскому языку

Шпаргалка для экзамена по русскому языку Разновидности речи. Основанием клас. разн. речеи могут быть раз. факторы кот. дают возможность выделять уст. и пис. речь, диол. и монолог. речь, функ. стили и типы речи. В зависимости от формы обмена инф. – с пом. звуков или с пом. пис. знаков – выд. уст. и пис. речь. Их основой явл. лит. речь, выст. как ведущ. форма сущ. рус. яз. ЛТ – это речь, рассчит. на сознательный подход к сис. средств общения, при кот. осущ. ориентация на определенные нормиров. образцы ЛТ отлич. универсал. в сфере функц., на ее основе создаются сочинения, пуб. стат., деловая письменность. Устная речь- это звучащая речь, функц. в сфере непосредств. общения, а в более широком понимании – это любая звуч. речь. Истор. устная речь первична. В ней бол. роль играют место лог. ударения. степень четкости произнош., налич. или отсут. пауз.Фун. разнов. : ус. научная, у. публиц., у. в сфере офиц. – дел. общения, худ. и разговор. речь. Восприят. по зрит. и слух. каналу( испол. верб. и невер.) Одно из гл. св-в: необрат., поступ. и линейн. хар-р развертывания во времени.Могут быть св-ны неплавность, фрагментар., делание единогоепред. на нескол. коммуник. самост. единиц Интерес собеседника – интонация, повторения, подчеркивание моментов. УР: подгот.(доклад, лекция, продуманность) и неполгот.(беседа, разговор; спонтанность).

Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные
Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Хронические гепатиты и циррозы печени

Уход за полостью рта, после приема пищи с помощью ватного шарика смоченного раствором перманганата калия, борной кислоты или кипяченной водой удаляют остатки пищи, оставшиеся на слизистой полости рта и зубах. Марлевым тампоном протирают язык и зубы, после чего больной прополаскивает рот. Уход за лихорадящими больными имеет свои особенности. Во время озноба больного нужно укрыть дать горячее питье обложить грелками. Грелку емкостью 1-1,5 л заполняют на ѕ ее объема. Грелку вытирают полотенцем переворачивают вниз пробкой для проверки герметичности оборачивают пеленкой и прикладывают к больному. Уход за лихорадящими больными включает в себя частое изменение температуры тела определение частоты пульса и дыхания, А.Д. Уход при рвоте. Если больной может сидеть то его нужно усадить, вынуть изо рта зубные протезы прикрыть шею и грудь клеенкой поднести к подбородку лоток или поставить тазик. Лежачаму больному поворачивают голову набок и по возможности опускают ее чуть ниже края кровати подкладывают полотенце. Во время рвоты нельзя оставлять больного; необходимо следить за тем, чтобы не произошла аспирация рвотными массами.

скачать реферат Гомеопатия в общей практике

Имеется выраженный отек горла, особенно uvula. Может быть изъязвление миндалин, типичная язва на миндалине крайне болезненна, покрыта желтым струпом. Как правило, больше поражается правая сторона зева. Несмотря на общее психомоторное беспокойство, пациенты почти всегда жалуются на головокружение, когда садятся или встают с постели. Они склонны к обморокам. Если их не беспокоить, они вялые и заторможенные. Температура высокая, и они всегда подавлены, полны страха и тревоги. Несмотря на локальное ухудшение состояния горла от тепла и горячего питья, сами они обычно зябкие, мерзнут и стремятся укрыться. Им так же трудно глотать, как и пациентам Mercurius, у них чувство, будто горло закупорено. Слюнотечение у больного Phy olacca не бывает таким выраженным, как у Mercurius. У Рhy olacca есть одна характернейшая черта - сильная боль в корне языка при его высовывании. Это почти диагностический симптом Phy olacca, и о нем надо помнить, если возникают затруднения в выборе между ней и Mercurius. Рассмотренные выше типы встречаются наиболее часто. Есть несколько других, более редких, но дающих полезные показания для назначения гомеопатических препаратов.Apis Фарингит, развившийся очень остро, со значительным ухудшением состояния от тепла и горячего питья и с облегчением от холода.

скачать реферат Политическая элита

МГСУ Р Е Ф Е Р А Т ПО ПОЛИТОЛОГИИ НА ТЕМУ: «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА» Выполнил ст-т группы: ГСС-III-11 Дедов И.М. Как объясняют различные исследователи понятие «политическая элита»? В последние десятилетия термин «элита» не только прочно вошел в научный социологический и политологический язык, но и вышел далеко за его пределы, став общеупотребительным. Этот термин происходит от латинского eligere и французского eli e — лучший, отборный, избранный. Начиная с XVII века он употреблялся для обозначения товаров наивысшего качества, а затем и для наименования «избранных людей», прежде всего высшей знати. В Англии, как свидетельствует Оксфордский словарь 1823г., этот термин стал применяться к высшим социальным группам в системе иерархизированного общества. Затем понятие стали использовать в генетике, биологии и других естественнонаучных дисциплинах. В общественных науках термин «элита» не применялся широко до конца XIX — начала XX вв. (т.е. до появления работ В. Парето), а в США — даже до 30- х годов нашего столетия. Если попытаться рассмотреть различные современные точки зрения на понятие «элита», то получится довольно пестрая картина.

скачать реферат Теоретическая политология (Часть 2)

Если рассматривать методологию американской политической мысли исходя из вышеуказанных 4 направлений исследований, то: Сравнительная политология- предполагает не только умелое владение методами количественного анализа, но и хорошее знание языка и культуры самой страны изучения. Среди видных представителей этого направления можно выделить Алмонда, Вербу, Липсета, Бжезинского. Международные отношения и мировая политика, а также изучение отношений между Востоком и Западои - основными методами исследования в этом направлении служат математическое моделирование, деловые игры, политическое прогнозирование. Высокопрофессиональными специалистами в этой области в США являются Маккой, Каплан, Рассет. Исследование динамики общественного мнения - основным методом исследования служит статистический метод, он помогает наглядно изучить и оценить политическое поведение граждан, их политический опыт и ожидания. В числе известных представителей данного направления в США находятся Даль, Дойч, Хантингтон, Джонс, Феслер и др.Таким образом перечисленные направления современной политологии являются общими и в то же время в научных исследованиях конкретных стран (Примером служило США) они подразделяются на более узкие области политического исследования.

скачать реферат Занимательная политология

Именно таким людям принадлежит афоризм: не в деньгах счастье, а в их количестве. Такие люди больше склонны предавать свою родину. Но если человек очень любит человеческое общение и понимает, что уехав жить за границу ему будет трудно найти общий язык и взаимопонимание с местными жителями, а то и вообще будет там считаться человеком второго сорта, то он с меньшей вероятностью будет разрушать свою страну ради денег. Средний человек Рассмотрим группу состоящую из 3-х человек: квалифицированного физика и не менее квалифицированных музыканта и юриста. Каждый из них является неординарной личностью и очень большим специалистом в своей области. Физик, например, очень хорошо знает физику, разбирается в математике, имеет представление в области химии и других естественных наук. Но он почти ничего не понимает в музыке, плохо знает историю, литературу и другие гуманитарные области знаний. Музыкант имеет абсолютный слух знает о музыке очень много, имеет представление в области литературы и некоторых других гуманитарных областях. Но он совсем ничего не понимает в математике, физике, химии и политологии.

Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы
Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах
скачать реферат РОЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ВОСПРИЯТИИ

Сорокин утверждает, что «нет национальных проблем и национального неравенства, а есть общая проблема неравенства, выступающая в различных видах и производимая различным сочетанием общих социальных факторов, среди которых нельзя отыскать специального национального фактора » (Сорокин, 1998). Таким образом, ученый делает вывод о сугубо социально-экономическом и политическом характере происхождения национального вопроса. Подобная точка зрения может показаться крайней, но она вполне закономерна при рассмотрении этнической проблемы не с позиций психолога, а под углом зрения политолога, социолога, гражданина.Не менее категорично, хотя и совершенно в ином ключе, звучит вывод великого русского лингвиста А. Потебни: «Единственная примета, по которой мы узнаем народ и вместе с тем, единственное, незаменимое ничем и непременное условие существования народа есть единство языка» (Потебня, 1913). Ученый считает, что каждый народ обладает единством приемов мысли, уникальным, неповторимым способом построения мыслительных, а значит и языковых структур.

скачать реферат Имиджмейкинг в индустриальном социуме

Но так или иначе слово имидж вошло сегодня в русский язык. Об этом можно судить потому, как широко используют сегодня это понятие журналисты, рекламисты, социологи, философы, политологи. Никто не знает полного объема тех средств, которые затрачиваются на формирование имиджа той или иной общественной кампании, личности или фирмы. Но эти затраты однозначно оправданы негативным эффектом стихийного формирования имиджа. Целенаправленное, продуманное создание образа приводит, наоборот, к позитивному результату. На западе исследования в области имиджмейкинга получили более широкое распространение. Было бы неправильным утверждать, что в нашей стране они не проводились вообще, но они имели узкую идеологическую направленность и были закрыты для широкого доступа общественности. В отечественной литературе “имидж” обычно понимается как искусственно сформированный образ чего-либо - фирмы, политика, предпринимателя, товара. Имидж можно определить как относительно устойчивое представление о каком-либо объекте. Большинство наших знаний о мире - это знания на уровне имиджей.

скачать реферат Контрольное задание по социологии

Тема№1, Вопрос №4: - социология; - философия; - история; - правоведение; - политология; - психология; - культурология; - педагогика. Тема №1, Вопрос №5: П.А. Сорокин — российско-американский социолог XX столетия, определивший основные направления развития современной социологии. Он уделил пристальное внимание выяснению исходных, методологических проблем этой науки — её сущности и специфики. Сорокин признал в начале своего творческого пути, что нет общепризнанного понимания социологии, ибо “сколько социологов, столько и социологии”. Для понимания социологии как науки об обществе особенно важно выяснить то, что вкладывается в содержание таких понятий, как “общество”, “социальное”. По Сорокину, одним из важных вопросов этой науки, общество — это совокупность людей, находящихся в процессе общения. Элементами взаимодействия являются: индивиды, акты (действия), язык, письменность, орудия труда, исскуство и др. Социология как наука, отмечал П.А. Сорокин, изучает специфические социальные явления, которые обладают “внешним бытием” и непосредственно наблюдаемы.

скачать реферат Культура в общественной системе

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ Московский Государственный Текстильный Университет им. А.Н.Косыгина кафедра политологии и социологии Реферат по дисциплине "Социология" на тему: "Культура в общественной системе" Исполнитель: студентка ФЭМ группы 51-96 Судник Н.Р. Руководитель: Сухарева И. М., доц. Москва 1999 Содержание: стр. Введение . . 3 Глава 1. Основные признаки культуры .4 Раздел 1.1. Культура и природа .4 Раздел 1.2. Культура и сознание: менталитет .5 Раздел 1.3. Культура и деятельность: образцы поведения .7 Раздел 1.4. Культура: преемственность и социализация .11 Глава 2. Основные элементы культуры .12 Раздел 2.1. Язык . .12 Раздел 2.2. Знание, убеждения . 14 Раздел 2.3. Ценности . 16 Раздел 2.4. Идеология .20 Заключение .23 Список использованной литературы 24 Введение. Когда заходит разговор о культуре, её роли в нашей жизни, чаще всего упоминают художественную литературу, изобразительное искусство, а также образование, культуру поведения. Но художественная литература, книги, кинофильмы — небольшая, хотя и очень важная частица культуры. Культура — это, прежде всего, характерный (для данного человека, общества) образ мыслей и образ действий.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.