телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Всё для хобби -30% Бытовая техника -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Дослідження та розробки на підприємстві

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Не вважаються роялті платежі за отримання об'єктів власності, у володіння або розпорядження чи власність особи або якщо умови користування такими об'єктами власності надають право користувачу продати або відчужити іншим способом такий об'єкт власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошування) є обов'язковим згідно із законодавством України. Доходи з авторських прав і ліцензій (роялті) – платежі будь-якого виду, одержані у вигляді винагород за використання або за надання права використання авторських прав на будь-які твори літератури, мистецтва, науки, включаючи кінофільми, записи для радіомовлення і телебачення та відеокасети, будь-якого патенту, товарного знака, креслень або моделі, схеми, комп'ютерної програми, секретної формули або процесу, чи за використання або надання права використання промислового, комерційного або наукового обладнання, чи за інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду («ноу-хау»); Роялті та ліцензійні послуги – офіційно дозволене використання нематеріальних активів (патенти, ліцензії, авторські права, торговельні знаки, технології). Проте придбання та продаж таких активів враховується за рахунком операцій із капіталом (капітальні трансферти). 3. Яке значення має управління технічним рівнем та якістю нової продукції? Економічна ефективність нової техніки оцінюється в трьох випадках: при аналізі технічного рівня виробництва; при виборі оптимального варіанта придбаного устаткування (модернізація чи створення нового виробництва); при аналізі ефективності використання нової техніки існуючого виробництва. При аналізі й оцінці технічного рівня виробництва використовуються показники відновлення і вибуття техніки, рівень механізації (автоматизації, роботизації), середній вік устаткування, коефіцієнт фізичного зносу, фондовіддача. Рівні відновлення і вибуття техніки характеризують інтенсивність придбання нової і вибуття застарілої техніки. Вони відображають стан активної частини основних виробничих фондів (АЧОВФ) безпосередньо беруть участь у виробництві продукту, що випускається. Рівень відновлення розраховується за наступною формулою: де Фнт – вартість нової техніки, введеної протягом року, грн.; Фкак – вартість АЧОВФ на кінець розглянутого періоду (року), грн. Рівень вибуття техніки визначається виразом:де Фст – вартість старої техніки, що вибула за розглянутий рік, грн.; Фнак – вартість АЧОВФ на початок року. грн. Показники Ооф і Воф вважаються досить точно високими, якщо вони коливаються в межах 15–20%. Ступінь механізації (автоматизації, роботизації) визначається відношенням кількості механізованих (автоматизованих) робіт (операцій) до загальної кількості робіт (операцій). Середній вік устаткування визначається відношенням загальної суми років фактичної експлуатації елементів устаткування до кількості цих елементів. Коефіцієнт фізичного зносу техніки дорівнює відношенню загальної суми років фактичної експлуатації елементів устаткування до суми нормативних термінів служби. Для сучасних підприємств цей коефіцієнт менше одиниці.

Кафедра управління і ЗЕД Контрольна робота з дисципліни: «Інноваційний менеджмент» Зміст 1. Що розуміється під дослідженнями та розробками 2. Ліцензійна угода з періодичними платежами (роялті) 3. Яке значення має управління технічним рівнем та якістю нової продукції? 4. Які показники враховуються при відборі проектів для реалізації? Список літератури 1. Що розуміється під дослідженнями та розробками Дослідження – заплановані підприємством дослідження, які проводяться ним уперше з метою отримання і розуміння нових наукових та технічних знань. Міжнародне визначення: Дослідження – систематична розробка теми з метою відкриття або перегляду фундаментальних наукових теорій, проектів, ідей або фактів. Дослідження (випробування) – експериментальне визначення кількісних і (або) якісних характеристик властивостей об'єкта досліджень. Випробування бувають: досліджувальні (визначальні), які проводяться для вивчення певних характеристик властивостей об'єкта; порівняльні – для порівняння характеристик об'єктів; контрольні – для встановлення відповідності об'єкта згідно з нормативними вимогами. Дослідження ефективності комплексу технічного захисту інформації – оцінювання відповідності фактичного рівня технічного захисту інформації на об'єкті інформаційної діяльності від витоку та спеціальних впливів або в інформаційній системі від несанкціонованого доступу вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації. Дослідження об'єктів інформаційної діяльності, інформаційних систем щодо безпеки інформації – вивчення та аналіз проектної, програмної документації, технологічних процесів, інформаційних потоків, умов функціонування об'єктів інформаційної діяльності, інформаційних систем з метою визначення загрози безпеці інформації щодо її витоку, блокування чи порушення цілісності. Дослідження сумнівних банкнот (монет) національної та іноземної валюти – аналіз банкнот (монет) з метою перевірки наявності ознак справжності та платіжності, оцінки їх відповідності встановленим зразкам з обов'язковим оформленням відповідного акта про результати досліджень. Дослідник – фахівець, який безпосередньо проводить клінічне випробування лікарського засобу в лікувально-профілактичному закладі та ознайомлений чи пройшов підготовку з питань проведення клінічних випробувань. «Дослідницький проект» означає будь-який проект, організований університетом, науково-дослідницьким інститутом або подібною організацією (приватною або державною) виключно з некомерційною дослідницькою метою, за умови, що всі отримані результати будуть доступні за ціною їх доставки та будуть надаватись одразу без будь-яких затримок, пов'язаних з їх комерційним використанням, а також, що самі дослідження будуть відкриті для публікації. Ліцензійна угода щодо безкоштовного використання півгодинних даних зображення високого розрізнення для дослідницьких проектів між Європейською організацією з використання метеорологічних супутників (ЄВМЕТСАТ) та Національним космічним агентством України. Розробка – застосування підприємством результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових або значно вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або послуг до початку їхнього серійного виробництва чи використання.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Золоті Ворота

PСАМОДОСТАТН¶ РЕГ¶ОНИ УДР, як формуватимуть на свох теренах вльн центри суспльно творчост. PГНОСТИЧН¶ ЦЕНТРИ. Вльн науков асоцац, академ з всеосяжним спектром теоретичних та практичних дослджень, мистецьк академ, школи, студ, унверситетськ мстечка, гмназ, коледж, курси з суверенною методикою та сучасною нформацйно-виробничою базою для експериментв  реалзац нових вдкриттв. PОЗДОРОВЧО-МЕДИЧН¶ ЦЕНТРИ. PС¶ЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬК¶ ЦЕНТРИ, створен для реалзац стратег дружби Людини з Природою, вирощення необхдного запасу продуктв харчування та виробництва предметв ужитку з застосуванням гармонйних безвдхдних технологй. PЕКОНОМ¶ЧН¶ ЦЕНТРИ комерцйн банки, розробка перспектив гармонйного господарювання, торгвля з ншими кранами та обднаннями. PТЕХНОЛОГ¶ЧН¶ ЦЕНТРИ лаборатор та пдпримства, альтернативна енергетика, пошук нових технологй. Оцнюючи Чорнобильську трагедю як свдчення всеохопно катастрофи людського пзнання  суспльно стратег, УДР вважа методи оволодння силами природних стихй не лише справою технологчного умння, а насамперед любов. 7.PСТРАТЕГ¶Я УКРА·НСЬКО· ДУХОВНО· РЕСПУБЛ¶КИ УДР вважа, що настала пора для ршучого воскресння духовного життя Народв Земл

скачать реферат Приватизація: зміст, цілі, шляхи

У зв’язку з економічним становищем, яке змінилося, і погіршенням психологічної настроєності населення в порівнянні з початковим періодом здійснення політики роздержавлення: а) економічно та соціально доцільне встановлення мораторію на процес роздержавлення в сформованих формах і теперішніх методах — необхідно відійти від формального роздержавлення і здійснити додаткові дослідження ефективності підприємств після здійснення роздержавлення; б) після підтвердження даних додатковими зведеннями про зниження ефективності приватизованих об’єктів і погіршенні рівня життя, пов’язаних із цими процесами, відмовитися від “ваучерної приватизації”, яка скомпрометувала себе, і поширювати ефективні різноманітні форми господарювання; в) при проведенні роздержавлення власності варто виходити з рівня розвитку продуктивних сил і ступеня усуспільнення в тій або іншій сфері народного господарства. В Україні необхідно створити регульовану ринкову економіку, у якій будуть діяти як потужний державний, так і недержавний сектори, що підпорядковані загальнодержавним цілям.

Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (серый).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1638 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Настольная игра "День вождей".
Детская активная игра для компании от 2 до 6 человек. Каждый ход игроки получают карточки с заданиями, которые надо выполнить. Если
1490 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Гамачок для купания.
Горка для купания (гамачок) для ванны 100 см служит для поддержки младенцев в ванночке. Ванночка с гамачком обеспечит комфортное принятие
349 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
 На порозі квантотехнології

Тепер адміністрація Клінтона розглядає можливість прийняття у 2000 році так званої National Nanotechnology Initiative, щоб організувати і керувати дослідженнями в такій спеціальності, як молекулярна архітектоніка. Квантотехнологію перенесуть незабаром із лабораторій до промислових підприємств. Кремнієва ера, здається, наближається до завершення. Мені видається, що цей наступний стрибок мікромініатюризації означає водночас наступне наближення до тієї конструкційної техніки, яку мільярди років використовує жива природа, бо біологічне успадкування властивостей організму також ґрунтується на молекулярній архітектурі нуклеотидів, яка становить фундамент еволюції всіх форм життя. Благодатна тиша супроводила публікацію моєї Summy Technologiae, як також видані в 1956 році “Діалоги”. Тепер, перед початком XXI століття, ситуація змінилася на гірше, бо на проблеми, про які я кілька десятків років тому говорив усамітнено, кинулися з надзвичайним завзяттям, під’юджуваним вогнем моди, орди дилетантів та ігнорантів, бо гаслом наших часів стала антиеволюція людини

скачать реферат Туриз як галузь світового господарства

Ще один приклад дискримінації, дискримінація за об’ємом. Це знижка при наданні готельних номерів туристичним фірмам при умові, що вони повинні підтримувати обіцяний рівень обслуговування туристів. Якщо ця умова не виконується, знижки анулюються. Цей метод орієнтований на ринок і вимагає постійної уваги к фактору ринку. У вітчизняній практиці найпоширенішими є два методи ціноутворення: “зняття вершків” та “проникнення на ринок”. Крива руху рівня цін залежно від цінового фактора відображено на рис. 5.1. Рис 5.1. Рух рівня цін залежно від методу ціноутворення на нові послуги (1, с. 246( “Зняття вершків”. Цей метод є рідкісним явищем на міжнародному ринку послуг, оскільки важко винайти нові послуги, за які споживачі погодяться платити найвищі ціни. Тому у міжнародній практиці метод “зняття вершків” більше застосовується в галузях виробничої сфери з високими витратами на дослідження та розробку нових товарів. Іншою є ситуація для вітчизняних туристичних підприємств. Нині досить популярними є екзотичні тури, що обіцяють незабутні відчуття та враження, за які туристи погоджуються сплатити будь-яку ціну. За короткий проміжок часу на таких турах підприємство може заробити значний прибуток (“зняття вершків”).

 Національні спецслужби в період Української революції 1917-1921 рр.

РОЗДІЛ I: Українські спецслужби як об'єкт наукового дослідження § 1.1. СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ Перш ніж перейти до теми дослідження, варто, напевне, визначитися із терміном "національні спецслужби". Концепція (основи державної політики) національної безпеки України дає таке визначення системи національної безпеки: "...Це організована державою сукупність суб'єктів: державних органів, громадських організацій, посадових осіб та окремих громадян, об'єднаних цілями та завданнями щодо захисту національних інтересів, що здійснюють узгоджену діяльність в рамках законодавства України" [1]. Виходячи з цього національними спецслужбами України можна назвати державні органи спеціального призначення, які за допомогою оперативних сил та засобів забезпечують безпеку Української держави та захист її життєво важливих інтересів від внутрішніх та зовнішніх загроз. Вживаючи термінологічне сполучення "стан наукової розробки" щодо проблеми історії національних спецслужб часів боротьби за державність України (1917-1921 рр.), слід насамперед зазначити, що воно дуже умовне, бо фактично проблема ця науковцями не розроблялася: з-під пера дослідників до 1991 р. не вийшло жодної узагальнюючої спеціальної праці з минулого органів безпеки нерадянських державних формацій

скачать реферат Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

Програмою встановлюються завдання з правового забезпечення реструктуризації, включаючи розробку нормативних документів по регламентації діяльності нових організаційних структур, підготовку нових та коригування діючих законодавчих та відомчих нормативно-правових актів. Крім того, передбачено підготовку пропозицій щодо правового забезпечення діяльності залізниць, виходячи з перспективних напрямків реструктуризації. Зокрема, будуть здійснюватися дослідження та розробка правових основ, технічних і комерційних умов для розвитку конкуренції на ринку транспортних послуг, що забезпечували б вільний і рівний доступ до інфраструктури та ремонтної бази залізничного транспорту іншим власникам рухомого складу, створення на базі залізниць підприємств, які формували б конкурентний ринок, а також розробка правових проблем, що випливають з положень Директиви ЄС 91/440 та інших документів, які визначають перспективну транспортну політику Європейського співтовариства. Вирішення завдань реструктуризації, подальшого розвитку залізничного транспорту в нових економічних умовах вимагає глибоких наукових досліджень, конструкторсько-технологічних та проектних розробок в економічному та техніко-технологічному аспектах.

скачать реферат Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

Ця кваліфікація надається після отримання ступеня бакалавра і трьохрічної практики. Цим спеціалістам, на відміну від державних контролерів, не дозволяється проводити аудит багатоструктурних компаній. 1.3 Облік на окремих ділянках підприємств Данії Матеріальні активи. Облік матеріальних активів ведуть за початковою вартістю. Основним методом нарахування амортизації є прямолінійний, але ніхто не зобов'язує використовувати саме цей метод і дотримуватись амортизаційних ставок. Найпоширенішим методом оцінки матеріальних цінностей є ФІФО, рідше – ЛІФО чи метод середньої зваженої. Нематеріальні активи. Дозволяється застосовувати відстрочення обліку витрат на дослідження та розробки, хоча це застосовується рідко. Якщо витрати капіталізуються, їх слід списувати протягом періоду не більше 5 років. Будь-які неоплачені витрати повинні кожен рік переглядатися та списуватися, якщо необхідно, в межах величини, що повертається. Амортизація. В Данії амортизаційні ставки існують окремо для фінансового та податкового обліку. Зазвичай тут використовують прямолінійний метод (будівлі та споруди – 50-100 років; основні виробничі засоби – починаючи з З років). Практика капіталізації фінансових витрат на створення власних активів протягом періоду, коли вони стають придатними до використання, в Данії законом дозволяється, однак широкого визнання не набула. Гудвіл. Обчислюється як різниця між невикривленою вартістю придбання компанії та невикривленою вартістю придбаних чистих активів цієї компанії.

скачать реферат Видатки бюджетів на науку та культуру

Понад 42 тисячі дітей відвідувало садки. Державною мовою навчались 97,8 % школярів. Окрім ліцеїв та гімназій, при 16 школах працює 48 ліцейних та гімназійних класів різних профілів, а в 15 тисяч учнів у 516 класах 130 шкіл поглиблено вивчають окремі предмети. У Вінницький області приблизно 22 тисячі освітян у відповідності з державними стандартами освіти вживаються максимально можливі заходи щодо забезпечення якісного стану комп’ютерної грамотності учнів. Україна прагне всебічно забезпечити продекларовані права дитини, тому в критерії оцінювання діяльності школи передбачено показник здоров’я дітей. З цією метою в школах впроваджуються посади медпрацівника. 7 2. ВИДАТКИ БЮДЖЕТІВ НА ОСВІТУ ТА НАУКУ ВІННИЧЧИНИ 2.1. Життя освітянських та наукових установ Вінниччини У Вінницькій області в 2000 році науково-технічні дослідження та розробки здійснювали 31 організація, у тому числі 9 (29%) – самостійні науково-дослідні, 10 (32.3%) – конструкторських, 4 (12,9%) – вищі учбові заклади, 3 (9,7%) – науково-дослідні та конструкторські підрозділи на промислових підприємствах та 5 (16,1%) – інших організацій галузі “Наука і наукове обслуговування”.

скачать реферат Інноваційний розвиток готельних підприємств

Предметом курсової роботи є відносини, що складаються в процесі інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств. Об'єкт дослідження - готельні підприємства регіону як інфраструктурні підрозділи рекреаційно-туристського комплексу. Теоретичною й методологічною основою послужили положення, викладені в роботах вітчизняних і закордонних авторів по досліджуваній проблемі, нормативні документи України, що стосуються питань економічного розвитку готелів і всього рекреаційно-туристського комплексу, програми розвитку й постанови України. У роботі застосовувалися наукові методи й прийоми економічного аналізу, порівняння й аналогії; єдності об'єктивного й суб'єктивного в розвитку економічних процесів. РОЗДІЛ 1. АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1 Стратегія інноваційної діяльності на підприємстві Стратегія являє собою узагальнену модель дій, необхідних для досягнення поставлених цілей. Стратегічні інновації носять характер, що попереджає, і спрямовані на одержання значних конкурентних переваг у перспективі. Значення вироблення стратегії, що дозволяє фірмі виживати в конкурентній боротьбі в довгостроковій перспективі, надзвичайно велико.

Набор для уборки Vileda "Ultramat": швабра со сборной ручкой+ведро с отжимом.
Набор предназначен для влажной уборки всех типов напольных покрытий. Швабра отжимается в специальной воронке на ведре, благодаря чему руки
2210 руб
Раздел: Швабры и наборы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (giga).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду
1122 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер L-XL, 146x55 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
891 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
скачать реферат Диплом по легкой промышленности

До інших операційних витрат включаються: - витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку “Нематеріальні активи”; - собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов’язані з продажем іноземної валюти; - собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов’язаних з їх реалізацією; - сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів; - втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов’язаннями, що пов’язані з операційною діяльністю підприємства); - втрати від знищення запасів; - нестачі й втрати від псування цінностей; - визнані штрафи, пеня, неустойка; - витрати на утримання об’єктів соціально-культурного призначення; - інші витрати операційної діяльності.

скачать реферат Поняття та сутність менеджменту

Мета – це ідеальне уявлення про майбутні рубежи фірми. Будь-яка організація має багато різних цілей, сукупність яких утворює складну структуру. Це вимагає необхідність класифікації цілей. 1. рівень абстракції - глобальна мета – характеризує погляд на причину існування організації з точки зору суспільства. Вона дає уявлення про суспільне призначення організації. Може бути спільною для кількох організацій. - місія організації – характеризує погляд на причину існування організації з позиції самої цієї організації. Деталізує статус організацій і надає орієнтири для визначення її задач. Не може бути спільною для кількох організацій. - задачі організації – це заяви організації про те, як, за допомогою чого вона збирається виконувати свою місію. Формувлюється у конкретних показниках діяльності і розраховані на певні строки. Вони являють собою спеціфічні для данної організації шляхи реалізації місії. Є індивідуальною для кожної організації. 2. об’єкт спрямованості - фінансові цілі - виробничі цілі - ринкові цілі - цілі пов’язані з персоналом - цілі пов’язані з дослідженнями та розробками 3. ступінь відкритості - офіційно проголошені цілі - неофіційні (латентні, закриті, таємні) цілі (дослідження, розробки) конкурентна політика 4. організаційний рівень загальнокорпоративіні цілі дивізіональні цілі групові індивідуальні 5. часовий інтервал - довгострокові цілі - середньострокові цілі - кроткострокові цілі Критерії правильно сформульованих цілей: 1. конкурентність та вимірюваність 2. зорієнтованість у часі 3. реалістичність, досяжність 4. несуперечливість, узгодженість, взаємопов’язаність 5. сформульовані письмово Цілі сформульовані з урахуванням зазначених умов, виступають своєрідними нормативами, за допомогою яких менеджер може робити висновки про ефективність своєї майбутньої практичної діяльності.

скачать реферат Тропічні та субтропічні плодові рослини

Ботанічні сади аналізують екологічну обстановку в районах природних місцеперебувань інтродукованих рослин, визначають екологічні оптимуми й амплітуди пристосовності кожного виду до провідних факторів середовища і на цій підставі розробляють науково обґрунтовані рекомендації з агротехнічних прийомів їх вирощування в умовах культури. Особливе місце в тематиці наукових досліджень займає розробка теорії продукційного прогнозу (як вивчення співвідношення природного і штучного процесів розселення рослин) і наукового прогнозування поведінки рослин в інтер'єрі. Асортимент видів, різновидів і садових форм по характері використання у внутрішнім озелененні поділяють на групи і категорії. У практиці квітництва нерідко виділяють дві групи рослин: красивоквітучі і декоративно-листяні. За способом застосування в озелененні рослини поділяють на види, використовувані для горизонтального і вертикального озеленення. У свою чергу, групу видів, що рекомендуються для вертикального озеленення, підрозділяють на ліани й ампельні рослини.

скачать реферат Наукові основи підвищення ефективності гальмування поліпшенням умов взаємодії коліс з гальмівними колодками і рейками

Підвищення ефективності механічних гальмівних систем рухомого складу (колодкових і дискових) можливе застосуванням нових фрикційних матеріалів і збільшенням зчеплення завдяки поліпшенню умов взаємодії коліс із рейками. За останні 15 років ресурс вагонних коліс із 12 скоротився до 4.5 років, змінюваність рейок по бічному зношуванню головки виросла в 2.3 рази, а інтенсивність зношування гребенів досягла 0,5. .2,5 мм на 10 тис. км пробігу. Істотний прямий і опосередкований вплив на зменшення ресурсу коліс і рейок справляють гальмівні колодки, а часта взаємна змінюваність – робота нових колодок зі зношеним профілем коліс і численні переточування бандажів через підріз гребенів - погіршують ситуацію. Витрати по утриманню рухомого складу й колії постійно збільшуються, а науково-технічна проблема додатково набуває економічного характеру. Для прийняття обґрунтованих технічних рішень, що дозволили б поліпшити існуючий стан речей, необхідні поглиблені наукові дослідження з розробкою теоретичних положень і математичних моделей контактної, фрикційної й динамічної взаємодії для системи , i creases of efficie cy of braki g, reduc io of i e si y of wear process of eleme s of sys em a d i crease of erm of heir service. heore ical posi io s a d he developed ma hema ical models o he basis of which ech ical decisio s are accep ed, are comple ely adequa e o real processes i sys em brake block – a wheel – a rail ha is co firmed wi h complex experime al researches.

скачать реферат Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

Більшість стратегічних напрямів концепції за довгострокову мету мають створення потужного експортного потенціалу регіону шляхом розробки та впровадження імпортозамінюючих та експортабельних технологій у всіх сферах економічної діяльності. Заходи у рамках програми “Експорт” направлено на забезпечення виходу суб`єктів інноваційної діяльності на ринки всіх ступенів ієрархії. Діяльність, яка передбачається у межах цього напряму, направлена на виконання двох основних функцій: . організація зовнішнього та внутрішнього маркетингу; . інформаційно-комунікативна функція. Для ефективного виконання вказаних функцій пропонується реалізувати ряд комплексних програм, метою яких повинно стати створення сучасної розгалудженої служби маркетингу на потенційних ринках збуту продукції та послуг: 1. Створення системи дослідження та прогнозування ринків для повної, оперативної та достовірної оцінки перспектив конкретної продукції (послуги) та розробки рекомендацій підприємствам щодо методики закріплення на конкретному сегменті ринкової системи. 2. Створення системи рекламно-інформаційної діяльності, яка направлена на роботу із існуючими та потенційними споживачами продукції та послуг як всередині України, так і на зовнішніх ринках. 3. Створення державної підтримки зовнішньоекономічної діяльності недержавних підприємств шляхом надання митних преференцій, направленої зовнішньополітичної діяльності.

Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки
скачать реферат Стратегическое управление (укр)

Перш за все потрібно визначити сильні та слабкі внутрішні сторони підприємства та можливості і загрози оточуючого середовища: Потенційні внутрішні сильні сторони: • гарне враження, що склалося про підприємство в партнерів – під час роботи зарекомендувало себе як надійний партнер, йде назустріч побажанням клієнтів; • високий кадровий потенціал – управлінням займаються досвідчені спеціалісти, знавці своєї справи. Керівники добре знають підприємство, вміють мислити на перспективу. В колективі існує атмосфера, що сприяє до продуктивної роботи, вище керівництво стимулює підлеглих до самостійної роботи (вимоги щодо самостійного прийняття рішень без надмірної кількості вказівок зверху); • досвід у розробці нових товарів – починаючи з 1997 року на підприємстві активно йде процес розробки і освоєння випуску нової продукції (за останній час у виробництво введено нові види брюків, спідниць, ведеться робота по визначенню можливостей випуску нових суконь). Потенційні внутрішні слабкі сторони: • застаріле устаткування – устаткування на фабриці є застарілим і потребує значних коштів на ремонт; • занадто вузький асортимент продукції – підприємство випускає лише кілька видів продукції, планується у майбутньому розширити асортимент; • недостатня організація маркетингової діяльності – слабко організовано дослідження потреб ринку, вивчення потенційних ринків; • недостатність грошей на фінансування необхідних змін у стратегії – зміна стратегії – досить ресурсомісткий процес.

скачать реферат Совместные предприятия на примере Киевской области

На мікрорівні міжнародні спільні підприємства являють собою одну із найбільш поширених форм самостійного входження фірм у зарубіжний ринок або різновид стратегічних альянсів двох чи декількох фірм, що має певні переваги за рахунок сінергічного ефекту від взаємодії різнонаціональних партнерів. Проблеми інтернаціоналізації, іноземних інвестицій, теоретичні аспекти розвитку міжнародних спільних підприємств досліджуються вітчизняними та зарубіжними вченими. Разом з тим, необхідні подальші дослідження теоретичних і практичних питань розвитку міжнародних спільних підприємств з акцентуванням уваги як на макроекономічних аспектах регулювання іноземної інвестиційної діяльності, так і на поведінці суб”єктів інвестиційного процесу в реальних умовах конкретних приймаючих країн. Для країн з перехідною економікою особливого значення набуває також вивчення, узагальнення та адаптація зарубіжного досвіду залучення і ефективного використання іноземних інвестицій у формі спільних підприємств. Виходячи з цього, тема дослідження є актуальною та обгрунтованою. Метою дослідження є розробка теоретичних та практичних рекомендацій щодо регулювання діяльності українсько-зарубіжних спільних підприємств засобами макро- та мікроекономічного впливу.

скачать реферат Правовий захист підприємництва

Термін користування залежить від строків проведення наукових досліджень, виготовлення нових товарів і продукцій, змін у напрямках діяльності підприємства, кон’юнктури ринку та інших змін. Перелік відомостей, які складають комерційну таємницю підприємства, є юридичним документом, який передбачений законодавством і в якому консолідовано право підприємства на захист своєї комерційної таємниці. Це документ надає право у встановленому порядку вимагати відшкодування нанесеної шкоди у разі, коли передбачені переліком відомості були розголошені, передані або втрачені особою, якій вони були довірені або стали відомими. І нарешті одним із заходів захисту комерційної таємниці є розробка правових документів, які закріплюють права підприємства на комерційну таємницю. Основними документами на ведення комерційної і виробничої діяльності підприємства є Статут підприємства і Установчий договір, які зареєстровані у встановленому порядку. Документами, які регламентують внутрішні взаємовідносини у підприємстві є Колективний договір і правила внутрішнього трудового розпорядку. Статут підприємства є головним документом в якому повинно бути зафіксоване положення про те, що підприємство має право на комерційну таємницю і організацію її захисту.

скачать реферат Інтегральна ефективність діяльності підприємства

При чому така взаємодія у довгостроковій перспективі завжди має двостороній характер, тобто структурні зміни відбиваються на рівні загальної ефективності, а позитивні зрушення продуктивності можуть сприяти модефікації самої структури суспільного виробництва. Подібні зміни є не лише результатом, але й причиною економічного і соціального розвитку суспільства. Розуміння цих змін дозволяє уникати непотрібних похибок у прийнятті урядових рішень, більш реалістично і цілеспрямо-вано планувати діяльність підприємства, розвивати ринкову і соціальну інфраструктуру. Найбільш важливим окрім політичних, вважаються структурні зміни економічного і соціального характеру. Найістотніші економічні зміни відбуваються у таких сферах: 1) моделях зайнятості населення – зрушення зайнятостя від сільського господарства до обробної промисловості, а також від останньої до невиробничих галузей (особливо сфери послуг); 2) складі основних фондів (основного капіталу) – визначаються розмірами фонду нагромадження та інвестицій за озна-ками інтенсивності оновлення, строку використання, ступеню втілення технологічних новин, рівнем капіталомісткості; 3) технологіях, наукових дослідженнях і розробках – співвідношення імпорту технологій з залу-ченням іноземного капіталу і вітчизняних технологічних розробок, зрушення нетрадиційних до тихнологій і розробок, що супроводжуються революційними проривами у цих галузях; 4) масштабах (концентрації) виробництва – помітне збільшення частки дрібних (малих) і середніх підприємств, що можуть стати і стають конкурентоспроможними за умо-ви їх необхідної спеціалізації та наявності великих і розрахованих на тривалий період партій замовлень на виготовлювану ними продукцію.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.