телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАРазное -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Красота и здоровье -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

найти похожие
найти еще

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Старі індустріальні галузі, які потребували багато ресурсів, почали вивозитися в країни, що розвиваються. НТР дозволила технологічно роз'єднати окремі виробничі процеси в просторі. Сучасне міжнародне виробництво ведеться як на іноземних підприємствах, розміщених в зарубіжних країнах, так і на основі підрядів, переданих місцевим підприємствам. Глобалізація є незворотнім процесом поглиблення зв'язків між різними країнами світу, їх інтеграції на економічному, політичному, культурному, технологічному та інших рівнях. Сучасна модель глобалізації ґрунтується в цілому на неоліберальній доктрині, яка почала панувати у міжнародних економічних відносинах з кінця 1970-х - початку 1980-х років. Приоритетні напрямки розвитку економіки України в умовах глобалізації. 3. Транснаціоналізація Серед процесів, які відбуваються у світовій економіці, спостерігаємо наростання економічної транснаціоналізації виробництва, послуг, капіталу, трансферу технологій, лібералізації міжнародної кредитно-фінансової сфери, підвищення ролі міжнародних економічних організацій. Тобто, під транснаціоналізацією розуміють нові явища, якісні зміни, що відбуваються у світовій економіці, а саме: ріст числа й активності транснаціональних корпорацій (ТНК). Процес транснаціонализації як феномен сучасного світового господарства має під собою об'єктивну основу: інтернаціоналізацію, що поглиблюється , господарського життя , науки, техніки, виробництва , різке підвищення ролі і розширення географічних рамок коопераційних зв'язків, що дозволяють поєднувати у великі міжнародні науково-виробничі утворення елементи виробничих структур різних країн . Транснаціоналізація впливає на виробництво товарів і послуг, використання робочої сили, інвестиції, технології та їх розповсюдження з одних країн в інші, що в кінцевому підсумку відображається на ефективності виробництва, продуктивності праці та конкурентоспроможності. Міжнародна конкуренція ведеться уже не стільки між країнами, скільки між транснаціональними виробничими системами, які формують ядро світової економічної системи . Воно концентрує інтелектуальний, науково-технічний і фінансовий потенціали, контролює більше половини обороту світової торгівлі та фінансів, прибуткові галузі економіки різних країн. Процес економічної транснаціоналізації супроводжується гострими теоретичними дискусіями стосовно функцій національних держав, змісту їх економічної діяльності . Як правило, присутні дуалізм і суперечливість висновків, що випливають із аналізу економік розвинутих та країн, що розвиваються . Пояснити це можна тим, що держави - не однорідна маса, а носії неоднакових економічних і політичних потенціалів, корекцію яких здійснюють також мінливі геоекономічна та геополітична ситуації у світі. Крім того, транснаціоналізація не є процесом, що рівномірно охоплює всі держави. Отже, в умовах транснаціоналізації частина функцій економічної діяльності національної держави або відмирає, або трансформується. У наддержавні органи передаються функції по координації різностороннього співробітництва. З традиційних економічних функцій залишаються необхідність забезпечення зовнішньоекономічної стійкості й ефективності; нормативно-правове регулювання, стимулювання структурних перетворень, науково-технічного прогресу, інноваційних змін; розвиток охорони здоров'я, освіти, культури; регулювання блоку соціальних проблем тощо.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Україна у революційну добу. Рік 1920

У загальній системі заходів радянської влади в Україні вирішального значення відводилося націоналізації промисловості, яка через умови громадянської війни та інтервенцій затяглася аж до кінця 1920 р. На той момент органами ВРНГ було взято на облік в УСРР більше 11 тис. фабрик, заводів, майстерень. На їх долю припадало 82,2 % всіх задіяних в промисловості робітників і 90,5 % механічних двигунів. Тобто, в 1920 р. в руках радянської влади знаходилися уже головні галузі промисловості, що складали державний сектор — економічну основу молодої республіки[916]. Звичайно, далеко не все вдавалося відрегулювати оперативно. Немало тут було непорозумінь, помилок, які породжувалися здебільшого відсутністю досвіду, браком управлінських кадрів тощо. Проте головною причиною все ж була гігантська розруха промислового виробництва як наслідок імперіалістичної, громадянської воєн, інтервенцій, що залишили тяжкі руйнівні рани на тілі народного господарства України, завдали її економіці величезної шкоди. То ж для того, щоб домогтися переламу в економічній ситуації, потрібні були просто-таки неймовірні зусилля, колосальна воля, нестандартні підходи й організаційні рішення

скачать реферат Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия

України до системи міжнародного поділу праці (МПП) , світових інтеграційних процесів,треба враховувати усі вихідні , визначальні умови , що складаються у світовій економічній системі. по-перше ,вона дедалі більша стає глобальною цілісністю , в якій посилюєть ся взаємозалежність національних економік на основі поглиблення транснаціоналізації виробництва та обігу , всього господарського життя . по-друге , зростає інтенсивність регіональних інтеграційних процесів , що веде , з одного боку , до виникнення великих економічних просторів та вилучення відповідного ефекту за рахунок зростання масштабів виробництва , а з іншого - до сегментації світового ринку , до секторизації єдиного світового господарства внаслідок створення відносно замкнутих торгово-економічних  блоків та інтеграційних угрупувань . по-третє , глобальна економіка як міжнародна господарська система характе- ризується циклічністю розвитку , яка впливає на динаміку , темпи та пропор ції економічного пступу окремих країн як її елементів та ланок . по-четверте , домінуючими факторами і світового , і національного економіч ного розвитку стають інтелектуально-інформаційні складові , які отримують  могутній поштовх внаслідок науково-технологічної революції . по-п`яте , поступово змінюється економічна основа сучасної цивілізації . Індустріальна модель розвитку визначається пріорітетом знань , людського капіталу , формування «економіки розуму» , «економіки думки» .

Закаточная машинка автомат ТМ "Лось", окрашенная.
Закаточная машинка ЛОСЬ марки ЗМ-2/8 предназначено для герметической укупорки стеклянных банок (отечественного производства емкостью 0,5
445 руб
Раздел: Консервирование
Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
 Україна у революційну добу. Рік 1920

Причому, мова йшла про розпад і продуктивних сил і виробничих відносин — тобто всього народногосподарського організму. В безвиході, в яку втрапила Росія, революційний злам був неминучим. Такий механізм взаємозв'язку між реальним станом суспільства (у його визначальній, економічній сфері) і революційною детермінантою видається значно сутніснішим за давні, значною мірою доктринерські суперечки про те, що до соціалістичної фази суспільство має (мало б) переходити лише за умови високого рівня капіталістичних продуктивних сил, а ще краще — тоді, коли їх потенції вичерпають себе. Однак розрахунок В. Леніна, партії більшовиків базувався зовсім на іншому — при «відомій висоті» капіталізму (якою вона все ж була в Росії) здійснювати не негайне запровадження соціалізму, а робити лише попередні кроки до нього (націоналізація банків, монополій, землі, робітничий контроль над виробництвом). Революція була засобом відвернення катастрофи, суспільного порятунку, новою політичною основою для розвитку цивілізаційних (як на мірки того часу) тенденцій

скачать реферат Інтеграція України у світове господарство

Україна: місце в світі й шляхи виходу з кризи//Україна: аспекти праці. - 1997р. - №5. - с.33-35. Матеріали Мінстату України "Торговий дефіцит - 96"// Фінансова Україна. - 1 квітня 1997 р. Егоров И., Михайлов В. Иностранные инвестиции в экономику Украины: тенденции и ожидания.// Финансовая Украина. - 18 февраля 1997 г. Див. там же.----------------------- Передумови інтеграції Політико-правові Економічні Соціально-культурні Інфраструктурні Передумови інтеграції Особливості інтеграції Шляхи інтеграції Фактори інтеграції Внутрішньоекономічні Зовнішньоекономічні Стан розвитку зовнішньоекономічних зв’язків Стан розвитку національної економіки Особливості інтеграції Передумови інтеграції Шляхи інтеграції "Згори-донизу" "Знизу-догори" Регіональні Виробничо-галузеві Інтеграційні пріоритети Національна економіка України Регіоналізм Транснаціоналізація Вертикальна Горизонтальна Мікрорівень: внутрішньофірмові ринки Макрорівень: міжнародні організації та угруповання Зона вільної торгівлі Митний союз Спільний ринок Економічний союз Інтеграція ЧЕС ЦЄЗВТ Балтійський ринок СНД ЄСЄАВТ

 Революційна доба в Україні (1917–1920 роки): логіка пізнання, історичні постаті, ключові епізоди

Причому, мова йшла про розпад  продуктивних сил  виробничих вдносин тобто всього народногосподарського органзму. В безвиход, в яку втрапила Рося, революцйний злам був неминучим. Такий механзм взамозвязку мж реальним станом суспльства (у його визначальнй, економчнй сфер)  революцйною детермнантою видаться значно сутнсншим за давн, значною мрою доктринерськ суперечки про те, що до соцалстично фази суспльство ма (мало б) переходити лише за умови високого рвня капталстичних продуктивних сил, а ще краще тод, коли х потенц вичерпають себе. Однак розрахунок В. Ленна, парт бльшовикв базувався зовсм на ншому при «вдомй висот» капталзму (якою вона все ж була в Рос) здйснювати не негайне запровадження соцалзму, а робити лише попередн кроки до нього (нацоналзаця банкв, монополй, земл, робтничий контроль над виробництвом). Революця була засобом вдвернення катастрофи, суспльного порятунку, новою полтичною основою для розвитку цивлзацйних (як на мрки того часу) тенденцй

скачать реферат Транснаціональні компанії

1. Терміни для позначення ТНК2 2. Критерії визначення ТНК3 3. Модель ТНК4 4. Розвиток теорії ТНК5 5. Сучасний етап транснаціоналізації6 6. Стратегічні альянси9 7. Транскордонні злиття і поглинання10 Список використаної літератури11 1. Терміни для позначення ТНКМіжнародне виробництво - це виробництво, яке організують або контролюють транснаціональні корпорації. Поява та розвиток транснаціональних корпорацій безпосередньо пов'язані з їхньою зарубіжною інвестиційною діяльністю. Міжнародний рух підприємницького капіталу, зокрема прямі іноземні інвестиції, стали базою для формування всесвітньої системи філій та міжнародного виробництва ТНК. Таким чином, здійснення прямих іноземних інвестицій є однією з головних ознак транснаціональної корпорації. У світовій економічній літературі існує декілька термінів для позначення компаній, що мають міжнародне виробництво на основі прямих іноземних інвестицій (багатонаціональні, міжнародні, транснаціональні, глобальні, наднаціональні, супернаціональні, інтернаціональні тощо) Такі компанії зареєстровані в одній країні, але здійснюють виробництво та інші ділові операції в інших країнах.

скачать реферат Світова економіка

НД = ВВП - Амортизація - непрямі податки субсидії 1. В середньому підраховують, що НД центрами сили Характеристика країн світу Міжнародний обмін товарів Зовнішньоторгова політика Міжнародний торговий союз (МТС)та зони світової торгівлі Міжнародний науковотехнічний обмін (МНТО) Міжнародний рух капіталів і міжнародні інвестиції Прямі іноземні інвестиції Особливості транснаціоналізації світової економіки Характеристика активів Міжнародна валютно-фінансова система (МВФС) Етапи впровадження Євро Міжнародний валютний фонд (МВФ) Група установ світового банку Ресурсний потенціал світової економіки Глобальна трансформація світової економіки 57

скачать реферат Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)

Партнери одержують різні інструкції. Комунікатор повинен протягом 5 хвилин розповідати щось партнеру, щоб він його уважно слухав. Комунікант повинен спочатку (2, 5 хв.) показувати, що уважно слухає, а далі за сигналом тренера демонструвати неуважність, небажання слухати.Обговорення: як виглядає людина, коли уважно, зацікавлено слухає, як —— коли не бажає слухати, неуважна? Як примусити себе слухати?Задача.Визначити і намалювати схеми трансакцій, оцінити їх ефективність:а) Співробітниця: Не могли б Ви мені сказати, як я повинна це робити (мова йде про роботу, яка вже виконувалась)?Начальник (дружньо): А як Ви робили це раніше?б) Працівник: Скільки ще я повинен вводити Вас в курс справи?!Доброволець: Дуже шкодую, будь-ласка, повторіть ще раз, якщо Вам не важко. 6. Невербальні канали передачі інформації в мережі інтернет. Транснаціоналізація та глобалізація телекомунікацій, а також поява нового ЗМК (Інтернет вважається першим новим засобом масової комунікації, що виник після телебачення) ставить перед теорією і практикою перекладу нові задачі.

скачать реферат Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

Певну роль у залученні зовнішніх ресурсів може відіграти і розвиток системи портфельного інвестування з країн Західної Європи, зокрема через випуск акцій та інших фінансових інструментів (зобов’язань), що можуть поширюватись на території ЄС під гарантії найбільш відомих банківських та небанківських фінансових установ. Проте марно сподіватися, що проблеми фінансування можна вирішити насамперед за рахунок зовнішніх джерел. Основну увагу слід приділити розвитку конкурентоспроможного і потужного внутрішнього фінансового сектора з перспективою транснаціоналізації провідних українських комерційних банків і поширення їх діяльності на регіон ЄС, насамперед у зв’язку з реалізацією спільних економічних програм України та Європейського союзу і його країн-членів. Безумовно, підхід до організації “прориву України в Європу” має бути обов’язково комплексним. Окремі, навіть самі собою дуже важливі, заходи (як, наприклад, укладення міждержавних договорів з ряду питань) навряд чи здатні принести істотні досягнення. Без системних конкретних перетворень вони здатні лише імітувати певну активність України в згаданому напрямі. Майбутнє покаже, чи здатна Україна піти далі міжнародне-правових декларацій у відносинах з ЄС і створити справді ефективний і взаємовигідний механізм економічної співпраці.В висновку к цьому розділу треба сказати, що перспективи економічної взаємодії України з ЄС та його країнами-членами залежать насамперед від раціональності експортної політики України відносно цього регіону.

Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Бутылочка для кормления (от 3-х месяцев) Pigeon Перистальтик Плюс с широким горлом, 240 мл.
Изгибы на бутылке прекрасно подходят для маминой руки. Крышечка подходит для любых сосок Pigeon к широким бутылочкам. Материал бутылочки:
555 руб
Раздел: Бутылочки
скачать реферат Транснаціональні корпорації в світовому господарстві

У теорії міжнародного життєвого циклу товару Р. Вернона описується динамічна дія між міжнародною торгівлею і іноземним інвестуванням. Ця концепція виникла на основі ідеї організації виробництва товару на новому закордонному ринку як засоба продовження життєвого циклу товару і мінімізації змінних витрат за допомогою певних економічних мір (оптимізації оподаткування, митних бар'єрів). Парадигма , 1996. Владимірова І.Г. Дослідження рівня транснаціоналізації компаній//Менеджмент в Росії і за кордоном. – № 6. – 2001. Губайдулліна Ф. Прямиє іноземні інвестиції, діяльність ТНК і глобализация//Світова економіка і міжнародні відносини. – № 2. – 2003. Корольова І.С. Світова економіка: глобальні тенденції за 100 років: підручник для вузів / І.С. Корольов.

скачать реферат Культура палеоліту

Люди первісної общини мали чималий запас знань у прикладній географії, метеорології, астрономії, зоології, ботаніці, мінералогії й інших галузях природознавства. Щоб підтримувати своє існування, вони мали добре вивчити топографію промислових угідь, шляхи пересування і звички тварин, корисні й шкідливі властивості рослин, особливості різних мінералів, видів деревини й інших матеріалів для виробів, вміти передбачувати погоду, орієнтуватися на місцевості, визначати напрямок вітру і читати сліди. Досвід, а разом із ним пам'ять, є основою раціоналізації практичної діяльності, що знайшло вираження у спроможності оптимального способу досягнення мети. Це спостерігається, насамперед, у стандартизації знарядь, що вимагало визначеного стереотипу дій з розрахунком на досягнення бажаної якості предмета. Іншим свідченням ролі мислення перших людей був винахід способів зберігання, а потім видобування й освоєння корисних властивостей вогню — «знаряддя знарядь» у боротьбі за життя. Штучне добування вогню відноситься, ймовірно, до початку верхнього палеоліту. Останній спосіб на початку залізного віку був удосконалений за допомогою кресала й застосовувався до винаходу в XIX ст. фосфорних сірників. Вогонь зіграв значну роль у формуванні й зміцненні соціальних зв'язків усередині первісних колективів: підтримка вогню вимагала від членів орди погоджених колективних дій; багаття, вогнище були тим центром, навколо і поблизу якого відбувалася вся життєдіяльність первісного колективу.

скачать реферат Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Організаційною основою щодо реалізації Концепції та виконання заходів, планів дій є система органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, інші міністерства і відомства, діяльність яких пов’язана з охороною та використанням природних ресурсів. Розгалужена мережа наукових установ, природних і біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, факультетів і кафедр екологічного профілю в навчальних закладах та школи формують наукові та освітні передумови втілення програми. Виконання намічених заходів дасть можливість зупинити руйнівну тенденцію до знищення живої компоненти довкілля і сприятиме практичному втіленню засад збалансованого розвитку та невиснажливого природокористування, а також реформування економічної системи і перехід до ринку повинен не тільки підвищити ефективність національної економіки, а й сприяти ліквідації субсидій на використання таких природнихресурсів як енергія, корисні копалини і вода та поліпшенню стану довкілля завдяки застосуванню жорстких заходів щодо відповідальності за масове нераціональне використання природних ресурсів.

скачать реферат Методологічні основи міжнародного маркетингу

Таким чином, можна говорити, що глобалізація йде на мікро- і макроекономічному рівні. Мікроекономічний – орієнтація компаній, наприклад, на ринки збуту і постачання, макрорівень – зовнішньоекономічна політика держав, наприклад, лібералізація економіки. Виділяють, насамперед, такі напрямки глобалізації як: а) міжнародна торгівля: товарами; послугами; технологією; об'єктами інтелектуальної власності; б) міжнародні фінансові операції: кредити (приватні, державні, міжнародних організацій); основні цінні папери (акції, облігації та інші боргові зобов'язання); похідні фінансові інструменти (фьючерси, опціони й ін.) в) міжнародний рух факторів виробництва: капіталу у вигляді прямих іноземних інвестицій; робочої сили у вигляді стихійних міграцій некваліфікованих і малокваліфікованих робітників та у вигляді «витоку мозків». 2 Зміст глобалізації зводиться до постулювання неминучості повної планетарної інтеграції, переходу від безлічі держав, народів, націй і культур до єдиної світової держави. Таким чином, під терміном «глобалізація» розуміється взаємозв'язок процесів інтернаціоналізації економіки, розвитку єдиної системи світового зв'язку, зміни й ослаблення функцій національної держави, активізації діяльності транснаціональних недержавних утворень, у тому числі таких, як етнічні діаспори, релігійні рухи, мафіозні групи.

скачать реферат Політична економія

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського Економіко-гуманітарний факультет в м.Мелітополі Кафедра менеджменту ЗЕД ОПОРНІ КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ ПО КУРСУ ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ викладача В міжнародні економічні відносини, світове господарство, економіка. В якості сегментів МБ виділяють: глобальний бізнес, сумісне підприємництво, бізнес за кордоном, іноземний бізнес. Міжнародна економічна система — сукупність основних підсистем (мегасистем) та елементів світової економіки з властивими їм рисами і особливостями, у процесі взаємодії яких виникають інтегративні властивості та якості, закони й закономірності розвитку і функціонування цієї системи. Міжнародні економічні відносини - одна із сфер системи міжнародних відносин, виникли як результат поступової економічної інтернаціоналізації й транснаціопалізації виробництва, формування єдиної економічної основи цивілізації. Водночас на них відчутно впливає становлення й розвиток націй і суверенних держав. Господарське життя є складною сукупністю національних, міжнаціональних і міжнародних процесів.

Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Лес".
Полезное приобретение для здоровья и гармоничного развития ребенка - напольное покрытие Орто МИКС "Лес". В состав комплекта
1367 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
скачать реферат Внутрішній аудит організації

Основу такого аудиту складало підтвердження відповідності виконаних операцій, записів на рахунках тощо прийнятим правилам та положенням. Такий аудит отримав назву підтверджувального аудит. 2етап (40-70-ті рр. XX ст.). Друга світова війна надала могутній політичний імпульс інтернаціоналізації світового ринку робочої сили та загострення боротьби за світові ринки. В цей час формуються перші ознаки глобалізації бізнесу в цілому, що впливає на зміни організацій них структур управління корпораціями. Невипадково, що саме у 1941 р. у США було засновано Інститут внутрішніх аудиторів (ІВА). 3 ускладненням контролю акцент в аудиті був зміщений. Підтвердження виконання циклів певних внутрішньо-системних контрольних процедур. Прорив могутніх корпорацій США, Європи і Японії до мультинаціонального бізнесу, процес диверсифікації капіталу і виробництва обумовили появу складних корпоративних структур (конгломератів, концернів) і призвели до реорганізації мультидивізіональних структур. У межах таких структур управління транснаціональними корпораціями (ТНК) як конгломерат при розподілі функцій стратегічного планування між різними рівнями управління ТНК передбачається фінансовий моніторинг (аналіз) і контроль.

скачать реферат Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

Тому процес глобалізації та інтернаціоналізації господарського життя можна вважати закономірним з огляду на посилення взаємозалежності між країнами і зростаючу схожість їх економік.У сучасному світі чіткіше простежується тенденція до інтеграції в міжнародному економічному просторі. Доказом цього є тісна взаємозалежність виробництва і міжнародної торгівлі. Сьогодні більшість товарів надходить на ринок через зовнішню торгівлю або виготовляється з використанням складників, що завозяться з-за кордону. По-перше, менеджмент ЗЕД є визначеним процесом, що, насамперед, включає вивчення і проектування елементів міжнародного середовища: закордонних партнерів, рівня цін, митних правил, міжнародних норм і звичаїв та ін. У цій частині акцент робиться не тільки на аналіз та оцінку майбутніх міжнародних операцій, але і на проектування взаємовідносин з урахуванням визначених процедур. Цей елемент менеджменту становить майже половину чинників успіху в міжнародному бізнесі. По-друге, необхідно домагатися ефективної взаємодії не тільки між працівниками зовнішньоекономічних підрозділів, але і між усіма службами підприємства, що і визначає успіх на міжнародних ринках.

скачать реферат Франція

В наступні роки процес "селективної " націоналізації продовжився, активізувавши в період нафтової кризи 1970-х років. Найбільше послідовно ідеї державного дирижизма втілила націоналізація 1982 р., проведена урядом соціалістів після перемоги лівих сил на президентських і парламентських виборах у травні-червні 1981 р. Вона носила стратегічний характер, оскільки одночасна націоналізація ключових галузей промисловості і фінансової системи забезпечила можливість державі прямо втручатися у функціонування економіки. Текст першого законопроекту про націоналізацію був прийнятий у вересні 1981 р. як головну причину націоналізації з'являлася необхідність проведення "нової промислової політики", спрямованої на державну перебудову і модернізацію економіки. Державний сектор повинний був взяти на себе відновлення всього виробничого апарата. У лютому 1982 р. Конституційна рада оголосила націоналізацію відповідної Конституції. Політика націоналізації в той час мала політичну підтримку більшості виборців. В результаті здійснення програми націоналізації у власність держави були переведені ряд найбільших фінансових і промислових груп, включаючи транснаціональні корпорації, у тому числі - 36 банків. Після 1983 р. державний сектор економіки Франції включав близько 3 тис. підприємств. На нього приходилося 31% обороту, 23% працюючих, 28% доданої вартості, 30% експорту, 49% інвестицій.

скачать реферат Суспільне виробництво та заробітна плата

Спеціалізація промислового виробництва має предметні, подетальні та технологічні різновиди, використання яких в різних галузях має певні особливості. В основу спеціалізації покладено відокремлення певних виробничих процесів та їхніх стадій. Концентрація виробництва як організаційно-економічна форма суспільного поділу праці виявляється в досягненні певного обсягу чи масштабу спеціалізованих підрозділів загальної кооперації виробництва. Концентрація засобів виробництва і робочої сили в окремому підприємстві здійснюється завдяки процесам нагромадження капіталу і формування кількісних пропорцій обміну. Комбінування виробництва є формою раціоналізації виробничої кооперації в межах окремих складних виробництв. Основною метою комбінування є найбільш ефективне використання всіх факторів виробничого процесу на підприємстві, створення безвідходних технологій. По суті, комбінування презентує процес міжгалузевої інтеграції (багатопрофільне виробництво) на одиничному рівні суспільного поділу праці. Суспільне виробництво поділяється на сфери матеріального і нематеріального виробництва; переважно розумової і переважно фізичної праці.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.