телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Игры. Игрушки -30% Бытовая техника -30%

все разделыраздел:Искусство, Культура, Литератураподраздел:Литература, Лингвистика

Наратыўная структура рамана Івана Шамякша "Снежныя зімы"

найти похожие
найти еще

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Шамякіна якраз падкрэсліваецца наяўнасць непасрэднай сувязі паміж аналітызмам ято прозы і «пашырэннем суб'ектыўнай - праз свядомасць героя - формы адлюстравання рэчаіснасці». Мінулае і сучаснасць, іх складанае, падчас драматычнае перапляценне ў свядомасці героя становяцца часта асноўнымі матывамі, тэматычным асяродкам твораў I. Шамякіна. Аднак у кожным канкрэтным выпадку мы маем справу са спецыфічнымі сродкамі ўвасаблення дадзенай спалучанасці ў сюжэтна-кампазіцыйнай пабудове, у вобразнай сістэме твора. Раман 1. Шамякіна «Снежныя зімы» (1967-1969) уяўляе сабой вельмі паказальны прыклад майстэрскага выкарыстання аўтарам магчымасцей сумяшчэння ў апавядальнай плыні розных пунктаў погляду, выстройвання сістэмы вобразаў з улікам прасторава-часавай перспектывы. Аналіз структурных асаблівасцей дадзенага твора дапамагае выразней уявіць адметнасць агульнай аўтарскай канцэпцыі, светапоглядную і псіхалагічную аснову характараў і паводзін герояў. У рамане «Снежныя зімы» выяўляюцца многія характэрныя для творчай манеры I. Шамякіна спосабы тэкставай арганізацыі твора. Галоўны герой твора былы партызанскі камандзір Іван Васільевіч Антанюк, вымушана апынуўшыся на заўчаснай пенсіі, перажывае складаны перыяд у сваім жыцці. Каб асэнсаваць сучасныя сітуацыі, вызначыцца ў адносінах з тымі, з кім здаўна звязаў яго лёс, ён вяртаецца ва ўспамінах у мінулае, зноў перажывае некаторыя найбольш істотныя моманты сваёй біяграфіі. Заглыбленасць героя ў свой унутраны свет - характэрная асаблівасць гэтага рамана пісьменніка. В. Каваленка нават заўважыў, што «з усіх твораў I. Шамякіна раман як бы яшчэ больш набліжае падзеі мінулага да сучаснага моманту, садзейнічае трансфармаванню ўспомненай размовы з загінуўшым братам у своеасаблівую споведзь. Размова, што адбывалася ў далёкім ваенным годзе, быццам працягваецца і зараз, набываючы аналітычна-падагулышочую завершанасць у свядомасці Антанюка. Знешні і ўнутраны дыялагізм наратыўнай структуры рамана дапамагае раскрыццю драматычнай напружанасці, дыялектычнай складанасці духоўнага свету галоўнага героя, шматстайнасці яго сувязяў з рэчаіснасцю. Аналізуючы свой жыццёвы шлях, Іван Васільевіч Антанюк пераконваецца ў патрэбе менавіта такога, з розных пунктаў погляду, успрымання: «той Антанюк застаўся там, за мяжой, і ўсё засталося з імі.Не, лухта. Ніхто не хаваў аднаго Антанюка і не нараджаў другога. Якая мяжа? Калі і што дзяліла? Ніколі я не дваіўся, здаецца. Ды не, дваіўся ўсё-такі. Інакш пражыць нельга». Пры гэтым, як паказвае ход развіцця падзей у рамане, Іван Васільевіч заўсёды застаецца самім сабой, верным сутнаснаму ў сабе як чалавеку. Вывады У выніку ажыццёўленага аналізу наратыўнай структуры рамана Івана Шамякіна «Снежныя зімы» выяўлены наступныя заканамернасці. Твор I. Шамякіна ў наратыўным плане ўяўляе сабой складаную і разгорнутую структуру, з дапамогай якой раскрываецца дыялектыка ўзаемаадносінаў асобы і фамадства, багацце ўнутранага свету чалавека. Глыбокаму пранікненню ў псіхалогію галоўнага героя рамана Івана Васільевіча Антанюка садзейнічае выкарыстанне разнастайных прыёмаў кампазіцыйнага і моўна-стылявога выяўлення. Істотнае значэнне для развіцця аўтарскай канцэпцыі мае суаднясенне ў аповедзе розных часавых пластоў, спалучэнне сюжэтна-падзейнага апісання з самараскрыццём героя праз асацыятыўную разгорнутасць яго роздумаў і ўспамінаў.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Театральная Энциклопедия

В оперном творчестве Обера особое место занимает опера "Немая из Портичи" ("Фенелла", 1828), написанная в стиле большой оперы. Революц. сюжет, положенный в основу этого произв., отвечал обществ. настроениям во Франции перед Июльской революцией 1830. В т-рах "Опера комик" и в "Итальянской опере" ставились также оперы итал. композиторов - В. Беллини и Г. Доницетти. Событиями большого значения в муз.-театр. жизни Франции стали пост. в Париже опер Дж. Россини ("Граф Ори", 1828, т-р "Опера комик", написанная в традициях франц. комич. оперы, "Вильгельм Телль", 1829, т-р "Парижская опера"). Пост. "Вильгельма Телля" явилась преддверием к творчеству Дж. Мейербера, отразившему расцвет жанра большой оперы и франц. романтич. муз. т-ра. В 1831 в т-ре "Парижская опера" был пост. "Роберт-Дьявол" Мейербера на либретто Скриба (ставшего постоянным сотрудником композитора) романтико-фантастич. опера, имевшая характерные черты большой оперы (см. "Гранд-Опера"), получившие развитие в лучшей опере Мейербера "Гугеноты" (1836). Социальный конфликт в опере переплетается с личной драмой, 5-акт-ная структура основана на контрастном расположении сцен, вводятся мощные ансамбли и хоры (особенно в финалах действия), большой балет

скачать реферат ОАО Ависма

Структуры рамы самолётов не являются особо титаносодержащими по сравнению с последними разработками США. Спрос со стороны производства двигателей, на счёт которого приходится большая часть потребления титана в области аэрокосмической промышленности в Европе доминирован двумя потребителями: S EKMA, Rolls-Royse. Традиционно основной сферой применения титана является использование его в качестве сердечников, стержней (выработка энергии, обрабатывающая промышленность, теплообменники, электроды). Растет использование титана для производства оправ для очков, корпусов наручных часов, спортивных товаров. В течение следующего десятилетия в европейской промышленности ожидается рост спроса приблизительно от 5 до 7,7-8,1 тыс. тонн в год. Производители титановой продукцииСпецифика мирового производства титановой губки и титановых сплавов состоит в том, что по причинам историческим оно сосредоточилось всего в четырёх странах - России, Казахстане, США и Японии. В начале 90-х годов, когда в Советском Союзе были отменены ограничения на вывоз за границу цветных металлов, титан, с помощью посреднических компаний по демпинговым ценам хлынул огромным потоком, намного превышающим реальную потребность, за границу.

Поильник Lubby "Mini Twist" с трубочкой, 250 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника "Mini Twist" не поранит нежные десна малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить
372 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50
Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики
 Современный психоанализ, Введение в психологию бессознательных процессов

Раскол на идеализацию и обесценивание Доэдиповы нарушения Страх само-или объект-потери Аналитичес- кая психо-терапия Психоаналити-ческая практика Психозы "Психотизи-рование"; разрыв с реальностью Доэдиповы нарушения Страх потери себя Форма терапия Психиатричес- кая клиника Психоанализ лишь в ис ключитель-ных случаях Лишь в исклю-чительных слу-чаях психоана-литическая практика Психосома-тизация Соматизация, т.e. заболева ние органа Базисный конфликт Экзистент ная угроза Общее лечеб-ное лечение Больница Только в ис-ключитель- ных случаях психоанализ Лишь в исклю-чительных слу-чаях психоана-лиз Делинквент-ное поведение "Криминаль-ное" поведе-ние, т. е. нарушение обществен ного порядка Базисный конфликт Экзистент ная угроза Нет Приговор В исключи- тельных случаях психоанализ Лишь в исклю-чительных слу-чаях психоана-литическая практика Алкоголизм и наркотическая зависимость Защита с помощью фармаколо-гического действия наркотика Доэдипово нарушение Экзистент ная угроза Обеззаражи-вание Приговор; пси-хиатрическая клиника

скачать реферат Территориальная организация и районирование России

В ЦР, где в старинных городах много памятников истории и культуры, начинает активно формироваться новая отрасль — туристско-экскурсионная. Близ крупнейших городов создаются санитарно-рекреационные р-ны. Во всех городах все большее место занимает непроиз-ная сфера, а в крупнейших — управление, наука и высшее образование. Терр-ная структура расселения и хоз-ва ЦР имеет радиально-кольцевой характер. Вдоль транспортных путей в местах пересечения их кольцевыми трассами сформировались пром-ные узлы. Столица России — Москва — крупнейший пром.-транспортный узел, центр науки и культуры, управления нашей страны. Преобладает машиностроение (станкостроение, электротехническое, электронное, транспортное). Из др. отраслей значительна роль текстильной пром-ти, размещенной вдоль реки Москвы, хим., полиграфической. Радиально-кольцевая структура города дополняется новыми кольцами и радиусами. В перспективе развитие столицы предусматривает полную реконструкцию пром-ти, научных институтов, городского хоз-ва. Это позволит ликвидировать непроизводительный труд, ограничит экстенсивный рост города.

 100 великих сокровищ

Самой удивительной на внешних створках Гентского алтаря является сцена «Благовещение», традиционная для створчатых алтарей. Здесь художники изобразили коленопреклоненную Деву Марию и архангела Гавриила, который принес ей божественную весть. Работая над алтарем, братья Эйки, уже в процессе самой работы, меняли композицию и живописную структуру, изменяли детали, а порой под их удивительной кистью возникали совершенно новые решения. Так, например, первоначально сцена «Благовещение» была увенчана стрельчатыми арками, но потом они были заменены иллюзионным изображением потолка комнаты. Этим решением мы обязаны Яну ван Эйку, любившему пространственное единство. Скудные предметы быта и городской пейзаж за окном он написал достаточно подробно. Фигуры Марии и архангела Гавриила, написанные Губертом, масштабно несколько не соотнесены с интерьером, он как будто слишком низок для них, но это несоответствие почти не замечается. Над «Благовещением» по краям (в полукруглых нишах) изображены пророки Захария и Михей, а в центральной нише, разделенной рамой,P Эритрейская и Кумская сивиллы

скачать реферат Типы организационных структур управления

Собственно же управляющую подсистему в организации можно, на наш взгляд, охарактеризовать четырьмя внутренне сложными переменными, к которым относятся: организацион­ная структура, процессы управления, стиль руководства, тру­довое поведение. Организационная структура управления—это главная ха­рактеристика социальной системы. Существуют разные общие определения структуры. Согласно одним она включает “эле­менты системы, их связи и ее целостные свойства. если они так или иначе обеспечивают устойчивое существование си­стемы”'. Согласно другим определениям структура—это “принцип, способ, закон связи элементов целого, системы отно­шений элементов в рамках данного целого”2. Эти философские определения еще недостаточны для характеристики структуры управления производственной организацией в практических ус­ловиях. Однако из них вытекает, что с точки зрения системного подхода организационная структура управления—это прежде всего целостность и что следует формулировать признаки вы­деления элементов и подсистем организационной структуры.

скачать реферат 3нешняя палітыка Вялікага княства Літоўскага

Такімі ж няўдалымі былі і наступныя пасольствы ў Маскву ў 1488, 1489, 1491, 1492 гг. У выніку вайны была зламана абарона ўсёй пры-межнай літоўскай паласы з Маскоўскім княствам. Прымежныя ваенныя сутычкі перараслі ў болып сур'ёзны канфлікт у 1492 г. пасля смерці вялікага князя літоўскага Казіміра. Выкарыс-таўшы пераходны этап ва ўстанаўленні вярхоўнай улады, войскі Івана III зрабілі паспяховыя набегі на землі ВКЛ. Новы вялікі князь літоўскі Аляксандр Казіміравіч спяшаўся скончыць вайну. Перамовы аб спыненні ваенных дзеянняў скончыліся 12 лютага 1494 г. заклю-чэннем мірнай і шлюбнай дамоўленасцей. Іван III выдаў сваю дачку Алену за Аляксандра Казіміравіча. Паводле мірнай дамоўленасці, Вялікае княства Літоўскае адмаўлялася на карысць Маскоўскага ад Вяземскага княства і часткі іншых княстваў. За Іванам III было пры-знана права на Ноўгарад, Пскоў, Цвер і Разань. За маскоўскім гасу-даром замацоўваўся тытул «вялікага князя ўсяе Русі». Было дамоў-лена, што абедзве дзяржавы дапамагаюць адна адной у барацьбе з татарамі.

скачать реферат Малый бизнес, его проблемы и перспективы развития

Государство поодерживает малый бизнес как и деньгами, так и различнымирыюульготами, в сфере налоговой политики. Однако, с большим сожалением, приходится констатировать, что именно больше всего не повезло в ходе развернувшихся в России экономических преобразований малому бизнесу. Действенной систе- мы стимулирования образования малых предприятий не существует, как и нет хозяйственного механизма их поддержки. Не разработана государственная программа развития малых предприятий. Современ- ная структура рыночной экономики в масштабах Россиии предпола- гает 10-12 миллионов малых предприятий, работающих на предпри- нимательских началах, в то время, как их фактически насчитыва- ется 300-400 тысяч. Это означает, что малое предпринимательство как особый сектор рыночной экономики еще не сформировался, а значит, фактически не используется его потенциал. К малым предприятиям, по закону "О предприятиях СССР" от- носятся вновь создаваемые и действующие предприятия: - в промышленности и строительстве - с численностью работающих до 200 человек - в науке и научном обслуживании - с численностью работающих до 100 человек - в других областях производственной сферы - с численностью работающих до 50 человек - в отраслях непроизводственной сферы - с численностью работа- ющих до 25 человек - в розничной торговле - с численностью работающих до 15 чело- век Других документов, определяющих категорию "малое предприятие" и регулирующих их деятельность, пока нет.

скачать реферат Типы организационных структур управления

Собственно же управляющую подсистему в организации можно, на наш взгляд, охарактеризовать четырьмя внутренне сложными переменными, к которым относятся: организацион­ная структура, процессы управления, стиль руководства, тру­довое поведение. Организационная структура управления—это главная ха­рактеристика социальной системы. Существуют разные общие определения структуры. Согласно одним она включает “эле­менты системы, их связи и ее целостные свойства. если они так или иначе обеспечивают устойчивое существование си­стемы”'. Согласно другим определениям структура—это “принцип, способ, закон связи элементов целого, системы отно­шений элементов в рамках данного целого”2. Эти философские определения еще недостаточны для характеристики структуры управления производственной организацией в практических ус­ловиях. Однако из них вытекает, что с точки зрения системного подхода организационная структура управления—это прежде всего целостность и что следует формулировать признаки вы­деления элементов и подсистем организационной структуры.

Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты
Антипригарный коврик, многоразовый, 33x40 см.
Антипригарный коврик используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления пиццы, запекания мяса и рыбы без
311 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески
скачать реферат Административная ответственность за коррупционные деяния по законодательству Украины

Понятие должности сформулировано в статье 2 Закона «О государственной службе». Под ней понимается определен­ная структурой и штатным расписанием первичная структур­ная единица государственного органа и его аппарата, на кото­рую возложен установленный нормативными актами круг слу­жебных полномочий. Должности могут быть выборными или такими, на которые государственные служащие назначаются. При этом избранию или назначению может предшествовать согласование и сопут­ствовать утверждение на должность. Последние бывают посто­янными или временными (например, должность председателя окружной избирательной комиссии по выборам народных депу­татов Украины учреждаются только на период избирательной кампании). Основной признак должности как служебного места, занима- емого государственным служащим — это присущие ей юриди­чески властные полномочия, включающие право на приём (увольнение) работников, издание обязательных актов правово­го характера; осуществление контроля за их выполнением; сти­мулирование реализации соответствующих предписаний зако­нодательных актов экономическими, организационными и юри­дическими принудительными мерами, а также совершение слу­жебных действий, влекущих юридические последствия — со­ставление протоколов, актов ревизии, служебных и докладных записок, справок, проектов нормативных актов.

скачать реферат Дзяржаўны і саслоўны лад Вялікага княства Літоўскага

Таму ў Вялікім княстве Літоўскім не стваралася амаль ніякіх цэнтралізаваныхустаноў. Галоўным кіраўніком княства лічыўся вялікі князь літоўскі. Ен узначальваў узброеныя сілы, мог абвяшчаць вайну, заключаць мір, уступаць у саюзы з іншымі дзяржавамі. У XIV ст. пры ім існавала велікакняжацкая дума па аналогіі з маскоўскай. Але ж, у адрозненне ад апошняй, дума ў Вялікім княстве Літоўскім не была дзяржаўнай структурай (установай). Гэта была рада пры вялікім князю, да якой ён далучаў усіх (з яго пункту погляду) карысных і патрэбных людзей. На першым этапе галоўную ролю ў думе адыгрывалі князі. 3 умацаваннем Вітаўта на прастоле пасля пагрому абласных князёў велікакняжацкая дума стала пераважна складацца з вядомых баяр, якія дапамагалі Вітаўту сесці на прастол. Паступова баярства дабівалася ўсё большых прывілей і абмяжоўвала ўладу вялікага князя. Дума трансфармавалася ў прадстаўнічую ўстанову – паны-раду. Назва і структура гэтай установы мелі яўны польскі ўплыў. У Гарадзельскім прывілеі 1413 г. было запісана толькі адно абмежаван-не на доступ у раду: «в совеіцаннн о государственных делах должны допускаться только католнкн на том основаннн, что разннца веры порождает разномыслне н во всем остальном, н нноверцы не держат государственных тайн».

скачать реферат Інтегральна ефективність діяльності підприємства

При чому така взаємодія у довгостроковій перспективі завжди має двостороній характер, тобто структурні зміни відбиваються на рівні загальної ефективності, а позитивні зрушення продуктивності можуть сприяти модефікації самої структури суспільного виробництва. Подібні зміни є не лише результатом, але й причиною економічного і соціального розвитку суспільства. Розуміння цих змін дозволяє уникати непотрібних похибок у прийнятті урядових рішень, більш реалістично і цілеспрямо-вано планувати діяльність підприємства, розвивати ринкову і соціальну інфраструктуру. Найбільш важливим окрім політичних, вважаються структурні зміни економічного і соціального характеру. Найістотніші економічні зміни відбуваються у таких сферах: 1) моделях зайнятості населення – зрушення зайнятостя від сільського господарства до обробної промисловості, а також від останньої до невиробничих галузей (особливо сфери послуг); 2) складі основних фондів (основного капіталу) – визначаються розмірами фонду нагромадження та інвестицій за озна-ками інтенсивності оновлення, строку використання, ступеню втілення технологічних новин, рівнем капіталомісткості; 3) технологіях, наукових дослідженнях і розробках – співвідношення імпорту технологій з залу-ченням іноземного капіталу і вітчизняних технологічних розробок, зрушення нетрадиційних до тихнологій і розробок, що супроводжуються революційними проривами у цих галузях; 4) масштабах (концентрації) виробництва – помітне збільшення частки дрібних (малих) і середніх підприємств, що можуть стати і стають конкурентоспроможними за умо-ви їх необхідної спеціалізації та наявності великих і розрахованих на тривалий період партій замовлень на виготовлювану ними продукцію.

скачать реферат Современные технологии в образовании

Приводимая ниже схема даёт чёткое представление о наборе содержательных, процессуальных и предметных характеристик, раскрывающих смысл понятия «технология обучения» (рис. 2.3). Содержание технологии обучения представлено: содержанием и структурой учебной информации, комплексом задач, упражнений и заданий, являющихся средством формирования учебных и профессиональных навыков и умений, процессом накопления опыта профессиональной деятельности (таблица 2.8.). Методы обучения — это система способов деятельности преподавателя и студентов, направленная на овладение знаниями, умениями, навыками и на воспитание и развитие учащихся. Средства обучения — это специально разработанные материальные или материализованные объекты, предназначенные для повышения эффективности учебного процесса. Таблица 2.7. Содержание технологии обучения Организация Выбор форм Выбор форм Выбор Выбор средств содержания организации контроля методов обучения обучения учебного обучения процесса Отбор Лекция Контрольная Направленных Учебная наиболее работа на первичное литература значимого овладение материала знаниями Структуриро Семинар Коллоквиум Направленных Наглядные пособия вание на учебного совершенство материала вание знаний, формирование умений, навыков Отбор Лабораторные Курсовая Информационные примеров и занятия работа материалы доказательс тв с учётом специальнос ти Отбор задач Экскурсия Курсовой и заданий, проект направленны х на формировани е умений и навыков Самостоятель Зачёт Учебное ная оборудование внеаудиторна я работа Практическое Экзамен занятие Психология обучения — системная категория, структурными составляющими которой являются: . цели обучения; . содержание обучения; . средства педагогического взаимодействия (средства преподавания и мотивация), организация учебного процесса; . студент, преподаватель; . результат деятельности (в том числе профессиональной подготовки).

скачать реферат Инновационный проект: этапы функционирования и реализации

Окончательная оценка инвестиционных затрат, а также расчет прибыльности производится только, тогда, когда определено направление и масштаб проекта. Расчет и последующая оценка всех показателей ТЭО должна производится с учетом всех исходных данных и с жесткой увязкой их друг с другом. Укрупнено это можно представить в виде следующей структуры (рис.7): 3а. Финансово-экономический анализ инвестиционного проекта Реализация Эксплуатационные издержки Инвестиционны Финансовый е издержки анализ Производстве Сырье и Топливо и Земля и Оборотный н-ная материалы энергия природопользо капитал программа вание Программа Фонд оплаты Амортизация Здания и Основной продаж труда сооружения капитал Цена и Начисление Общезаводск Защита Заемные реализация на ФОТ ие расходы окружающей средства среды Поступления Маркетингов Администрат Основное и Чистая от основной ые издержки ивные вспомогательн прибыль деятельности расходы ое (убытки) оборудование Другие Услуги Аренда Нематериальны Налог на поступления сторонних оборудовани е активы прибыль организаций я, площадей Налоги в Ремонт и Подготовка Валовая издержках обслуживани производства прибыль е оборудовани я Полные издержки Задолженно сти Рис. 7. Расчет показателей технико-экономического обоснования.

Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ручки гелевые "Пчелка", 30 цветов.
Набор гелевых ручек. Количество цветов: 30 (4 классических, 6 пастельных, 5 смешанных, 6 неоновых, 10 блестящих). Прочный пластиковый
554 руб
Раздел: Цветные
Машина "Ракетовоз АРК".
Башня стрелы поворачивается, стрела поднимается, ракета запускается при нажатии на красную кнопку, стекло кабины открывается. Размер:
331 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

Низькі показники продуктивності праці зокрема у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Тернопільській областях.Аналіз свідчить, що розвиток малого підприємництва залежить від багатьох фактів, серед яких найважливішу роль відіграють регіональні (територіальні) умови. До них слід віднести: економічний потенціал, наявність ресурсів, господарську структуру, підготовку кадрів, ставлення місцевих органів влади та населення до підприємництва, стан ринкової інфраструктури, інформаційне забезпечення, традиції та психологію населення даного регіону тощо. Ці та інші фактори повинні враховуватись при розробці та впровадженні системи регіонального управління, здійсненні ефективної територіальної політики щодо розвитку малого підприємництва, що сприятиме формуванню підприємницьких структур та подоланню економічної кризи. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ МАЛОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИПодальший динамічний розвиток малого бізнесу значно сприяє загальноекономічному зростанню. Однак його активність стримується фінансовими бар’єрами. Основним джерелом інвестицій поки що залишаються власні фінансові ресурси суб’єктів малого бізнесу та сімейні позики. Банківські кредити використовуються обмежено через великі процентні ставки та відсутність гарантій для банків (у вигляді застав або високоліквідних активів).

скачать реферат Информационно-вычислительная сеть

Характеристики топологий вычислительных сетей приведены в таб­лице. Характери­стики Топология Звезда Кольцо Шина Стоимость расширения Незначительная Средняя Средняя Присоединение абонентов Пассивное Активное Пассивное Защита от от­казов Незначительная Незначительная Высокая Характери­стики Топология Звезда Кольцо Шина Размеры сис­темы Любые Любые Ограниченны Защищенность от прослуши­вания Хорошая Хорошая Незначительная Стоимость подключения Незначительная Незначительная Высокая Поведение системы при высоких на­грузках Хорошее Удовлетворитель­ное Плохое Возможность работы в ре­альном режиме времени Очень хорошая Хорошая Плохая Разводка ка­беля Хорошая Удовлетворитель­ная Хорошая Обслуживание Очень хорошее Среднее Среднее Древовидная структура ЛВС. На ряду с известными топологиями вычислительных сетей кольцо, звезда и шина, на практике применяется и комбинированная, на пример древовидна структура. Она образуется в основном в виде комбинаций вы­шеназванных топологий вычислительных сетей. Основание дерева вычис­лительной сети располагается в точке (корень), в которой собираются ком­муникационные линии информации (ветви дерева).

скачать реферат Преимущества и недостатки экономической интеграции

Постоянное со поставление и согласование то чек зрения. - Институа- лизация; Принятие об- щефедераль- иой конститу ции; Двойное гражданство в усло виях "двойно го правитель ства"; Субси- диарность. - Институа- лизация. Адекватное и постоянное реагирование политических элитна сигналы и действия заинтересо ванных пра вительств ПУТИ - Замена "вер тикальной" территориаль ной замкнутос ти "горизон тальными" структурами в конкретных сферах; прямые контакты с ад министрацией; "отмирание" нац.-гос. сувере нитетов. - Совершен ствование меха низмов ППР; возрастание численности функционеров. - Согласо ванный отказ от централи зации и от политической обособленнос ти. Разграничение полномочий центральных и региональ ных органов власти. - Рост об менов (това рами, идея ми, людьми); расширение сетей комму никаций. ТЕМПЫ, ЭТАПЫ - Постепен ность: последо вательная пере дача технико- социоэкономич. компетенции международным организациям. - Делегирова ние прагматич ной лояльности. - Постепен ность: последо вательное деле гирование со циально-эконо мического суве ренитета (включенность и наднацио нальность). - Передача утилитарн. верноподдан ности. - Институци ональная ре волюция; или переходный этап конфеде рации. - Медлен ное соци альное обу чение отказу от исполь зования насилия. возможный РЕЗУЛЬТАТ - Переплетение МПО огранич. компетенции. - Поддержание мира путем распростране ния принципа нетерриториаль ности власти или "отмира ния" государст ва. - Создание территориаль ного государст ва на высшем уровне. - Воссозда ние террито риального государства. - Достижение мира посред ством полити ческой власти. - Всеобщее распростра нение отказа от примене ния наси лия: "сооб щество плю ралистичес кой безопас ности". - Мир не смотря на "плюрализм суверените тов".

скачать реферат Юридическая помощь, оказываемая адвокатами

Большую независимость от государственных органов обрели и коллегии адвокатов. И хотя в Положении об адвокатуре РСФСР функции Министерства юстиции звучат по прежнему весомо, практически они или не реализуются, или весьма ослаблены. 1.2. Понятие и общая структура адвокатуры РФАдвокатура - профессиональная, самоуправляемая организация, создан­ная для оказания юридической помощи гражданам и организациям. Она не является правоохранительным органом, не обладает правом государственно­го принуждения к лицам, допустившим нарушение закона, ее действия и ре­шения не носят общеобязательный характер, однако деятельность адвокату­ры имеет большое значение для защиты нарушенных прав и свобод граждан, интересов организаций.1 Деятельность адвокатуры осуществляется в соответствии со ст. 48 Консти­туции РФ, согласно которой каждый имеет право на получение квалифициро­ванной юридической помощи, а также Основными положениями о роли адво­катов, принятыми VIII Конгрессом ООН по предупреждению преступлений. Ныне действующее Положение об адвокатуре РСФСР 1964 г. в значительной мере устарело, поэтому в настоящее время разрабатывается Закон об адвокату­ре.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.