телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКрасота и здоровье -30% Образование, учебная литература -30% Рыбалка -30%

все разделыраздел:Медицина

Роль порушення обміну ліпідів у прогресуванні діабетичної нефропатії

найти похожие
найти еще

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
I was revealed ha progressive chro ic hyperglycaemia i DM pa ie s was accompa ied by a i creasi g co ce ra io of lipids i blood a d a heroge ic ypes of hyperlipidaemia, hereby havi g ega ive i flue ce o he s a e of microhaemocircula io a d rophic fac ors. he i creasi g me abolic dis urba ces pass wi h he developme of hyperhomocys ei aemia, which exer s a correla ive effec o he s a e of lipid me abolism. he use of a herapeu ic complex, which i cluded Espalipo , i pa ie s wi h DM ypes 1 a d 2 had a expressed herapeu ic effec wi h res ora io of me abolic processes, he me abolism of pro ei s, carbohydra es, e zymes, bioeleme s, he s a e of he blood coagula io sys em, as well as improveme s i lipid me abolism a d he fu c io al s a e of he kid eys, hereby preve i g he developme of D . Key words: diabe es melli us, diabe ic ephropa hy, hyperlipidaemia, homocys ei , Espalipo . ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ АОЗ – антиоксидантний захист АСТ – глютаміноаспарагінова трансаміназа АЛТ – глютаміноаланінова трансаміназа ГКА – середня амплітуда коливань глікемії протягом доби ГКН – середній добовий вміст глюкози натще ГКП – середня постпрандіальна глікемія ГЛП – гіперліпідемія Гц – гомоцистеїн ДН – діабетична нефропатія ЗХС – загальний холестерин ЕМА – екскреція мікроальбумінів МДА малоновый діальдегід ПОЛ – перекисне окислення ліпідів СРП – С-реактивний протеїн ХС ЛПВЩ – холестерин ліпопретеїдів високої щільності ХС ЛПНЩ – холестерин ліпопротеїдів низької щільності ХС ЛПДНЩ – холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності ЦД – цукровий діабет ШКФ – швидкість клубочкової фільтрації ТГ – тригліцериди Hb A 1c – глікозильований гемоглобін

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ1. Граніна О.В. Вплив білково-енергетичної недостатності та гіпергомоцистеїнемії на формування діабетичної нефропатії у хворих на цукровий діабет // Експериментальна і клінічна медицина. – 2007. – № 2. – С.106 - 110. 2. Граніна О.В. Роль дисліпідемії у формуванні діабетичної нефропатії у хворих на цукровий діабет // Медицина сьогодні і завтра. – 2007. – № 1. – С.73 - 77. 3. Граніна О.В. Вплив порушення перекисного окислення ліпідів, системи антиоксидантного захисту та біоелементного балансу на формування діабетичної нефропатії у хворих на цукровий діабет // Врачебная практика. – 2007. – № 2. – С.46 - 50. 4. Семидоцька Ж.Д., Граніна О.В. Патент на корисну модель 25961. Спосіб лікування діабетичної нефропатії. – 27.08. 2007р. (Автор забеспечила підбір хворих та їх обстеження в динаміці лікування, аналізувала отримані результати). 5. Моісеєнко Т.А., Хворостінка О.В. Нефропротекторний та гіполіпідемічний ефекти еспаліпону у хворих на діабетичну нефропатію // Сучасні технології в діагностиці та лікуванні гастроентерологічних захворювань (до 200-річчя ХДМУ). Матеріали науково-практичної конференції. – Харків. – 2005. – С.35 – 36. (Автор брала участь у відборі хворих для дослідження, проводила клінічне та інструментальне обстеження пацієнтів). 6. Семидоцька Ж.Д., Граніна О.В. Взаємозв'язок дисліпідемії та гіпергомоцистеїнемії у хворих на цукровий діабет з до клінічними ступенями нефропатії // Український журнал нефрології та діалізу. – 2007 – 3(15). – С.36 – 40. (Автор забезпечила підбір хворих, обстеження, аналізувала отримані результати). 7. Хворостінка О.В. Вплив еспаліпону на прогресування діабетичної нефропатії // Український журнал нефрології та діалізу (Матеріали ІІ Національного з'їзду нефрологів України). – 2005. – Дод. до № 3 (5). – С.21. 8. Хворостінка О.В. Динаміка гомоцистеїна на фоні терапії еспаліпоном у хворих на діабетичну нефропатію // Актуальні проблеми внутрішньої медицини (Матеріали науково-практичної конференції). – Харків. – 2006. – С.52 – 53. 9. Хворостінка О.В. Метаболічні порушення та ураження нирок при цукровому діабеті // Сучасні досягнення молодих вчених на допомогу практичній медицині: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Харків. – 206. – С.113 – 114. 10. Граніна О.В. Ефективність еспаліпону у хворих на цукровий діабет із нефропатією 3-го ступеня // Щорічні терапевтичні читання: Роль медичної науки в рішенні проблем внутрішніх хвороб: Матеріали науково-практичної конференції. – Харків. – 2007. – С.10. АНОТАЦІЯГраніна О.В. Роль порушення обміну ліпідів у прогресуванні діабетичної нефропатії. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Харківський національний медичний університет. – Харків, 2007. Дисертація присвячена оптимізації діагностики ранніх стадій діабетичної нефропатії на підставі визначення ліпідного спектра крові на вмісту плазмового гомоцистеїну і поліпшення її лікування з розробкою коригуючої терапії. Було обстежено 147 хворих на цукровий діабет 1 та 2 типу із 1, 2 і 3 ступенями діабетичної нефропатії у кожній групі. Встановлено, що прогресуюча хронічна гіперліпідемія у хворих на цукровий діабет супроводжується зростаючою концентрацією в крові ліпідів та атерогенних типів гіперліпідемії, що негативно впливає на стан мікрогемоциркуляції та трофічні фактори.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Советы по строительству бани

Принимайте ванну ежедневно по 15–20 минут до достижения терапевтического эффекта. 2. Ольховая ванна применяется при псориазе, фурункулезе, экземе. Готовят отвар следующего состава: 500 г ольховых соплодий или коры залейте 5 л воды и кипятите 10 минут. Затем настаивайте в теплом месте и вылейте в ванну с температурой 37–39 °C. Принимайте ванну ежедневно или через день. Курс — 10–15 ванн. Если нужно, то через 3 месяца курс ванн повторяется. Нейродермит Это заболевание из группы дерматозов, которое рассматривают как своеобразный трофический невроз у лиц с функционально неустойчивой нервной системой. В развитии нейродермита играют роль нарушение обмена веществ, эндокринные расстройства, глисты. Банные процедуры способствуют устранению этих причин заболевания. Рекомендуется лишь щадящее механическое воздействие на кожу. Банные отвары 1. Отвар из дубовой коры, готовьте и применяйте по общей схеме. Полезно купать больного в этом отваре. 2. В большом количестве воды отварите 1 кг ячменных зерен и используйте этот отвар в качестве банного отвара

скачать реферат Фармакологічне обґрунтування використання препарату "рексод" при цукровому діабеті

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ при цукровому діабеті. — Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 14.03.05. – фармакологія. – національний фармацевтичний університет, Харків, 2008. Дисертація присвячена фармакологічному обґрунтуванню доцільності застосування рексод на різних етапах розвитку інсулінової недостатності. На основі комплексних експериментальних досліджень встановлено, що рексод відновлює антиоксидантний баланс, виявляє ангіопротекторні і мембранопротекторні ефекти. Встановлено, що при застосуванні рексод в умовах експериментальної відносної та абсолютної інсулінової недостатності спостерігається достовірне покращення функціональної активності b-клітин підшлункової залози, збільшення чутливості до інсуліну, покращення толерантності до вуглеводів. Рексод за умов експериментальної абсолютної інсулінової недостатності зменшує розвиток діабетичної нефропатії та проявляє антиатерогенні властивості. Встановлено, що рексод проявляє антигіперглікемічні властивості лише за умов наявності патології, що супроводжується оксидативним стресом та порушеннями вуглеводного обміну.

Детский матрас "Плитекс. Юниор", для коляски и люльки.
Матрас для детской универсальной коляски. В основе матраса — натуральные растительные волокна (латексированная кокосовая койра, 2 см), что
557 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Набор для творчества. "Творчество" стикеры "Домик для игр".
В наборе Melissa & Doug более 170 стикеров (наклеек) на тему интерьера дома. Набор помогает вашему малышу развивать творческие
479 руб
Раздел: Прочие
Сумка чехол для малых колясок сложением книжка Bambola.
Для малой коляски сложением книжка. Прочная водоотталкивающая ткань, светоотражающие элементы, удобная ручка. Будет очень кстати в
544 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
 Судный день американских финансов: мягкая депрессия XXI в.

В 1960-х годах любимой темой Гринспена была тема, вынесенная с заголовок одной из его самых известных статей - «Золото и экономическая свобода»: Деньги - это общий знаменатель всех экономических операций. Именно этот товар выступает в роли средства обмена и является универсально приемлемым для всех участников рыночной экономики в качестве оплаты за их товары или услуги, ввиду чего может использоваться как стандарт рыночной ценности и как средство сохранения ценности, т.е. как средство накопления. Наличие подобного товара является предварительным условием существования экономики, основанной на разделении труда. Если бы люди не располагали неким товаром с объективной ценностью, который был бы столь же общепризнан в качестве денег, им пришлось бы заниматься примитивным натуральным обменом (бартером) или вести натуральное хозяйство на самодостаточных фермах, т.е. отказаться от неоценимых преимуществ специализации. Если бы у людей не было средства сохранения ценности, т.е. сбережения, то невозможными оказались бы ни долгосрочное планирование, ни обмен 71

скачать реферат Гестозы беременных

ПІЗНІ ГЕСТОЗИ Пізній гестоз являється синдромом поліорганної недостатності, що розвивається внаслідок вагітності або загострюється в зв'язку з нею. Ця патологія виникає в тих випадках, коли адаптаційні системи організму матері не спроможні забеспечити потреби плода, який розвивається. Гестоз може з'явитися у здорових вагітних - чисті гестози, а також при наявності у них захворювань(нирок, печінки, серцево-судинної і ендокрінної систем) - комбіноваці. Поява гестозу в ранні строки (після 20 неділь) завжди повинно насторожувати у відношенні комбінованої форми цієї яатології. Найбільш часто гестози виникають на фоні захворювання нирок, гіпертонічної хвороби, серцево-судинної патології, як правило, важко протікають. В нашій крайні пізні гестози класифікуються на 4 клінічних форми: водянку, нефропатію, прееклампсію і еклампсію. Головні прояви цієї патології пов'язані із спазмом судин, підвищенням проникності їх стінки, затримкою води і натрію в організмі з послідуючим розвитком гіпоксії, різким розладом функції ЦНС, залоз внутрішньої секреції, нирок, печінки і других органів, глибоким порушенням обміну речовин.

 Судный день американских финансов: мягкая депрессия XXI в.

Для того чтобы понять, на чем основан этот антагонизм, вначале необходимо уяснить специфическую роль золота в свободном обществе. Деньги это общий знаменатель всех экономических операций. Именно этот товар выступает в роли средства обмена и является универсально приемлемым для всех участников рыночной экономики в качестве оплаты за их товары или услуги, ввиду чего может использоваться как стандарт рыночной ценности и как средство сохранения ценности, т.е. как средство сбережения. Наличие подобного товара является предварительным условием существования экономики, основанной на разделении труда. Если бы люди не располагали неким товаром с объективной ценностью, который был бы столь же общепризнан в качестве денег, им пришлось бы заниматься примитивным натуральным обменом (бартером) или вести натуральное хозяйство на самодостаточных фермах, т.е. отказаться от неоценимых преимуществ специализации. Если бы у людей не было средства сохранения ценности, т.е. сбережения, то невозможными оказались бы ни долгосрочное планирование, ни обмен

скачать реферат Загальні реакції організму на ушкодження

Порівняно часто розвиваються коматозні стани у хворих з ендокринною патологією, особливо при цукровому діабеті як фінал порушення обміну речовин. При несвоєчасній діагностиці і лікуванні коматозний стан загрожує життю хворого. При ендокринній патології коми можуть виникати внаслідок недостатньої або надлишкової продукції гормонів. До першої групи належать: гіперглікемічна (недостатність інсуліну), гіпотиреоїдна (недостатність гормонів щитоподібної залози), гіпокортикоїдна (недостатність гормонів кори надниркових залоз), гіпопітуїтарна, (недостатність гормонів передньої частки гіпофіза). При надлишковій продукції гормонів або передозуванні гормональних препаратів розвиваються тиреотоксична та гіпоглікемічна коми. Гіперкетонемічна (діабетична) кома може бути спричинена припиненням або зменшенням введення інсуліну, приєднанням інфекційних захворювань, хірургічними втручаннями, стресовими ситуаціями у хворих на цукровий діабет. Патогенетичною основою коматозного стану є прогресуюче порушення усіх видів обміну (див. цукровий діабет). Метаболічні розлади і наростання кетоацидозу посилюють тканинне зневоднення. спричинюють зменшення об'єму циркулюючої крові, зміни реологічних властивостей крові з тенденцією до розвитку синдрому внутрішньо судинного згортання крові, погіршується кровопостачання, виникає гіпоксія та набряк кори головного мозку: розвивається діабетична кома.

скачать реферат Види та причини порушень розвитку дітей

В цих випадках у дитини спостерігаються явно виражені відхилення в розвитку, що поєднуються з порушеннями поведінки і часто судорожними припадками. Крім того, багато хто з цих дітей відрізняється вираженою фізичною ослабленою, низькою життєздатністю. Несприятливий вплив на розвиток мозку плоду надають різні порушення обміну речовин у вагітної жінки, частіше всього виникаючі при пізньому токсикозі вагітності, особливо при нефропатії. Негативну дію на розвиток плоду надають також такі захворювання, як цукровий діабет, гормональна недостатність, різні спадкові хвороби обміну речовин, наприклад фенілкетонурія. Причиною порушення розвитку плоду можуть бути різні фізичні фактори і в першу чергу іонізуюча радіація, а також дія струмів високої частоти, ультразвука і ін. Окрім безпосередньої ушкоджувальної дії на мозок плоду, ці фактори мають мутагенний вплив, тобто ушкоджують статеві клітки батьків і приводять до генетичних захворювань. Порушення психомоторного розвитку виникають і під впливом різних несприятливих факторів після народження. В цих випадках наголошуються постнатальні відхилення в розвитку, мають органічну або функціональну природу.

скачать реферат Рослини й вітаміни

З м'якоті дині можна готовити живильні маски для особи. Гарбуз, кабачки - рослини, що містять багато клітковини, цукру (до 14%), вітамінів (С, В1, В2, РР, В), мінеральних солей калію, кальцію, марганцю, міді, заліза, фосфору, кобальту й ін., білки, ферменти. Застосовують при захворюваннях, порушеннях обміну речовин, особливо при ожирінні, хворобах бруньок, печінки. Гарбуз - гарний сечогінний засіб. У сирому виді застосовують при запорах. Блюда з гарбуза рекомендують при атеросклерозі, гіпертонії й хворобі Боткіна. Відома протигнильна роль насіння гарбуза. Кабачки по хімічному складі близькі до гарбуза, але й у 2 рази більше вітаміну С. Смажені й тушковані бачки смачні й живильні. Огірок - городня рослина, що містить воду (до 97%), а також каротин, вітаміни В1, В2, В6, РР, С, мінеральні речовини (солі калію, натрію, кальцію, марганцю, заліза, кремнію, фосфору, сірки, і ін). Наявність великої кількості калію вловлює сечогінна властивість огірків. Крім того, калій сприятливо впливає на стан судин і серця, нормалізує кров'яний тиск.

скачать реферат Опіки. Види, допомога

Перед пластикою глибоких опіків треба ліквідувати анемію, гіпопротеїнемію та інші порушення обміну, а також нейтралізувати мікрофлору на поверхні рани, зокрема стрептококи, перевіривши наявність їх мікробіологічним шляхом. Раннє закриття ранових поверхонь глибоких опіків поряд із використанням антибіотиків — найважливіші заходи запобігання опіковому сепсису. Пластичне закриття глибоких поширених опіків здійснюється, головним чином, розщепленим зрізом шкіри, який одержують дерматомом. Його перевагами перед зрізом повної товщини шкіри є краще приживлення завдяки кращому надходженню в нього поживних речовин, а також тісному приляганню до ранової поверхні. Розщеплені зрізи шкіри зручні й тим, що їх можна уже через 2—3 тиж знову (повторно) отримати з того ж самого донорського місця тіла потерпілого, оскільки це місце швидко епітелізується за рахунок епітелію придатків шкіри — волосяних цибулин, сальних та потових залоз. Таке багаторазове одержання шкіри особливо важливе у хворих з масивними опіками, за яких створюється дефіцит здорової шкіри. Для вільної пластики в гострий період застосовують практично завжди розщеплені зрізи.

Микрофон "Караоке. Я пою".
В этом ярком микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М. Танича и других известных композиторов: "Песенка
301 руб
Раздел: Микрофоны
Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки
скачать реферат Ал-фараби

Все это — хитрости и козни против одной группы u в пользу другой. Все это—хитрости и ловушки, которые использует тот, кто не способен бороться за эти блага открыто и честно, козни, к которым прибегает тот, кто не имеет силы захватить эти блага собственными руками и силой своего оружия, без притворства и чужой помощи, чтобы запугать других и вынудить их оставить все эти блага или некоторые из них, дабы ими овладели другие; так поступает тот, кто бессилен бороться за то, чтобы захватить и отвоевать их для себя». Ал-Фараби не мог не видеть страшной силы религии, но все-таки он явно преувеличивает роль сознательного обмана, вовсе не замечая обусловливающих существование религии материальных корней. « Того, кто придерживается этих обрядов, будут принимать за пренебрегающего земными благами; о нем будут думать хорошо и на него будут полагаться. Его не будут ни опасаться, ни остерегаться, ни подозревать в чем-либо. Напротив того — он скроет свои замыслы и поведение свое будет расписывать как божественное». Но к «принимающим смирение», согласно ал-Фараби, кроме расчетливых обманщиков относятся также поддавшиеся обману, введенные в заблуждение и искренне верующие люди.

скачать реферат Деньги

Существуют различные виды пластиковых карточек, которые различаются своим назначением, функционированием и техническими характеристиками. С точки зрения механизма расчетов карточные системы делятся на двусторонние и многосторонние. С точки зрения функционирования карточные системы делятся на дебетовые и кредитные. 1.4. Экономическое значение денег Связь денег с ценами свойственна их роли средства обмена и единицы счета. Отсюда следует, что количество денег тесно связано с уровнем цен, что понимали веками. Менее очевидно, но не менее реально, влияние количества денег на использование ресурсов для производства товаров и услуг. «Оборот» денег в рыночной экономике происходит по двум направлениям. Производители товаров и услуг платят поставщикам ресурсов, необходимых для производства. Такие платежи включают заработную плату, жалование, проценты, арендную плату и дивиденды. Таким образом, платежи за производственные факторы – одно направление денежных потоков в экономике. Другое направление – это поток платежей производителям при приобретении товаров и услуг.

скачать реферат Геополитические характеристики русской культуры

Образ русского человека с самого начала своей истории связан с земледелием, с тяжелым, напряженным, постоянным трудом. Недаром образы земледельцев запечатлены в древнерусских былинах: Святогор, богатырь Микула Селянинович. Иным словами, все природные явления, рассмотренные в их системности в качестве социо- и культурогенных факторов, составляли фундамент становления будущей российской цивилизации и культуры. Лес как природный фактор формирования культуры Многовековой обстановкой славянской жизни был лес: до второй половины XVIII века жизнь наибольшей части славянского населения шла в лесной полосе нашей равнины. Лес оказывал человеку множество хозяйственных услуг. Он снабжал его строительным материалом и топливом, а также материалом для хозяйственного обзаведения, для домашней обстановки и для посуды, Лес давал мужику липовую кору для изготовления его традиционной обуви - лыковых лаптей. Жители лесных областей "курили" смолу, "гнали" деготь и занимались множеством разного рода кустарных промыслов. Но особенно важную роль в хозяйстве жителей лесных областей играли два промысла: охота или звероловство и лесное пчеловодство, Крупные звери и животные давали охотникам и их семьям, мясо и теплую одежду, а ценные шкурки мелких пушных зверей служили для них источником дохода, своего рода "валютой", исполняя роль орудия обмена (слово "куны" до XIV в. употреблялось в значении деньги).

скачать реферат Круговорот воды на Марсе: работа над ошибкамир

Косвенным признаком перемены полушарий в глобальном водяном цикле являются концентрические слоистые отложения полярных шапок. Не исключено, что на протяжении марсианской истории шапки многократно менялись местами. Фактически, вопрос об относительном вкладе обоих механизмов в формирование асимметричного распределения воды - это вопрос об относительной роли локального обмена и глобального транспорта. Немногие на сегодняшний день теоретические разработки склоняются ко второй гипотезе, причем интенсивный локальный обмен является необходимым условием стабилизации глобального цикла, играя роль диссипативого фактора. Если бы марсианский реголит не "дышал", сезонная миграция воды к экватору была бы невозможной, вода моментально бы захватывалась в "холодных ловушках" на границе полярной шапки. Рис. 7. Меридиональный транспорт водяного пара (рис. внизу) и аэрозоля (рис. вверху) в атмосфере Марса вблизи афелия по результатам численной модели общей циркуляции. Цветами указаны концентрации в ppm (массовая доля 10-6), шкала дана с левой стороны каждого рисунка. Стрелки обозначают плотность потока каждой примеси, т.е. призведение концентрации и зонально-средней скорости.

скачать реферат Применения атипичного нейролептика эглонила при лечении героиновой наркомании

Соответственно, предлагается использовать препараты из класса атипичных нейролептиков, а также аминокислоты (глицин, ГАМК). Несмотря на данные о ведущей роли нарушений обмена дофамина в патогенезе расстройств, по крайней мере острого абстинентного периода, препараты с селективным или преимущественным воздействием на обмен этого нейромедиатора если и применяются, то крайне ограниченно – из-за выраженных побочных эффектов, по-видимому, связанных с их влиянием на обмен ацетилхолина. Например, назначение галоперидола, отличающегося практически селективным дофаминоблокирующим действием, в остром абстинентном периоде, помимо известных пирамидных и экстрапирамидных нарушений, может привести к гемодинамическим и даже психотическим расстройствам. Эглонил (сульпирид) представляет собой и относится к группе замещенных бензамилов. Эглонил (Э.) является атипичным нейролептиком биполярного действия. В небольших дозах (до 300 мг в сутки) он обладает активирующим эффектом за счет усиления проведения импульса в D2-дофаминовых синапсах. Это активирующее действие Э. обусловлено тем, что в небольших дозах он блокирует пресинаптические рецепторы, которые в случае их блокады по механизму обратной связи увеличивают выброс дофамина в синаптическую щель и таким образом усиливают стимуляцию постсинаптической мембраны.

Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 21 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
899 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Этажерка для обуви, 5 полок.
Собрать всю обувь в одно место, строго распределить ее для аккуратного хранения помогут пластиковые этажерки для обуви от компании
812 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
скачать реферат Судинні захворювання головного мозку

Назвіть венозні синуси (пазухи) твердої мозкової оболонки: а) лобний б) каротидний в) гайморовий г) сагітальний д) прямий е) решітчастий є) поперечний ж) печеристий 11. Назвіть етіологічні фактори гострих порушень мозкового кровообігу: а) черепномозкова травма б) туберкульозна інфекція в) гіпертонічна хвороба г) порушення обміну міді д) васкуліти е) атеросклероз в поєднанні з артеріальною гіпертензією є) бактеріальна інфекція ж) атеросклероз з) відсутність церулоплазмину й) аневризми мозкових артерій 12. Вкажіть основні клінічні форми порушень кровообігу головного мозку: а) дисциркуляторна мієлопатія б) дисциркуляторна енцефалопатія в) мігрень г) гематомієлія д) інсульти е) минучі порушення мозкового кровообігу є) початкові прояви недостатності кровопостачання мозку ж) хвороба Рейно 13. Назвіть види церебральних судинних кризів: а) загальні б) вегетативні в) кардіальні г) регіонарні (локальні) д) комбіновані 14. Вкажіть основні патогенетичні механізми церебральних судинних кризів: а) зрив авторегуляції мозкового кровотоку при різкому підвищенні КТ б) судинна мозкова недостатність в) рексисний механізм (розрив судини) г) спазм мозкових судин і стаз крові в судинах мозку д) феномен обкрадання е) крововилив типу per diapedesi є) тромбоз мозкових судин ж) порушення обміну міді 15.

скачать реферат Этногенез и основные факторы этнической эволюции

Под бифуркацией в синергетике подразумевают внезапное, скачкообразное и непредсказуемое изменение характера протекающих в системе процессов . Сущность бифуркаций заключается в том, что сразу, после того, как накопление изменений в системе достигает какого-либо определенного критического порога, происходит резкий качественный скачок в ее содержании. При этом после прохождения критической точки, называемой точкой бифуркации, точно предсказать направление дальнейшего хода изменений в системе считается невозможным. Например, в случае разделения водоема на две части неизбежно ограничение генетического обмена между разделенными популяциями гидробионтов (только той части флоры и фауны водоемов, которая живет и размножается исключительно в водной среде). В этом случае накопление различий, в результате мутаций, идет, как правило, быстрее, чем сглаживающая роль ограниченного обмена генами между ними (аллопатрическое видообразование). Такое ветвление ничего общего с бифуркацией не имеет. Нарастание различий, в принципе, предсказуемо, плавно и обратимо. Достаточно упомянуть, что если эти части водоема вновь объединятся, тогда все накопленные различия безболезненно и быстро сойдут на нет.

скачать реферат Деньги

Экономическое значение денег Связь денег с ценами свойственна их роли средства обмена и единицы счёта. Отсюда следует, что количество денег тесно связано с уровнем цен, что понимали веками. Менее очевидно, но не менее реально, влияние количества денег на использование ресурсов для производства товаров и услуг. «Оборот» денег в рыночной экономике происходит по двум направлениям. Производители товаров и услуг платят поставщикам ресурсов, необходимых для производства. Такие платежи включают заработную плату, жалование, проценты, арендную плату и дивиденды. Таким образом, платежи за производственные факторы - одно направление денежных потоков в экономике. Другое направление- это поток платежей производителям при приобретении товаров и услуг. Эти выручки производителей являются источником средств платежей за производственные факторы для производства дополнительных товаров и услуг, и т.д. Такой «круговой поток» денежных поступлений и платежей формирует совокупный поток денежных доходов в экономике. 4. Функции денег Деньги проявляют себя через свои функции.

скачать реферат Витамины: строение, свойства, использование, значение для растений

Найбільше міститься в зародках злаків і зелених листках, значить тут він грає найважливішу для рослин роль. Як правило, у зелених листях його більше ніж у стеблі і інших органах, а у всіх зелених частинах рослини його до 67% порівняно з зеленими частинами (Луцевська,Савінов,1953). Вітамін Е стимулює цвітіння дводольних рослин, бо по хімічній будові належить до класу ізопреноїдів які необхідні для цвітіння (Рубін, 1967). ХІІ. Значення провітамінів А (каротиноїдів) для життєдіяльності рослинних організмів. У рослинах є лише попередники вітаміну А – каротини. Вони поширені в листках і особливо в плодах і грають важливу роль в обміні речовин в епітеліальних і інших клітин рослини (Березовський,1959). Каротини є пігментами рослин, вони приймають участь у фотохімічних реакціях при фотосинтезі (Кретович, 1986). Також каротин приймає участь в регуляції окислювальних процесів в рослинній клітині. Це підтверджує наявність оксидази каротину в рослинах і гальмування каротинами в рослинних клітинах каталітичного окислення аскорбінової кислоти аскорбінооксидазою.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.