телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Одежда и обувь -30% Бытовая техника -30%

все разделыраздел:Медицина

Кінезіотерапія дітей с церебральним паралічем

найти похожие
найти еще

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Для сучасної медицини в Україні реабілітація представляє закономірний процес розвитку профілактичного напряму. Вона завершує працю багатьох ланок відновлення здоров'я хворого до початкового до моменту захворювання рівня морфологічної і функціональної норми. Створення груп або служб реабілітації в різних областях медицини дає можливість чітко організувати весь процес лікувальних і відновних заходів з максимальним ефектом. Спектр реабілітаційних заходів, використовуваних у відновному лікуванні, вимагає створення адекватних умов для їх проведення. Це можливо лише при правовій, методичній і фінансовій підтримці. Прогресивною формою розвитку охорони здоров'я є реабілітаційні відділення і центри. Реабілітаційні заходи мають бути загальнодоступні і якісні. Правові і всегромадські підходи до проведення реабілітаційних заходів ґрунтуються на виданих національними і міжнародними органами документах по організації проведення реабілітаційних заходів, таких, як: 1) стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів (Накази Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 20 грудня 1993 р. Резолюція №48/43); 2) Хартія третього тисячоліття (прийнята Генеральною асамблеєю міжнародної реабілітації. Лондон, 9 вересня 1999 р.). У цих документах визначені основні положення нормативно-правової бази реабілітаційних заходів в Україні. ВІЗ визначає реабілітацію як сукупність заходів, покликаних забезпечити особам з порушенням функцій в результаті хвороб, травм і природжених дефектів пристосування до нових умов життя в суспільстві, в якому вони живуть. Реабілітація – це відновлення здоров'я, функціонального стану і працездатності, порушених хворобами, травмами або фізичними, хімічними і соціальними чинниками. ВІЗ визначає здоров'я як стан фізичного, психічного і соціального благополуччя. На кожному рівні надання медичній допомозі лікар має в своєму розпорядженні певні методи діагностики, лікування і реабілітації. Цей набір збільшується у міру рівня надання медичній допомозі. Завдання лікаря – чітко розмежувати можливість лікування і реабілітації на підставі тих діагностичних методів, які йому доступні, виділити патологічний процес і порушені фізіологічні функції і на підставі цього побудувати свою терапію і реабілітацію індивідуально для кожного хворого. Реабілітацію хворого можна розділити на три етапи. Перший етап – клінічний. На цьому етапі необхідно провести кордони між лікуванням і власне реабілітацією. З одного боку, лікувальні і реабілітаційні заходи проводяться одночасно, а інші цілі цих заходів відрізняються один від одного. Лікування направлене на ліквідацію або мінімальний прояв хвороби. Реабілітація направлена на досягнення фізичної, трудової, соціальної адаптації людини. Реабілітація доповнює лікування. Провідні завдання клінічного етапу складаються з усунення етіологічного, ушкоджувального чинника, у тому числі ліквідації бактерійного, вірусного джерела захворювання, зменшення і ліквідації провідних морфологічних змін в уражених органах і системах, компенсації, а потім і ліквідації виникаючої недостатності функцій.

Зміст Вступ2 1. Поняття реабілітації4 2. Кінезіотерапія12 2.1 Поняття кінезіотерапії12 2.2 Метод кінезіотерапії16 2.3 Вживання активних методів лікування18 2.4 Вживання пасивних методів лікування22 3. Оцінка ефективності медичної реабілітації24 3.1 Досвід лікування дітей з ДЦП по методиці В. Козявкіна24 3.2 Проведення експерименту згідно методики В. Козявкіна43 Список літератури48 Вступ Значна поширеність захворювань і травм, складність і стійкість порушення функцій, що тривалою і часто стійкою втратою працездатності, ставлять проблему медичної реабілітації хворих в ряд найважливіших медико-соціальних проблем охорони здоров'я. Багатолітня розробка авторами проблем реабілітації при різній патології дозволила викласти свої уявлення про відновне лікування, обґрунтувати необхідність комплексних реабілітаційних заходів, направлених на стимуляцію регенеративних для реституції процесів, посилення компенсаторних механізмів, а також запропонувати нові технологічні підходи до відновного лікування хворих при різних травмах і захворюваннях. На базі сучасних фізіологічних і клінічних концепцій створені теоретичні основи лікувальної фізкультури, систематизовані фізичні вправи і визначені методичні положення до їх вживання. Таким чином, створені необхідні передумови для методичних розробок приватних питань в області практичного вживання засобів лікувальної фізкультури (фізичних вправ, масажу, працетерапії і ін.). Все це разом узяте сприяло формуванню вітчизняної школи лікувальної фізкультури. Сучасна лікувальна фізкультура має тверді клінико-фізіологічні основи і продовжує розвиватися. В результаті багаточисельних експериментальних і клінічних досліджень і спостережень показана висока ефективність методу лікувальної фізкультури при різних захворюваннях і травмах, значно розширені показання до застосування різних засобів лікувальної фізкультури, виявлені механізми їх лікувальної дії на різні функції органів і систем організму. У основі позитивного ефекту, що отримується при вживанні засобів лікувальної фізкультури, лежить процес дозованого тренування, ведучій до підвищення функціональних здібностей всього організму і окремих його систем і органів. Актуальність даної теми дуже велика, оскільки дуже багато дітей в даний час страждає хворобою ДЦП. Практичне значення теми – у вживанні викладеної методики В. Козявкина можна значно поліпшити фізичний стан дітей. Мета курсової роботи – довести ефективність пропонованої методики. Предмет дослідження – захворювання ДЦП у дітей. Об'єкт дослідження – діти із захворюванням ДЦП. Робота складається з 3 х частин. Використані різні літературні джерела інформації. 1. Поняття реабілітації Реабілітація (від лат. rе – «повернення» halibis – «здатність») – відновлення фізіологічного процесу. У сучасне поняття реабілітації входять бісоціальні закономірності відновлення здоров'я і працездатності хворих і інвалідів в комплексі з соціальними і економічними умовами, що їх визначають. Ця проблема вирішується за допомогою підходу, який передбачає комплексну оцінку біологічного, особового і соціального аспектів вирішення основної проблеми. Об'єктом реабілітаційного процесу є хвора людина.

Для вирішення реабілітаційних завдань і відбору засобів реабілітації проводиться їх реальна оцінка по відповідності вибраних фізіологічним, індивідуальним і віковим особливостям пацієнтів, наявності абсолютних або тимчасових протипоказань для вживання окремих засобів. Закінчується реабілітаційна програма призначенням лікувальних засобів з необхідними методичними вказівками. Провідним документом реабілітаційної програми є карта реабілітації, яка містить паспортні дані, результати обстеження, спостереження, розгорнуту реабілітаційну програму, призначення кожного із засобів. У реабілітаційній карті фіксуються дані контрольних досліджень і терміни проходження етапів реабілітації. Під час переходу хворого з однієї установи в інше медичний документ передається на наступні етапи. 2. Кінезіотерапія 2.1 Поняття кінезіотерапії Кінезіотерапія – лікування рухом хворої людини. Поняття кінезіотерапія або лікування рухом входить в загальне поняття «Фізичне виховання» в широкому сенсі. Це означає, що, фізичне виховання є процесом вирішення певних завдань, який характеризується всіма загальними ознаками педагогічного процесу або здійснюється в порядку самовиховання. Кінезіотерапія – природний метод відновлення роботи організму при виникненні проблем опорно-рухового апарату дією на систему м'язів, в'язок, суглобів. Включає: комплекс лікувальної фізкультури в динамічному режимі; заняття на тренажерах; спортивно – прикладні вправи; ігри; дихальну гімнастику. Кінезіотерапія – це лікування рухом (пацієнт багато разів повторює одні і ті ж рухи і доводить їх до досконалості), тим самим впливає на систему м'язів, в'язок, суглобів. Всі системи організму пов'язані з м'язами у вигляді м'язових рефлексів. Метод побудований на здатності м'язів організму реагувати на щонайменші зміни настрою людини і його думки. Наше тіло грає інтегруючу роль у всіх інтелектуальних процесах, починаючи з найранішого дитинства і до глибокої старості. Саме тілесні відчуття «підгодовують» мозок інформацією, що йде від довкілля, формуючи, таким чином, розуміння світу і створюють основу для розвитку інтелектуальних можливостей. Кінезіотерапія – це унікальний метод, що дозволяє виявити і усунути психоемоційну причину практично будь-якого психосоматичного захворювання, швидко і ефективно позбавити організм від наслідків пережитого стресу. Кінезіологія – наука, що вивчає механізми формування руху і причини його порушення. М'яз – індикатор порушення здоров'я і його благополуччя. Кінезіологія – вчення про рухову функцію організму людини. Кінезіологія є синтетичною наукою, у якій з різних точок зору із системних позицій вивчається єдиний об я, 1988. – 228 с. Євтушенко С.К. Новый взгляд на этиологию, патогенез и реабилитацию церебрального паралича у детей (факты и гипотезы). // Соціальна педіатрія. Збірник наукових праць. – Київ: Інтермед, 2003. – С. 36–41. Козявкин В.И. Новые подходы в лечении детского церебрального паралича // Український вісник психоневрології, 1993. – Вип.2. – С. 6–9. Козявкин В.И. Мануальная терапия в реабилитации больных детским церебральным параличом. // Автореф. дис. канд. мед. наук. – Харьков, 1992. – 22 с. Губертус фон Фосс. Церебральний параліч, як виклик діагностиці, терапії та реабілітації.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Гра триває. Літературна критика та есеїстка

Ми просто дивимось одне на одного, крадькома, по черз. Ми вже звикли, що треба саме так; ми вже знамо, що в жодному раз не слд розпочинати бесду. Одне слово, один необережний порух  все щезне, впзнавання закнчиться, сон побачення урветься; тебе або мене пдхопить людська коловерть,  ми знову загубимось аж до наступно зустрч, яка станеться невдомо де, невдомо коли, хоча можна не сумнватися, що станеться вона неодмнно. Тому краще не робити зайвих рухв; вдчувати одне одного, кохатися, не доторкаючись, упзнавати найтонш, найдорожч подробиц, байдуж й нм для чужого ока, жити тобою ц лчен хвилини, бути собою сповна. Для годиться ти дстала з торби якусь книжку; я сам часто вдавався до цього рятвного посередника. Ми знову зустрлися всерозумючими поглядами  всмхнулися. Це було ризиковано; це було вже занадто. ¶ ми слухняно опустили оч додолу. Я маю двох друзв, уражених церебральним паралчем; обох х звати Юрками. Один з них говорить дуже погано, майже нерозбрливо, нший краще. Мене завжди зворушу хнй далог, ота терплячсть, з якою вони вислуховують один одного

скачать реферат Види та причини порушень розвитку дітей

Наприклад, складний дефект має місце у дитини з одночасною поразкою зору і слуху, або слуху і моторики і т.п. При ускладненому дефекті можливо виділення ведучого, або головного, порушення і ускладнюючих його розладів. Наприклад, у дитини з порушеннями розумового розвитку можуть спостерігатися нерізко виражені дефекти зору, слуху, опорно-рухового апарату, емоційні і поведінкові розлади. Як ведучий, так і ускладнюючий дефект можуть мати характер як пошкодження, так і недорозвинення. Нерідко спостерігається їх поєднання. Особливістю дитячого мозку є те, що навіть його невелика поразка не залишається частковою, локальною, як це має місце у дорослих хворих, а негативно позначається на всьому процесі дозрівання центральної нервової системи. Тому дитина з порушенням мови, слуху, зору, опорно-рухового апарату за відсутності ранніх коректувальних заходів відставатиме в психічному розвитку. Описані вище порушення розвитку є первинними. Проте разом з первинними часто мають місце так звані вторинні порушення, структура яких залежить від характеру провідного дефекту. Так, відставання психічного розвитку у дітей із загальним системним недорозвиненням мови перш за все виявлятиметься в слабкості словесної (вербальної) пам'яті і мислення, а у дітей з церебральним паралічем — в недостатності просторових уявлень і конструктивної діяльності.

Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды
Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров
 Алкогольные напитки домашнего приготовления

Перебраживает за 24 часа. КОМБИНИРОВАННЫЙ 20 стаканов пшеницы, 3 л воды, 1 кг сахара. Смешать. 5 дней пусть стоит в тепле. Потом добавить 5 кг сахара и 18 литров воды. Бродит 7 - 8 дней. Брага на вкус должна быть горькой. Процедить. Если в оставшийся жмых добавить 4 кг сахара, 10 л теплой воды, выстоять 8 - 10 дней, можно дополнительно получить 6 - 8 л самогона. ПЕРЕГОНКА Существует много способов отделения этилового спирта от воды, включая такие экзотические - как вымораживание (практикуется в районах Крайнего Севера при очень низких температурах - -30-40 гр.), но наиболее традиционный - перегонка: за счет разных температур кипения спирта (78 гр.С) и воды (100 гр.С.). Непосредственно перегонный аппарат состоит из бака - герметичной емкости не менее чем на 5-8 литров с отводом для пара (чем больше емкость - тем лучше), конденсатора (его еще называют холодильником) и соеденительных трубок. В качестве бака в бытовых условиях можно использовать катрюлю-скороварку. Она герметична и имеет паровой отвод, на котором висит спускной клапан

скачать реферат Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

Національний університет фізичного виховання і спорту УкраїниАФАНАСЬЄВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ УДК 796-053.2: 372.22 616.831-009.11-085 616.711-007.55ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ, УСКЛАДНЕНИМ СКОЛІОЗОМФізична реабілітаціяАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спортуКиїв 2008 Дисертацією є рукопис: Робота виконана в Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту. Науковий керівник: кандидат медичних наук, доцент Луковська Ольга Леонівна, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, завідувач кафедри фізіології і спортивної медицини. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Соколовський Валентин Степанович, Одеський державний медичний університет, завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології; кандидат педагогічних наук, професор Марченко Ольга Кузьмівна, Національний університет фізичного виховання і спорту України, завідувач кафедри фізичної реабілітації.

 В Мраморном дворце

В апреле того же года он женился на Надежде Николаевне Каралли, затем продал свой дом в Петрограде и купил имение в Финляндии, куда перевез все свои вещи. Дом в Финляндии сгорел, но вещи удалось спасти. Александр Георгиевич переехал во Францию, жил с женой в Париже и Биаррице; затем он открыл пансион для детей в Салис де Беарн, подле Биаррица. Скончался в Салис де Беарн в 1942 году. Принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская, рожденная княжна Романовская герцогиня Лейхтенбергская, внучка Императора Николая I, дочь великой княгини Марии Николаевны, разбитая парали-чем, проживала в Петрограде. В самом начале революции она была перевезена в Финляндию, а затем во Францию, где в Биаррице и скончалась в 1925 г. Ее муж, известный всей России своей выдающейся, кипучей деятельностью на поприще народного здравия принц Александр Петрович Ольденбургский проживал вместе со своей женой в Биаррице, где и скончался в 1932 г. Сын их, принц Петр Александрович Ольденбургский в 1922 году вступил во второй брак с Ольгой Владимировной Серебряковой, рожденной Ратьковой-Рожновой - вдовой отставного полк

скачать реферат Класифікації спортсменів-інвалідів

Наприклад, у голболі правила змагань зобов`язують спортсменів використовувати непрозорі окуляри. Практика організації спортивних змагань серед сліпих свідчить також, що поділ спортсменів на групи згідно з класифікацією не завжди забезпечує справедливість розподілу для змагань, наприклад, змагань між спортсменами тотально сліпими від народження та спортсменами які втратили зір у процессі життя. Класифікація спортсменів з пожкодженнями опорно-рухового апарату Спортсмени цієї нозологічної групи є найбільш динамічною ланкою Паралімпійського спорту. Поширюється коло змагань, зростає конкурентна боротьба, з`являються нові види спорту, у змаганнях з яких беруть участь інваліди з пожкодженнями опорно-рухового апарату (спортивні танці, тощо). В програмі літніх паралімпійських ігор переважна більшість (понад 80%) видів змагань – це змагання для спортсменів-опорників. В Паралімпійських Іграх беруть участь спортсмени з такими вадами опорно-рухового апарату як пошкодження хребта і спинного мозку, церебральним паралічем, ампутанти, спортсмени з іншими пошкодженнями опорно-рухового апарату.

скачать реферат Передчасні пологи

Передчасне розродження є однією з невідкладних проблем медицини. Їх профілактика і, по можливості, лікування, є однією з найважливіших частин акушерського догляду. Наслідки передчасного розродження тим частіше і серйозніші, чим менший гестаційний вік новонародженого. Новонароджені, що народилися передчасно, можуть бути з малою або відповідною до терміну гестації масою тіла. Перинатальна смертність для недоношених новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку в 40 разів перевищує таку серед доношених дітей з нормальною масою тіла. Найбільш поширеними ускладненнями передчасних пологів для новонароджених є респіраторний дистрес-синдром ( РДС-синдром, хвороба гіалінових мембран), інтракраніальні кровотечі, некротизуючий коліт, сепсис, судоми. Частота дитячого церебрального паралічу в 10 разів і розумової відсталості в 5 разів перевищує таку серед доношених новонароджених. Розлади слуху, зору, емоціональна лабільність і соціальна дезадаптація далеко перевищують ці ускладнення у зрілих дітей. Тому за відсутності протипоказань слід намагатися продовжувати внутрішньоутробний розвиток плода. На підставі цих наслідків передчасних пологів важливо розрізняти поняття

скачать реферат Искусство Станислава Нейгауза

Теперь я понимаю, что музыкой можно действительно пытать человека» ) В качестве других, объективных предпосылок можно назвать поразительную пластичность нейгаузовских рук, их «парение над клавиатурой». И его отец, и Софроницкий всегда приводили в пример противоположные мнения Листа и Рахманинова. Лист говорил, что руки пианиста должны парить над клавиатурой как птицы. Рахманинов утверждал, что пальцы должны как бы прорастать клавиши насквозь. И Софроницкий и дед считали, что нужно все-таки больше «парить», чем «прорастать». (Лично мне рахманиновский совет ближе.) Отец унаследовал от деда эту феноменальную легкость парения, что и обусловило его успех в исполнении скрябинских сочинений. (Иногда его упрекали (и упрекают) в манере звукоизвлечения, которую на нашем профессиональном жаргоне называют «давлением на клавиши». Хотелось бы заметить, что «давление на клавиши» - почти синоним рахманиновского «прорастания».) Символично и то, что последней пьесой, сыгранной отцом, оказалась скрябинская «Ласка в танце», ор. 57       Рахманинова он играл всю жизнь, с юности и до смерти.

скачать реферат Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

Часто пасту продають після тривалого зберігання. За цей проміжок часу фтор може стати неактивним. Так, наприклад, може утворитися практично нерозчинний фторид кальцію. Крім лікування пухлин і карієсу зубів, фтор пропонують для лікування гіпертиреодизму та інших захворювань ендокринних залоз, остеомієлітів, туберкульозу, гельмінтозів, хронічних захворювань суглобів тощо. Фтор як фактор захворювання людей Гострі отруєння фтором Є. Г. Гурін ще у 1896 році дав класичний опис симптомів, що спостерігалися при отруєнні тварин фторидами. Хвороба супроводжувалася нудотою, блюванням, слиновиділенням, сльозотечею; спочатку збільшенням, а потім зменшенням кількості серцевих скорочень та дихальних рухів, слабкістю, сонливістю, дрижанням, періодичним скороченням м’язів, падінням кров’яного тиску, паралічем судиннорухального центру, зупинкою серця, що призвело до смерті тварин. Гурін припустив, що точкою прикладання дії фтору є центральна нервова система і серце. Пізніше багато авторів підтвердили правильність цього припущення.

Столик пеленальный "Фея" (цвет: сиреневый).
Пеленальный столик Фея - отличный вариант для пеленания младенца, который не займет много места в помещении и позволит сохранить больше
2048 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор мисок с синими крышками, 5 предметов.
Разные по размерам и объему миски незаменимы на любой кухне, в них можно не только готовить и хранить салаты и закуски, но также красиво
346 руб
Раздел: Наборы
Планшет для пастелей "Сладкие грезы", А3, 18 листов.
Планшет для пастелей замечательно подходит для художественных техник, таких как пастель, масляная пастель, мел, карандаш или уголь,
420 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
скачать реферат Топливо и смазочные материалы

У рабочей фракции (объем дистиллятов от 10 до 90 %) нормируется температурой перегонки 50 % бензина, которая характеризует скорость прогрева и приемистость двигателя. Приемистостью двигателя называется его способность в прогретом состоянии под нагрузкой быстро переходить с малой частоты вращения к большей при резком открытии дроссельной заслонки. Температура перегонки 50% топлива у товарного бензина летнего вида должна быть не менее 115 °С, а зимнего, вида - 100 °С. Температура перегонки 90 % и конца кипения бензина характеризуют полноту испарения бензина и склонность его к нагарообразованию. Температура перегонки 90 % топлива для автомобильного бензина летнего вида должна быть не выше 180 °С, а зимнего 160 °С. Одним из главных свойств, обусловливающих испаряемость бензина, является, давление его насыщенных паров. Чем больше в бензине содержится углеводородов с низкой температурой кипения, тем выше его испаряемость, давление насыщенных паров и склонность к образованию паровых пробок. Появление паровых пробок в системе питания двигателя ведет к перебоям в работе и его самопроизвольной остановке. У выпускаемых в настоящее время автомобильного бензина давление насыщенных паров составляет 35 — 100 кПа.

скачать реферат Воздушная оболочка Земли

Расположение изотерм позволяет выделить 7 тепловых поясов: 1 жаркий, расположенный между годовыми изотермами 20 °C в Северном и Южном полушариях; 2 умеренных, заключенных между изотермами 20 и 10 °C самых теплых месяцев, т. е. июня и января; 2 холодных, расположенных между изотермами 10 и 0 °C также самых теплых месяцев; 2 области вечного мороза, в которых температура самого теплого месяца ниже 0 °C. Границы поясов освещенности, проходящие по тропикам и полярным кругам, не совпадают с границами тепловых поясов. 4. Вода в атмосфере В воздухе атмосферы всегда содержится некоторое количество водяного пара, который образуется в результате испарения с поверхности суши и океана. Скорость испарения зависит прежде всего от температуры и ветра. Чем выше температура и больше емкость пара, там сильнее испарение. Количество воды, которое может испариться с той или иной поверхности, называется испаряемостью. Испаряемость зависит от температуры воздуха и количества в нем водяного пара. Чем выше температура воздуха и чем меньше он содержит водяного пара, тем выше испаряемость.

скачать реферат Повышение вашей сексуальной удовлетворенности

Работать над сексом почти всегда означает контролировать умом каждое сексуальное сношение, а затем раздумывать, так ли все было сделано. В действительности это означает ставить себя в положение наблюдателя, о чем мы говорили выше. Напротив, внесение изменений в сексуальную жизнь может включать попытки планировать различные типы поведения, но при этом контроль над самим процессом совершенно исключается. Если нет цели, которую необходимо достичь именно сейчас, все поведение оказывается гораздо более свободным и не надо наблюдать за самим собой - как и что ты делаешь. 9.        Не вносите с собой раздражение в спальню. К этому простому предупреждению прислушиваются гораздо меньше пар, чем мы привыкли считать, а результат типичен - секс превращается в борьбу за власть или соперничество. При этом нельзя считать, что секс не может стать разрешением ссоры; иногда, как мы знаем, самые сладкие, самые исступленные эротические моменты бывают, когда после примирения мы бросаемся в объятия партнера. Однако те, кто хочет как бы отыграться за свои неудачи отказом от секса или требованием секса, наживают себе неприятности независимо от того, что, может быть, он испытывает на какое-то время приятное чувство удовлетворещм от взятого реванша.

скачать реферат Эксплуатационные материалы

Давление насыщенных паров - чем выше давление паров при испарении топлива в замкнутом пространстве, тем интенсивнее процесс их конденсации. Стандартом ограничивается верхний предел давления паров летом - до 670 ГПа и зимой - от 670 до 930 ГПа. Бензины с более высоким давлением склонны к образованию паровых пробок, при их использовании снижается наполнение цилиндров и теряется мощность двигателя, увеличиваются потери от испарения при хранении в баках автомобилей и на складах. Низкотемпературные свойства - характеризуют работоспособность топливоподающей системы зимой. При низких температурах происходит выпадение кристаллов льда в бензине и обледенение деталей карбюратора. В бензине в растворенном состоянии находится несколько сотых долей процента воды. С понижением температуры растворимость воды в бензине падает, и она образует кристаллы льда, которые нарушают подачу бензина в двигатель. Сгорание бензина. Под "сгоранием" применительно к автомобильным двигателям понимают быструю реакцию взаимодействия углеводородов топлива с кислородом воздуха с выделением значительного количества тепла.

скачать реферат Билеты по физике

У каждой жидкости своя температура кипения, которая зависит от давления насыщенного пара. Чем выше давление насыщенного пара, тем ниже температура кипения соответствующей жидкости, т.к. при меньших температурах давление насыщенного пара становится равным атмосферному. Критическая температура- это температура, при которой исчезают различия в физических свойствах между жидкостью и ее насыщенным паром. Представление о критической температуре ввел Д. И. Менделеев. При критической температуре плотность и давление насыщенного пара становятся максимальными, а плотность жидкости, находящейся в равновесии с паром, - минимальной. Особое значение критической температуры состоит в том, что при температуре выше критической ни при каких давлениях газ нельзя обратить в жидкость. Газ, имеющий температуру ниже критической, представляет собой ненасыщенный пар. Влажность воздуха Содержание водяного пара в воздухе, т.е. его влажность, можно характеризовать несколькими величинами. Парциальное давление водяного пара. Атмосферный воздух представляет собой смесь различных газов и водяного пара. Каждый из газов вносит свой вклад в суммарное давление, производимое воздухом на находящиеся в нем тела.

Багетная рама "Mia" (серебро), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
450 руб
Раздел: Размер 30x40
Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров
Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
скачать реферат Имитационная модель возникновения кислотных дождей в атмосфере

Последний в результате реакции с радикалом гидроксида превращается в азотную кислоту: (двуокись азота радикал гидроксила азотная кислота). Полученная таким образом азотная кислота может долгое время оставаться в газообразном состоянии, так как она плохо конденсируется. Другими словами, азотная кислота обладает большей летучестью, чем серная. Пары азотной кислоты могут быть поглощены капельками облаков, осадков или частицами аэрозоля. 3.4 Кислотная седиментация (кислотные дожди). Заключительным этапом в круговороте загрязняющих веществ является седиментация, которая может происходить двумя путями. Первый путь? вымывание осадков или влажная седиментация. Второй путь? выпадение осадков или сухая седиментация. Совокупность этих процессов является кислотной седиментацией. 3.4.1 Вымывание кислотных веществ из атмосферы. Вымывание происходит во время образования облаков и осадков. Одним из условий образования облаков является перенасыщенность. Это означает, что воздух содержит больше водяного пара, чем он может принять при заданной температуре, сохраняя равновесие.

скачать реферат Приготовление солода в промышленных и домашних условиях

Полученный свежий солод (его называют , то есть в нем идет обмен веществ, в результате чего образуется углекислый газ и водяные пары. Чем большая влажность солода, тем более интенсивное его дыхание. При влажности более 6%, в результате ферментативной деятельности резко ухудшается качество солода, теряется аромат, происходит расщепление белков.

скачать реферат Остеохондроз. Пухлини і запальні захворювання спинного мозку

Низхідний тип розвитку порушень функцій спинного мозку є типовим для внутрішньомозкових пухлин, коли раніше стискаються внутрішні, коротші, волокна, що за­кінчуються в сегментах на рівні розташування пухлини. Важливе діагностичне значення має стан чутливості в ділянці промежини та зовнішніх статевих органів. У разі позамозкової локалізації пухлин вона може бути збере­жена, у разі внутрішньомозкової — чутливість втрачаєть­ся І на цій ділянці. Діагностика розташування пухлин у тому чи тому відділі спинного мозку грунтується на симптомах сегментарного та провідникового походження. Пухлини на рівні сегментів С1—С4. Виникає ранній і стійкий корінцевий біль у потиличній ділянці, іноді стріля­ючого характеру, який змушує хворого обмежувати рухи в шийному відділі хребта. Повільно наростають прояви центрального тетрапарезу. Ураження сегмента Сіу при­зводить до паралічу діафрагми, розладу дихання. У разі залучення довгастого мозку приєднуються бульбарні сим­птоми. Пухлини у ділянці шийного потовщення (С5—Т1) харак­теризуються млявим парезом або паралічем верхніх кін­цівок з атрофією м'язів, втратою сухожилкових рефлексів, наявністю синдрому Горнера (звуження зіниці, очної щіли­ни, енофтальм) з центральним парапарезом, пізніше — параплегією нижніх кінцівок, розладом чутливості (аж до анестезії) нижче від рівня ураження, порушенням функцій органів таза центрального типу.

скачать реферат Взаимосвязь уровня эмпатии и конфликтности в семье на разных возрастных этапах

Вы Пожалуйста, укажите Ваш возраст: Интерпретация результатов: Конфликтные ситуации группируются в восемь блоков: Отношения с родственниками и друзьями Воспитание детей Проявление автономии одним из супругов Нарушение ролевых ожиданий Рассогласование норм поведения Проявление доминирования одним из супругов Проявление ревности Разногласия в отношении к деньгам Результаты методики получены путём расчёта общего индекса (среднее арифметическое по всем ситуациям), а также частных индексов по блокам (среднее арифметическое по каждому блоку). Значения индексов меняются от - 2 до 2. Отрицательное значение индексов говорит о негативной реакции респондента в конфликтных ситуациях, положительные - о позитивных реакциях. Значения, близкие к 1 (или к - 1) подчёркивают пассивный характер поведения при семейных недоразумениях, а близкие к 2 (или к - 2) об активной позиции в данных ситуациях. Полученные данные дают возможность говорить об общем уровне конфликтности в паре. Чем ближе значения общего индекса к - 2, тем более конфликтный характер носит взаимодействие супругов.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.