телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКанцтовары -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Сувениры -30%

все разделыраздел:Искусство, Культура, Литература

Культура палеоліту

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Тим самим значно підвищувалася продуктивність праці, збільшувалася ефективність і спрощувалося виготовлення знарядь. Асортимент знарядь відбиває різноманітність господарчих потреб і дозволяє здогадуватися про тенденцію до спеціалізації діяльності. Однією з головних її форм стає полювання, із яким пов'язаний основний асортимент речей кам'яного виробництва. Кількість кісток великих тварин на стоянках дає підстави для висновків про можливий рівень добробуту людських груп. Технологія виготовлення знарядь на початку верхнього палеоліту свідчить про досить високий рівень психічної організації людини тієї пори. У Європі поширення верхньопалеолітичної техніки привело до різкого збільшення чисельності населення. У Європі можна говорити про дві основні області концентрації верхньопалеолітичного населення. Східна простиралася від Центральної Європи (стоянки у верхній течії Дунаю й у передгір'ях Карпат) до Передуралля і включала басейн Дніпра і середнього Дону. Західна область охоплювала Приатлантичну Європу і північне узбережжя Середземномор'я. Найбільш високою була чисельність поселень у так званій Франко-Кантабрії — на південному заході Франції і північному сході Іспанії. Близько 15 тис. років тому у Європі поширилася культура мадлен, господарською основою якої було полювання на північного оленя. Індустрія включала різноманітні знаряддя полювання, зокрема, гарпуни й наконечники дротиків, часто покриті складними орнаментами. Одне з найважливіших досягнень мадленської культури — розквіт мистецтва. Відомі численні печерні пам'ятки (їх багато на південному заході Франції) із чудовими гравюрами і кольоровими малюнками, зробленими руками мадленських художників. Особливо часто малювали тварин: коней, бізонів, турів, оленів, козлів, мамонтів; зустрічаються зображення людей. Поряд із реалістичними малюнками трапляються композиції, що мали, імовірно, містичне значення. Крім картин, мадленські пам'ятки містять скульптури малих форм, найчастіше зображення людей і тварин. Уже на найранніших ступенях існування людини їй була притаманна культура, що ми, насамперед, розуміємо як соціальну пам'ять. Первісна людина передавала з покоління в покоління накопичений досвід і знання: навички і правила соціальної поведінки, вміння виготовляти знаряддя з каменю, кісти й дерева, будувати житла. Це припускає існування якоїсь примітивної мови. У процесі трудової діяльності накопичувалися корисні знання, передусім, знання про навколишнє природне середовище. В умовах мисливсько-збирацького типу господарства особливо важливо було доскональне знання своєї промислової території, ЇЇ особливостей і багатств. Люди первісної общини мали чималий запас знань у прикладній географії, метеорології, астрономії, зоології, ботаніці, мінералогії й інших галузях природознавства. Щоб підтримувати своє існування, вони мали добре вивчити топографію промислових угідь, шляхи пересування і звички тварин, корисні й шкідливі властивості рослин, особливості різних мінералів, видів деревини й інших матеріалів для виробів, вміти передбачувати погоду, орієнтуватися на місцевості, визначати напрямок вітру і читати сліди.

Відкриваючи завісу у світ сакральний, таємничий, невідомий, шаман демонстрував систему цінностей, випробовував ті норми, правила, форми, відносини, які становили основу культурних традицій. Суворо регламентований характер ритуалу перетворював його на майстерню із вироблення мови як системи знаків. Знаком може бути будь-який замінник предмета або явища, що виражає суму пов'язаних із ним асоціацій. Мова ж, наповнюючись значеннями, слугує ефективним інструментом осмислення світу й орієнтації у ньому. Головна роль в оформленні людської думки належить мові, її походження й етапи формування поки що не зовсім зрозумілі; але саме слово стало тим порогом, переступивши який, людство остаточно перенесло орієнтири свого розвитку з біологічної сфери в соціальну. Поряд із жестами, речами, зображеннями, мова суттєво збагатила можливості свідомості в «подвоєнні» світу. Свідченням тому є міф, який вважається найбільш архаїчною світоглядною системою, створеною на основі чуттєво-раціонального сприйняття реальності. «Міф» у перекладі І грецької означає «слово», «розповідь». Міфи — це розповіді про походження світу й окремих його складових, зокрема людини, речей тощо. Становлення міфології як способу світосприймання тісно пов'язане з формуванням людської мови як механізму мислення. Міфологія — це світогляд суспільства на грані виживання, де світ загалом — колектив родичів. Але як продукт свідомого вимислу міф не потребує догматів і теоретичного фундаменту. Міф — це спосіб переживання дійсності, і в цьому розумінні він природний як почуття, як враження. Міф — чуттєва основа слів, адже в словах сиоконпічно фіксувалися суттєві характеристики явищ. Він народжувався н процесі тривалого несвідомого фільтрування колективом своїх асоціацій, що виникають у зв'язку з тим або іншим явищем, дією, предметом. У міфі узагальнювався родовий досвід освоєння світу. Міфології народів світу, як і мови, подібні, але унікальні у своєму походженні. Слова міфу відтворювали походження речей і подій, і знаходили авторитет істини. Завдяки своїй гнучкості, міфологія дозволяла підтримувати соціальну і природну гармонію, встановлюючи баланс між очевидністю і її передбачуваною ідеальною формою, повсякденним і сакральним, між реальністю і думкою про неї, між теперішнім і минулим. У міфі задаються параметри буття людини у всіх сферах її життєдіяльності, але головним, у міфі є те, яким способом міф «вбудовує» людину в дійсність. Треба зазначити, що обов'язковою приналежністю міфу висту-пає його зрозумілість. Міф «зобов'язаний» зробити світ простим і зрозумілим. І сама ця зрозумілість дозволяє в такий спосіб організовувати життя щоб зняти всі можливі трагічні суперечності і створити злагоджену й доступну для огляду картину. Міфологічний світогляд будується, головним чином, на асоціативних, а не на смислових зв'язках, які первісна свідомість ще нездатна відкрити. Асоціації за подібністю, по суміжністю й контрастом в міфологічному світогляді превалюють над об'єктивними зв'язками. З асоціації за подібністю виростає ще одна особливість міфологічного світогляду: в ньому превалюють умовиводи за аналогією, тобто висновки, зроблені про властивості одного предмета на підставі його подібності з іншим предметом.

Пізнання світу сприяло розвитку абстрактного мислення, виникненню мови, появі нових способів організації праці і суспільства, а також різних форм самого пізнання — міфології, релігії, мистецтва. Встановлюються традиції і звичаї, правила поведінки, ритуали та інші явища вже культурної діяльності людини. Нерозривно пов'язана з колективом, що органічно входив у природне середовище, первісна людина не бачила принципової різниці між суспільством і природою, між своїми діями і тим, що відбувається навколо неї незалежно від її волі, між власними оцінками і реальними якостями предметів, між причиною і наслідком. Світ уявлявся не порожнім і неживим, а багатим на життя, а значить і тварин, і рослини можна було вважати родичами. Матеріал первісної логіки — не абстракція, а почуття. Джерела наших знань щодо первісних уявлень про світ різноманітні — від даних палеоантропології і біології до етнографічних досліджень сучасних архаїчних колективів (австралійські тубільці і т.п.); пережитків первісних уявлень у свідомості сучасної людини; даних, що відносять до мови, сновидінь, художньої творчості тощо, в яких можуть бути виявлені чи реконструйовані архетипові структури. Високий рівень залежності людей від природи обумовлює те, що першим етапом у розвитку архаїчного мислення стає анімізм (лат. a ima «душа») — віра у наявність душі у кожної речі чи явища природи. Людина ще не виділяє себе з природи, ототожнює себе з нею, поширює свої настрої на природу. Якщо діяльність людини не давала очікуваного результату, то вона вважала, що якісь сили протидіють їй. Духи місцевості, духи сил природи, духи речей, добрі й злі,— всі вимагають особливих ритуалі», мстою яких с досягнення бажаних результатів діяльності. Один із прояві» анімізму — фетишизм (франц. fe iche — «амулет, ідол, талісман»), віра в надприродні властивості неживих предметів. Фетишем може стати будь-який предмет(камені, шматки дерева тощо), але З безлічі предметів вибираються такі, де, на погляд давньої людини, знаходять для себе місце душі. Фетиш охороняє душу, допомагає їй у різних видах діяльності. Накопичування досвіду стосовно явищ навколишнього світу викликало потребу впорядкувати набуті знання. Природною моделлю класифікації для первісної людини могла стати структура самого суспільства, яке набуло протягом верхнього палеоліту рис общинно-родової організації. Рід складався з людей, які вважали себе родичами. Кревність при цьому не припускає обов'язкового усвідомлення родинних зв'язків предків і нащадків. Батьки, а точніше один із них, виступали лише як свідчення приналежності людини до загального заступника і захисника — тотема. Слово «тотем» мовою північноамериканських індіанців означає «його рід». Тотем — тварина чи рослина (що рідше) — сприймається як реальний предок усього роду і кожного її окремого члена. Важливий ще один момент: рід людей і види тварин і рослин поєднуються в єдиний організм і ведуть немовби спільне життя. Взаємини людини з тотемом досить складні. Тотем не може стати предметом полювання. Його ніколи не вживають у їжу. Йому поклоняються. Його побоюються. Про нього піклуються, щоправда, на свій лад, — проводять магічні церемонії, покликані, на думку первісної людини, сприяти розмноженню роду тотемних тварин.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Лекции по истории культуры (Том 1)

В конце палеолита и в мезолите сформировались зачатки новых культурно-хозяйственных типов, включавшие элементы земледелия и скотоводства. Но должна была произойти неолитическая революция, прежде чем стали возможными серьезные политические структуры, подобные современным государствам, возникли города и экономическая деятельность стала прочно объединять обширные территории. Неолит (от греч. neo - "новый", litos - "камень") - новый каменный век пришел на смену мезолиту, среднекаменному веку, обозначив переход от присваивающего хозяйства к производящему. Если говорить точнее, то произошел переход от начальной стадии производства и воспроизводства только орудий к стадии первобытного производства и воспроизводства как орудий, так и продуктов. (Надо заметить, что все культуры древности описываются серьезной наукой преимущественно в материальном плане - об этом говорит само выделение эпох по орудиям труда: палеолит, неолит, эпоха бронзы, железа... Происходит это потому, что культуры определяются по сохранившимся следам материальной жизни

скачать реферат Опыт статистического группирования позднепалеолитических комплексов Евразии

Эти представления в известной мере подтвердились присоединением к образовавшейся паре памятников Стоянок Макарово IV и Костенки-12, слой 3. Среди орудий первого комплекса следует упомянуть острия, ножи и пластин, скребки, скребла, чопперы, проколки, острокончники с двусторонне уплощенными основаниями. Индустрии присущи черты памятников начала верхнего палеолита или перехода от среднего к верхнему палеолиту (Аксенов: 1989). Что касается комплекса слоя 3 памятника Костенки-12, то он характеризует собой начальный этап костенковско-стрелецкой культуры, доказывающий и непосредственные генетические связи с мустьерскими культурами (Палеолит Костенковского-Борщевского района на Дону, 1982:140). К указанным комплексам присоединились орудийные комплексы Афанасьевой Горы, Шикаевки и Берети. Завершилось формирование подгруппы присоединением к ней стоянки Мальта. Потери структурированности при этом составили 15,7 % от исходной величины. В целом итоговая подгруппа представляет классическое звено позднего палеолита Северной Азии.

Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка с ручкой", красный.
Отличная мини-машинка белорусского производства, выполненная по лицензии испанской компании Molto — настоящая находка для энергичных
2126 руб
Раздел: Каталки
Логическая игра "IQ-ХоХо", арт. SG 444 RU.
Заполните игровое поле десятью двухсторонними деталями головоломки, располагая Х и О в определённой последовательности. Выполните все 120
525 руб
Раздел: Игры логические
Шары для сухого бассейна, 100 штук.
Шары для сухого бассейна упакованы в тубус, что удобно для хранения и переноски. Количество шаров 100 штук вполне хватит для детской ванны
1037 руб
Раздел: Шары для бассейна
 Ожившие древности

Одними из наиболее хорошо изученных остатков древнейших людей и их культуры являются находки в Олдувайском ущелье на севере Танзании в Африке. Исследования в этом районе в течение длительного времени вели супруги Луис и Мэри Лики. В 1960 году им посчастливилось открыть кости существа, которое получило название Homo habilis, или человек умелый. Он и является пока одним из древнейших наших предков. Калийаргоновые даты хомо хабилиса-1,75-1,85 миллиона лет. Трудным и тернистым оказался путь человека к цивилизации и прогрессу. Очень слабым вначале был костер разума, зародившегося на земле, но проходило время, и все увереннее и увереннее становилась поступь человека. Он совершенствует свою культуру и постепенно заселяет все новые и новые территории. Если бы не было археологии, то огромный промежуток истории человеческого общества не был бы нам известен. Имея в виду самую отдаленную эпоху - палеолит, Ф. Энгельс отмечал, что "эта "седая древность" при всех обстоятельствах останется для всех будущих поколений необычно интересной эпохой, потому что она образует основу всего позднейшего более высокого развития..."

скачать реферат Среда проживания людей

Эволюционный процесс сопровождался увеличением эффективности преобразования энергии и вещества биологическими системами: организмами, популяциями, сообществами. Вершиной эволюции живого на Земле явился человек, который как биологический вид на основе многочисленных изменений приобрел не только сознание (совершенную форму отображения окружающего мира), но и способность изготавливать и использовать в своей жизни орудия труда. Посредством орудий труда человечество стало создавать фактически искусственную среду своего обитания (поселения, жилища, одежду, продукты питания, машины и многое другое). С этих пор эволюция биосферы вступила в новую фазу, где человеческий фактор стал мощной природной движущей силой. 1.2.3. Биосфера и человек. Ноосфера. Термин «ноосфера» был предложен в1927 году французским математиком и философом Э. Леруа. « oos» - древнегреческое название человеческого разума. Первая созданная человеком культура-палеолит (каменный век) - продолжалась примерно 20-30 тысяч лет. Она совпадала с длительным периодом оледенения.

 Великие открытия

Чаще ему приходилось использовать другой, менее подходящий материал — кварц, кварцит, кварцевый песчаник, известняк. Однако в этом случае каменные орудия никогда не достигали совершенства и типичного внешнего вида кремневых. По типу обработки мы различаем обработку ядрища, когда орудие или оружие изготовляли из ядрища кремневой конкреции, гальки или другого камня, и отщепную, или пластинную, обработку — из отбитых отщепов. Палеолит продолжался сотни тысяч лет (только период от начала первого до конца последнего оледенения, совпадающего с концом палеолита, длился около 500 000 лет), — естественно, возникла необходимость какой-то периодизации. Ступени человеческой культуры в эпоху палеолита характеризуются способами обработки камня, которые прошли определенные стадии развития. Значительная часть Европы была тогда покрыта ледниками, но на территории нынешней Франции условия для поселения были достаточно благоприятными. Ценные находки, сделанные во Франции, и позволили разработать первую периодизацию; места раскопок дали названия отдельным ступеням культуры

скачать реферат Ноосфера

Ноосфера Введение Термин “ноосфера” был предложен в1927 году французским математиком и философом Э. Леруа. “ oos” - древнегреческое название человеческого разума. Первая созданная человеком культура-палеолит (каменный век) - продолжалась примерно 20-30 тысяч лет. Она совпадала с длительным периодом оледенения. Экономической основой жизни человеческого общества была охота на крупных животных: благородного и северного оленя, шерстистого носорога, осла, лошадь, мамонта, тура. На стоянках человека каменного века находят многочисленные кости диких животных - свидетельство успешной охоты. Интенсивное истребление крупных травоядных животных привело к сравнительно быстрому сокращению их численности и исчезновению многих видов. Если мелкие травоядные могли восполнить потери от преследования охотниками высокой рождаемостью, то крупные животные в силу эволюционной истории были лишены этой возможности. Дополнительные трудности возникли вследствие изменения природных условий в конце палеолита. 10-12 тысяч лет назад наступило резкое потепление, отступил ледник, леса распространились в Европе, вымерли крупные животные.

скачать реферат Олимпийские виды спорта. Лыжный спорт

Первыми такими приспособлениями, очевидно, были шкуры убитых животных, которыми древние охотники обматывали ноги, предохраняя их от холода. Это послужило толчком для использования других предметов (обломков коры, щепок, а позднее и дощечек) для увеличения площади опоры. Многочисленные исследования историков, археологов, русские летописи, скандинавский эпос и другие источники говорят о применении лыж народами, населяющими Сибирь, Урал, Алтай север Европы, Скандинавию ещё задолго до нашей эры. Новейшие данные позволяют предположить, что лыжи были изобретены в конце верхнего палеолита – примерно 15-20 тыс. лет назад (а не 5 тыс., как считалось раньше). Этот период развития человека (верхний палеолит) характеризуется относительно высокой культурой (скульптуры из бивней и камня, резьба по кости, многоцветные изображения в пещерах). По уровню развития древнему человеку тогда вполне по силам было изобретение лыж. На территории Российской Федерации найдены самые северные в мире верхнепалеолитические стоянки древнего человека – в устье реки Чусовой и на реке Лене (Якутия).

скачать реферат Япония Каменного Века

Япония Каменного Века Древний каменный век, палеолит, датируется для Японии примерно 40—12 тысячелетиями до н. э. Япония тогда еще не отделилась от Азиатского материка и составляла с ним одно целое. Эта хронология основана на радиоуглеродном анализе археологического инвентаря, а также обнаруженных на о-ве Хоккайдо ископаемых останков лошади, относящихся к виду, распространенному 12 тыс. лет до н. э. на севере Азии. Впервые палеолитический инвентарь в Японии был найден в 1949 г. в префектуре Гумма при раскопках стоянки Ивадзюку. В слое вулканической глины были найдены древние каменные орудия из обсидиана. Затем последовали палеолитические находки на островах Кюсю и Хоккайдо. Керамика в палеолите отсутствует. Поэтому японские археологи именуют его иногда периодом докерамической, или бескерамической, культуры. Для палеолита характерны одноручные орудия — копья, пики, их каменные наконечники обнаружены археологами. Найдены каменные ножи, скребки, полученные техникой бокового скалывания отщепов. Наиболее древние орудия изготовлялись галечной техникой и аналогичны патжитанскому типу — древнейшей палеолитической культуре, открытой на юге Центральной Явы к западу от города Патжитан.

скачать реферат История Индии

В Западной Индии, в Кхандивли под Мумбаи (Бомбеем), найдены образцы резцовой техники (между нижележащими слоями с ранне- и среднепалеолитическими орудиями и вышележащими микролитами). Подобные находки в аналогичной стратиграфической ситуации обнаружены в Южной Индии в районе Мадраса. Такие позднепалеолитические культуры на севере носят название позднего соана, а на юге – мадраса. Поздний палеолит Индостана датируется временем ок. XXVIII–VIII тыс. до н.э. На территории Индии широко распространены микролиты (орудия труда небольших размеров). В принципе техника микролитов могла развиваться на месте, однако она обнаруживает большое сходство с капсийской культурой Восточной Африки, поэтому не исключено, что последняя распространила свое влияние через Аравию. Микролитические орудия обнаружены в Западной, Центральной и Южной Индии. Они представлены небольшими (1–8 см) каменными пластинами геометрической формы, использовавшимися в качестве наконечников стрел и вкладышей в деревянные или костяные рукоятки. Встречаются также небольшие ножи-скребла. Микролитическая техника датируется мезолитом, и в Центральной Индии она сохранялась вплоть до энеолита (халколита), когда начали выплавлять медь.

Мягкий пол универсальный, синий, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения
скачать реферат Казахстан в эпоху каменного века

Первая группа преобладает. Рубящие орудия существенно не отличаются от грубого каменного инвентаря из доашсльско-ашельских местонахождений Юго-Восточной Азии и Африки'. Они почти всегда имеют четко выраженную валунообразную форму, один конец изделий обработанный, острый, а другой — с сохраненной галечной коркой или слегка подправленный. В нижнем палеолите для раскалывания камня человек использовал другой камень, просто ударял их друт о друга. Такая техника получила название техники оббивки или галечной культуры, поскольку сырьевым материалом в большинстве случаев служила обыкновенная речная галька. Позже появились отбойники, которые позволяли добиться лучших результатов. Зачастую они цилиндрической или круглой формы с многочисленными следами вмятин и забитостей. К примеру, орудия выявленные X. А. Алпысбаевым в районе хребта Каратау. обработаны вышеназванной техникой. Сырьем для изготовления орудий служила галька. При обработке орудий целенаправленные удары наносились с двух сторон камня и таким образом получали извилистый рабочий край. Полученные орудия использовались впоследствии как рубящие.

скачать реферат Каменный век на территории Казахстана - Палеолит

Лекция Модуль I. Тема I. Каменный век на территории Казахстана.План: I. Палеолит: а) периодизация. б) хоз-во, матер., и духовная культура. в) антропогинез и соцогинез. г) памятники палеолита. I. Палеолит А) Периодизация. Казахские ученые до последнего времени пользовались для обозначения древнего периода развития человечества понятием “первобытно – общинный строй”, основанном на формационном подходе к истории и выделявшем в качестве основного критерия отсутствие классовых структур в обществе. Историки современного периода (в частности, Кузембайулы А.) считают, что необходимо отличать периоды человеческой истории до возникновения письменности и - после. Первый из них ещё в 1851 г. Дэниэлом Уилсоном был обозначен термином “доистория” или “праистория”. Доистория – та часть истории человечества, в которой мы вынуждены прибегать к произвольным обозначениям вследствие отсутствия письменных источников. В доисторический период развитие идет по трем основным линиям: Антропогенез (морфологические развития человека от обезьяноподобных форм к современному типу) Техногинез (развитие техники обработки и применения орудий труда, что привело к привело к прогрессу материальной культуры) Социогинез ( развитие человеческого общества от простейших форм (стадо) к сложному общинному коллективу) Эти три линии в совокупности формируют четвертую – развитие духовной культуры человека.

скачать реферат Основные этапы первобытного общества

Интенсивно идет заселение многих районов нашей страны – Кавказа, Средней Азии, Украины, юга Русской равнины. Самый северный памятник достигает 55° северной широты, где пока подлинные стоянки неандертальцев известны на самом юге Сибири – в Хакасии и Туве. Появляются технические варианты орудий, дающие богатейший набор изделий каменного века. Пятая фаза – поздний палеолит, 35 – 12 тыс. лет. Человек освоил почти всю Ойкумену. Общее количество палеолитических стоянок на территории нашей страны по примерным подсчетам немного более 2 тыс. Они есть практически везде или почти везде, но особой концентрацией отличаются Русская равнина, Кавказ, Южная Сибирь, долина Алдана. В позднем палеолите выделяются уже не технические варианты, а подлинные культуры эпохи палеолита. Палеолитический человек заселил практически все природные зоны страны – от знойной Средней Азии до берегов Ледовитого океана и от лесистых предгорий Карпат до побережья Тихого океана. Людям мезолита и неолита уже почти не пришлось делать географических открытий, разве что в освобождающейся ото льда Прибалтике. Из земледельческих культур на территории СССР можно выделить неолитические поселения в Туркмении (близ Ашхабада) в Армении (близ Еревана) и др.

скачать реферат Южный Урал в каменном веке

Каменный век состоит из древнекаменного века - палеолита, среднекаменного - мезолита и новокаменного - неолита. Ученые так разделили каменный век не случайно: в каждый из периодов человек изобретал новые и совершенствовал уже известные приемы обработки камня и изготовления орудий, расширялся круг его хозяйственных занятий, менялась и природная обстановка. Палеолит - период, когда началось формирование человека и его культуры. Он разделен на ранний (2,6 млн. лет - 40—30 тыс. лет назад) и поздний(40 – 30 - 10 тыс. лет назад). Их другие названия - нижний и верхний - связаны с залеганием находок в слоях (чем ниже, тем древнее). Ранний (нижний) палеолит заканчивается с появлением человека современного типа. Период позднего (верхнего) палеолита — время резких климатических колебаний и приспособления к ним человека. ЕЛОВЕК НА УРАЛЕ В ЭПОХУ ПАЛЕОЛИТА (300—100 тыс. лет — 10 тыс. лет назад) аселение Урала в эпоху палеолита Колыбелью человечества называют Африку, в которой больше всего найдено останков вида Homo -человека (умелого, выпрямленного, неандертальского и разумного).

скачать реферат Шпора по истории (институт)

Недовольство личного состава руководством. 4. Основные цивилизации древности. 18век-наука и культура 66 Научн-техн прогр в миров ист. Постиндобщ Палеолит: появление людей. Мезолит – появление лука, стрел Неолит – переход от присваивающей к добывающей экономике. Начало скотоводства и земледелия. Энеолит переход к бронзовым орудиям труда. Бронзовый, железный века. Реформы требовали специалистов: строить школы, ремесленные, мед, воен училища. 1714 в городах началь школы появились учебники, 1705 введен многогражданский шрифт. 1702 первая печатная газета ведомасти. 1725 открытие академии наук, здание в стиле нарышкенского барокко, изучаются иностранные языки, обучение музыки танцам появление табеля о рангах, превращение из варвор. Страны в Еврапейскую. Деятельность Ломоносова, изобритатели- механики: Ползунов –поровая машина, Фралов- водян. Двигатель. Кулибин- семафорный телеграф, в литрегосподствовал класицизм – Карамзин ,Фонвизин. В архитектуре Зимний дворец – Растрелли, Старпов- дом Пашковых в Москве, Казаков – здание сената в кремле, Фолькане – медный всадник. 1750 Волков – первый театр.

Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов
Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
скачать реферат Феномен культуры

Эти положения относятся к основополагающим тезисам отечественной философии, обоснованным теоретически и фактически. Единство и взаимопроникновение, общение и обособление, взаимодействие и отталкивание, связи и противопоставления - все это характеризует противоречивое единство указанных особенностей мирового соЦиокультурного процесса, противоречивое единство разных форм культурного бытия, присущих человечеству уже с первых шагов его развития. Вся последующая история обнаруживала упрочение мировой общности культуры. По мере роста и развития материального производства, с переходом к классово дифференцированному обществу, умножались и расширялись контакты между группами людей. Сущ-ностное единство, заданное однородностью жизнедеятельности, материальным характером отношения к природе, дополнялось и обогащалось непосредственным общением. Английский археолог Г. Чайлд в книге «Прогресс и археология» привел ряд данных о прогрессирующем нарастании экономического и культурного обмена между народами. Так, в верхнем палеолите он осуществлялся в радиусе до 800 км, где-то за 2 тыс. лет до н.э. - уже в радиусе до 8 тыс. км, а к VIII в. н.э. охватил всю Азию, Африку и Европу.

скачать реферат Символы древних культур

В такой теории обнаружились вскоре слабые звенья. В процессах развития гораздо более существенную роль играют взрывоподобные скачки - так думали другие исследователи, - когда будто бы внезапно разрушались старые культуры, а на их месте возникали новые. Именно в такие периоды на громадных пространствах "молниеносно" распространялись новые открытия, прогрессивные технологии, происходили существенные сдвиги и в социальном устройстве культур. Подобные скачки были своеобразными историческими рубежами поступательного хода развития человечества: каменный век, эпоха бронзы, век железа. Затем археологи уловили, что с течением времени ритмы кардинальных культурных переломов и изменений, отделявших эпоху от эпохи, ускорялись. Упомянем здесь лишь самые крупные из них. Начало каменного века - эпоха, носящая название олдувайской, длилась 1,5-2 миллиона лет; следующая за ней - ашельская - уже 600 тысяч лет; мустье, или же средний палеолит,- около 60 тысяч лет; наконец, поздний палеолит - всего 25-30 тысяч. Мезолит, или средний каменный век, охватывал по преимуществу около 4-6 тысяч лет. С неолитической эпохой связывается заметное, а затем и резко выраженное неравномерное развитие человеческих культур в различных регионах планеты.

скачать реферат Субъект культуры

Иначе все сведется к банальному утверждению о том, что именно народ - творец своей культуры. И при этом обязательно добавляют, что таким же творцом является личность. В общем-то оба утверждения верны. Но ситуация нуждается в уточнении. Путь от анонимного к индивидуальному субъекту культуры Дело в том, что народ народу рознь. И современные народы отличаются по своему облику и творческим возможностям как от древнегреческого "демоса", так и от окружавших его варварских племен. Не менее важно понять, каким образом коллектив и индивид совмещают свои творческие усилия. Возьмем, к примеру, "неолитическую революцию", которая происходила в VIII-III тыс. до н.э. По свидетельствам ученых, именно в этот период истории были сделаны выдающиеся открытия, определившие дальнейшее развитие человечества. Люди наконец перешли от бродячего образа жизни к оседлому, занялись земледелием и скотоводством, изобрели прядение и ткачество. А до того при палеолите были изобретены каменная мотыга, копье и игла, построена первая лодка, укрощен огонь.

скачать реферат Характеристика содержания понятия «мировая культура»

Вся последующая история обнаруживала упрочение мировой общности культуры. По мере роста и развития материального производства, с переходом к классово дифференцированному обществу, умножались и расширялись контакты между группами людей. Сущностное единство, заданное однородностью жизнедеятельности, материальным характером отношения к природе, дополнялось и обогащалось непосредственным общением. Английский археолог Г. Чайлд в книге «Прогресс и археология» привел ряд данных о прогрессирующем нарастании экономического и культурного обмена между народами. Так, в верхнем палеолите он осуществлялся в радиусе до 800 км, где-то за 2 тыс. лет до н.э. — уже в радиусе до 8 тыс. км, а к VIII в. н.э. охватил всю Азию, Африку и Европу. От поколения к поколению нарастала целостность мировой культуры, утверждалась гомогенность всеобщей истории, выявившаяся на поверхности и ставшая зримой с победой Капиталистических отношений. Всемирность социокультурного процесса во всей полноте этого понятия достигается лишь в эпоху капитализма. Целостность здесь берет верх над дискретностью, временные единство культуры (диахроническое) во всем объеме дополняется пространственным (синхроническим) единением человеческой культуры в то целое, где уже системно обнаруживается взаимодействие его составляющих.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.