телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Всё для хобби -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Промышленность и Производствоподраздел:Технология

Застосування стандартів ISO серії 9000

найти похожие
найти еще

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
З роками з’являються нові методи виробництва і матеріали, що призводить до заміни старих стандартів новими. В цьому безперервному процесі головна мета полягає в тому, щоб на якому завгодно етапі економічного розвитку суспільства створювати якісні вироби при масовому їх виготовленні. Таким чином, об’єктивні закони розвитку техніки і промисловості неминуче ведуть до стандартизації, яка є запорукою самої високої якості продукції, що може бути досягнута на даному історичному етапі. Завдяки стандартизації суспільство має можливість свідомо керувати своєю економічною і технічною політикою, домагаючись випуску виробів високої якості. Отже, стандарти – це нормативна база управління якістю продукції і сертифікації. В умовах науково-технічного прогресу стандартизація є унікальною сферою суспільної діяльності. Вона синтезує в собі наукові, технічні, господарські, економічні, юридичні, естетичні і політичні аспекти.2. Створення стандартів серії ISO 9000. Міжнародна та європейська діяльність з стандартизації Діяльність в галузі стандартизації прослідковується ще з древніх часів. Спочатку ці роботи проводились на основі приватної ініціативи. Розвиток економічних зв'язків між країнами і розширення робіт із стандартизації в промислово розвинутих країнах вимагали їх координації. В зв'язку з цим були створені перші національні організації із стандартизації у Великобританії (1911 р.), Німеччині (1917 р.), Франції, США (1918 р.). В 1926 р. була створена міжнародна федерація національних асоціацій із стандартизації – ISA, в склад якої ввійшло біля 20 національних організацій із стандартизації. Вона розробила понад 180 міжнародних рекомендацій із стандартизації, але з початком другої світової війни припинила свою діяльність. В жовтні 1946 р. 25 країн під егідою ООН, створили Міжнародну оргнізацію із стандартизації ISO, яка успішно діє і тепер. Мета створення її була сформульована таким чином: “ сприяти успішному розвитку стандартизації у всьому світі”. Стрімкий розвиток сертифікації сприяв тому, що у 1971 р. для розробки способів взаємного визнання національних і регіональних систем сертифікації та міжнародних знаків відповідності продукції вимогам стандартів та інших нормативних документів, в першу чергу – тих, що стосуються безпеки споживачів, охорони здоров'я населення і захисту навколишнього середовища, був створений Комітет Ради ISO – SER ICO, який в 1985 р. був реорганізований в Комітет Ради ISO з оцінки відповідності – САСКО. У 1904 р. була створена міжнродна електротехнічна комісія – ІЕС, яка з 1946 р. разом з ISO і її комітетами проводить активну роботу із стандартизації. На першому етапі розроблялися настанови ISO/IEC із стандартизації, а в подальшому робота була спрямована на розробку стандартів з управління якістю і сертифікації. Результатом цієї роботи стало створення в1987 р. технічним комітетом ISO/ K 176 “Управління якістю і забезпечення якості” стандартів серії ISO 9000. До європейських організацій, що займаються стандартизацією, відносяться: Європейський комітет з стандартизації – CE , та Європейський комітет з стандартизації в електротехниці – CE ELEC.

Вони перш за все мають на увазі задоволення споживача за рахунок запобігання невідповідності на всіх етапах від проектування до обслуговування. Цим стандартом встановлена відповідна модель забезпечення якості. ISO 9002:1994. Звертатися і застосовувати його постачальникові необхідно у разі потреби доведення своєї здатності управляти процесами виробництва продукції, що відповідає всім вимогам. Ним встановлена відповідна модель забезпечення якості. ISO 9003:1994. Звертатися і застосовувати його постачальнику потрібно в разі потреби доведення відповідності продукції встановленим вимогам тільки на стадії остаточного контролю та випробувань. Ним встановлена відповідна модель забезпечення якості. ISO 9004-1:1994. Слід звертатися будь-якій організації, що має намір розробити та запровадити систему якості. Для того, щоб відповідати своєму призначенню, організація повинна забезпечити керованість технічними, адміністративними і людськими чинниками, що впливають на якість продукції. Стандарт містить повний перелік елементів системи якості, що стосуються всіх етапів життєвого циклу продукції і відповідних заходів, з якого організація може набрати і застосувати елементи згідно з своїми потребами. ISO 9004-2:1994. Слід звертатися організації, яка забезпечує послуги або продукція якої містить елементи послуг. Характеристики послуг можуть відрізнятися від характеристик іншої продукції і можуть включати такі аспекти, як персонал, час очікування, час надання послуги, гігієна, довіра і послуги зв'язку, що постачаються безпосередньо кінцевому споживачеві. Остаточною мірою якості, часто дуже суб'єктивною, є оцінка споживача. В стандарті міститься опис понять, принципів і елементів системи якості, що стосуються всіх видів пропозицій щодо послуги. ISO 9004-3:1993. Слід звертатися організації, продукція якої (кінцева чи проміжна) створюється шляхом перетворень і має вигляд твердої речовини, рідини чи їх комбінацій (включаючи конкретні матеріали, бруски, дріт або листи). Така продукція, як правило, постачається в гуртових системах, таких як трубопровід, барабан, мішок, бак, цистерна або рулон. Що стосується перевірки продукції у важливих точках виробничого процесу, то перероблювані матеріали завдають особливих труднощів, що обумовлено їх природою. При цьому зростає важливість застосування методів статистичного відбору та оцінювання, а також їх запровадження для здійснення управління процесами та встановлення технічних характеристик кінцевої продукції. Він доповнює вказівки ISO 9004-1 стосовно продукції з категорії перероблюваних матеріалів. ISO 9004-4:1993. Слід звертатися будь-якій організації, що бажає підвищити свою ефективність (незалежно від того, чи запровадила вона офіційну систему якості). Постійна мета управління всіма функціями на всіх рівнях організації повинна полягати у прагненні задовільняти споживача і постійно поліпшувати якість. Стандарт містить опис фундаментальних понять та принципів, керівних вказівок та методології (засобів і шляхів) поліпшення якості.Висновки Жодне суспільство не може існувати без технічного законодавства та нормативних документів, які регламентують правила, процеси, методи виготовлення та контролю продукції, а також гарантують безпеку життя, здоров’я і майна людей та навколишнього середовища.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Коммерческая электроэнергетика: словарь-справочник

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ. Утверждены приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000Pг. P49. Стандарт документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения. ФЗ «О техническом регулировании», ст. 2. Стандартизация система нормативно-технической документации, определяющая прогрессивные требования к продукции, изготовляемой для населения, обороны страны, для экспорта и т.Pд., а также контроль за правильностью использования этой документации [33]. Стандарты качества ИСО. В 1987Pг. принято решение о прямом применении в СССР международных стандартов ИСО серии 9000, в которых отражен международный опыт по управлению качеством продукции на промышленных предприятиях

скачать реферат Державне регулювання комерційної діяльності

Вимоги до об'єкта сертифікації повинні бути встановлені (задані) заздалегідь, без чого ця процедура втрачає зміст, а результати сертифікації завіряються сертифікатом відповідності. У залежності від правил тієї чи іншої сертифікації, умов виробництва і постачань Продукції іспитам у процесі сертифікації може бути піддані одиничні екземпляри продукції, або вибіркова партія, або кожен екземпляр продукції. Варто відрізняти сертифікат на продукцію від сертифіката на систему. Сертифікація системи якості – це процедура, що підтверджує здатність підприємства випускати продукцію встановленого рівня якості, а сертифікація продукції – це підтвердження відповідності якості визначеного виду виробу установленим вимогам. Наказом Держстандарту України затверджений Порядок проведення робіт із сертифікації продукції іноземних виробництв по схемах з обстеженням, атестацією і сертифікацією систем якості, яким установлені Загальні вимоги по проведенню сертифікації продукції в державній системі сертифікації. Порушення органами сертифікації даного Порядку спричиняє позбавлення атестата акредитації. Міжнародні стандарти ISO серії 9000 не стосуються конкретного сектора чи економіки промисловості.

Табурет "Плетенка" складной (малый).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 275 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
321 руб
Раздел: Стульчики
Кукла Нэни, в розовом жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2566 руб
Раздел: Классические куклы
Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые
 Шпаргалка по метрологии, стандартизации, сертификации

В этой связи решение одной из главных проблем российской экономики лежит в области расширения сферы внедрения обязательной сертификации. Ежегодно в мире стремительно увеличивается число предприятий, которые успешно осуществляют сертификацию своих систем качества на соответствие стандартам ИСО серии 9000. Этому способствуют внутренние причины, ускоряющие внедрение и сертификацию данных систем. В нашей стране сертификация системы качества на соответствие стандартам ИСО серии 9000 до последнего времени проводилась на добровольных началах. Отечественные организации, осуществляющие сертификацию систем качества, не признаны за рубежом. Поэтому российские предприятия, желающие иметь соответствующий уровень документа о сертификации своей системы качества, обращаются к зарубежным фирмам, работающим в этой области. В этой связи Федеральное агентство по стандартизации и метрологии России значительное внимание уделяет следующим проблемам: – упорядочению сертификации систем качества, проводимой в рамках работ по сертификации систем качества; – активизации деятельности по самой сертификации систем качества; – согласованию российских требований по сертификации систем качества с международными нормами и правилами

скачать реферат Процессы и системы в управлении предприятием

ТСПМ позволяет превратить стандарты ISO серии 9000 из инструмента отъема денег у компаний в действенный инструмент их самосовершенствования. То же касается реинжиниринга, WFS, ERPII, ISO, BSC и множества других «рецептов счастья» в бизнесе, что в изобилии текут к нам с Запада при полном замалчивании того, что, согласно статистике, все они не принесли там заметной пользы. ТСПМ позволяет увидеть, что скрывается за броской рекламной упаковкой, выявить достоинства и недостатки, а также усовершенствовать их (если есть, что). Отличить действительно дельные идеи от далеко не самых удачных решений частных управленческих задач, а то и вовсе, грубо говоря, чепухи, прикрытой флером специальной терминологии и рекламной трескотни. И все на единой теоретической базе ТСПМ.

 Управление качеством

Формирование общей стратегии и комплекса функциональных стратегий компании предполагает не только разработку системы стратегических планов, но и формирование у руководителей и ведущих специалистов общего стратегического мышления — скоординированного подхода к долгосрочным перспективам компании и принятию оперативных решений с ориентацией на них. Этого можно добиться, вовлекая в формирование стратегии более широкий круг людей, то есть формируя соответствующую организационную культуру. Стратегия качества (СК) должна рассматриваться как одна из важнейших функциональных стратегий и разрабатываться в виде неотъемлемой части общей стратегии компании, поэтому руководство компании, принимая решение о разработке и внедрении СК, должно задумываться о формировании всего комплекса стратегических компонентов. Ситуация, с которой сталкиваются отечественные предприятия, ставшие на путь системного решения проблемы качества, радикально отличается от той, которая характерна для американских и западноевропейских компаний, когда они начали осваивать стандарты ИСО серии 9000 и принципы TQM

скачать реферат Организация документооборота за рубежом

Стандарты ISO серии 9000 по управлению качеством продукции и услуг Первыми широко распространенными стандартами, в которые были включены требования к ведению документации, стали стандарты серии ISO 9000 по управлению качеством продукции и услуг. Впервые в истории международных стандартов делопроизводство и документооборот не только были отмечены в качестве важной составной части деятельности организации, но и начали проверяться в ходе сертификации. Во многих случаях налаживание правильной работы с документами составляет как минимум половину всей деятельности, выполняемой в связи с сертификацией. В результате все большая популярность ISO 9000 стала одним из важных факторов, стимулирующих развитие делопроизводства и повышение статуса службы документационного обеспечения управления и ее сотрудников во внутренней иерархии компании. В тексте стандартов этой серии (ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004) управлению документацией посвящен целый раздел, который начинается с разъяснения значения документации для организации. Особо подчеркивается, что разработка документации по качеству не должна становиться самоцелью – эта деятельность должна приносить ощутимую пользу компании.

скачать реферат Управление качеством в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9000 версии 1994 года

В 1987 году Международная организация по стандартизации, используя опыт создания британских стандартов, разработала стандарты ISO серии 9000. Стандарты ISO периодично пересматриваются для определения потребности в подтверждении, пересмотре или отмене. Целью пересмотра является обеспечение того, чтобы стандарты учитывали все технологические и рыночные изменения, а также отвечали современному состоянию науки и техники. Стандарты ISO серии 9000 впервые вышли в свет в 1987 году, а первый пересмотр этих стандартов был совершен в 1994 году. Причиной такого пересмотра стало то, что системы управления, как таковые, были новыми для большинства организаций, внедряющих стандарты ISO серии 9000. Пересмотр стандартов 1994 года был незначительным и в основном касался вопросов устранения внутренних несоответствий. Пересмотр стандартов в 2000 году был более тщательным и учитывал новшества существующий опыт в сфере качества. Процесс пересмотра стандартов ISO серии 9000 совершался комплексно с учетом всех мероприятий, таких как опрос пользователей с целью определения требований к будущим стандартов.

скачать реферат Роль стандартизации в современном производстве

Благодаря успешному использованию стандартов качества ISO, а также в связи с общемировой тенденцией ужесточения законодательно-нормативных требований к ведению финансово-экономической деятельности, во всем мире растет потребность в выработке единого подхода в решении наиболее общих вопросов, важных для любой из существующих систем делопроизводства. Стандарты ISO серии 9000 по управлению качеством продукции и услуг Первыми широко распространенными стандартами, в которые были включены требования к ведению документации, стали стандарты серии ISO 9000 по управлению качеством продукции и услуг. Впервые в истории международных стандартов делопроизводство и документооборот не только были отмечены в качестве важной составной части деятельности организации, но и начали проверяться в ходе сертификации. 1 Основные цели и задачи Международная организация по стандартизации создана в 1946 г. двадцатью пятью национальными организациями по стандартизации. Фактически работа ее началась с 1947 г. СССР был одним из основателей организации, постоянным членом руководящих органов, дважды представитель Госстандарта избирался председателем организации.

скачать реферат Анализ качества продукции на конкурентоспособность предприятия

Наиболее эффективный метод – внедрение систем управления качеством на базе стандартов ISO серии 9000. Это особенно важно для предприятий пытающихся выйти на международный рынок. В целях максимальной гармонии с зарубежными системами сертификации систем качества сейчас готовятся документы, необходимые для признания результатов ИСО/МЭК. Всё для того, чтобы обеспечить признаваемость за рубежом сертификатов, которые будут выдаваться в России. Сегодня россияне уже не хотят быть безголосыми потребителями всякого брака. Они объединяются на основе действующего законодательства в общества по защите прав потребителей, что позволяет им напрямую влиять на качество. Уровень запросов наших потребителей сравнился, по существу, с уровнем требований к товарам и услугам на зарубежных рынках. Возможность свободного выбора, жесткая конкуренция не могут не влиять на производителей, заставляет их думать о качестве. И те фирмы и предприятия, которые осознали, что качество – единственный путь выживанию в условиях рыночной экономики. Чтобы качество стало для России национальной идеей для этого надо сделать очень многое: заинтересовать «верхи», привлечь средства массовой информации и воспитать «низы».

Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
скачать реферат Система качества для типографии - предпосылки и преграды внедрения

Руководители многих предприятий опасаются, что акцентированная работа над качеством должна неизбежно приводить к росту затрат, однако это происходит лишь на первом этапе. Впоследствии эффективное управление качеством позволяет добиться экономии из таких источников, как сокращение брака, потерь времени и средств на его исправление, а также снижение числа и длительности простоев. Для подтверждения своего потенциала в области качества западные предприятия предпочитают сертифицировать системы качества - получать документальное подтверждение их эффективности. Для этого международной организацией по сертификации ISO разработана серия стандартов на системы менеджмента качества - ISO 9000. В современной России управление качеством вызывает значительный интерес: создаются и сертифицируются системы менеджмента качества, организуются ассоциации, объединения, клубы, связанные с качеством, консалтинговые организации. Стандарты ISO серии 9000 были переведены на русский язык по инициативе Госстандарта Российской Федерации и получили название ГОСТ Р ИСО 9000. Существует проблема, что главной целью руководителей зачастую является не качество и даже не система, а сертификат.

скачать реферат Системы менеджмента качества

Основные принципы и словарь. - ISO 9001:2000 Система менеджмента качества. Требования. - ISO9004:2000 Система менеджмента качества. Руководящие указания по улучшению. - ISO19011:2000 Руководящие указания по проверке системы менеджмента качества и охраны окружающей среды. - ISO 10012Обеспечение качества измерительного оборудования. Одной из самых мощных движущих сил распространения стандартов ISO является Европейский Экономический Союз (EU). В частности, соглашение от 1992 г. об образовании EU включает в себя пункт о принятии ISO 9000 в качестве основного стандарта для использования в сфере международной торговли. В России с 15 августа 2001 г. действует аутентичный стандарту ISO 9001:2000 (стандарт ISO серии 9000) версии 2000 г. стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2001 г. Российский опыт управления качеством Движение за улучшение качества продукции в России существовало с периода проведения индустриализации. С течением времени становилось ясно, что устойчивого совершенствования качества продукции нельзя добиться путем проведения отдельных и даже крупных, но разрозненных мероприятий.

скачать реферат Управление человеческими ресурсами

Сейчас УПЦ работает также в тесном сотрудничестве с филиалом республиканского учебно-методического центра, который является не просто наставником цеха, но и оказывает финансовую помощь. Как никогда в последние годы особое внимание уделялось повышению квалификации руководителей высшего и среднего звена (650 человек), включая тех, кто зачислен в резерв на выдвижение. Постоянно расширяется контингент направляемых на обучение молодых людей по систем качества в соответствии с международными стандартами ISO серии 9000. Такая постановка работы с персоналом логически вытекает из все возрастающей конкуренции производителей грузовых автомобилей не только в зарубежных странах, но и на всем постсоветском пространстве. Чтобы быть конкурентоспособным, вести успешную экономическую деятельность, необходимо внедрять высокорезультативные системы деятельности, опираю­щиеся на ответственный и квалифицированный персонал с осознанной мотивацией на выполнение поставленных компанией целей и задач. Именно этим и определяются подходы блока по управлению персоналом ко всей системе подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров, в которую в прошлом году был вовлечен почти каждый третий работник КАМАЗа, а это более 17 тысяч человек, в том числе 9 тысяч обучено на материальной базе дочерних обществ, более 7 тысяч — в Региональном институте передовых технологий и бизнеса.

скачать реферат Основные положения, правила и оценка соответствия однородной продукции

При сертификации по схеме 6А предоставляются также: копия сертификата на СМК, выданная либо в НСОС, либо в рамках системы, с которой заключено соглашение о взаимном признании сертификата на СМК, протоколы испытаний (приёмочных, квалификационных, периодических) проведённым по всем показателям, контролируемым при сертификации, если с их момента прошло не более 1 года, а для пищевой продукции не более 6 месяцев. При сертификации по схеме 9, может быть представлены: 1) протоколы испытаний продукции, проведённых в лаборатории изготовителя либо в независимой АИЛ; 2) сертификаты, выданные системой подтверждения соответствия государств-участников СНГ; 3) сертификаты, выданные уполномоченными органами ЕС по подтверждению соответствия продукции требованиям европейских норм по безопасности; 4) протоколы испытаний заявленной продукции в АИЛ; 5) сертификат на СМК изготовителя, сертифицированный на соответствие требованиям к стандартам ISO серии 9000 систему качества на основе принципов анализа рисков и критических контрольных точек (НАССР).

скачать реферат Основы управления качеством

В России закон "О сертификации продукции и услуг" появился в 1992 г. Первые редакции международных стандартов ИСО серии 9000 вышли. К началу 90-х годов сертификация систем качества за рубежом приняла массовый характер. В России первый сертификат на систему качества выдан в 1994 г. С середины 90-х годов специалисты и практики за рубежом связывают современные методы менеджмента качества с методологией QM – всеобщим (всеохватывающим, тотальным) менеджментом качества. Сертификация системы качества заключается в подтверждении ее соответствия определенным требованиям, которые установил/ принял на себя изготовитель (самостоятельно или под воздействием внешних обстоятельств, например, по требованию заказчика). Требования к качеству определены Международной организацией по стандартизации (МОС или ИСО) – англ. I er a io al S a dard Orga iza io – ISO. Требования к системам качества содержатся в стандартах ИСО серии 9000: ИСО 9000 "Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению качества. Руководящие указания по выбору и применению." ИСО 9001 "Система качества. Модель для обеспечения качества при проектировании и (или) разработке, производстве, монтаже и обслуживании". ИСО 9002 "Система качества.

Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения
Копилка-раскраска "Сова в шляпе".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Набор кукол "Шарлотта Земляничка" (с одеждой).
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" состоит из четырех мини-кукол высотой 8 см и массы полезных аксессуаров. Благодаря
1599 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
скачать реферат Основы управления качеством

Требования к качеству определены Международной организацией по стандартизации (МОС или ИСО) – англ. I er a io al S a dard Orga iza io – ISO. Требования к системам качества содержатся в стандартах ИСО серии 9000: 1. ИСО 9000"Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению качества. Руководящие указания по выбору и применению." 2. ИСО 9001"Система качества. Модель для обеспечения качества при проектировании и (или) разработке, производстве, монтаже и обслуживании". 3. ИСО 9002"Система качества. Модель для обеспечения качества при производстве и монтаже." 4. ИСО 9003"Система качества. Модель для обеспечения качества при окончательном контроле и испытаниях." 5. ИСО 9004"Общее руководство качеством и элементы системы качества. Руководящие Указания". Основу Государственной системы стандартизации Российской Федерации (ГСС) составляют пять стандартов: 1. ГОСТ Р 1.0-92"Государственная система стандартизации Российской Федерации. Основные положения. 2. ГОСТ Р 1.2-92"Государственная система стандартизации Российской Федерации.

скачать реферат Управление качеством продукции

Затем весь цикл повторяется сначала 2. Международный стандарт ИСО серии 9000 Все чаще отечественные, и, особенно, зарубежные компании начинают любые переговоры с российским партнёром только при наличии у последнего сертификата о соответствии международным стандартам ИСО 9000 (ISO 9000). ИСО 9000 (ISO 9000) – серия международных стандартов, которые приняты в качестве национальных в более, чем 140 странах мира. Стандарты ISO 9000 относятся не к самой продукции, а к управлению её качеством – Система Менеджмента Качества (СМК). СМК обеспечивает уверенность заказчиков и потребителей в качестве получаемой продукции, а также улучшает деятельность предприятия. В будущем получать крупные заказы, предлагать свою продукцию или услуги будет невозможно без наличия сертификата ISO. Кроме того, несертифицированные организации не могут получить государственный или муниципальный заказ, у них меньше шансов на льготные кредиты или крупные инвестиции. Все это влияет на конкурентоспособность предприятия, заставляет потенциальных партнеров и потребителей делать выбор в пользу компаний, прошедших сертификацию ISO.

скачать реферат Эволюция понятий о качестве

ISO 9000 QM Нет необходимости фокуса на определенного потребителя Фокус на определенного потребителя Не интегрировано в корпоративную стратегию Интегрированная стратегия компании Фокус на технические системы и процедуры Фокус на философию, концепции, инструменты и методологию Вовлеченность всех сотрудников не обязательна Подчеркивает необходимость вовлечения всех сотрудников Не фокусирует внимание на непрерывном улучшении Непрерывное улучшение и QM являются синонимами, в результате чего QM представляется непрерывным и не оканчивающимся путешествием в качество Ответственность за качество должна быть определена и документально оформлена, но часто ответственность за качество возлагается на соответствующие подразделения, например отдел качества Каждый сотрудник ответственен за качество Возможность фокуса на подразделения Организация всех подразделений, функций и уровней В основном статичен Подразумевает изменение процесса и культуры Основное отличие QM от стандартов ИСО серии 9000 состоит в том, что QM является вершиной современных методов управления качеством и ориентирована на повышение качества изделий, когда уже имеется некий достигнутый уровень, а внедрение стандартов ИСО серии 9000 скорее направлено на снижение вероятности сделать что-либо неверно.

скачать реферат Сертификация систем управления качеством продукции /BACO/

На основани вышеизложенного можно сказать , что в стране, в основном, создан механизм и действует система сертификации, защищающая потребителя. Создана и устойчиво функционирует система сотрудничества России с международными организациями по сертификации (приложение 2.) /45,с.2/. В основу нормативной базы сертификации систем УКП и продукции в Российской Федерации положены стандарты ИСО серии 9000. С целью придания законной силы указанным стандартам на территории СССР, а теперь России , Государственный комитет СССР в декабре 1988 года Постановлением № 4590 ввёл в действие Государственные стандарты полностью соответствующие стандартам ИСО серии 9000 (рис.3) /32,с.33/. Рис.3. Схема соответствия стандартов ГОСТ стандартам ИСО серии 9000. Рекомендации по применению данных Государственных стандартов определяют область распространения , сферу действия и правила выбора стандартов для внедрения на предприятии. В стандартах ГОСТ 40.9001 - 88 - ГОСТ 40.9003 -88 раскрываются основные принципы систем качества, а также даётся необходимый состав документации и требования к ней, приводится порядок проведения работ на предприятии по применению стандартов данной системы, излагается совокупность требований к проверке, анализу и оценивается система качества,а также даются рекомендации по совершенствованию систем УКП.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.