телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Всё для хобби -30% Всё для дома -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Маркетинг, товароведение, реклама

Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

найти похожие
найти еще

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Принцип точності означає чіткість постановки завдань дослідження, однозначність їх розуміння і трактування, а так само вибір інструментів дослідження, що забезпечують необхідну достовірність результатів дослідження. Принцип ретельності означає детальність планерування кожного етапу дослідження, висока якість виконання всіх дослідницьких операцій, що досягається за рахунок високого рівня професіоналізму і відповідальності дослідницького колективу, а так само ефективної системи контролю над його роботою. Маркетингові дослідження, що проводяться фірмами, розрізняють як по масштабах, так і по видах. Найважливішими чинниками, що визначають масштаби і напрями маркетингових досліджень, є розмір (масштаб маркетингових досліджень) і спеціалізація фірми (напрям маркетингових досліджень). Так по відомостях зарубіжної літератури, середні фірми витрачають на маркетингові дослідження набагато меншу частку свого бюджету (1,5%), чим великі (3,5%). Фірми, що випускають товари споживчого призначення, так само витрачають на маркетингові дослідження велику частку обороту (0,08%), чим фірми, що випускають товари промислового призначення (0,04%). Дрібні ж фірми, незалежно від їх спеціалізації, як правило, не витрачають істотних засобів на маркетингові дослідження. Проведення маркетингових досліджень вітчизняними фірмами в даний час є рідкістю. Причини цього криються, по-перше, в нестійкості і непередбачуваності розвитку економічної і політичної ситуації в країні і, як наслідок цього, націленість більшості фірм на забезпечення поточного прибутку, а, по-друге, у відсутності позитивного досвіду проведення таких досліджень і недооцінки вітчизняними підприємцями їх корисності. Кожна фірма самостійно визначає тематику і об'єм маркетингових досліджень, виходячи з можливостей, що є у неї, і потреб в маркетинговій інформації, тому, види маркетингових досліджень, що проводяться різними фірмами, можуть бути різними. Вибір методу збору інформації прямо впливає на отриману підсумкову інформацію. 1.2 Види методів збору інформації Значення процедури вибору методу збору первинної інформації, і знаряддя дослідження полягає в тому, що результати цього вибору визначають як достовірність і точність, такою, що підлягає збору інформації, так і тривалість, і дорожнечу її збору. 1. Спостереженням є метод збору інформації за допомогою фіксації функціонування досліджуваних об'єктів без встановлення дослідниками контактів з ними і за відсутності контролю над чинниками, що впливають на їх поведінку. Спостереження може проводитися, як відкрито, так і скритно. Оскільки обізнаність об'єкту дослідження про знаходження його під спостереженням може вплинути на його проведення і в цьому випадку може розцінюватися як встановлення з ним контакту, на практиці, як правило, проводяться приховані спостереження. При цьому як знаряддя дослідження використовуються приховані камери і спеціальні дзеркала. До достоїнств цього методу відносяться: його простота, і, отже, відносна дешевизна; виключення спотворень, об'єктів, що викликаються контактами, з дослідниками (що, наприклад, не можна повною мірою виключити при опиті).

Звіт може виявитися неповним і унаслідок того, що він дуже короткий або дуже великий за об'ємом. Укладач звіту може пропустити необхідні визначення або дати короткі пояснення. З іншого боку, текст звіту може виявитися довгим, але важким для розуміння із-за небажання відправляти в корзину для відходів будь-яку зібрану інформацію. У звіті, переповненому інформацією, яка не має первинного значення, головні теми частенько втрачаються в хаосі другорядних результатів. Окрім іншого, звіт великого об'єму може привести читача в замішання, коли він спробує переварити його зміст. Як правило, об'єм детальної інформації має бути пропорційний об'єму безпосереднього розуміння читача в тих областях, які обговорюються в звіті. Якщо, наприклад, передбачуваним читачем є менеджер по рекламі продукції, зазвичай наймудріше опустити просторове обговорення можливих напрямів вдосконалення техніки виробництва. 2) Точність Критерій, використовуваний для оцінки звіту про дослідження; конкретно відносно того, логічна і інформаційно чи точна аргументація звіту, етапи дослідницького процесу, що раніше обговорювалися, поза сумнівом, важливі для початкового забезпечення точності, проте, навіть якщо все введено вірно, в звіті про дослідження можуть виникати неточності із-за недостатньо відповідальної обробки даних, нелогічності аргументації або невмілої побудови фраз. 3) Ясність Використовується для оцінки звіту про дослідження; конкретно відносно того, чи точна фразеологія звіту. Порушення ясності, зустрічається частіше, ніж порушення будь-якого іншого. Ясність досягається як результат чіткого і логічно послідовного мислення, а також точність використовуваних виразів. Коли основоположна логіка смутна або представлення матеріалів страждає неточністю, читачі насилу розуміють те, що їм доводиться читати. Вони вимушені будувати припущення, і біля подібної ситуації застосовний відомий наслідок закону Мерфі: «Якщо читачеві пропонується проста можливість зрозуміти неправильно, він, найімовірніше, зрозуміє неправильно». Проте досягнення ясності вимагає зусиль. 4) Виразність Використовуваний для оцінки того, наскільки живо і безпосередньо написаний звіт. Окрім неодмінної повноти звіту належить бути ще і виразним. Це означає, що укладач звіту повинен личити вибірково до того, що в нього включати. Дослідник не повинен навіть намагатися справити на читача враження абсолютно всім, що йому удалося виявити. Якщо якийсь результат не має безпосереднього відношення до підкреслюваних в звіті акцентів, відповідні матеріали слід опустити. Укладач звіту повинен також уникати довгих обговорень загальновідомих методів. Навіть якщо відповідність матеріалів, що представляються, темі звіту досягнута, його виразність може бути порушена стилем письмового викладу. Зазвичай це трапляється, коли укладач звіту на дотик підбирає фрази і слова, в які має намір укласти ідею. Не знаходячи остаточного словесного контакту з ідеєю, автор ллє словесну воду навколо неї, неодноразово описує одне і мі повторами слабкість знайдених засобів вираження. І навпаки, виразний виклад ефективний, оскільки «воно в максимальному ступені використовує кожне слово.

Не дивлячись на помітний розвиток процесу комп'ютеризації управлінської діяльності на вітчизняних підприємствах, велика частка внутрішньої інформації як і раніше обробляється в ручну, що значно знижує оперативність її збору. Зовнішні ж джерела вторинної інформації включають: Матеріали законодавчого і інструктивного характеру, що публікуються державними установами, у тому числі федеральними і місцевими (наприклад: довідник законодавства ПМР, бюлетень державної податкової інспекції і т. д.); Звіти і доповіді комерційних дослідницьких центрів; Видання некомерційних дослідницьких організацій (наприклад: відділень академій наук, університетів, інститутів, матеріали конференцій, семінарів і так далі); Публікації торгівельних і промислових асоціацій, в т.ч. асоціацій маркетингу по окремих видах продукції (наприклад: асоціація товаровиробників, асоціація рекламодавців і так далі); Журнали по різних товарах і технологіях; Газети; Телерекламу і радіорекламу. 3.Планерування і організація збору первинної інформації. Процедура складання плану вибірки включає послідовне вирішення трьох наступних завдань: Визначення об'єкту дослідження. Визначення структури вибірки. Визначення об'єму вибірки. 4.Систематизація і аналіз зібраної інформації. Систематизація первинної інформації полягає зазвичай в класифікації варіантів відповідей, їх кодуванні і уявленні в зручній для аналізу формі (найчастіше в табличній). Аналіз інформації полягає в оцінці вже систематизованої інформації, як правило, з використанням статистичних методів. Остаточні результати аналізу нерідко виступають у формі рекомендацій, що є засновані на оцінці зібраних даних пропозиції про дії фірми в майбутньому. 5.Надання отриманих результатів дослідження. Звіт про результати дослідження готується в двох варіантах: докладному і скороченому. Критерії якості написання звіту: Звіт, який досягає мети ефективного зв'язку дослідника з читачем, зазвичай задовольняє наступним особливим критеріям: повнота, точність, ясність, виразність. Докладним варіантом є повністю документований звіт технічного характеру, призначений для фахівців відділу маркетингу фірми. Скорочений варіант звіту призначений для керівників фірми. В деяких випадках керівництву надається звіт у вигляді презентації, він містить докладний виклад основних результатів дослідження, виводів і вироблених рекомендацій. При цьому він не обтяжений інформацією технічного методичного характеру, первинними документами і тому подібне Висновок по розділу Для ефективності ринкової діяльності, ведення цілеспрямованої конкурентної боротьби фірмі необхідні маркетингові дослідження. Маркетингові дослідження – складна і комплексна процедура. Вона включає лаву питань, на які потрібно знайти відповідь, і набір пропозицій, які потрібно прийняти згідно методиці, вибраній для досягнення результатів дослідження. До основних принципів проведення маркетингових досліджень відносяться об'єктивність, точність і ретельність. Кожна фірма самостійно визначає тематику і об'єм маркетингових досліджень, виходячи з можливостей, що є у неї, і потреб в маркетинговій інформації, тому, види маркетингових досліджень, що проводяться різними фірмами, можуть бути різними.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Українсько-російський договір 1654 року. Міфи і реальність .

Крм того, товари, як ввозили з нших кран, обкладалися митом. Значний прибуток укранськй держав давали податки з меду, пива, горлки. Укранський гетьман, укладаючи договр з царем, хотв, щоб весь прибуток  надал залишався в Укран, за винятком певно грошово данини Москв. ¶сторик  юрист Андрй Яковлв на основ глибокого дослдження встановив, що концепця  формування статт 15 проекту договору, яку подали посли Богданович  Тетеря 14 березня, як  текст х промови 13 березня, належать Богданов Хмельницькому, який пропонував, щоб фнансов стосунки мж Украною та Москвою були такими самими, як  стосунки мж Угорщиною, Молдавю, Волощиною, з одного боку, та турецьким султаном, з другого. А це означало стосунки номнального васалтету з виплатою Москв грошово данини у форм трибуту. Московськ бояри не прийняли ц умови у запропонованй редакц. Вони прагнули сам визначити характер  розмри податкв, а, основне, щоб фскальн органи належали Москв, тобто щоб податки стягували царськ чиновники

скачать реферат Вопросы на экзамен по маркетингу

Производственная функция. 1) Организация производства новых товаров. 2) Организация материально-технического снабжения. 3) Управление качеством и конкурентоспособностью готовой продукции. Сбытовая функция или функция продаж. 1) Организация системы товародвижения. 2) Организация сервиса. 3) Организация системы формирования спроса и стимулирования сбыта. 4) Проведение целенаправленной товарной политики. 5) Проведение целенаправленной целевой политики. Функция управления и контроля. 1) Организация стратегического, тактического и оперативного планирования. 2) Организация системы коммуникаций на фирме. 3) Организация обратной связи и контроля. 4) Информационное обеспечение маркетинга. 5) Оценка эффективности маркетинговой деятельности.18. Форми організації та напрямки маркетингових досліджень. Любое исследование начинается с определения цели. Постановка цели, и потом определение задач, которые необходимо решить – это первый этап маркетингового исследования. Дальше необходимо указать предмет и объект исследования. В маркетинге чаще всего объектом исследования является потребитель, юридические лица, конкуренты, и т.д. Маркетинговое исследование может быть организовано по разным схемам.

Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие
Набор из 2 тарелок "Avent", от 6 месяцев.
Набор тарелок "Avent" состоит из большой и маленькой глубоких тарелок. Тарелки "Avent" украшены веселыми и красочными
873 руб
Раздел: Тарелки
 Українська усна народна творчість

Котляревського багато драматургв почали використовувати фольклорн джерела для створення псень до п'с. Наприклад, Г. Квтка-Основ'яненко включив лтературну обробку народно псн «Хусточка ж моя» у свою п'су «Сватання на Гончарвц»,  його авторський варант набув поширення в народ. Великим успхом користувався твр С. Писаревсъкого «За Немань ду», а особливо популярною стала його псня «Де ти бродиш, моя доле», написана для оперети «Купала на ¶вана», а також псн С. Гулака-Артемовського «Мсяцю ясний», «Ой казала мен мати», написан до опери «Запорожець за Дунам». Плдним для розвитку зв'язкв фольклорлтература був перод романтизму. Перша половина 19 столття стала початком потужного звороту до народно творчост. ¶нтерес до фольклору, масове зацкавлення, збирання, упорядкування, дослдження творв усно словесност вилилися у численн збрники, фольклористичн прац, альманахи («Сборник малороссийских песен» М. Максимовича, альманах ¶. Срезневського «Запорожская старина» та н.). Поети-романтики (Л. Боро-виковський, А. Метлинський, О. Корсун, М. Петренко, В. Забла, О

скачать реферат Поняття фінансового інжинірингу

Самі послуги виробничого характеру не входять до складу інжинірингу; як уособлена сфера виробничої діяльності, інжиніринг носить комерційний характер, тобто стає об'єктом купівлі-продажу;інжиніринг відрізняється від ліцензії, «ноу-хау» та інших форм в області технологій. Інжинірингові послуги являються відтвореними послугами, вартість яких визначається суспільно необхідними затратами часу на їх виробництво і таких, що мають багато продавців для їх реалізації. Ліцензії ж і «ноу-хау» пов'язані з реалізацією нових в даний момент не відтворених знань виробничого призначення, які мають обмежену кількість продавців. На практиці надання інжинірингових послуг часто поєднується з продажем «ноу-хау». В даному випадку «ноу-хау» носить прихований характер і не виділяється в самостійну угоду. Це веде до змішування понять «інжинірингові послуги» і «обмін технологією». В дійсності ж інжинірингові послуги – це спосіб передачі нових технологічних та інших знань, але самі послуги являють собою товар, що відрізняється від технології. Інжинірингові фірми, наприклад, в галузі управління займаються не плануванням, а розробкою нових методів планування виробництва продукції на основі маркетингових досліджень зовнішнього ринку, не обліком і звітністю, а пошуком нових підходів до обліку та звітності, модернізації структур управління, контролю за якістю продукції і т.п. В останній час на світовому ринку інжинірингових послуг з'явився новий вид послуг – послуги реінжинірингу, які надають іноземні інжинірингові фірми.

 З історії грошей України

Згідно з даними досліджень, паперові гроші вперше з'явились у тому ж таки Китаї ще у VIII ст. н. е. Епоха паперових грошей — епоха грошей, що розвивається на кредитних засадах, а також банківських грошей, що функціонують на безготівкових засадах, грошей, що поступово трансформуються в електронні символи і знаки. Перехід до паперового грошового обігу зазнав довгого історичного процесу і охоплює такі етапи: I— стирання монет, у результаті чого повноцінна монета перетворюється у знак вартості. II— свідоме псування металевих монет державною владою, тобто зниження металевого вмісту монет. III— випуск скарбницею паперових грошей з примусовим курсом для отримання емісійного доходу. визначальними передумовами становлення грошових відносин були поглиблення суспільного розподілу праці, багаторівнева спеціалізація виробництва та суспільної діяльності людини. Гроші повинні мати загальне визначення, бути засобом збереження вартості й на цій основі використовуватись як посередник обміну товарів і послуг. Це вихідні ознаки грошей, але без них гроші, як економічний інструмент ринкової економіки, існувати не можуть

скачать реферат Стратегія і практика оновлення виробництва

Стратегія відновлення виробництва в компаніях і на підприємствах значною мірою залежить від державної політики в галузі НДДКР від вибору державних пріоритетів, що, в свою чергу, ведеться з обліком наступного: Державна політична мета інноваційної діяльності. Японія визначила цю мету так: перетворити країну в могутню науково-технічну державу. США мають іншу мету – ріст добробуту населення. Україна – перетворити країну в технологічну державу. Наявність і запаси корисних копалин. Якщо копалин багато й у великій кількості, то можливий розвиток усіх галузей видобувної й обробної промисловості. Географічна характеристика країни. Розташування на карті світу, природні умови, розміри, чисельність населення також відіграє роль у виборі наукових пріоритетів. Науково-технічний потенціал країни також впливає на становлення завдань держави в галузі новацій. Спрямованість економічного росту розрахована на задоволення внутрішнього чи завоювання світового ринку. Після вибору пріоритетів в галузі НДДКР необхідно визначитися в питаннях: які ліцензії необхідно закупити за кордоном, а які технології розробляти власними силами; за якими науковими напрямками проводити підготовку в себе, а за якими – направляти студентів, аспірантів і фахівців за кордон; як стимулювати державні і приватні фірми в проведення науковихдосліджень; як залучити іноземні організації до розвитку наукових дослідженьі виробництва в країні; як залучити іноземні інвестиції на розвиток науки, техніки, виробництва; як забезпечити співдружність вузівської науки і виробництва; які напрямки фундаментальних досліджень взяти під егіду держави; яку систему захисту організувати з досягнень науки і техніки; для якої іноземної продукції створити митні бар'єри, а для якоїстимулювати ввіз. Інформація про державні пріоритети і плани реалізації НДДКР повинна бути доведена до науково-технічної громадськості і всього населення країни.

скачать реферат Типи тренувальних занять

У цілому заняття повинне викликати емоційний підйом, бажання тренуватися. Заняття доцільне сполучити з відбудовними заходами. 2. Методи і методика дослідження 2.1 Організація та планування дослідження Постановка проблеми. Фундаментальні дослідження у сфері спортивного тренування, зокрема, у спортивній гімнастиці, свідчать про зростання відповідності вимог до процесу підготовки спортсменів та вдосконалення спортивної майстерності. . Механізм реалізації цих положень розкрито у працях, зокрема, Гужаловського А.А. та ін. В роботах відмічається, що ефективність керування тренувальним процесом багато в чому залежить від надійності та об'єктивності інформації про різні компоненти спеціальної підготовленості, відповідних систем життєдіяльності організму, які забезпечують високу працездатність спортсменів. Потік такої інформації забезпечується при допомозі засобів і методів комплексного контролю за аналогією зворотних зв'язків, де об'єктом керування є спортсмен, а керуючим – тренер. Разом з тим, в практиці контролю не знаходять реалізації положення про провідну функцію вестибулярного апарату, сенсомоторної системи, розроблені в працях основоположників теорії побудови довільних рухів Анохіна П.К. . Наукова розробка проблеми комплексного контролю в гімнастиці повинна здійснюватися на основі відбору інформативних факторів, які визначають ефективність спортивної діяльності, а саме: вікові особливості становлення та функціонування організму гімнастів, стан основних компонентів рухової функції, оціночні шкали, алгоритми розрахунку інтегральних та узагальнених (комплексних) оцінок рухової функції, спортивно-технічні характеристики.

скачать реферат Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

Дана стратегія дозволила б зменшити товарів на складі і уникнути проблеми залежування товару. Також слід провести вивчення ринку для здійснення ефективної товарної політики, і простежити які товари користуються найбільшим, а які найменшим попитом і яка їх кількість реалізовується за місяць. Такі дослідження і розрахунки можуть бути проведені тільки спеціалістами з маркетингу та менеджменту. 3.4. Заходи по вдосконаленню організаційної структури управління Центру ‘’Торгпреса’’ На основі проведених досліджень, пропонується застосувати конкретні заходи по вдосконаленню організаційної структури управління Центру ‘’Торгпреса’’, а отже і діяльності організації в цілому. Дослідження виявили, що в сучасному менеджменті головним в побудові структури є те, яку з трьох видів стратегій обере фірма: стратегію інновацій, стратегію на зменшення витрат або стратегію, що включає основні риси перших двох . Для Центру необхідно обрати стратегію на зменшення витрат, оскільки в бізнесі необхідно діяти за принципом максимальні прибутки при мінімальних витратах особливо за сучасних економічних умов.

скачать реферат Контрольна по менеджменту

Комунікаційний процес – це обмін інформацією між двома чи більш людьми. Основна мета комунікаційного процесу – забезпечення розуміння інформації, що є предметом спілкування, тобто повідомлення. Однак сам факт обміну інформацією не гарантує ефективності спілкування людей, що брали участь в обміні. Щоб краще розуміти процес обміну інформацією й умови його ефективності, варто мати уявлення про стадії процесу, у якому беруть участь двоє чи більше людей. Практична частина 4. Питання № 302А. Аналізуючи схематичну модель, сплануйте діяльність підприємства та його функціональних підрозділів, головним видом діяльності якого є торгівля. Мал. 1. Схематична модель магазину продтоварів (тип організаційної структури). 5. Дослідження трудової діяльності охоронця з допомогою фотографії робочого дня. Все це в табличній формі. Фотографія робочого дня – це повне відображення часу протягом повного робочого дня, це виконання всіх робіт і дій. Індивідуальна фотографія робочого дня охоронника: Таблиця 1. № з/п Спостереження Поточний час Тривалість 1.

Настольная игра "Соображарий. Два".
«Соображарий. Два» — продолжение настольного суперхита, который стал неотъемлемой частью вечеринок и семейных посиделок. Игроков
490 руб
Раздел: Игры со словами
Набор шкатулок для рукоделия, 3 штуки, 34x24x18 см, арт. 80832.
Набор включает в себя три шкатулки для рукоделия. Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором
2715 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Игра настольная "Осторожно, мухи!".
У вас есть уникальный шанс стать повелителем мух! Не бойтесь! Это всего лишь анонс новой игры - "Осторожно, мухи!" Суть ее
1182 руб
Раздел: Игры на ловкость
скачать реферат Адаптація засуджених до умов позбавлення волі

Вступ Теоретична Частина Розділ І. Проблема психологічної адаптації та теоретико-методологічні засади дослідження процесу адаптації засуджених до умов позбавлення волі І.1 Поняття та види адаптації людини І.2 Теоретико-методологічні засади дослідження процесу адаптації засуджених до умов позбавлення волі Розділ ІІ. Психологія особистості засудженого, як чинник до успішної адаптації до умов позбавлення волі ІІ.1. Адаптація засуджених до умов позбавлення волі ІІ.2. Зміна психічного стану засудженого відповідно до етапів адаптації ІІ.3. Середовище засуджених та його вплив на адаптацію новоприбулих до виправної установи Практична Частина І. Організація та методи дослідження процесу адаптації до умов позбавлення волі ІІ. Дослідження провідних тенденцій динаміки психологічних змін засуджених під час пристосування до умов позбавлення волі ІІІ. Методика прогнозування поведінки засуджених, які знаходяться на стадії адаптації до умов позбавлення волі Висновки Додатки Список використаної літератури Вступ Одним із пріоритетних напрямків діяльності психологічної служби кримінально-виконавчої системи Мін'юсту України є психологічне забезпечення роботи із засудженими.

скачать реферат Негативні емоції у дітей 11-13 місяців як прояв прив’язаності до батьків

Міністерство освіти та науки України Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара Факультет психології Кафедра загальної та педагогічної психології КУРСОВА РОБОТА на тему: Негативні емоції у дітей 11-13 місяців як прояв прив`язаності до батьків Виконавець: студентка групи ДС-07-1 Гурбенко Є. О. Науковий керівник: старший викладач Грисенко Н. В. Дніпропетровськ 2010 ЗМІСТ Вступ Розділ І. Феномен прив`язаності і особливості його формування 1.1 Психічний розвиток дитини 1 року 1.2 Сучасні теорії привязаності 1.2.1 Динамічна теорія прив`язаності 1.2.2 Теорія прив`язаності і системна сімейна терапія 1.2.3 Прив`язаність і сімейна нарративна терапія 1.2.4 Теорія прив`язаності і нейрофізіологічні дослідження 1.3 Типи прив`язаності і особливості її формування в дитячому віці 1.4 Стадії розвитку прив`язаностей Розділ II. Емпіричне дослідження прояву прив`язаності у дітей 11-13 місяців 2.1 Організація емпіричного дослідження ті підбір методичного інструментарію 2.2 Обробка та інтерпретація результатів емпіричного дослідження Висновки Список літератури Додатки Вступ Актуальність.

скачать реферат Психологічні проблеми професійного становлення старшокласників

Вибірка старшокласників, для емпіричної бази моніторингу психологічної ефективності професійної орієнтації, повинна бути структурована відповідно до організаційного принципу проведення дослідження, а саме принципом порівняння особистісних характеристик двох контрольних груп учнів 9-10 і ПТУ декількох загальноосвітніх шкіл. Наведене вище методологічне обґрунтування є психолого-педагогічним забезпеченням процесу первинної професійної діагностики, розробкою діагностичного інструментарію. Професійна орієнтація школяра є складовою частиною педагогічного процесу й вирішує одну з найважливіших завдань соціалізації особистості - завдання її професійного самовизначення. Життя показує, що у випадку правильного вибору підлітками професії у виграші не тільки суспільство, що одержало активного цілеспрямованого діяча суспільного виробництва, але й особистість, що одержує широкі можливості для самореалізації. Але цей вибір обумовлений рядом труднощів, які виникають через відсутність у підлітків адекватних подань про те, що таке професійна придатність, як вона формується, через невміння оцінити себе, свої здатності, можливості, співвіднести їх з миром професій.

скачать реферат Комерційний аналіз інвестиційного проекту

Економічна характеристика середовища передбачає оцінку впливу на проект наявних ресурсів, у тому числі енергетичних, сировини і матеріалів, систему захисту екологічного середовища, що містить законодавчу базу і міру забруднення довкілля, розвиток екологічної свідомості. Одним з необхідних компонентів діагностування середовища є оцінка технологічного аспекта. Вона охоплює характеристику технології виробництва, тенденції її розвитку, оцінку інноваційного потенціалу, нововведень у галузі виробничих матеріалів, промислової технології. Рис. 4. Фактори впливу макросередовища на проектні рішенняВплив соціального розвитку на проектне рішення розглядається з точки зору існуючої демографічної ситуації, тенденцій до змін соціальної структури суспільства, міграції населення. Одним з найсерйозніших аспектів соціального середовища є характеристика культури та соціально-психологічна оцінка населення, що містить ставлення до праці, економіки, вільного часу, запропонованих продуктів, нахил до споживання і накопичення. Другим етапом маркетингових досліджень ринку є встановлення бізнес-оточення, який включає аналіз ринків, конкурентних умов, каналів розподілу і поставок.

скачать реферат Нормування праці на підприємсті

Після угруповання робіт їм дається оцінка на предмет їхньої необхідності, доцільності, співвідношення що передбачалися і фактичних затрат часу. У процесі аналізу визначається, які чинники обумовлюють найбільші втрати часу і є в цьому змісті самими "дорогими": візити, зустрічі, телефонні розмови, відвідувачі, підпорядковані і т.п. Їхнє виявлення дозволятити шукати засоби зміни структури затрат часу, яка б найбільшою мірою сприяла досягненню цілей організації, і приборкати найбільше злісних його "розкрадачів". Досвід показує, що, якщо в однім випадку з десятьох робота керівника не була потрібна - виходить, він недостатньо довіряє підлеглим; якщо в однім випадку з десятьох момент початку роботи був визначений спонтанно або на її витрачено більше часу, чим передбачалося нормативами - в організації погано поставлене планування. Дослідження свідчать, що 20 - 30% свого часу керівник витрачає на розбір кореспонденції, продивляючись у день до 100 документів, із котрих лише 30 по дійсному потрібні; йому припадає ставити в рік до 20 тис. підписів, затрачуючи на це біля трьох тижнів.

Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские
скачать реферат Управление товарными запасами

Роль і призначення оптової торгівлі найбільш наочно можна простежити при розгляді її функцій. На макрорівне оптова торгівля виконує різноманітні ринкові функції: інтегруюча – по забезпеченню взаємозв'язків між партнерами-виробниками, продавцями і покупцями – по знаходженню оптимальних каналів збуту продукції; оціночна – по визначенню рівня суспільно необхідних витрат праці через ціноутворення; організуюча і регулююча – по забезпеченню раціональної побудови і гармонійного функціонування економічної системи з допомогою імпульсів, що стимулюють структурні зміни. Макроекономічні функції оптової торгівлі трансформуються на мікрорівне в різноманітні підфункції або функції оптових торгових підприємств. Серед них можна назвати наступні: функція економічної інтеграції територій і подолання просторового розриву; функція перетворення виробничого асортименту в торговий асортимент товарів; функція формування запасів для страхування від змін попиту на товари; функція зберігання; функція доопрацювання, доведення товару до необхідної якості, фасування і упаковки; функція кредитування своїх клієнтів, особливо дрібних роздрібних підприємств; функція маркетингових досліджень ринку і реклами.

скачать реферат Підвищення ефективності транспортно-експедиторської діяльності при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів

МІНІСТЕРСТВО ОСІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КАФЕДРА «ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» Курсовий проект з дисципліни: Транспортно-експедиторська діяльність на тему: «Підвищення ефективності транспортно-експедиторської діяльності при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів на прикладі Естонії» Розділ 1. Маркетингове дослiдження ринку транспортно- експедиторських послуг 1.1 Аналіз сегменту транспортного ринкуВиконано теоретичний аналіз послуг на транспорті для ознайомлення із загальними поняттями, класифікацією та критеріями якості послуг. Проаналізовано український ринок транспортних послуг. Обґрунтовано способи вирішення проблем та недоліків, що виникають під час формування ринку в Україні. Постановка проблеми. У сучасних умовах переходу України до ринкової економіки є актуальним маркетингове дослідження ринку транспортних послуг, аналіз закономірностей,особливостей і проблем становлення цього ринку, визначення пріоритетних напрямків розвитку.

скачать реферат Лікувальна фізична культура в комплексній реабілітації при захворюванні невриту лицьового нерва

План Вступ РОЗДІЛ 1. Медико – біологічні та теоретичні аспекти наукового дослідження. Анатомія і фізіологія лицьового нерва Методика оздоровчої фізичної культури для осіб з функціональними захворюваннями нервової системи Використання фізичної реабілітації в галузі лікувальної фізичної культури при різних захворюваннях систем та органів людини РОЗДІЛ 2. Організація та проведення дослідження Застосування методів лікувального дослідження Додаткові методи дослідження їх діагностичне прогностичне значення при невриті лицьового нерва комплексу. РОЗДІЛ 3. Реабілітаційна дія ЛФК при запаленні лицьового нерва Вплив оздоровчої фізичної культури на організм Характеристика основних форм оздоровлення фізичною культурою Висновки та пропозиції Список використаних джерел Вступ Сьогодні, як і сотні років тому, людину переслідують хвороби, яких не стає менше. Серед захворювань периферичної нервової системи поразки лицьового нерва за поширеністю займають друге місце, поступаючись лише неврологічним проявам остеохондрозу хребта и залишаються однією із актуальних проблем сьогодення.

скачать реферат Використання проективних методик у діяльності практичного психолога

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НІКОПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ Курсова робота з дисципліни: Загальна психодіагностика на тему: «Використання проективних методик у діяльності практичного психолога» студентки групи: Ф 20-9-06 БПс (4,0 д) Пшенична Наталія Юріївна Науковий керівник: магістр, старший викладач Білошнікова О.В. Нікополь 2009 Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні основи і практичне застосування проективного методу в діяльності практичного психолога 1.1 Історія розвитку і обґрунтування проективних методик 1.2 Класифікація проективних методик 1.3 Сфери застосування проективних методик 1.4 Можливості та обмеження проективних методик Розділ 2. Емпіричне дослідження особистості за допомогою проективних методик 2.1 Організація і методи проведення дослідження 2.2 Результати дослідження та їх інтерпретація Висновок Список використаної літератури Додатки Вступ У зв'язку зі зростаючою потребою у прикладних психологічних дослідженнях особистості проективні методики почали широко використовуватися в багатьох галузях психологічної практики.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.