телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКрасота и здоровье -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Діяльність органів управління освітою

найти похожие
найти еще

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Результати анкетування свідчать про те, що органами управління освітою у загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладах проводиться вивчення: організації допрофільної підготовки і профільного навчання (100% керівників органів управління освітою, завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), 63% керівників загальноосвітніх навчальних закладів); ефективності управлінської діяльності керівників загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів (50%, 33%, 17% респондентів відповідно); кадрового забезпечення та потенціалу навчальних закладів (100% керівників органів управління освітою, завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), 50% керівників загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів); психологічного супроводу навчально-виховного процесу (30%, 24%, 11% відповідно); навчально-методичного та матеріально - технічного забезпечення навчального процесу (20%,10%, 6%); якості викладання навчальних предметів (80%, 43%, 45%); рівня навчальних досягнень учнів (70%, 48%, 45%) та ін. Підсумки проведення моніторингових досліджень розглядаються на засіданнях колегій районних, міських органів управління освітою, нарадах керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Разом з тим, 19% керівників загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів відзначають, що моніторингові дослідження не проводяться на жодному з рівнів. 55% керівників органів управління освітою, 62% завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), 66% керівників загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів, відзначають, що представники органів місцевого самоврядування, місцевої виконавчої влади, як правило, залучаються до проведення моніторингових досліджень якості освіти на регіональному рівні. Така взаємодія привертає увагу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування до умов функціонування освітнього середовища, вирішуванню проблем освіти, підвищенню ефективності управління якістю освіти. Регіональні моніторингові дослідження охоплюють всі підвідомчі навчальні заклади, проводяться з певною періодичністю, яка по тому самому напряму, як правило, є оптимальною. За даними органів управління освітою регіональними методичними службами проводиться робота щодо підготовки керівних і педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти з питань проведення моніторингових досліджень. В 2006/2007 навчальному році в 12 регіонах автономії різними формами підготовки було охоплено 3099 осіб (15,1% від загальної кількості керівних і педагогічних кадрів 21 регіону автономії), з них: керівники загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів - 8,0%; заступники директорів по навчально-виховній роботі загальноосвітніх навчальних закладів - 7,5%; вчителі загальноосвітніх навчальних закладів – 62,6%; вихователі дошкільних навчальних закладів - 19,5 %; практичні психологи ЗНЗ, ДНЗ - 2,4%. У регіонах використовуються як індивідуальні, так і групові форми організації методичної роботи. Організовано проведення семінарів-практикумів, тренінгів, науково-практичних конференцій, індивідуальних і групових консультацій, засідань районних (міських) методичних об'єднань, творчих і експертних груп.

ЩОДО СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ НА РІВНІ РАЙОНІВ ТА МІСТ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти, Державними стандартами початкової, базової, повної середньої освіти та іншими нормативними документами по реформуванню освіти в Україні визначені основні напрямки її розвитку. Насамперед, це підвищення якості освіти й сприяння розвитку особистості, творчих та інтелектуальних здатностей учнів. Відповідно до Указу Президента України від 04 липня 2005р. № 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування й розвитку освіти в Україні» в Автономній Республіці Крим створюється система моніторингу якості освіти на різних рівнях управління загальною середньою освітою. Моніторинг якості освіти є основою оцінювання освітніх послуг, рівного доступу громадян до одержання якісної освіти. Тому актуальним є створення такої системи моніторингу якості освіти, яка б дозволяла здійснювати ефективне управління якістю освіти на регіональному рівні. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ При вивченні діяльності органів управління освітою щодо створення регіональних систем моніторингу якості освіти було поставлено низку дослідницьких завдань, серед яких: визначення загальних тенденцій у діяльності керівників районних, міських відділів і управлінь освітою щодо управління якістю освіти; оцінювання ефективності функціонування регіональних систем моніторингу якості освіти; визначення факторів, що впливають на функціонування системи моніторингу якості освіти на всіх рівнях управління освітою; прогнозування зміни ефективності функціонування регіональних систем моніторингу й оцінювання якості освіти. ОБ'ЄКТИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ МОНІТОРИНГУ Об'єктами досліджень були визначені: діяльність керівників районних, міських відділів і управлінь освіти щодо управління якістю освіти; напрями моніторингових досліджень на регіональному й інституційному рівнях; підготовка керівних і педагогічних кадрів щодо проведення моніторингових досліджень якості освіти в системі післядипломної педагогічної освіти на регіональному рівні; фінансове забезпечення моніторингових досліджень. Інструментарій моніторингу: вивчення, експертне оцінювання діяльності управлінь, відділів освіти Джанкойської, Керченської, Сакської міських рад, відділів освіти Білогірської, Джанкойської, Ленінської, Роздольненської, Сакської, Совєтської районних державних адміністрацій щодо створення регіональних систем моніторингу якості освіти (діаграма 1); анкетування респондентів відповідно до квотної вибірки (загальна кількість респондентів по Автономній Республіці Крим - 400 осіб); аналіз статистичної інформації. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ У ході моніторингу вивчені матеріали, що надійшли з 21 регіону Автономної Республіки Крим. З метою визначення факторів, що сприяють ефективному функціонуванню системи моніторингу якості освіти на всіх рівнях управління освітою, було проведено анонімне анкетування всіх категорій респондентів. Респондентами анкетування виступили: керівники органів управління освітою - 20 осіб (80% від запланованої кількості); завідувачі районними (міськими) методичними кабінетами (центрами) - 21 (84%); керівники загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів - 279 (80%).

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Жнива скорботи: радянська колективізація і голодомор

Характерним у цьому плані було висловлення одного із вищих партійних діячів, який протягом тривалого часу примикав до опозиційних сил. Він заявив, що «будь-яка зміна в керівництві була б винятково небезпечною… країна й далі повинна триматися свого нинішнього курсу, бо зупинитися тепер або пробувати відступити означало б усе втратити». Труднощі, спричинені відсутністю скільки-небудь серйозної господарської підготовки до прискореної колективізації, збільшувалися тим, що не було проведено також і необхідної адміністративної підготовки. Як і в 1918 р., вся кампанія здійснювалася силами спішно організованих так званих «трійок», до яких входили люди, що не мали ніякого відношення до сільського господарства, а також інших тимчасових органів, їхня діяльність не обмежувалась ніякими юридичними рамками і відзначалась цілковитим свавіллям. Водночас старі органи управління на селі — сільради, кооперативні товариства, комнезами — усувалися від справи, а то й просто ліквідовувалися. Офіційна позиція щодо направлення на село «активістів» з міст для проведення колективізації викладена у підручнику з історії партії, виданому у 1960 р

скачать реферат Адміністративно-правові методи

Тому методи управління юри-дично оформлені, закріплені адміністративно-правовими нормами. Правильне розуміння методів можливе на підставі та у зв'язку з функціями управління. Будь-яка функція, що потребує реалізації, ста­новить собою конкретну мету управління і дії, взаємопов'язані через завдання її здійснення. Тому вона є частиною управлінської діяльності. Це дає змогу відокремити методи управління від понять, що вжива­ються в подібному до них розумінні. Наприклад, планування, конт­роль, облік та інші подібні до них дії є функціями управління. Але, взяті як окремі прийоми будь-якої з функцій управління, вони являють собою вже методи управління. Саме їх оптимальний вибір у конкрет­них умовах забезпечує ефективну діяльність органу управління. Внаслідок значного різноманіття суб'єктів виконавчої влади та об'єктів, що перебувають під їх впливом, методи управління теж є різноманітними. Але це не виключає наявності у них загальних рис. Найбільш характерними для методів управління є: 1) способи впливу виконавчого органу (посадової особи) на підпорядкований йо му орган та громадян; 2) вираження державного публічного інтересу, керівної ролі держави; 3) засоби досягнення мсти; 4) способи орга­нізації, прийоми здійснення функцій, що виникають в процесі здійс­нення спільної діяльності, 5) способи реалізації компетенції.

Этажерка для обуви, 5 полок.
Собрать всю обувь в одно место, строго распределить ее для аккуратного хранения помогут пластиковые этажерки для обуви от компании
812 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шар предсказаний, 12 см.
Если вы из той породы людей, которые предпочитают сто раз подумать, тогда купить магический шар будет неплохим вариантом. Он не примет
565 руб
Раздел: Прочее
Качели Фея "Чарли 3 в 1".
Многофункциональная модель качелей Фея Чарли 3 в 1 трансформируется в: - качели, - стульчик, - шезлонг. Универсальные качели предназначены
2935 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
 Історія України

Незабаром Центральна Рада оголосила про утворення Генерального секретаріату, що мав правити за виконавчий орган уряду. Очолений Володимиром Винниченком Генеральний секретаріат, що складався з восьми міністерств, справами яких відали переважно соціал-демократи, взяв на себе відповідальність за управління Україною. Ці заходи викликали лють серед росіян України, а також Тимчасового уряду в Петрограді. Останній в середині липня вислав до Києва для переговорів делегацію на чолі з Олександром Корейським. Але катастрофічний провал російського наступу в Галичині все ж змусив росіян визнати Генеральний секретаріат, хоч і з великими застереженнями, за орган управління п'яти українських губерній (Київської, Полтавської, Подільської, Волинської та Чернігівської). Це визнання ознаменувало апогей впливу й авторитету Центральної Ради. Отримавши обіцянку широкої культурної автономії, російські та єврейські партії на Україні неохоче приєдналися до Центральної Ради. В цей момент Центральна Рада складалася з 822 місць, близько чверті з яких належало російській, єврейській, польській та іншим неукраїнським партіям

скачать реферат Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

Збільшення об`ємів притоку капіталу у економіку регіону. 2. Раціоналізація використання коштів ДІФУ. 3. Підвищення рівня ділової активності в регіоні. 4. Збільшення об`ємів надходжень до бюджетних та небюджетних рахунків. 5. Зменшення державних витрат у соціальній сфері за рахунок створення додаткових робочих місць та росту добробуту працюючого населення. 3.6.Програма “Освіта-наука”. Знання — один із самих динамічних ресурсів, які лежать в основі формування та функціонування інноваційного середовища. У процесі проходження інноваційних процесів, в першу чергу, реалізуються знання та природні здібності людей у трьох основних площинах: науково-конструкторська діяльність, сфера управління, освіта. У цій тріаді провідною ланкою є освіта — сфера виявлення здібностей, підкріплення їх необхідним обсягом теоретичної інформації та практичних навичок та періодичне поновлення знань. У двох інших отримані знання реалізуються у вигляді ідей, рішень, а у кінцевому рахунку —матеріалізуються у вигляді товарів та послуг. Таким чином, стан розвитку сфери освіти визначає тенденції розвитку як прикладних областей реалізації знань, так і свої власні.

 Національні спецслужби в період Української революції 1917-1921 рр.

З метою належного військового захисту своєї державності ЗУНР ще з листопада 1918 р. розпочала формування регулярної Української Галицької Армії і досягла разючих успіхів. Це формування відбувалося найефективнішим шляхом - знизу, на базі вірних проводу військових частин та бойових груп, і було завершене в січні-лютому 1919 р. У другій половині листопада 1918 р. УГА налічувала 25 тисяч вояків, у січні 1919 р. - 70 тисяч, а через півроку досягла 100-тисячної чисельності [526]. Вищим органом управління УГА стала Начальна Команда. Командуючими УГА у різні періоди були: полковники Д.Вітовський, Г.Коссак, Г.Стефанів, генерали М.Омелянович-Павленко, О.Греків, М.Тарнавський, О.Микитка, а за часів ЧУГА - В.Порайко. Структура з'єднань і підрозділів армії неодноразово змінювалась. Однак встановилися головні ланки її бойових сил: корпуси, бригади і батальйони (курені), окремі частини, підрозділи артилерії, спеціальних і технічних військ, кінноти, авіації [527]. У реформованій УГА належне місце зайняли розвідка і контррозвідка, хоча й були віднесені до "помічних формацій"

скачать реферат Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

Раціоналізація використання коштів ДІФУ. Підвищення рівня ділової активності в регіоні. Збільшення об`ємів надходжень до бюджетних та небюджетних рахунків. Зменшення державних витрат у соціальній сфері за рахунок створення додаткових робочих місць та росту добробуту працюючого населення. 3.6.Програма “Освіта-наука”. Знання — один із самих динамічних ресурсів, які лежать в основі формування та функціонування інноваційного середовища. У процесі проходження інноваційних процесів, в першу чергу, реалізуються знання та природні здібності людей у трьох основних площинах: науково-конструкторська діяльність, сфера управління, освіта. У цій тріаді провідною ланкою є освіта — сфера виявлення здібностей, підкріплення їх необхідним обсягом теоретичної інформації та практичних навичок та періодичне поновлення знань. У двох інших отримані знання реалізуються у вигляді ідей, рішень, а у кінцевому рахунку —матеріалізуються у вигляді товарів та послуг. Таким чином, стан розвитку сфери освіти визначає тенденції розвитку як прикладних областей реалізації знань, так і свої власні.

скачать реферат Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

“Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї” Система навчання Південної Кореї             З 1981 року для всіх випускників шкіл, які вступають в коледжі й університети проводиться державний екзамен. Результати цього письмового тесту єдиного зразка та оцінки з атестату складаються, щоб визначити підготовку абітурієнта до вступу в той чи інший навчальний заклад. Система забороняє коледжам й університетам проводити власні вступні іспити.             Управління освітою в Кореї здійснюється на трьох рівнях адміністративної влади: Міністерством освіти, відділами освіти в провінціях і повітах.             Міністерство розробляє й виконує заходи, що стосуються освіти й науки, затверджує та дає дозвіл на видання навчальних посібників, направляє й координує діяльність органів планування й здійснення політики державної освіти, а також контролює й підтримує діяльність місцевих відділів освіти й університетів.             У відповідності з законом про освіту всі 626 вищих навчальних закладів - державних і приватних - контролюються Міністерством освіти. 80% вузів Кореї - приватні.             Усі вузи мають велику ступінь самостійності у складанні курсу навчання, але їхні програми обов Спеціаліст, Магістр — забезпечують вищі заклади освіти третього і четвертого рівнів акридитації.

скачать реферат Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

Тому актуальним стає створення нової моделі, яка б дозволяла здійснювати постійне оцінювання діяльності органів управління освітою. На відміну від традиційної, нова система оцінювання має ґрунтуватися на інших засадах. Насамперед, вона повинна охоплювати усі напрями діяльності та враховувати зміни, що відбуваються в галузі освіти. Отже, виникає потреба у створенні системи оцінювання, у т.ч. сукупності показників та критеріїв, які надали змогу різнобічно вимірювати і оцінювати якість діяльності органів управління освітою. Рішенню позначених проблем можуть сприяти моніторингові дослідження управлінської діяльності органів управління освітою. У світовій освітній практиці сьогодні накопичено багатий досвід проведення моніторингових досліджень за різними показниками якості освіти. Проблемам педагогічного моніторингу присвячені роботи закордонних і вітчизняних вчених, зокрема В.Андрєєва, В.Кальней, О.Ляшенко, А. Майорова, С.Подмазіна, С.Шишова та ін. Питання дослідження методології кваліметрії у системі управління освітою розглянуті в ряді робіт Г.Дмитренка, Г.Єльникової, О.Субетто та ін. Загальні питання управління освітою вивчені Ю.Бабанським, В.Луговим та ін., зокрема державного управління якістю освіти – Т.Лукіною. Вченими багатьох країн розглядаються та аналізуються різни аспекти управління освітою, а саме: побудова ефективної організаційної структури управління та вплив соціально-психологічних факторів на неї; інновації в процесі управління освітою, проблемі організації методичної роботи, що забезпечує ефективність управління освітою, зміни в управлінні регіональними системами освіти, особливості використання оцінних технологій в освітній діяльності, впровадження моніторингу як інформаційну базу системи освіти тощо.

скачать реферат До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл

Результати такої роботи: профе-сійний ріст педколек-тиву по роках, експери-ментально-дослід-ницька атмосфера. Дирекція школи систематично аналізує динаміку професійного рівня педколективу, але робота з ним не спрямована на ліквідацію найбільш типових прогалин у його підготовці. Методічна робота з педколективом на діягностичному рівні відсутня. Системи роботи з педкадрами немає. Показник 10. Професійно-соціальний, психологічний статус керівника школи. Він входить до групи провідних керівників шкіл у своєму районі. Є авторитетним спеціа-лістом по проблемі управління освітою. Такий рейтинг базу-ється на глибокому знанні проблеми, всебічній науково-ме-тодичній підготовлено-сті, інтелектові і моральних якостях. Визнаний як авторитетний спеціаліст. Колектив школи працює без якихось серйозних зривів. Колектив, яким він керує, не є згуртований колектив однодумців. Його статус серед батьків, учнів невисокий. Є малоавтори-тетним керівни-ком. У структурі його особистості мають місце від’ємні показники. Як узагальнити таку інфоомацію, оцінити таким чином професійну компетентність керівника школи, в кінцевому підсумку “вийти” на окремі кваліфікаційні категорії? У пропонованій вище системі взято 10 показників оцінки, кожен з яких може бути оцінений у 4-бальній системі, так як взято нами 4 рівні оцінювання.

Вожжи - страховка для ребенка Спортбэби "Комфорт".
Удобный держатель и мягкий нагрудник обеспечит необходимый комфорт Вам и Вашему ребенку. Предохраняют Вашу спину от перегрузки, а малыша
316 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки
скачать реферат Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

Відповідно до неї повна загальна середня освіта є обов’язковою. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам. 1. ЗУ , Про освіту “ від 23 березня 1996 р. I. Правові засади управління освітою. Державна політика в галузі освіти і науки полягає в тому що Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного духовного і культурного розвитку суспільства.

скачать реферат Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

Окремі загальні аспекти вдосконалення системи професійної освіти, проблеми її розвитку, сучасний стан досліджують П. Анісімов, В. Гусєв, Л. Полак, О. Савельєв, К. Корсак, І. Медведєв, Т. Оболенська. Питання управління освітою досліджували В. Андрущенко, Л. Беззубко, В. Бобров, В. Дзоз, Д. Дзвінчук, О. Жабенко, О.Зайченко, І. Каленюк, В.Козубняк, В.Кремень, В.Лутай, В.Луговий, В. Майборода, О.Мінаєв, В. Огаренко, С. Ніколаєнко, В. Огнев повышение квалификации преподавателей за новыми учебными и производственными технологиями. В диссертационной работе усовершенствован механизм многоканального финансирования системы профессионально-технического образования. Суть усовершенствования сводится к появлению смешанного финансирования профессионально-технического образования, которое выражается у взаимодействия органов местного самоуправления, местных органов государственной власти, разных организационно-правовых структур, а также трехстороннего договора подготовки кадров, который будет иметь целевое направление соответствующих средств на подготовку конкретного студента из выполнения определенных обязательств со стороны финансирующего, финансированного субъектов и субъекта, который управляет соответствующими средствами, для финансирования расходов на получение профессионально-технического образования.

скачать реферат Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

Державні стандарти освіти розробляються окремо з кожного освітньо-кваліфікаційного рівня і затверджуються Кабінетом Міністрів України. Вони підлягають перегляду та перезатвердженню не рідше, ніж один раз на 10 років. Стандарти освіти, де обумовлені цілями та потребами суспільства вимоги до системи знань, умінь та навичок, світогляду та громадських і професійних якостей майбутнього фахівця, що формується у процесі навчання, встановлюються в освітньо-кваліфікаційних характеристиках та інших актах органів управління освітою і змінюються відповідно до рівня розвитку науки, культури, виробництва, суспільства. Зміст навчання, а саме — науково обґрунтований методичний та дидактичний навчальний матеріал, засвоєння якого забезпечує здобуття освіти і кваліфікації згідно з освітньо-кваліфікаційним рівнем, визначається освітньо-професійною програмою підготовки кваліфікованих робітників та фахівців з вищою освітою певних освітньо-кваліфікаційних рівнів, структурно-логічною схемою підготовки, програмами навчальних дисциплін, іншими нормативними документами, навчальною та навчально-методичною літературою.

скачать реферат Видатні постаті радянського менеджменту

Реферат з теми: Видатні постаті радянського менеджменту Богданов (Малиновський) Олександр Олександрович Олександр Олександрович Богданов (Малиновський) (1873-1928) – один із засновників науки про загальні закони організації – тектології. Зробив значний внесок у розвиток науки управління в Росії, потім і в СРСР. Основні ідеї викладено в праці (1999), нагороджений багатьма громадськими, міжнародними та церковними відзнаками. Як теоретик і практик, Г. Щокін зробив вагомий внесок у науку управління як предметне, практичне втілення в життя інноваційних моделей управління освітою і наукою, соціальною сферою, посттоталітарним суспільством, що модернізується на засадах демократії, національної державності, високої духовності та моралі. Список використаної літератури Менеджмент. За ред. Г.В. Щокіна, М.Ф. Головатого, В.П. Сладкевича, О.В.Антонюка – К.: МАУП, 2007. Основи менеджменту. Б.М. Андрушків, О.Е. Кузьмін. – Львів: Світ, 1995. Менеджмент. Е.Е. Вершигора. – М.: ІНФРА-М, 1998.

скачать реферат Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

Пострадянське суспільство відкинуло тоталітарну систему державного управління. А якою ж має бути принципово нова система управління? її не тільки не створили, а навіть концептуально не розробили. Натомість як основний претендент на рушія суспільного розвитку утвердилася адміністрація з її некомпетентністю, корупцією, зарозумілістю. Спроби використати для розв'язання завдань переходу до ринку попередній державний апарат з непідготовленими до цього ідеологічно й економічно кадрами не могли дати позитивних результатів. Адже основа основ управління в ринкових умовах - компетентність, оперативність, розрахований ризик та орієнтація на прибутки. Управлінська бюрократія з її авторитарними, командними методами управління не сприйняла нових соціальних і політичних цінностей. Калькування західних моделей управління ще ускладнило становище. Деструктивні тенденції в управлінні дедалі поглиблюються. Корумпованість охопила всі структури управління, бюрократизм став нормою поведінки державних службовців. Усі ці обставини фактично звели нанівець організаційну діяльність державного управління, спричинили втрату керованості багатьма сферами суспільного життя.

Карандаши металлик, трехгранные, 12 цветов.
Карандаши цветные металлик. Трехгранные. Удобно точить. Прочный грифель. Количество цветов: 12. В ассортименте, без возможности выбора.
324 руб
Раздел: 7-12 цветов
Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские
Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция
скачать реферат Директорія у Вінниці

Про те, що Директорія була виразником інтересів українського народу, свідчить і ухвалення нею від 18 січня 1919 року «Закону про державну мову в Українській Народній Республіці», де чітко зазначено, що українська мова є обов'язкова для вжитку в армії, флоті, державних установах. До речі, саме у Вінниці 6 лютого при затвердженні «Закону про освіту» тодішній міністр освіти Іван Огієнко в IX пункт вніс доповнення, що в усіх вищих школах УНР засновуються «лектури української мови». На 1919 рік на потреби освіти асигновано 6 мільйонів гривень. З них 4 млн на утримання педагогічного персоналу, а 2 млн на канцелярські, господарські та інші потреби. Управління освітою здійснювала «Головна шкільна Рада». 9 лютого 1919 р. на засіданні Ради Міністрів на поточний рік на облаштування українських бібліотек при учительських інститутах та учительських семінаріях виділено 610 тисяч карбованців, до цього ще по 2 тисячі щорічно виділялося на утримання зразкових бібліотек. Взагалі уряд УНР, будучи глибоко інтелігентним за своїм складом, постійно дбав про потреби духовного відродження і навіть у найважчі моменти для держави прагнув сприяти культурно-освітньому рухові.

скачать реферат Поняття стратегічної інформації

Зміст 1. Поняття стратегічної інформації. 2. Узагальнена схема стратегічного вибору інформації. Список використаної літератури 1. Поняття стратегічної інформації. Реалізація концепції стратегічного управління на підприємстві торкається всіх аспектів його діяльності; однак, оскільки інформація — це предмет управлінської праці, а більшість важелів впливу суб язок результатів виконання стратегічних рішень. Усунення цих недоліків вимагають кардинальних змін у діючих ІУС. На концептуальному рівні слід говорити про утворення системи стратегічного моніторингу, яка передбачає реалізацію процедур системного аналізу як внутрішньої структури, так і зовнішнього середовища з точки зору довгострокового впливу на діяльність організації. Ця підсистема, як і решта підсистем стратегічного управління, має міжфункціональний характер і дозволяє вирішувати проблеми розвитку організації, спираючись на механізми координації та взаємодії. Список використаної літератури Моррисей Дж. Целевое управление организацией. — М.: Сов. радио, 1979. — С. 74. Пономаренко В. С. Стратегічне управління підприємством. — К.: Основа, 1999. — 619 с. Попов С. А. Стратегическое управление. 17 — модульная программа для менеджеров. «Управление развитием организации». Модуль 4. — М.: Инфра — 2000. — 304 с. Ру Д., Сульє Д. Управління / Пер. з фр. — К.: Основи, 1995. Сантавайнен Т., Воутелайнен Э. И. Управление по результатах. — М.: Прогресс, 1988. Синк С. Управление поизводительностью. — М.: Прогресс, 1989. 16

скачать реферат Совместные предприятия на примере Киевской области

Експорт – одна з найпростіших форм міжнародного бізнесу. Потрібно розрізняти нерегулярний експорт, коли фірма час від часу експортує надлишки своїх товарів або послуг, та активний експорт, коли фірма вирішує завдання, пов”язані з цілями розширення експортних операцій на конкретних міжнародних ринках. Фірма може експортувати свої товари або послуги як через міжнародних посередників (побічний експорт), так і самостійно (прямий експорт). Спільне підприємництво – це діяльність, що грунтується на співробітництві з іноземними підприємствами, організаціями чи підприємцями та на спільному розподілі прибутків і ризику від його здійснення. Передумови такого підприємництва створюються в процесі інтернаціоналізації господарського життя, завдяки розвитку експортно-імпортної діяльності. Типовими видами спільного підприємництва є такі: - ліцензування, коли фірма (ліцензіар) вступає в стосунки з фірмою або державою (ліцензіат) на закордонному ринку, пропонуючи права на використання виробничого процесу, товарного знака, патенту, торговельного секрету в обмін на ліцензійний платіж; - управління за контрактом, коли фірма надає іноземному партнеру “ноу- хау” в сфері управління, а той забезпечує необхідний капітал та його використання з максимальною орієнтацією на ефективну реалізацію отриманих управлінських послуг; - спільне підприємство (СП) являє собою форму співробітництва з поєднанням зусиль різнонаціональних партнерів в інвестуванні, управлінні, розподілі доходів та ризиків.

скачать реферат Коллективная форма организации труда

При тому адміністрація являє собою самостійну ланку в системі органов управління народним господарством. З точки зору суспільства підприємство виступає як первинний об’єкт управління виробництвом в середині суспільства. По відношенню до виробничих підрозділів останнє (керівництво підприємством) виступає як єдиний центр (суб’єкт) управління. Підприємство - це єдина організація, яка відповідає цілосній управлінськії системі, що включає суб’єкт та об’єкт управління, що займає відносно автономне положення. Разом х тим системною характерискою підприємства необхідно відповідне структурне управління та його реальність. Воно включає виробничу діяльність, що спрямована на виготовлення продукції; господарську діяльність, що забеспечує реалізацію продукції, її зберігання, раціональне використання, комерційні інтереси підприємства; аміністративну діяльність, що підлягає організації колективів трудящих на виконання виробничих та господарських завдань. Наявність свого органу зі статусом, що дозволяє справляти управлінський вплив на всі процеси, що проходять у межах підприємства, як единої організації з різними за своєю сутністю структурами та функціональними складовими, його самостійностю у зовнішніх відносинах, встановлена правом, - це все дає змога характеризувати підприємство як самоврядуючу одиницю в усій системі управління народним господарством.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.