телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Рыбалка -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Остання може скористатися правом регресу і при бажанні продати постачальнику будь-яку неоплачену боргову вимогу у разі відмови клієнта від платежу (його неплатоспроможності). Дана умова передбачається у випадку, якщо постачальники упевнені, що у них не можуть з'явитися сумнівні боргові зобов'язання, або що вони достатньо ретельно оцінюють кредитоспроможність своїх клієнтів, розробивши власну достатньо ефективну систему захисту від кредитних ризиків, або через специфіку своїх клієнтів. І в тому, і в іншому випадку постачальник не вважає потрібним оплачувати послуги із страхування кредитних ризиків. Проте гарантований для постачальника своєчасна притока грошових коштів може забезпечуватися тільки при висновку угоди без права регресу. Необхідно відзначити, що якщо боргова вимога визнана недійсною, чинник-фірма у будь-якому випадку має право регресу до постачальника. З умовою про кредитування постачальника у формі попередньої оплати (до 80% переуступаємих ним боргових вимог), або оплати вимог до певної дати. Основною перевагою попередньої оплати є те, що її розмір є фіксованим відсотком від суми боргових вимог. Таки чином, постачальник автоматично одержує більше коштів при збільшенні об'ємів своїх продажів. У відсутність попередньої оплати сума перезданих боргових вимог (за мінусом витрат) перераховується постачальнику на певну дату або після закінчення певного терміну. В сучасних умовах самою універсальною системою фінансового обслуговування клієнтів є конвенційний (відкритий) факторинг. За клієнтом практично зберігаються тільки виробничі функції. Оскільки в цьому випадку клієнти чинник-фірм можуть відмовитися від збереження власного штату службовців, що виконують ті функції, які приймає на себе чинник-фірма, то виникає достатньо істотна економія засобів. Ця економія в поєднанні з вигодами від «дисконтування фактур» компенсує високу вартість обслуговування (0,75–3% річні обороти залежно від розміру капіталу, фінансове положення і кредитоспроможність клієнта). Сфера функціонування факторингу Застосування факторингового обслуговування найбільш ефективно для малих і середніх підприємств, що мають перспективи збільшення об'ємів виробництва і що стикаються з проблемою тимчасового браку грошових коштів через невчасне погашення боргів дебіторами і труднощів, пов'язаних з виробничим процесом. Постачальник повинен проводити товари або надавати послуги високого якість, мати перспективи швидкого розширення виробництва і збільшення прибутку, і суто тимчасові причини браку грошових коштів через невчасне погашення боргів дебіторами, а також недостатнього рівня прибутку, надмірних товарних запасів і труднощів, пов'язаних з виробничим процесом, значною мірою ускладнюють його господарську діяльність. Факторинговому обслуговуванню не підлягають: підприємства з великою кількістю дебіторів, заборгованість кожного з яких виражається невеликою сумою; підприємства, що займаються виробництвом нестандартної або вузькоспеціалізованої продукції; будівельні або інші фірми, що працюють з субпідрядниками; підприємства, що реалізовують свою продукцію на умовах післяпродажного обслуговування, практикуючі компенсаційні операції; підприємства, що уклали з своїми клієнтами довгострокові контракти і виставляючі рахунки після закінчення певних етапів робіт або до здійснення поставок (авансові платежі).

При цьому посередник стає власником товару і перепродує його від свого імені і за свій рахунок. Між посередником і власником (принципалом) полягає агентська угода, в якій регулюються права і обов'язки сторін. Особливості цього виду посередників полягають в тому, що: по відношенню до принципала (власнику товару) посередник є однією із сторін контракту; по відношенню до покупців товару посередник виступає від свого імені і за свій рахунок, тобто як власник товару і може самостійно встановлювати ціни на даний товар; винагорода виходить шляхом різниці цін поставки товару і цін реалізації. 5.Брокери – найпоширеніший вид посередників. Це прості посередники, які виконують в основному функцію «звідницького», тобто зводять продавця і покупця, і виступають на ринку тільки за рахунок, від імені і за дорученням продавця або покупця. Один брокер може також виконувати одночасно доручення продавця і покупця. Брокер спеціалізується на виконанні зовнішньоторговельних операцій по одному–двом товарам, тому є фахівцем в своїй області. За свою роботу брокер одержує спеціальну брокерську винагороду (куртаж). Розмір винагороди коливається від 0,25 до 2–3%. Брокер – окрема особа (фірма), що займається посередництвом при висновку операцій на фондовій, товарній і валютній біржах. Брокери укладають угоди, як правило, по дорученню і за рахунок клієнтів, а також можуть діяти і від свого імені, але за рахунок довірителів. За посередництво між покупцями і продавцями цінних паперів, товарів, дорогоцінних металів і т.д., брокери одержують певну платню за угодою сторін або відповідно до встановлюваною біржовим комітетом такси. Брокери спеціалізуються на виконанні певних операцій: біржові, у тому числі валютні, брокери скоюють операції з товарами, цінними паперами, іноземною валютою на біржах; страховки – здійснюють посередництво між клієнтом і компанією страховки; суднові – виступають посередниками при висновку договорів про фрахтування судів. Посередницькі операції скоюються головним чином через брокерські контори, фірми або їх філіали. Крупні брокерські фірми можуть надавати кредит покупцям або виступати гарантом при висновку операції. 2. Договірно-правові основи факторингового обслуговування Сутність і принципи факторингу Світова практика знає сотні банківських операцій. Більшість же банків нашої країни освоїла в кращому разі один-два десятка. З другого боку, практично всі наші банки прагнуть проводити будь-які відомі їм операції, не віддаючи ніяким з них явної переваги. В результаті у нас немає ні дійсно універсальних, ні раціонально спеціалізованих банків і кредитних установ. Недолік спеціалізованих кредитних установ робить неможливим надання на високому рівні багатьох банківських послуг, до числа яких можна віднести і факторинг. Факторинг – це достатньо новий вид послуг в області фінансування, яким займаються спеціальні факторингові компанії, тісно пов'язані з банками або є їх дочірніми філіалами, або самі банки. Факторинг (fac or – в перекладі з англійського «агент, посередник») є різновидом торгово-комісійної операції, що поєднується з кредитуванням оборотного капіталу клієнта, що пов'язане з переуступкою клієнтом-постачальником факторингової компанії (чинник-фірмі) неоплачених платіжних вимог за поставлену продукцію, виконані роботи, надані послуги і, відповідно, права отримання платежу по них.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Черная книга корпораций

За последнее десятилетие эти временные потоки капитала вызвали множество валютных кризисов: в 1994 году так называемый текиловый кризис в Мексике, в 1997 году тотальный экономический крах стран-«тигров» Южной Азии, в 1998 году экономические кризисы в России и Бразилии. В пострадавших странах такие события ведут к тяжелым социальным последствиям. В результате азиатского кризиса число безработных катастрофически возросло. Выросшая инфляция сократила покупательную способность, многие люди уже не могут заплатить за основные продукты питания. Доля населения, живущего в бедности, в «странах надежды» Юго-Восточной Азии 1980-х годов после кризиса 1997-го увеличилась на 90 миллионов человек (18). Когда проворачиваются краткосрочные финансовые сделки, главными действующими лицами являются банки. В Лондоне, этом крупнейшем мировом торговом центре операций с иностранной валютой, происходит 85 процентов всех банковских покупок и продаж. С одной стороны, банки честно распоряжаются собственностью своих клиентов, а с другой торгуют ценными бумагами по собственному усмотрению (19)

скачать реферат Шпоры по международной экономике

Вони від свого імені і за свій рахунок укладають договори купівлі- продажу, з одного боку, з продавцями, а з іншою з покупцями. Агенти діють на ринку в інтересах і від імені експортерів або імпортерів, т. е. принципалов. У агентських угодах звичайно обумовлюються повноваження посередників за найбільш істотними умовами зовнішньоторгівельних операцій, а також додаткові зобов'язання агентів. Існують ще три особливих типи посередників: біржі, торги, аукціони30. Міжнародна торгівля через посередників. Сутність і сучасні особливості біржової торгівлі. Під торгово-посередницькими операціями мають на увазі операції, пов'язані з купівлею та продажем товарів, які виконуються за дорученням виробника- експортера незалежним від нього торговим посередником на основі угоди або доручення. До торгово-посередницьких належать фірми, які в юридичному та господарському відношенні не залежать від виробника чи споживача товару. Вони діють заради прибутку. Недоліком використання посередників є те, що експортер позбавлений безпосередніх контактів із ринками збуту і повністю залежить від добросовісності посередника.

Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы
Сиденье в ванну раздвижное (дерево).
Сиденье в ванну раздвижное, пятиреечное, закрепленное к каркасу, регулируется по ширине ванны. Предохраняйте деревянную часть изделия от
752 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
 Тайны мятеж-войны - Россия на рубеже столетий

Изменение геополитического положения привело и к ряду негативных последствий. Внешнеэкономические связи с дальним зарубежьем в западном (европейском) и южном (азиатском, особенно ближневосточном) направлениях теперь приходится осуществлять через территорию государств СНГ. Это усложняет торгово-транспортные операции и функционирование объектов топливно-энергетической инфраструктуры международного характера (нефте- и газопроводов, ЛЭП). За пределами России остались крупные порты на Черном и Балтийском морях, некоторые весьма значительные источники минеральных ресурсов, особенно марганца и руд цветных металлов (меди, свинца, цинка и др.). Нарушены исторически сложившиеся межрайонные связи. Возникли трудности в организации сухопутных связей с Калининградской обл., оказавшейся изолированной от остальной территории России. Появились спорные вопросы, инициированные некоторыми соседними государствами по поводу границ (например, Эстонией и Латвией - о пограничных районах, Японией - о ряде островов Курильской гряды). Как евразийская страна Россия имеет широкие возможности экономического и политического сотрудничества с зарубежными странами различной геополитической ориентации

скачать реферат Банківська система

Керівники багатьох підприємств дорікають банки в тім, що вони не вкладають свої ресурси у виробництв, а переважно кредитують посередницькі, торгово-посередницькі операції. Така позиція банків визначається, насамперед, інфляційними процесами і високим ризиком. Разом з тим потрібно сказати, що переважна більшість банків все-таки в тій чи іншій формі зв'язано з виробництвом промислової і сільськогосподарської продукції. Але всім банкірам треба зрозуміти, що успіх реформ і вихід із кризи залежать від стану економіки. Тому кредитування виробництва повинне бути пріоритетним напрямком їхньої діяльності. У той же час необхідно грамотно роз'ясняти госпорганам, що в умовах високої інфляції і рівня відсотка, установлюваного Національним банком, кредит не може бути дешевим. Але комерційні банки не повинні захоплюватися великою маржею і брати великі комісійні за послуги, хоча ці питання і регулюються попитом. В усьому повинна бути справедливість і міра. Ми створюємо нову національну банківську систему і тому зобов'язані закласти в її фундамент здорові і цивілізовані принципи. Міри Нацбанку по перебудові платіжної системи Головною проблемою банківської системи України найближчим часом залишається подолання галопуючої інфляції і стабілізація національної грошової одиниці - купоно-карбованця.

 Законы вавилонского царя Хаммурапи

ЗХ оставляют во всех случаях арендованную и заложенную землю за первоначальным владельцем и всячески подчеркивают его права. Цель этого - исключить переход арендованного участка в руки арендатора и идущую таким способом (на Переднем Востоке довольно обычным) концентрацию земли. В частности, при залоге урожай должен оставаться в руках истинного владельца заложенной земли, и тот отдает заимодавцу сумму заклада, лишь продав урожай (собранный заимодавцем, ст.49-50!). civ Для сравнения: прожиточный минимум в год на семью - около 6 гуров. cv В целом термин "тамкар" в ЗХ употребляется в значении "человек, вложивший капитал в торгово-ростовщическую операцию". Так называли и купцов, и ростовщиков. Купцы-тамкары, как указывалось выше, были обращены в государственных агентов (должность которых так и называлась - "тамкар"), но ростовщическую операцию могло произвести любое частное лицо; в ЗХ оно тем самым тоже именовалось "тамкаром". Это видно из ст.116, где речь идет о "тамкаре" данного лица, а из сравнения со ст.113 выясняется, что этим "тамкаром" мог быть всякий человек по отношению к другому человеку

скачать реферат Японский опыт государственного регулирования экономики

Підвищено офіційну дисконтну ставку, здійснено рестрикції сукупного попиту. На сучасному етапі, в умовах тривалого скорочення темпів зростання, основними напрямами економічної політики Японії є стабілізація економіки, перерозподіл доходу, надання суспільних товарів та корекція помилок ринку. З метою стабілізації економіки держава створює плани та прогнози, щомісяця для контролю Уряд готує економічні доповіді, на базі яких Агентством економічного планування приймаються рішення щодо подальших дій. Загалом на початку 90-х років у Японії діяло 453 регулюючих закони, з них 220 – у сфері економіки. Слід зауважити, що з останніх 102 було прийнято ще у 1945- 1954 рр. Керівництво проведенням промислової політики здійснює Міністерство зовнішньої торгівлі та промисловості (МІТІ), яке має право на пеіну свободу дій в управлінні галузями і якому підзвітна переважна більшість налузей економіки. До сфери дії МІТІ входять зовнішня торгівля, промисловість та торгівля, новітні технології, розміщення промислових підприємств та екологія, енергетика, питання промислової власності, підтримка малих та середніх підприємств.

скачать реферат Промислова політика держави

При цьому вітчизняна економіка втрачає продуктивні робочі місця, новостворену додану вартість, на території України розміщуються ресурсо-, енерго- та екологоємні виробництва. Згідно рейтингу конкурентоспроможності, опублікованого наприкінці вересня 2005 року Всесвітнім економічним форумом, Україна посіла 84 місце серед 117 країн світу. При цьому колишні партнери України по соцтабору мають значно кращі показники: Естонія – 20 місце, Польща – 51, Казахстан – 61, Румунія – 67, Росія – 75, Молдова – 82. Обов виробництво продукції виробничо-технічного призначення на основі новітніх технологій для внутрішнього та зовнішнього ринків. Сутність Концепції відродження промислового потенціалу України, розробленною державою, полягає у здійсненні глибоких та всебічних якісних перетворень вітчизняної промисловості. Це стратегія свідомого творення майбутнього України на підґрунті досвіду, потенціалу, надбань, набутих поколіннями українців, з урахуванням викликів ХХІ століття щодо майбутніх шляхів загальноцивілізаційного розвитку.

скачать реферат Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

За строками погашення: а) водночас; б) у розстрочку; в) достроково (за вимогою кредитора або за заявою позичальника); г) з регресією платежів; д) після закінчення обумовленого періоду (місяця, кварталу). (Див. таблицю 1.2.) Таблиця 1.2. Види кредитів Критерій Вид кредиту (позички) 1. Роль банку (кредитор або позичальник). -Активний -Пасивний 2. Термін. -До запитання (огульний) -Строковий, короткостроковий, середньостроковий довгостроковий 3. Призначення. - Позички торговим і промисловим операціям - Позички під нерухомість - Позички приватним особам - Позички фінансовим підприємствам - Позички фермерам - Позички на придбання або збереження цінних паперів - Інші позички 4. Ціль. -На збільшення капіталу (виробничих фондів) -На тимчасове накопичення засобів -На споживчі цілі населенню (споживчий) 5. Наявність і характер забезпечення. -Бланковий (незабезпечений) - Забезпечений заставою товарів або інших цінних паперів (ломбардний) гарантійним зобов'язанням або поручництвом 6. Засіб. - Кредит грошима - Кредит за допомогою акцептування векселя позичальника 7. Ступінь ризику. - З найменшим ризиком - З підвищеним ризиком - З граничним ризиком - Нестандартний Найважливішим елементом кредитної політики банку є використовуваний їм інструментарій для задоволення потреб клієнтів у позикових коштах, виражений у видах, що видаються банком позичок (кредитів): Чим різноманітніше цей інструментарій, тим повніше можуть бути задоволені індивідуальні потреби клієнтів.

скачать реферат Демократія: сутність, доктрини, різновиди

Демократія: сутність, доктрини, різновиди План Вступ. 1. Виникнення, сутність, принципи. 2. Доктрини, різновиди. Висновки. Література. В ХХ ст.слово “демократія” стало мабуть, найбільш популярним у народів і політиків всього світу. Сьогодні немає жодного значного політичного руху, який би не прагнув на здійснення демократії, не використовував цей термін у своїх, часто далеких від справжньої демократії цілей. Поки демократію чекають, про неї говорять, що вона безперечно настане, коли ж вона настала, про неї кажуть, що вона може зникнути. Перш за все, її нерідко вважали вищою і кінцевою формою, яка забезпечує впевнене і благополучне існування. Тепер ясно відчувається, що зовсім не створюючи міцну основу врівноваженного життя вона більш, ніж будь-яка інша форма пробуджує дух пошуку. В країнах, які спробували цю форму на практиці, вона вже давно перестала бути предметом страху, але також перестала бути предметом поклоніння. Її противники розуміють, що при ній все ж можливо існувати, її прихильники – погоджуються, що їй характерно багато недоліків, щоб її незмірно звеличувати.

Кроватка для кукол, деревянная.
Если ваша дочка мечтает собрать для любимой куколки целый мебельный гарнитур, то начинать необходимо с покупки именно этой реалистичной
401 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Ростомер говорящий "Ферма".
Новинка от Азбукварика – говорящий плакат-ростомер! Повесьте его на стену на нужной высоте – узнайте, как растёт ваш малыш. Кнопки на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения
скачать реферат Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра природничих і математичних дисциплін початкового навчання Курсова робота Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів студентки факультету післядипломної педагогічної освіти групи Науковий керівник: Тернопіль – 2009 Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи використання засобів наочності на уроках «Я і Україна» 1.1 Сутність принципу наочності у навчанні молодших школярів 1.2 Класифікація засобів наочності, що використовуються на уроках природознавства. Їх характеристика 1.3 Значення засобів наочності у навчальному процесі початкової школи РОЗДІЛ 2. Методика використання засобів наочності на уроках «Я і Україна»в початковій школі 2.1 Дидактичні цілі та загальні вимоги до використання засобів наочності на уроках 2.2 Методика використання різних видів засобів під час формування природничих знань ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Принципи і правила навчання належать до тієї групи дидактичних категорій, які регулюють процес навчання.

скачать реферат Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання

Результативне навчання є наслідком творчої реалізації вчителем вимог, які органічно витікають із самої сутності дидактичних принципів . Загальна кількість принципів в дидактичній теорії чітко не визначена. Розвиток науки пов’язаний з постійним проникненням у більш складні зв’язки і відношення між активними компонентами процесу навчання, тому є різні підходи до класифікації і послідовності принципів навчання. Учителі, керівники шкіл, окрім загальних уявлень про сутність принципів навчання і шляхи їх реалізації, не озброєні в достатній ступені системою вимог, які закономірно витікають з кожного принципу, не розуміють його системотвірної ролі. Тільки цим можна пояснити те, що принципи навчання не завжди актуалізуються вчителями під час підготовки уроку, не часто стають об’єктом вивчення і контролю. Аналіз результатів практики свідчить, що вчителі-початківці не вміють вичленити залежність між метою, типом уроку і функціональним проявом конкретних методів навчання (урок засвоєння нових знань передбачає реалізацію насамперед принципів науковості, доступності, систематичності і послідовності; уроки формування вмінь застосовувати знання на практиці передбачають аналіз принципів міцності, активності, свідомості, зв’язку навчання з життям тощо) .

скачать реферат Методологічні аспекти екологічного менеджменту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ кафедра економічної теорії « Методологічні аспекти екологічного менеджменту» (ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО- ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ) Виконав: студент І курсу спеціальності «Фінанси та кредит » денної форми навчання 213група Неміш М.В. науковий керівник Джаман В.О. Чернівці 2010 Зміст Вступ Розділ 1: Предмет і завдання екологічного менеджменту Розділ 2: Сутність, принципи і функції сучасного екологічного менеджменту Розділ 3: Методологічні основи екологічного менеджменту Висновок Список використаної літератури Вступ Менеджмент є наукою, яка динамічно розвивається з початку 20ст. Екологічний менеджмент виокремився в самостійну галузь дещо пізніше, наприкінці 20ст. Вчені, державні діячі, уряди багатьох країн усвідомили, що людству можуть загрожувати не лише локальні, а й глобальні екологічні небезпеки, навіть катастрофи. Потреби в координуванні і концентруванні зусиль, для подолання екологічних проблем які загрожують людству, зумовила виникнення екологічного менеджменту.

скачать реферат Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" укр

Концепція “відкритої економіки”. 5 Сутнісна хар-ка вн. або нац. оподаткування імпортних товарів. 68 Сутністна характеристика і види міжнародної транзитної торгівлі. 53 Сутність і характеристика посередницьких операцій. 36 Сучасна практика торгівлі “ноу-хау”. 29 Сучасна структура МТ і її основні зрушення. 12 Сучасна товарна структура зовнішньої торгівлі України. 95 Сучасний стан відносин України – СОТ та перспективи її повноправного членства. 92 Сучасні тенденції розвитку міжнародної виставкової справи. 55 Тенденції та динаміка торгівлі сировинними товарами. 17 Типізація торгівлі на умовах кооперації. 16 Торгові посередницькі фірми – загальна характеристика і динаміка розвитку. 45 Умови картельного регулювання цін на міжнародних ринках сировини. 21 Участь України у  міжнародних тендерах. 52 Фінансові методи зовнішньоторговельної політики. 83 Характеристика базових теоретичних підходів до визначення міжнародної торгівлі. 1 Характеристика типів винагороди торгівельних посередників. 43 Хар-ка і специфічні риси сучасного  етапу розвитку МТ, основні фактори зростання її обсягів. 8 1.Характеристика базовых теоретических подходов к определению международной торговли.

скачать реферат НБУ-финансовый агент правительства

Негативними наслідками кризи стало банкрутство фірм-імпортерів та припинення співпраці з МВФ, яке негативно вплинуло на настрої потенційних закордонних інвесторів. З середини 70-х років з’явилися спроби вироблення принципів колективного регулювання балансу міжнародних розрахунків, зокрема на саммітах “великої сімки”. До міждержавних заходів регулювання платіжних балансів належать такі: - узгодження умов експортних кредитів; - двосторонні урядові кредити, короткострокові взаємні кредити центральних банків у національних валютах за угодами своп; - кредити міжнародних валютно-кредитних та фінансових організацій, насамперед МВФ. Платіжний баланс - співвідношення між сумою грошових надходжень, отриманих країною з-за кордону, і сумою здійснених нею платежів за кордон протягом певного періоду. До платіжного балансу входять розрахунки за зовнішньою торгівлею, послугами, неторговими операціями, доходи від капіталовкладень за кордоном, торгівлі ліцензіями, від фрахтування та обслуговування кораблів, туризму, утримання дипломатичних і торгових представництв за кордоном, грошові перекази окремих осіб, виплати іншим країнам за позики тощо.

Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные
Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки
скачать реферат Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

Необхідність розширення зовнішньої торгівлі між Італією і Україною обумовлюється і тим, що обидві держави в недостатній мірі можуть забезпечити свої потреби в таких первинних енергоносіях. як нафта, природний газ. Італія з вирішенням цієї проблеми зіткнулася давно і накопичений нею досвід по диверсифікації постачальників енергетичної сировини може бути вельми корисний і для України. Торгово-економічна співпраця України з Австрією. Наявність певних негативних тенденцій у зовнішній торгівлі Австрії з країнами-членами ЄС була однією з головних причин збільшення об'єму експортно-імпортних операцій з державами Східної і Центральної Європи, в тому числі і з Україною. З 1994 по 1995 р. товарообіг між Україною і Австрією зріс майже на одну третину при значному його позитивному сальдо на користь України (рис. 7). Україна збільшила об'єми закупівлі з Австрії алкогольних і безалкогольних напоїв, лікарських засобів виробів з чорних металів. У 1995-1997 рр. намітилася тенденція збільшення товарообігу двох країн, але сальдо торгового балансу було негативне.

скачать реферат Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

Реєстрація цих представництв здійснюється у порядку, встановленому ст. 5 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність". Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності можуть здійснювати будь-які її види, не заборонені прямо і у виключній формі законами України. До видів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, належать: > експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили; > надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності і навпаки. Серед цих послуг - виробничі, транспортно-експедиційні, страхові, консультаційні, маркетингові, експортні, посередницькі, брокерські, агентські, консигнаційні, управлінські, облікові, аудиторські, юридичні, туристичні та ін.; > наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інші види кооперації з іноземними суб'єктами господарської діяльності; > навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі; > міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами; > кредитні та розрахункові операції, створення банківських, кредитних та страхових установ як за межами України, так і на її території; > спільна підприємницька діяльність, у тому числі створення спільних підприємств; > підприємницька діяльність, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності; > організація та здійснення діяльності у галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів тощо; організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України; > товарообмінні (бартерні) операції; > орендні, у тому числі лізингові, операції; > операції з придбання, продажу та обміну валют на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку; > інші види зовнішньоекономічної діяльності.

скачать реферат Державне регулювання ЗЕД

У системі зовнішньоекономічних відносин держави головне місце належить торговельній діяльності. Саме зовнішня торгівля була тією початковою формою міжнародної господарської діяльності, яка стимулювала розвиток інших її видів. Міжнародна торгівля — це система економічних відносин країн, метою яких є ввезення або вивезення товарів та послуг. До товарів, що продаються та купуються на зовнішньому ринку, належать: готова продукція, сировина, напівфабрикати, а також призначені для продажу продукти інтелектуальної діяльності — патенти, ліцензії, фірмові знаки тощо. Міжнародна торгівля послугами охоплює міжнародний туризм, транспортні послуги, страхові операції, банківські, біржові та посередницькі послуги, ярмарки та ін. Надзвичайне поширення торговельної діяльності потребує законодавчого встановлення певних умов і правил її функціонування. При цьому метою державного регулювання зовнішньоторговельних операцій є встановлення найбільш сприятливих умов для вітчизняних виробників, заохочення вивезення національних товарів на ринки інших країн та обмеження ввезення іноземних товарів до своєї країни.

скачать реферат Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

У цих умовах проблема конкурентноздатності підприємства і продукції, у виробників практично не вставала, а якщо і виникала, то зважувалася лише у відношенні тієї продукції, що підлягала реалізації на зовнішньому рику. З розвитком ринкового механізму ця проблема в нашій країні, природно, різко загострилася, і її вирішення жадало від усіх суб'єктів ринку активного пошуку шляхів і методів підвищення конкурентноздатності вироблених і споживаних товарів. У зв'язку з цим у сучасній економіці головним напрямком фінансово-економічної і виробничо-збутової стратегії кожного торгового підприємства стає підвищення конкурентноздатності для закріплення його позицій на ринку з метою одержання максимального прибутку. Мета роботи: проаналізувати сутність і значення конкурентоспроможності роздрібного торгівельного підприємства, конкурентоспроможність товарів та послуг, оцінку конкурентоспроможності торгового підприємства, та шляхів її підвищення. 1. Сутність і значення конкурентоспроможності роздрібного торгівельного підприємства.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.