телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Товары для животных -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Промышленность и Производствоподраздел:Технология

Кинематический и силовой расчёт механизма. Определение осевого момента инерции маховика. Проектирование профиля кулачкового механизма. Проектирование зубчатого зацепления. Проектирование планетарного механизма

найти похожие
найти еще

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Розрахуємо похибку між моментом отриманим з силового розрахунку і моментом отриманим з важеля що задовольняє розрахункам. 1.8 Графіки. На осі ординат відкладаємо переміщення повзуна, а на осі абсцис кут повороту кривошипу. Визначимо масштабний коефіцієнт де: С0С3 – відстань між мертвими положеннями; Y3 - відстань на осі ординат на графіку, відповідаючи відстані між мертвими положеннями. Кути повороту отримані при побудові положень механізму, перераховуємо за формулою у довжині На графіку на осі абсцис відкладаємо довжини ?i. З отриманих точок проводимо промені. На відповідних променях відкладаємо відповідні довжини Si. З’єднавши отримані точки отримаємо графік переміщень Графічно диференціюючи цей графік ми отримаємо “аналог швидкостей” в масштабі: де: Нi – відстань від осі ординат до полюса Р1. Графічно диференціюючи графік “аналог швидкостей”, ми отримаємо графік “аналог прискорення” в масштабі: де: Н2 – відстань від осі ординат до полюса Р2. 2.дВизначення осьового моменту інерції маховика. 2.1 Вихідні данні. Вихідними даними є данні креслення № 1, крім того додається закон зміни сили Q та коефіцієнт нерівномірності руху ?. Qs Sc (мал. 4) Закон зміни сили Q Коефіцієнт нерівномірності руху - 2.2 Визначення сили Q. На кресленні № 1, на вісь переміщення повзуна наносимо закон зміни сили Q і з точок робочого ходу проводимо відрізки. Це є граничні аналоги сил Q для положень робочого ходу, для холостого ходу сили Q приймаємо рівними нулю, так як закон зміни сили Q прямокутник. Тому: С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 (мал. 5) 2.3 Визначення привідного моменту. Визначаємо привідний момент сили Q для кожного положення механізму: де : Vci – швидкість повзуна в i-тому положенні механізму. 2.4 Побудова графіків Мпр=f(?), AQ= f(?), Ap= f(?), ?E= f(?). Визначаємо масштабний коефіцієнт де : Y2 – відстань на осі ординат, відповідна даному приведеному моменту. Будуємо вісь координат. По осі абсцис відкладаємо кут повороту механізму, та прораховуємо аналогічно як в пункті 1.8. З отриманих точок проводимо промені, на яких відкладаємо приведений момент перерахований в графічний аналог: З’єднавши отримані точки ми отримуємо графік приведеного моменту від сил Q, МQ= f(?). Методом графічного інтегрування графіка приведеного моменту, отримуємо графік робіт сил Q, AQ= f(?). З’єднавши початок і кінець останнього, отримуємо графік робіт рушійних сил Aр= f(?). Графічно диференціюючи графік Aр= f(?), отримуємо графік моментів рушійних сил Мр= f(?). Згідно з формулою кінетична енергія дорівнює різниці робіт сил Q і рушійних сил, тобто: На графіку робіт заміряємо різницю між графіками AQ= f(?) та Aр= f(?). Цю різницю наносимо на відповідні промені системи координат. З’єднавши отримані точки отримуємо графік зміни кінетичної енергії ?E= f(?). 2.5 Побудова графіка Jпр=f(?). Проведемо розрахунок для першого положення механізму. Визначаємо осьовий момент інерції ланок , так як довжина ?3 змінюється, тому для кожного положення його розраховуємо окремо, а результати заносимо в таблицю № 4. Аналогічно швидкість центрів мас ланок рахуємо і для інших положень механізму, результати зараховуємо в таблицю № 3. Таблиця №3 Од. Положення механізму вимір. 0,8 1 2 3 4 5 6 7 Vs3 м/с 0 0,72 1,44 0 0,792 1,224 1,224 0,792 Vs4 м/с 0 0,72 1,44 0 0,72 1,008 1,008 0,72 Визначаємо кінетичну енергію механізму: де: Е1 – кінетична енергія ланки №1; Е2 – кінетична енергія ланки №2; Е3 – кінетична енергія ланки №3; Е4 – кінетична енергія ланки №4; Е5 – кінетична енергія ланки №5.

ЗмістВступ 3 1.дКінематичне і силове дослідження механізму 4 1.1 Вихідні данн 4 1.2 Структурний аналіз механізму 5 1.3 Побудова положень механізму 6 1.4 Визначаємо швидкість точок і кутову швидкість ланок 6 1.5 Визначення прискорення точок та кутове прискорення ланок 8 1.6 Силовий розрахунок 112.дВизначення осьового моменту інерції маховика 18 2.1 Вихідні данні 18 2.2 Визначення сили Q 18 2.3 Визначення привідного моменту 19 2.4 Побудова графіків Мпр=f(?), AQ= f(?), Ap= f(?), ?E= f(?) 19 2.5 Побудова графіка Jпр=f(?) 20 2.6 Побудова діаграми енергомас 223. Проектування профілю кулачкового механізму 23 3.1 Вихідні данні 23 3.2 Визначення закону руху штовхача 23 3.3 Знаходження мінімального радіуса кулачка 25 3.4 Проектування профілю кулачка 274. Проектування зубчатого зачеплення 29 4.1 Вихідніданні 29 4.3 Проектування зачеплення 31 4.4 Визначаємо величини параметрів якості 33 4.5 Проектування планетарної передачі 33 4.5.1 Вихідні данні 33 4.5.2 Розрахунок параметрів планетарної передачі 34 4.5.3 Побудова планів лінійних і кутових швидкостей 355. Використана література 37 Вступ Розвиток сучасної науки та техніки нерозривно зв’язан з бідуванням нових машин, підвищуванням продуктивності та полегшуванням праці людей, а також забезпечують засоби дослідження законів природи та життя людини. З розвитком сучасної науки та техніки все ширше використовуються системи машин автоматичної дії. Сукупність машин-автоматів, з’єднаних між собою та призначених для здійснення певного технологічного процесу називається автоматичною лінією. В теорії механізмів вивчаються загальні методи дослідження властивостей механізмів та проектування їх схеми незалежно від конкретного призначення машини, приладу та апарата. В теорії машин розглядаються загальні методи проектування машин. Обидві частини теорії механізмів і машин невід’ємно зв’язані між собою, так як механізми складають основу майже кожної машини. При вивченні загальних властивостей механізмів необхідно виділити найбільш суттєві загальні ознаки механізмів, відвертаючись від приватних ознак, належних конкретному механізму. Наприклад, при вивченні кінематичних властивостей механізмів достатнього мати його схему, складаючу відомості, необхідні для визначення кінематичних характеристик : переміщення, швидкості, прискорення. Задачі теорії машин та механізмів дуже різноманітні, але важливості з них можна розподілити по трьом розділам: - аналіз механізмів; - синтез механізмів; - теорія машин-автоматів. Аналіз механізмів становить дослідження кінематичних і динамічних властивостей механізму по заданій схемі, а синтез механізму в проектуванні схеми механізму по заданим його властивостям 1.дКінематичне і силове дослідження механізму. 2 Вихідні данні.Транспортер (мал. 1) Таблиця №1 Довжина ланок ?1 Маса ланок О1А О2В ВС О1А пол.А ВА ВС пол.С мм мм мм 1/с кг кг кг кг кг 45 50 160 80 0,22 0,21 0,42 0,85 1,3 ?1 А О1 Y1 Y2 О2 Q5 C В мал. 1). 1 2 3 6 5 5 6 4 мал. 2). 5 Структурний аналіз механізму. Виконуємо аналіз кінематичного ланцюгу (мал. 2): 1-6 – обертальна кінематична пара 5-го класу; 1-2 - обертальна кінематична пара 5-го класу; 3-6 - обертальна кінематична пара 5-го класу; 3-4 - обертальна кінематична пара 5-го класу; 4-5 - обертальна кінематична пара 5-го класу; 2-3 - поступальна кінематична пара 5-го класу; 5-4 - поступальна кінематична пара 5-го клас.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Физика: Парадоксальная механика в вопросах и ответах

Силы, действующие на тела во вращающейся системе: а – силы, действующие на вращающуюся по окружности точку А и опору О; б – силы, действующие на связь. В некоторых учебниках, например, для школ с углубленным изучением физики [26, с.254] специально выделено, что «центробежные силы инерции действуют не на все тела на поверхности Земли». Такая формулировка означает, что центробежные силы существуют и действуют на некоторые тела. Разумеется, это неверно. 3.4. Вопрос. Почему при быстром вращении тела оно испытывает механические напряжения и может даже разрушиться, ведь никакое другое тело с ним не контактирует, на него не действуют никакие силовые поля и т. д.? Ответ. Действительно, если опыт по вращению, допустим, металлического кольца поставить в невесомости и в вакууме, то с этим телом не будет взаимодействовать никакое другое тело, даже воздух. Разогнать это кольцо можно вращающимся электромагнитным полем (например, возникающим в статоре асинхронного электродвигателя), особенно если кольцо стальное. После окончания разгона свободно вращающееся с угловой скоростью ? кольцо будет обладать кинетической энергией Е: и будет растягиваться механическим напряжением ?: где I – осевой момент инерции кольца; ? – плотность материала кольца; v – линейная скорость кольца

скачать реферат Проектирование и исследование механизмов двигателя внутреннего сгорания

Полагая, что приведённый момент сил сопротивления имеет постоянную величину во всех положениях кривошипа, то величину Мдв. определяем на основе закона передачи работы при установившемся режиме действия механизма. За период установившегося движения работа движущих сил равна работе сил сопротивления. При этом условии диаграмма Ас=Ас(() работ сил сопротивления будет представлять собой наклонную прямую, соединяющую начало координат с последней точкой графика. Продифференцировав диаграмму Ас=Ас((), получим на диаграмме Мпр прямую, которая и является диаграммой моментов сил сопротивления. 2.5.2 Определение суммарной работы. Вычитая из ординат график Ад=Ад(() ординаты графика Ас=Ас((), получим диаграмму приращения кинетической энергии машины с маховиком или диаграмму суммарной работы. . 2.5.3 Определение приведённых моментов инерции. Приведённый моментов инерции – это такой условный момент, обладая которым звено приведения развивает кинетическую энергию, равную сумме кинетических энергий всех звеньев. кг(М2, т.о. IS2= IS4. Пример расчёта: = =0,0155 кг(м2.

Подставка под горячее с пробкой "FIFA 2018".
Подставка под горячее с пробкой + окантовка. Диаметр: 16 см. Материал: керамика.
346 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие
 Большая Советская Энциклопедия (ТЕ)

Наряду со скалярными и векторными величинами встречаются во многих вопросах физики и геометрии величины более сложного строения. Эти величины, называемые тензорными, описываются в каждой системе координат несколькими числами (компонентами тензора), причём закон преобразования этих чисел при переходе от одной системы координат к другой более сложен, чем для векторов (точные определения будут даны ниже). При введении координатной системы, помимо чисел, описывающих сам объект или физическое явление, появляются числа, описывающие его связь с выбранной системой координат. Рассмотрим, например, совокупность чисел Jij (i, j = 1, 2, 3), где Jij   — осевой момент инерции твёрдого тела относительно оси Xi , a Jij , (при i ¹j ) — центробежные моменты инерции, взятые с обратным знаком. При переходе от одной системы координат к другой осевой момент инерции Jii меняется (так как меняется положение оси xi относительно тела), а потому Jii не может рассматриваться как физическая величина, имеющая независимый от выбора системы координат смысл

скачать реферат Электропривод механизма передвижения

965 об/мин., номинальными токами статора и ротора соответственно 38 и 60 А и мощностью 15 кВт. 2.3.5 Для определения момента инерции на входном валу редуктора переходим от поступательного движения тележки к вращательному движению некого цилиндрического тела, посаженного на вал электродвигателя, создающего те - же статические и динамические нагрузки: (7) где V2 - квадрат скорости поступательно движущейся тележки; m - масса тележки ; J - осевой момент инерции; (2 - квадрат угловой частоты вращения вала двигателя; Выделяем переменную j из вышеуказанного равенства: (8) Таким образом, мы получили приведенные осевые моменты инерции порожней и нагруженной тележки без учета моментов инерции соединительной муфты и тормозного шкива. 2.3.6 Зная приведенные моменты инерции мы можем определить полный осевой момент инерции системы "двигатель - механизм" как для полностью загруженного, так и для порожнего механизма передвижения: (9) где

 Физика: Парадоксальная механика в вопросах и ответах

Но если грузы раздвинуть, то раскрутить стержень станет труднее, хотя масса его не изменилась. Рис. 6. Схема изменения момента инерции тела. Стало быть, инертность тела при вращении зависит не только от массы, но в большей степени от распределения этой массы относительно оси вращения. Мерой инертности тела при вращении является осевой момент инерции I, равный сумме произведений масс т всех частиц тела на квадраты их расстояний h от оси вращения: Осевой момент инерции играет при вращательном движении ту же роль, что и масса при поступательном (прямолинейном), и таким образом, он является мерой инертности (инерции) тела при вращательном движении. Как мы знаем, закон инерции устанавливает эквивалентность относительного покоя и равномерного прямолинейного движения – движения по инерции. Нельзя никаким механическим опытом определить, покоится ли данное тело или движется равномерно и прямолинейно. Во вращательном движении это не так. Например, совсем не безразлично, покоится ли волчок, или вращается равномерно с постоянной угловой скоростью. Как отмечал А. Ю

скачать реферат Геометрические характеристики поперечных сечений

Выведем формулы преобразования моментов инерции при параллельном переносе осей. Будем считать, что нам заданы моменты инерции и статические моменты относительно осей х1 и y1. Требуется определить моменты инерции относительно осей x2 и y2 (3) Подставляя сюда х2 = x1 — а и y2 = y1 — b и раскрывая скобки (согласно (1) и (2)) находим Если оси x1 и y1 — центральные, то Sx1 = Sy1 = 0. Тогда (4) Следовательно, при параллельном переносе осей (если одна из осей — центральная) осевые моменты инерции меняются на величину, равную произведению площади на квадрат расстояния между осями. Из первых двух формул (4) следует, что в семействе параллельных осей минимальный момент инерции получается относительно центральной оси (а = 0 или Ь = 0). Поэтому легко запомнить, что при переходе от центральных осей к нецентральным осевые моменты инерции увеличиваются и величины a2F и b2F следует к моментам инерции прибавлять, а при переходе от нецентральных осей к центральным — вычитать. При определении центробежного момента инерции по формулам (4) следует учитывать знак величин а и b. Можно, однако, и сразу установить, в какую сторону меняется величина Jxy при параллельном переносе осей.

скачать реферат Механизм поперечнострогательного станка

5. Динамическое исследование рычажного механизма. 1. Задачи динамического исследования. Динамический анализ включает в себя следующие основные задачи: . Расчет и построение графика приведенного момента сил полезного сопротивления. . Построение графика работ сил полезного сопротивления и сил движущих. . Построение графика разности работ сил движущих и сил полезного сопротивления. . Расчет и построение графика приведенного момента инерции рычажного механизма. . Построение кривой Виттенбауэра. . Расчет и построение графика истинной угловой скорости кривошипа. . Расчет и построение графика истинного углового ускорения кривошипа. 5.2 Определение момента инерции маховика. 1). Расчет и построение графика приведенного момента сил полезного сопротивления. Значение приведенного момента определяем по формуле: Полученные результаты сводим в таблицу. Таблица 4.1 Расчетная 0 1 2 3 4 5 6 7 7’ величина. 0 636 744 768 744 648 480 144 0 Рс 0 53 62 64 62 54 40 12 0 Ра 50 50 50 50 50 50 50 50 50 По полученным результатам строим график по обобщенной координате ( т.е. по углу поворота звена приведения–кривошипа) приводит к получению графика работы сил полезного сопротивления АС=АС() в случае рабочей машины и к получению графика работы сил движущих АД=АД() при рассмотрении машины двигателя.

скачать реферат Электропривод механизма выдвижения руки манипулятора

Время движения при максимальном перемещении: Тогда время разгона и время торможения: Таким образом максимальное угловое ускорение равно: Линейное ускорение механизма соответственно: Определим нагрузки, действующие на вал двигателя: - статическая нагрузка: ;- динамическая нагрузка: ;- центробежная нагрузка: .Суммарный момент сопротивления на валу двигателя, соответствующий наиболее нагруженному режиму работы: ; Выбираем интегрированный шаговый сервопривод фирмы ЗАО «Сервотехника» СПШ20-23017 со следующими параметрами(табл.1): Таблица 1 Параметр Значение Выходная мощность, Вт 70 Момент удержания, Нм 1,8 Номинальный ток, А 3 Напряжение питания блока управления, В 15 Напряжение питания силовой части, В 24-85 Момент инерции вала ротора, кг•см2 0,4 Разрешение энкодера, имп./об. 2500 Наличие нулевой метки Да Допустимая эксплуатационная температура окружающей среды, °С -20 50 Температура хранения, °С -40 50 Исполнение IP54 Типоразмер EMA23 Масса, кг 2 Рис.2 Механическая характеристика СПШ20-23017 при различный значениях питающего напряжения.

скачать реферат Сопротивление материалов

Как определяются моменты инерции сечений при повороте осей ? Если проведем оси и , повернутые относительно старых на угол , то моменты инерции определяются по формулам: , . Очевидно, что . Центробежный момент инерции сечения . При повороте осей на 900 очевидно, что , , . Что понимается под главными осями инерции сечения и как определяется их положение ? Взаимно перпендикулярные оси, из которых одна или обе совпадают с осями симметрии сечения, всегда являются главными осями инерции. Оси, относительно которых осевые моменты инерции имеют экстремальные значения, называются главными осями инерции. . Относительно главных осей инерции центробежный момент инерции равен нулю. Положение главных осей инерции определяется углом : . Что понимается под радиусами инерции сечения ? Радиусом инерции сечения относительно некоторой оси, например , называется величина , определяемая из равенства , откуда . Радиусы инерции, соответствующие главным осям, называются главными радиусами инерции. , . Сформулировать основные виды напряженного состояния конструкции.

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые
Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
скачать реферат Разработка электромеханического привода главного движения станка 1П756ДМ

Рисунок 5 - Расчетная схема четвертого вала привода Соединив вместе расчетные схемы всех валов привода, получим единую схему, приведенную на первом листе графической части работы. Число узловых точек расчетной схемы меньше двадцати, что позволяет, не упрощая схемы, воспользоваться программой DY AR. 1.2.2 Расчёт моментов инерции деталей привода Детали привода (валы, шестерни, зубчатые колёса) имеют цилиндрическую форму с некоторым количеством уступов. Для вычисления момента инерции i – детали , кг мІ, используют формулу: , (1.12) где - плотность стали, 7800 кг/мі; - длина i – детали, м; - наружный и внутренний диаметры i – детали, м. Найдём передаточные отношения, на валах приведённые к валу двигателя: ; ; ; . Найдём суммарный момент инерции. . 1.2.3 Расчёт податливостей деталей привода Крутильная податливость участка вала определяется по формуле: , (1.13) где G – модуль упругости второго рода, , Па; D – наружный диаметр вала, м; e – эквивалентная длина вала, м, , (1.14) где - расстояние между ступицами, м; - ширина ступиц, м.

скачать реферат Система стабилизации скорости вращения двигателя постоянного тока

ФГОУ ВПО «НОВОСИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА» Тобольский филиал Кафедра «Электрооборудования судов и береговых сооружений» Кафедра «Электротехника и электрооборудование»КУРСОВОЙ ПРОЕКТ по дисциплине: «Система управления электроприводами» на тему: «Система стабилизации скорости вращения двигателя постоянного тока» РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАФакультет: Электромеханический Группа: ЭМ - 41 Шифр ЭМ - 02 - 045 Выполнил: Зиновьев С.А. Проверил: Кузнецов А.Ю.Тобольск 2006 1. Нагрузочная диаграмма и тахограмма; 2. Диапазон регулирования (вниз от номинальной скорости): 50/1; 3. Относительная погрешность регулирования на номинальной скорости при изменении нагрузки от 0 до 100%, не более 0,5%. Дополнительные условия и требования: приведенный к валу двигателя момент инерции механизма равен 25% момента инерции двигателя: Jмех = 0,25·Jдв; допустимое перерегулирование скорости при скачке управляющего воздействия - до 30%; время переходного процесса при малом скачкообразном задающем воздействии не более 3Тм, при числе колебаний менее трех.

скачать реферат Проектирование и исследование механизмов шагового транспортера автоматической линии

Радиус ролика выбирается соотношением : Rp=(0.25-0.4)r0 . Так как полученный минимальный радиус кулачка в нашем случае равен 110мм, возьмем радиус ролика равный : Rp=0.3 110=33мм. В конце строим график зависимости угла давления от положения толкателя. Для этого в каждой точке теоретического профиля проводим нормаль и измеряем угол между этой нормалью и радиусом. Этот угол откладываем на оси ординат. Полученные точки соединяем плавной линией. ВыводПо первому листу: 1) Динамическая модель машины с числом степеней свободы w =1 представляет звено приведения с моментом инерции суммарным моментом. Значения J p и Мпр не зависят от скорости звена приведения. 2) Расчет показал, что в состав первой группы звеньев надо ввести дополнительную маховую массу - маховик, который обеспечивает колебания угловой скорости в пределах, заданных коэффициентом неравномерности. Этот маховик устанавливается на валу электродвигателя. Необходимый момент инерции маховика Jmax приблизительно равен J1необ. По второму листу: 1) Полученная погрешность при определении моментов, действующих на первое звено, составляет приблизительно 5 %.

скачать реферат Государственное регулирование экономики в США

В эту систему входят следующие блоки: -организационно-правовые механизмы; -определение условий доступа частного капитала в регулируемые отрасли; -механизм ценообразования. Субъекты регулирования – федеральные и местные органы государственного управления. При осуществлении государственного регулирования реализуется принцип разделения властей. 1.2.1 Конгресс США (штата) Законодательная власть инициирует введение регулирования и подводит под него законодательную базу. Закон о введении регулирования в той или иной отрасли или секторе экономики принимает Конгресс США, а на местном уровне – конгресс штата. Рассмотрение такого закона и его принятие наравне с другими законами осуществляется в рамках сложившейся парламентской процедуры (также как и поправки к нему). В любом законе, вводящем регулирование в той или иной отрасли отражаются следующие вопросы: - цели регулирования; - границы сектора экономики, охватываемого регулированием; - статус и полномочия правительственного органа, который проводит регулирование. 1.2.2 Комиссия по торговле между штатами В компетенция вышеуказанного правительственного органа входит определение конкурентных методов, выбор инструментов государственного воздействия.

скачать реферат Проектирование роботехнических средств для поточных линий прядильного производства

В связи с тем, что на проектирование исполнительных органов автосъемника бобин наложены жесткие граничные условия, принимаем следующие структурные схемы исполнительных органов – механизм выталкивания полной бобины совмещаем с механизмом захвата и смены патронов – кривошипно-коромысловый механизм; механизм сопла – кулачковый механизм, выходное звено которого имеет в определенном цикле работы автосъемника бобин принудительное движение от рычага захвата и смены патронов; механизм управления рычагами бобинодержателя прядильной машины – оставляем существующий кулачковый механизм, т.к. он имеет возможность переналадки в процессе эксплуатации. 3.3 Новые технические решения основных исполнительных органов автосъемника бобин АС 120 с учетом граничных условий проектирования Учитывая тот факт, что необходимо повысить надежность процесса автоматизированного съема наработанных бобин и установки на их место пустых патронов на пневмопрядильных машинах ППМ 120 с наименьшими затратами материальных ресурсов, следует испытать возможность модернизации существующего автосъемника бобин АС 120, улучшив при этом структурные схемы его наименее надежных исполнительных органов, а именно: механизма сопла и механизма захвата и смены патронов.

Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
скачать реферат Система наведения ракеты ФКР-1

Задержка разблокировки устанавливается перед стартом ракеты; . выдает команду 2В. Команда 2В выдается в виде напряжения 27В в канал тангажа автопилота на реле РЗ блока НБ-8, выключающее ответчик, и на механизм задержки (в блок НС-2). Задержка выдачи команды 2В устанавливается перед стартом ракеты в пределах 200-500 сек. Блокировка цепей формирования команды 2Б снимается на 160 сек. ранее выдачи команды 2В. 4.9. Блок НС-2 (Механизм задержки) Блок НС-2 (механизм задержки) предназначен для выдачи команды 3 на боевую часть ракеты с заданной временной задержкой относительно команды 2Б или 2В. Для повышения надежности работы блок НС-2 выполнен в виде двух одинаковых параллельно действующих механизмов. Каждый механизм состоит из электродвигателя с редуктором и программного кулачкового механизма с контактами. Задержка выдачи команды 2 может быть установлена в пределах от 0.2 до 22 сек. При описании принципа управления ракетой ФКР-1, из соображения наглядности не учитывается, что в станции НБ опорное и синусоидальное напряжение ошибки при отклонении ракеты вправо или влево от равносигнальной зоны сдвинуто по фазе ±90° относительно огибающей вида импульсов.

скачать реферат Проектирование механизмов поперечно-строгального станка

Содержание 1. Синтез рычажного механизма 1.1 Структурный анализ механизма 1.2 Определение недостающих размеров 1.3 Определение скоростей точек механизма 1.4 Определение ускорений точек механизма 1.5 Диаграмма движения выходного звена 1.6 Определение угловых скоростей и ускорений 1.7 Определение ускорений центров масс звеньев механизма 1.8 Аналитический метод расчёта 2. Силовой анализ рычажного механизма 2.1 Определение сил инерции 2.2 Расчёт диады 4-5 2.3 Расчёт диады 2-3 2.4 Расчет кривошипа 2.5 Определение уравновешенной силы методом Жуковского 2.6 Определение мощностей 2.7 Определение кинетической энергии и приведённого момента инерции механизма 3. Геометрический расчёт зубчатой передачи, проектирование планетарного механизма 3.1 Геометрический расчёт зубчатой передачи 3.2 Определение передаточного отношения планетарной ступени и подбор чисел зубьев колёс 3.3 Определение частот вращения зубчатых колёс аналитическим методом 4. Синтез и анализ кулачкового механизма 4.1 Построение кинематических диаграмм и определение масштабных коэффициентов 4.2 Построение профиля кулачка 4.3 Определение максимальной линейной скорости и ускорения толкателя Список используемых источников Введение Поперечно-строгальный станок предназначен для строгания плоских поверхностей.

скачать реферат Механизм поперечно-строгального станка

Кафедра «Основы проектирования машин» Тема Механизм поперечно-строгального станка Содержание 1 СИНТЕЗ РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА 1.1 Структурный анализ механизма 1.2 Определение недостающих размеров 1.3 Определение скоростей точек механизма 1.4Определение ускорений точек механизма 1.5 Диаграмма движения выходного звена 1.6 Определение угловых скоростей и ускорений 1.7 Определение ускорений центров масс звеньев механизма 1.8 Аналитический метод расчёта 2 СИЛОВОЙ АНАЛИЗ РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА 2.1 Определение сил инерции 2.2 Расчёт диады 4-5 2.3 Расчёт диады 2-3 2.4 Расчет кривошипа 2.5 Определение уравновешенной силы методом Жуковского 2.6 Определение мощностей 2.7 Определение кинетической энергии и приведённого момента инерции механизма 3 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА 3.1 Геометрический расчёт зубчатой передачи 3.2 Определение передаточного отношения планетарной ступени и подбор чисел зубьев колёс 3.3 Определение частот вращения зубчатых колёс аналитическим методом 4 СИНТЕЗ И АНАЛИЗ КУЛАЧКОВОГО МЕХАНИЗМА 4.1 Построение кинематических диаграмм и определение масштабных коэффициентов 4.2 Построение профиля кулачка 4.3 Определение максимальной линейной скорости и ускорения толкателя 5 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ Введение Поперечно-строгальный станок предназначен для строгания плоских поверхностей.

скачать реферат Расчёт поперечно-строгального станка

смотреть на рефераты похожие на "Расчёт поперечно-строгального станка " Содержание 1. Структурный анализ 1. Исходные данные 1 2. Определение недостающих размеров 1 3. Структурный анализ механизма 1 1. Графический метод исследования механизма 2 2. Графоаналитический метод исследования механизма 4 3. Построение годографа центра тяжести кулисы 6 4. Построение аналога угловой скорости и аналога ускорения кулисы 7 5. Расчёт погрешности 7 6. Аналитический метод расчёта 7 2. Силовой расчёт механизма 1. Исходные данные 10 2. Определение сил инерции звеньев 10 3. Определение реакций в кинематических парах 10 1. Структурная группа 10 2. Структурная группа 11 3. Силовой расчёт ведущего звена 11 4. Определение уравновешивающей силы при помощи рычага Жуковского 11 5. Определение мощности электро привода 12 3. Проектирование кулачкового механизма 1. Исходные данные 13 2. Построение графика движения 13 3. Определение минимального радиуса кулачка 13 4. Построение профиля кулачка 13 5. Построение графиков углов передачи движения 14 4. Проектирование зубчатой передачи 1. Исходные данные 16 2. Расчёт редуктора 16 3. Построение картины зубчатого зацепления 17 4.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.