телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Игры. Игрушки -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Медицина

Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом

найти похожие
найти еще

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Зараз у патогенезі ДГР при ХГД визначна роль приділяється недостатності функції привратника при особливостях його структури (О.Я. Бабак, 1997), дискоординації моторної діяльності пілоро-дуоденальної зони через вегетативну дисфункцію (ВД) та інші регуляторні порушення (В.Г.Авдеєв, 1997; Д.С.Бордин, Г.С.Бєляєва, 2000), дуоденальній гіпертензії (Ю.В Бєлоусов., 2007; D. A.Drossma , J. E.Kircher, .I. alley e al, 1994), надлишковій ацидіфікації початкового відділу дванадцятипалої кишки (Д.С. Бордин, Г.С. Бєляєва, 2000). Для дітей найбільш значимою причиною ДГР є функціональна недостатність пілоричного сфінктера, що обумовлено порушеннями вегетативної регуляції, дискоординацією моторики пілоро-дуоденальної зони і дисплазією сполучної тканини (О.Д.Мороз, 1994). Недостатність сфінктерів шлунково-кишкового тракту у дітей із дисплазією сполучної тканини (ДСТ) відзначається частіше, ніж у популяції (О.Я.Гречаніна, Е.А.Песочіна, Ю.В.Гречаніна, 1998; Т. В. Починок та співавт., 2007; Коренев Н. М., 2004). При цьому особливості вегетативного статусу, частота наявності ДСТ у дітей із ХГД і ДГР вивчені недостатньо, хоча вони можуть бути критеріями для діагностики ДГР при ХГД. Крім того, недостатньо вивчені клінічні особливості ХГД із ДГР у дітей, а це важливо для проведення раціональної терапії. обґрунтування Недостатньо вивченою є також ефективність застосування мікрохвильової резонансної терапії (МРТ), яка сприяє нормалізації вегетативних регуляторних впливів на моторику шлунка, у комплексі лікування дітей із ХГД та ДГР. Це й обумовлює актуальність даного дослідження. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є фрагментом НДР кафедри дитячих хвороб та дитячих інфекцій Донецького державного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України за темою: «Функціональні захворювання шлунка і кишечника у дітей (патогенетичні механізми, клініка, диференціальна діагностика)», номер державної реєстрації 0101U007995, шифр УН 02.05.04. Мета роботи. Підвищення ефективності лікування хронічного гастродуоденіту із дуоденогастральним рефлюксом у дітей шляхом визначення особливостей клінічної картини і вегетативного статусу та наукового обґрунтування і включення до комплексного лікування мікрохвильової резонансної терапії. Завдання дослідження Виявити антенатальні і постнатальні фактори, що сприяють розвитку дуоденогастрального рефлюксу при хронічному гастродуоденіті. Вивчити особливості скарг і даних об'єктивного дослідження у дітей із хронічним гастродуоденітом і дуоденогастральним рефлюксом у порівнянні з хворими хронічним гастродуоденітом без дуоденогастрального рефлюкса. Вивчити прояви синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей з хронічним гастродуоденітом та дуоденогастральним рефлюксом. Вивчити особливості секреторної і кислотоутворюючої функції шлунку в дітей із хронічним гастродуоденітом і дуоденогастральним рефлюксом. Виявити особливості фіброезофагогастродуоденоскопії у дітей із ХГД і ДГР у порівнянні з дітьми із хронічним гастродуоденітом без дуоденогастрального рефлюкса. Визначити особливості вегетативного гомеостазу, оцінити прояви вегетативної дисфункції у дітей із хронічним гастродуоденітом і дуоденогастральним рефлюксом, особливості їхньої реомеридіанографічної картини.

Cli ical symp oms were cu dow early wice a rapidly. Usi g MR i flue ce o BAP give possibili y o abolish medici es o 12-14 days of rea me . Because here are o hi g seco dary effec s i a y childre we ca recomme d his me hod o usi g i childre wi h chro ical gas roduode i is a d e erogas ric reflux. Key words: childre , chro ic gas roduode i is, e erogas ric reflux, fibrous dysplasia, vege a ive dysfu c io , Millime er-wave reso a ce herapy. Перелік умовних скорочень АТ - артеріальний тиск ВВТ - вихідний вегетативний тонус ВД - вегетативна дисфункція ВР - вегетативна реактивність ІН - індекс напруження ШКТ - шлунково-кишковий тракт ЖВШ - жовчовивідні шляхи ДЖВШ -дискінезія жовчовивідних шляхів ДГР - дуоденогастральний рефлюкс ДСТ - дисплазія сполучної тканини ДЕ - дизембріогенез МРТ - мікрохвильова резонансна терапія ПМК - пролапс мітрального клапану РМГ - реомеридіанографія ТА - точки акупунктури СОШ - слизова оболонка шлунка УЗД - ультразвукове дослідження ФГДС - фіброгастродуоденоскопія ХГД - хронічний гастродуоденіт

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 О чем говорят анализы. Секреты медицинских показателей – для пациентов

Кроме того, благодаря новейшему оборудованию, доза облучения снижается до минимума. Используют же компьютерную томографию для диагностики структурных изменений различных внутренних органов, а также определения опухолей, внутренних кровоизлияний и др. Рис.P32. Так выглядит томограф Методом, в основу которого ложится принцип магнитно-ядерного резонанса, т.Pе. способность атомов испускать электромагнитные волны при их возбуждении сильным магнитным полем, называется магнитно-резонансной томографией. Отличительной особенностью и явным преимуществом данного метода исследования является то, что при его проведении пациент не подвергается облучению и он абсолютно безопасен для здоровья обследуемого. На данном этапе развития медицины, магнитно-резонансная томография считается самым информативным методом диагностики структурных изменений головного и спинного мозга. Однако информативность этого метода невелика при заболеваниях легких или желчного пузыря. Что касается недостатков магнитно-резонансной терапии, то это большая ее стоимость, а также значительная продолжительность проведения процедуры

скачать реферат Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування амізону в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВўЯ УКРАЇНИ Івано-Франківський державний медичний університет УДК: 615.276 616.31-08 616.314.17-008.1 КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АМІЗОНУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ 14.01.22 – стоматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Івано-Франківськ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Івано-Франківському державному медичному університеті МОЗ України. Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Герелюк Віталій Іванович, Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України, кафедра терапевтичної стоматології, завідувач кафедри Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Заболотний Тарас Дмитрович, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, кафедра терапевтичної стоматології факультету післядипломної освіти, завідувач кафедри доктор медичних наук, доцент Мазур Ірина Петрівна, Інститут стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, професор кафедри стоматології Захист дисертації відбудеться АОЗ – антиоксидантний захист ГП – генералізований пародонтит ІГ – індекс гігієни ІК – індекс кровоточивості ІФН-г – інтерферон-гама ІХ – індекс хроматизації МЗЯ – морфологічно змінені ядра МСМ – молекули середньої маси НГК – нейтрофільні гранулоцити крові ПІ – пародонтальний індекс ПК – пародонтальна кишеня ПМА – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс ПОЛ – перекисне окислення ліпідів СОПР – слизова оболонка порожнини рота СХ – статевий хроматин ТБК – тіобарбітурова кислота ТФ – трансферин ФНПб – тумор-некротизуючий фактор альфа ФСГ – функціональний стан геному ЦП – церулоплазмін ЯІ – ядерцевий індекс СD95 (Fas/APO-1) – маркер апоптозу

Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы
Набор "Сделай слайм" (с разноцветными бусами, пенопластовые шариками, блёстки).
Набор для изготовления слайма - это уникальный набор для создания оригинальной игрушки своими руками! Из компонентов набора можно сделать
575 руб
Раздел: Лизуны, мялки, жвачки для рук
Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики
 Философия

Пока система находится в состоянии термодинамического равновесия, ее элементы (например молекулы газа) ведут себя независимо друг от друга, как бы в состоянии гипнотического сна, и авторы работы условно называют их генами. В силу такой независимости к образованию упорядоченных структур такие элементы неспособны. Но если эта система под воздействием энергетических взаимодействий с окружающей средой переходит в неравновесное "возбужденное" состояние, ситуация меняется. Элементы такой системы "просыпаются от сна" и начинают действовать согласованно. Между ними возникают корреляции, когерентное взаимодействие. В результате и возникает то, что Пригожин называет диссипативной структурой. После своего возникновения такая структура не теряет резонансного возбуждения, которое ее и порождает, и одним из самых удивительных свойств такой структуры является ее повышенная "чувствительность" к внешним воздействиям. Изменения во внешней среде оказываются фактором генерации и фактором отбора различных структурных конфигураций

скачать реферат Гормонально-метаболічні порушення при первинній відкритокутовій глаукомі та патогенетичне обґрунтування їх корекції в комплексному лікуванні

ІНСТИТУТ ОЧНИХ ХВОРОБ І ТКАНИННОЇ ТЕРАПІЇ ім. В.П. Філатова АМН УКРАЇНИ УДК 617.7-007.681:612.018]-07-085 ГОРМОНАЛЬНО-МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ ПРИ ПЕРВИННІЙ ВІДКРИТОКУТОВІЙ ГЛАУКОМІ ТА ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЇХ КОРЕКЦІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ 14.01.18 - офтальмологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Одеса - 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Запорізький медичній академії післядипломної освіти МОЗ України. Науковий консультант: доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН України Жабоєдов Геннадій Дмитрович, Національний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри очних хвороб Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Іванова Нанулі Вікторівна, Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, завідувач кафедри оториноларингології та офтальмології доктор медичних наук, професор Петруня Андрій Михайлович, Луганський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри офтальмології доктор медичних наук, професор Соболева Ірина Анатоліївна, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, професор кафедри офтальмології Захист відбудеться is offered i complex rea me of he POAG pa ie s, ha is promo i g o he s abiliza io a d improveme of visual fu c io s.

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

ЛИПСКОМ (Липскомб) (Lipscomb) Уильям Нанн (р. 1919) - американский физикохимик. Исследовал природу химической связи в бороводородах. Труды по квантово-химическому моделированию превращений молекул в ферментативных процессах. Нобелевская премия (1976). ЛИПШИЦ (Lipchitz) Жак (1891-1973) - французский художник. Выходец из Литвы, с 1911 жил преимущественно во Франции. Усвоив приемы кубизма, выдвинулся в число ведущих скульпторов 20 в. В 1920-30-е гг. кубистический "угловатый" лаконизм форм, жанровая простота мотивов уступают у Липшица место более плавным и величественным ритмам. В образах усиливается эмоциональный лиризм, связанный с широким использованием античных и библейско-евангельских мотивов. ЛИРА (итал. lira от лат. libra - фунт) - 1) денежная единица Италии, Ватикана. 2) Денежная единица Турции, равная 100 курушам (пиастрам). ЛИРА (греч. lyra) - 1) один из древнейших типов музыкальных щипковых инструментов, струны которого натягиваются параллельно резонансному корпусу. 2) Древнегреческий струнный щипковый инструмент типа кифары. 3) Греческий струнный смычковый инструмент, родственный болгарской годулке, югославской лирице. 4) В Зап. Европе 15-18 вв. струнные смычковые инструменты, близкие виоле, лютне, скрипке. 5) Колесная лира - струнный фрикционный инструмент (украинская реля, рыля, белорусская лера), распространенный приблизительно с 11 в. в Зап. и Вост. Европе. ЛИРА (лат

скачать реферат Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ я: Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Луганськ, 2007. – С. 30. АНОТАЦІЯ Сімбірцева Ксенія Юріївна. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія. – Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, Донецьк, 2008. Дисертація присвячена вивченню клініко-патогенетичних і терапевтичних аспектів особливостей перебігу остеоартрозу з супутньою артеріальною гіпертензією, що проявляються порушенням обміну кальцію, зниженням мінеральної щільності кісткової тканини, дефіцитом ендотеліального оксиду азоту та змінами добового профілю артеріального тиску. Терапія індапамідом у хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією оптимізує баланс кальцію в організмі, стимулює ендотеліальну продукцію оксиду азоту, зменшує ступень кісткового ремоделювання, вираженість суглобового синдрому та чинить значний антигіпертензивний ефект.

скачать реферат Лимфогранулематоз

Верификация стадии заболевания дополнительными методами исследования, которые включают: 1. сбор подробного анамнеза и врачебный осмотр; 2. рентгенография грудной клетки; 3. чрезкожная биопсия костного мозга; 4. сканирование печени, селезенки и радионуклидное сканирование с помощью Ga67(галлий); 5. контрастная ангиография; большинству больных на стадиях 1, 2, 3А рекомендованы лапаротомия (с взятием ткани лимфатических узлов для гистологического исследования), спленэктомия, биопсия печени. У больных со стадиями 3В и 4 эти процедуры выполнять не обязательно. 4. Лучевые методы диагностики Условные обозначения: РРИ – рутинное рентгенологическое исследование; КТ – компьютерная томография; МРТ – магнитно-резонансная терапия; ЭТГС – эхо-томо-грамма средостения; СТГ – сцинтиграфия с цитратом галия 67; НСГ – нефросцинтиграфия; ОСГ – остеосцинтиграфия; СГГМ – сцинтиграфия головного мозга; ПХТ – полихимиотерапия; І. Комплексная лучевая диагностика поражения органов грудной полости при болезни Ходжкина При первичной диагностике заболевания наиболее эффективной по сравнению с РРИ в выявлении поражения органов грудной полости у больных БХ оказалась КТ, которая позволяла отчетливо визуализировать лимфатические узлы (ЛУ) переднего и заднего средостения (плохо выявляемые с помощью РРИ), с достоверностью определять переход патологического процесса на легочную ткань, плевру, грудную стенку.

скачать реферат Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

Саме остання тенденція й стала на заваді широкому використанню імпорту на цілі модернізації. Лише у гнучких галузях промисловості - харчовій та легкій - останнім часом можна спостерігати ознаки пожвавлення виробництва, зокрема через використання на підприємствах імпортованих інвестиційних товарів. Решта ж галузей досі на змогла опанувати сучасні технології. Скепсис європейських партнерів щодо здійснення інвестицій у важку промисловість України пов'язаний з добре відомими хронічними валами підприємницького клімату в країні -неусталеністю законодавства, поширенням корупції та втручанням державних органів в діяльність компаній. Внаслідок цього несприятливі зрушення в галузевій структурі промисловості на користь енергоємних виробництв тільки закріпилися. Обмеження щодо подальшого нарощування експорту. Структурні вади, притаманні українській промисловості, у свою чергу ускладнюють подальше нарощування обсягів експорту України до ЄС та, власне, підводять експортний потенціал до межі вичерпання. Одним з головних структурних викривлень є в цьому плані так званий імпортний компонент в експорті. Традиційний український експорт є надто енергоємним.

скачать реферат Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

Надані інформаційно-обчислювальною технікою можливості надзвичайно активізують перебудову виробничого апарату підприємств, сприяючи забезпеченню відповідного рівня безпеки процесу виробництва. Головні напрями такої перебудови: розвиток автоматизації, розширення масштабів виробництва із замкнутим циклом; широке впровадження технологій з обмеженим застосуванням живої праці (роботи-маніпулятори); удосконалення технологічних процесів, їх оптимізація; інтеграція виробничих процесів з інформаційними на основі використання сіток передачі даних; посилення взаємозв'язків у системі «виробництво — безпека». Організувати та оптимізувати виробництво стає можливим при радикальному вдосконаленні інформаційної структури виробництва. Такий шлях перебудови — шлях поєднання гнучких виробничих систем (ГВС) з локальними сітками різних конфігурацій. У цьому випадку функції людини за своїм принциповим змістом зводяться до перетворення інформації, яка реалізується через управління відповідними, технічними системами. Тому переданням вказаних функцій різним інформаційно-обчислювальним засобам досягається підвищення рівня безпеки. Тим більше, що особливістю сучасних технологій є використання таких процесів, контроль за якими виходить за межі фізичних можливостей оператора.

Настольная игра "Спящие королевы".
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
606 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Морской бой для детей" (арт. Ин-1761).
Традиционная настольная игра для всей семьи теперь в новом исполнении! Двум капитанам предстоит сразиться на безбрежной глади океана. Тот,
396 руб
Раздел: Классические игры
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, зеленая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: зеленый.
328 руб
Раздел: Прочие
скачать реферат Розробка управляючого і операційног вузлів ЕОМ

Код з надлишком 3 зручний при виконанні арифметичних операцій над десятковими цифрами, так як він є самодоповнюючим. Крім того, легко визначається перенос, так як сума двох доданків, кожне з яких береться з надлишком 3, вийде з надлишком 6, що виключає лишні кодові комбінації.Для отримання правильного коду суми з отриманого результату відкидається 3. В деяких випадках для використання суттєво, що код 0 містить 1 і тому легко відрізнити наявність коду 0 від попадання коду цифри. Код з надлишком 3 не дуже зручний для перетворення чисел з одної системи числення в іншу. Код 2 з 5. Десяткові цифри зображаються п’ятьма розрядами, з яких містять дві 1. Ця надмірність використовується для контролю правильної передачі цифри. В виразі кожної цифри присутні дві 1. Будь-яка помилка в одному розряді перетворює 0 в 1 або 1 в 0, в результаті вийде більше або менше двох 1, що вкаже на помилку. При одночасній появі двох помилок можливі випадки,коли їх не вдається знайти (якщо 0 в одному розряді перетворюється в 1, а в другому розряді 1 в 0). 2.4 Управляючий автомат (Каган стр.241 - 243) Будь-який цифровий пристрій складається з двох частин – операційного та управляючого блоків.

скачать реферат Права людини

А свободи у багатьох випадках можуть бути здійснюваними і без такого «втручання» держави: її місія щодо них полягає в охороні, в непорушенні й захистові відповідних можливостей людини (свобода слова, свобода сповідування певного віровчення, свобода вибору місця проживання).Один із найважливіших принципів здійснення прав людини — вимога суспільно-відповідального їх використання усіма і кожним. Даний зв'язок полягає у тому, що здійснення людиною своїх прав має бути обмежене правами інших — таких самих з точки зору гідності — людей. Порушення цих меж вважається зловживанням правом; і тоді від людини можна зажадати відповіді: чому вона припустилася перевищення меж свого права? Інакше кажучи, її можна притягти до відповідальності. Отже, права людини під час їх здійснення завжди обмежуються правами інших людей, хоча на практиці встановити ці межі буває досить складно. За словами французького письменника Віктора Гюго, «усвідомлення права розвиває усвідомлення обов'язку. Загальний закон — це свобода, яка закінчується там, де починається свобода іншого». Міжнародні документи з прав людини говорять з цього приводу таке: “.кожна окрема людина, маючи обов'язки щодо інших людей і того колективу, до якого вона належить, повинна добиватися заохочення і дотримання прав, визнанних у цьому Пакті”.

скачать реферат Форвардні та факторингові операції

Основою форвардної угоди є договір купівлі-продажу іноземної валюти протягом певного періоду або на певну дату в майбутньому за обмінним курсом, обумовленим на дату укладення угоди. Форвардні контракти є терміновими контрактами міжбанківського валютного ринку. Терміни форвардних угод стандартизовані та, як правило, не перевищують 12 міс.; найбільш поширеними є угоди на 1, 2, 3, 6, 9 та 12 міс. На практиці ці періоди позначаються 1М, 2М, 3М та ін. Останнім часом форвардні операції широко використовуються для неторговельних операцій, пов'язаних із рухом капіталів: кредитування іноземних філій, вкладення інвестицій, придбання цінних паперів іноземних емітентів, репатріації прибутків тощо. Форвардні угоди є твердими, тобто обов'язковими для виконання, і укладаються переважно з метою реальної купівлі або продажу валюти. Найбільш поширеним є використання таких угод для страхування незабезпечених відкритих валютних позицій, проте часто вони можуть бути використані зі спекулятивною метою. Умови форвардного контракту полягають у тому, що: – валютний курс фіксується на момент укладення форвардної угоди; – реальна передача валюти здійснюється через певний обумовлений стандартний проміжок часу; – під час підписання угоди ніякі попередні платежі не здійснюються; – обсяги контрактів не стандартизовані.

скачать реферат Локальні, корпоративні та глобальні інформаційні мережі

Комп'ютерна мережа, що використовує технології інтернет, але в той же час є приватною корпоративною мережею. Мережа підтримує сервіси Інтернет, наприклад, такі, як електронна пошта, веб-сайти, РТР-сервери і т.д., але в межах корпорацїі. Інтранет-мережа, підключається до зовнішніх мереж, у тому числі і до Інтернет, як правило, через засоби захисту від несанкціонованого доступу. Екстранет - це корпоративна сітка, застосовувана для роботи з корпоративними порталами співробітників компанії і користувачів інших компаній які мають доступ. Його ще називають розширеним Інтранетом. Екстранет не одержав такого широкого поширення як Інтранет. У принципі, роботову зі сторонніми користувачами можна організувати й в Інтранет, забезпечивши їх необхідним апаратним і програмним забезпеченням. А в мережах з використанням захищених протоколів Інтернет, просто видачею ключа шифрування. Тому з погляду реалізації, між мережами Інтранет і Екстранет немає практичної різниці. Складності виникають тільки на рівні надання корпоратавной інформації іншим компаніям. 3. Екстранет як джерело інформації Екстранет (англ. ех ra e ) - це захищена від несанкціонованого доступу корпоративна мережа, що використовує Інтернет- технології для корпоративних цілей, а також для надання частини корпоративної інформації й корпоративних додатків діловнм партнерам компанії.

скачать реферат Допоміжні речовини в аптечній технології ліків

Допоміжні речовини є обов'язковими інгредієнтами майже всіх лікарських препаратів і при використанні вступають у контакт з органами і тканинами організму, тому до них пред'являються визначені вимоги. При цьому необхідно враховувати, що багато допоміжних речовин надходять від різних підприємств міністерств і відомств (хімічної, харчової промисловості й ін.), тому вимоги до допоміжних речовин повинні бути єдиними. Багато допоміжних речовин включені до Державного реєстру лікарських засобів (документ, у який вносяться зведення про дозволені до застосування і виробництва в країні засобів), фармакопейні статті, що регламентують якість допоміжних речовин, До допоміжних речовин повинні пред'являтися наступні вимоги: Відповідність медичному призначенню лікарського препарату, тобто забезпечення прояву належної фармакологічної дії лікарського засобу з врахуванням його фармококінетики. Допоміжні речовини не повинні робити впливу і змінювати біологічну приступність лікарського засобу; Використовувані кількості повинні бути біологічно нешкідливі і біосумісні з тканинами організму, а також не робити алергізуючої і токсичної дії; Відповідність формотворних властивостей виготовленій лікарській формі.

Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие
скачать реферат Вчення Зигмунда Фрейда

У зв'язку з цим Фрейд припустив, що неврози виникають унаслідок придушення сексуально-еротичних бажань. Спираючись на думку, що сексуальна поведінка людини становить «прототип її загального реагування й поведінки в житті», Фрейд стверджував, що сексуальність є чинником усіх інших реакцій людини, є джерелом моралі, сорому, страху, відрази тощо. Звернення до давньогрецької міфології дало вченому можливість на прикладі аналізу долі фі-ванського царя Едіпа продемонструвати трагедію придушення дитячих бажань. Міф розповідає про трагічне вбивство Едіпом свого батька – царя Лайя й одруження з рідною матір'ю – царицею Іокастою. Фрейд інтерпретує вчинки Едіпа як «здійснення бажань нашого дитинства», а в подальшому розглядає цей міф як засіб об'єднання людства на основі єдиного, спадкового, позасвідомого фундаменту. Саме міф, який склався на перших етапах розвитку людської цивілізації, виявляє, на думку Фрейда, глибинні процеси нашої психіки. 3. Фрейд, висунувши ідею дитячої сексуальності, докладав значних зусиль для її обгрунтування й використання в процесі виховання дітей.

скачать реферат Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

ПОРЯДОК МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ШОКОЛАДУ. 4.1. Класифікація шоколаду за УКТ ЗЕД 4.2.Засоби нетарифного регулювання переміщення через митний кордон України та митного оформлення шоколаду 4.3. Організація митного контролю під час експорту та імпорту шоколаду. 4.4. Порядок нарахування платежів при митному оформленні шоколаду Висновки до розділу 4 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ. Вступ Приблизно 2000 років тому на плоскогір . 6 Сирохман І.В., Задорожний І.М., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів. Підручник. – К.: Лібра, 2000. – 308с.

скачать реферат Метод Фолля

Возможен и комплексный режим, при котором на пациенте воздействует сложное колебание, учитывающее весь обнаруженный диапазон отклонений АЧХ. При комплексной полевой терапии (воздействие слабыми электромагнитными колебаниями) компьютер формирует несущую частоту, модулированную сложным комплексным сигналом. Этот режим обеспечивает бесконтактное и эффективное электромагнитное лечение на всех выявленных патологических частотах.Рассмотренный комплекс положен в основу лечебно- диагностической системы Reso a ce-Viol и аппарата полевой резонансной терапии. Система обеспечивает получение АЧХ в диапазоне частот 0,9-10 Гц с шагом 0,01 Гц и, установив индивидуальный "портрет" патологических частот (болезней) пациента, формирует пакет колебаний для одновременного воздействия на совокупную причину заболевания. Система может также работать в режимах волновых качелей, дискретной частоты и полевом. При гомеопатическом лечении Reso a ce-Voil безошибочно определяет частотный "образ" гомеопатического препарата для воздействия на конкретное заболевание.

скачать реферат Экология Украины

Сільськогосподарські не грали важливої ролі до середини нашого століття, коли в непомірних масштабах і, головне, неправильно стали застосовуватись штучні добрива і пестициди, а масштаби сільськогосподарського виробництва створили труднощі в утилізації відходів тваринництва. Так масштаби виробництва (до середини 20-го си.) не викликали великих ускладнень в масштабах всієї Землі, то і вчені, які розробляли нові технології не задумувались над негативними аспектами своєї діяльності. Яскравий приклад тому дає історія створення, використання і, нажаль, не повного заборонення використання ДДТ. ДДТ є добре відомим хлорорганічним пестицидом. Ця високо стабільна сполука була синтезована ще в 1874 році. В 1937 році були виявлені її пестицидні властивості, і в 40-х роках було налагоджено її масове виробництво. В 50-х роках всі з захопленням говорили про те, як чудово ця речовина бориться зі шкідниками народного господарства і начебто нешкідлива для людини. Пізніше було виявлено, що ДДТ здатен накопичуватись в навколишньому середовищі і концентруватись в трофічних ланцюгах, що є великою небезпекою для здоров’я людини. Було вирішено різко зменшити використання ДДТ.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.