телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Канцтовары -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Створення гнучких організаційних структур (наприклад, тимчасових структурних підрозділів,які призначені для реалізації тимчасових програм). Підвищення кваліфікації кадрів, їх навчання, перепідготовка (перерозподіл функціональних обов'язків). Необхідність кадрового забезпечення кваліфікованими фахівцями. Семінарські заняття на підприємстві. Підготовка на робочому місці під керівництвом старшого за посадою. Індивідуальні заняття з викладачами Фахівці виявляють потреби різних контингентів споживачів, активно беруть участь у створенні товару, даючи промисловості конкретні замовлення, які зроблені на основі розробок власних дизайнерів, технологів. Підприємство виходить з того, що розробка товару – це не тільки технічні можливості, ресурси, технологія, мода, вподобання, але й комерційне рішення, яке залежить від потреб споживачів, від кон'юнктури і тенденцій розвитку ринку, інтенсивності попиту на аналогічні товари фірм-конкурентів, від очікуваного впливу нового товару на попит, від асортименту, що склався. Більше того, розробка товару – це научно-технічне вміння використовувати новітні досягнення науки і техніки, здатність передвіщати їх вплив на виробництво товарів, які будуть випускатися на ринок і попит на них. Застосування стратегічного підходу до управління. Розробити нову тактику та стратегію діяльності підприємства ТОВ «Кераміка», виходячи з раціональних потреб зовнішнього середовища та внутрішніх можливостей. Створити на підприємстві попереджувальну систему управління, що передбачає посилення ролі прогнозування ситуацій на ринку керамічної плитки. 2. Основний напрямок корпоративної філософії підприємства та його основні корпоративні культурні цінності Основний напрямок корпоративної філософії підприємства ТОВ «Кераміка» є філософія успіху, тобто досягнення успіху на ринку керамічної плитки України. Факторами успіху для підприємства є: швидкість адаптації до змін у моді; різноманітний асортимент керамічної плитки; впровадження у виробництво керамічну плитку з новими малюнками та колористикою (рис.2.1) Рисунок 2.1 –Фотографії керамічної плитки Місією підприємства є задоволення потреб будівельних фірм і населення в кахельних матеріалах для обробки й облицювання камінів, саун, ванних кімнат, басейнів, фонтанів і т.д. Мета створення підприємства ТОВ «Кераміка» - це впровадження господарської діяльності для отримання прибутку шляхом розвитку в

Україні виробництва і продажу високоякісної керамічної плитки як на території України, так і за її межами. В майбутньому керівництво підприємств сприятиме розвитку таких напрямків розвитку: виробництво керамічної сантехніки; виробництво та реалізація керамічних будівельних матеріалів. Основними корпоративними культурними цінностями ТОВ «Кераміка» є наступні: ставлення до працівників підприємства (турбота про людей та їх потреби); стабільність якості продукції, так як ТОВ «Кераміка»гарантує високу якість за справедливу ціну; повага до індивідуальних прав (навчання, підвищення кваліфікації, кар'єрний ріст); розробка і застосування ноу-хау, яке дозволяє зменшити собівартість; відповідальність і виконання обов'язків в роботі з клієнтами і партнерами; підтримка корпоративного духу підприємства та повага до кожного співробітника ТОВ «Кераміка» Рекомендації щодо удосконалення концептуальної бази підприємства: потрібно розвивати наявний інтелектуальний і духовний потенціал підприємства ТОВ «Кераміка»; прагнути досягнути синергії трудових відносин, концентрацію творчого потенціалу, енергії робітників; необхідно завдати ритм та напрямки діяльності усього колективу; забезпечення соціальної захищеності персоналу ТОВ «Кераміка»; найважливішою складовою частиною корпоративної культури на підприємстві повинні бути моральні ціннісні орієнтації та норми. потрібно розробити нову схему організації системи виробничо-економічного навчання кадрів, залишаючи незмінними раніше впроваджену на заводі концепцію безперервності цього процесу та підхід до підвищення освітнього і фахового рівня персоналу як до довгострокових перспективних інвестицій, включає такі компоненти: випереджувальну підготовку кадрів; організація поглибленого навчання керівників і спеціалістів підприємства іноземним мовам; виявлення і просування так званої еліти виробництва – працівників, що показали себе талановитими спеціалістами; створити потужний центр підготовки фахівців і освоєння автоматизованих систем управління, а також посилити увагу до навчання і перепідготовки молодої зміни робітників і спеціалістів. 3. Спосіб організації та функції маркетингової структури підприємства На даний час на підприємстві ТОВ «Кераміка» відсутня єдина служба маркетингу і цілеспрямована діяльність в області управління маркетинговою діяльністю.

Розрахунок ВРЧ СГП підприємства проводимо за формулою та дані заносимо в табл. 9.1: де РЧФ – ринкова частка фірми, РЧК – ринкова частка конкурента. поле матриці необхідно розбити на 4 квадранти: горизонтальна лінія розподілу для матриці проходить через середнє для підприємства в цілому зміни росту ринку: А вертикальна лінія розподілу матриці проходить через середнє значення ВРЧ, яке становить 1. 4) кожний СГП розміщується на полі матриці відповідно до значення його ВРЧ і темпу росту ринку (ТРР). Таблиця 9.1 – Дані про підприємство ТОВ «Кераміка» СГП Обсяг реалізації, тис.грн Питома вага,% Темп зростання ринку Ринкова частка,% Відносна ринкова частка,% Кераміка Кармен 1. Кахлі камінні 420 32 12 21,4 19,2 1,11 2. Плитка керамічна оздоблювальна 350 28 10 12,8 12,9 0,99 3. Плитка керамічна для підлоги 340 27 7 19,8 18,3 1,08 4. Плитка керамічна тротуарна 110 13 8 5,2 5,6 0,93 Таким чином, можна зробити висновок, що СГП3 (плитка керамічна для підлоги) знаходиться в квадранті матриці – «Дійні корови». Даний СГП займає велику відносну частку ринку, але даний ринок звужується. Тобто, плитка керамічна для підлоги є саме той СГП підприємства ТОВ «Кераміка», що приносить підприємству великі прибутки за незначних потреб у фінансуванні. Для даного СГП пропонуємо застосувати стратегію підтримання конкурентних позицій, так як підприємство ще не втрачає конкурентні переваги на ринку керамічної плитки. СГП1 СГП2 СГП3 СГП4 22 9,5 -3 2 1 0 відносна частка ринку Рисунок 9.1 – Матриця БКГ В квадранті «Зірки» перебуває СГП1 (кахлі камінні). Даний СГП знаходиться на швидкозростаючому ринку і займає досить значну відносну частку ринку. Тобто, даний СГП є лідером на ринку і приносить ТОВ «Кераміка» певний прибуток, але потребує ще більших капіталовкладень. Для даного СГП пропонуємо стратегію підтримання конкурентних переваг. До квадранту «?» потрапив СГП2 (плитка керамічна оздоблювальна). Даний СГП діє на швидкозростаючому ринку, але не має на ньому конкурентних переваг. Можна сказати, що плитка керамічна все таки має достатній попит на ринку, тому для даного СГП пропонуємо маркетингову стратегію інтенсифікації зусиль. В квадранті «Собаки» знаходиться СГП4 (плитка керамічна тротуарна). Даний СГП підприємства ТОВ «Кераміка» не має конкурентних переваг, тобто його ринкова частка невелика, а також воно не приносить великих прибутків. Але, можна зауважити, що виробництво керамічної плитки тротуарної є досить перспективним видом виробництва, тому для даного виду товару пропонуємо стратегію підтримання конкурентних переваг. 10. Стратегічний аналіз середовища підприємства за допомогою S W – аналізу Проведемо аналіз маркетингового середовища підприємства ТОВ «Кераміка» за допомогою S W – аналізу, тобто стратегічного аналізу внутрішнього середовища з позиції сильних, слабких і нейтральних сторін організації. У ситуації стратегічного аналізу внутрішнього середовища організації як нейтральну позицію найкраще фіксувати середньоринковий стан для даної конкретної ситуації. Для здійснення S W – аналізу для підприємства ТОВ «Кераміка» заповнимо таблицю 10.1 Таблиця 10.1 - S W – аналізу № п/п Найменування стратегічної позиції Якісна оцінка позиції S Сильна Нейтральна W Слабка 1 2 3 4 5 1.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Кодекс законів про працю України

Залучення працвникв до роботи у вихдн дн провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. Стаття 72 Компенсаця за роботу у вихдний день Робота у вихдний день може компенсуватися, за згодою сторн, наданням ншого дня вдпочинку або у грошовй форм у подвйному розмр. Оплата за роботу у вихдний день обчислються за правилами статт 107 цього Кодексу. Стаття 73 Святков неробоч дн Встановити так святков дн: 1 счня Новий рк 7 счня Рздво Христове 8 березня Мжнародний жночий день 1 2 травня День мжнародно солдарност трудящих 9 травня День Перемоги 28 червня День Конституц Украни 24 серпня День незалежност Украни. Робота також не провадиться в дн релгйних свят: 7 счня Рздво Христове один день (недля) Пасха (Великдень) один день (недля) Трйця. За поданням релгйних громад нших (неправославних) конфесй, зарестрованих в Укран, кервництво пдпримств, установ, органзацй нада особам, як сповдують вдповдн релг, до трьох днв вдпочинку протягом року для святкування х великих свят з вдпрацюванням за ц дн

скачать реферат Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

Важно! Обязательно прочесть перед использованием! Уважаемые господа студенты! Этот диплом защищался 05.06.02 в г. Киеве в Институте муниципального менеджмента и бизнеса. Оценка «5». Кроме того, в этом институте он будет помещен на стенд, как образцовый диплом. Хочу предупредить конкурентов «Юнивест Маркетинга» и его клиентов о том, что большая часть информации, относящаяся к самой компании и данным о полиграфическом рынке, заведомо искажены и не имеют ничего общего с действительностью, хотя и выглядят вполне правдоподобно. Прошу меня простить за заведомую ложь, но интересы компании прежде всего. Желаю успехов! На вопросы могу ответить по e-mail: or-ba@mail.ru АНОТАЦІЯ Темою даної дипломної роботи є управління системою маркетингової діяльності на підприємстві ТОВ «Компанія «Юнівест Маркетинг». В роботі викладена теоритична інформація та методологічні підходи до проблеми огранізації управління маркетинговою діяльністю на підприємтстві. На підставі даних про діяльність компанії “Юнівест Маркетинг” проведений техніко-економічний аналіз та маркетинговий аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища, складений SWO -аналіз.

Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фигурка "Zabivaka Classic", 8 штук, 6 см.
Подарочный набор из 8 фигурок предназначен для преданных спортивных болельщиков. Комплект "Волк Classic" включает в себя
673 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Планшет для пастелей "Калейдоскоп", A3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Калейдоскоп" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Бумага в планшете имеет небольшую
331 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
 Московство

Тепершн удержавлення промисловост, рабство робтникв, розстрл нженерв за низьку яксть кльксть продукц т. п. було й за Петра ¶[41] , за Миколи ¶. ¶ за пзнших царв уся уральська промисловсть, майже вся петербурзька чимало навколо Москви були розбудован дяли за державн грош. Чимало з них належали держав й формально. В Укран тод було клька великих клькадесят менших державних пдпримств, де працювали державн крпаки пд кервництвом державних урядовцв[42]. Точнснько так само в СРСР. В СРСР, бо ВСЯ промисловсть державна, ВС¶ робтники державн крпаки. ¶ не лише робтники, а й жнки та дти. Удержавлення банкв почали не соцалсти у ХХ ст., а монархсти у Х¶Х ст. Вже тод бльшсть банкв у Московськй мпер були приватними лише офцйно, формально (назвою), а фактично були державн, заснован на державн грош, одержували вд держави безповоротн грошов допомоги, управителв призначав уряд[43]. Так само вс залзниц були фактично державн, хоч так не називалися

скачать реферат Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ВИПУСКНА РОБОТА БАКАЛАВРА МЕНЕДЖМЕНТУстудента факультету Економіки та Управління спеціальності менеджмент у виробничій сфері Васильківського Владислава Сергійовича /прізвище, ініціали, підпис/ Тема: Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств Науковий керівник Щербина О. В. Робота допущена до захисту Завідувач кафедри канд.екон.наук, доцент Соболь С.М. КИЇВ-1999 ЗМІСТ Вступ 3 І. Теоретико-методологічні основи формування товарного асортименту підприємства, що функціонує в умовах ринкової економіки 5 1.1. Економічна сутність та види товарного асортименту 5 Глибина 7 1.2. Перспективний товарний асортимент як складова частина економічної стратегії підприємства 9 1.3. Методичні підходи щодо формування перспективного товарного асортименту 15ІІ. Аналітична оцінка базового товарного асортименту та обгрунтування механізму його формування на перспективу 28 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства-об’єкту дослідження 28 2.2. Аналіз результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства 41 2.3. Аналіз існуючого товарного асортименту підприємства 47 2.4. Обгрунтування механізму формування перспективного товарного асортименту підприємства 53Заключення 62 Список використаної літератури 64ДОДАТКИ .67 Вступ Порівняно нещодавно на Україні, та і в інших колишніх державах соцтабору, діяла командно-адміністративна система господарювання.

 З історії грошей України

У разі встановлення нецільового використання або неправильного отримання авансу з таких комерційних банків у безспірному порядку стягувався штраф. З метою накопичення та аналізу інформації про стан вилучення з обігу українських карбованців та їх обміну на гривні на період проведення грошової реформи в Україні Національний банк України постановою Правління від 22 серпня 1996 року (№ 219) запровадив Порядок складання і подання оперативної статистичної та бухгалтерської звітності про хід проведення грошової реформи і обміну карбованців на гривні. Було встановлено щоденне подання статистичної звітності про касові обороти банків та про стан обміну карбованців на гривні, а також одноразово — про переоцінку заощаджень громадян та інші операції. Аналогічний порядок видачі авансів установами комерційних банків був передбачений для підприємств зв'язку з метою забезпечення безперебійного проведення обмінних операцій. Важливою складовою організації проведення грошової реформи в Україні було інформаційне забезпечення. Воно включало проведення роз'яснювальної роботи серед населення через засоби масової інформації, оперативний зв'язок регіонів з центром, установ банків між собою та передачу необхідної інформації, а також збір та узагальнення статистичної звітності й аналітичної інформації про хід грошової реформи, що в комплексі мало велике значення для забезпечення організованості і порядку

скачать реферат Товарознавча характеристика споживчих властивостей кави на матеріалах ТОВ "Чумацький шлях"

ТОРГОВЕЛЬНО – ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Курсова робота З дисципліни « Товарознавство продовольчих товарів» На тему: Товарознавча характеристика споживчих властивостей кави на матеріалах ТОВ «Чумацький шлях» Студента Полякової Наталії Михайлівни Групи ТК – 11 заочної форми навчання Спеціальність 5.050301 Товарознавство та комерційна діяльність Керівник курсової роботи Костюк Євгенія Миколаївна Київ - 2008 Зміст Вступ 1. Історія кави: легенди, факти, дати 2. Особливості хімічного складу та його вплив на споживчі властивості кави 3. Класифікація кави, різновиди та помологічні сорти кави 4. Виробництво кави 4.1 Збір, очистка, сушка, перебирання 4.2 Сортування, зберігання, обсмажування 5. Характеристика асортименту кави в Україні. Основні торговельні марки. Кава розчина 6. Характеристика асортименту, якості, умов і терміну зберігання кави на підприємстві ТОВ «Чумацький шлях». Сенсорний аналіз основних видів кави та бальна оцінка якості, вимоги за стандартом Висновки та пропозиції Література Додатки Вступ Об явилися практично в кожному маленькому кафе.

скачать реферат Финансовый анализ

Все це привело до підвищення ролі керування фінансами в загальному процесі керування економікою. Контрольна робота складається з 3 питань: перше питання практичне, інші – теоретичні, в яких розкривається інформаційна база фінансового менеджменту, тобто звідки береться інформація для фінансового аналізу та фінансовий аналіз на підприємстві, призначення фінансового аналізу, методи й інструментарій фінансового аналізу, коефіцієнти. Інформаційна база фінансового менеджера Ефективність фінансового менеджменту на підприємстві значною мірою визначається та залежить від використаної інформаційної бази. У свою чергу, формування інформаційної бази фінансового менеджменту на підприємств являє собою процес цілеспрямованого підбора відповідних інформативних показників, орієнтованих як на прийняття стратегічних рішень, так і на ефективне поточне керування фінансовою діяльністю. Формування системи інформативних показників фінансового менеджменту для конкретного підприємства пов'язано з його галузевими особливостями, організаційно - правовою формою, обсягом, ступенем диверсифікованості господарської діяльності й інших умов.

скачать реферат Фінансовий контролінг в ТОВ "Добробут"

Вступ 3 Розділ І.Необхідність і основні завдання фінансового контролінгу .5 1.1.Сутність та функції фінансового контролінгу 5 1.2.Система раннього попередження та реагування: основні завдання та порядок організації 13 1.3.Методи фінансового контролінгу .16 Розділ ІІ. Аналіз сильних і слабких місць на ТОВ «Добробут» .23 2.1. Оцінка сильних і слабких місць у фінансовій сфері ТОВ «Добробут» .23 2.2. Необхідність координації різних функціональних блоків на підприємстві ТОВ «Добробут» 32 Розділ ІІІ. Основні проблеми та шляхи вдосконалення організації фінансової діяльності підприємства ТОВ «Добробут» .39 3.1.Зміст та завдання управління фінансами підприємства .39 3.2. Пропозиції щодо вдосконалення організації фінансової діяльності підприємства .44 Висновки 48 Список використаної літератури .50 Вступ Контролінг – концепція економічного управління підприємством, спрямована на виявлення всіх шансів і ризиків, пов'язаних з отриманням прибутку в умовах ринку. Метою постановки системи контролінгу є побудова на підприємстві ефективної системи прийняття, реалізації, контролю та аналізу управлінських рішень.Основними завданнями контролінгу є: оптимізація системи управління організаційною структурою компанії; організація ефективної системи обліку фінансово-господарських операцій і результатів діяльності; впровадження систем планування, бюджетування, контролю й аналізу діяльності; забезпечення мотивації персоналу в підвищенні ефективності роботи компанії; автоматизація систем обліку і управління компанією.

скачать реферат Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

Типовим прикладом є реорганізація, проведена відомим менеджером США Ли Якоккой в корпорації "Крайслер", коли в 1978 г. він став президентом компанії 3. Інтегрування (створення) різноманітних форм органічних структур всередині ієрархічноїтичної структури. Це створення венчурних, іноваційних відділів, бізнес-центрів, бригадних структур, експертних груп. Сучасний менеджмент в розвинених країнах вважає такі перетворення первинною умовою забезпечення ефективної діяльності фірми. Вище ми докладно розглянули це питання. 4. Створення конгломератної структури. Поняття "конгломерат" означає поєднання різнорідних елементів. Конгломератну структуру може мати фірма, якщо її відділи побудовані по різним ознакам, наприклад, в одному використовується функціональна структура, в іншому - дивізіональна по територіальному принципу, в третьому - матрична і т. д. Однак найчастіше конгломератами є гігантські корпорації, включаючі десятки майже самостійних фірм, підприємств. Вище керівництво таких корпорації, як правило, зберігає за собою функцію управління фінансами. Більшість конгломератів виникає не стільки за рахунок внутрішнього зростання, скільки за рахунок злиттяінших фірм.

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Доска с лакированной поверхностью позволяет размещать презентационную информацию как с помощью магнитов, так и с помощью маркеров для
1237 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Папка для рисунков и нот, на молнии "Ласпи", А2.
Главное назначение — хранение и перемещение не только рисунков, чертежей, эскизов и т.д. (до формата А2), но прочих материалов,
804 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мотоцикл-каталка Pilsan "Mini Moto" (цвет: красный, с музыкой).
Каталка от компании Pilsan, выполненная в виде красного мотоцикла, может понравиться энергичным и активным детям в возрасте от трех лет.
2183 руб
Раздел: Каталки
скачать реферат Экономико–статистический анализ развития малых предприятий Днепропетровской области

Третій підхід віднесення підприємств до групи малих – комбінований. Він розглядає такі критерії віднесення фірм до малих, як правова незалежність, управління однієї особи та маленький ринок збуту. Його було запропоновано у 1971 році у доповіді Болтонського комітету (Великобританія). Це була перша спроба аналізу малих підприємств у світовому масштабі шляхом порівняння показників та напрямів розвитку підприємств по країнах. Результатом цієї роботи був розподіл визначень малого підприємства на «економічне» та «статистичне». Тобто, комбінований підхід складається з двох підходів: якісного та кількісного. За «економічним» визначенням фірма визначалась малою при: володінні малою часткою ринку, управлінні самим власником та практичній незалежності. Статистичне визначення базується на числових вираженнях низки показників, які детально наведено у таблиці 1.4. Таблиця 1.4 - Методологія Болтонського комітету для визначення малих підприємств у 1971 році. Галузі Визначення Промисловість Кількість зайнятих не більше 200 Будівництво, видобуток корисних копалин Кількість зайнятих не більше 25 Роздрібна торгівля, послуги Оборот не більше 50 000 ф.ст. Продажа автомобілів Оборот не більше 100 000 ф.ст. Оптова торгівля Оборот не більше 200 000 ф.ст. Транспорт У власності фірми не більше 5 транспортних засобів Громадське харчування Усі самостійні підприємства, крім будь – чиїх відділень і підприємств, керованих пивоварними заводами Недоліки визначень малих підприємств існують в обох підходах.

скачать реферат Державне регулювання комерційної діяльності

Випробувальні лабораторії (центри) акредитуються Держстандартом України (органом з акредитації) і виконують такі основні функції: – проводять випробування продукції, що сертифікується, відповідно до галузі акредитації та видають протоколи випробувань; – беруть участь за пропозицією органу з сертифікації в проведенні технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції, та за дорученням Національного органу з сертифікації–в проведенні інспекційного контролю, – беруть участь за дорученням органу з сертифікації в атестації виробництва продукції, що сертифікується. Аудитори, які атестовані в Системі та занесені до Реєстру Системи, за дорученням Національного органу з сертифікації або органу з сертифікації, виконують роботи, що пов'язані з сертифікацією продукції. Науково-методичним та інформаційним центром в Системі є Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики Держстандарту України. Науково-методичний та інформаційний центр виконує такі основні функції: – здійснює розробку та удосконалення організаційно-методичних документів Системи; – готує та подає до Національного органу з сертифікації пропозиції та проекти законодавчих актів в галузі сертифікації; – проводить аналіз можливостей підприємств та організацій щодо акредитації їх органами з сертифікації, виконання функцій випробувальних лабораторій (центрів), здійснює експертизу їх вихідних документів та готує пропозиції Держстандарту України (органу з акредитації) щодо їх акредитації в Системі; – готує пропозиції з номенклатури продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації; – бере участь на договірній основі в підготовці органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів) до акредитації, а також у підготовці підприємств до сертифікації продукції та систем якості; – здійснює інформаційне забезпечення та надає інформаційні послуги в галузі сертифікації.

скачать реферат Организация экономического анализа на предприятии

Узагальнення результатів економічного аналізу є його кінцевим результатом і оформляється у вигляді аналітичної записки чи звіту. Можна прийняти наступну структуру записки: спочатку характеризуються загальні показники, потім часткові – від позитивних рівнів та змін до негативних; характристика та розмір впливу факторів, визначаються резерви, причини позитивних та негативних змін, резерви виробництва та шляхи їх мобілізації. Результати аналізу реалізуються через підготовку та видачу наказів і розпоряджень, в яких містяться найменувння заходів, терміни початку та закінчення їх здійснення, визначаються необхідні матеріальні та грошові ресурси, називаються виконавці, відповідальні та котролюючі службові особи чи підрозділи підприємства. На сучасному етапі характерно ускладення господарських процесів і методів управління ними, що безумовно вимагає переходу до нової якості знань. В умовах ринку економічний аналіз на підприємстві вимагає обов’зкового системного, комплексного, підходу; бо тільки так можливо дати повну характеристику та здійснити якісний аналіз завдань, визначених у меті аналізу.

скачать реферат Виробнича практика з менеджменту

В неї влилося багато підприємницьких людей і фірм, втому числі і ПП "ВіКо". Керівництво підприємства вимушене кожного дня вирішувати багато проблем організаційного, економічного та фінансового характеру, які вимушені вирішувати інтуїтивно, методом "проб і помилок", отримуючи постійно практичний досвід. Процес насичення споживчого ринку товарами і зростання, а конкуренції вимагає глибоких і всебічних знань його основ в розрізі різних аспектів торгової діяльності, комплексного підходу до багато аспектної торгової діяльності, нових цільових орієнтирів розвитку торгових підприємств, сучасного методичного апарату аналізу, планування і контролю. Управління підприємством здійснюється за допомогою різних методів торгового менеджменту, який формує раціональні управлінські рішення з питань розвитку конкретного підприємства, координацію різних напрямків його діяльності і забезпечення ефективності кінцевих результатів. Механізм діяльність торгового підприємства має свої особливості: 1. Державно-правове і нормативне регулювання. 2. Ринковий механізм регулювання торгової діяльності підприємств проявляється в сфері споживчого ринку, оскільки попит формує рівень цін на товари, визначає можливість знаходження ринкової ніші чи розширення обсягу діяльності, дозволяє сформувати нову систему господарчих відносин з постачальниками і т. д. Роль ринкового механізму регулювання торгової діяльності постійно росте. 3. Внутрішній механізм регулювання окремих аспектів господарської діяльності торгового підприємства формується в його рамках, узгоджуючи з регламентом ті чи інші оперативні управлінські рішення.

скачать реферат Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

Система маркетингових комунікацій у внутрішньому середовищі підприємства. У сьогоденних умовах розвитку нових інформаційних технологій, успішна діяльність будь-якого підприємства багато в чому залежатиме від уміння, досвіду керівників при управлінні комунікаційними процесами. Тому, хоч увесь цей процес часто може тривати лише кілька секунд, аналіз цих етапів дозволяє показати де, у яких точках виникають проблеми інформаційного обміну при управлінні таким підприємством у сучасних ринкових умовах. Завданням даного розділу буде відслідковування проблеми формування маркетингових комунікацій у внутрішньому середовищі підприємства. Для вирішення такого завдання були використані матеріали соціологічного опитування та анкетування, яке проводилось автором у 1999 році серед працюючих мешканців України. Було опитано 624 респонденти, які працювали на підприємствах. Зразок анкети, за якою проводилось опитування представлено в додатку 1. Критерії відбору підприємств: форма власності та розмір (кількість працюючого персоналу).

Карандаши цветные BIC "Evolution", 18 цветов.
Цветные карандаши произведены без использования дерева. Ударопрочный стержень - не расщепляется при механическом воздействии. Безопасные -
388 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки
Центр игровой надувной Upright "Паровозик".
Надувной центр рассчитан для детей от 9 месяцев. Можно использовать как на улице, так и в помещении. Шарики яркие, легкие, удобны и
2544 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
скачать реферат Підручник

Галузевий та відомчий рівні господарського, соціального та культурного керівництва забезпечують комплексний розвиток підвідомчих підприємств та організацій за тими самими складовими при орієнтації їхньої роботи на випуск необхідної для населення продукції та послуг. Саме спільність вихідних складових рівня добробуту народу створює реальну основу для формування єдиного для територій та відомств комплексу завдань із досягнення поставленої мети. Системний аналіз дозволив виділити наступну групу вихідних складових, що характеризують рівень добробуту народу, та є однаковими як для процесів, забезпечення необхідного рівня 138 Менеджмент: теорія та практика його матеріального добробуту, так і для рівня його соціального та духовного розвитку: - асортимент продукції та послуг; ; >:?, - якість продукції та послуг; ' - інтенсивність процесів отримання послуг; 1. використання у виробництві вихідних ресурсів; 2. екологічна чистота виробництва та довкілля; - соціальна захищеність працівників та населення. Відповідно до наведеного змісту вихідних складових фор мується аналогічний склад завдань з управління процесом досяг нення найкращого результату за кожною з складових у напрямку одержання в цілому по регіону та кожному його місту й району найвищого рівня добробуту населення на основі вирішення цих завдань у процесі діяльності підприємств та організацій, що роз ташовані на цій території.

скачать реферат Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

Міністерство освіти України Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу кафедра економіки підприємства КУРСОВА РОБОТА з курсу “ АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ” Аналіз фінансового стану УМГ «Прикарпаттрансгаз» Виконала : ст. гр. ЕКНз-95-1 Хлібкевич О.В. Перевірив: Данилюк М.О. Івано-Франківськ 2000р. ЗМІСТ ВСТУП 4 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 5 1.1. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ 6 1.2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 9 1.3. загальна модель І система показників аналізу фінансового стану 11 1.4. основні напрямки аналізу балансу 19 1.5. методика аналізу балансового прибутку 25 1.6. ліквідність і платоспроможність підприємства 28 2. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 37 2.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 37 2.2. АНАЛІЗ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА 41 2.3. АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 47 2.4. АНАЛІЗ ЛІЛКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 51 3. НАПРЯМКИ І РЕЗЕРВИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 58 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 62 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 64 ДОДАТКИ 65 Вступ В умовах ринкової економіки підприємство здійснює свою виробничо- торговельну діяльність самостійно, але конкуренція, що полягає в змаганні підприємств за споживача їх продукції, змушує продавця (виробника) враховувати їх інтереси і запити і виробляти ту продукцію, яка потрібна покупцеві.

скачать реферат Формування прибутку промислового підприємництва

Йде корінна ламка старого механізму керування економікою, його заміна ринковими методами господарювання. Поступово створюються реальні умови, при яких економіка перестає бути заручницею політики, а ідеологічні догми - керівництвом до дії. Ринкова економіка, при всій розмаїтості її моделей, характеризується тим, що являє собою соціально орієнтоване господарство, що доповнюється державним регулюванням. Україна, що підвелася на шлях важких реформ, зштовхується з множиною проблем. Одна з них - непрофесіоналізм у сфері керування, переваження некваліфікованих керівників на підприємствах усіх рівнів, прагнення управляти методами, властивими адміністративно-командній системі. Ринкові відносини, що передбачають плюралізм форм власності, право на повну господарську самостійність і розпорядження результатами праці, зокрема, у формуванні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, розподілі прибули, виходу на зовнішні ринки, створюють об'єктивні економічні умови і викликають необхідність застосування ринкових методів керування (і, насамперед використання всього потенціалу сучасного менеджменту) у діяльності підприємств. «Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт послуг), що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), і про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподатковуванні прибули»1, прямо вказує, що « кінцевий фінансовий результат (прибуток або збиток) складається з фінансового результату від реалізації продукції (робіт, послуг), основних засобів і іншого майна підприємства і прибутків від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях »2.

скачать реферат Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ РИНКОВИХ ВІДНОСИН І МЕНЕДЖМЕНТУ КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ КУРСОВА РОБОТА З дисципліни «Організація та методика аудиту» Тема роботи: Методика аудиту готової продукції та її реалізаціїКерівник роботи:Виконала: студентка IV курсу заочного відділення (підпис) (П.І.П) (дата)(підпис) (дата) Харків 2008 рік План Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти організації аудиту готової продукції Аналіз основних понять і наукових напрямків з аудиту Розробка методики аудиту готової продукції Розділ 2. Аудит готової продукції на підготовчому етапі перевірки 2.1 Порядок укладання договору на проведення аудиту 2.2 Вивчення системи внутрішнього контролю та системи обліку. Встановлення ступеня ризику 2.3 Підготовка плану і програми перевірки Розділ 3. Аудит та облік готової продукції та їі реалізації 3.1 Аудит та облік готової продукції та їі реалізації 3.2 Методи перевірки і контрольні процедури з аудиту готової продукції 3.3 Етапи аудиту готової продукції 3.4 Формування робочих документів аудитора 3.5 Підготовка підсумкової документації по результатах аудиту Висновки і пропозиції Список використаних джерел ВСТУП Поступовий перехід народного господарства України до ринкових відносин призвів до появи спільних підприємств, господарських товариств, бірж, комерційних банків, інвестиційних фондів тощо.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.