телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Разное -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Медицинаподраздел:Медицина

Роль слова в діяльності медика

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
ЗМІСТ ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Чудодійна сила слова. РОЗДІЛ 2. Лікування – це мистецтво використання слова. РОЗДІЛ 3. Культура мовлення лікаря – успіх у лікуванні. РОЗДІЛ 4. Повага до пацієнта – ознака справжнього медика. ВИСНОВКИ. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ВСТУП У повсякденному спілкуванні з пацієнтами, коле­гами лікар використовує лексичні засоби, характерні для офіційно-ділового, публіцистичного і навіть худож­нього стилів мовлення. Розмовний і науковий стилі разом з офіційно-діловим є характерними для фахово­го мовлення лікаря. У розмовному стилі вживають переважно побутову лексику, фразеологізми, вставні слова, вигуки, неповні речення. Науковому ж стилю притаманні повні речення, складні синтаксичні кон­струкції, терміни, логічність, точність, обґрунтованість викладу. Висловитися, порозумітися, поспілкуватися ми можемо повною мірою лише завдяки мові, тобто вона задовольняє одну з найважливіших життєвих потреб людини. «Коли ми говоримо «мова», — відзначав філо­лог Л.В. Успенський, — ми думаємо «слова». Це при­родно: мова складається із слів.». Мова — засіб спілкування і джерело інформації про світ, про народ, якому вона належить. Наше слово до того ж і розповідь про себе. Слово — форма, одяг наших думок, почуттів, переживань. Що кому болить, той про те й говорить. РОЗДІЛ 1. Чудодійна сила слова. Усе сказане й написане завжди комусь адресовано. Від лікаря пацієнт чекає розуміння та співпереживання, тому і потрібно шукати найточніші і найвиразніші слова, тим самим активно впливаючи на його настрій, самопочуття. «Слова, як і ліки, — підкреслював письменник і лікар П. Бейлін, — мають пряму токсичну чи побічну дію. На окремі слова виробляється несприйняття — вони можуть викликати «алергію», шок. А передозуєш, хай навіть за змістом своїм лікувальні слова, може розвинутися «лікарська хвороба». Балакуча людина може викликати у своїх слухачів головний біль і втому». Віра в магічну, чудодійну силу слова притаманна всім релігіям, фольклору, давній народній медицині. У ній слову завжди віддавали перевагу перед рослиною і ножем. В єгипетському папірусі Еберса (XVI ст. до н.е.) хворому нагадують: «Заклинання благотворні у супроводі ліків, а ліки благотворні у супроводі заклинань». З часом слово стало самостійним засобом лікування і профілактики. Вважалося, що слову підко­ряються злі духи, хвороби, воно впливає на хід подій, перед ним відступають природні напасті, його чують боги. Христос, який зцілював людей від фізичних та душевних страждань, теж покладався на слово, що лікує. Головне — усвідомлювати: «По вірі вашій нехай буде вам». Тому іноді кажуть: професія психотера­певта бере свій початок від Ісуса Христа, а Новий Завіт — перший, так би мовити, підручник з цієї галузі медицини. РОЗДІЛ 2. Лікування – це мистецтво використання слова. Лікування для медика завжди залишатиметься мистецтвом. І як мистецтво, вимагатиме від нього розвиненої уяви, інтуїції, гармонії розуму і серця. Ці якості допомагають обрати оптимальний шлях ліку­вання, його стратегію й тактику. Слово лікаря є свід­ченням його милосердя, чуйності, загальної культури й освіченості.

Що стосується фахової мови, то спеціалісти виділя­ють тут помилки двох типів. Одні пов'язані з впливом російської мови, інші — з прагненням будь-якою ціною «заукраїнізувати» українську термінологію. Це і спонукало авторів посібника навести найважливіші правила української мови в стислій і наочній формі таблиць. В. Скуратівський слушно зауважив, що «одним із суттєвих показників людської шляхетності є культура мовлення — поняття не тільки лінгвістичне, а й психо­логічне, естетичне та етичне». Мовленнєвий етикет (ширше — етико-психологічні основи спілкування) становить те підґрунтя, на якому тільки й можливе професійне формування лікаря. Усі його зусилля допомогти пацієнтові може звести нанівець нечемне, фамільярне привітання, грубість, неуважність, нетак­товність, проявлені під час опитування. Спілкування лікаря з хворим — це бесіда обопільно зацікавлених людей, мета яких перемогти недугу. Вона вимагає від медика певних зусиль, нервових витрат, щоб залиша­тися доброзичливим, невимушеним, терпимим. Усе це, в свою чергу, необхідно для подолання в бесіді з паці­єнтом цілком природної його тривожності, дратівли­вості, виснаженості. Майже завжди соматична хвороба супроводжується страхом, переживаннями, очікуван­нями, які здатні спричинити стресовий, депресивний стан. Хворого можуть відштовхнути, налякати навіть темп, висота звучання голосу, інтонація, яку іноді називають душею слова. Інтонація може змінити зміст одного і того ж слова. Воно може підбадьорити, стати «щитом і бальзамом для ран», і навпаки, знищити, перекреслити всі сподівання. Причому інтонація мов­лення лікаря, так само, як і актора, повинна узгоджу­ватися з його виразом обличчя, жестами. Для пацієнта все це є джерелом інформації, яку він потім прискіп­ливо аналізує, щоб винести вирок: довіряти чи ні. Свідченням культури мовлення є також логічний наголос. «Наголос, — писав К. С. Станіславський, — вказівний палець, що відмічає головне у фразі чи в тексті! У слові, що виділяється, прихована душа, внутрішня сутність, основні моменти підтексту. Наголос — це любовне або злісне, поважне або пре­зирливе, відкрите або хитре, двозначне, саркастичне виділення наголошеного складу чи слова». РОЗДІЛ 4. Повага до пацієнта – ознака справжнього медика. Між «що сказати» і «як сказати» не існує альтер­нативи. І все ж принцип «не зашкодь» вимагає від лікаря бути особливо уважним, обережним у виборі слів, тим більше, коли йдеться про трагічний діагноз і треба зробити вибір: казати правду чи утриматися. Тут рецептів на кожен випадок немає. Не слід вислов­лювати думки з приводу попереднього діагнозу. Лише остаточний висновок дає підстави для призначень, порад, рекомендацій. Біля ліжка хворого не можна зловживати медичною термінологією. Вона дратує його, примушує нервуватися в очікуванні чогось несподіваного. Є слова-табу, які необхідно виключити із словника медика. Насамперед, це зневажливі, грубі, безцеремонні звертання до колег, пацієнтів, запитання, репліки, коментарі в умовах, коли хворий не може бути відвертим, або коли вони змушують його засоро­митися, замкнутися. Стосується це і побутового, про­фесійного жаргону. Скажімо, принизливо людину, що страждає, називати за діагнозом: діабетик, астматик і таке інше.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Театральная Энциклопедия

В этот период она сыграла роли: Анфусы Тихоновны ("Волки и овцы", 1920, 1941, 1944), графини-бабушки ("Горе от ума", 1920, 1930, 1938), Улиты (новая редакция образа, 1921, 1937), Глумовой ("На всякого мудреца довольно простоты", 1923, 1935), Фелицаты ("Правда - хорошо, а счастье лучше", 1925, 1941), Домны Пантелевны ("Таланты и поклонники", 1926), Авдотьи ("Растеряева улица" по Гл. Успенскому, 1929), Мавруша ("Смерть Тарелкина" Сухово-Кобылина, 1936) и др. Образы Р. отличались цельностью и законченностью, актриса достигла высокого мастерства перевоплощения, образности, меткости и глубины характеристик. Р. уделяла большое внимание внешнему рисунку роли: слова, жесты, движения, мимика, смех, походка служили актрисе средством раскрытия внутр. мира персонажа. Крупнейшая представительница иск-ва Малого т-ра, Р. бережно сохраняла и развивала в своём творчестве его лучшие традиции. Гл. внимание Р. уделяла слову. Её непринуждённая, естеств. речь отличалась чисто рус. напевностью, богатством интонаций, разнообразием темпов

скачать реферат Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

2. Десять керівних ролей за визначенням Мінцберга Роль Опис ролі Характер діяльності згідно з роллю Ролі міжособистісного спілкування Головний керівник Символічний голова, до Церемоніал дії, обов'язків якого належить викликаний соціальним використання звичайних станом обов'язків правового та соціального характеру Лідер Відповідальний за мотивацію Фактично всі управлінські та активізацію підлеглих, дії за участю підлеглих набір та підготовку кадрів Ланка зв'язку Забезпечує роботу по Робота із зовнішніми налагодженню контрактів та організаціями (переписка, джерел інформації участь у нарадах за межами організації) Інформаційні ролі Приймач інформації Це нервовий центр пошуку Обробка пошти, участь у зовнішньої та внутрішньої засіданнях, пов'язаних з інформації, її поширення отриманням інформації Розповсюджувач Передає інформацію, отриману Вербальні контакти, інформації із зовнішніх джерел, передача інформації тлумачить інформацію для підлеглим, дипломатія формування поглядів через слово організації

Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов
Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
 Театральная Энциклопедия

Иск-во радиотеатра воспринимается только на слух, у слушателя нет непосредственных зрительных впечатлений. Материалом иск-ва радиотеатра являются слово, шумовые эффекты и музыка (при ведущей роли слова). Воздействие иск-ва радиотеатра основано на физиологич. законе восприятия, согласно к-рому человек способен ассоциативно воспроизводить в своём сознании целое по данной ему в непосредственном восприятии части. Поэтому точно найденный слуховой образ неизбежно вызывает в сознании слушателя связанные с этим образом зрительные представления, и тогда слушатель радиоспектакля как бы "видит" всё происходящее. Радиотеатр сознательно организует направление, в к-ром должно работать воображение слушателя. Но т. к. фантазия каждого человека субъективна, то конкретные зрительные образы, возникающие в сознании слушающих, при их общности в главном, будут всегда бесконечно разнообразны. В этом специфика восприятия радиотеатра как особого вида иск-ва. Материал и характер восприятия радиоискусства определяют особенности радиопьесы, к-рая представляет собой самостоятельный род драматургич. произв., равноправный с пьесой для т-ра, киносценарием и телевизионной пьесой

скачать реферат Основные проблемы культуры речи в СМИ

Составляя документ, мы фиксируем именно дату, то есть число, месяц и год его оформления. К лексико-стилистическим погрешностям относится и незнание особенностей лексической сочетаемости слов в русском языке. Например: «Ухудшается уровень жизни народа» (правильно: «Снижается уровень жизни народа» ). Неверно составлено и предложение: «Чтобы улучшить криминогенную обстановку в городе, правоохранительные органы работают в усиленном режиме» . «Криминогенный - способствующий совершению преступления». Правильно: «Чтобы изменить криминогенную обстановку в городе.» или «Чтобы улучшить общую обстановку в городе.» . Нередки случаи неверного употребления слов «главный» и «заглавный». Так, в предложении «В фильме «Летят журавли» Татьяна Самойлова сыграла заглавную роль» слово «заглавный» было употреблено в значении «главный», что неверно, поскольку «заглавный» означает «вынесенный в заглавие, чего в нашем примере не было (и не подразумевалось). А заглавную роль актриса сыграла в фильме «Анна Каренина», названном по имени героини. Типичными для телерадиоэфира являются погрешности следующего рода: «Пожар возник на очень высокой высоте», «Репортер проводил репортерское исследование», «Отличившиеся в этой операции награждены государственными наградами», «Говоря о разговоре со Степашиным, депутат отметил » Этот ряд можно продолжать долго.

 Проза о стихах

Наконец, выбор слова объясняется и звуковой организацией текста, звукописью, пронизывающей его: жар - желтого - желтых (ж), отдых - охвостье - брюхо - хохот (х), сорвала с себя серую (с), Нил - Нубию (н). Миниатюра Бунина - это, разумеется, проза, хотя, вообще говоря, его "Краткие рассказы" близки к жанру "стихотворений в прозе", который в русской литературе восходит к И.С.Тургеневу. Но "стихотворения в прозе" все же не стихи, а проза. Это мы поймем особенно хорошо, сопоставив роль слова в обоих "Полднях". Сонет "Полдень", посвященный похожей теме и совсем иной ситуации, принципиально отличается другим отношением и к образности вообще, и к слову, строящему эту образность. Первая строфа сталкивает самое близкое с самым далеким, самое конкретное и малое с самым общим и большим: графин вина на столе в кают-компании - и небо, бескрайность моря, пылающий воздух. Конкретное становится еще более конкретным благодаря выбору слова: не графин, а хрусталь, не красное вино, а рубин, не стол, а скатерть. Ощущение знойного воздуха над гладью моря дано странной метафорой, объединяющей несоединимое: зной - блеск - сон, да еще слову "сон" придан эпитет "горячий"

скачать реферат Лекции по курсу "Введение в языкознание"

Лекция 11: лексикология Лексикология – раздел, изучающий словарный состав языка. Изучает значение слов, их происхождение (этимология), роль слов в процессе общения (активный и пассивный словарь). Основная единица – слово. Полисемия – многозначность слов. 1. Понятие графического слова – от пробела до пробела 2. словарное слово – самостоятельная словарная статья(«железная дорога» – одно словарное слово; «усталь» – самостоятельное слово статья, но употребляется «без устали»; анти-, ультра- часть слова, но самостоятельное слово статья) 3. Фонетическое слово: «Смог ли он» - одно фонетическое слово, так как обладает одним ударением (на слове «смог») 4. В морфологии два понятия слова: 1) флективные слова – комплекс из двух частей: одна – вещественное значение, другая для связи с другими словами. 2) Цельные слова – группа морфем, которые не могут быть переставлены или раздвинуты без явного нарушения их значения или связи между ними. С этой точки зрения предлоги – отдельные слова. Сложные слова – пишутся вместе, хотя составляющие существуют и отдельно. Универсального определения слова нет. Применяя разные критерии, получают разные сегменты текста.

скачать реферат Слово как опорный образ поэтики Иосифа Бродского

Возможно, в тот момент у Бродского и зародилась характерная, кстати, для постмодернистов мысль о том, что Слово воистину есть Бог. Несомненно, все это доказывает роль Слова во внутреннем мире лирического героя. Скажем, Время, иногда противопоставляемое Языку, тем самым противопоставляется и герою. У Бродского он практически отождествляется с ним самим, и руководя судьбой своего героя с помощью языка, поэт осознает, что с помощью языка же подспудно руководит и своей: Я слышу Музы лепет. Я чувствую нутром, как Парка нитку треплет: мой углекислый вздох пока что в вышних терпят Мне нечего сказать ни греку, ни варягу. Зане не знаю я, в какую землю лягу. Скрипи, скрипи, перо! переводи бумагу. («Часть речи», 1975-1976) Но при этом, разумеется, поэт не властвует над языком, а является скорее лишь его инструментом. Об этом речь далее. Обозначив для себя одним из основных принципов сохранять традиции, Иосиф Бродский не был ни политически, ни социально, ни поэтически активным творцом. Вследствие особого отношения к миру не как к враждебной среде, Бродский невольно сформировал специфический тип лирического героя. Он, так же как и сам поэт, верен одному лишь Слову, не придавая большого значения переменам времени и пространства.

скачать реферат Функционирование культурно обусловленной лексики в жанре американской театральной рецензии

Эта часть значения слова называется национально-культурным компонентом, а номинативные единицы языка, содержащие такой компонент, принято называть лексикой с национально- культурным компонентом семантики. Как отмечал Э.Сепир, язык в своей лексике более или менее точно отражает культуру, которую он обслуживает .Слово – это отпечаток не предмета самого по себе, а его чувственного образа, оно эквивалентно не самому предмету, а его пониманию в акте языкового созидания. Всякий язык, обозначая отдельные предметы, в действительности созидает, он формирует для говорящего на нем народа картину мира. Роль слова в американской театральной рецензии – многоплановая проблема. Для того чтобы исследовать национально-культурную специфику лексики американской театральной рецензии, необходимо сначала рассмотреть, из чего складывается значение слова, что в себя включает национально- культурный компонент семантики слова и какие знаки национальной культуры представлены в реалиях. 3.1. Структура лексического значения слова По мнению отечественных и зарубежных исследователей, связь языка и культуры наиболее ярко проявляется на лексико-семантическом уровне, т.е. в значении слов . Однако семантизация национально-культурного компонента лексических единиц все еще представляется сложной задачей, т.к. нет устойчиво сложившейся методологии выявления национально-культурного компонента лексических единиц и ясного понимания его места в семантической структуре слова.

скачать реферат Шпоры по финансам

Правова характеристика бюджету пов'язана із його законодавчим регулюванням, як у сфері бюджетних взаємовідносин, так і у сфері його складання і виконання як фінансового плану. Бюджет виступає документом, в якому подається розпис доходів і видатків, що затверджується у формі закону. Структура бюджету як фінансового плану характеризується складом і питомою вагою доходів і видатків. Бюджет як фінансовий план відіграє дуже важливу роль в діяльності держави. Він визначає її можливості й пріоритети, її роль і форми реалізації закріплених за нею функцій. Це документ, що спрямовує фінансову діяльність держави, робить її конкретною і фінансово забезпеченою. За матеріальним змістом бюджет являє собою централізований грошовий фонд держави. Обсяг бюджету характеризує річну суму коштів, що проходять через цей фонд. Він перебуває у постійному русі: практично щоденно до нього надходять кошти і проводиться фінансування видатків.Система державних фінансів Склад державних фінансів розглядається за ланками і рівнями органів державної влади й управління.

Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
скачать реферат Классицизм в архитектуре Санкт-Петербурга

Возросла роль слова в формировании архитектурного образа. Связь его с образами историческими и литературными обеспечивала общепонятность для людей начитанных (просвещенный слой дворянства объединялся общим кругом чтения и книжных знаний). Это сделало стиль равно отвечающим намерениям абсолютистской власти и идеям ее просвещенной оппозиции, вкусам богатейших, могущественных вельмож и ограниченных в средствах небогатых дворян Петербургский классицизм был, прежде всего, стилем официальной «государственной» культуры. Его нормы основывались на укладе жизни императорского двора и крупного дворянства, они были предписаны государственным институтам. Здесь влияние народной «вне стилевой» культуры на профессиональную деятельность архитекторов не ощутимо. Петербургский строгий классицизм сложился как завершенный вариант стиля в 1780-е гг. И.Е. Старов (1745-1808) и Джакомо Кваренги (1744-1817) были его типичными мастерами. Их постройки отличала ясность композиционного приема, лаконичность объемов, совершенная гармония пропорций в пределах классицистического канона, тонкая прорисовка деталей.

скачать реферат Классицизм в Петербурге

Талантливых и умелых архитекторов было немного, они не смогли бы проектировать все постройки во множестве городов. Общий характер и уровень архитектурных решений поддерживался благодаря использованию образцовых проектов, выполнявшихся крупнейшими мастерами. Их гравировали и рассылали во все города России. Проектирование обособилось от строительства; это расширило влияние на архитектуру профессиональной литературы и книжности вообще. Возросла роль слова в формировании архитектурного образа. Связь его с образами историческими и литературными обеспечивала общепонятность для людей начитанных (просвещенный слой дворянства объединялся общим кругом чтения и книжных знаний). Это сделало стиль равно отвечающим намерениям абсолютистской власти и идеям ее просвещенной оппозиции, вкусам богатейших, могущественных вельмож и ограниченных в средствах небогатых дворян Петербургский классицизм был, прежде всего, стилем официальной «государственной» культуры. Его нормы основывались на укладе жизни императорского двора и крупного дворянства, они были предписаны государственным институтам. Здесь влияние народной «вне стилевой» культуры на профессиональную деятельность архитекторов не ощутимо.

скачать реферат Сферы бытования русского социолекта

Снятие цензуры привело к снятию запрета на жаргонную лексику в бытовой, публичной и официальной обстановке. Эту лексику можно слышать в очередях, в автобусах, в современных фильмах, в телевизионных передачах, выступлениях по радио, прочитать в газетных и журнальных статьях, на страницах современных произведений. Если в "старое" время обсценная лексика встречалась, в основном, среди рабочих да в прозе Юза Алешковского или Э. Лимонова, то теперь трудно стало назвать какие-либо социальные ограничения ее употребления, она стала "незаменимой" в разных жанрах речевой коммуникации. Матерные слова используют и медики, и актеры, и водители транспорта, и гиды, при этом образование, возраст, пол, среда и под. изменили свое статусное значение. Обратимся к динамике процесса, который породил этот "другой" язык, и остановимся на сферах его бытования. На языковые контакты носителей любого этноязыка влияют процессы миграции населения. Не останавливаясь на причинах миграции, отметим, что в СССР особенно прогрессировала сельская, учебная, девичья и северная миграция. Переселение в пределах бывшего Советского Союза носило невероятные размеры.

скачать реферат Музыка в синтезе древнерусских искусств

Монументальность и величие древнерусской музыки совершенно связаны со скромными средствами выразительности — унисонным пением, лаконичными, строгими красками звучания. П. А. Флоренский в "Рассуждении о богослужении" говорит об особом свойстве древнерусской монодии: "Древнее унисонное или октавное пение. удивительно как пробуждает касание Вечности. Вечность воспринимается в некоторой бедности земными сокровищами, а когда есть богатство звуков, голосов, облачений и т. д. и т. д., наступает земное и Вечность уходит из души куда-то, к нищим духом и бедным богатствами"2. Творцы древнерусской музыки избегали внешних эффектов, украшательства, чтобы не нарушить глубину чувств и мыслей. Важнейшей чертой средневекового русского искусства была его синтетичность. Одни и те же образы, идеи воплощались разными средствами в разных видах искусства, однако подлинным стержнем синтеза древнерусского церковного искусства служило слово. Слово, его смысл составляли основу песнопений, мелодии способствовали их восприятию, прояснению текста, озвучивали его, иногда иллюстрировали. Не менее значима роль слова и в иконописи.

скачать реферат Здоровье. Эмоции. Красота.

В этом случае доктор, потеряв самообладание, нарушил врачебную заповедь: o осеrе! (не вреди!). Словом можно излечить. Всем известна высокая эффективность бальнеопроцедур. И все-таки давно установлено, что больные начинают лучше себя чувствовать еще до первой ванны, с того момента, как только сели в поезд и простились с провожающими. Сама вера в выздоровление - это уже половина дела. Известно, некий Качалкин двадцать два года cпал не просыпаясь. Ничто не могло его разбудить. В три часа ночи, когда в городе стояла тишина, Павлов подошел на цыпочках к кровати больного и шепотом сказал: "Вставай" - и Качалкин встал! Это было в 1920 году, а уснул больной в девяносто восьмом. Качалкин не выдерживал сильных раздражителей, любой шум вызывал активность тормозных структур мозга - глубокий сон. Эту тайну разгадал Павлов, и его шепот (слабый раздражитель второй сигнальной системы) оказался лучшим средством. Стоит вспомнить слова Ларрея, лейб-медика Наполеона: "Раны у победителей заживают быстрее". У кого лучше настроение, тот быстрее и поправляется.

Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Юный Свинтус" (новая версия).
Новая версия всероссийского карточного бестселлера — теперь и для самых маленьких игроков! Любимая механика, знакомые правила и милые
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
скачать реферат Язык науки и язык природы

Природа тоже "говорит на своем языке", но в нем роль слов выполняют различные материальные объекты, взаимодействующие друг с другом по правилам, которые мы называем законами. Эти законы и позволяют передавать языком науки смысл того, что говорит природа, несмотря на то, что ни одно из ее слов не поддается буквальному переводу на человеческий язык. То есть любой ученый похож на переводчика, владеющего лишь правилами грамматики иностранного языка и упорно пытающегося передать своим языком непереводимую игру слов природы (В.Е.Жвирблис). Время - форма последовательной смены явлений и состояний материи. Время и пространство - всеобщие атрибуты материи, неотделимы от нее, неразрывно связаны с движением и друг с другом. Вот максимум того, что мы можем сказать о времени, не впадая в тавтологию. По опыту мы знаем, что время течет только в одном направлении, от прошлого к будущему, и поэтому говорим о "стреле времени". Почему нельзя обратить время вспять? А если это возможно, то что произойдет в мире, где прошлое и будущее поменяются местами? Обычно гипотетический мир, в котором время течет вспять, сравнивают с кинофильмом, пущенным задом наперед.

скачать реферат Виды внимания

Здесь все просто, нужно поставить цель: "Мне надо быть внимательным, и я заставлю себя быть внимательным, несмотря ни на что", и упорно идти к этой цели. Физиологический механизм произвольного внимания Физиологическим механизмом произвольного внимания служит очаг оптимального возбуждения в коре мозга, поддерживаемый сигналами, идущими от второй сигнальной системы. Отсюда очевидна роль слова родителей или преподавателя для формирования у ребенка произвольного внимания. Возникновение произвольного внимания у человека исторически связано с процессом труда, т.к. без управления своим вниманием невозможно осуществлять сознательную и планомерную деятельность. Психологическая особенность произвольного внимания Психологической особенностью произвольного внимания является сопровождение его переживанием большего или меньшего волевого усилия, напряжения, причем длительное поддерживание произвольного внимания вызывает утомление, зачастую даже большее, чем физическое напряжение. Полезно чередовать сильную концентрацию внимания с менее напряженной работой, путем переключения на более легкие или интересные виды действия или же вызвать у человека сильный интерес к делу, требующему напряженного внимания.

скачать реферат Физкультура и здоровый образ жизни

Если же слово не связывается, хотя бы отчасти, с представлениями, в частности двигательными, оно «не звучит», не вызывает живого образа движений, в какую бы внешнюю образную форму ни облекали словесное пояснение. Роль слова как фактора опосредствованной наглядности возрастает в процессе физического воспитания вместе с расширением двигательного опыта занимающихся. Чем он богаче, тем больше возможностей для создания нужных двигательных представлений с помощью образного слова. В этом одна из причин неодинакового удельного веса методов использования слова в процессе физического воспитания людей различных возрастных групп. Наглядность важна не только сама по себе, но и как общее условие реализации принципов обучения и воспитания. Широкое использование различных форм наглядности повышает интерес к занятиям, облегчает понимание и выполнение заданий, способствует приобретению прочных знаний, умений и навыков.3. Принцип доступности и индивидуализации Принцип доступности и индивидуализации называют также принципом учета особенностей воспитуемых и посильности предлагаемых им заданий.

скачать реферат XXI век: диалог наук и мировоззренческих позиций в антропных технологиях деятельности

Нам, по-видимому, еще предстоит найти философский смысл и значение роли Слова в Евангелии от Иоанна: "В начале было Слово". В настоящее время термин "текст" понимается весьма широко - сам человек и его деятельность представляют собой своего рода тексты (опредмеченное семантическое сознание деятеля). Образование, науку, культуру можно и следует рассматривать под определенным углом зрения, а именно - через призму человеческой деятельности как ключевого понятия для проникновения в их сущность. Носителем смысла, как известно, является деятельность (прежде всего мыследеятельность) человека, а не текст как таковой, в котором слово используется как строительный материал и орудие мысли. Посредством текста нельзя передать другому свою мысль, можно только пробудить в нем его собственную. Слова и знаки не несут в себе смысла - они его получают в актах понимания. Понимание как смысловое вчувствование в мысль другого человека является предметом антропных образовательных технологий. Традиционные дидактические исследования анализируют, как правило, предмет и результат понимания, а не понимание и интерпретацию как механизмы мышления, связанные с решением стоящих перед личностью задач (познавательные, операционные и коммуникативные функции деятельностного бытия человека).

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.