телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Рыбалка -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Корпоративні звичаї. Ділові відносини. Ділова етика

найти похожие
найти еще

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
План: Корпоративні звичаї. Ділові відносини. Ділова етика. Перехід та реалізація прав власності на акції. Придбання акціонерним товариством власних акцій Практичні завдання: Оцінити ефективність вибору організаційно-правової форми діяльності корпорації. Наведіть приклад успішних компанії. Сформулюйте вимоги до кандидатів в органи управління. Список використаної літератури. Історично особлива увага етичній поведінці в бізнесі почала приділятися ще в 60-ті роки у зв'язку із соціальними потрясіннями (поширенням корупції серед як урядової бюрократії, так і відповідальних осіб різних корпорацій), загостренням проблем екології (забрудненням навколишнього середовища, ядерними і токсичними відходами), протестами проти ВПК (у зв'язку з війною у В'єтнамі)). Певну роль в становленні етики бізнесу як наукової дисципліни зіграв знаменитий Мн.: Інтерпрессервіс, екоперспектіва, 2002. - 352 с. 5. Климович Л.К. Основи менеджменту: Навчальний посібник для ПТУЗов, що вчаться. - Мн.: Дизайн ПРО, 2003 - 160 с., мул. 6.Саакян А.К., Зайцев Г.Г., Лашманова Н.В., Дягильова н.в. Управління персоналом в організації. - СПб: Пітер, 2001. - 176 с.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Дикая дивизия

Я видел, как мужчин тянуло к вам, но это не было только... как бы вам сказать, любопытство одной голой чувственности... - Вам угодно, кажется, сказать, - подхватила на этот раз Лара,, - что у них явилось желание заглянуть в бездну?.. - Вот, вот. Вы так же волнуете и притягиваете, как вас самих притягивает и волнует... - он сделал широкий жест по направлению к обрыву и тотчас же прибавил: - А вы все-таки сделайте шаг назад, не то сорветесь, и я не успею подхватить вас. Лара машинально последовала его совету и спросила с каким-то вызовом: - А вы? - Что я? - Тогда, на обеде, и вы испытывали такое ,же желание заглянуть в бездну? - Зачем этот вопрос? Кокетство? Вы же сами знаете силу своего обаяния. - А вдруг бездна окажется высохшим ручейком с плоскими берегами? - Во-первых, не окажется. А во-вторых, допустим даже и так. Надо жить сегодняшним днем и, если он даст мне иллюзию, то какое мне дело до завтра с его обманом, с его крушением иллюзий? - Это вообще ваша теория или применительно ,к военному времени, в том смысле, что надо ловить момент, ловить наслаждения? Сегодня, сию минуту

скачать реферат Інтегральна ефективність діяльності підприємства

Відомо, що стиль управління, в якому поєднані професійна компетен-тність, діловитість і висока етика взаємовідносин між людьми, впливає практично на усі види і напрямки діяльності підприємства. Від нього залежить, в якій мірі враховуються зовнішні чинники зростання ефективності виробництва на тому чи іншому підприємстві. Максимально можливого впливу внутрішніх (“твердих” і “м’яких”) чинників на рівень ефективності виробництва можна досягти лише при забезпеченні необхідної комплексності їх використання, узгодженості взаємодії у часі і просторі. Наприклад, можна використовувати найно-віші технології і устаткування, але продовжувати застосовувати застарілі форми організації праці або мати на підприємстві недостатньо підготов-лені кадри. Зрозуміло, що у такому випадку позитивних зрушеннь у ефективності виробництва не станеться. На рівень продуктивності кожного окремого підприємства безпосе-редній чи непрямий вплив справляють зовнішні чинники ефективності виробництва. Проте самі підприємства не можуть активно їх контролю-вати. Ось чому ці чинники слід знати і вивчати, зрозуміти їх дію (вплив) і приймати до уваги при розробці (плануванні) і здійсненні програм під-вищенні ефективності виробництва на підприємствах.

Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические
Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением
 Путешествие по аквариуму

Содержать этих «африканцев» (иметь просторный водоем, готовить для них специальную воду) значительно труднее, чем других аквариумных рыб. А разводить еще сложнее. Великолепные черно-бархатные с золотым рисунком на спине трофеусы Мура откладывают по 5-10 икринок. А многие виды до сих пор не разводятся в неволе. И еще одна причина дороговизны этих рыб — их очень трудно ловить. Как ловят большинство аквариумных рыб? Забрасывают в воду сачок или сетку, а дальше остается лишь отсортировать пойманное. Трудно порой доставить рыб живыми из глухих уголков тропиков, лов же проблемы не составляет. Иное дело — «африканцы». Ведь пойманную рыбу просто так не поднимешь даже с глубины 15 метров, ее разорвет из-за разности давления. А многих цихлид удается добыть только на еще большей глубине. Поэтому ловцы действуют на глубине, погружаясь, как в море, с аквалангами, а пойманных рыб подниясь, как в море, с аквалангами, а пойманных рыб поднимают на поверхность в специально сконструированной декомпрессионной камере. И даже в этом случае не все из них адаптируются в аквариумах ловца, часть из них погибает

скачать реферат Міжнародне приватне право

Акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чинності. 2. Акт цивільного законодавства не має зворотної дії у часі, крім випад­ків, коли він пом'якшує або скасовує цивільну відповідальність особи. 3. Якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом ци­вільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов'язків, що виникли з момен­ту набрання ним чинності. Стаття 6. Акти цивільного законодавства і договір 1. Сторони мають право укласти договір, який не передбачений акта­ми цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивіль­ного законодавства. 2. Сторони мають право врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані ними актами. 3. Сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивіль­ного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд. Сторони в договорі не можуть відступити від положень актів цивіль­ного законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про цс, а також у разі, якщо обов'язковість для сторін положень актів цивільного законо­давства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами. 4. Положення частин першої, другої і третьої цієї статті застосову­ються і до односторонніх правочинів. Стаття 7. Звичай І. Цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм, зокрема звичаєм лілового обороту.

 Диалоги (ноябрь 2003 г.)

Поскольку вы заговорили о звуках, я хотел бы вас немножко перебить и рассказать вот что. Есть очень интересное, сравнительно недавно открытое явление. Я хочу сказать о некоторых бабочках, родственниках тех, которым посвящена вот эта только что вышедшая из печати специальная книжка. Она о бабочках-медведицах бывшего Советского Союза. Так вот, в Северной Америке группа ученых исследовала взаимоотношение некоторых видов медведиц с летучими мышами. В природе именно летучие мыши являются их главным врагом. О.Г. Потребителем В.М. Да потребителем. Медведицы ночные бабочки, и летучие мыши их активно ловят. А ловят, как вы знаете, конечно, с помощью сонаров, ультразвуковых локаторов. Они испускают ультразвук и по отражению возвратного импульса определяют расстояние до бабочки. Так вот, есть, оказывается, целая группа ночных бабочек, которые слышат эти звуки и посылают в ответ свои звуки, которые дезориентируют врага. А.Г. Такой антисонар. В.М. Они посылают звук не в то время, когда ответ должен к ней вернуться. А.Г. Создает помеху и сбивает с толку. В.М. Да

скачать реферат Умови чинності (дійсності) підприємницького договору

Оскільки при визначенні змісту договору сторони керуються не лише вимогами чинних нормативно-правових актів, а й звичаями ділового обороту (ст. 7 ЦК), слід було б доповнити ч. 1 ст. 628 ЦК словами «і звичаїв ділового обороту». Відповідність змісту підприємницького договору нормам права є важливим правовим принципом, який слідує із сутності і призначення правового регулювання. В кінцевому рахунку йдеться про співмірність диспозитивних та імперативних засад у регулюванні відносин у сфері господарювання. Як вірно зазначає М.Б. Кукурудза, необхідність внесення публічної засади в договірне регулювання у сфері підприємництва шляхом прийняття імперативних норм виникає в разі необхідності захистити інтереси слабкої сторони в договорі, третіх осіб (перш за все, реальних чи потенційних кредиторів), а також захистити діючий в країні правопорядок та інші цінності, які мають особливе суспільне значення. Хоч у законі (ч. 1 ст. 203 ЦК) і не розкривається сутність «моральних засад суспільства», яким має відповідати зміст правочину (договору), введення моральних критеріїв у тканину деяких цивільно-правових норм (п. 6 ч. 1 ст. З, ч. 4 ст. 13, ст. 23 ЦК та деякі інші) свідчить про посилення ролі моральних засад в регулюванні цивільних (зокрема договірних) відносин.

скачать реферат Цивільно-правовий договір

Отже, цивільно-правовий договір – домовленість двох або більше сторін, що спрямована на встановлення, зміну та припинення цивільних прав та обов'язків (ч. 1 ст. 626 ЦК). Основними ознаками договору є: домовленість, тобто для його існування має бути компроміс, збіг волевиявлення учасників; домовленість двох чи більше осіб, тобто з волевиявлення лише однієї сторони не може виникнути договір; спрямованість на встановлення, зміну чи припинення цивільних прав та обов'язків, що свідчить про його правову природу юридичного факту. Окрім цього, договір можна розглядати ще й як відповідні договірні правовідносини, що виникли внаслідок укладення договору, а також як певний документ. Аналізуючи цивільно-правовий договір слід зауважити, що чинне законодавство визначає, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог чинного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (ст. 627 ЦК). Це положення закріплює один з найважливіших принципів договірного регулювання суспільних відносин – принцип свободи договору.

скачать реферат Ділові взаємовідносини в апараті управління

Крім того, слід проаналізувати враження від розмови, знайти вузькі місця у розмові, намагатись знайти причину своїх зроблених помилок. Інша важлива частина ділового етикету, на думку дослідників та Е.В. Руденського (23) - службове листування. За звичай, кожен діловий лист повинен бути індивідуальним. Листування - спілкування в мініатюрі, що сприяє поглибленню взаємних зв’язків, встановленню стійких контактів з постачальниками. Однією з головних вимог до листа є те, що воно повинно бути складено на одній сторінці машинописного тексту, складене чіткою і ясною мовою, що не використовує незрозумілі слова іноземного походження та зрідка використовуваних спеціальних термінів. Лист повинен відображати індивідуальність автора та тієї організації (фірми), де він працює. Існують відпрацьовані схеми ділового листа або службової доповідної. Бо при діловому листуванні слід пам’ятати, що враження адресата справляє перелік, на перший погляд не важливих дрібниць, а саме: наявність “солідного” конверту, бланку фірми, відсутність помилок при друкуванні (наборі) листа, обов’язковість особистого звернення на ім’я та по- батькові до адресату та особистого підпису і контактного телефону (в кінці листа), як і запевнень у подальших ділових контактах.

скачать реферат Українське ділове мовлення

Це стиль Конституції країни, законів, постанов, статутів, програм, наказів, звітів та інших ділових паперів. Документи відображають події, зберігають пам’ять через роки, пов’язуючи минуле з сьогоденням. Тексти в офіційно-діловому стилі повинні бути змістовними, точними. Для офіційно-ділового стилю характерні усталені мовні звороти, стандартні початки і закінчення документів, поділ на частини. В ньому закріпилося чимало специфічних термінів, традиційних форм. Цей стиль позбавлений образності й емоційності. Побудова речень відзначається лаконізмом. Речення чіткі й нескладні. Стиль законодавчих паперів значно відрізняється від канцелярського. В канцелярсько-діловій мові виразно виявляється безпосередній зв’язок мови з виробничою діяльністю людей. З роками, від століття до століття, від епохи до епохи змінюються мовні стилі. Ряд термінів і слів виходять з ужитку і виникають нові, а ті, що лишаються змінюють своє значення. Тому стиль ділової мови на сучасному етапі відрізняється від стилів попередніх років. Етика ділового спілкування Важливим компонентом ділового спілкування є етика мовлення.

Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные
скачать реферат Нормы права и другие социальные нормы

Основними видами соціальних норм за регулятивними особливостями є: . моральні норми; . звичаєві норми; . правові норми; . корпоративні норми (див. мал. 1). Розглянемо головні ознаки тих соціальних норм, які найбільше впливають на регулювання суспільних відносин у сучасних умовах. Мораль – це система норм і принципів, що виникають із потреби узгодження інтересів індивідів один з одним і суспільством (класом, соціальною групою, державою), спрямовані на регулювання поводження людей відповідно до понять добра і зла і підтримуються особистими переконаннями, традиціями, вихованням, силою суспільної думки. Види соціальних норм моральні корпоративні звичаєві правові Мал. 1. Види соціальних норм (за регулятивними особливостями) Мораль має історичний характер, але за всіх часів критерієм моральних норм виступають категорії добра, зла, чесності, порядності, совісті. Вона охоплює майже всі сфери життя - економіку, політику, право й інші. За допомогою моралі погоджується поводження особистості з інтересами суспільства, долаються протиріччя між ними, регулюється міжособистісне спілкування.

скачать реферат Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗі

Особливе навантаження в цій галузі освіти належить таким навчальним предметам, як етика, естетика та мистецтвознавство, екологія, релігієзнавство, риторика тощо. Аналіз наукових публікацій останнього років свідчить про ті, що в навчальні плани вузів управлінського профілю включені такі інтегративні дисципліни, як «Філософія управління», «Людина і суспільство», «Геополітика», «Економічна психологія», «Світова художня культура», «Соціально-політична теорія суспільства», «Етика бізнесу», «Етика ділових відношень», «Етика й естетика» та ін. - Прагнення до синтезові змісту освіти, об'єднання його в інтегративні курси як у загальнонауковій, так і в спеціально-предметній сфері підготовки. Актуальним у даному процесі є посилення межпредметної спрямованості навчання, укрупнення дисциплін, об'єднання малих курсів у блокові навчальні дисципліни узагальненого найменування при наявності в них загальної наукової основи, а також виключення з навчальних планів дисциплін, які не мають значення для майбутньої професійної діяльності. - Необхідність чіткої збалансованості трьох галузей знань - загальнотеоретичних, спеціально-професійних і спеціально-предметних у формуванні професійної компетентності майбутнього фахівця.

скачать реферат Биологический анализ сибирского хариуса озера Читканда

Над боковой линией, под началом 1-го луча спинного плавника берется чешуя (около 15 чешуй) и помещается в чешуйную книжку, куда записываются дата лова, место лова, показатели длины и массы, стадия зрелости по шестибальной шкале (см. ниже). Участок тела, где берется чешуя, очищается скальпелем. Стадия I. Неполовозрелые особи - juve ales. Визуально невозможно определить половую принадлежность. Половые железы в виде узких удлиненных шнуров прилегают к внутренней стороне стенок тела. Стадия П. К данной стадии могут быть отнесены как созревающие неполовозрелые рыбы, так и отнерестовавшие. Половые железы начали развиваться. Образуются характерные утолщения, по которым уже можно определять пол рыбы. Яичники отличаются тем, что по их поверхности проходит крупный кровеносный сосуд, а у семенников такового нет. Ш стадия. Половые железы сильно увеличены. Ясно определяется пол. Яичники содержат довольно крупные непрозрачные икринки, которые плохо отделяются друг от друга. У семенников передняя часть более расширена и сужается сзади.

скачать реферат Тема человеческой судьбы в одном из произведений русской литературы

Сердце Хведора было наполнено нестерпимой тоской по  родному краю. Хотел он "на брюхе доползти", но хоть одним глазом увидеть родное пепелище, поклониться "отеческим  гробам". А чем встретила его родина? Жестокостью, враждой "Беглецу на чужой стороне сподручнее, чем в родной", -  скажет Хведор. Получается, что Ровба - беглец, опасный преступник. Его ловят власти, ловят свои же деревенские. Разве  же он шпион, нарушитель границы? За какое преступление он расплачивается? Ответ на это ищет Хведор в родной деревне,  там, где родился и вырос. А здесь травят его, как волка, и сам герой понимает: раз он бежит от людей, раз боится их,  значит, он уже не человек. Сделали его таким "свои". Они лишили его всего, чем он жил, что было дорого для него, в чем  был смысл его существования. Свои разрушили само естество жизни, не оставив никакой надежды. Больше не с чем бороться  Хведору Ровбе, нет дальнейшего смысла его жизни. Уж если собственный сын отказался от отца, фамилию сменил, то, что же  можно ожидать от чужих. Душу Хведора наполняет боль за "своих", которые в трудное время утратили человечность,  гуманность. Да и как жаль, что не послушался! Хведор дружеского совета еврея Ноэма: " бросай все, бери детей в охапку и утекай.

скачать реферат Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)

Міжрегіональна Академія Управління Персоналом Контрольна робота На тему: „Невербальні канали передачі інформації” Роботу виконала: Студентка 3-го курсу ІМБ гр. 10-02 БУП (2,3з) Скворцова Анна Анатоліївна Викладач: Лапицька Ніна Іванівна Київ,2003 Вступ:Етика ділових відносин, або ділова етика – це система універсальных і специфічних вимог та норм поведінки, які реалізуються у професіональній діяльності. Етика ділових відносин вміщує у себе:- етичну оцінку внутрішньої та зовнішньої політики організації;- моральні принципи членів організації;- моральний клімат в організації;- норми ділового етикета. Спілкування - це зв'язок між людьми, який призводить до виникнення психічного контакту, що проявляється в обміні інформації, взаємовпливі, взаємопереживанні та взаєморозумінні. Усі засоби спілкування поділяються на дві групи: вербальні (мовні) і невербальні (немовні).(Див. Додаток 1) Фактори, які обумовлюють ефективність спілкування.(Див. додаток 2). Багато людей (психологів, психіатрів, психоаналітиків та просто зацікавлених у поглибленні своїх знань, адже в усіх сферах будь-якої праці кожен має бути психологом) вивчають секрети невербальних жестів.Деякі присвячують цій темі життя, деякі – книги (Алан Піз – один з найвідоміших авторів, який написав працю під назвою „Мова тіла” або „Body la guage”.

Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы
Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы
скачать реферат Коллектив

Внутрішня взаємодія в групі характеризується взаємною відвертістю, постійним зворотним зв'язком, спільним обліком результатів і прагненням до поліпшення загальної ситуації суперництво поступається місцем кооперації. Досягти саме цієї стадії взаємовідносин в групі має ставити собі за ціль не тільки керівник а й кожен працівник. Функціонування колективу як единого організму дозволить не тільки виконувати задачі, які стоять перед ним, а й допоможе вирішити ряд проблем пов’язаних з психологічним сумісництвом кожного працівника. Список літератури: . Браім І. Етика ділового спілкування. - Мінськ, 1996. . Карнеги Д. Як набувати друзів і впливати на людей. - Київ, 1989. . Скотт Г. Джинні. Конфлікти: шляху подолання. Київ, 1991. . Скотт Г. Джинні. Засоби вирішення конфліктів. Київ, 1991. . ред. Тутушкіна М.”Практична психологія для менеджерів”. Москва, 1996. . Фішер Р, Юрі У. Шлях до згоди або переговори без поразки. Москва, 1990.----------------------- Зробіть розмежування між учасниками переговорів і предметом переговорів Сконцентуйте увагу на інтересах, а не на позиціях Разрабіть взаємовигідні варіанти Наполягайте на використання об'єктивних критеріїв

скачать реферат Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

Завершуючим питанням при формування місії являється те, що постулювало засадничих цінностей, яких дотримуватиметься компанія. До основних цінностей відносяться: етика бізнесу, припускаюча чесність і відкритість в ділових стосунках (виконання зобов'язань, надання правдивої інформації, шанобливе відношення до законодавчих актів і так далі); підтримка і контроль за якістю вироблюваної продукції (організація стандартів якості, вибраних цільових груп покупців, що задовольняють вимогам: споживчий стандарт, стандарт обслуговування і так далі); увага до кінцевих споживачів і посередників виражене в прагненні повного задоволення їх потреб або можливих претензій; увага до суспільства повинна виражатися, передусім, у використанні екологічно безпечної технології, відповідної наявному законодавству про охорону довкілля; увага до співробітників виражається в створенні такої атмосфери, яка сприяла б корпоративній згуртованості, отримання задоволеності від виконуваної роботи, появі у співробітників відчуття справедливого і чесного до них відношення.

скачать реферат Етика і відповідальність в менеджменті

Зміст Вступ 1. Етичні виміри менеджменту. 2. Сутність етики. 3. Роль етики в бізнесі. 4. Сутність ділового етикету. Висновок Список використаної літератури Вступ Професійна робота будь-якого працівника організації пов я морально виправданих цілей. Тому менеджмент повинен постійно перевірятися етичною рефлексією, реабілітуючи мотиви вступу до нього. При цьому зробити етичні правильний вибір і ухвалити індивідуально рішення, часто справа зовсім не просте. Ринкові відносини надають свободу вибору, але разом з тим збільшують кількість варіантів рішення, породжують комплекс моральних дилем, що чекають ділових людей на кожному кроці в процесі їх діяльності і спілкування. Норми моральності, що склалися є результатом тривалого по часу процесу становлення взаємин між людьми. Без дотримання цих норм неможливі політичні, економічні, культурні відносини, бо не можна існувати не поважаючи одного, не накладаючи на себе певних обмежень. Правила етикету вироблені сторіччями і направлені зокрема на запобігання конфліктів і поліпшення відносин між людьми. Ділова людина, діюча за правилами етикету, справляє якнайкраще враження на оточуючих, не прикладаючи до цього додаткових зусиль і зберігаючи при цьому власну чесноту.

скачать реферат Оцінка персоналу

Оскільки оцінка роботи націлена на наступні коригувальні міри, то при комплексному підході об'єктом аналізу стають і ті фактори, які роблять прямий або непрямий вплив на працю персоналу. Розглянемо фактори, що впливають на професійну ефективність працівників, що впливають із боку організації й з боку працівника. З боку працівника можна виділити наступні фактори ефективності: Здатності, Особисті ділові якості; Мотивація; розуміння своєї робочої ролі, відносини з безпосереднім начальником, відносини в колективі, трудова етика, професійні знання й навички, стан здоров'я. З боку організації: фізичні умови роботи, стиль керівництва, знання й кваліфікація керівника, система стимулювання праці, особливості організаційної культури, забезпеченість необхідними ресурсами. Розвиток нових напрямків діяльності організації, підвищення рівня вимог до якості роботи різних категорій персоналу вимагає відповідних змін у систему оцінки. Для вдосконалювання вже існуючої системи оцінки або використання в організації нових підходів до оцінки роботи персоналу, необхідне дотримання ряду умов.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.