телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРазное -30% Книги -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Промышленность и Производствоподраздел:Технология

Технология изготовления печатных форм

найти похожие
найти еще

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Унаслідок упровадження прямої передачі текстових і іллюстраційнних даних для виготовлення фотоформ і друкованих форм змінилися форми співробітництва між клієнтом і постачальником. Друк по запиті (Prі і g-o -Dema d) перетворюється в новий сегмент ринку. Задруковування пакувальних засобів залишиться і надалі головною областю діяльності таких класичних способів друку, як офсет, але продуктивність істотно виросте завдяки використанню логістики папера, систем висновку інформації з комп'ютера на друковану форму С р (Compu er- o-Pla e) і наскрізним системам керування виробництвом Workflow. 2.2.Розвиток додрукарських процесів офсетного виробництва. В області додрукарських процесів офсетного виробництва продовжується раціоналізація, цілями якої є скорочення часу виробництва і зрощування з друкованими процесами. Репродукційні підприємства всі частіше підготовляють цифрові дані, що передаються на друковану чи форму безпосередньо до друку. Технології прямого експонування на формні матеріали активно розвиваються, при цьому формати обробки інформації збільшуються. Найважливішим елементом технології офсетного друку є друкована форма, що в останні роки перетерпіла істотні зміни. Ідея запису інформації на формний матеріал не за допомогою копіювання, а шляхом порядкового запису спочатку з матеріального оригіналу, а потім з цифрових масивів даних була відома вже років тридцять назад, але її інтенсивна технічна реалізація почалася порівняно недавно. І хоча відразу на цей процес перейти неможливо, поступово такий перехід відбувається. Однак є і підприємства (причому не тільки в нашій країні), що працюють ще по старинці, а до сучасних матеріалів відносяться з підозрою, незважаючи на те, що ці пластини виготовляються з найвищою заданою якістю і мають усі гарантії виробника. Тому поряд з різноманітним асортиментом офсетних формных пластин для лазерного запису існують і звичайні копіювальні пластини, що виробниками в багатьох випадках рекомендуються одночасно і для запису лазерним чи скануванням лазерним діодом. На додаток до технології C з'явилася навіть технологія C c (Compu er- o-co ve іo al Pla e - з комп'ютера на звичайну формную пластину). Усе це забезпечує поліграфічному підприємству велику гнучкість роботи. В даний час у світі на ринку мається безліч формних пластин від відомих виробників: Agfa-Hoechs , BASF, Las ra, Polychrome, Press ek, Fujіfіlm, DuPo , Mі subіshі, Kodak і ін. У Росії випускають офсетні формні пластини фірми "ДОЗАКЛ", "Офсет Сибіру" і ін. Вивід інформації на фотоплівку. Слід зазначити, що технологія висновку інформації на фотоплівку себе далеко не вичерпала, але це вже не та технологія, що полягала у фотознімальних чи фотокопіювальних процесах, у результаті чого ми одержували чи негатив діапозитив, потім копіювали їх на формную пластину, і для цього були потрібні репродукційні фотоапарати і копіювальне устаткування. З'явилися технології висновку інформації з комп'ютера на фотоплівку C (Compu er- o-Fіlm) - інформація записується у виді чи негатива діапозитива. У порівнянні з технологіями висновку на форму C це дає дуже багато чого: 1.Вимагаються значно менші інвестиції. 2.Фотоплівка залишається дешевим носієм зображення. 3.Технологія C має більш високу продуктивність у порівнянні з технологією C . 4.На плівці легше виявляються помилки.

Якість друкарської форми в значній мірі визначається показниками копіювальних шарів, особливостями технології підготовки поверхні формного матеріалу, методом нанесення копіювального шару і умовами копіювання. Копіювальні шари повинні відповідати наступним вимогам: - фоточутливості, достатньої при опроміненні для переведення копіювального шару в розчинний або нерозчинний стан (в залежності від того, позитивний чи негативний шар). - здатності копіювального розчину добре розтікатись по поверх - високій адгезії (А, бали) полімерної плівки до формної основи. - високій роздільній здатності (R, лін/см), яка визначається максимальним числом розділено переданих копіювальним шаром ліній стандартної міри на погонний сантиметр чи міліметр. - високій видільній здатності (В, мкм) - тобто здатності копіювального шару відтворювати без спотворень тонкі, окремо розміщені штрихи мінімальної для даного копіювального шару ширини. - різко диференційованій границі між ділянками, покритими копіювальним шаром і прогалинами. Це оцінюється як чіткість контуру друкувальних елементів. Залежно від характеру перетворень при опромінюванні копіювальні шари поділяються на два принципово відмінних типи: позитивні - шари, фотохімічні перетворення у яких сприяють розчинності продуктів фотолізу у проявниках і отримується пряме зображення; негативні - шари, у яких фотохімічні перетворення полягають у зшиванні або дубленні полімерів, які втрачають розчинність у проявниках. На таких шарах при копіюванні отримують обернене зображення. До першого типу належать фоточутливі ортохінондіазиди бензольного і нафталінового рядів. Представники другого типу - хромовані колоїди, полівінілциннамати, фотополімерні композиції. В залежності від типу фотохімічних реакцій при копіюванні розрізняють три групи копіювальних шарів. 3.1.Полімерні шари, очутливлені солями хромової кислоти. Фоточутлива композиція складається з водного розчину гідрофільного полімеру (колоїду; найчастіше - це ПВС), очутливленого біхроматом амонію або калію. Фотохімічне перетворення хромованих колоїдів полягає у відновленні шестивалентного хрому до трьохвалентного, який завдяки високій здатності до утворення комплексних сполук зшиває макромолекули полімеру (ПВС) і, як наслідок - задублює копіювальний шар. Спектральна чутливість хромованих килиїдів лежить в області 300-500 нм ((mах= 380 нм). Практично використовується при копіюванні діапазон довжин хвиль 340-450 нм, що потребує при роботі неактинічного освітлення приміщення формної дільниці. Копіювальні шари цього типу застосовувались при виготовленні форм високого друку, плат, а сьогодні - у формних процесах глибокого друку, при виготовленні штампів, форм для трафаретного друку. Вигідно відрізняються від інших копіювальних композицій простотою приготування, дешевизною і доступністю інгредієнтів. Недоліками хромованих колоїдів є їх швидке старіння, темнове дублення, посткопіювальний ефект, закопіювання вузьких прогалин. 3.2.Копіювальні шари на основі фотополімеризаційноздатних композицій. У своєму складі містять фоточутливі мономери та (або) олігоме-ри, фотоініціатори, інгібітори (стабілізатори), нефоточутливі (плів- коутворюючі) полімери та ін.

Правильний спуск полос забезпечують спеціальні програми,які передбачають розміщення на формі технологічних полів, що входять у формат друкування і необхідні для встановлення позначок (хрестів) суміщення, міток для обрізування і фальцювання аркуша та шкал контролю друкарського процесу. Прикладом можуть слугувати програми електронного спуску полос Impos rip фірми Ul ima e, Impress або програма SТRІР ІТ, яка працює у будь-якій операційній системі у комп'ютерах як РС так і Мас . Зображення на формному матеріалі формують лазерним принтером. Такий принтер є універсальним, бо може застосовуватись як для одержання коректурних відбитків, так і виготовлення форм; є високопродуктивним, надійним і недорогим. Після створення друкува-пьних елементів формну основу гідрофілізують або підсилюють гідрофільні властивості ослаблені чи втрачені при одержанні зображення. Репродукційно-графічні пока-чники таких форм значно поступаються традиційним у першу чергу через неоднакову щільність країв і центру друкувальних елементів. При друкуванні необхідні спеціальні зволожувальні розчини. Виникає необхідність узгодження форматів друкарських машин та принтера, на якому виготовляють форми. Фо-змат принтера повинен бути більшим за формат друкарської маши- -ги, оскільки більшість принтерів залишають на краях паперу смугу, іка обмежує реальний розмір зображення. При роздуковуванні використовують матеріал спеціально при-іначений для виготовлення форм. Зображення форми повинно бути дзеркальним при прямому плоскому друці, або прямим - офсетний їрук. Не рекомендуються контрастні шрифти кеглів 6 і 7 п, а лише )ублені гарнітури світлого накреслення. При невеликих кеглях (6-ІОп) виключається набір шрифтами жирного та напівжирного накре-:лення. У виданнях з "виворітками" (білий текст на чорному фоні) сраще застосовувати растрований фон (75%). Розміри плашок повин-п бути не більші за 2х3 см. Технологія може успішно застосовуватись для виготовлення )орм для машин, орієнтація подавання аркуша у яких співпадає з •рієнтацією аркуша при виведенні з принтера. Наприклад, звичайні іринтери, які використовуються для одержання коректурних відбит-;ів, з друкарськими машинами з подаванням аркуша вужчою сторо-юю. При подаванні аркуша ширшою стороною (наприклад, машина 'омайор, формату 450х370 мм) необхідні спеціальні принтери. Такі [ринтери мають покращені характеристики: забезпечують якіснішу радацію, відтворюють шрифти малих кеглів як прямого так і обер-геного зображення, друкують без полів та на збільшений формат фо-ми (АЗ , А4 ). Крім того, такі принтери комплектуються інтерпре-атором - мовою Pos Scrip Level 2 (3), повним комплектом мережевих інтерфейсів для роботи у мультиплатформовому середовищі, оз'ємом для підключення зовнішнього SCSI-диску. Бажано застосо- увати рідкий тонер, який рівномірніше заповнює друковане зобра-:ення. Принтер повинен мати площинну аркушепротяжну систему ля беззгинного переміщення формного матеріалу, систему захисту ід статичної електрики та ефекту "стікання зарядів". Прикладом можуть слугувати принтери серії Eli e фірми GСС. Аналогічне устаткування випускає фірма ХА ТЕ. Наприклад, лазерний принтер Pla e Maker II створений суто для виведення зображення полос на полімерну основу Miraid.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большая Советская Энциклопедия (ГЛ)

Книги изготовляются способом Г. п. сравнительно редко, т.к. текст воспроизводится в Г. п. хуже, чем при высокой и плоской печати из-за деформации рисунка букв растром и некоторого расплывания жидкой краски на бумаге. Для Г. п. перспективно устройство программного регулирования режима проявления пигментных копий, автоматических систем для травления форм, автоматических регуляторов вязкости краски и др. В СССР впервые создана светочувствительная пигментная бумага, разрабатывается технология изготовления светочувствительного копировального слоя для Г. п. на недеформирующейся основе — пленке, применение которого полностью устранит деформацию в формном процессе.   Лит.: Григорьев Г. К. ил Синяков Н. И., Производство форм глубокой печати, М. — Л., 1950; Фельдман Б. А., Технология производства массовых иллюстрированных журналов, М., 1956; Ефремов С. В., Стругач В. А., Дубинская В. А., Глубокая печать, М., 1961; Синяков Н. И., Технология изготовления фотомеханических печатных форм, М., 1966.   О. И. Сопова. Схема изготовления печатной формы: а — копирование растра на пигментную бумагу; б — копирование диапозитива на пигментную бумагу; в — перевод пигментной копии на формный цилиндр; г — пигментная копия на формном цилиндре после проявления; д — печатная форма после травления; е — печатная форма после удаления пигментной копии; ж — печатная форма после нанесения краски; з — удаление печатной краски с поверхности формы ракелем; и — получение оттиска на бумаге

скачать реферат Разработка технологического процесса изготовления форм офсетной печати для книги "Агледзіны" на УП "Полиграфкомбинат им. Я.Коласа"

смотреть на рефераты похожие на "Разработка технологического процесса изготовления форм офсетной печати для книги Агледзіны на УП Полиграфкомбинат им. Я.Коласа " Белорусский государственный технологический университет Кафедра полиграфии ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к курсовом у проекту по курсу "Технология изготовления печатных форм" ТЕМА: "Разработка технологического процесса изготовления форм офсетной печати для книги "Агледзіны" на УП "Полиграфкомбинат им. Я.Коласа" Разработала: студентка 5 курса заочный факультет ТПП Ѕ Cоболевская О.А. Проверил: Яковлев М.К. Минск 2001 г. Белорусский государственный Технологический университет Заочный факультет "УТВЕРЖДАЮ" Заведующий кафедрой полиграфии М.И. Кулак " " 2001 года ЗАДАНИЕ на курсовой проект студентке Соболевской О.А. 1. Тема проекта: "Разработка технологического процесса изготовления форм офсетной печати для книги "Агледзіны" на УП "Полиграфкомбинат им. Я.Коласа". 2. Срок сдачи проекта: 10 ноября 2001 года. 3. Исходные данные: a) текстовые оригиналы – машинописный оригинал; b) изобразительные оригиналы – многокрасочные тоновые и штриховые однокрасочные на бумаге; c) способ печати – плоская офсетная печать. 4. Содержание пояснительной записки: a) титульный лист; b) задание на курсовой проект; c) реферат; d) содержание; e) введение; f) основные разделы; g) заключение; h) список используемых источников; i) приложения. 5. Перечень графического материала: a) пояснительная записка; b) схемы монтажных форм; c) схема планировки участка по изготовлению форм. 6. Дата выдачи задания: 24 мая 2001 года.

Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
 Большая Советская Энциклопедия (НА)

В последнем случае находят применение читающие автоматы.   В современных скоростных наборных автоматах для формирования изображения знаков применяют электроннолучевые трубки. Это позволяет произвести набор более 1000 знаков в 1 сек . Разрабатываются (1970-е гг.) системы с использованием лазерной техники и голографии.   В системах автоматического программирования набора логический перенос слов, формирование строк и полос производятся автоматически. Успешно решаются задачи по автоматизации процессов сложной вёрстки и редактирования с использованием видеотерминальных устройств. Развитие подобных систем ведёт к созданию автоматических систем комплексной переработки текстовой и иллюстрационной информации.   В 1972 советские строкоотливные Н. м. работали в типографиях 56 стран.   Лит.: Колосов А. И., Лаврентьева А. Г., Изготовление печатных форм, М., 1963 (Технология полиграфического производства, кн. 1); Шульмейстер М. В., Монотип, кн. 1—2, М., 1961—63; Петрокас Л. В., Шнееров Л. А., Машины наборного производства, М., 1973.   В. Г. Ксенофонтов

скачать реферат Проект полиграфического производства, выпускающего упаковку для химической и фармацевтической промышленности

Заключение Для разработки дипломного проекта выбрана тема « Проект полиграфического упаковочного производства». Проект содержит технологическую и экономическую части, позволяющие более точно оценить деятельность полиграфического предприятия. В технологической части поэтапно рассмотрены все технологические процессы при производстве картонных упаковок для химической и фармацевтической отраслей. Выполнено обоснование выбора допечатного и печатного оборудования и материалов для изготовления данных картонных упаковок. А также подобрано лакировальное, вырубное и клеевое оборудование, в том числе и расходные материалы к этим технологическим процессам. Приведены возможные дефекты и методы их устранения, основные положения инструкций по технике безопасности на полиграфическом производстве, описаны благоприятные цеховые условия. Список используемой литературы1. « Печатание на листовых офсетных машинах» Б.И. Кочин, Москва 1976 г. 2. «I RACO Расходные материалы для печати 2007 г.» 3. «Офсетные печатные машины», Штоляков В. И., Федосеев А. Ф., Москва 1999 г. 4. «Технология изготовления печатных форм», под редакцией Шеберстова В. И., Москва, 1990 г. 5. «Технология печатных процессов», Раксин А.Н., Москва, 1989 г. 6. «Методические указания к курсовому проекту», Косе А.А., Санкт-Петербург, 2005 г.

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

В полиграфии применяется для подготовки оригиналов и исправления негативов и диапозитивов, предназначенных для фотомеханического изготовления печатных форм. РЕТЫ - древние кельто-иллирийские племена, расселившиеся в долинах Зап. и Центр. Альп; покорены римлянами в 15 до н. э. Античные авторы отождествляют ретов с этрусками. РЕУТ (Рэут) (Raut) - река в Молдавии, правый приток Днестра. 286 км, площадь бассейна 7760 км2. Средний расход воды в низовьях 6 м3/с. Используется для орошения. РЕУТОВ - город (с 1940) в Российской Федерации, Московская обл. Железнодорожный узел. 69,6 тыс. жителей (1993). Текстильные предприятия; НПО автоматизированных систем управления технологическими процессами и др. РЕУТОВ Александр Павлович (р. 1926) - российский ученый, член-корреспондент РАН (1991; член-корреспондент АН СССР с 1987). Труды по созданию информационных систем и оптоэлектронной аппаратуры для обработки информации. Государственная премия СССР (1978). РЕУТОВ Олег Александрович (р. 1920) - российский химик-органик, академик РАН (1991; академик АН СССР с 1964)

скачать реферат Современная типография

Современная типография, какой бы величины она ни была, должна состоять из трех основных подразделений: допечатного, печатного и послепечатного. Допечатные процессы могут включать в себя компьютерные системы обработки текста и иллюстраций, а также оборудование для изготовления печатных форм. В данной статье мы не касаемся этой области полиграфии. Предмет нашего рассмотрения – печатные и послепечатные, или отделочные, процессы, которые обычно вызывают много вопросов в связи с оснащением вновь создаваемой или реконструируемой типографии. А если поточней то речь пойдет о первой в России цифровой офсетной машине E-Pri 1000 фирмы I digo, Установленная в рекламно-издательском центре «Федоров». Говоря об отличительных особенностях машины E-Pri 1000 по сравнению с другими машинами, особенно отметим 100-процентный переход изображения с офсетного полотна на бумагу, резкость контуров растровой точки благодаря беспленочной технологии, четкость контуров штриховых элементов, возможность печатать более тонкие линии. E-pri 1000 идеально отвечает таким тенденциям на полиграфическом рынке, как экономичная печать малых тиражей по требованию, увеличению красочности, выполнение заказа в короткие сроки качественно при высокой производительности, быстрая смена информации в пределах одного заказа, совместимость с любой компьютерной платформой.

скачать реферат Особенности подготовки отдельных компонентов книжного издания печати

В новых технологиях фотографической промышленности вместо гидрохиноновых проявителей используется изосалициловая кислота, более безопасная для окружающей среды. При использовании абляционных фотопленок, которые не нуждаются в жидкостной химической обработке, загрязнение окружающей среды уменьшается. Монтаж полос (верстка) Совмещение текста и изображений на полосе происходит в процессе «верстки». При традиционном способе изготовления печатных форм исполнитель вручную в соответствии с макетом монтирует полосу из текста и изображений, обычно представленных в виде фрагментов фотоформ. Фрагменты укладывают на монтажную основу в нужном положении и закрепляют. От точности и тщательности монтажа напрямую зависит качество печати. Ошибки приводки, обусловленные этим этапом, в последующей печати уже почти невозможно исправить. Монтаж фотоформ производится на специальном столе. Его рабочей поверхностью служит стеклянная пластина, подсвечиваемая снизу рассеянным светом. Две перемещающиеся по сторонам перпендикулярные линейки позволяют производить точный монтаж.

скачать реферат Fujifilm (компания Фуджифилм)

Технология Super CCD раздвигает границы применения цифровой фотографии. Высшая награда Великобритании присуждена фирме FUJIFILM в 2002 году. Фирма FUJIFILM была удостоена королевской награды, присуждаемой лучшим предприятиям за деловую активность, HE QUEE ’S AWARDS FOR E ERPRISE 2002, в категории I OVA IO («Выдающиеся технологические нововведения»). В конце 1999 г. произошло заметное событие на рынке допечатного оборудования. Фирма FUJIFILM Elec ro ic Imagi g L d. (FFEI) начала серийный выпуск сделавшегося вскоре знаменитым устройства фотовывода Luxel F-9000 формата В1 с многолучевой записью на внутренней поверхности цилиндра. Скорость и точность Luxel F-9000 быстро оценили полиграфисты всего мира, в том числе и российские. За Luxel F-9000 последовала модель Luxel F-6000 формата В2 , а затем система прямого изготовления печатных форм Luxel Р-9600 СТР на пластинах FUJIFILM Brillia LP- 3 с фотополимерным слоем, чувствительным к излучению на длине волны 532 нм. В 2002 г. начаты серийные поставки систем СТР с записью фиолетовым лучом (405 нм) Luxel V-9600 C P, Luxel Vx-9600 C P формата В1 и Luxel Vx-6000 C P формата В2 , экспонирование в которых происходит на специально разработанные новые пластины FUJIFILM Brillia LP- V.

скачать реферат Оперативная полиграфия – как бизнес

Кроме возможности дублирования оборудования, одинаковый формат унифицирует формные и финишные технологии. Традиционный офсет дает также возможность использовать все многообразие офсетных красок (триадных, Pa o e, металлизированных, флуоресцентных), лаков и материалов для печати (бумагу, легкий картон, пленку, металлическую фольгу). Отличительная черта печатного салона – наличие всей технологической цепочки: от верстки до доставки тиража. Поэтому, кроме печатного, понадобится и разнообразное формное и финишное оборудование. Для изготовления печатных форм, кроме традиционного оборудования "компьютер – фотонаборный аппарат – проявка – монтажный стол – копировальная рама – процессор для проявки пластин" (стандартный набор для получения наиболее качественных и тиражестойких металлических форм), можно использовать более простые решения. Например, формы для работ, не требующих точного совмещения цветов, делают на обычном лазерном принтере. Финишное оборудование может быть самым разнообразным. Обязательно лишь наличие резальной машины, без которой работа типографии невозможна. Причем лучше купить более дорогую гидравлическую машину, так как отсутствие резервного оборудования в маленьком печатном салоне требует высокой надежности.

Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные
скачать реферат Перспективы цифровой печати в этикеточном и упаковочном производстве

До последнего времени большинство цифровых печатных систем имели возможность печати только в 4 основные, как мы их называем, шкальные, краски. Поэтому здесь особое значение имеет искусное использование системы управления цветами для возможно более точного представления особых при их соответствующей комбинации шкальных красок. Однако в противоположность обычной печати построение профилей цветов для машин цифровой печати выполняется очень просто. Здесь отсутствуют трудоемкое изготовление печатных форм с необходимыми на них контрольными элементами, а также простои машин, связанные с их трудоемкими и длительными приладками. 2. Послепечатная обработка включает целый ряд технологий К ней относятся: - фальцовка и биговка с их проблемами отслаивания толстослойных тонеров; - антифрикционные меры; - термосклеивание; - приклеивание с проблемой закрепления клеев; - стерилизация при упаковке продовольственных продуктов или продуктов питания для животных, где упаковка с этикеткой заполняется после печати и в заключение упрочняется тепловой обработкой. 3. Прочность, подлинность, надежность Здесь применительно к этикеткам и упаковкам могут быть отмечены: - обеспечение подлинности продуктов питания; - аспекты здоровья (соответствие установленным нормативам и соответствующим официальным допускам); - стойкость к нагреванию, например при стерилизации; - прочность к тепловому воздействию при обработке в духовке и микроволновой печи; - стойкость к глубокому замораживанию. 4. Особые печатные материалы Наряду с бумагой и полимерными материалами в этикеточном и упаковочном производстве могут применяться картон, металлизированные или полимерные пленки, а также соединительные материалы.

скачать реферат Системы CtP в флексографской печати

После записи изображения пластина промывается, как обычно, растворителем и подвергается заключительной обработке. Разрешение выводимого изображения составляет 2540 dpi. Технология C P в флексографской печати заняла прочное место и в настоящее время является составной частью высококачественного процесса изготовления печатных форм. Гомогенность слоя LAM постоянно совершенствуется, что обеспечивает воспроизводимое качество записи изображения. Например, современные формные пластины yloflex-D фирмы BASF Drucksys eme GmbH за счет оптимизации слоя LAM дают возможность высокоточного репродуцирования лазерной записи и хорошей механической стабильности при обработке формных пластин. Результатом этого является печать, соответствующая повышенным требованиям к качеству, на которое также оказывают положительное влияние соответствующие системы лазерной записи, за последнее время подвергшиеся значительным усовершенствованиям. Если первые системы были громоздкими, требовали больших затрат энергии и воды, а продолжительность жизни лазеров была невелика и составляла всего 500-1000 часов, после чего требовалась их замена, а калибровка и установка оптических элементов были очень трудоемким процессом, то в конце 90-х гг. разработчики предложили в качестве альтернативы новые лазерные устройства для применения с цифровыми флексографскими формными пластинами.

скачать реферат Развитие российского рынка этикеток

Специалисты Управления полиграфической промышленности МПТР России провели на одной из выставок "Labelshow" исследование по количественной оценке видов отделки этикеток, которое показало, что лакированием отделывается 65,8% от общего числа этикеток, фольгированием - 50%, тиснением - 33,2%. Это примерно совпадает с оценкой популярности разных видов этикетки, проведенной ИАЦ "Август Борг": тиснение фольгой - 45% от общего количества, ламинирование - 41,1%, конгревное тиснение - 33,3%, этикетки с припрессовкой голограмм - 17,2%. Выбор парка печатного оборудования диктуется требованиями рынка: тенденция к сокращению тиражей с увеличением наименований продукции приводит к росту популярности флексографских узкорулонных печатных машин с возможностями быстрого перехода с тиража на тираж. Производители узкорулонных машин делают их все более универсальнzыми, многооперационными, с высокой степенью автоматизации. Технология флексографской печати совершенствуется, использование УФ-флексографии, высоколиниатурных анилоксовых валиков, тонких полимерных форм, цифрового способа изготовления печатных форм позволяет достигать качества офсета.

скачать реферат Системы CtP в газетном производстве

Сегодня ведущей на рынке стала так называемая фиолетовая технология, хотя сильные позиции за последние годы завоевала и термическая технология. Для предприятий, которые хотят сделать шаг вперед в направлении C P, но охотнее хотели бы использовать у себя пока еще более дешевые обычные формные материалы, приемлемую альтернативу представляет технология записи информации на обычные формные материалы - C СP. Скорости имеющихся сегодня на рынке экспонирующих устройств системы C СP несколько уступают производительности систем C P. Но при этом применение технологии C СP не требует никакой значительной перестройки технологического процесса в печатном цехе или в допечатном подразделении. Разве что будут необходимы некоторые перенастройки печатного оборудования, а также новые определения значений растискивания точек и приращений тонов в градационной передаче. Четвертой технологией из области C P, о которой можно говорить, является изготовление печатных форм без применения химии или вообще без какой-либо обработки. Однако она характеризуется высокой стоимостью формных пластин и пока небольшой тиражестойкостью, а поэтому для газетного производства не играет существенной роли.

скачать реферат Схема СТР – технологии «компьютер – печатная машина»

Технология «компьютер – печатная машина» (технология C Pri , технология C Press, технология DI) – процесс печати и изготовления печатных форм (на материале, установленном непосредственно на формном цилиндре в офсетной печатной машине) путем прямого экспонирования, лазерного гравирования или другого способа создания печатающих и пробельных элементов с управлением от ЭВМ издательской системы. Эта технология используется в машинах цифровой печати для изготовления красочных малотиражных изданий, в которые необходимо вносить изменения в содержание полос во время печатания тиража. На некоторых из этих машин возможно внесение изменений в каждый отдельный оттиск. Эта технология в зависимости от конструкции печатной машины может быть разделена на две группы: 1) compu er- o-pri (C Pri ) и 2) compu er- o-press (C press, Direc Imagi g). 1. Compu er - o - pri - печатная форма изготавливается непосредственно на формном цилиндре печатной машины в процессе печатания. Она переменная и в нее можно вносить изменения в процессе печатания после каждого оборота формного цилиндра. 2. Compu er - o - press (DI-технология) - печатная форма изготавливается на укрепленном на формном цилиндре печатной машины формном материале.

Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки
Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
скачать реферат Разработка технологии по изготовлению книжного издания по искусству

Печатные формы, изготовленные негативным копированием, обычно используют для печати текста тиражом до 100000 экземпляров. Для печати своего тиража я выбрала способ офсетной печати, т.к.: 1. Формы офсетной печати обладают высокой тиражестойкостью. 2. Офсет наиболее современный и продуктивный вид печати, который в значительной степени вытеснил другие способы печати. 3. Офсет позволяет высококачественно воспроизводить многоцветные изображения и тексты. 4. офсетные печатные машины обладают высокой скоростью и продуктивностью. Схема прохождения издания в производстве. Входной контроль текстовых Входной контроль изобразительных оригиналов оригиналов Набор текста Сканирование и обработка иллюстраций цветопроба Правка Вёрстка полос Получение копий с полос Чтение I типографской корректуры в полосах Правка Распечатка Получение копий с полос Чтение издательской корректуры в полосах и подпись в печать Правка по итогам I издательской корректуры Изготовление диапозитивов полос Контроль качества диапозитивов Монтаж диапозитивов Контроль качества монтажа диапозитивов Изготовление печатных форм Контроль качества печатных форм Передача печатных форм в печатный цехСуществуют три основных метода прохождения издания в производстве: -граночный -безграночный -по оригинал-макету, который исключает корректурный обмен между типографией и издательством, так как оригинал-макет подписывается одновременно «в набор и печать».

скачать реферат Технология изготовления печатных плат

смотреть на рефераты похожие на "Технология изготовления печатных плат " Министерство Науки и Образования Республики Молдова Колледж Микроэлектроники и Вычислительной Техники Кафедра вычислительной техники Реферат Технология Тема работы: Технология изготовления печатных плат. Работу выполнил студент: Мурзин Юрий. г. Кишинёв 2000.1. Классификация методов конструирования печатных плат и узлов. 3 2. Процесс изготовления печатной платы 4 3. Сравнительные характеристики методов производства и обоснование применяемого в данном проекте. 5 4. Металлизация сквозных отверстий. 6 5. Попарное прессование. 6 6. Метод послойного наращивания. 6 7. Составление блок схемы типового техпроцесса. 7 8. Описание ТП. 8 9. Выбор материала. 10 10. Основные характеристики: 10 11. Основы безопасности производства печатных плат. 11 12. Библиография 13 Классификация методов конструирования печатных плат и узлов. При конструировании РЭА на печатных платах используют следующие методы. Моносхемный применяют для несложной РЭА. В том случае вся электрическая схема располагается на одной ПП. Моносхемный метод имеет ограниченное применение, так как очень сложные ПП неудобны при настройке и ремонте РЭА.

скачать реферат Детектор излучения сотового телефона

Схема выполнена на одной двухсторонней печатной плате размером 65х50мм. Для печатной платы разработан сборочный чертёж печатной платы, показанный в графической части лист 3 . Также были описаны конструктивные особенности элементов устройства и печатной платы, выполнен расчет технологичности конструкции, включающий расчет комплексного показателя технологичности, который равен К=0,77. Показатель соответствует нормативному значению для единичного производства. В технологическом разделе был разработаны подготовительные операции производства ПП в субтрактивных методах. Также определены технологические режимы, технологическое оборудование, инструменты и приспособления, используемые при выполнении технологических операций. Технология изготовления печатной платы «Детектора излучения сотового телефона» представлена в графической части лист 5. Конструкция устройства представляет собой законченное изделие, изготовленное на одной печатной плате и помещенное в специальный корпус. Разработал Яковенко М.В. ККЭП 2201 028 000 лист Проверил Дегтярева Н.Е. изм лист № докум Подпись Дата

скачать реферат История развития отечественного фотонабора

Кодирование, правка и верстка текста выполнялись на специально созданных фотонаборных и фотовыводных аппаратах, разработкой которых занимались АО “Ленполиграфмаш”, НПО “Полиграфмаш”, НИИ периферийного оборудования (Киев), Институт кибернетики АН Украины, ВНИИполиграфии и ряд других организаций. Появление и быстрое распространение практически во всем мире относительно дешевых персональных компьютеров IBM PC и Maci osh в начале 1980-х гг. привели к резкому ускорению развития автоматизированных систем переработки текста и иллюстраций. Результатом стали унификация и революционное преобразование методов допечатной подготовки – т.е. изготовления печатных форм – изданий. Это сделало ненужными специализированные наборно-корректурные, верстальные аппараты, видеотерминалы для проведения корректуры изображений. Вычислительные возможности, огромная оперативная и долговременная память персональных компьютеров позволили с высокой скоростью осуществлять обработку не только черно-белых, но и цветных изображений. Изготовление фотоформ цветоделенных высоколинеатурных изображений потребовало создания фотовыводных устройств, которые обладали существенно большим разрешением, чем первые лазерные фотонаборные машины.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.