телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Разное -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Кафедра міжнародної економіки Контрольна робота з дисципліни: «Міжнародні валютно-кредитні відносини» Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю Зміст 1. Основні напрямки валютного регулювання 2. Інституційне забезпечення валютного регулювання (інструменти) 3.Механізми валютного регулювання 4.Валютне регулювання в Україні 5. Основні завдання валютного регулювання та валютного контролю Задача (№28) Список літератури Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю (№55) Невід'ємною ланкою валютної системи є механізм її регулювання. Таке регулювання здійснюється на двох рівнях — міждержавному (в т.ч. регінальному) та національному. Особливо зросла значущість валютного регулювання у зв'язку з запровадженням на основі Ямайської угоди механізму «плаваючих» валютних курсів, принципу поліцентризму у структурній побудові всієї системи. Функції регулювання міжнародних валютних відносин світова спільнота поклала на Міжнародний валютний фонд (МВФ), який керується у своїй діяльності статутом фонду та ухвалами й домовленостями, що іх спільно прийняли країни-учасниці. Механізм регулювання на державному рівні, його інституційні структури, принципи й нормативні параметри визначаються законодавчими актами кожної країни. 1. Основні напрямки валютного регулювання Валютне регулювання на національному рівні здійснюється на базі принципів і методів, що визначаються МВФ та регіональними союзами, до яких входять окремі країни. У своєму практичному втіленні воно охоплює всі ланки валютних відносин, що склалися в тій чи іншій країні. Зміст системи валютного регулювання констатується чинним законодавством і правовими нормами окремих держав. У такому законодавстві визначаються: — суб'єкти валютних відносин, їхні права (в т.ч. права власності на валютні цінності в іноземній валюті) та обов'язки; — статус національної валюти; — порядок здійснення валютних операцій, використання надходжень в іноземній валюті, організації торгівлі валютними цінностями, розрахунків в іноземній валюті; — режим визначення й регулювання валютного курсу; — механізм утворення й використання офіційних валютних резервів; — механізм здійснення валютного контролю, повноваження органів державного управління і функції банківської системи у цьому питанні і т.ін. В умовах функціонування ринкової економіки головним об'єктом валютного регулювання є валютний курс національної грошової одиниці, зміни якого спричиняють відчутний вплив на розвиток як внутрігосподарських процесів, так і зовнішньоекономічних позицій тієї чи іншої країни. Йдеться про вплив валютного курсу на зовнішню торгівлю, рух довго- й короткострокових капіталів, заборгованість, платіжний баланс країни тощо. Існує обернено пропорційна залежність між динамікою валютного курсу і ціновою конкуренцією. За підрахунками, підвищення курсу долара США на 1 % супроводжується зростанням дефіциту річного торговельного балансу цієї країни на 2,5—3 млрд.доларів. Внаслідок заходів зі зміцнення національної валюти, що Їх провадив уряд президента Р.Рейгана в 1980—85 рр., реальний курс долара відносно провідних валют країн Заходу виріс більш як на 70%.

Ревальвацією стимулюється і приплив іноземних інвестицій. Механізм валютної інтервенції, що є санкціонованою МВФ нормою міждержавних валютних відносин, яка широко використовується у світовій практиці, пов'язаний з операціями щодо купівлі та продажу власної валюти або конкурентної валюти іншої держави. Такі операції і впливають на зміну на валютному ринку попиту і пропозиції певної грошової одиниці та приводять до відповідної кореляції її обмінного курсу. Валютна інтервенція може здійснюватися: за рахунок використання власних резервів інвалюти; на зазначені цілі використовуються «своп-угоди» — договір із певною країною з приводу одержання кредиту у валюті цієї ж країни, необхідного для здійснення валютної інтервенції: — за рахунок продажу цінних паперів, вміщених в іноземній валюті; — статутом МВФ передбачається можливість продажу в зазначених цілях кредитних позицій у СДР. Найбільш ефективним для досягнення цілей інтервенції є її поєднання зі здійсненням відповідних за змістом заходів на внутрішньому ринку. Метод такого поєднання, що широко використовується у практиці валютного регулювання, дістав назву методу стерилізації. Прикладом може бути деномінація в іноземній валюті активів тієї чи іншої країни на зовнішньому валютному ринку і здійснення рівнозначних за величиною закупівель цінних паперів на внутрішньому ринку. Поряд із валютною інтервенцією досить поширеним засобом впливу на курсові співвідношення є відповідне коригування облікових ставок Центрального банку, підвищення яких веде до зростання завдяки збільшенню попиту курсу валюти, а скорочення — до зниження цього курсу. Розглянуті інструменти валютної політики є засобом екопомічного впливу держави на динаміку курсових співвідношень власної валюти. Поряд із цим у практиці валютних відносин широко застосовуються методи прямого втручання держави у механізм формування обмінних курсів. Йдеться про використання валютних обмежень, що являють систему нормативних правил, які регламентують права громадян та юридичних суб'єктів ринку стосовно обміну валюти своєї країни на іноземну, а також здійснюють інші валютні операції. Валютні обмеження можуть застосовуватися при здійсненні контролю за рухом капіталу, блокуванні валютної виручки, регламентації вивозу валюти громадянами, що здійснюють туристські подорожі, і т.ін. Засобом впливу на валютні курси через механізм регулювання платіжного балансу країни є застосування експортних субсидій, митних тарифів, податкових пільг, страхування від втрат, викликаних коливаннями валютних співвідношень, тощо. 4.Валютне регулювання в Україні Під міжнародною валютною ліквідністю розуміють сукупність всіх джерел фінансування та кредитування світового платіжного обороту, до яких належать валютні резерви, золоті запаси, міждержавні кредити, міжнародний ринок позичкових капіталів, сукупність різних джерел фінансування та кредитування зовнішньої торгівлі. Показники міжнародної ліквідності кожної країни прискіпливо вивчаються та аналізуються фінансистами, економістами і політиками, а тому уряди приділяють велику увагу публікації та розповсюдженню відповідної інформації.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Геноцид

Ее основные элементы: – мобилизация всех источников бюджетных доходов неналогового характера (декоммерциализация Центрального банка, перевод его на сметное финансирование и перечисление всей его прибыли в бюджет; введение госмонополии на экспорт природного газа, импорт алкоголя и сигарет; увеличение рентных платежей с использования месторождений природных ресурсов; повышение эффективности управления госсобственностью); – централизация валютных резервов страны, дедолларизация банковской системы, резкое ужесточение валютного регулирования и контроля; – ужесточение контроля за ценообразованием и поставками в отраслях естественных монополий вплоть до их ренационализации; – ориентация денежно-кредитной политики на поддержание производства с соответствующим регулированием ставок процента и денежных потоков; – решительное подавление организованной преступности, очищение госаппарата от казнокрадов и лихоимцев; – ренационализация предприятий-банкротов, необходимых для жизнеобеспечения страны; – твердая защита законноприобретенных

скачать реферат Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

Кримінальна та адміністративна відповідальність передбачена за незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави, тобто перелічені дії щодо валютних цінностей можуть бути і законними, і незаконними. Тому головне завдання — це вирішення питання, які з перелічених дій та за яких умов визнаються законними і коли вони будуть вважатись незаконними. Предметом валютного регулювання і валютного контролю, а отже і предметом правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 162 КпАП та ст. 80 КК, є валютні цінності. Перелік валютних цінностей дається в ст. 1 Декрету "Про систему валютного регулювання валютного контролю"(31) .Слід керуватися переліком валютних цінностей, який дається в ст. 1 Декрету КМ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", оскільки, по- перше, цим Законом безпосередньо регулюються правила здійснення операцій з валютними цінностями на території України, по-друге, названий Декрет є останнім за часом прийняття, і, по-третє, в диспозиції ч. 1 ст. 80 КК та ст. 162 КпАП відтворений текст п. 1 ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные
Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
 Газета Завтра 780 (44 2008)

А там, помимо общепринятых фраз, содержались пункты, требующие нового порядка в контроле и управлении мировыми финансами, фондовыми рынками, хеджфондами, реформу МВФ и так далее. Всё это наносит смертельный удар по нынешней американской финансовой системе. Так и до контроля над эмиссией доллара можно доехать. Кроме того, именно Китай и Япония, как основные держатели американских долговых обязательств, оказываются в положении хозяев гигантского долга США, который они могут согласиться продлить, либо переоформить в новые ценные бумаги с отсрочкой платежей, а могут и не согласиться… Есть основания полагать, что консультации по этой теме начались уже достаточно давно и сегодня находятся в самом разгаре. Судить об этом можно, например, сопоставляя возможные условия и контрпредложения Пекина с соответствующими реальными событиями на мировой арене. Чего же могут потребовать от Вашингтона китайские лидеры? Разумеется, решения проблемы Тайваня, снятия ряда запретов на приобретение собственности в США, раскрытия некоторых показателей американской статистики, в том числе денежного агрегата М3, а также признания интересов КНР в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Австралии, включая создание совместной с Японией валютной зоны ACU

скачать реферат Банки на валютному ринку України

Значна увага приділена валютному регулюванню і валютному контролю, як елементам макроекономічних перетворень в Україні. Проаналізовано перший досвід використання фінансових інструментів з метою забезпечення управління валютними ризиками. Ключові слова: валютний ринок, валютна позиція, хеджування, валютний курс, валютне регулювання. АННОТАЦИЯБоришкевич Е.В. Банки на валютном рынке Украины. - Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.04.01 -финансы, денежное обращение и кредит. - Киевский национальный экономический университет, Киев, 2007. Диссертация посвящена вопросам деятельности банков на валютном рынке, а также проблемам развития и функционирования самого валютного рынка. В странах с переходной економикой существует опасность недооценки валютного рынка как такового, которое определяется теми функциями, которые он выполняет в общей системе рыночных отношений. Одним из важнейших элементов при расмотрении валютного рынка является валютный курс. Вопрос о так называемом реальном уровне валютного курса выступает одним из сложнейших как в теории так и в парактике.

 Мировая экономика: конспект лекций

Валютные элементы имеют целый ряд особенностей, с которыми экономические субъекты не сталкиваются на уровне национального хозяйства. Кроме того, валютные элементы носят приоритетный характер для функционирования мировой валютной системы. В результате сложились основные составляющие мировой валютной системы (далее МВС): 1)Pфункциональные формы мировых денег (ведущие свободно конвертируемые валюты, при чрезвычайной ситуации золото); 2)Pрегламентация условий конвертируемости валют; 3)Pунификация режима валютных паритетов и валютных курсов; 4)Pрегламентация объема валютных ограничений (требование МВФ к странам-членам отменить ограничения по операциям с валютными ценностями в определенный период); 5)Pрегламентация состава компонентов международной валютной ликвидности (например, с 1970Pг. МВФ ввел в оборот новую международную валютную единицу СДР, с 1979Pг. Европейский фонд валютного сотрудничества европейскую валютную единицу экю, которая с января 1999Pг. заменена единой коллективной валютой евро); 6)Pунификация правил использования международных кредитных средств обращения (векселей, чеков и др.) и форм международных расчетов; 7)Pрежимы мировых валютных рынков и рынков золота; 8)Pстатус института межгосударственного регулирования. 2.PОсновные понятия мировой валютной cистемы: валюта, валютный курс, валютные паритеты, конвертируемость валюты, валютные рынки, валютные биржи Валюта денежная единица страны

скачать реферат Совместные предприятия на примере Киевской области

Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”. 2. Закон України “Про захист іноземних інвестицій в Україні”. 3. Закон України “Про інвестиційну діяльність”. 4. Декрет Кабінету Міністрів України “Про режим іноземного інвестування”. 5. Закон України “Про загальні основи утворення і функціонування спеціальних (вільних економічних зон)”. 6. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”. 7. Декрет Кабінету Міністрів України “Про тимчасовий порядок використання надходжень в іноземній валюті”. 8. Декрет Кабінету Міністрів України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”. ІІІ. Закони про оподаткування. 1. Закон України “Про систему оподаткування”. 2. Закон України “Про оподаткування доходів підприємств ті організацій”. 3. Декрет Кабінету Міністрів України “Про податок на додану вартість”. 4. Декрет Кабінету Міністрів України “Про акцизний збір”. 5. Закон України “Про державну податкову службу”. 6. Декрет Кабінету Міністрів України “Про внесення невнесених вчасно податків та неподаткових платежів”.

скачать реферат Ринок цінних паперів

В Україні ж НБУ приділяє недостатньо уваги ролі ринку цінних паперів в поліпшенні економічної ситуації, що склалася. Так, наприклад, залишається не до кінця відрегульованим питання необхідності отримання ліцензії Національного банку України на придбання цінних паперів українських підприємств іноземними інвесторами. Оскільки цінні папери українських підприємств є валютними цінностями, то їх придбання тим чи іншим чином може бути віднесене до валютних операцій. Як правило, проведення таких операцій вимагає генеральної або індивідуальної ліцензії Національного банку України, за винятком деяких операцій, визначених декретом Кабінету міністрів України "Про режим валютного регулювання і валютного контролю". У цей же час Національний банк України ніяк не обмежував можливість придбання акцій українських підприємств іноземними інвесторами як на повторному ринку, так і при створенні підприємств з іноземними інвестиціями. Крім того, що НБУ, як було сказано вище, приділяє недостатньо уваги ринку цінних паперів, він використовує цей ринок в своїх суто особистих інтересах, а ніяк не в інтересах народу.

скачать реферат Банківська система

Декретом Кабінету Міністрів України "ПРО систему валютного регулювання і валютного контролю" від 9 лютого 1993 р. було передбачене впровадження стовідсоткового продажу експортного валютного виторгу. Це, по досвіду країн - членів МВФ (таких, як Кіпр, Чехія, Словаччина, Греція, Ірландія, Південна Корея, Норвегія, Польща, Португалія), дозволяє значно збільшити обсяг пропозиції валюти на валютному ринку і створює більш ґрунтовну базу для визначення курсу національної грошової одиниці і рівні умови для всіх підприємств, оскільки банки повинні продавати валюту всім імпортерам. Але одержання зазначеного ефекту можливо за певних умов: існуванні налагодженого ринкового механізму функціонування економіки і розвиненості інфраструктури валютного ринку. У реальних умовах функціонування економіки України, що характеризується скорочення обсягів виробництва на грані його колапсу, повсякденним дефіцитом сировини вітчизняного виробництва і, отже, підвищення попиту на валюту для його імпорту, малими обсягами вітчизняного експорту, обумовленими неконкурентноздатністю продукції, упровадження стовідсоткового продажу експортного виторгу підприємствами дає протилежний ефект.

скачать реферат Методичні рекомендації проведення перевірок

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Нацбанку від 15.12.2004 р. 637. Декрет Кабміну від 19.02.93 р. 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю». Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів документальних перевірок суб'єктів господарювання — юридичних осіб, а також їх філій, відділень та інших відокремлених підрозділів та документування виявлених порушень, затверджені наказом ДПАУ від 11.09.2008 р. 584.

Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Декоративная наклейка-ростомер "Ракета", арт. EZG-1001.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
скачать реферат Система захисту інформації в Російській Федерації

РЕФЕРАТ на тему: «Система захисту інформації в Російській Федерації» Київ 2006 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. Принципи, цілі та завдання захисту інформації. Напрямки робіт із захисту інформації. І.1. Принципи захисту інформації; І.2 Цілі захисту Інформації; І.3 Основні завдання системи захисту інформації; І.4 Напрямки робіт із захисту інформації. РОЗДІЛ ІІ. Суб'єкти системи захисту інформації у Російській федерації. РОЗДІЛ ІІІ. Основні організаційно – технічні заходи щодо захисту інформації. Об «Положение о Межведедомственной комисии по защите государственной тайны» «Доктрина информационной безопасности»

скачать реферат Система контролю забруднення

Це завдання вирішується за допомогою моніторингу. Державний моніторинг навколишнього середовища – це система спостережень, збирання, обробки, передавання, збереження та аналізу інформації про стан навколишнього середовища, прогнозування його змін та розробки науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень. Система державного моніторингу навколишнього середовища ґрунтується на таких принципах: об'єктивність і достовірність; систематичність спостережень за станом навколишнього середовища та об'єктами впливу на нього; багаторівневість; узгодженість нормативного та методичного забезпечення; узгодженість технічного і програмного забезпечення; комплексність в оцінці екологічної інформації; оперативність проходження інформації між окремими ланками системи та вчасне інформування органів державної виконавчої влади; відкритість екологічної інформації для населення. Основними завданнями системи державного моніторингу навколишнього середовища є: спостереження за станом довкілля; аналіз стану навколишнього середовища та прогнозування його змін; забезпечення органів державної виконавчої влади систематичною та оперативною інформацією про стан навколишнього середовища, а також прогнозами і попередженнями про можливості його зміни; розробка науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень.

скачать реферат Місце Центрального Банку РФ в банківській системі

Цю функцію він здійснює незалежно від інших органів державної влади. Питання правового регулювання діяльності Центрального банку РФ зачіпаються у ряді інших федеральних законів. Зокрема, взаємостосунки Банку Росії і кредитних організацій регламентуються Федеральним законом «Про банки і банківську діяльність» і Законом РФ «Про валютне регулювання і валютний контроль». В межах своїх повноважень, наданих йому Конституцією РФ і федеральними законами, Банк Росії незалежний в своїй діяльності. Федеральні органи державної влади, органи державної влади суб'єктів РФ і органи місцевого самоврядування не мають права втручатися в діяльність Банку Росії по реалізації його законодавчо закріплених функцій і повноважень, ухвалювати рішення, що суперечать Федеральному закону. Статутний капітал і майно Банку Росії є федеральною власністю. Проте Банк Росії є тільки титульним власником власності, що належить йому; специфічною особливістю є його обов'язок здійснювати правомочність володіння, користування і розпорядження вказаним майном не в своїх інтересах, а на користь держави або, точніше, суспільства і цілому.

скачать реферат Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

Загалом управління валютними позиціями за допомогою проведення балансових операцій часта не відповідає власним потребам та планам банку, а іноді не вигідне з погляду витрат. Друга група методів, пов'язана з хеджуванням валютного ризику, передбачає створення захисту від валютних ризиків укладанням додаткових строкових угод за іноземною валютою, які дозволяють компенсувати можливі фінансові втрати за балансовими статтями внаслідок зміни валютного курсу. Хеджування здійснюють за допомогою проведення операцій з форвардними валютними контрактами, валютними ф'ючерсами та опціонами, валютними своп-контрактами, свопціонами, а також різних їх комбінацій типу подвійний форвард, валютний своп. Широкий вибір похідних фінансових інструментів на міжнародних ринках дозволяє банкам знаходити найефективніші комбінації проведення валютних операцій та застосовувати досконалі методи управління валютною позицією для зниження валютного ризику. Висновки Підводячи підсумки дипломної роботи слід сказати. 1. З введенням Закону «Про валютне регулювання і валютний контроль в Україні» почався новий етап розвитку економіки. 2. Встановлюючи основоположні положення валютного законодавства Уряд України покладає велику частину відповідальності на саму високоорганізовану економічну систему – банківську. 3. Проте, для ефективнішої організації валютного контролю в країні необхідна тісна взаємодія всіх органів і агентів валютного контролю.

скачать реферат Європейська валютна система

Кафедра міжнародної економіки Контрольна робота з дисципліни: «Міжнародні валютно-кредитні відносини» Зміст 1.Питання №10. Європейська валютна система Особливості використання, позитивні риси. Маастрихтська угода. Критерії конвергенції 2. Питання №46. Банк міжнародних розрахунків (БМР) 3. Практичне завдання №21 Список літератури 1.Питання №10. Європейська валютна система. Особливості використання, позитивні риси. Маастрихтська угода. Критерії конвергенції. Європейська валютна система є результатом координації валютної політики та механізмів валютного регулювання країн Західної Європи. Як форма організації валютних відносин країн — членів ЄС Європейська валютна система в сучасному вигляді почала діяти з березня 1979 р. Основними рисами ЄВС є: встановлення режимів спільного коливання валютних курсів; створення колективної валюти; використання валютних інтервенцій для підтримки ринкових курсів валют у межах погоджених відхилень; стимулювання європейських інтеграційних процесів. Попередником ЄВС був режим спільного коливання валютних курсів, введений країнами ЄЕС з метою стимулювання процесу західноєвропейської економічної та валютної інтеграції і захисту фінансових ринків, який застосовувався країнами — членами ЄЕС з квітня 1972 до березня 1979 р. (до введення ЕКЮ) і називався сост. В. Л. Пластун. - Суми : УАБС НБУ, 2007. - 166 с. Руденко, Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : підручник / Л. В. Руденко. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2007. - 632 с. Хомутенко, В.П. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / В. П. Хомутенко, В. В. Немченко, І. С. Луценко. - К. : ЦУЛ, 2009. - 474 с.

Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
скачать реферат Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З дисципліни «Валютно-фінансові розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності» На тему: « Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності» Харків, 2007 ЗМІСТ Вступ 1. Поняття міжнародних розрахунків 2. Валютно-фінансові і платіжні умови зовнішньоекономічних операцій 3. Проблеми і перспективи розвитку акредитивної форми розрахунків в Україні Висновок Перелік літератури ВСТУП Середовище міжнародного ринку включає безліч різних аспектів - економічних, організаційних, правових. Дане середовище корінним чином відрізняється від умов господарювання, в яких звикли оперувати суб'єкти підприємництва. Ефективність економічної діяльності в даному зовнішньому середовищі в першу чергу вимагає чіткого уявлення про правові рамки, в яких вона здійснюється, і ясного усвідомлення того, що практично єдиним інструментом регулювання взаємостосунків між учасниками зовнішньоекономічних угод є відповідна правова система, побудована і на національних і на міжнародних джерелах. Метою регулятивної політики держави у сфері зовнішньоекономічної діяльності економічних агентів повинне стати створення раціональної системи норм і механізмів, яка б сприяла досягненню мети підприємств на зовнішніх ринках, і кінець кінцем забезпечувала б їх участь в міжнародному розподілі праці.

скачать реферат Экзаменационные вопросы по курсу "Международное финансирование" укр

21.  Валютний курс : сутність, види, функції, багатофакторність.21 22.  Дайте характеристику основних теорій регулювання валютного курсу.22 23.  Теорія паритету купівельної здатності, як одна з теорій регулювання валютного курсу.23 24.  Сутність теорії регульованої валюти та основні її направлення.24 25.  Сутність та представники теорії ключових валют.25 26.  Поняття, прихильники та рекомендації теорії фіксованих паритетів та курсів.26 27.  Теорія плаваючих валютних курсів : сутність, представники.27 28.  Криза валютної система : поняття та види.28 29.  Еволюція світової валютної системи.29 30.  Паризька валютна система : період функціонування та структурні принципи, характеристика.30 31.  Генуезька валютна система : період функціонування та структурні принципи, характеристика.31 32.  Дайте характеристику особливостей та етапів світової валютної кризи 1929 – 1936 рр.32 33. 

скачать реферат НБУ-финансовый агент правительства

Заходи грошово-кредитної та валютно-курсової політики на 2002 рік: . запровадити дієву систему гарантування вкладів населення; . регулювати грошово-кредитний ринок за допомогою відповідних монетарних інструментів; . прийняти Закони України “Про фінансові операції”, “Про іпотеку” та “Про кредит”; . продовжити співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями та отримати кредити від них, в т.ч. за програмою EFF; . вирішити проблеми реструктуризації зовнішньої заборгованості; . акумулювати всі валютні надходження Уряду (від міжнародних фінансових організацій, закордонних держав та приватизації від нерезидентів) на окремому банківському рахунку (для уникнення конвертації їх у гривні та створення при цьому додаткової гривневої ліквідності) і здійснення з цього рахунку зовнішніх проплат Уряду, інвестиційної діяльності та структурних реформ; . викуповувати надлишкову пропозицію валюти на ринку з метою забезпечення стабільності валютного ринку і поповнення золотовалютних резервів. Стратегічними завданнями грошово-кредитної та валютно-курсової політики України є створення монетарного середовища, сприятливого для сталого соціально-економічного розвитку шляхом удосконалення правового регулювання банківської діяльності, посилення процесу приватизації банківських установ, забезпечення стабільності гривні, створення необхідних умов для виконання банками своєї основної функції – кредитування суб’єктів господарювання та громадян.

скачать реферат Внешне экономическая деятельность

СВС має у своєму складі наступні елементи : . міжнародні засоби обігу і платежу, міжнародні ліквідні ресурси (інвалюта, золото, міжнародна валюта – ЕКЮ, СДР); . механізм регулювання валютних паритетів і курсів; . міжнародні валютні ринки і ринки золота; . система міжнародного кредитування й міждержавних розрахунків; . відповідні інфраструктурні ланки і т.ін. У своєму еволюційному розвитку СВС пройшла три основні етапи : . етап золотого стандарту; . етап золотовалютного (доларового) стандарту; . етап паперово-валютного (девізного) стандарту. “Принципи і організаційні засади сучасної СВС були визначені Ямайською угодою країн-членів Міжнародного валютного фонду (1976 р.)”. Ямайська валютна система грунтується на наступних вихідних принципах. По-перше, Ямайська угода проголосила повну демонетизацію золота у сфері валютних відносин. Було анульовано офіційний золотий паритет, офіційну цінк на золото та фіксацію масштабу цін (золотого вмісту) національних грошових одиниць. Золото перетворилося на звичайний товар, але воно продовжує залишатися високоліквідним товаром, який в разі необхідності стабілізації платіжного балансу можна продати за відповідну валюту.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.