телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Всё для дома -30%

все разделыраздел:Медицинаподраздел:Медицина

Радіаційна медицина

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Правильна форма пухлини. Чіткі контури. Відсутність пошкодження кістки навколо пухлини. IV.Синдром злоякісної пухлини. . Деструкція кістки. Неправильна форма. Нерівний контур. Періостальний козирьок або голчастий періостоз. V.Синдром запального ураження суглоба. . Звуження рентгенівської суглобової щілини. Стоншення або руйнування замикаючої пластинки в обох суглобових кінцях. Остеопороз суглобових кінців кісток. Деструктивні вогнища в підхрящовому шарі губчатої речовини епіфізів. VI.Дегенеративпо-дистрофічніураження суглобів. Звуження рентгенівської суглобової щілини. Потовщення замикаючої кісткової пластини в суглобових кінцях. Потовщення (склероз) підхрящового шару кісткової тканини в обох суставних кінцях, особливо в найбільш навантаженних його ділянках. Додаткові рентгенологічні ознаки: кісткові розрастання по краях суглобових поверхонь (збільшують суставні поверхні; деформація суглобових поверхонь; поява округлих просвітлень в суставних кінцях кісток (кистовидні утворення мають правильну форму, чіткі, гладкі контури та не містять секвестрів). 3. Променеве дослідження органів дихання. Променева анатомія та фізіологія органів дихання 3.1 Актуальність теми Знання можливостей, показань та протипоказань до застосування різних методів променевої діагностики органів дихання, вміння визначити послідовність призначення та доцільність використання різних методів візуалізації – обов'язково потрібно кожному лікарю. Своєчасна діагностика різних патологічних станів легень, проведення диференційної діагности між ними допоможе правильно вибрати тактику щодо подальшого лікування хворих. В Україні методом скринінгової візуалізації легень є флюорографія. Рентгенографію доречно виконувати всім пацієнтам з сумнівним результатом флюорографічного дослідження та всім стаціонарним хворим з клінічною підозрою на хвороби легень, при травмах грудної клітки та політравмах, хворим з невизначеною причиною лихоманки, при онкологічних захворюваннях (у Німеччині рентгенографія органів грудної клітки проводиться тільки кожному третьому стаціонарному хворому). 3.2 Навчальна мета Навчити студентів правильно обирати необхідний метод променевого дослідження органів дихання, вивчити переваги та недоліки кожного з них.

Знати можливості УЗД, КТ, МРТ у дослідженні органів дихання системи, покази до їх застосування. Основні покази і протипокази до променевого дослідження органів дихання. Нормальна променева анатомія і основи фізіології органів дихання: будова в рентгенівському зображенні, вікові особливості будови органів дихання. Порядок вивчення та опису результатів променевого дослідження органів дихання. 3.2.1 Студент повинен знати: основні методи та додаткові методики променевого дослідження для вивчення морфологічних змін органів дихання; можливості методик дослідження, що виконуються за спеціальними показами (неінвазивних: та інвазивних); методи вивчення функції легень, функціональні проби та їх значення для вивчення функції легень; принципи отримання зображення, покази, протипокази до застосування методів променевого дослідження органів дихання; контрастні речовини і РФП, які використовуються для променевого дослідження органів дихання; рентгеноанатомію органів грудної порожнини; вікові особливості променевої анатомії та фізіології легень. 3.2.2 Студент повинен вміти та опанувати: правильно вибирати метод променевого дослідження органів дихання; визначати черговість застосування методів променевого дослідження органів дихання; знаходити зображення всіх структур органів дихання здорової людини на рентгенограмах у стандартних проекціях та визначати відмінності у дітей та дорослих; вирізняти нормальну променеву анатомію органів грудної порожнини від патологічної; складати план та описувати рентгенограми органів грудної порожнини; навички правильно встановлювати на негатоскоп рентгенограму органів грудної порожнини, визначати методику дослідження та проекцію; оцінити результати методу променевого дослідження органів дихання; будувати алгоритм подальшого променевого обстеження пацієнта. 3.3 Зміст теми та поради студенту ОСНОВНІ МЕТОДИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІВ ДИХАННЯ Первинні Рентгенографія Флюорографія Рентгеноскопія Додаткові I.Методи другої черги Звичайна томографія КТ II.За спеціальними показами НА.

Остеосцинтіграфія – відображає процес кісткоутворення внаслідок накопичення остеотропних РФП (99т-Тс-фосфанат) у незрілій кістковій тканині. Враховуючи те, що фіксація РФП у кістковій тканині не пов'язана зі збільшенням її кількості чи зі зменшенням, тому цей метод має переваги перед рентгенодіагностичним при первинних ураженнях кісткового мозку. Перевагою сцинтіграфії є визначення патологічних змін у кістках в доклінічних стадіях або при ранніх клінічних проявах, візуалізація всього скелета (із збільшенням кількості обстежень при рентгенографії – збільшується променеве навантаження). При системних та множинних ураженнях скелету показана сцинтіграфія, як первинний метод з наступною рентгенографією ділянок підвищеного накопичення РФП. Головні покази до первинного використання остеосцинтіграфії: клінічна підозра на множинні та системні ураження кістяка; остеомієліт у перші 10–14 діб; пошук метастазів при встановленому раку молочної та передміхурової залози, легень, нирок та щитоподібної залози. (Необхідно пам'ятати, що РФП фіксуються у ділянках фізиологічної перебудови кісткової тканини, тому увагу треба звертати на вогнища гіперфіксації РФП, або розповсюджені зміни та проводити їх співставлення з клінічними даними, рентгенологічними та іншими діагностичними даними у динаміці. Додаткові методи візуалізації кісток КТ та МРТ. Комп'ютерна томографія краще ніж рентгенографія визначає збільшення та зменшення кісткової тканини і дозволяє проводити дослідження в аксілярній проекції, що дає можливість отримати більше інформації в анатомічних ділянках зі складною будовою та несприятливими умовами щодо рентгенологічного зображення (хребет, куприк, кістки миски та ін.). Загалом на використання КТ при дослідженні кістяка припадає не більше 2% досліджень. Магнітпо-резонансна томографія має переваги над рентгенографією та КТ у відображенні кістковомозкових тканин (але погано оцінює кортикальний шар). МРТ використовують для визначення ураження кісткового мозку у хворих з мієло – та лімопроліферативними захворюваннями, асептичним некрозом кістки, остеомієлітом, кістковомозковим набряком, метастазами раку. УЗД не є радиаційно небезпечним методом і використовується при дослідженні м'яких тканин опорно-рухової систем й. Основні методи діагностики опорно-рухової системи Вид патології Первинні Додаткові Захворювання кісток Рентгенографія Остеосцинтиграфія КТ Звичайна томографія Денситометрія МРТ Кістковомозкові ураження Остеосцинтиграфія Рентгенографія Захворювання суглобів Остеосцинти граф ія УЗД Рентгенографія Артрографія КТ-артрографія МРТ М Р-артро граф і я Захворювання м'яких тканин УЗД МРТ КТ Рентгенографія МЕТОДИ ПРОМЕНЕВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ СУГЛОБІВ Первинні Рентгенографія Остеосцинтіграфія УЗД Додаткові I.Методи другої черги МРТ За спеціальними показами Неінвазивні тамалоінвазивні УЗД з КДК та ЕДК КТ МРТ з внутрішньовенним контрастуванням Функціональна та кімо-МРТ ІІБ. Інвазивні Артрографія (метод другої черги при неможливості зробити МРТ) КТ-артрографія МР-артрографія 2. Променева діагностика захворювань опорно-рухової системи (травми, запальні захворювання, пухлинне ураження) 2.1 Актуальність теми Знання можливостей, показань та протипоказань до застосування різних методів променевої діагностики захворювань опорно-рухової системи, визначення переваг та обмежень використання як первинних так і додаткових методів візуалізації, вміння визначити послідовність призначення та знати доцільність використання різних методів візуалізації – обов'язково потрібно кожному лікарю.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Исцеление человека

Но сейчас мы - ради логической полноты изложения - должны вступить в те сферы, где чувства подавляющего большинства читателей еще не развились до способности восприятия тех тонких материй, о которых пойдет речь, а существующие приборы пока принципиальна не способны их улавливать. Что можно по этому поводу сокрушенно заметить? Хотя бы то, что единодушное голосование даже ста дальтоников против показаний одного человека, видящего разные цвета, не может отменить существования этих цветов в окружающем нас мире, - подобно тому, как наличие ультрафиолетового и инфракрасного отделов в цветовом спектре, которые хорошо воспринимают кошки и змеи, не означают, что мы правы в отрицании этих элементов диапазона радуги. Отсутствие блока УКВ в моем примитивном приемнике никак не означает, что на данной частоте не ведется особо качественного радиовещания, и, значит, правильно было бы не отрицать существования ультракоротких волн, а обзавестись прибором, способным фиксировать их излучение. Данное предисловие необходимо для постановки вопросов о прямой связи существующей между состоянием нашего здоровья и наличием у человека иных тел наряду с тем плотным физическим телом, о разных этажах которого говорилось здесь до сих пор и которым только и занимается официальная медицина

скачать реферат Молекулярно-генетичні маркери раку молочної залози у осіб різних вікових груп

АНОТАЦІЯ Pассі Xоссейн. Молекулярно-генетичні маркери раку молочної залози у осіб різних вікових груп.-Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 - генетика.- Науковий центр радіаційної медицини АМН України, Київ, 2008. Дисертаційна робота присвячена визначенню можливості використання мутацій в генах ВRCA1, ВRCA2 та мітохондріальній ДНК у якості молекулярно-генетичних маркерів ризику виникнення раку молочної залози у осіб різних вікових груп з Ірану і України. В роботі вперше досліджена поширеність сімейного та несімейного раку молочної залози у жінок з Ірану. Як в Україні, в Ірані були відмічені аналогічні рівні зростання частоти захворюваності жінок старших вікових груп. Розраховано дані про частоту мутації 5382i sC і 185delAG в гені BRCA1 та 6174del в гені BRCA2 у хворих на рак молочної залози з Ірану та України. Показано, що мутації мтДНК4977 можуть виступати в якості молекулярно-генетичних маркерів, які слід використовувати при визначенні ступеня спадкової схильності до РМЗ.

Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные
 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

Radon) - Rn, химический элемент VIII группы периодической системы, атомный номер 86, атомная масса 222,0176, относится к благородным газам. Радиоактивен; наиболее устойчив 222Rn (период полураспада 3,8 сут). Образуется при распаде радия (отсюда название). Плотность 9,81 г/л, tкип 62 .С. Применяется в научных исследованиях, металлургии и медицине. РАДОНЕЖ - древнерусский город 14-16 вв. (остатки древнего Радонежа - ныне городище в д. Радонеж Сергиевопосадского р-на Московской обл.). Ремесленный центр, резиденция удельного князя. Родина Сергия Радонежского. РАДОНОВЫЕ ВАННЫ - из воды естественных радоновых источников или обычной пресной воды, насыщенной радоном, для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы и др. РАДОСЛАВОВ Васил (1854-1929) - премьер-министр Болгарии в 1886-87, 1913-18. Один из основателей (1887) и лидер Либеральной партии (т. н. радослависты), существовавшей до 1920. Проводил прогерманскую политику. С 1918 в Германии. РАДУ ВЕЛИКИЙ (Radu cel Mare) (?-1508) - господарь Валахии (с 1495)

скачать реферат Діяльність уряду України в галузі екології

Діяльність уряду України в галузі екології МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра розміщення  продуктивних сил Київ - 1999 План Положення про діяльність Мінекобезпеки України. Основні напрямки діяльності Мінекобезпеки України. Еколого-економічна політика. Реформування та вдосконалення системи управління природокористуванням. Екологічна безпека. Ядерна та радіаційна безпека. Міжнародна діяльність. Підсумки. Положення про діяльність Мінекобезпеки України Міністерство охорони навколишнього природнього середовища та ядерної безпеки (Мінекобезпеки) України організовує свою діяльність відповідно до Положення про Міністерство, затвердженого Указом Президента України від 10 лютого 1995 року. Основними завданнями Мінекобезпеки є: проведення державної екологічної, науково-технічної та економічної політики, спрямованої на збереження та відтворення безпечного для існування живої та неживої природи навколишнього середовища; забезпечення безпеки функціонування та розвитку ядерного комплексу в мирних цілях, захист життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища; досягнення стійкого соціально-економічного розвитку та гармонійної взаємодії суспільства і природи, захист екологічних інтересів України.

 Словарь астрологических терминов

Солнце проходит его с 20 февраля по 19 марта. Дает людей нудноватых, не умеющих радоваться жизни, замкнутых, одиноких. Впрочем, они могут быть крупными специалистами в какой-л. области. КУНДАЛИ (Kundali, санскр. "змея"): круг, кольцо зодиакальных созвездий в индийской астрологии. Так наз. также космограмму, натальную или иную. КУНДАЛИНИ (Kundalini, от санскр. "змея"): канал жизненной энергии в индийской философии, пассивный принцип (ср. инь); "особый проход для жизненной силы (Шри Бхагван Pаджнеш), путь, соединяющий чакры (см.). Когда энергия проходит через к., чакры начинают вибрировать, вращаться, трансформируя ее и передавая дальше. Змея в древней Индии счит. одним из наиболее сильных и красивых существ, поэтому и была избрана символом к. КУНPАТ, Генрих (Heynrich od. Henri Khunrath, 1560-1601): великий немецкий герметик, алхимик и оккультист XVII в., автор сочинений по изучению Каббалы, последователь Парацельса. Учился медицине в Унив-те Базеля, позже практиковал в Гамбурге и Дрездене. Pодоначальник "христианской каббалы": его взгляды во многом определили картину мира розенкрейцеров

скачать реферат Вплив масажу на різні системи організму

Особливо великий вплив прийомів розминки на м'язову систему. Розминка є активним подразником і сприяє максимальному підвищенню працездатності утомлених м'язів, оскільки масаж є свого роду пасивною гімнастикою для м'язових волокон. Підвищення працездатності спостерігається і при масажі м'язів, що не брали участь у фізичній роботі. Це пояснюється генерацією під впливом масажу чутливих нервових імпульсів, які, потрапляючи в центральну нервову систему, підвищують збудливість центрів управління масажованих і сусідніх м'язів. Тому при стомленні окремих м'язових груп доцільно масажувати не лише стомлені м'язи, але і їх анатомічні і функціональні антагоністи. Вплив масажу на серцево-судинну і лімфатичну системи Основне завдання масажу – відновлення нормального перебігу змінних процесів (обміну речовин, енергії, біоенергії) в тканинах, органах, системі органів. Безумовно, формуванням серцево-судинної системи належить тут первинне значення як структурній базі, свого роду, «транспортній мережі» для обміну речовин. Такої точки зору дотримується як традиційна, так і нетрадиційна медицина. Масаж, надаючи великий вплив на циркуляцію лімфи, прискорюючи її відтік.

скачать реферат План промененевого обстеження (діагноз: цироз печінки. Варикозне розширення вен стравоходу)

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Кафедра променевої діагностики і терапії з курсом радіаційної медицини Зав. кафедри: проф. Ковальський О.В. Викладач: Ясько В.В. ПЛАН ПРОМЕНЕВОГО ОБСТЕЖЕННЯ Діагноз: Цироз печінки. Варикозне розширення вен стравоходу Виконав: студент 3-а групи 3 курсу медичного факультету №1 Сенько А.І. Вінниця 2009р. ПЛАН ОБСТЕЖЕННЯ: УЗД печінки Сцинтиграфія печінки Доплерівська ультрасонографія МРТ печінки Комп ютерна томографія з контрастуваннямВидно зменшення в розмірах печінки з вузловими контурам, варикозне розширення вени (вказано чорною стрілкою) і сильно виражений асцит (вказано білою стрілкою). 6. РадіогепатограмаНакопичення і виведення паренхіматозними клітинами печінки введеного індикатора сповільнено, що свідчить про порушення функції печінки.7. СпленопортографіяНаявність підпечінкового блоку (вказано чорною стрілкою) 8. ГепатовенографіяНеоднорідність тіні контрактованої частини сегмента. Ретроградний потік в портальні вени.9. Рентгенограма стравоходуЗображує варикозне розширення вен стравоходу: стравохід трохи розширений.

скачать реферат Вимірювання температури

Багато реальних тіл, такі, як кераміка, оксиди металів, вогнестійкі вироби, графіт і ін., є практично сірими. У цьому зв'язку переваги колірного методу вимірювання очевидні, тому що колірна температура багатьох твердих і рідких тіл значно менше відрізняється від істинної температури, чим яскравісна або радіаційна. Фотоелектричні пірометри. На відміну від оптичних візуальних пірометрів фотоелектричні пірометри є автоматичними. Чутливими елементами, що сприймають променисту енергію, у цих приладах можуть служити фотоелементи, фотомножники, фотоелементи опору і фотодіоди. Вимір температури фотоелектричними пірометрами, як і оптичними візуальними, засновано на залежності спектральної яскравості тіла від його температури. Фотоелектричні пірометри за принципом дії бувають двох типів. До першого типу відносяться прилади, у яких сприймана приладом промениста енергія, потрапляючи на чутливий елемент, змінює його параметри (фотострум, опір). У приладах другого типу вимір променистої енергії здійснюється компенсаційним методом, тут чутливий елемент працює в режимі нуль-індикатора, порівнюючи інтенсивності випромінювання від вимірюваного тіла і стабільного джерела випромінювання - мініатюрної лампочки накалювання.

скачать реферат Екологія людини – наука про антропоекосистемах, їх структурі, динаміки і функціонуванні

Реферат на тему: Екологія людини – наука про антропоекосистемах, їх структурі, динаміки і функціонуванні План 1.Антропоекосистема. 2. Рівні циркуляції інформації усередині антропоекосистеми 3. Дослідження екології людини 4. Рівні досліджень екології людини 5. Екологічно небезпечні речовини 6. Забруднення навколишнього середовища 7. Безпека в екології людини 8. Місто Пенза 9. Викиди в місті Пенза 10. Стан атмосферного повітря 11. Водна сфера 12. Земля і грунт 13. Радіаційна обстановка 14. Чинники, що впливають на здоров'ї городян 15. Особливості захворюваності населення Пензенської області 16. Вплив якості питної води на населення міста Пенза 17. Вплив атмосферного повітря на здоров'ї населення Пензи і області 1. Антропоекосистема Антропоекосистема - підрозділ місця існування людини, у всіх своїх частинах що володіє схожістю природних, соціально-економічних, виробничих, еколого-гігієнічних, культурно-побутових умов життєдіяльності населення, які формують світосприймання і екологічну свідомість, рівень здоров'я, демографічну поведінку, фізичну зовнішність, трудові навики, спосіб життя, обряди і звичаї, вибір релігії, професійні переваги і ін.

Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Вантуз вакуумный "PRO Pump", с двумя адаптерами.
Вантуз вакуумный STAYER PROPump, применяется для прочистки засоров в канализационных трубах гидравлическим ударом. Вакуумный вантуз STAYER
674 руб
Раздел: Вантузы
скачать реферат Чорнобильська катастрофа і її наслідки

Зміст Введення 1 Джерела й характеристика радіаційного забруднення 1.1Характеристика радіаційного забруднення 1.2ПО «Маяк» 1.3 Чорнобиль. 2 Поширення радіаційного забруднення 2.1 Радіоактивне забруднення повітряного середовища 2.2 Радіоактивне забруднення водного середовища 2.3 Радіоактивне забруднення ґрунту 2. Радіоактивне забруднення рослинного й тваринного миру 3 Переробка й нейтралізація радіаційних відходів 4. Радіаційна обстановка в Краснодарському краї. 5 Можливі наслідки застосування ядерної зброї масової поразки Висновок Список літератури Введення Радіоактивне забруднення біосфери це перевищення природного рівня змісту в навколишнім середовищі радіоактивних речовин. Воно може бути викликано ядерними вибухами й витоком радіоактивних компонентів у результаті аварій на АЕС або інших підприємствах, при розробці радіоактивних руд і т.п. При аваріях на АЕС особливо різко збільшується забруднення середовища радіонуклідами (стронцій-90, цезій-137, церій-141, йод-131, рутеній-106 і ін.). У цей час, за даними Міжнародного агентства по атомній енергетиці. (МАГАТЕ), число діючих у світі реакторів досягло 426 при їх сумарній електричній потужності близько 320 ГВт (17% світового виробництва електроенергії).

скачать реферат Біологічна дія радіації

Не менш сприйнятлива до впливу випромінювання кров. Лейкоз або рак крові - один з розповсюджених ефектів прямого впливу радіації. Заряджені частинки проникають у тканини організму, втрачають свою енергію внаслідок електричних взаємодій з електронами атомів Електричне взаємодія супроводжує процес іонізації (виривання електрона з нейтрального атома) Фізико-хімічні зміни супроводжують виникнення в організмі надзвичайно небезпечних 3. А.В. ШУМАКОВ Короткий посібник з радіаційної медицини Луганськ -2006 4. Бекман І.М. Лекції з ядерної медицини 5. Л.Д. Лінденбратен, Л.Б. Наумов Медична рентгенологія. М. Медицина 1984 6. П.Д. Хазов, М.Ю. Петрова. Основи медичної радіології. Рязань, 2005 7. П.Д. Хазов. Променева діагностика. Цикл лекцій. Рязань. 2006

скачать реферат Охорона праці та техніка безпеки

Залежно від фізико-хімічних властивостей горючих матеріалів пожежі класифікуються: клас А – горіння твердих речовин; клас В – горіння рідких речовин; клас З – горіння газоподібних речовин; клас Д – горіння металів і металовмісних речовин. Для встановлення нормативних вимог по забезпеченню вибухопожежної і пожежній безпеці приміщень і будівель відносно планування і забудови, поверховості, конструктивних рішень і інженерного устаткування керуються даними про категорії приміщень і будівель: категорія А – вибухопожеженебезпечна, горючі гази, легкозаймисті рідини; категорія б – вибухопожеженебезпечна, пальні пил або волокна, легкозаймисті рідини; категорія В – пожеженебезпечна, пальні рідини, тверді пальні і речовини і матеріали; категорія Г – негорючі речовини і матеріали в гарячому, розжареному або розплавленому поляганні; категорія Д – негорючі речовини і матеріали в холодному поляганні. Радіаційна безпека Джерелами іонізуючих випромінювань є природні і штучні радіоактивні речовини, медичні препарати і установки. За способом дії опромінювання може бути зовнішнім і внутрішнім.

скачать реферат Этнопедагогическая афористика в формировании культуры межнационального общения младших школьников

И радости вашей никто не отнимет от вас!» (Иоан., 8). Апостол Павел настойчиво советует: «Радуйтесь всегда в Господе и еще говорю: радуйтесь!». Современная экспериментальная медицина бесстрастно констатирует: наличие в организме достаточного количества гормонов повышает сопротивляемость болезням, а гормоны, эти жизнетворные вещества, множатся в организме только при радостном настроении. А вот лабораторные анализы крови человека, пребывающего в состоянии подавленности, раздражения, злости, гнева свидетельствуют о наличии в ней токсинов, отравляющих его внутренние органы; т.е. своими негативными эмоциями, на кого бы они не были направлены, человек наказывает прежде всего самого себя. Иногда причину болезни народ связывал с действием сил, влиянием «иного мира». Так, например, в ингушском фольклоре существует своебразная формула пожеланий – заговаривание болезни («лазар хестор» букв. «хвалить болезнь»). В сопровождении определенных процедур такое славословие было призвано обмануть, привлечь внимание олицетворяемой болезни к другим местам обитания, чтобы ей разонравились существующие условия, и она ушла, покинула тело больного.

скачать реферат Розвиток сучасної психології

Якщо для істориків психології вкрай важливі відомості про роки, проведених Скиннером у Гарварді, вони можуть спробувати розшукати його однокашників або, принаймні, їхні щоденники й листи, і зрівняти їх спогади про Скиннера студента з його власними. Біограф Скиннера Деніел Бьерк так і зробив. Колишній однокашник Скиннера розповів Бьерку, що той завжди раніше всіх закінчував лабораторні роботи, решту дня проводив, бавлячись грою в пінг-понг. Таким чином, іноді дозволити суперечки із приводу історичних невідповідностей можна, звернувшись до інших джерел. Подібний метод застосовувався відносно трактування деяких випадків з життя Зиґмунда Фрейда в його власному викладі. Фрейд любив зображувати себе мучеником, що приніс своє тлінне тіло на вівтар психоаналізу; провидцем, постійно зневажуваним і гнаним: тим, кого паплюжила традиційна медицина й психіатрія. Перший біограф Фрейда. Ернест Джоунс, у своїх книгах проповідував саме цей образ. Але недавно виявлені матеріали говорять про зворотний: роботи Фрейда не очорнялися й не ігнорувалися.

Лента безопасности Lubby, мягкая, универсальная "особо широкая", 2 метра.
Мягкая универсальная лента: 2 метра, идеальна для краёв кроватки, столов и для острых углов удобно регулировать нужную длину, надежное
440 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: голубой).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Аэрозоль от насекомых супер универсальный "Чистый Дом" (двойное распыление), 600 мл.
Эффективное и экономичное средство мгновенного действия для уничтожения всех видов летающих и ползающих насекомых: мухи, комары, мошки,
396 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
скачать реферат Финансы Украины

По конкретным источникам неналогового гос. и местн. бюджета: ·за услуги гос-ва через уполном. ими органы, ·получение гос-вом по праву соб-ти, ·сборы, ·доходы от применения фин. санкций, ·прочие доходы. Неналоговые доходы: ·гос. пошлина, ·отчисления по геолого-разведовательным работам, ·уплата за соц. использование природных ресурсов, ·отчисления на содержание и ремонта автодорог. 26. Роль бюджетной комиссии ВРУ в разработке З-на о Гос-ном бюджете на 1997г. Постійна комісія з питань бюджету готує доповідь і таблицю про підтримані поправки і перелік відхилених поправок. Текст доповіді та інші матеріали роздаються депутатам не менш як за 5 днів до засідання Верховної Ради, на якому заслуховується доповідь комісії з питань бюджету про поправки до проекту бюджету і провадиться перше читання проекту закону про Державний бюджет. Після обговорення доповіді на голосування ставиться постанова про схвалення висновків і пропозицій постійної комісії з питань бюджету. Якщо така постанова не підтримується. Верховна Рада приймає рішення або про повернення доповіді на доопрацювання в постійну комісію з питань бюджету або про розгляд на пленарному засіданні всіх поправок, що надійшли до постійної комісії з питань бюджету.

скачать реферат Конституцiя Украiни - фундамент подальшоi розбудови правовоi держави

Цей Договір забезпечив умови для пришвидшення конституційного процесу.3) 8 червня 1995 року – 28 червня 1996 року. Даний етап мав суттєві особливості, що рідко зустрічаються у світовій практиці. Саме на цьому етапі відбулися наступні вирішальні щодо прийняття сучасної Конституції події: - 24 листопада 1995 року Конституційна комісія створила на своєму засіданні нову Робочу групу з підготовки проекту Конституції; - Конституційна комісія схвалила проект, представлений Робочою групою, і передала його разом їз зауваженнями і пропозиціями членів Конституційної комісії на розгляд Верховної Ради; - 5 травня 1996 року Верховна Рада створила Тимчасову спеціальну комісію з доопрацювання проекту Конституції; - Верховна Рада обговорила більшість статей Конституції і прийняла нову Конституцію переважною, кваліфікованою більшістю голосів; - 28 червня 1996 року після завершального редагування тексту Конституції Верховна Рада остаточно прийняла Конституцію України, а 12 липня її урочисто підписали Президент України й Голова Верховної Ради України. Конституція 1997 р. – Основний Закон сучасної Української держави 2.1.Загальні засади конституційного ладу України Будь-яка конституція покликана встановити певні правила, за якими мають будуватися найважливіші суспільні відносини.

скачать реферат Регламент Верховного Совета Украины

Лише вона може виступати від імені народу.Таблиця “ Компетенція органів Верховної Ради України” Сфера Голова Верховної Президія Секретаріат Комісії Ради Законодавча Кадрова Організаційна СХЕМА СТРУКТУРИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ПЛАН. 1) Склад Верховної Ради України. 2) Компетенція Верховної Ради України. 3) Порядок та організація роботи Верховної Ради України. 4) Зміст Закону о регламенті Верховної Ради України. 5) Висновок. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:1) Конституція України. 2) Основи правознавства. І.Коляда, Я.Лозовий. 3) Журнал «Відомості Верховної Ради України» №35.----------------------- ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 450депутатівГолова Верховної Ради Прези- діяСекре- таріатКомі- сіїПерший заступ- никЗаступ- ник

скачать реферат Выборы как форма непосредственной демократии

Вибори, що проводяться у одномандатних виборчих округах у разі втрати депутатського мандата або дострокового припинення повноважень депутата чи сільського, селищного, міського голови на підставах і в порядку, передбачених Конституцією України і законами України. 5) вибори, що проводяться в разі утворення нової адміністративно- територіальної одиниці. За кількісною ознакою участі виборців вибори бувають: 1) загальними, основними, коли в них за законом мають право брати участь всі виборці держави; 2) частковими (додатковими), коли поповнюється склад Верховної Ради України, місцевих рад в разі дострокового вибуття деяких депутатів, або визнання виборів недійсними. З огляду на правові наслідки вибори поділяють на: 1) дійсні — це вибори, проведені у порядку, визначеному Конституцією України і відповідному виборчому законі; 2) недійсні — вибори, в ході яких мали місце порушення виборчого законодавства, які вплинули на підсумки виборів. За порядком визначення результатів виборів розрізняють такі виборчі системи: 1) мажоритарна; 2) пропорційна; 3) змішана. Мажоритарна система є найстарішою серед виборчих систем.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.