телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Рыбалка -30% Товары для животных -30%

все разделыраздел:Медицинаподраздел:Медицина

Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму

найти похожие
найти еще

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ Чикаґо, 2004. – С. 270-271. (Здобувач брала участь в експериментальній частині роботи – проведення біохімічних та фізіолоґічних досліджень, в обговоренні результатів і підготовці публікації до друку). АНОТАЦІЯ Лещук Я.Л. Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – Львів, 2008. Дисертація присвячена вивченню ефективності флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, асоційованої з Helicobac er pylori. У дисертаційній роботі вперше вивчено вплив флуренізиду на кислототвірну функцію шлунка, а саме, виявлено його кислотопригнічувальні властивості, доведено й обґрунтовано клінічну ефективність флуренізиду в лікуванні Hp-асоційованої виразкової хвороби дванадцятипалої кишки. Удосконалено комплексну діаґностику цієї нозолоґії шляхом використання методу дослідження варіабельності серцевого ритму. Виконана робота дає змогу підвищити ефективність діаґностики та лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, асоційованої з Helicobac er pylori. Ключові слова: виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, Helicobac er pylori, лікування, варіабельність серцевого ритму, флуренізид. АННОТАЦИЯ Лещук Я.Л. Применение флуренизида в комплексном лечении язвенной болезни: влияние на клинико-лабораторные показатели и вариабельность сердечного ритма. – Рукопись. Диссертация на сoискание научной степени кандидата медицинских наук за специальностью 14.01.02 – внутренние болезни. – Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого. – Львов, 2008. Диссертация посвящена изучению эффективности флуренизида в комплексном лечении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, ассоциируемой с Helicobac er pylori. В диссертационной работе впервые изучено влияние флуренизида на кислотопродуцирующую функцию желудка, вследствие чего выявлены кислотоугнетающие свойства препарата, доказана и обоснована клиническая эффективность флуренизида в лечении Hp-ассоциируемой язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Усовершенствована комплексная диагностика этой нозологии путем использования метода исследования вариабельности сердечного ритма. Выполненная работа позволяет повысить эффективность диагностики и лечения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, ассоциируемой с Helicobac er pylori. Ключевые слова: язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, Helicobac er pylori, лечение, вариабельность сердечного ритма, флуренизид. A O A IO Leshchuk Ya.L. Use of Flure izide i complex rea me of ulcera ive disease: by he resul s of cli ico-labora ory evalua io a d i ves iga io s of cardiac rhy hm variabili y. – Ma uscrip . Disser a io for co ferme of he scie ific degree of ca dida e of medical scie ces i he special y 14.01.02 – i er al diseases. – Da ylo Haly skyi a io al medical u iversi y. – Lviv, 2008. he disser a io is devo ed o he research of Flure izide efficacy i complex rea me of ulcera ive disease of he duode um associa ed wi h Helicobac er pylori.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Тернистий шлях кубанця Проходи

Постійні перевантаження і переохолодження спровокували загострення виразкової хвороби, і Василь потрапив до німецького шпиталю у Раквере. Звідти його перевезли до Таллінна, а за тиждень він вже був у Валзі, на кордоні Естонії і Латвії. Попри місяць лікування, стан його не покращився, тож разом з іншими тяжкохворими Василя перевезли до Гусєва у Східній Пруссії. Та лише у познанському шпиталі, біля родини, він відчув себе краще. Після лікування німці знову дали Василеві двотижневу відпустку. А тоді, зважаючи на особисте прохання, Йоганес Ган погодився звільнити свого працівника. Сталося це 29 серпня 1944 року. В характеристиці на нього Ган зазначав: «Ми знали його як здібного, передбачливого і старанного пана. Завдяки своєму відвертому характеру він незабаром завоював до себе довіру керівництва підприємства, своїх колег і своєї свити. Доручену йому роботу виконував так, що ми були задоволені… Ми без бажання дивилися на його відставку» [25, арк. 174]. Дозвіл на звільнення Прохода мав отримати ще й у Берліні, у Центральному управлінні Організації доктора Тодта

скачать реферат Методи антистресорного захисту хворих з гострою черепно-мозковою травмою при різних ушкодженнях головного мозку

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ ємів і осередків контузії головного мозку. Був вивчений вплив трьох варіантів багатокомпонентної анестезії на стан про - і антиоксидантної систем і вегетативна рівновага організму під час нейрохіругічних операцій. Класифіковані рівні стресорної вегетативної й метаболічної відповіді організму в процесі оперативного втручання, обрані характеристики й показники для оцінки адекватності анестезіологічного захисту та вибору методу анестезії. Досліджена ефективність запропонованих методів анестезії залежно від ступеня ушкодження головного мозку. Ключові слова: черепно-мозкова травма, ушкодження мозку, нейроанестезіологія, перекисне окислювання ліпідів, варіабельність серцевого ритму, пропофол. SUMMАRYA.L. Borisov. Me hods of a isress defe se i pa ie s wi h acu e brai rauma a d differe brai lesio s. – Ma uscrip . hesis for he awardi g of scie ific grade of ca dida e of medical scie ces o he speciali y 14.01.30 - a es hesiology a d i e sive care. D eprope rovsk S a e Medical Academy, D eprope rovsk, 2008. he hesis is devo ed o he fou da io , researches a d i ser io i o he prac ice of euroa es hesiology of differe a is ress approaches for care of 135 pa ie s sufferi g from severe brai i jury i he course of emerge cy cra io omias wi h ge eral a es hesia.

Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат:
760 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Бейджи, 90х57 мм горизонтальные, с клипсой и булавкой, 50 штук.
•Горизонтальный. •Застежки – клипса и булавка. •Изготовлен из прозрачного пластика. •Размер - 57х90 мм.
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40
 Заболевания кожи

Важно учитывать стадию развития заболевания. Местное лечение, как монотерапия, редко приводит к выздоровлению в короткие сроки. Лучшие результаты дает комплексное лечение, которое базируется на данных клинико-лабораторного исследования страдающего данной патологией. На основании полученных результатов обследования назначают местное и общее лечение, которое направлено на купирование экземы и устранение причин, способствующих появлению заболевания. Параллельно целесообразно провести десенсибилизацию организма. Для этого через день или ежедневно внутривенно вливают 10%-ный раствор хлористого кальция. Делают 1015 вливаний, особенно при явлениях обильной или длительной экссудации в мокнущей стадии. Вводят 1020%-ный раствор гипосульфита натрия (1015 вливаний), 10%-ный раствор бромистого натрия, который становится эффективней при смешивании с хлористым кальцием (812 вливаний). Можно применять аутогемотерапию, что способствует повышению сопротивляемости и десенсибилизации организма. При наличии анемии показано переливание крови

скачать реферат Лікувальна фізкультура при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки

ЛФК здійснює оздоровчий вплив при застосуванні до хворих, що страждають виразковою хворобою, в наступних напрямках: вплинути на врегулювання процесів збудження і гальмування в корі головного мозку; на посилення кортико-вісцеральнoї іннервації та вирівнюванні розладів вегетативної іннервації, поліпшити узгоджене функціонування систем кровообігу, дихання та травлення, шляхом правильної організації режиму рухів, фізичних вправ і пасивного відпочинку врегулювати нервово-психічнy сферy хворого, поліпшити окисно-відновні процеси у всіх органах, сприяти нормальному перебігу трофічних процесів, протидіяти порушенням функцій травного апарату, що мають бути при виразковiй хворобi (запори, втрата апетиту, застійні явища та ін.) . Принцип індивідуалізації при застосуванні лікувальної фізкультури при даному захворюванні є обов'язковим. Фізичні вправи покращують циркуляцію крові та лімфи, що сприяє зменшенню застійних явищ в організмі. Мета роботи - розглянути основні підходи до призначення засобів ЛФК в системі фізичної реабілітації хворих з виразковою хворобою шлунка і 12 - палої кишки.

 Перспективи Української Революції

Вдомост про те, що УПА-ОУН  УГВР дють, що попри вс зусилля большевикам не вдаться знищити революцйно боротьби утверджують революцйне наставлення всх неофтв, не тльки в Укран, але в цлому СССР. При тому не так де про розмри наявних революцйних дй, бо ефект кожно акц в свдомост мас залежить не тльки вд  абсолютно величини, сили й натуги, але передусм вд  пропорцйного вдношення до загально ситуац. Серед величезних  потрясаючих подй вонного часу все пересчне губиться, проходить безслдно, до всього прикладаються надзвичайн, велик мрила. Тльки вдповдно велик под й акц мають свй вплив. ¶накше  в мирному час, у цй нормальнй обстановц. Тод на спокйншому плес  виднш теж розмрне менш под, ста бльший ефект рзних акцй серед мас. А в нашй концепц масово революц, як  в нших соцологчних явищах, ефект акц мрямо  впливом на маси, на х свдомсть  наставлення, а не самим матеряльним наслдком. Головне значення поляга в самому продовжуванн революцйно боротьби

скачать реферат Дослідження харчування

Взагалі для їжі є 70 харчових складових в таблицях Пола і Сотгейта, хоча є випадкові пропуски там, де ще не проведені дослідження. Ці таблиці треба вдосконалювати, оскільки з’являється нова їжа, нові способі приготування їжі, а складові компоненти використовуються лікарями. Видані окремі додатки з даними про їжу, яку їдять іммігранти. Варіабельність вмісту нутрієнтів – Британські таблиці дають усереднені значення в вмісту нутрієнтів. Нові Американські таблиці містять дані по всій можливій широті коливань вмісту нутрієнтів, хоча це не значить, що якась їжа містить саме стільки, скільки написано в таблиці (коливання в межах 25%) Рекомендовані денні норми нутрієнтів (RDA). RDA нутрієнтів – стандарт для вживання нутрієнтів (здорові люди протягом деякого часу). Як правило потреби людей нижчі, ніж RDA (крім енергії) RDA може бути збереженим протягом певного часу, але не обов’язково зберігати їх кожен день. Під час хвороби потреби змінюються (при діареї втрачається К, при нефротичному синдромі – протеїни), тому RDA треба корегувати. При парентеральному харчуванні потреби трохи інші ( не засвоюється пантотенат, молібден, хром, деякі вітаміни тощо) Біохімічні методи.

скачать реферат Органосохраняющий подход к лечению осложненных дуоденальных язв с учетом трофических нарушений слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки

Механизм ульцерогенного действия многообразен, что требует адекватного и комплексного обследования обязательность включение в программу послеоперационной реабилитации антихеликобактерной терапии. Литература Аруин Л.И., Капуллер Л.Л., Исаков В.А. Морфологическая диагностика болезней желудка и кишечника // М.: Триада-Х.-1988. Бондаренко Т.В. Особливості морфологічного стану слизової оболонки шлунка у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки залежно від наявності і патогенності Helicobac er pylori // Сучасна гастроентерологія.-2004.-№4(18).-С. 41-44. Вдовиченко В.І. Вплив дуоденогастрального рефлексу на ефективність ерадикації гелікобактерної інфекції у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки при застосуванні потрійної терапії // Гастроентерологія.-2001.-№32.-С.196-199. Велигоцкий Н.Н., Курбонов К.М. Органосохраняющие операции в лечении заампулярных язв двенадцатиперстной кишки // Клин. хирургия.-1990.-№11.-С. 37-40. Велигоцкий Н.Н., Трушин А.С., Комарчук В.В., Органосохраняющие принципы операций в хирургии осложненных и рецидивных гастродуоденальных язв // Матеріали XIX з їзду хірургів України: Збірник наукових статей.-Х.: Контраст.-2000.-С.70-71. Гостищев В.К., Евсеев М.А. Патогенез рецидива острых гастродуоденальных язвенных кровотечений // Хирургия.-2004.-№5.- С. 46 – 51.

скачать реферат Вітаміни групи В

Вітаміни поділяють на дві великі групи: вітаміни, розчинні в жирах та розчинні у воді. Кожна з цих груп містить велику кількість різних вітамінів, які звичайно позначають буквами латинського алфавіту. Потрібно звернути увагу, що порядок цих букв не відповідає їх звичайному розташуванню в алфавіті і не цілком відповідає історичній послідовності відкриття вітамінів. У класифікації вітамінів вказані найбільш характерні біологічні властивості даного вітаміну його здатність запобігати розвитку того або іншого захворювання. Звичайно назві захворювання передує префікс , сприяє кращому функціонуванню мозку в здорових людей, підвищуючи здібність до навчання й розумові здібності в цілому. Крім того, додатковий прийом вітаміну B1 сприяє лікуванню депресії, ряду інших психічних захворювань. Є дані про профілактичний ефект тіаміну відносно хвороби Альцгеймера. Застосування вітаміну B1 показане для лікування захворювань органів травлення: виразкова хвороба шлунка й дванадцятипалої кишки, хронічний гастрит, що супроводжується порушеннями рухової й секреторної функцій шлунка, хронічний энтерит із синдромом малабсорбції, ентероколіт, гепатит, хронічний панкреатит із секреторною недостатністю, хвороби оперованого шлунка, цироз печінки.

скачать реферат Мария Монтессори

Якщо ми хочемо побудувати експериментальну педагогіку, необхідно відректися від колишніх вірувань і у пошуках істини дотримуватися лише методу». Немає сумнівів, що потрібно виходити не з яких-небудь догматичних переконань на психологію дитинства, а з методу, який дав би дитині можливість розвинути повну свободу. Лише тоді можна буде спостерігати безпосередні прояви його індивідуальної природи і будувати на них висновки істиної наукової психології дитини. Будучи асистенткою університетської психіатричної клініки в Римі, М.Монтессорі часто відвідувала психіатричні лікарні для дослідження хворих і підбору їх для клінічних демонстрацій перед студентами. Зацікавившися недорозвиненими дітьми, Монтессорі познайомилася із спеціальним методом виховання, винайденим Едуардом Сегеном. Вона проникала ідеєю (поширеною в той час в медичному середовищі) застосування «педагогічного лікування» (фактично, це було поєднання методів педагогіки і медицини) до різних форм хвороб таких як глухота, параліч, ідіотизм, рахіт і т.д. На початку своєї роботи над недорозвиненими дітьми, з 1898 по 1900 рік, М.Монтессорі почала застосовувати методи своєї теорії.

Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры
Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры
Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки
скачать реферат Малоінвазивні методи в лікуванні гастродуоденальних виразок, що кровоточать, у хворих похилого та старечого віку

Актуальність проблеми обумовлена тим, що з кожним роком частота ШКК не зменшується, а має тенденцію до росту. Згідно даних Центру медичної статистики МОЗ України в 2006 році кількість хворих доставлених у стаціонари України з приводу кровоточивих гастродуоденальних виразок була 21263 пацієнтів, що склало 4,6 на 10 тисяч населення. За останні 10 років відзначене збільшення в Україні в 4,5 рази числа хворих з ускладненнями виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, що зажадали надання невідкладної хірургічної допомоги (Б.С. Запорожченко і співавт., 2007). Лікування гострих кровотеч різного генеза і локалізації є складною проблемою, що має потребу в залученні значної кількості фахівців. При даній патології необхідна найтісніша взаємодія хірургів, ендоскопистів і анестезіологів. Причому, з огляду на високу летальність після екстрених операцій і усе більш популярну активно вичікувальну тактику в хірургів, саме ендоскопистам приділяється найбільш важлива роль у лікуванні шлунково-кишкових кровотеч. Незважаючи на поліпшення ранньої діагностики й удосконалення методів консервативного й оперативного лікування, летальність при гастродуоденальных кровотечах залишається досить високою.

скачать реферат Технологія приготування зборів

Частка ринку лікарських зборів у загальному обсязі фармацевтичного ринку України складає за різними оцінками від 0,5 до 1,5% (у європейських країнах аналогічна продукція займає до 10% від загального обсягу лікарського ринку). Цей відносно невисокий показник для українського фармацевтичного ринку обумовлений: по-перше, досить низькими цінами на продукцію з лікарських трав у порівнянні з іншими лікарськими засобами, по-друге, недостатньо широким застосуванням методів лікування на основі фітотерапії серед інших методів терапевтичного впливу на організм. Розділ 1. Підготовка лікарської рослинної сировини 1.1 Збір лікарських рослин Усяка лікарська рослина містить у собі одне чи кілька діючих речовин, тобто речовин, здатних при наявності відомих умов виявляти в організмі людини і тварини ті чи інші цілющі властивості. Ці діючі речовини іноді бувають розподілені по всій рослині. Частіше ж зосереджуються лише у визначених його органах, а тому для лікувальних потреб вживається вся рослина цілком, чи тільки частини її, що містять діючі речовини: В одних рослин це корені, в інших листя, у третіх – вся надземна частина рослини і т.д. Кількість діючих речовин, що містяться в лікарській рослині, у різні періоди росту і розвитку останньої буває неоднаковою і коливається; тому час збору лікарських рослин є небайдужим і пристосовується до моменту найбільшого вмісту в них діючих речовин.

скачать реферат Види, причини та симптоми менопауз

Хірургічна менопауза переноситься важче, ніж природна, що обумовлено раптовим припиненням роботи яєчників. При відсутності лікування такі симптоми, як «припливи» і хворобливі статеві акти (через сухість піхви), можуть зберігатися багато місяців і навіть роки і переносяться важче, ніж при природній менопаузі. Однак ці симптоми можна успішно лікувати. 1.2.4. Штучна менопауза Опромінення яєчників також може призвести до порушення їх функції, викликаючи штучну менопаузу з симптомами, аналогічними хірургічної менопаузи. Це іноді трапляється при терапії злоякісних утворень в області малого тазу з застосуванням рентгенівського випромінювання. Штучна менопауза може наступити під впливом певних типів хіміотерапії, тому що вони впливають на яйцеклітини, які активно ростуть і діляться. Вплив хіміотерапії пов'язане з дозою, типом лікування та віком пацієнтки. Після закінчення курсу хіміотерапії менструальний цикл звичайно відновлюються. Таким чином, розрізняють чотири основні типи менопауз: передчасна, пізня, хірургічна та штучна. Кожен тип характеризується своїми особливостями. 1.3. Діагностика менопаузи У зв'язку з тим, що в багатьох жінок цикли стають нерегулярними і різними за тривалістю безпосередньо перед настанням менопаузи, важко буває встановити момент останньої менструації.

скачать реферат Опіки. Види, допомога

Через 48 — 72 год після опіку розвивається фаза так званої токсемії, яка звичайно триває. 2 тиж. Вона пов'язана із всмоктуванням продуктів розпаду уражених тканин та порушенням обміну речовин і у разі поширених опіків буває у 25 % хворих. Хворі стають збудженими чи млявими, скаржаться на нудоту, блювоту, головний біль, втрату апетиту, підвищення температури тіла. З'являються порушення дистрофічного та запального характеру (пневмонія, нефроз, гепатит, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки — так звані виразки Curli g`s, ентерит тощо). Фаза токсемії у багатьох випадках (особливо у разі недостатності заходів щодо закриття опікової рани та запобігання розмноженню інфекції) переходить у септикотоксемію. Ця фаза буває переважно у разі глибоких поширених опіків. Інтоксикація поглиблюється за рахунок розвитку інфекції опікової поверхні і резорбції мікробів, їх токсинів та гнійного ексудату. Інфікування може обмежуватись лише рановою поверхнею із загальними токсичними явищами (так звана гнійно-резорбтивна гарячка) чи, рідше, зумовити сепсис (септицемію чи септикопіємію). Інфекція залишається головною причиною смерті хворих з опіками.

скачать реферат Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

У більшості випадків можна говорити про невроз родини, припускаючи під цим невротичне захворювання принаймні в 2 членів родини – дитини й одного з батьків. І матері, і батьки найбільше часто пред'являють скарги на дратівливість, стан внутрішнього занепокоєння, нестерпність очікування (симптоми емоційної лабільності і тривожності). Крім цього, матері скаржаться на підвищену стомлюваність, головні болі при напрузі і стомленні, спазми і болі в області серця, шлунка і кишечнику, відчуття кому в горлі, почервоніння при хвилюванні, підвищення артеріального тиску під час напруг і хвилювань (симптоми вегетосудинної дисфункції). Соматична патологія в кожної третьої матері представлена не тільки вегетосудинною дистонією, але і хронічними тонзилітами і ринітами. У кожного третього батька відзначена патологія з боку шлунково-кишкового тракту у виді гастритів, виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, колітів. Звертають на себе увага більш часті, чим у контрольній групі, захворювання шкіри в батьків (невродерміт, екзема, псоріаз). Як правило, вони зустрічаються в осіб стенічних, сексуально незадоволених, стримуючих зовнішні прояви почуттів та знімаючих внутрішню напругу у вигляді неконтрольовано виникаючих приступів розчісування до відчуття болю. 2.4 Відносини в родині та особливості виховання Основна проблема батьків складається в невмінні забезпечити емоційно рівні, взаємоприйняті, гнучкі і безпосередні відносини внаслідок несприятливих змін їхньої особистості, головним чином низького ступеня самоприйняття і тісно зв'язаного з цим почуття взаємної недовіри.

Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай English", новая версия.
Игра помогает развить навык чтения английских слов. Правила чтения слов в английском языке совсем не такие, как в русском, поэтому детям
712 руб
Раздел: Классические игры
скачать реферат Проблеми урбанізації

Забруднення води стало предметом інтенсивного вивчення, тому що кількість людей, що страждають хворобами, що передаються через забруднену воду. обчислюється мільйонами. 4.2. Шум Навколишнє середовище - складна система. Це поняття містить у собі не тільки повітря, ґрунт і воду. Шум також відіграє значну роль у житті людини, особливо у великих містах. Доведено негативний вплив шуму на ЦНС, вегетативні реакції, артеріальний тиск, діяльність внутрішніх органів. Високий рівень шуму сприяє підвищенню числа гіпертензій і гіпотензій, гастритів, виразкової хвороби шлунка, хвороб залоз внутрішньої секреції й обміну речовин, психозів, неврозів, хвороб органів кровообігу. В облич, що проживають у гучних районах, частіше виявляються церебральний атеросклероз, збільшене зміст холестиринув крові, астенічний синдром. Частка немовлят зі зниженою масою зростає відповідно збільшенню рівня шуму. При сильних шумах порушення, досягаючи вегетативної нервової системи, діє на центри, що регулюють артеріальний тиск, подих і діяльність травного тракту, впливає на кору великих півкуль.

скачать реферат Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

При введенні кролям фтористого натрію у кількості 2-4 мг/кг ваги, дослідили кістковий мозок і виявили багато полінуклеарних форм лейкоцитів та збільшення кількості гігантських клітин. У селезінці при хронічному отруєнні великими дозами спостерігають явища атрофії і збільшення фолікулів. Фтор також впливає на ендокринну систему. Найбільшу кількість досліджень присвячено впливу фтору на щитовидну залозу. З’ясовано, що великі дози фтористого натрію у їжі викликають припухання щитовидної залози. Ще у 1927 році Ю.Г.Гольдемберг здійснив дослід: впродовж 6-8 місяців він добавляв до їжі білих щурів 2-3 мг фтору, тобто 10-20 мг на 1 кг ваги. Після розтину тварин він виявив гіпертрофію щитовидної залози(збільшення у декілька разів),гіперплазію паренхіми і збільшення фолікулів. Добавляючи великі кількості фтору у раціон щурів та інших тварин, Гольдемберг припустив, що ендемічний зоб можна пояснити в рівній мірі як малим вмістом йоду, так і великою кількістю фтору в раціоні людини. Згодом Гольдемберг рекомендував фтористий натрій для лікування базедової хвороби. З метою експериментально підтвердити терапію базедової хвороби препаратами фтору Крафт показує, що фтор нейтралізує загальновідому дію тироксину на метаморфоз личинок амфібій.

скачать реферат Вплив мінерального добрива на екологію ґрунтів Білоцерківського району

Кваліфікаційна робота Вплив мінерального добрива на екологію ґрунтів Білоцерківського району Зміст Вступ 1. Огляд літератури 1.1 Класифікація мінеральних добрив за впливом на агроекосистему 1.2 Вплив мінеральних добрив та їх компонентів на довкілля 1.2.1 Вплив мінеральних добрив на кислотно-основні властивості ґрунту 1.2.2 Біогеохімічний колообіг та забруднення полютантами верхніх шарів ґрунту внаслідок застосування мінеральних добрив 1.2.3 Вплив мінеральних добрив на стан природних вод 1.2.4 Вплив мінеральних добрив на біологічні об’єкти 2. Матеріал та методика досліджень 2.1 Місце та умови проведення досліджень 2.2 Методика проведення досліджень 3. Результати досліджень 3.1 Стан ґрунтів та водних об'єктів по білоцерківському району 3.2 Агроекологічна характеристика основних традиційних видів мінеральних добрив 3.2.1 Азотні добрива 3.2.2 Фосфорні добрива 3.2.3 Калійні добрива 3.2.4 Комплексні добрива та мікродобрива 3.3 Агроекологічна характеристика нових видів мінеральних добрив 3.3.1 Агрофоска (АФК) директивної дії 3.3.2 Сульфат-гуматамонію (СГА) індирективної дії 4.

скачать реферат Вплив масажу на різні системи організму

Зміст Введення 1. Вплив масажу на різні системи організму 1.1 Дія на шкіру 1.2 Вплив масажу на нервову систему 1.3 Вплив масажу на м'язову систему 1.4 Вплив масажу на суглобово-зв'язковий апарат 1.5 Вплив масажу на внутрішні органи 1.6 Вплив масажу на загальний обмін речовин 1.7 Системи масажу 2. Дренажний масаж Перелік літературних джерел Введення Масаж – лікувальний метод, що полягає в дозованій механічній і рефлекторній дії на органи і тканини організму, здійснюваному рукою масажиста або спеціальним апаратом. Масаж сьогодні успішно застосовується в травматологічній практиці, для лікування очних хвороб, при гінекологічних захворюваннях, для профілактики і лікування широкого спектру внутрішніх хвороб. Вельми поширений масаж в спортивній практиці. В даний час немає медичної установи (лікарні, клініки, поліклініки), а також установи санаторно-курортного комплексу, де б не застосовувався масаж як ефективний лікувальний метод. Викладання масажу введене у всіх інститутах і технікумах фізичної культури разом з медичними технікумами. Знання масажу є елементом загальної культури суспільства, оскільки цей широко доступний кожному і простій у вживанні лікувальний метод – це одна з найважливіших умов профілактики захворювань і підтримки високого рівня здоров'я людини.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.