телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКрасота и здоровье -30% Всё для дома -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Медицина

Кінетотерапія хворих після ампутації нижніх кінцівок

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Без вживання цілеспрямованих, патогенетично обґрунтованих педагогічних, лікувально-профілактичних і реабілітаційних заходів, направлених на його корекцію, тривалий стрес може привести до виснаження нейроендокрінних механізмів регуляції, зумовити стійкі функціональні і нервово-психічні розлади, зниження імунологічної резистентності, активацію вільно-радикального окислення і т.д. Наведені вище дані зі всією очевидністю свідчать про необхідність виявлення і оцінки відмічених змін, а також розробки і обгрунтування основних підходів до корекції стресової реакції інвалідів після ампутації нижніх кінцівок. В процесі корекції стресових станів широко використовується рефлексотерапія, психотерапія, аутогенне тренування, медитація, самомассаж. Проте необхідно враховувати, що стрес хворих після ампутації нижніх кінцівок відбувається на тлі гипокинетичного синдрому, що розвивається, що вимагає використання в реабілітаційному процесі адекватної дії. Це завдання, на наш погляд, сповна може бути вирішена за допомогою засобів кінезотерапії, як чинника природного біологічного вмісту природно-біологічна дія дозволяє уникнути алергічних і побічних реакцій активізувати процеси адаптивної саморегуляції, мобілізувати захисні сили організму, добитися стійкості досягнутих результатів. У комплексній реабілітації інвалідів, що перенесли ампутації нижніх кінцівок фізична культура давно займає одне з провідних місць. Систематичні заняття фізичними вправами надають комплексну дію на організм, і багато в чому сприяють підвищенню функціональних можливостей кардіо-респіраторної і дихальної систем, підвищенню толерантності до фізичного навантаження, профілактиці гипокинетічеського синдрому, зниженню психоемоційної напруги, і в цілому підвищенню адаптаційно-компенсаторних можливостей організму. Відомо, що в основі кінезотерапії знаходиться рухова діяльність, в якій людина бере участь цілісно, втілюючи свій біосоціальний потенціал. Поза сумнівом, кінезотерапія, будучи чинником багатобічної дії на психофізичний стан тих, що займаються, виступає як найбільш адекватного, психологічно і фізіологічно доцільного засобу корекції стресової реакції. На сьогоднішній день, не дивлячись на широке вживання різних засобів кінезотерапії в комплексній реабілітації інвалідів, що перенесли ампутації нижніх кінцівок, практично відсутні методичні розробки і практичні рекомендації по методиці проведення занять, направлених на корекцію стресової реакції. До теперішнього часу залишається недостатньо дослідженим комплексне вживання занять з тими, що обтяжили плавання і гімнастики у воді, елементів спортивних ігор, а також питання корекції психоемоційних, фізіологічних і поведінкових змін, викликаних тривалим стресом. У зв'язку з цим, круг питань, пов'язаних з виявленням відмічених змін унаслідок ампутації, посттравматичної кризи і стресу, а також обгрунтування, дидактичних основ вживання різних засобів кінезотерапії для їх корекції, є на наш погляд важливими і актуальними. 1. Показання до ампутації Ампутація - це видалення периферичного відділу кінцівки протягом кістки (у проміжку між суглобами).

Первинне значення має відновлення рухливості в суглобах ампутованої кінцівки, що збереглися. У міру зменшення болю, збільшення рухливості в суглобі, що зберіглася, в заняття включають вправи для зміцнення м'язів кукси. При ампутації гомілки, наприклад, слід укріплювати розгиначі колінного суглоба, при ампутації стегна - розгиначі і м'язи, що відводять тазостегновий суглоб. У розвитку м'язово-суглобового відчуття і координації руху має значення не лише сама вправа, скільки методика його виконання. Після ампутації кінцівок можуть розвиватися дефекти постави, тому необхідно використовувати коригуючі вправи, що враховують характерні зміни постави. Після ампутацій нижньої кінцівки значно порушується статика тіла, тобто центр ваги зміщується в сторону здорової кінцівки, що призводить до змінення напруги нервово-мўязового апарату, необхідні для збереження рівноваги. Наслідком цього є нахил тазу убік, де немає опори, що зберігається за наявності протеза. Нахил тазу у свою чергу спричиняє за собою викривлення хребта у фронтальній плоскості. При ампутації обох нижніх кінцівок для збереження рівноваги необхідне компенсаторне збільшення фізіологічних вигинів хребта. Фізичні вправи, будучи засобом активної корекції, усувають викривлення хребта за рахунок зміцнення розтягнутих м'язів на стороні опуклості і розтягування контрагированних м'язів на увігнутій стороні деформації хребта. Зміцнення м'язів черевної стінки і сідничних м'язів зменшує нахил тазу і змінює міру вигинів хребта. Перевантаження здорової кінцівки, зокрема зведення стопи, веде до розвитку плоскостопості, тому доцільно використовувати вправи, направлені на зміцнення і розвиток нервово-м'язового апарату стопи. До тренування стояння і ходьби на лікувально-тренувальних протезах приступають через 3-4 тижні після операції. При користуванні тимчасовими протезами виробляються рухові навики, що полегшують перехід до ходьби на постійних протезах. Ходьба на лікувально-тренувальних протезах робить позитивний вплив і на куксу, прискорюючи її формування. 5. Кінезотерапія на етапах лікування при ампутації нижньої кінцівки Лікарняний період реабілітації. Засоби фізичної реабілітації використовують як при планових операціях у передопераційний період, так і у післяопераційному. У передопераційний період кінезотеріпія призначається для підвищення нервово-психічного і загального тонусу хворого, створення у нього впевненості в успіху операції, зміцнення фізичних сил, стимуляції функцій серцево-судинної, дихальної та інших систем організму, засвоєння вправ і прикладних рухових навичок раннього післяопераційного періоду. ЛФК застосовується у формі лікувальної гімнастики, що проводиться індивідуально чи в малих групах, самостійних занять 3-4 рази на день, ранкової гігієнічної гімнастики складаються із загальнорозвиваючих і дихальних вправ і таких, що будуть застосовуватись у найближчий період після операції. Включаються вправи на зміцнення мўязів сегментів, що залишаться після ампутації кінцівки, рівновагу, координацію рухів. Хворих вчать піднімати таз, сідати з опорою на здорову кінцівку, повертатися на бік, напружувати та розслаблювати мўязи і відчувати ці стани.

Вони змінюють її функціональний стан і через вегетативні центри забезпечують регуляцію й перебудову діяльності внутрішніх органів. Одночасно в цьому процесі регуляції бере участь і гуморальну систему, у якій продукти обміну речовин, які утворяться в м'язах, попадають у кров і впливають на нервову систему (безпосередньо на центри й через хеморецептори) і залози внутрішньої секреції, викликаючи виділення гормонів. Таким чином, інформація про роботу м'язів по нервових і гуморальних шляхах надходить у ЦНС і центр ендокринної системи (гіпоталамус), інтегрується, а потім ці системи регулюють функцію й трофіку внутрішніх органів. ЛФК після операцій у лікарняний період реабілітації призначається, у випадку відсутності протипоказань, того самого дня через кілька годин або на другий, іноді - третій. Раннє використання фізичних вправ зв'язано, у першу чергу, з попередженням можливих ускладнень, стимуляцією компенсоторно-приспособительних реакцій і діяльності органів і систем організму. Лікувальна дія фізичних вправ чітко проявляється у вигляді всіх чотирьох основних механізмів: тонізуючий вплив, трофічна дії, формування компенсацій, нормалізація функцій. Виконання фізичних вправ прилучає хворого до свідомої й активної участі в здійсненні свого власного лікування, що підвищує його психо-емоційний стан і загальний тонус організму, надає впевненості у своїх силах і якнайшвидшому видужанні. Вправи також викликають зрушення у серцево-судинній системі. Вони проявляються в активізації крово- та лімфообігу в зоні ушкодження, збільшенні обсягу й швидкості кровотоку, що усуває порушення периферичного кровообігу. Рухи зменшують застійні явища й у паренхіматозних органах, у порожніх венах, сприяючи надходженню крові до серця й полегшення його роботи. Все це разом з іншими методами лікування попереджає тромбоемболію. Кращий метод попередження легеневих ускладнень і поліпшення діяльності легенів після операції - це дихальна гімнастика. Людині підвладно вольове регулювання подиху й тому під час занять, по словесних вказівках, їсти можливість змінювати ритм, темп, амплітуду й глибину дихальних рухів, цілеспрямовано підсилювати легеневу вентиляцію за рахунок грудного й черевного компонента подиху. Фізичні вправи прискорюють відновлення повноцінного механізму подиху. Зареєстровані криві (а - до лікувальної гімнастики й б - після її) показують, що до занять нерівномірне по частоті й амплітуді подих, асинхронні із грудної клітки й черевної стінки, хвилеподібні періодичні коливання експіраторного та інспіраторного рівнів подиху, ступенеподобна будова його циклу перейшли після лікувальної гімнастики в більше рівномірний, рідкий, синхронний подих. Також підвищується хвилинний обсяг подиху за рахунок збільшення дихального обсягу. Збільшення частоти подиху й легеневої вентиляції прискорює виведення наркотичних речовин після наркозу, активізує кровообіг і газообмін у легенях і зменшує застій у них, поліпшує бронхіальну з, допомагає видаленню мокротинь і тим самим протидіє виникненню гипостатичних пневмоній і бронхітів. У випадках виникнення легеневих ускладнень заняття лікувальною гімнастикою не припиняють і використають спеціальні дихальні вправи в комплексі з іншими методами лікування.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Вожди и сподвижники: Слежка. Оговоры. Травля

Петренко считает, что наследственная предрасположенность вполне могла отразиться на потомках Ильи Николаевича Ульянова, страдавшего склерозом. В 1935 году скончалась А. И. Ульянова-Елизарова, старшая сестра Ленина. Последние три года она была практически недееспособна вследствие паралича, развившегося после перенесенного в 1931 году инсульта. В 1937 году умерла младшая сестра Ленина М. И. Ульянова. Причина смерти инсульт. В 1943 году в результате приступа стенокардии умер младший брат Ленина Д. И. Ульянов. Еще за несколько лет до смерти прогрессирующее заболевание кровеносных сосудов привело его к ампутации нижних конечностей оперировали в Германии. Вероятно, этим же заболеванием страдал и сын Д. И. Уляьнова В. Д. Ульянов, лишенный способности к передвижению. Четвертая версия, как утверждает Н. Петренко, проведший колоссальную источниковедческую работу, возникла вскоре после майского удара 1922 года. Когда немецкий врач Н. Клемперер возвратился из своей второй, летней поездки из Горок в Берлин, корреспонденты обратились к нему с вопросами о состоянии здоровья Ленина

скачать реферат Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування

Кінцями пальців і ліктьовим краєм кисті розтирають реберні дуги і гребені подвздошних кіст. Прямі м'язи розминають поперечно: щипцеподібно захопивши м'яз обома руками, проводять розминання в напрямку зверху вниз (мал. 6). Роблять зрушування прямого м'яза живота вправо, уліво. Розминання косих м'язів живота виконують одною рукою на протилежній стороні. Закінчують масаж живота ніжним поплескуванням, прийомами кругового площинного і вібраційного поглажування. 2.7 Масаж нижніх кінцівок Масаж нижніх кінцівок, так само як і верхніх, починають із загального поглаживания широкими штрихами в напрямку від периферії до центра - від стопи до тулуба. Поглажування роблять двома руками, щільно обхоплюючи кистями кінцівка. Спочатку масажують одну ногу, погладжуючи внутрішню і задню поверхню, а потім - іншу ногу. Після цього нижні кінцівки масажують у такому плані: спочатку права і ліва стопи, потім гомілки і колінних суглобів, а потім уже стегна й область таза. Масаж стопи починають із поглажування двома руками в напрямку від пальців до гомілковостопного суглоба. Масажуючи праву стопу, права рука проходить по тильній поверхні стопи, ліва - рухається паралельно, впливаючи на підошву.

Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная
Рюкзак для средней школы "Райдер", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
 Словарь медицинских терминов

кишки. ампула прямой кишки (a. recti, PNA, BNA; pars ampullaris recti, JNA) -А. кишки перед заднепроходным каналом. ампула семявыносящего протока (a. ductus deferentis, PNA, BNA, JNA) -А. перед впадением семявыносящего протока в семявыбрасывающий проток; расположена позади мочевого пузыря. ампулит (ampullitis; ампула + -- ит) -- воспаление семявыносящего протока, локализующееся в его ампуле. amputatio interileoabdominalis -- ампутация нижней конечности с тазобедренным суставом и частью тазовых костей; производится редко, гл. обр. при злокачественных опухолях области тазобедренного сустава. amputatio interscapulothoracica -- ампутация верхней конечности с плечевым суставом, лопаткой и акромиальным концом ключицы; производится редко, гл. обр., при злокачественных опухолях области плечевого сустава. ампутация 1 (лат. amputatio отсечение) -- хирургическая операция отсечения конечности или периферической ее части с пересечением (перепиливанием, перекусыванием) костей или удаления органа (полового члена, матки, молочной

скачать реферат Влияние на здоровье алкоголизма, табакокурения, наркомании

Это и определяет внешний вид заядлого курильщика: хриплый голос, одутловатое лицо, одышка.     Велика роль курения и в возникновении туберкулёза. Так, 95 из 100 человек, страдающих им, к моменту начала заболевания курили.     Часто курящие испытывают боли в сердце. Это связано со спазмом коронарных сосудов, питающих мышцу сердца с развитием стенокардии (коронарная недостаточность сердца). Инфаркт миокарда у курящих встречается в 3 раза чаще, чем у некурящих.     Курение может быть и главной причиной стойкого спазма сосудов нижних конечностей, способствующего развитию облитерирующего эндартериита, поражающего преимущественно мужчин. Это заболевание ведет к нарушению питания, гангрене и в итоге к ампутации нижней конечности. От веществ, содержащихся в табачном дыму, страдает так же пищеварительный тракт, в первую очередь зубы и слизистая оболочка рта. Никотин увеличивает выделение желудочного сока, что вызывает ноющие боли под ложечкой, тошноту и рвоту. Эти признаки могут быть проявлением и гастрита, язвенной болезни желудка, которые у курящих возникают гораздо чаще, чем у некурящих.

 Брати грому

Кулі заспівали над головою, але рідний ліс захистив від чужинецького свинцю. Німцям залишалося лишень забрати вбитого й повертатися до Станіслава за покарою від зверхників. Всю німецьку окупацію оунівець Крук перебув у бойовому підпіллі. Досвід мав, бо встиг повоювати на Закарпатській Україні. Німці нишпорили за небезпечним «злочинцем» і вдень, і вночі, проте марно. Крук став боївкарем СБ, з відкриттям старшинської школи попросився на вишкіл. Після навчання організував сотню, сам вишколив молодих стрільців. Опісля командував сотнею і заступав курінного Степового. Під час облав курінь Степового був розбитий, у бою загинув командир куреня. Та Крукові вдалося вижити. Навесні сорок шостого провідав мене в урочищі Верхові між Середнім і Нижнім Березовами, де я відлежувався в чагарях хворий на тиф. З ним прийшло декілька хлопців. Ми досхочу погомоніли по-дружньому. На той час Крук обіймав пост заступника окружного провідника Служби безпеки. Не стало славного боївкаря восени п’ятдесятого року. Разом з Круком в урочищі «Петричила» між Шешорами та Прокуравою загинули друзі Карпо, Пструг та Голуб. Із Шугаєм — Василем Баб’яком, моїм ровесником із Космача, нас звела старшинська школа «Ґрегіт»

скачать реферат О вреде курения

Курение может быть и главной причиной стойкого спазма сосудов нижних конечностей, поражающего преимущественно мужчин. Это заболевание ведет к нарушению питания, гангрене и в итоге к ампутации нижней конечности. От веществ, содержащихся в табачном дыму, страдает так же пищеварительный тракт, в первую очередь зубы и слизистая оболочка рта. Никотин увеличивает выделение желудочного сока, что вызывает ноющие боли под ложечкой, тошноту и рвоту. При курении разрушается витамин С, и для его восполнения после выкуривания 20 сигарет необходимо съесть 4 кг апельсинов. Курения сказывается на работе легких. Они не могут полноценно выполнить свою основную функцию - вдох и выдох, так как при сгорании образуется деготь, который, в конечном счете, оседает в легких и они становятся менее эластичными. У курильщика, выкуривающего 1 пачку в день, через легкие проходит до 1 л дегтя за 30 лет курения. Примерно 25% регулярных курильщиков сигарет умрет преждевременно по причине курения. Многие из этого числа смогли бы прожить на 10, 20 или 30 лет дольше, т.е. в данном случае средняя потеря лет жизни является существенной. Умершие вследствие курения в среднем потеряют 10-15 лет своей жизни Ошибочно мнение, что если выкурить одну сигарету на двоих или на троих, то вреда организму будет меньше.

скачать реферат Вред куренья

Это и определяет внешний вид заядлого курильщика: хриплый голос, одутловатое лицо, одышка. Велика роль курения и в возникновении туберкулёза. Так, 95 из 100 человек, страдающих им,к моменту начала заболевания курили. Часто курящие испытывают боли в сердце. Это связано со спазмом коронарных сосудов, питающих мышцу сердца с развитием стенокардии (коронарная недостаточность сердца). Ин- фаркт миокарда у курящих встречается в 3 раза чаще, чем у некурящих. Курение может быть и главной причиной стойкого спазма сосудов нижних конечностей, способствующего развитию облитерирующего эндартериита, поражающего преимущественно мужчин. Это заболевание ведет к нарушению питания, гангрене и в итоге к ампутации нижней конечности. От веществ, содержащихся в табачном дыму, страдает так же пищеварительный тракт, в первую очередь зубы и слизистая оболочка рта. Никотин увеличивает выделение желудочного сока, что вызывает ноющие боли под ложечкой, тошноту и рвоту. Эти признаки могут быть проявлением и гастрита, язвенной болезни желудка, которые у курящих возникают гораздо чаще, чем у некурящих.

скачать реферат Проблемы наркомании

Табачные компоненты, со слюной попадая в желудок, в 100% гарантируют гастрит. Главная опасность никотина состоит в том, что, подобно кокаину, он является очень "тонким наркотиком", накрепко связывающим нашу психику с этим активным химическим веществом. Действие курения на сосуды обнаруживается почти у всех курильщиков: это снижение памяти после определенного "стажа курения"; сердце у курильщика ежесуточно перекачивает на одну тонну крови больше, чем у некурящего, что приводит его к преждевременному изнашиванию. Половая потенция у мужчин на 80% связана с сосудистым компонентом, а значит напрямую обусловлена курением. Курение "сгущает" кровь, а значит увеличивает риск тромбообразования (инсульты, инфаркты), в ногах затрудняет отток венозной крови, что приводит к тяжелейшим сосудистым заболеваниям и нередко ампутации нижних конечностей. В России подобных инвалидизирующих операций ежегодно осуществляется около 30 тысяч. Рак легких у курильщиков, что называется, растет не по дням, а по часам, обгоняя сердечно-сосудистые заболевания.

скачать реферат Обґрунтування нового хірургічного методу гемостазу

Доказана возможность применения метода электросварки биологических тканей для надежного перекрытия магистральных сосудов нижней конечности при ее ампутации, не смотря на то, что их диаметр составлял в среднем (8,7 ± 0,7) мм – для бедренной артерии и (9,4±1,5) мм – для бедренной вены. Использование метода для перекрытия ветвей большой подкожной вены с целью подготовки ее в качестве аутовенозного шунта было успешным во всех наблюдениях и позволило сократить длительность этой процедуры с (47 ± 9,8) мин., при применении стандартной лигатурной методики, до (34 ± 12,5) мин. Методом ультразвукового дуплексного сканирования доказано, что использование отработанной автоматической сварочной программы соединения стенок сосудов среднего и крупного диаметров не приводит к их тромбозу в послеоперационном периоде. Установлено, что применение электросварки биологических тканей при осуществлении доступов к магистральным сосудам, ампутации нижней конечности обеспечивает надежный и быстрый гемостаз, что способствует достоверному уменьшению объема интраоперационной кровопотери на 50–55%, частоты осложнений заживления операционной раны, сокращению продолжительности оперативного вмешательства на 30–35%.

Глобус «Двойная карта» диаметром 210 мм, с подсветкой.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Размер коробки: 217х217х300 мм. Цвет подставки: чёрный. Мощность: 220
647 руб
Раздел: Глобусы
Контейнер для хранения "Polly", 10 л.
Материал: пластик. Объем: 10 л. Размеры: 355х235х190 мм.
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
скачать реферат Определение риска общей анестезии и операции

Тяжесть оперативного вмешательства А. Малые операции на поверхности тела и полостных органах: а) удаление поверхностно расположенных и локализованных доброкачественных и злокачественных опухолей; б) вскрытие небольших гнойников; в) ампутация пальцев кистей и стоп; г) неосложненные аппендэктомия и грыжесечение; д) перевязка и удаление геморроидальных узлов. Б. Операции средней тяжести на поверхности тела и полостных органах; а) удаление поверхностно расположенных злокачественных опухолей, требующих расширенного вмешательства (например, на молочной железе); б) вскрытие гнойников, расположенных в полостях (эмпиема плевры, межкишечные и аппендикулярные абсцессы и др.); в) ампутация сегментов верхних и нижних конечностей; г) операции на периферических сосудах; д) осложненные аппендэктомии и грыжесечения, требующие расширенного вмешательства; е) пробные лапаротомии и торакотомии. В. Обширные хирургические вмешательства: а) радикальные операции на органах брюшной полости (кроме перечисленных выше); б) радикальные операции на органах грудной клетки; в) расширенные ампутации конечностей (например, чрезподвздошнокрестцовая ампутация нижней конечности); Г.

скачать реферат История болезни по хирургии - гангрена

Внаслідок атеросклеротичної оклюзіїї поступово виникла ішемія нижніх кінцівок, внслідок якою на правій гомілці утворилася трофічна виразка. Поступово почала знижуватися чутливість правої ноги хворого, внаслідок чого почалася гангрена прової гомілки. Після перерахування вищевказаних ознак можна поставити діагноз - основне захворювання: облітеруючий атеросклероз: оклюзія стегново-підколінних сегментів, недостатність периферичного кровообігу ІІІ ст правої ноги, гангрена правої стопи та гомілки. План лікування.Режим ліжковийДієта №15Хірургічне лікування . Ампутаціє правої кінцівки в середній третині стегна. Цефазолін 1г 4х на добу Метрагіл 100,0 2х на добу Щоденник 22.05.2000 Загальний стан хворого середньої важкості. Скаржиться на тіла 36,8 парестезію нижніх кінцівок, біль в правій гомілці, пов`язану Ps 76 із виразкою. Спостерігається зникнення пульсації артерій правої АТ 170/90 гомілки. Язик у хворого вологий чистий, живіт м`який, не болючий. Аускультативно: дихання везикулярне, серцеві тони притуплені. 23.05.2000. Загальний стан хворого важкий, скаржиться на біль у 37,4 правій нижній кінцівці.

скачать реферат История болезни по хирургии - гангрена

Операція: Двома дугоподібними розрізами у середній третині стегна викроюються 2 шкірно-фасціальних лоскути. Відсікається передня та задня група м`язів стегна. Видаляється судинно – нервовий пучок, перев`язуютьсяартерія і вена, пересікається сідничний нерв. Формується кукса стегна, накладаються шви на шкіру, встановлюються дренажі, накладається асептична пов`язка. Скарги. Біль в нижній правій кінцівці, особливо під час ходьби. Час від часу з`являється переміжна кульгавість, парастезія і похолодання правої нижньої кінцівки. Хворий скаржиться на безсоння, загальну слабість., головний біль, головокружіння час від часу у хворого можуть з`являтися набряки під очима. A am esis morbi Вважає себе хворим 13 років. З 1987 року почалися тривалі підвищення артеріального тиску, що супрводжувалися головними болями і головокружіннями. З 1997 почали з`являтися болі в правій нижній кінцівці під ходьби, пізніше проявлялася переміжна кульгавість, похолодання і знижена чутливість правої ноги. В цей час було поставлено діагноз облітеруючий атеросклероз нижніх кінцівок. У 2000 році звернувся у залізничну лікарню після того, як на правій гомілці утворилася трофічна виразка і суха гангрена правої кінцівки.Лікувався 1,5 місяці, але стан погіршився і 26.05 2000 йому було проведено ампутація правої ноги в середній третині стегна.

скачать реферат Доброякісна гіперплазія передміхурової залози. Клінічні прояви. Стадії захворювання. Ускладнення. Методи лікування

При загальному тяжкому стані пацієнта виконують операції в два етапи: епіцистостомію, а потім аденомектомію. Ускладнення. В найближчому післяопераційному періоді можуть розвинутися вторинні кровотечі, загострення пієлонефриту, ХНН. Найтяжчі ускладнення: флебіт, тромбофлебіт нижніх кінцівок, тромбоз глибоких вен таза й ділянки, що розташована біля передміхурової залози, тромбоемболія легеневої артерії та її гілок. У віддаленому післяопераційному періоді можуть спостерігатися звуження передміхурової частини сечівника, часткове нетримання сечі та ін. Ці ускладнення усувають шляхом трансуретральної резекції рубців. Після операції хворі повинні перебувати під диспансерним наглядом

скачать реферат Захворювання вен нижніх кінцівок

Ранні ускладнення післяопераційного періоду: 1. Обширні гематоми. 2. Післяопераційні інфільтрати, нагноєння ран. 3. Гострий тромбофлебіт глибоких вен. 4. Тромбемболія легеневої артерії. Пізнє ускладнення післяопераційного періоду: рецидив варикозного розширення вен. Основна причина рецидиву - помилки в техніці операції: 1. Не видалено основний стовбур великої підшкірної вени. 2. Довга кукса великої підшкірної вени 3. Не перев’язано гілочки, що впадають у велику підшкірну вену в ділянці її устя 4. Не ліквідовано скид крові через неспроможні перфорантні вени 5. Артеріовенозні анастомози. 6. Не видалено варикозно змінену малу підшкірну вену. Гострі тромбози системи нижньої порожнистої вени Венозний тромбоз – гостре захворювання, в основі якого лежить утворення тромбу в просвіті вени з елементами запалення (тромбофлебіт) і порушенням відтоку венозної крові. За даними V. Wagema (1973), гострий тромбоз глибоких вен, нижніх кінцівок і таза спостерігають у 1,87-3,13 % населення Швеції. У США венозний тромбоз є причиною госпіталізації 300 тис. хворих на рік, причому в 50 тис. хворих наступає летальний кінець від емболії легеневої артерії. V. Schlosser (1977) відзначив розвиток гострого тромбозу глибоких вен після хірургічних операцій у 30 % хворих, травматологічних – 47 % і урологічних – у 34 %. За даними Б.В. Петровського, гострий тромбоз глибоких магістральних вен таза спостерігають в 45,3 % померлих від гінекологічних операцій.

Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки
Доска чертежная Attache Selection, А3, 51x36,4 см.
Чертежная доска формата A3 размер доски 51x36.4 см. Профессиональная чертежная доска формата А3 с набором регулируемых уголков. Легкая в
2062 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Доска пробковая для объявлений А3, 342x484 мм.
Пробковая поверхность доски позволяет легко размещать информацию и объявления с помощью кнопок, офисных булавок и т.п. Широко используется
322 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Перша допомога. Травматичні ушкодження. Отруєння

Осколкові вогнепальні поранення часто бувають множинні з великим розмозженням тканин. Ушкодження декількох порожнин (наприклад, грудний і черевний) із порушенням цілості декількох органів називаються сполученими. Особливу групу складають комбіновані ушкодження: рани, заражені отруйними, радіоактивними речовинами. При всіх пораненнях у рану можуть потрапити земля і шматки одягу, що викликають важке зараження (інфікування) рани, що може призвести до таких важких ускладнень, як загальне гнійне зараження (сепсис), правець і газова гангрена. Перша допомога при пораненні - припинення кровотечі, захист рани від мікробів, для цього потрібно накласти пов'язку, зменшення болю створенням зручного положення пораненої частини тіла. При ранах нижніх кінцівок і тулубу зручним положенням буде лежаче, верхніх - підвішування руки на перев'яз. Після накладення пов'язки хворий повинний бути направлений у лікарню для хірургічної обробки рани. Кровотеча при пораненнях. Всяке поранення супроводжується кровотечею. Найбільш сильна кровотеча наступає при ушкодженні артерій (артеріальна кровотеча). При цьому виділяється багато крові червоного кольору.

скачать реферат Висипний тиф

Ускладнення Серед можливих ускладнень висипного тифу слід перш за все відмітити нервовотрофічні ураження тканин (некрози шкіри, пролежні) і тромбофлебіти (частіше уражаються вени нижніх кінцівок). У деяких хворих, особливо при наявності попереднього виснаження організму або поганому догляді за порожниною рота, можливий розвиток гнійного паротиту. Іноді розвивається обмежена двостороння осередкова пневмонія; у дітей можливі отити. Не є рідкістю токсичні неврити слухового нерву, хоча у цих хворих швидко (звичайно вже на момент виписування з стаціонару) гострота слуху повністю відновлюється. У деяких випадках спостерігається розвиток висипнотифозного менінгоенцифаліту. Перенесене захворювання залишає стійкий імунітет. Повторне захворювання висипним тифом спостерігається не раніше, ніж через 1,5 років після первинного. Летальність не перевищує 0,1–0,2%. Профілактика Услід за госпіталізацією хворого висипним тифом про кожного такого хворого негайно оповіщають районні санітарні організації і санітарно-епідеміологічну станцію (СЕС).

скачать реферат Опіки. Види, допомога

Загасити палаючий одяг краще шляхом накривання потерпілого ковдрою чи плащем (пальто) або ж водою. При цьому його треба покласти, щоб полум'я, піднімаючись угору, не перекинулось на голову та обличчя. Не можна бігти в палаючому одязі — це тільки роздмухує полум'я. Після загашення полум'я одяг негайно треба зняти, перед цим обливши холодною (але не крижаною) водою. Це ж саме робиться і тоді, коли опік стався під дією окропу чи гарячої рідини. Але в жодному разі не можна допускати переохолодження хворого, бо це сприяє розвиткові шоку. Обливання холодною водою є також лікувальним засобом — знеболює та запобігає поширенню опікової деструкції тканин углиб, зокрема переходу ІІІА ступеня в ІІІБ, а також набряку і нагноєнню. З цією метою особливо доцільно обливати водою під час надання першої допомоги (але не пізніше ніж через 30 хв. після опіку) у разі непоширених опіків (особливо опіків кінцівок). Охолодження водою опікової поверхні триває впродовж 2 год. Для забезпечення свіжого повітря потерпілого переміщують з місця пожежі (чи заповненої димом та отруйними газами кімнати) на відкритий простір чи в приміщення з чистим повітрям.

скачать реферат Система маркетингового планування на підприємстві

Ну й, звичайно, якщо йдеться про рекламу в друкованих органах, то вдалим має бути також вибір кольору, ілюстрацій, розміру оголошення, що значною мірою залежить від цілей та ресурсів підприємства. Приклад: Можна порівняти два тексти, зяких перший висхідий, складений спеціалістом, а другий відредагований професіональним журналістом реклами: 1) Комплект компресійно-дистракційного апарата Ілізарова. Призначений для закритої репозиції та фіксації уламків кісток при переломах, подовження нижніх кінцівок, ліквідації неправильного суглоба з одночасним подовженням кінцівок, заміщення дефектів трубчатих кісток та лікування ряду інших захворювань опорно-рухового апарату. Довжина апарату 600мм. 2) Понад 200 тис. хворих, які вважалися безнадійними., вилікувано за допомогою апаратів професора Ілізарова. Апарати Ілізарова допомагають при захворюванні кісток переломах, подовжують та вкорочують кінцівки, вирощують недостатні фрагменти кінцівок, ліквідують неправильні суглоби. Апарати Ілізароіва закуплені лікарнями десятків країн . В цьому прикладі ми бачимо очевидну перевагу другого тексту. Він стислий, лаконічний, простіший для сприйняття, а відповідно зручніший для перекладу на іноземну мову, експресивний, вагоміший за доказовістю, чіткий у визначенні достоїнств апарата.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.