телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Товары для животных -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Медицинаподраздел:Медицина

Використання низькочастотного ультразвуку та магніолазерної терапії в реабілітації хворих на остеоартроз

найти похожие
найти еще

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Разработанная методика расширяет показания и возможности эффективного использования НУЗ и МЛТ, в том числе у больных с реактивным синовитом. Ключевые слова: артроз, остеоартроз, магнитолазеротерапия, низкочастотний ультразвук, физиотерапия, медицинская реабилитация. SUMMARYKa u M.I. Applica io of he low freque cy ul rasou d a d mag e olaser herapy i rehabili a io of pa ie s wi h os eoar hrosis. – Ma uscrip . hesis for ob ai i g scie ific degree of Ca dida e of Medical Scie ces o a speciali y 14.01.33 – Medical Rehabili a io , Physio herapy a d Heal h Resor herapy, Ukrai ia Scie ce a d Research I s i u e for Medical Rehabili a io a d Heal h Resor herapy of he Public Heal h Mi is ry of Ukrai e, Odessa, 2008. he hesis is dedica ed o s udy of he herapeu ic complex efficie cy wi h usi g low freque cy ul rasou d a d mag e olaser herapy for rehabili a io of pa ie s wi h os eoar hrosis. he cli ical, i s rume al a d labora ory i dex dy amics has bee es ima ed for de ermi a io of he locomo or joi fu c io , local haemody amics, he au o omic erve sys em co di io a d lipidic me abolism. I has bee fou d ha complex wi h mag e olaser herapy a d low freque cy ul rasou d is more effec ive for rea me of pa ie s wi h ar hrosis i cludi g pa ie s wi h sy ovi is. I is co firmed by he cli ical a d go iome er i ves iga io , rheovasography, elec ropu c ure diag os ics, biochemis ry es s. Key words: ar hrosis, os eoar hrosis, mag e olaser herapy, low freque cy ul rasou d herapy, physio herapy, medical rehabili a io . ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬВАШ – візуальна аналогова шкала ВНС – вегетативна нервова система ГА – гонартроз ГП – гоніометричний показник ДАТ – діастолічний артеріальний тиск ДКІ – дикротичний індекс ЕПД – електропунктурна діагностика КА – коксартроз КГ – контрольна група НУЗ – низькочастотний ультразвук МЛВ – магнітолазерний вплив МЛТ – магнітолазерна терапія МЛУЗТ – магнітолазероультразвукова терапія МТ – магнітотерапія ОА – остеоартроз РІ – реографічний індекс РВГ – реовазографія САТ – систолічний артеріальний тиск СІ – суглобовий індекс СРБ – С-реактивний білок ФТ – фізіотерапія ШОЕ – швидкість осідання еритроцитів

Розробити показання до диференційованого застосування поєднаного впливу низькочастотного ультразвуку і магнітолазерної терапії в залежності від клінічних проявів ОА (локалізації процесу, стадії захворювання, наявності синовіту) та супутніх захворювань). Об'єкт дослідження: клініко-лабораторні та інструментальні показники стану суглобів у хворих на артроз І, ІІ, ІІІ стадій. Предмет дослідження: клінічні, функціональні, інструментальні, електрофізіологічні, лабораторні показники стану суглобів під впливом лікувального комплексу з низькочастотним ультразвуком і магнітолазерною терапією у хворих на остеоартроз. Методи дослідження: клінічне обстеження (аналіз суб'єктивних і об'єктивних клінічних даних), кутометрія, реовазографія, електропунктурна діагностика, лабораторно-біохімічні дослідження (гострофазові показники крові, показники ліпідного обміну); методи статистичної обробки даних. Наукова новизна отриманих результатів. На підставі проведених клініко-функціональних, електрофізіологічних і лабораторних досліджень отримані нові дані про особливості поєднаного впливу низькочастотного ультразвуку та магнітолазерної терапії у хворих на ОА І, ІІ та ІІІ стадій з супутнім реактивним синовітом та без нього. При обстеженні хворих на артроз поряд з субўєктивними та обўєктивними проявами суглобового синдрому виявлено порушення функціонального стану локомоторного апарату, вегетативної регуляції, периферичного кровообігу, біохімічних показників метаболізму ліпідів. Ступінь виразності виявлених змін зростав відповідно до збільшення стадії артрозу і був більш значущим у хворих з запальним процесом в синовіальній оболонці уражених суглобів. Розроблено комплекс реабілітації хворих на артроз, який включає одночасну дію низькочастотного ультразвуку та магнітолазерної терапії. Визначено параметри (довжина хвилі лазерного випромінювання, частотна модуляція діючих факторів) і оптимальне поєднання зон впливу у хворих на артроз в залежності від клінічних проявів захворювання. При наявності супутнього синовіту доцільно діяти на зони сегментарної іннервації низькочастотним ультразвуком в поєднанні з магнітолазерною стимуляцією в інфрачервоному діапазоні, на вогнище запалення застосовувати магнітолазерний вплив у червоному діапазоні. Хворим на артроз без синовіту вплив низькочастотним ультразвуком доцільно здійснювати на сегментарні зони та уражені суглоби, магнітолазерний вплив – почергово на сегментарні зони і локально з використанням лазерного випромінювання в інфрачервоному та червоному діапазоні. Встановлено, що під впливом розробленого комплексу істотно зменшуються больовий синдром, запальний процес в синовіальній оболонці, поліпшується локомоторна функція уражених суглобів, нормалізується діяльність вегетативної нервової системи, поліпшується регіонарна гемодинаміка та ліпідний обмін. Тобто розроблений комплекс впливає на значимі патогенетичні ланки ОА і володіє значним терапевтичним ефектом. Показано, що за своєю ефективністю розроблений спосіб лікування істотно перевищує загальноприйняті методи фізіотерапії (ФТ), а його застосування у хворих з синовітом дозволяє зменшити або взагалі припинити прийом медикаментозних протизапальних засобів.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Справочник логопеда

апраксия 43 словообразование 146, 227, 260 слоговая элизия 120 спинальные автоматизмы 85 стертая дизартрия 291, 300 стриатум 73, 350 стриопаллидарная система 73, 310 сурдомутизм 102, 175 Т таблица Шульте 250 тахилалия 2425, 3839,149150, 175176, 396 У ультравысокочастотная терапия 324 ультразвук 36, 325 ультразвуковая терапия 325 Ф фальцет 139 физиологическая эхолалия фланелеграф 251, 255 флюктуоризация 327 фонация 396 фонетика 19 фонетико-фонематическое развитие 142 франклинизация 356 Х хитизм 152, 375, хоботковый рефлекс 100, 185, хромотерапия 327, 474, 476 Ц центр Брока 10, 63, 72, 418, 420 центр Вернике 10, 62, 417 центр речевого праксиса 60 Ч чечевицеобразное ядро 66 Ш шкала Апгар 180 Э экспрессивная речь 19, 26,53, 198, 212, 312 экстрапирамидная система 284, 310, электросон 318 электростимуляция 319, 321 эмбриональная поза 181 эмоциональное общение 190 эмоционально-практическая форма общения 195 эфферентная корковая дизартрия 289

скачать реферат Комплексна фізична реабілітація при хронічних запалювальних захворюваннях нирок на полікліничному етапі реабілітації

Останніми роками значно зріс інтерес до використання засобів лікувальної фізичної культури в реабілітації хворих із захворюваннями органів сечовивідної системи. Це метод активної, функціональної патогенетичної терапії, що забезпечує повноцінне відновлення здоров я і попереджає ускладнення. При заняттях фізичними вправами, безумовно – і умовно-рефлекторним шляхом активізуються фізіологічні процеси, поліпшується кореляція фізіологічних механізмів, відбувається пристосування організму до зростаючих навантажень та забезпечується функціональна адаптація хворого. Все вище сказане визначило актуальність проблеми, що вивчається, і дозволило сформулювати мету і завдання роботи. Мета роботи – розробити комплексну програму фізичної реабілітації для хворих на хронічний пієлонефрит та гломерулонефрит на поліклінічному етапі реабілітації. Для цього розв їзду фахівців із спортивної медицини і ЛФК (25-27 вересня 2002 року), Одеса, 2002. – С. 214. Ясногородский В.Т. Справочник по физиотерапии. – М.: Медицина, 1992. – 60 с. Правосудова В.П. Підручник інструктора лікувальної фізичної культури М.:Фис, 1980. с. 70-86. Рысс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. – СПб.: Медицина, 1998. – с. 84-96. Самусев Р.П., Семин Ю.М. Анатомия человека. – 3-е узд. – М.: Оникс, 2005. – с. 56-100. Справочник уролога и нефролога /Карпенко В.С., ПыригЛ.А., Мельман Н.Я., Юнда И.Ф. – К.: Здоровье, 1985. – 224 с. Султанов В.К. Исследование объективного статуса больного. – Санкт-Петербург: ПИТЕР, 1997.-240 с. Тиктинский О.Л., Александров В.П. Мочекаменная болезнь. - Санкт-Петербург, 2000. – 384 с. Учебник інструктора по лечебной физической культуре.

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
 Справочник по оказанию скорой и неотложной помощи

При резус - или АВО-конфликте судороги развиваются на фоне оощего тяжелого состояния или выраженной желтухе, что совпадает со 2-3-м днем от начала заболевания, начинается спазмом взора с заведением глазных яблок кверху, затем появляются атетозные гиперкинезы. Неотложная помощь. Назначают фенобарбитал (0,005 г 2-3 раза в сутки) в сочетании с раствором судорогах - седуксен внутривенно по 0,3-0,5 мг/кг 1-3 раза в сутки струйно медленно в 3-5 мл 5-10% раствора глюкозы; оксибутират натрия - 70-80 кг/кг в 3-4 приема за сутки на 5-10% растворе глюкозы (3-5 мл): литическая смесь (аминазин, дипразин и др. см. выше). При неэффективности люминал сочетают с дифенином (0,01 г 2 раза в сутки), папаверином (0,0005-0,001 г 2 раза в сутки), бурой (0,05 г 2-3 раза в скти) и глюконатом кальция (0,050,1 г/сут в 3 приема), приводится дегидратационная терапия (диакарб 0,125 г/сут) и спинномозговая пункция. При судорогах, обусловленных метаболическими нарушениями, внутривенно вводят ппридоксин (0,001 г 2 раза в сутки), при отсутствии эффекта через 5 мин - 2-3 мл 2-3% раствора сульфата магния, далее 1-3 мл 10% раствора глюконата кальция из расчета 2-2,5 мл/кг в 5% растворе глюкозы в пропорции 1-5 в течение 12-24 ч

скачать реферат Вопрос радиационной безопасности в экологическом образовании в средней школе

Це: рентгенівський апарат, діагностичні прилади на базі використання радіоізотопів; . променева терапія; . ядерні вибухи; . атомна енергетика; . предмети, що містять радіоактивні речовини. Це: антистатичні щітки для видалення пилу з пластинок і фотопринадлежностей, дія яких засновано на випущенні альфа-частинок; детектори диму, принцип дії яких заснований на використанні альфа-випромінювання; кольорові телевізори та монітори, що випускають рентгенівське випромінювання й інші предмети. 4. Проблеми, пов'язані з використанням ядерної енергії. Головну небезпеку, пов’язану з використанням ядерної енергії, становлять відходи ядерної промисловості, тобто радіоактивні відходи з ядерних реакторів, самі родовища урану та небезпека експлуатації взагалі ядерних електростанцій. Місцями накопичення радіоактивних відходів є атомні станції, на яких здійснюється їх первинна переробка та тимчасове зберігання. На атомних електростанціях не існує повного циклу первинної переробки відходів відповідно до вимог норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, що призводить до нераціонального використання сховищ та збільшує ризик радіаційних аварій.

 Домашний Доктор

Противопоказания - опухоли, острые воспалительные процессы и хронические воспалительные процессы в стадии обострения, кровотечения, гипертоническая болезнь III стадии, недостаточность кровообращения II-III стадии, активные формы туберкулеза и Др. Ультразвуковая терапия. В терапевтической практике используют ультразвук в диапазоне частот 800-3000 кГц. Режимы воздействия ультразвуковой энергией может быть непрерывным и импульсным. В непрерывном режиме ультразвук в виде единого потока направляют в ткани. В импульсном режиме посыл энергии чередуется с паузами. Время подачи ультразвуковой энергии и паузы могут быть различными. Ультразвук оказывает на организм механическое, физико-химическое и слабое тепловое действие. Механическое действие ультразвука, обусловленное переменным акустическим давлением, вызывает микровибрацию, своеобразный "микромассаж" тканей. Термическое влияние ультразвука вызывает повышение температуры в тканях, способствуя расширению кровеносных и лимфатических сосудов, изменению микроциркуляции

скачать реферат Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.

Міжнародний спортивний комітет глухих (МСКГ) утворений 16 серпня 1924 р. У нього увійшли федерації, що поєднують спортсменів з порушенням слуху. На першому конгресі МСКГ, що відбувся в Брюсселеві 31 жовтня 1926 р., прийнятий Статут цієї організації. Однак, починаючи з 1924 р., МСКГ кожні чотири роки проводить літні Всесвітні ігри глухих. До початку другої світової війни в нього вступають Німеччина, Швейцарія, Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Австрія, США, Японія і Болгарія. У 1949 р. до них приєдналися Іспанія і Югославія. Організуються і проводяться Міжнародні зимові Ігри глухих. Програма змагань для спортсменів з порушенням слуху і правила їх проведення ідентичні звичайними. Особливість полягає в тому, що дії арбітрів повинні бути обов'язково видимими. Для цього, наприклад, у стартових сигналах використовуються вогні. Позитивним фактором, що спрощує організацію змагань, є використання спортсменами міжнародної дактилологічної системи, що дозволяє їм без перекладачів вільно спілкуватися один з одним. Інваліди з ушкодженнями опорно-рухового апарату стали активно прилучатися до занять спортом тільки після другої світової війни. У 1944 р. у Центрі реабілітації хворих зі спинномозковими травмами в Сток-Мандевилі була розроблена спортивна програма як обов'язкова частина комплексного лікування. Її творець, професор Людвіг Гутман, згодом став директором Сток- Мандевильского центру і президентом Британської міжнародної організації лікування інвалідів з ушкодженнями опорно-рухового апарату.

скачать реферат Роль профсоюзных органов на частных предприятиях

В настоящее время предприниматели через общественный бла- готворительный фонд “Помощь”, созданный при областном комитете профсоюза работников среднего и малого бизнеса, могут создавать новые рабочие места и реанимировать старые, существовавшие. Польза от создания производства в местах заключения видна каж- дому, ведь в выигрыше оказываются все: и Управление исполнения наказаний УВД Псковской области, и заключенные, и сами предпри- ниматели. К этому остается добавить, что в январе 1998 года Псковский обком профсоюза работников среднего и малого бизнеса обратился с инициативой в администрацию и к депутатам города разработать уже в ближайшее время программу социальной реабили- тации бывших заключенных. Сам же обком уже неоднократно выделял средства для приобретения медикаментов, продуктов питания и одежды для учреждений УИН УВД Псковской области. Обком профсоюза работников среднего и малого бизнеса, по- мимо своей основной деятельности, организовал и ведет бесплат- ные курсы для предпринимателей - членов профсоюза.

скачать реферат Кінезіотерапія дітей с церебральним паралічем

Зміст Вступ2 1. Поняття реабілітації4 2. Кінезіотерапія12 2.1 Поняття кінезіотерапії12 2.2 Метод кінезіотерапії16 2.3 Вживання активних методів лікування18 2.4 Вживання пасивних методів лікування22 3. Оцінка ефективності медичної реабілітації24 3.1 Досвід лікування дітей з ДЦП по методиці В. Козявкіна24 3.2 Проведення експерименту згідно методики В. Козявкіна43 Список літератури48 Вступ Значна поширеність захворювань і травм, складність і стійкість порушення функцій, що тривалою і часто стійкою втратою працездатності, ставлять проблему медичної реабілітації хворих в ряд найважливіших медико-соціальних проблем охорони здоров'я. Багатолітня розробка авторами проблем реабілітації при різній патології дозволила викласти свої уявлення про відновне лікування, обґрунтувати необхідність комплексних реабілітаційних заходів, направлених на стимуляцію регенеративних для реституції процесів, посилення компенсаторних механізмів, а також запропонувати нові технологічні підходи до відновного лікування хворих при різних травмах і захворюваннях.

скачать реферат Лікувальна фізкультура при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки

ЛФК здійснює оздоровчий вплив при застосуванні до хворих, що страждають виразковою хворобою, в наступних напрямках: вплинути на врегулювання процесів збудження і гальмування в корі головного мозку; на посилення кортико-вісцеральнoї іннервації та вирівнюванні розладів вегетативної іннервації, поліпшити узгоджене функціонування систем кровообігу, дихання та травлення, шляхом правильної організації режиму рухів, фізичних вправ і пасивного відпочинку врегулювати нервово-психічнy сферy хворого, поліпшити окисно-відновні процеси у всіх органах, сприяти нормальному перебігу трофічних процесів, протидіяти порушенням функцій травного апарату, що мають бути при виразковiй хворобi (запори, втрата апетиту, застійні явища та ін.) . Принцип індивідуалізації при застосуванні лікувальної фізкультури при даному захворюванні є обов'язковим. Фізичні вправи покращують циркуляцію крові та лімфи, що сприяє зменшенню застійних явищ в організмі. Мета роботи - розглянути основні підходи до призначення засобів ЛФК в системі фізичної реабілітації хворих з виразковою хворобою шлунка і 12 - палої кишки.

Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов
Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки
скачать реферат Обґрунтування особливостей хірургічного лікування хвороби Крона

Донецьк, Ленінський проспект, 47). З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К.Гусака АМН України (83045, м. Донецьк, Ленінський проспект, 47). Автореферат розісланий «22» березня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, д.мед.н. О.А.Штутін ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність проблеми. Актуальність проблеми хвороби Крона (ХК) обумовлена як медичними, так і соціальними причинами. Соціальний аспект важливий у зв'язку з неухильно зростаючою первинною захворюваністю. Так, у 1985 році за даними ВОЗ вищезгаданий показник складав 5 – 10 випадків на 100 000 населення в рік, а поширеність – 30 – 50 на 100 000 (V.Bi der,1995). Вже в 1998 році первинна захворюваність склала 30 – 50 чоловік на 100 000 населення. Хворі - переважно люди молодого віку (18-40 років). Після 10 років хвороби виживало 87% пацієнтів, після 20 років – 75%, після 30 років – 65% (P. Mu kholm, 1993). Відсутність ефективного консервативного протирецидивного лікування й об'єктивного прогнозування перебігу ХК ставлять на перший план питання про своєчасне хірургічне лікування (А.М.Нікітін, 1989; А.С.Панчишко, 2004). В останні 20 років сформована сучасна концепція, згідно якої хірургічні методи лікування ХК повинні застосовуватися тільки при виникненні ускладнень, що не піддаються консервативній терапії, 60-80% хворих потребують хірургічного лікування протягом перших 15 років перебігу захворювання (D. Garcia-Olmo, 2005). Одним із основних негативних чинників хірургічного лікування ХК є інвалідизуючий ефект оперативних втручань, тому визначення ролі s disease, surgical rea me .

скачать реферат Фізична реабілітація при вадах серця

Зміст Вступ Розділ 1. Характеристика уроджених вад серця 1.1 Анатомо-фізіологічні зміни при уроджених пороках серця 1.2 Призначення лікування при вадах серця Розділ 2. Фізична реабілітація при вадах серця 2.1 Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації 2.2 Фізичні вправи для дітей з вродженими пороками серця 2.3 Поєднання засобів фізичної реабілітації Висновки Література Вступ Актуальність. Досить часто ми зустрічаємось з проблемами серцевих захворювань. Найчастіше спостерігаються такі захворювання серця: міокардит, ендокардит, пороки та дистрофія міокарда. Про перші дві запальні хвороби серця вже згадувалось при викладенні ревматизму, який є основною, але не єдиною причиною цієї патології. Значна частина захворювань серця є вродженими. Значна увага приділяється розробці програм та методів реабілітації хворих з такими вадами. Новизна. Розробка та впровадження нових методів фізичної реабілітації може поліпшити ситуацію зі станом здоров`я важкохворих із серцевими хворобами, особливо дітей.

скачать реферат Фізична реабілітація при гіпертонічній хворобі

Заняття на велоергометрі повинні проходити у присутності лікаря (особливо спочатку). На етапі вільного режиму крім масажу голови і комірної зони може призначатися сегментарно-рефлекторний масаж паравертебральних зон, в положенні хворого сидячи з опорою голови на руки або подушку. Фізична реабілітація хворих на поліклінічному етапі є важливою її ланкою, оскільки в амбулаторних умовах проходять лікування і відновлення хворі з прикордонною артеріальною гіпертензією, ГХ 1 стадії. Хворі інших стадій ГХ після закінчення відновного лікування в стаціонарі і санаторії також потрапляють в поліклініки за місцем проживання, де проходять підтримуючу фазу реабілітації. Поліклінічний етап фізичної реабілітації хворих ГХ включає три режими рухової активності: щадний руховий режим (5—7 днів); щадно-тренуючий режим (2 тижні); тренуючий руховий режим (4 тижні). Щадний руховий режим. Задачі: нормалізація артеріального тиску; підвищення функціональних можливостей кардіореспіраторної системи; активізація обмінних процесів в організмі; зміцнення серцевого м'яза.

скачать реферат Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на диспансерному етапі

По завершенні II фази реабілітації більша частина хворих повинна бути підготовлена до повернення до трудової діяльності. Інформація про функціональний статус хворого, рівні його толерантності до фізичного навантаження до кінця перебування в санаторії й характері реабілітаційних заходів, що здійснюються в санаторії (як фізичного, так і психологічного плану) заноситься в етапний епікриз, переданий лікареві кардіологічного кабінету поліклініки або дільничному терапевтові, що відповідає за організацію III фази реабілітації. Перед цією фазою реабілітації ставляться наступні завдання: попередження прогресування ІХС і розвитку її ускладнень шляхом здійснення заходів щодо вторинної профілактики підтримка досягнутого рівня фізичної працездатності (а для ряду хворих і його підвищення), завершення психологічної реадаптації хворого, проведення експертизи працездатності й працевлаштування хворого. У цей час роботу з організації III фази реабілітації хворих, які перенесли ІМ, на рівні практичної охорони здоров'я не можна вважати завершеною .

скачать реферат Влияние жировой дистрофии печени на особенности течения сахарного диабета

Дисертація присвячена вивченню патогенетичних механізмів ураження гепатобіліарної системи у хворих на цукровий діабет на підставі встановлення головних клініко-діагностичних критеріїв, що відображають вплив жирової дистрофії печінки на перебіг цукрового діабету. Досліджені особливості компенсації вуглеводного обміну у хворих на ЦД, ЖДП та при їх поєднанні. Визначені зміни стану вуглеводного, білкового, ферментного, пігментного, ліпідного обмінів, холеретичної функції печінки, балансу гомоцистеїну у сироватці крові, порушень у системі ПОЛ, АОЗ, ехоскопічних та морфологічних показників із подальшою розробкою схем коригуючої терапії. Обстежено 137 хворих на цукровий діабет, жирову дистрофію печінки та при їх поєднанні. Встановлено, що наявність жирової дистрофії печінки при цукровому діабеті супроводжувалася порушенням вуглеводного, білкового, ферментного, пігментного обмінів, холеретичної функції печінки, гіперліпідемією та гіпертригліцеридемією з наявністю атерогенних типів гіперліпідемій, хронічною гіпергомоцистеїнемією, що викликало порушення метаболізму із розвитком ендотеліальної дисфункції.

Конструктор LEGO "Juniors. Ветеринарная клиника Мии".
Помогай Оливии и Мие лечить заболевших животных в ветеринарной клинике LEGO® Juniors! Вместе с Мией открой клинику и приготовься к
808 руб
Раздел: Больницы
Подставка под мобильный телефон "Сказочный павлин", 17 см.
Подставка под мобильный телефон, декоративная. Высота: 17 см. Материал: полистоун.
464 руб
Раздел: Держатели и подставки
Коврик массажный "Микс лес".
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
скачать реферат Рынок труда

В настоящее время расширенному воспроизводству и разви­тию высококачественных трудовых ресурсов в той или иной сте­пени служат так или иначе практически все, включая оборону, материальные и духовные активы страны. Рынок труда финансируется государством через министерство труда по трем самостоятельным направлениям — трудоустрой­ство ищущих работу, обучение пользующимся спросом специаль­ностям необходимой квалификации; профессиональная реабили­тация и обеспечение работой лиц, требующих особого социального внимания (люди с ограниченном трудоспособностью, инвалиды, иммигранты, молодежь без полного школьного образова­ния и специальности и т. д.). Финансирование программ политики рынка труда в1997 г. (в % к валовому национальному продукту) В США только официально свыше 50% федерального бюджета и около 63% бюджета штатов и округов расходуются непосредствен­но в интересах населения, покрывая расходы, связанные с разви­тием образования и здравоохранения, улучшения жилищно-бытовых условий, защитой потребительских прав, финансированием программ рынка труда, пенсионным вспомоществованием и т. д. Расходы на развитие трудовых ресурсов, поступающие из государственного бюджета, непосредственно от фирм, корпораций и от­дельных предпринимателей, не облагаются налогами, не имеют осо­бых экономических, производственных оценок и не ставят трудящихся в связи с этим в юридическую или фактическую зависимость от пред­принимателей, государства, общества в целом.

скачать реферат Психофизиология

Основа­телем психоанализа 3.Фрейдом было осуществлено описание механизмов моти­вации поведения человека. Психоаналитиками впервые показаны пути реабили­тации любых негативных состояний человека путем восстановления случавшихся ранее ситуаций. Воспроизведение сходных ситуаций обозначено ими как анализ настоящего через глубинное прошлое человека. Эго прошлое существует, по их мнению, в бессознательном. Иерархическое построение глубинных состояний человека предложено ими в модели ЭГО. Эти исследования породили множество различных направлений в психологии. Они принадлежат психологам, последова­телям З.Фрейда — К.Юнгу, А.Адлеру, Э.Фромму, К.Хорни, А.Фрейд, Э.Эриксону и др. Так, на основе психоанализа была разработана методика релаксации (Шульц В., 1929), успешно применяемая в практике спорта. Фундаментальное исследование движений начинается с работ Н.А.Бернштейна, П.Я.Гальперина, К.Д.Гордеевой, А.В.Запорожца, В.П.Зинченко, В.А.Петровского, С.Д.Смирнова, А.А.Ухтомского. А.А.Ухтомский, исследуя физиологические свойства мышечного сокращения, выделил «живой активный хронотип», индивидуально характерный для каждого человека. В этом понятии А.А.Ухтомский характеризует человеческие свойства движений со стороны задействованного в движение времени и пространства индивидуального характера.

скачать реферат Лікувальна фізична культура при артрозах

Лікувальна фізкультура вирішує також завдання виховного і профілактичного характеру. Для цього використовується весь комплекс засобів, які є в її розпорядженні. Слід зазначити, що лікувальна фізкультура може принести користь тільки в тому разі, коли її призначають рано, а вірніше - своєчасно. Всяке прогаяння знижує лікувальний ефект. І навпаки, вчасне застосування скорочує лікувальний ефект і дає змогу досягти бажаних результатів . Метою нашої роботи є вивчити методи комплексної фізичної реабілітації хворих артрозом. Виходячи з мети було сформульовано наступні завдання: Проаналізувати патологічні особливості захворювання. Визначити суть і завдання фізичної реабілітації при захворюванні. Вивчити особливості методики застосування засобів фізичної реабілітації при артрозах. Об'єктом дослідження є особливості фізичної реабілітації при артрозах. Предметом даного дослідження є ефективні засоби фізичної реабілітації при артрозах. Методи дослідження – узагальнення та систематизація літературних джерел з даного питання. РОЗДІЛ 1 .ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АРТРОЗІВ Загальна характеристика захворювань суглобів Головною причиною первинних деформуючих артрозів є пошкодження суглобового хряща при систематичних тривалих перевантаженнях суглобів, їх постійна мікротравматизація.

скачать реферат Забота государства о престарелых людях

В итоге реабилитируются до 73% больных. Управление реабилитационного обследования США подчёркивает, что на каждую 1000$ затрачиваемых на реабилитацию инвалида , могут вернуться 35000$ в процессе труда реабилитируемого индивидуума. Медико-социальная реабилитация направлена на реабилитационную технологию - усовершенствование устройств и приспособлений и обеспечение их лучшего использования. В реабилитационной технологии выделяют следующие направления: регулируемые системы для подсадки и расположения больного, системы коммуникации; сенсорного устройства, индивидуальные средства передвижения, функциональная электростимуляция. Первостепенными задачами медико-социальной помощи в Японии являются : мероприятия по информированию общества о проблемах реабили- тации инвалидов ; медицинские мероприятия ; трудоустройство и профилактическая реабилитация ; социальное страхование и обеспечение ; обеспечение средствами передвижения и транспортировки ; снабжение информацией ; спортивные, развлекательные и культурные мероприятия ; сотрудничество с международными органами.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.