телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Всё для дома -30%

все разделыраздел:Промышленность и Производствоподраздел:Технология

Проектирование земляных работ (Проектування земляних робіт)

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра: “Будівельних, дорожніх манин та будівництва” Курсова робота з дисціплини технологія будівельного виробництва на тему: проектування земляних робіт Пояснювальна записка ПЗР 307.000.000. ПЗ Виконав: студент гр.ПБ-98-2 Свінцицький С.О. “ “ 2001 р. Перевірив: викладач Попов Г. А. “ “ 2001 р. Кіровоград 2001 р. Вступ За останні десятиріччя технологія будівельного виробництва, як наукова дисципліна одержала великий розвиток. Одним з основних навиків в технології будівельного виробництва є кваліфіковане проектування різного виду будівельних процесів. Проектування - трудомісткий і кропіткий процес, який вимагає вивчення спеціальної літератури, нормативних, довідкових та ілюстрованих матеріалів. Будівельники–технологи не повинні забувати, що результат їх праці – об’єкти довгострокового використання. Тому повинні забезпечити на довгий строк експлуатації споруд і будівель потрібний запас довговічності з мінімальними ремонтами та здібністю в подальшому реконструювання в процесі удосконалення виробництва та поліпшення битових умов. Від проектування земляних робіт, їх трудомісткості, строків виконання, вартості, якості і надійності залежить ефективність будівництва в цілому. Разом з тим структура задач технологічного проектування, послідовність та методи їх вирішення, ще недостатньо чітко виражені, існує ряд недоліків ліквідувати які можна за рахунок підвищення рівня організації проектування будівельних процесів. При вирішені цих проблем вчені нашої країни вказують на необхідність автоматизації проектних робіт. РОЗШИФРОВКА ВАРІАНТНОГО ЗАВДАННЯ 1. Варіант – 307 2. Номер площадки – 1 (рис.1.1) 3. Тип споруди – 1 (рис.1.2) 4. Тип фундаменту – В (рис.1.3) 5. Найменування та група грунту – сг (суглинок) 6. Відстань транспортуванння грунту – 10 км. 7. Довжина сторони квадрата – a=30 м. 8. Знак різниці g1-g2 - “ – “ 9. Перевищення горизонталей (g – 0.5 м 10. Стовпчатий крок – 6 м. 11. Відлік першой горізонталі – 206.5 Розраховуємо відлік першой горізонталі за формулою ,де – номер останіх двох цифр заліковой книжки. Рис.1.2. Споруда Рис.1.3. Фундамент типу В (стовбчитий) ПІДГОТОВКА ВИХІДНИХ ДАННИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ 4 Визначенння чорних відміток вершин квадратів Визначення чорних відміток вершин квадратів виконують за формулою ,де g – відмітка горизонталі, яка знаходиться нижче вершини квадрата, м; (g – перевищення однієї горизонталі над іншою, м; l – відстань між горизонталлю та вершиною квадрата, м; L – відстань між горизонталями, м; i.j – номер ряда та стовпця відповідно. м Інші значення чорних відміток знаходять аналогічно, після чого їх заносять до табл.2.1 5 Визначення проектних (червоних) відміток вершин квадратів При плануванні площадки з нульовим балансом земляних мас червона відмітка визначається за формулою – сума відміток вершин, які відносяться тільки до одного квадрата; – сума чорних відміток вершин загальних для 2-ох квадратів; – сума чорних відміток вершин загальних для 4-ох квадратів. – кількість квадратів.м 6 Визначення робочих відміток вершин квадратів.

Схема переміщення грунту елептична. В цикл роботи скрепера входять слідучі операції: різання і набір грунту, шляхом зняття стружки під улон, переміщення грунту з насувом його відвалом; розвантаження грунту і зворотній холостий ход. Розробка грунта по схемі: полоса рядом з полосой. Схему різання грунту вибираємо – різання грунту клиновидним профілем. Технологічний процес влаштування ям включає в себе механічну розробку грунта, його загрузку та переміщення, а також підчистку дна ям та планування відкосів. В даному випадку для риття ям застосовано екскаватор зі зворотньою лопатою Е-1514, місткістю ковша 0.15 м3. Розробку грунту здійснюють лобовою проходкою з одностороньою вигрузкою в транспортні засоби. Визначимо довжину робочого переміщення екскаватора - найменьший радіус копання. м, де Rк – найбільший радіус копання; hтр – глибина котловану. м, де k – довжина ходової частини Транспортування грунту здійснюється автосамоскидами. Після початку роботи екскаватора транспортна одиниця починає свою роботу, тобто стає під загрузку в забій. Після чого автосамоскид відвозить грунт на місце відвалу, розташованого на відстані 10 км. На місці відвалу транспорт повинен виконати маневри, стати на разгрузку розвантажитися, після чого повернутись в забій. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ Земляні роботи потрібно виконувати тільки по затверженому проекту виробництва робіт комунікацій. Усі роботи потрібно проводити тільки в присутності предстваника організації, яка експлуатує ці мережі. Виїмки необхідно розробляти з відкосами, які передбачено у БНіПі. Бровки виїмок повинні бути вільні від статичного і динамічного навантаження. Ями та траншеї, які розробляються на вулицях, проїзджих частинах, у дворах населених пунктів, а також у місцях де відбувається рух людей або транспорту повинні бути огороджені. Необхідно на огородженнях встановити попереджувальні написи і знаки, а в нічний час сигнальне освітлення. Місця проходу людей через траншеї повинні бути обладнанні перехідними містками. Грунт вийнятий з ям слід розміщувати на відстані не меньше 0.5 м від бровки виїмки. Розробляти грунт в ямах або траншеях “підкопом” забороняється. Валуни і каміння, а також відшарування грунту, які виявлені на відкосах повинні бути видалені. Транспортні та землерийні засоби, які рухаються по відсипаному насипу не повинні наближатися до бровки ближче 0.5 м. При розробці грунту екскаватароми, робітникам забороняється знаходитися під ковшем або стрілою і працювати з боку забою. Сторонні особи можуть знаходитись на відстані не меньше 5 м від радіуса дії екскаватора. Екскаватор може рухатись тількі по рівній поверхні, а при слабких грунтах, по насипу зі шпал, або щитів. При підготовці шляху для руху екскаватора його ковш повинен бути відведений в бік та опущений на грунт. Перед допуском робітників в ями і траншеї глибиною більше 1.3 м повинна бути перевірена стійкість відкосів та кріплення стін. Навантаження грунту на автосамоскиди повинно здійснюватися з боку заднього або бокового борту. Калькуляція Об-г Найменування робот Од. Обсяг Норми Витрат Розці Вартіст рун- вимір робіт часу и н-ка ь праці тува . м3 та од. праці на на весь н-ня м3 вим. та од.ви обсяг (маш/г од.вим м. робіт ) . грн. грн. (маш/г ) СНУ- Вертикальне планування 1 площадки 1000 6060 28.17 21.33 41.03 248.64 (1-1 65) (1-1 77) Копання ям з (1-1 навантажен-ням грунту 1000 102.96 61.90 0.797 57.65 5.94 41) в авто-самоскид Транспортування грунта автосамоскидом 1000 102.96 - 13.549 - - (1-6 Копання ям з укладкою 5) у відвал 1000 166.40 49.80 1.035 94.33 15.70 (1-3 Підчистка дна ям 1 61.15 0.70 5.35 0.95 58.00 29) Засипка пазух ям (1-2 бульдозером 100 227.55 6.91 1.97 12.25 27.90 46) (1-1 Ущільнення грунту 106) пневмотромбовками 100 227.55 11.20 3.18 5.56 12.65 (1-1 112) Література 1. В.К. Черненко “Проектирование земляных робот” Киев. Высшая школа 1976 г. 2. О.О.Литвинов, Ю.И. Беляков “Технология строительного производства” Киев, Высшая школа 1985 г. 3. В.К. Черненко “Проектирование земляных работ.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Собрание сочинений, том 7

Исполнительная комиссия начала с того, что затруднила доступ в национальные мастерские, заменила поденную плату сдельной и выслала всех рабочих, не уроженцев Парижа, в Солонь якобы для выполнения земляных работ. Эти земляные работы,P как объявили своим товарищам вернувшиеся оттуда разочарованные рабочие,P были только риторической фразой, которая должна была скрасить их изгнание. Наконец, 21 июня в «Moniteur» появился декрет, приказывавший силой удалить из национальных мастерских всех холостых рабочих или же зачислить их в армию. У рабочих не было выбора: они должны были или умереть с голоду или начать борьбу. Они ответили 22 июня грандиозным восстанием первой великой битвой между обоими классами, на которые распадается современное общество. Это была борьба за сохранение или уничтожение буржуазного строя. Покрывало, окутывавшее республику, было разорвано. Известно, с каким беспримерным мужеством и искусством рабочие, не имея вождей, не имея общего плана действий, не имея средств, большей частью нуждаясь в оружии, целых пять дней держали в напряжении армию, мобилей, парижскую национальную гвардию и прибывших из провинции национальных гвардейцев

скачать реферат Проектирование технологии производства земляных работ

Предельные уклоны при работе скреперов следующие: продольный 10(, поперечный 18(. При работе бульдозера запрещается во избежание поломки или опрокидывания п?ворачивать его с загруженным или заглублённым в грунт отвалом. Запрещается перемещать бульдозером грунт на подъем более 10( и под уклон более 30(, а также выдвигать отвал за бровку откоса выемки (при сталкивании грунта под откос). На пересечённой местности и по плохой дороге бульдозер должен перемещаться только при низких передачах двигателя. Список литературы. 1. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно- строительные работы. Сб. 2. Выл. 1- М., 1988. 2. СНиП IV-3-82. Сборник сметных цен эксплуатации строительных машин. М., 1984. 3. СНиП IV-4-82. Глава 4. Часть 1. Сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства. Часть 1. Железнодорожные и автомобильные перевозки. М., 1982. 4. Атаев А.А. «Технология строительного производства». М.: Стройздат, 1984 г. 5. МУ Проектирование технонологии производства земляных работ. Составители Р.К. Гердт, Л.Я. Николаева, Н.А. Гуненко.

Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски
Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
 Большая Советская Энциклопедия (ДМ)

В 1919 делегат Польши на Парижской мирной конференции. Основал «Лагерь великой Польши» (1926—33) — профашистскую политическую группировку. Дмоховский Владислав Карлович Дмохо'вский Владислав Карлович [7(19).4.1877, Москва, — 26.5.1952, там же], советский учёный в области фундаментостроения, доктор технических наук (1937), генерал-майор инженерно-технической службы (1943), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1949). Окончил Московский университет в 1898 и институт инженеров путей сообщения в Петербурге в 1902. Профессор (с 1928) Московского института инженеров ж.-д. транспорта и др. институтов. С 1932 начальник кафедры Военно-инженерной академии им. В. В. Куйбышева. Основные исследования в области свайных оснований (теория конических свай), динамической устойчивости фундаментов, туннелей и гидротехнических сооружений. Консультант ряда крупнейших строек СССР (Днепрострой, Московский метрополитен, Магнитострой, высотные здания в Москве и др.). Награждён орденом Трудового Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, а также медалями.   Соч.: Проектирование и расчет земляных работ, 3 изд., М.—Л., 1928; Основания и фундаменты, М.—Л., 1940 (совм. с Н. Н. Богословским)

скачать реферат Особенности ЭМО на энергетических и промышленных объектах

В большинстве случаев проблемы ЭМС объясняются: 1. Недостаточной проработкой проектных решений в части соблюдения особых условий ЭМС. Внимание проблеме ЭМС при проектировании энергетических и промышленных объектов, зданий и помещений управления и связи стало уделяться в основном лишь с середины 90- х годов. 2. Отклонением от проекта в ходе его реализации и последующих реконструкций. В качестве примера можно назвать прокладку непредусмотренных изначально дополнительных цепей резервного питания с объектов, обладающих высоким уровнем помех на заземляющем устройстве, на узлы управления и связи. 3. Низким качеством строительно-монтажных работ. Пример - дефекты монтажа заземляющего устройства (от полного отсутствия сварного соединения до дефекта типа «точечной сварки» вместо сплошного шва.). 4. Физическим и моральным старением объекта. Например, коррозия заземляющего устройства может в течение 10 - 20 лет сделать ЭМО крайне жесткой из-за ухудшения или полной потери значительного количества связей в пределах ЗУ. 5. Повреждением заземлителей при земляных работах, реконструкции и т.п. 1) (comm6) CH1 200 V 10 mS Рис. 7. Кривая питания от устаревшего дизель-генератора. 3. Контроль ЭМО В сложившейся ситуации представляется необходимым проводить контроль ЭМО на энергообъектах (а также промышленных предприятиях, узлах управления, связи и т.п.) перед размещением на них современной цифровой аппаратуры защиты, автоматики, АСУ, АСКУЭ и связи.

 Большая Советская Энциклопедия (СТ)

Журнал освещает актуальные научные, технические и экономические проблемы развития промышленности строительных материалов, вопросы проектирования и строительства предприятий этой отрасли производства, изготовления и применения различных материалов. Тираж (1976) около 25 тыс. экз. Строительные машины Строи'тельные маши'ны, средства механизации, предназначенные для выполнения строит. работ. В зависимости от конечной цели определённые С. м. выполняют последовательно ряд рабочих процессов. По назначению можно выделить основные группы С. м.: машины для производства подготовительных, земляных, дорожных, буровых, сваебойных, арматурных, бетонных, кровельных, отделочных и т.п. работ.   Подготовительные работы (рыхление грунтов, очистка территорий от кустарников, деревьев, камней) производят С. м. на базе гусеничных тракторов — рыхлители , кусторезы , корчевальные машины , которые имеют обычно навесное сменное рабочее оборудование, соответствующее виду выполняемых работ.   На земляных работах в зависимости от характера разрабатываемых грунтов и вида работ используют одно- и многоковшовые экскаваторы , канавокопатели , одноковшовые погрузчики , средства гидромеханизации (см. также Землеройные машины )

скачать реферат Музей связи им. А. С. Попова - один из лучших в мире

Продукт динамично развивается, повышается эффективность его работы, появляются новые возможности. Не так давно линейка полностью обновилась и пользователям были представлены Au odesk La d Desk op 2005, Au odesk Survey 2005 и Au odesk Civil Desig 2005. Au odesk Civil Desig 2005 интегрирован в Au odesk La d Desk op 2005, который обеспечивает функции управления точками, моделирования рельефа и нанесения горизонталей, создания трасс и участков. В свою очередь, Au odesk La d Desk op создан на основе Au oCAD 2005, последней версии самой популярной в мире САПР, и компонентах Au odesk Map 3D 2005. Это позволяет специалистам в области землеустройства эффективно сотрудничать друг с другом на базе единой графической платформы. Сфера применения Au odesk Civil Desig довольно обширна. Это проектирование и расчет сточных систем, сложных земляных работ с использованием автоматически реагирующих на внесенные изменения объектов. И, наконец, быстрое проектирование автодорог с возможностью одновременно работать с данными в плане и на профилях (продольных и поперечных). При создании Au odesk Civil Desig 2005 учитывалась необходимость совместной работы членов проектного коллектива, так что сразу несколько членов команды могут одновременно работать над проектными данными.

скачать реферат Производство земляных работ

смотреть на рефераты похожие на "Производство земляных работ" Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации Камский Государственный Политехнический Институт Кафедра Технологии строительного производства Пояснительная записка к курсовому проекту: "Производство земляных работ" Выполнил: студент гр.3305 Симанов Е. Проверил: Чернов В.А. Набережные Челны 2003г. Содержание:1.Задание. 2.Введение, З.Определение объёмов работ 3.1 Определение фактических отметок; 3.2 Комплексная механизация планировочных работ на площадке; 3.3 Определение чёрных отметок; 3.4 Определение красных и синих отметок; 3.5 Построение нулевой линии; 3.6 Определение объёмов насыпи и выемки; 3.7 Нахождения объёмов грунта в откосах; 3.8 Распределение земляных масс при планировки площадки; 4. Выбор комплекса механизмов для производства земляных работ 4.1 Подбор механизмов в двух вариантах; 4.2 Подбор машин для разработки котлованов; 4.3 Проектирование производства работ, подсчёт трудоёмкости и заработной платы; 4.4 Калькуляция трудовых затрат; 4.5 Календарный план производства работ; 4.6 Расчет себестоимости; 4.7 Технико-экономические показатели и их сравнение по оптимальным данным; 4.8 График движения машин и механизмов; 5.

скачать реферат Учет и анализ операционных и внереализационных расходов и доходов в ОАО "АПСК "Г"

ОАО АПСК « Г» выпускает: комплекты жилых домов сери ПБКР-2с-многоэтажные и усадебного типа; плиты перекрытий пустотного настила шириной 1,5;1,8 м.; предварительно напряженные балки длиной 12 и 18 метров(БДР,БСП); ригели, колонны, фундаменты, полурамы, сваи, панели ограждения и т. д.; фундаментные блоки ФБС- 3,4,5; столярные изделия для жилых и общественных зданий; инертные материалы; плиты дорожные, железобетонные опоры В.Л; прочие железобетонные, бетонные и столярные изделия. Имеются лицензии на выполнение: Строительно-монтажных работ (геодезических, земляных, свайных, каменных, кровельных и отделочных работ, устройство бетонных и железобетонных конструкций, монтаж деревянных конструкций, монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций, работ по устройству наружных и внутренних инженерных систем и оборудования.); Риэлторской деятельности; Пассажирских и служебных перевозок; Разработки проектной документации (архитектурно- строительное проектирование, строительное конструирование, разработка тендерной документации для подрядных торгов).

скачать реферат Вертикальная планировка улицы

Системой профилей, построенных во взаимно перпендикулярных направлениях, может быть показана и поверхность участков компактной конфигурации. Густота сетки, т. е. расстояния между линиями профилей на плане в зависимости от точности проектирования, может составлять от 10 до 50 м. Продольные профили проектируют по оси или лоткам улицы. Если улицы широкие и имеют несколько проезжих частей, может возникнуть необходимость разработки нескольких продольных профилей по каждой проезжей части. Поперечные профили проектируют в направлении, перпендикулярном к оси проезжей части. Исходным материалом для проектирования служат существующие (черные) профили. В пределах поперечных профилей указывают отметки оси проезжей части, лотков, бортовых камней, границ зеленых полос, тротуаров, красных линий, отмосток зданий и прилегающей к улице территории на расстоянии 10-20 м от красной линии. На продольный и поперечные профили обязательно наносят существующие подземные инженерные сети с отметками их залегания. При проектировании проектных линий необходимо выполнять следующие условия: - соблюдать допустимые уклоны для улиц в соответствии с их категорией; - сокращать объемы земляных работ (для улиц, воспринимающих сток с окружающих территорий, лучше срезка, чем подсыпка); - соблюдать допустимые глубины заложения существующих подземных коммуникаций; - достигать по возможности большего (не менее 50-100 м) шага проектирования, т. е. расстояния между переломами продольного профиля.

Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина
скачать реферат Проектирование 4-х этажного административного здания

Содержание Введение 1 Архитектурная часть 1.1 Генеральный план 1.2. Объемно-планировочные решения 1.3 Конструктивное решение 1.3.1 Фундаменты 1.3.2 Стены 1.3.3 Перекрытия и покрытия 1.3.4 Окна и двери 1.3.5 Полы 1.3.6 Кровля 1.3.7 Лестницы 1.3.8 Спецификация сборных железобетонных элементов 1.4 Внутренняя и наружная отделка 1.5 Расчет к архитектурно-строительной части 1.5.1 Теплотехнический расчет наружной стены здания 1.5.2 Расчет лестничной клетки 1.6 Инженерное оборудование 1.6.1 Отопление 1.6.2 Вентиляция 1.6.3 Водоснабжение и канализация 1.6.4 Электрооборудование и электроосвещение 2 Организационно-технологическая часть 2.1 Технологическая карта 2.1.1 Назначение и область применения технологической карты 2.1.2 Подсчет объемов работ по технологической карте 2.1.3 Калькуляция трудовых затрат 2.2.2 Подсчет объемов СМР 2.3 Методы производства СМР. Выбор монтажного крана 2.3.1 Монтажная оснастка и приспособление 2.3.2 Расчет параметров и выбор монтажного крана 2.3.3 Методы производства СМР 2.4 Календарное планирование 2.4.1 Проектирование календарного плана нормативной продолжительности строительства 2.5 Стройгенплан 2.5.1 Назначение стройгенплана 2.5.2 Размещение монтажного крана 2.5.3 Организация складского хозяйства 2.5.4 Выбор и расчет временных зданий и сооружений 2.5.5 Расчет временного водоснабжения 2.5.6 Расчет временного электроснабжения 3 Экономическая часть 3.1 Сметная документация 3.2 Технико-экономические показатели 3.2.1 Расчет экономической эффективности проектных решений 4 Мероприятия по охране труда и окружающей среды 4.1 Земляные работы 4.2 Монтажные работы 4.3 Каменные работы 4.4 Отделочные работы 4.5 Кровельные работы 4.6 Противопожарные мероприятия 4.7 Указания по сохранению окружающей среды 4.8 Мероприятия по сбору, утилизации, регенерации и размещению отходов Список использованной литературы ВведениеПроектирование 4-х этажного административного здания по улице Комсомольский проспект 1, в городе Новосибирске.

скачать реферат Курсовой по ТСП

Оглавление:Введение. Исходные данные для проектирования. Подсчёт объёмов работ при вертикальной планировке площадки: Определение «чёрных» отметок. Определение средней планировочной отметки. Определение «красных» отметок. Определение рабочих отметок. Построение линии нулевых работ. Определение объёмов грунта в призмах. Определение объемов грунта в откосах. Сводный баланс объёмов земляных масс. Определение среднего расстояния перемещения грунта. Выбор комплектов машин для разработки грунта. Определение количества и типа автосамосвалов. Ведомость объёмов и трудоёмкости работ. Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы. Проектирование экскаваторного забоя. Технико-экономические показатели. Пооперационный контроль качества и оценка выполняемых работ. Требования техники безопасности. Список использованной литературы. Введение.Для производства земляных работ используется комплекс механизированного оборудования и строительных специализированных машин. Срезка растительного слоя производится бульдозерами, перемещение - скреперами, разработка и погрузка грунта в транспортные средства производится экскаватором, что позволяет максимально эффективно и быстро производить земляные работы. Исходные данные. Строительная площадка имеет ровный, спокойный рельеф.

скачать реферат Проект промышленной сортировочной станции и технология ее работы

Расчет путевого развития станций 4.1 Расчет путевого развития в парке приема 4.2 Расчет путевого развития в парке отправления 4.3 Расчёт путевого развития в сортировочном парке 4.4 Расчёт путевого развития в выставочном парке 4.5 Расчёт высоты горки и выбор тормозных устройств 5. Проектирование плана парков станции 5.1 Проектирование парков приёма, отправления 5.2 проектирование сортировочного парка 5.3 проектирование выставочного парка 6. Расчёт элементов станции. Проектирование станции 6.1 Расчёт элементов станции 6.2 Проектирование плана станции 7. Выбор места строительства станции 8. Проектирование и расчет подъездных путей к промышленным предприятиям 9. Проектирование и расчет продольного профиля станции 9.1 Расчет и проектирование продольного и поперечного профилей станции по главному пути 9.2 Расчет объемов земляных работ по станции 10 Разработка технологии работы станции 10.1 Расчёт технологических норм обработки маршрутного поезда по прибытию 10.2 Расчёт технологических норм обработки сборного поезда по прибытию 10.3 Расчёт технологических норм обработки сборного поезда по отправлению 10.4 Расчёт технологических норм обработки маршрутного поезда по отправлению 11.

скачать реферат Проект транспортных сетей ЛЗП

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В данном курсовом проекте на основании исходных данных, которые характеризуют район места расположения проектируемой дороги (ветки), были рассчитаны основные технико-экономические показатели работы лесовозного транспорта. Также были определены основные параметры дорожных конструкций, объемы дорожно-строительных работ проектируемого участка, выполнен расчет тягово-эксплуатационных характеристик работы автопоездов в течение года. Полученные результаты в ходе проектирования вполне соответствуют реальным производственным условиям. Кроме этого, курсовой проект является одной из главных форм самостоятельного изучения дисциплины, поэтому его выполнение способствовало закреплению знаний, полученных при изучении курса «Транспорт леса», способствовал развитию навыков по выполнению инженерных задач и обоснованию принятых решений. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1 Вырко Н.П. «Сухопутный транспорт леса»: Учебник для вузов. Минск «Высшая школа» 1987.-440 с. 2 Грехов Г.Ф. «Сухопутный транспорт леса»: Учебное пособие -Л.,ЛТА, 1982.-92 с. 3 Матвеенко Л.С. «Автомобильные лесовозные дороги»-М.: Эклогия, 1991.-336 с. 4 Шмелев Г. С. «Технологические процессы лесопромышленного производства», Хабаровск, ХГТУ, 2000. 5 Проектирование плана трассы лесовозных дорог: Методические указания по курсовому проектированию/ Сост. Н.И.Плужников.-Хабаровск.-2004.-24 с. 6 Проектирование продольного профиля лесовозных дорог: Методические указания по курсовому проектированию/ Сост. Н.И.Плужников.-Хабаровск.-2004.-28 с. 7 Расчет дорожных одежд лесовозных дорог с применением ЭВМ: Методические указания по курсовому проектированию/ Сост. Н.И.Плужников.-Хабаровск.-2004.-32 с. 8 Проектирование водоотвода и водопропускных сооружений на лесовозных дорогах: Методические указания по курсовому проектированию/ Сост. Н.И.Плужников.-Хабаровск.-2005.-38 с. 9 ЕНиР. Сборник Е2. Земляные работы. Вып. 1. Механизированные и ручные земляные работы/Госстрой СССР.-М.: Стройиздат, 1989-224с.

скачать реферат Анализ наличия, структуры и эффективности использования оборотных средств предприятия

Все строящиеся объекты принимаются Госкомиссиями в согласованные и запланированные сроки. За время деятельности предприятие не имело заказчиков и органов Государственного надзора. Производственная мощность общества при наиболее полном использовании производственных ресурсов составляет более 6000,0 млн. рублей строительно-монтажных работ. Существующая мощность технологического оборудования позволяет наращивать объёмы на 30-40%. Все запланированные к строительству объекты в полном объёме обеспечены материалами, сырьём, предусмотренным технологией производства и условиями проектирования. Постоянно ведутся работы по совершенствованию технологических процессов и механизации строительных работ. Основными видами работ в ОАО «Гомельгазстрой» является строительство газопроводов в городах и населённых пунктах, газификация жилых домов, котельных, промышленных предприятий, предприятий АПК, проектирование систем газоснабжения, изготовление узлов и деталей участком подсобного производства. Технология строительства газопроводов состоит из подготовительного периода, сварочно-монтажных, изоляционных, земляных работ. ОАО «Гомельгазстрой» является одним из старейших специализированных предприятий области по строительству систем газоснабжения.

Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
скачать реферат Анализ социально-экономического прогнозирования развития МО "Город Каменск-Уральский"

Основными мероприятиями по благоустройству городских территорий, которые планируется выполнить в 2009-2011г.г. будут следующие: - проектирование и строительство линии сортировки на полигоне твердых бытовых отходов; - организация работы по формированию экологической культуры населения; - осуществление мер по комплексному благоустройству дворов с ремонтом проездов, тротуаров, установкой детских игровых площадок и озеленением, прежде всего, за счёт активизации работы с населением, общественностью; - обеспечение вывоза мусора с территорий коллективных садов и районов частной жилой застройки; - организация работы экологической милиции и активизация деятельности по контролю за исполнением правил благоустройства и санитарного содержания территорий; - согласно утверждённых планов ежегодно осуществлять ремонтные, благоустроительные работы и контроль за восстановлением нарушенного благоустройства территории после проведения земляных работ; - строительство тротуаров с укладкой тротуарной плитки к объектам торговли; - установка малых архитектурных форм; Кроме того, в последующие годы необходимо не только сохранить имеющиеся цветники, клумбы, газоны, но и выполнить гораздо больший объём работ по озеленению городских территорий.

скачать реферат Отчет по практике

В 1993 году трест «Татнефтепроводстрой» открыл новую страницу в своей истории, он был приобразован в Открытое Акционерное Общество «Татнефтепроводстрой». Производственный профиль, специализация. В соответствии с Уставом Общества его основной целью деятельности является получение прибыли в интересах акционеров Общества. Основными видами деятельности являются: 1. Строительство магистральных нефтегазопродуктопроводов. 2. Проектирование нефтегазопродуктопроводов. Кроме этого предприятие так же осуществляет и другие сопутствующие виды деятельности: 1. Выполнение строительно-монтажных работ. 1. Подготовка строительной площадки. 2. Земляные работы. 3. Специальные работы в грунтах. 4. Возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений высотой до 40 метров. 5. Работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования. 6. Работы по устройству внутренних инженерных сетей. 7. Работы по защите конструкций и оборудования. 8. Отделочные работы. 9. Монтаж технологического оборудования. 10. Контроль качества строительно-монтажных работ. 11. Осуществление функций генерального подрядчика. 12. Выполнение функций заказчика. 13. Геодезические работы на площадке. 2. Инжиниринговые услуги. 1. Проектный, технологический и строительный инжиниринг. 2. Посреднические работы и услуги в строительстве.

скачать реферат Садово-парковое и лесное хозяйство

Рисунок 1—поперечные профили дорожек и аллейа—главная аллея б—прогулочная дорожка2.5.2 Наружное освещение При проектировании наружного освещения следует исходить из положений: -нормативной горизонтальной освещенности дорожек и площадок, -применение рациональных осветительных приборов, -внедрение новых экономичных источников света, -правильного выбора координат светильников. Применяются лампы накаливания, люминесцентные лампы и ртутные лампы с исправленной цветностью. Применяются светильники разных способов установки. Высота установки 7,5-6 и 4-4,5 метра. Расстояние между светильниками от 10 до 140 метров, расположение одностороннее и двустороннее.3 Агротехнические мероприятия по подготовке почвы к посадкеПри разбиении скверов, бульваров, создании зеленых насаждений в населенных пунктах особое значение приобретает подготовка участка. Когда осядет земля, 1-2 месяца, участок необходимо вспахать на 25-30 сантиметров с углублением до 40 сантиметров, а потом посеять люцерну. При озеленении территории, не использованной в качестве строительной площадки, необходимо провести планировку, выполнить земляные работы, а затем перепахать участок и продержать его под паром год.

скачать реферат Организация предприятия сферы ландшафтно-дизайнерских услуг

Выделяются средства на госзаказы: озеленение и строительство природных зон в городской и сельской местности. Сфера деятельности широчайшая! Зарабатывать деньги можно, выполняя проектирование ландшафта, земляные работы, устраивая цветники, дорожки, игровые площадки, газоны. В результате клиенты получат красивый сад, созданный по всем правилам архитектурно-ландшафтного дизайна. Сегодня сложилось мнение, что фирмы архитектурно-ландшафтного дизайна занимаются исключительно облагораживанием территории, прилегающей к особняку или к какой-нибудь даче, и только высаживают зеленые насаждения, обустраивают цветники, прокладывают дорожки, строят бассейны и площадки для игр. Это самые простые и распространенные работы. Ими занимаются преимущественно мелкие и средние фирмы, и в начале своей деятельности вы тоже будете в их числе. Но этим рынок услуг ландшафтной архитектуры не ограничивается. Можно творить настоящие чудеса: сделать, например, альпийский пейзаж где-нибудь в центрально-черноземном районе россии! Можно устроить рядом с домом заказчика английский или французский ландшафт.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.