телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Рыбалка -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Маркетинг, товароведение, реклама

Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

найти похожие
найти еще

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Товарний запас – це сукупність товарної маси, яка знаходиться у сфері звернення і призначена для продажу. Товарні запаси виконують певні функції: забезпечують безперервність розширеного виробництва і звернення, в процесі яких відбуваються їх систематична освіта і витрати; задовольняють платоспроможний попит населення, оскільки є формою товарної пропозиції; характеризують співвідношення між об'ємом і структурою попиту і товарної пропозиції. Необхідність утворення товарних запасів предметів споживання викликана наступними причинами: безперервністю процесів звернення; сезонністю виробництва і споживання; нерівномірністю розміщення виробництва і районів споживання; непередбаченими коливаннями попиту і ритму виробництва; необхідністю перетворення виробничого асортименту в торговий; необхідністю утворення страхових резервів; іншими причинами. Товарні запаси класифікують по різноманітних ознаках. Так, залежно від особливостей звернення вони діляться на: товарні запаси поточного зберігання, які призначені для задоволення повсякденної потреби торгівлі в безперебійному продажі товарів для населення, а також запаси товарів сезонного накопичення і дострокового завезення, які пов'язані з сезонністю виробництва і споживання окремих товарів, з умовами їх транспортування в окремі райони країни. При обліку і плануванні товарних запасів використовуються абсолютні і відносні показники. Абсолютна величина товарних запасів може бути виражена в натуральних або у вартісних одиницях. Абсолютна величина товарних запасів – величина непостійна. Вона весь час змінюється залежно від надходження і продажу товарів. Тому при аналізі і плануванні велике значення має зіставлення товарних запасів з товарообігом. З цією метою товарні запаси виражаються в днях. Цей показник – відносний, він характеризує величину товарного запасу, який знаходиться на підприємстві торгівлі на певну дату, і показує, на скільки днів торгівлі вистачить товарних запасів. Розміри товарних запасів безпосередньо зв'язані із швидкістю звернення товарів. При незмінному об'ємі товарообігу прискорення оборотності товарів призводить до зниження товарних запасів, і, навпаки, уповільнення оборотності вимагає більшої маси товарних запасів. Прискорення часу звернення товарів має велике значення: підвищує економічну ефективність всього суспільного виробництва; впливає на темпи відтворення, будучи разом з тим важливою умовою підвищення рентабельності торгової діяльності підприємства. Оборотність товарів можна прискорити тільки за рахунок удосконалення всієї торгово-комерційної і економічної роботи підприємства. Це вимагає глибокого розуміння впливу різноманітних чинників на формування товарних запасів. Одні з цих чинників прискорюють швидкість звернення товарів і завдяки цьому об'єктивно зменшують необхідну величину запасів, інші, навпаки, уповільнюють швидкість товарного звернення і завдяки цьому збільшують розмір запасів. Знаючи це, можна виявити резерви прискорення оборотності запасів підприємства, понизити витрати на освіту і зберігання товарних запасів. До основних чинників, які впливають на оборотність і величину товарних запасів, відносяться наступні. співвідношення між попитом і пропозицією товарів.

Наявність філій і представників, які не мають значних складських можливостей, теж вимагає підвищення рівня товарних запасів. Частота оновлення асортименту незначна, оскільки широта асортименту охоплює основну частину асортименту. Тому цей чинник ми враховуємо, але виключно з метою врахувати можливі зміни попиту в майбутньому. Зовнішніми чинниками є якість продукції, сезонність і коливання попиту, рівень наповнення товарного ринку і терміни зберігання товарів. Якість продукції, яку надає ТОВ «Зімай» відповідає світовим стандартам і має низький рівень браку, але все-таки рівень запасу збільшується, щоб мати можливість задовольнити скарги клієнтів не втрачаючи оптимального балансу між товарообігом і товарними запасами. Якість продукції, яка у свою чергу впливає на ціну товару, є особливим чинником, який впливає на уповільнення швидкості звернення товарних запасів в періоди поглиблення кризу, який супроводжується значним падінням купівельного попиту. При формуванні товарних запасів використовувалися виключно власні засоби підприємства. Якщо запозичення і мали місце, то вони були настільки короткостроковими, що не здійснювали значного впливу на фінансовий стан підприємства. Втрати економічного прибутку від невикористання позикових засобів компенсуються високим рівнем платоспроможності підприємства. 3 Заходи для поліпшення управління товарними запасами на фірмі «Зімай» Навіть краще всього підготовлені стратегії і тактики управління товарами вимагають постійних удосконалень, які пов'язані із змінами, які постійно відбуваються в зовнішньому середовищі. Розглянемо можливість підприємства привертати позикові засоби для збільшення оборотних активів. ТОВ «Зімай» при формуванні товарних запасів використовувало виключно власні засоби підприємства. Якщо запозичення і мали місце, то вони були настільки короткостроковими, що не здійснювали значного впливу на фінансовий стан підприємства. В середньому по 2008 року швидкість звернення товарних запасів складає 149,1 днів, тому слід розглянути два варіанти позики: на 90 днів і на 160 днів. Фірма має розрахунковий рахунок в банці «Аваль», тому використовуємо процентні ставки цього банку. Фірма проводить зовнішньоекономічну діяльність, і виникає необхідність в позиках в «твердій» валюті (американських доларах або євро). Застосуємо в розрахунках ставку банку «Аваль» на 04.11.2008 г.: на термін 90 днів – 30%, на 160 днів – 40%. Рентабельність обороту складає приблизно 10%, що обумовлене політикою низьких торгових націнок, яка направлена на швидке завоювання ринку. Тому в даній ситуації по вищезгаданих процентних ставках застосування позикових засобів є економічно недоцільним. Але за умов підвищення рентабельності автоматично піднімається питання про застосування позикових засобів. Також існує можливість участі в програмах фінансування експорту країн, з яких фірма імпортує товари, але на даний момент така участь є умовною. Частиною позикової політики фірми є система управління дебіторською заборгованістю. Вона впливає на товарні запаси через термін обороту товарів. На фірмі «Зімай» ця система обмежується ціновим дисконтом за попередню оплату, надбавками за збільшення терміну оплати, і штрафними санкціями за порушення умов договору.

Введення Жодне торгове підприємство не може існувати без товарних запасів. Від їх об'єму і рівня значною мірою залежать результати комерційної діяльності підприємства. Вони чуйно реагують на будь-які зміни ринкової кон'юнктури, і, в першу чергу, на відношення попиту і пропозиції. Сам факт їх існування не приносить їх власникам нічого, окрім витрат і збитків. Товарними запасами називаються предмети споживання, що знаходяться у сфері товарного звернення, а, просто кажучи, «запасним» вважається товар, чекаючи моменту свого продажу. Після того, як товар виявляється проданим, він переходить в сферу споживання і перестає бути товарним запасом. Управління товарними запасами направлено на підвищення рентабельності і швидкості звернення вкладеного капіталу. Воно передбачає на стадії формування товарних запасів – контроль рівня товарних запасів і обґрунтування оптимального об'єму замовлень, на стадії реалізації товарних запасів – зміна об'ємів і причин створення товарних запасів і розробка політики реалізації наднормативних товарних запасів. 1. Оптовий товарообіг і теоретичне обґрунтування методів управління товарними запасами торгового підприємства 1.1 Оптовий товарообіг Історичний процес розвитку товарного господарства сприяв відособленню сфери звернення і виділенню в ній посередницьких областей – оптової і роздрібної торгівлі. В результаті оптового продажу товари не переходять в сферу особистого споживання, вони або поступають у виробниче споживання, або отримуються мережею роздрібної торгівлі для реалізації населенню. Таким чином, оптовим товарообігом є сукупний об'єм продажу товарів виробничими і торговими підприємствами, а також посередниками іншим підприємствам і юридичним особам для наступної реалізації населенню або для виробничого споживання. Роль і призначення оптової торгівлі найнаочніше можна прослідкувати при розгляді його функцій. На макрорівні оптова торгівля виконує різноманітні ринкові функції: інтегруюча – по забезпеченню взаємозв'язків між партнерами-виробниками, продавцями і покупцями – по знаходженню оптимальних каналів збуту продукції; оцінна – за визначенням рівня суспільно необхідних витрат роботи через ціноутворення; організуюча і регулююча – по забезпеченню раціональної побудови і гармонійного функціонування економічної системи за допомогою імпульсів, які стимулюють структурні зміни. Макроекономічні функції оптової торгівлі трансформуються на мікрорівні в різноманітні підфункції або функції оптових торгових підприємств. Серед них можна назвати наступні: функція економічної інтеграції територій і подолання просторового розриву; функція перетворення виробничого асортименту в торговий асортимент товарів; функція формування запасів для страхування від змін попиту на товари; функція зберігання; функція доопрацювання, доведення товару до необхідної якості, фасування і упаковки; функція кредитування своїх клієнтів, особливо дрібних роздрібних підприємств; функція маркетингових досліджень ринку і реклами. Розвиток ринкових відносин надає сприяння виникненню нових елементів в діяльності оптових підприємств. Наприклад, надання різноманітних послуг з управління і консалтингу своїм клієнтам.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Маркетинговое консультирование

Для минимизации потерь разделение сбыта целесообразно проводить сразу в полном объеме: не ограничиваться изменением полномочий агентов, а пересмотреть все вспомогательные функции сбыта и его управленческую структуру. По крупным покупателям в каждом случае индивидуально решается вопрос о продолжении поставок всего ассортимента через прежнего агента. Перестройка структуры сбыта проводится с учетом: - анализа статистической информации о продажах; - сложившейся практики обслуживания клиентов и внутрифирменных взаимодействий; - квалификации персонала. Решение о разделении сбыта предваряет прогноз по сбыту в изменившихся условиях. Ассортимент. Для оптимизации сбыта важно исследовать практику работы предприятия с ассортиментом. В рамках данной задачи консультантом рассматривается наличие и качество выполнения функции постоянной проработки ассортимента предприятием. Эта функция имеет значение как для производственных предприятий, так и для торговых, оптовых и розничных. Наиболее существенными являются следующие факторы ассортимента: - соответствие ассортимента целям и стратегиям предприятия; - возможность поддержания необходимых товарных запасов; - степень перекрытия ассортиментом потребностей целевых групп покупателей; - использование связи в ассортименте; - использование индикаторов

скачать реферат Управление товарными запасами

Однією з цілей управління товарними запасами є саме максимізація цього показника за рахунок збільшення чистого прибутку та/або зменшення середніх товарних запасів. Але в намаганнях максимізувати рівень рентабельності потрібно пам’ятати й про стабільність діяльності підприємства та забезпечення нормального товарообороту та рівня конкурентоспроможності на ринку. Наступний показник показує скільки гривень товарних запасів припадає в середньому на одну гривню товарообороту. Значення 0,7 свідчить про значне зростання рівня товарних запасів (у 1996 році цей показник був 0,51), яку відображається в падінні ефективності використання товарних запасів, але це обумовлено насиченням ринку та постійним пошуком нових каналів збуту, що в свою чергу потребує накопичення запасів. Рентабельність складських та транспортних витрат становила 331,9% та 531,1% відповідно ( у 1996 році 286,4% та 485%). Це покращання пов’язане в першу чергу із зростанням обсягів завозу та знижками отриманими за регулярність користування послугами. Були знайдені оптимальні маршрути постачання та мінімізовані витрати на митниці. Проаналізувавши товарні запаси фірми “Глобус Лтд” у періоді з 01.01.1997 до 01.01.1998 можна зробити висновок, що управління товарними запасами здійснюється на високому рівні, використовується модель оптових закупок значними партіями, що дозволяє отримати значні цінові знижки, мінімізувати затрати на замовлення, транспортні затрати та гарантує поставку всієї партії.

Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна
Дождевик для велосипеда Bambola.
Дождевик надежно защитит от непогоды вашего малыша. Прост и удобен в использовании. Крой создан с учетом форм большинства современных
313 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
 Коммунистическая оппозиция в СССР (1923-1927) (Том 3)

Попутно с этим, на спрос на промтовары, безусловно ограничивающе действовал, как в городе, так и в деревне, рост потребления хлебного вина - с 95 млн. руб. в первом квартале прошлого года, до 195 млн. руб. в текущем году.**** Таким образом, конъюнктура рынка складывалась в этом году на основе трех факторов: 1) Некоторого увеличения товарной продукции * "Торгово-промышленная газета", 24 ноября, No271. "Крестьяне о деревенском рынке". ** Цитируемая статья упускает из виду, что повторный урожай неизбежно должен был увеличивать размер товарных излишков хлеба; в то время, как часть урожая прошлого года пошла на пополнение хлебных потребительских запасов, истощенных плохим урожаем предыдущего года, урожай этого года несомненно должен был иметь своим последствием рост товарных запасов. Как указано выше, эти запасы сосредоточились у кулака, в руках которого таким образом находится в виде хлеба дополнительная потенциальная покупательная сила, которая может проявиться к концу года. Это обстоятельство необходимо иметь в виду, но при анализе рынка в начале года, она, разумеется, не имеет значения. *** Здесь, разумеется, уже надо внести поправку, отмеченную в предыдущем замечании. **** "Торгово-промышленная газета", 17 февраля, No 39. "Рынок промтоваров". промышленности*. 2) Повышения покупательской способности деревенской (а, по-видимому, и городской) буржуазии. 3) Более или менее стабильного состояния покупательной способности рабочих и массы крестьянства

скачать реферат Логістика закупки молока на ТОВ "Брусилівський маслозавод"

У післявоєнний період поняття та методи логістики поступово впроваджували в громадське життя, спочатку як новий науковий напрямок про раціональне управління рухом матеріальних потоків у сфері обігу, а згодом і у виробництві. У даний час логістична наука виступає як дисципліна, яка охоплює закупівельну діяльність або логістику постачання; логістику виробничих процесів; збутову, або розподільчу логістику; транспортну; інформаційну; логістику управління запасами, складську логістику та ін. Ці зазначені сфери діяльності не нові для сьогодення і достатньо описані у певній літературі, новизна самого логістичного підходу полягає в інтеграції перерахованих та інших сфер діяльності з метою досягнення бажаного результату з максимально можливими витратами часу, ресурсів, капіталовкладень шляхом оптимізації управління матеріальних і інформаційних потоків, що і є основним завданням логістики. У період ринкового реформування української економіки цікавість до науки логістика зростає із загостренням кризи збуту, з підсиленням впливу споживачів на товаровиробників, із трансформацією ринку продавця в ринок покупця.

 Экономическая журналистика

Среди таких баз в первую очередь выделяют: организационную базу И. р.P биржи, оптовые брокерские, дилерские и др. посреднические организации, собственно коммерческие структуры крупных промышленных объединений, комбинатов, концернов и финансово-промышленных групп, предприятия мелкооптовой и розничной торговли; материальную базу И. р.P складское и тарное хозяйство, транспортные системы; информационную базу И.р. (включая средства связи)P информационные и справочные системы по продукции производственно-технического назначения и товарам народного потребления, производителям и потребителям продукции и услуг, ценам, курсам валют, банковским процентам, котировке ценных бумаг и др., необходимым для функционирования рыночного механизма данным; кредитно-расчетную базу И. р.P банковские и страховые учреждения, кре-дитно-сберегательные структуры, обеспечивающие бесперебойность расчетов при реализации товаров и услуг, создание необходимых товарных запасов и финансовых резервов, а также финансирование инвестиций для создания

скачать реферат Планирование на предприятии

В результате покупатель, т.е. розничная торговля, экономит время, так как освобождается от закупок у множества производителей, снижает материальные затраты, связанные с хранением, формированием ассортимента товаров и их доставкой. Общеизвестным фактом является то, что хранение запасов в опте обходится значительно дешевле, чем их размещение в розничной сети. Особенно большое значение имеет хранение оптовыми предприятиями товаров, производство и спрос на которые носят сезонный характер. К сожалению, пропорции размещения запасов в оптовой и розничной торговле в России далеки от оптимальных. Рассматривая в этой связи опыт хранения товаров в капиталистических странах, следует отметить, что, несмотря на широкое развитие в них системы складов общего пользования, которые на коммерческой основе предоставляют свои площади товаровладельцам, оптовому звену принадлежит ведущая роль в накоплении товарных запасов. Оптовые организации более приспособлены для специализированного выполнения функций хранения, поэтому многие корпорации, например в США, укрепив связи с оптовыми поставщиками, освободили розничные предприятия от операций по содержанию значительной части товарных запасов.

скачать реферат Корпоративна інформаційна система R/3

Система дає змогу інтегрувати всі господарські процеси в єдину систему планування, управління і контролю діяльності підприємства. Спеціалізований набір рішень надає понад 100 готових сценаріїв для різних галузей, які відображають близько 1000 різних виробничих, організаційних і технологічних процесів для сфери діяльності будь-якого підприємства. Важливою характеристикою R/3 є те, що вона може працювати в умовах інфляції та підтримувати розрахунки в декількох валютах. R/3 побудована за модульним принципом. Модулі можуть бути використані як окремо, так і в комбінації з іншими. За основними функціональними сферами система R/3 поді-ляється на три напрямки: облік і звітність; логістика; управління персоналом. Облік і звітність. Система обліку і звітності R/3 є єдиною концепцією, що відображає всі аспекти фінансів, управління інвестиціями, контролінгу, фінансового менеджменту й контролінгу підприємства. Найважливіші її модулі такі: фінансова бухгалтерія, бухгалтерський облік основних засобів, контролінг, управління інвестиціями, фінансовий менеджмент, контролінг підприємства. Фінансова бухгалтерія (ідентифікатор F1).

скачать реферат Анализ и планирование оптового товарооборота

После определения объема и структуры оптового товарооборота, товарных запасов оптовые базы планируют товарное обеспечение. Расчет товарного обеспечения представляет собой баланс потребности в товарах и источников ее обеспечения. Товарное обеспечение рассчитывают по номенклатуре товаров, принятой для составления плана продажи. При планировании товарного обеспечения различают поступление товаров на склад оптовой базы и общий объем товаров. Объем поступления, включаемый в товарное обеспечение, определяют балансовым методом: к проектируемому оптовому складскому товарообороту прибавляют товарные запасы на конец планируемого года и вычитают ожидаемые товарные запасы на начало планируемого года. При расчетах используется балансовая связь между всеми показателями товарооборота: З1 П =Р З2 /1.2/ откуда П =Р З2-З1 /1.3/ где З1 – запас на начало планируемого периода; П – поступление товаров в планируемом периоде; Р –реализация (расход) в планируемом периоде; З2 – запас на конец планируемого периода Планируемое поступление товаров должно обеспечить выполнение плана складского товарооборота и создание нормальных товарных запасов по каждой группе товаров и в целом по базе.

скачать реферат Маркетинг в оптовой торговле

Решение о каналах сбыта. Варианты решений о методах и каналах сбыта принимаются также, как и производителем. Большим преимуществом сбытовой структуры оптовой компании является возможность доставки в розничную сеть товаров небольшими партиями в короткий срок. Кроме этого, сбыт должен быть нацелен на поиск новых покупателей и освоение новых рынков. Решение о размещении места хранения товарных запасов Оптовая компания решает вопрос об организации системы складов или одного централизованного склада, а возможно их комбинации. Исходными моментами служат соотношение между издержками на обеспечение производственной деятельности складов и улучшение обслуживания клиентов оптовика. На Рис. 1 показан пример размещения складов российской оптовой компании. Рис. 1. Организация складов оптовой компании ПАРТИЯ-ЦЕНТР С позиций маркетинга роль оптовой торговли состоит в максимальном удовлетворении потребностей розничных предприятий, поставляя им нужные товары в определенных объемах и в установленные сроки. Располагаясь обычно в крупных населенных пунктах (городах), оптовые компании также хорошо знают потребности конечных покупателей. Поэтому они самостоятельно или с помощью производителя товара способны организовать мощную маркетинговую поддержку розничной торговле Список использованной литературы1. Ю. Зимин. Развитие оптовой торговли продтоварами // Маркетинг. М.: 2006, № 3. 2. Котлер Ф. Основы маркетинга. 5-е евр. Изд., М., 2007 г. 3. Дж. М. Эванс, Б. Берман Маркетинг. – М.: Экономика, 2006 г. 4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. — СПб.: ПИТЕР, 2007. 5.Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2006 г. 6. Наумов В.Н. Маркетинг сбыта. М.: 2006.

Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны
Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
скачать реферат Анализ оптовой торговли

По товарам, находящимся в пути, выясняют, не превышены ли установленные сроки документооборота. Для оценки фактических текущих товарных запасов могут определяться удельные товарные запасы (отношением их абсолютной величины на конец года или квартала к объёму складской реализации товаров за изучаемый период). Методика анализа товарооборачиваемости на оптовых предприятиях примерно такая же как и в розничной торговле. В частности, определяют, на сколько ускорилась или замедлилась оборачиваемость товаров в днях и в количестве оборотов, сколько высвобождено или дополнительно вложено средств за счёт изменения товарооборачиваемости, а главное, какие имеются возможности и резервы ускорения времени обращения товаров, оптимизация товарных запасов. Оптовые предприятия создают сезонные запасы товаров. Проводя их анализ, прежде всего изучают выполнения планов по накоплению сезонных товаров, своевременность и полноту их кредитования (сезонные товарные запасы нередко кредитуются на льготных условиях). Далее устанавливают своевременность вовлечения сезонных товарных запасов в товарооборот. Анализ обеспеченности и использования трудовых ресурсов и материально-технической базы оптового предприятия проводят в увязке с изучением выполнения плана и динамики складской реализации товаров.

скачать реферат Формування асортименту в роздрібній торгівлі

При неоптимальній структурі асортименту відбувається зниження як потенційного, так і реального рівня прибутку, втрата конкурентних позицій на перспективних споживчих і товарних ринках і, як наслідок цього, спостерігається зниження економічної стійкості підприємства. Тому формування оптимального асортименту, сприяючого оптимізації прибутку, збереженню бажаного прибутку на тривалий період часу, дуже актуально для підприємств, прагнучих бути конкурентоздатними. Об'єктом дослідження курсової роботи є ТОВ «Монро». Метою курсової роботи є формування ефективного товарного асортименту фірми, заснованого на комплексному аналізі його фінансово-економічного стану, на даних показників асортименту і вивчення теоретичних аспектів вибраної теми. Для досягнення мети поставлені наступні завдання: -вивчення теоретичних основ формування товарного асортименту підприємств роздрібної торгівлі; -вивчення процесу формування товарного асортименту в об'єкті дослідження; -вдосконалення управління товарним асортиментом. 1 Формування асортименту товарів на роздрібних торгових підприємствах Товарний асортимент - це певна сукупність різноманітних товарів, що входять до складу торгівлі.

скачать реферат Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

ВСТУП На даному етапі економічного розвитку нашої країни лише невелика кількість функціонуючих підприємств приділяє достатню увагу такому процесу, як планування. На даний час, коли попередня система галузевого планування втратила своє значення і повністю зруйнована, на більшості підприємств не приділяється належна увага фінансовому плануванню, а планові розрахунки мають короткочасний характер. Увага до складання фінансових планів на підприємствах була послаблена через високі темпи інфляції, а постійно змінювані умови господарювання, нестабільність податкової системи, взаємні неплатежі підприємств роблять розрахунки фінансових показників малодостовірними. Разом з тим відмова від фінансового планування рівнозначна відмові від розроблення способів фінансового забезпечення поставлених завдань в області підприємництва . Ведення підприємницької діяльності немислиме без чіткого економічного розрахунку і бачення перспективи, що значно полегшує підприємницьку діяльність, знижує рівень її ризикованості. Без фінансового планування не можна досягти того рівня управління виробничо-господарською діяльністю підприємства, який забезпечує йому успіх на ринку, постійне вдосконалення матеріальної бази, соціальний розвиток колективу.

скачать реферат Системный анализ организации

На основі даних про результати господарської діяльності автопідприємств, отриманих в Львівському обласному управлінні статистики (див.Додаток 3) проводимо перерахунок прибутків з розрахунку на одиницю виду транспорту. В процесі написання роботи було відібрано десять основних підприємств галузі, фінансово-господарські показники яких характеризуються стабільністю на протязі двох останніх років, перевезення якими є найбільш вагомими в межах області, а, отже, вони є найбільш впливовими на ринку автомобільних послуг в регіоні. З метою отримання достовірної інформації про використання транспорту диференціюємо наявний парк на п”ять основних груп, а саме вантажні, пасажирські автобуси, пасажирські легкові автомобілі, спеціальні автомобілі легкові, спеціальні автомобілі нелегкові. Поділивши прибуток та витрати від експлуатації певного виду транспортних засобів на їх кількість отримаємо середню характеристику прибутковості одиницш транспорту. Скориставшись вище приведеною методикою обчислюємо значення змішаних стратегій діяльності автопідприємств регіону. Вантажні автомобілі Таблиця 4.1 Приведена прибутковість та затрати на одиницю вантажного автотранспорту Підпри-ємствоКількістьПрибутокЗатратиPjdj А319,228,56,49,5 Б435,616,68,94,15 В112,312,812,312,8 Г1210,314,20,861,18 Д921136,11153,312,3516,45 Е79143,6576,21,827,29 Є72149,64842,086,72 Ж78454493,25,826,32 З52410427,67,888,22 І1531,523,72,11,58 За результатами даних результатів формуємо матрицю виграшів гри Після математичних перетворень, описаних в попередньому розділі, отримуємо еквівалентну матрицю Н Оптимальні стратегії автопідприємств визначаються вектором X=(=1, ,2, , , ), де 1, ,2, , , – відсотки від загальної суми коштів попиту ринку послуг.

скачать реферат Вітаміни та їх синтетичні препарати

Обвинувальна промова прокурора в кримінальних справах в суді першої інстанції. 2. Промова прокурора в кримінальній справі при відмові від обвинувачення в суді першої інстанції. 3. Захисна промова адвоката в кримінальній справі в суді першої інстанції. 4. Промова адвоката — представника потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача. 5. Самозахисна промова підсудного. 6. Промова потерпілого і його представника. 7. Промова цивільного позивача і цивільного відповідача або їхніх представників (у межах цивільного позову в кримінальних справах). 8. Промови прокурора й адвоката в цивільних справах у суді першої інстанції. 9. Промови прокурора й адвоката в адміністративних справах. 10.  Промови прокурора й адвоката в кримінальних і цивільних справах у суді другої інстанції. 11. Промови громадського обвинувача і громадського захисника в кримінальних справах. 12. Промови позивача та відповідача або їхніх представників у цивільних справах. 13. Промови третіх осіб або їхніх представників у цивільних справах. 14. Промови уповноважених органів державного управління, профспілок, підприємств, установ, кооперативних організацій та їх об'єднань у цивільних справах. 15 Промови представників громадських і трудових колективів у цивільних справах. 16. Промови осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності, та їхніх представників. 17. Промова потерпілого в адміністративній справі. 1 • пропозиції про подальшу долю справи.

Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров
Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)
Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
скачать реферат Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці пропозицій щодо вдосконалення системи державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки на національному та регіональному рівнях. Рекомендації використані Головним управлінням агропромислового розвитку Автономної Республіки Крим при формуванні стратегії регулювання агропромислового комплексу, у розробці цільових програм і механізмів забезпечення продовольчої безпеки (довідка №44 від 15.03.2006 р.), Чорноморською районною державною адміністрацією АР Крим при розробці пропозицій і практичних рекомендацій щодо підвищення потенціалу суб'єктів АГІК, поліпшення стану сільськогосподарських ресурсів, вдосконалення системи збуту (довідка №02–1/219 від 13.03.2006 р.). Теоретичні розробки дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України при викладанні таких дисциплін: «Теорія та історія державного управління», «Економіка підприємств», «Управління ресурсами та витратами» (довідка №301 від 28.02.2006 р.). Особистий внесок здобувача.

скачать реферат Экономико–статистический анализ развития малых предприятий Днепропетровской области

Для досягнення означеної мети роботи були поставлені та вирішені такі завдання: розкриття сутності поняття «мале підприємство»; з’ясування можливих наслідків діяльності малих підприємств для економіки; аналіз стану розвитку малих підприємств в Україні та Дніпропетровській області порівняно з розвинутими країнами; визначення причини недостатнього розвитку малих підприємств Дніпропетровської області порівняно з показниками цього сектора в розвинутих країнах; аналіз розвитку сектору малого бізнесу Дніпропетровської області за напрямами діяльності; обґрунтування степені впливу підібраних факторів впливу на кількість малих підприємств у Дніпропетровській області шляхом побудови регресійної моделі; розробка порад щодо напрямів політики державного управління розвитком малих підприємств. Зважаючи на поставлену мету темою даної роботи є „Економіко-статистичний аналіз розвитку малих підприємств Дніпропетровської області”. Об’єктом дослідження є процес розвитку сукупності малих підприємств Дніпропетровської області. Предмет дослідження – теоретичне обґрунтування поняття «мале підприємство», методичні підходи, методи, інструменти та науково-практичні рекомендації з аналізу сектору малого підприємництва.

скачать реферат Методи фінансового планування на підприємстві

ЗмістВступ 1. Теоретико-методологічні засади фінансового планування на підприємстві 1.1 Зміст та завдання фінансового планування 1.2Система методів прогнозування та планування 2. Характеристика методів фінансового планування на підприємстві 2.1 Методи експертних оцінок 2.2 Методи екстраполяції 2.3 Методи моделювання й економіко-математичні методи 2.4 Методи економічного аналізу 2.5 Балансовий метод 2.6 Нормативний метод 2.7 Програмно-цільовий метод Висновки Вступ На даному етапі економічного розвитку нашої країни лише невелика кількість функціонуючих підприємств приділяє достатню увагу такому процесу, як планування. Після переходу України до ринкової економіки спостерігалася ейфорія з приводу ринку, що він сам здатний вирішувати усі економічні проблеми, і не потрібно ніякого планування. Така ситуація призвела до невизначеності і негативних явищ у державі. На даний час, коли попередня система галузевого планування втратила своє значення і повністю зруйнована, на більшості підприємств не приділяється належна увага фінансовому плануванню, а планові розрахунки мають короткочасний характер.

скачать реферат Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні

За тимчасового дефіциту власних оборотних коштів підприємство звертається в банк з метою одержання кредитів. Управління фінансами виключає також сферу фінансового забезпечення капітальних вкладень на технічне переобладнання, реконструкцію та розширення підприємств. У цьому разі фінансисти мусять точно визначити: власні джерела фінансування капітальних вкладень, передовсім амортизаційні відрахування та чистий прибуток; залучені кошти, які можуть надійти від емісії цінних паперів; можливості одержання довгострокових кредитів. Безпосереднім завданням управління фінансами підприємств є забезпечення формування та правильного розподілу виручки від реалізації продукції для відновлення оборотних коштів, формування амортизаційного фонду, валового та чистого доходу. Кожне підприємство прагне забезпечити ліквідність оборотних активів для своєчасного погашення короткострокової кредиторської заборгованості. Тому своєчасне та повне надходження виручки від реалізації продукції постійно контролюється фінансовими менеджерами.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.