телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Товары для детей -30% Товары для животных -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Менеджмент та конкуренція

найти похожие
найти еще

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Вони представляють великий асортимент продукції стандартного світового рівня якості і із стандартною ціною. Третій тип фірм будує конкурентну стратегію на менш ризикованих і дешевших принципах спеціалізація при вузькій номенклатурі продукції. Це продукція вищого світового рівня в своїх класах спеціалізації і коштує недешево. Четвертий тип фірм займається випуском вузького круга якісної продукції за низькими цінами. Така продукція не відрізняється вишуканими і різноманітними властивостями. Вона проста, надійна і дешева. Природно, не обов'язково дотримуватися тільки однієї, колись вибраної стратегії забезпечення конкурентоспроможності. Освоївши випуск одного-двух виробів, доступних широкому кругу небагатих покупців, можна почати підготовку до освоєння іншої стратегії. Шлях розширення свого асортименту, зберігаючи всі такі ж низькі ціни, реабілітовуючі не особливо високий рівень якості приведе до стратегії орієнтації на витрати, яка дозволить різко збільшити і об'єми реалізації, і суми одержуваного прибутку (при досить помірній рентабельності, тобто не дуже-то високому відношенні цього прибутку до суми вкладених вами в справу власних чи позикових засобів). Якщо не розширювати асортимент, а всі доходи направити на підвищення якості товарів (послуг), що представляються, то цей шлях приведе до стратегії вибіркової спеціалізації. Цей шлях може забезпечити достатньо високий рівень рентабельності вкладеного капіталу. 3. Особливості конкурентних переваг Вибір найбільш відповідної стратегії конкуренції залежить від того, які можливості має в своєму розпорядженні підприємство. Якщо воно володіє застарілим устаткуванням, невисоко кваліфікованими працівниками і немає цікавих перспективних технічних новинок у запасі, та зате не дуже висока заробітна платня і інші витрати на виробництво, то найбільш підходить стратегія «орієнтації на витрати» або «упор на витрати». Все залежить від того, на скільки широкої планується бути номенклатура товарів. Якщо ж сировина і матеріали обходяться дуже дорого, але на підприємстві є хороше устаткування, відмінні конструкторські розробки або винаходи, а працівники володіють високою кваліфікацією, то можливо застосування стратегії забезпечення конкурентоспроможності за рахунок організації випуску товарів унікальних або з таким високим рівнем якості, який виправдає в очах покупців високу ціну. Всі види конкурентних переваг підприємства з погляду шляхів досягнення конкурентних переваг можна розділити на дві групи: 1. переваги низького порядку; 2. переваги високого порядку. Переваги низького порядку пов'язані з можливістю використання дешевих: 1. робочої сили; 2. матеріалів (сировини); 3. енергії. Низький порядок конкурентних переваг пов'язаний з тим, що вони дуже нестійкі і легко можуть бути втрачені або унаслідок зростання цін і заробітної платні, або через те, що ці дешеві виробничі ресурси точно також можуть використовувати (або перекупити) конкуренти. Іншими словами, переваги низького порядку це переваги з малою стійкістю, нездатні забезпечити переваги над конкурентами надовго. До переваг високого порядку прийнято відносити: 1. унікальну продукцію; 2. унікальну технологію і фахівців; 3. хорошу репутацію фірми це особливо цінна конкурентна перевага.

Вступ За останні декілька років російська економіка змінилася в корені. Зруйнована командно-адміністративна система, будується нова економічна система. Її можна визначити як багатоукладну економіку з переважно ринковим типом виробничих відносин, де ключовим поняттям, є поняття конкуренції (лат. co currere стикатися, змагатися). Конкуренція це центр тяжіння всієї системи ринкового господарства, тип взаємин між виробниками з приводу встановлення цін і об'ємів пропозиції товарів на ринку. Це конкуренція між виробниками. Аналогічно визначається конкуренція між споживачами як взаємини з приводу формування цін і об'єму попиту на ринку. Стимулом, спонукаючим людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. У суперництві на ринках йдеться про укладення оборудок і про долі участі в ринковій сфері. Концепція забезпечення конкурентоспроможності виходить з необхідності прискореного задоволення вимог ринку, насичення його товарами першочергового або підвищеного попиту, створення умов для гідного виходу на зовнішній ринок і виживаності підприємства в умовах жорсткої конкуренції. Досягнення цієї мети повинне забезпечуватися за рахунок наступних заходів: інтеграції зусиль по підвищенню якості і доведенню витрат до функціонально-необхідного рівня на всіх етапах життєвого циклу продукції; цілеспрямованого використання потенційних можливостей продукції при модифікації і пристосуванні її до вимог ринку; створення принципово нової продукції для задоволення нових потреб; орієнтації на нові технології і технологічні розриви в їх розвитку. Система забезпечення конкурентоспроможності повинна включати: маркетинговий аналіз; функціонально-вартісної аналіз; функціонально-вартісне проектування продукції; експертні оцінки схвалюваних рішень. 1. Моделювання ступеня ризику Теоретична частина зовнішнє або навколишнє середовище є невід'ємною умовою існування будь-якого підприємства і є по відношенню до нього неконтрольованим чинником, тобто елементом, що впливає на підприємство, але ступінь дії якого, не може бути змінена самим підприємством. Всю дію зовнішнього середовища можна розділити на наступні окремі чинники: економічні, політичні, ринкові, технологічні, конкурентні, міжнародні і соціальні. Аналіз зовнішнього середовища дає можливості організації для прогнозування її можливостей, для складання плану на випадок непередбачених обставин, для розробки системи раннього попередження на випадок можливих погроз і для розробки стратегій, які могли б перетворити зовнішні погрози на будь-які вигідні можливості. Аналіз зовнішнього середовища необхідний в процесі стратегічного планування і, по суті, полягає в отриманні відповідей на три основні питання: - Де зараз знаходиться організація? - Де повинна знаходиться організація в майбутньому? - Що необхідно зробити, щоб організація перемістилася з сьогоднішнього положення в майбутнє? Серед розглянутих чинників зовнішнього середовища конкурентні чинники займають особливе місце. Жодна організація не може собі дозволити ігнорувати фактичні або можливі реакції своїх конкурентів. Суть аналізу цього чинника коротко можна сформулювати таким чином: 1.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Путь менеджера от новичка до гуру

Такое отношение к человеческому капиталу большая редкость для российской действительности (по моему опыту). Создание и развитие команды главная задача лидера, топ-менеджера. В этом его талант. Сергей Архипов, коммерческий директор ООО «Нотэкс-см»: Да, безусловно, очень важно иметь харизматичного лидера во главе амбициозной компании, но позвольте заметить, что не все харизматики двигают компанию вперед. Многие из них двигают только свои собственные амбиции, обрекая компании на катастрофу. Дмитрий Красавин, заместитель генерального директора ISG: Почему обязательно руководитель злой и мерзкий тип? Ведь, создавая систему корпоративных ценностей, воспитывая командный дух, превращающий каждого члена команды в личность, а руководство в друзей, можно достичь неплохой синергии Кирилл Ладыгин, руководитель проектов по региональной рекламе и PR Golden Telecom: Если наше общество и бизнес будут развиваться сегодняшними темпами и по сегодняшним тенденциям, если компании, принадлежащие традиционным российским структурам с соответствующим «силовым менеджментом» (могло бы быть термином, кстати), не получат условий наибольшего благоприятствования и мы так или иначе придем к нормальной конкуренции, то описанные вами структуры просто умрут

скачать реферат Банковский маркетинг

Эпизод из практического маркетинга ПСБ Своей деятельностью ПСБ ориентирован на свой регион, где он обслуживает более 75000 физических и 35000 юридических лиц. Главным направлением инвестиционной деятельности банк избрал – промышленность Северо-Западного региона России. Банк вкладывает свои капиталы и кредитные ресурсы в крупные проекты, имеющие серьезное экономическое значение. В регионе имеется значительный дефицит инвестиционных ресурсов на сроки от 1 до 3 лет, что является малопривлекательным для банка с точки зрения ликвидности активов. И тем не менее ПСБ решает эту проблему посредством организации финансово-промышленных групп. ПСБ находился с 91 по 94 год в очень выгодном положении благодаря доступу к дешевым бюджетным и кредитным ресурсам, кроме того значительный интерес иностранных инвесторов способствует увеличению эффективности и качества банковского менеджмента. Усилившаяся конкуренция и нестабильность внешней среды заставили банк реорганизовать управление активами. В основном кредитные ресурсы направляются в промышленность, в организации сферы материального производства, производственной и социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений
 Журнал «Компьютерра» 2006 № 31 (651) 29 августа 2006 года

В нашей ассоциации мы поддерживаем (особенно часто в начале нашей работы поддерживали) как раз талантливых изобретателей, энтузиастов, которые будут заниматься своими разработками при любых обстоятельствах. Они не знают ни рынка, ни цен, ни конкуренции, не знают ничего про экономику, и среди них есть два крайних типа людей. Первые - те, кто всегда требует 51% акций в будущей компании, потому что боятся, что украдут. Но таким никто не даст денег на их условиях - потому что они тогда будут все решения единолично принимать, не зная всего того, что я перечислил. По мировой практике изобретателю достается максимум 20-30%. Условно 30% идет инвестору, которого мы найдем и который будет рисковать своими деньгами. 30% менеджменту, который тоже мы найдем, который знает, как работать на рынке, и будет управлять компанией. Но если наш изобретатель упрется, не будет соглашаться - он так ни с чем и останется. А вторая крайность - рубаха-парень, который готов все отдать за гроши, лишь бы продолжать работу. Я в 1994 году одного из них встретил за рубежом

скачать реферат Теория соотношения факторов производства Хекшера-Олина

В своей книге «Международная конкуренция» (1990) он на основании анализа более 100 отраслей и подотраслей из 10 стран приходит к выводу, что международные конкурентные преимущества действующих в этих отраслях и подотраслях национальных фирм зависят от того, в какой макросреде осуществляется их деятельность в собственной стране. Макросреда определяется не только факторами производства, но и характером спроса на внутреннем рынке (он может помочь фирме достичь зрелости перед выходом на внешний рынок), развитостью родственных и смежных отраслей, уровнем менеджмента и конкуренции в стране, а также экономической политикой правительства и даже случайными событиями (войной, неожиданными изобретениями и т.д.). Сочетание этих шести главных параметров (особенно первых четырех, которых Портер называет детерминантами), определяет конкурентные преимущества фирм, подотраслей и стран на мировом рынке. Факторы конкурентоспособности национальной экономики Центральное место в концепции М. Портера занимает идея «национального ромба», раскрывающего четыре главных свойства («детерминанты») экономики, формирующих конкурентную макросферу, в которой действуют фирмы изучаемой страны «Национальный ромб» выявляет систему детерминантов, которые, находясь во взаимодействии, создают благоприятную или неблагоприятную среду для реализации возможных конкурентных преимуществ страны.

 Нет мотива - нет работы. Мотивация у нас и у них

Перечисленные недостатки, конечно, имеют место если не во всех американских компаниях, то во многих из них, но, однако, идеальной системы управления пока не существует, и американская школа является тем не менее очень эффективной и сильной. Таким образом, в мировой практике менеджмента сложились две сильные школы, две теории, два опыта. Оба метода успешны, и доказывать их эффективность будет излишним. Опыт Запада и его концепция управления и мотивации персонала выражаются в принципах американского менеджмента, опыт Востока в школе японского менеджмента. Американский и японский стили управления имеют некоторые сходства, и часто можно наблюдать заимствование и смешивание этих школ. Сходство проявляется в принципе движения кадров, участии персонала в прибылях, подготовке кадров. Различия можно увидеть, если обратить внимание на то, какими принципами руководствуются менеджеры Японии и США при активизации персонала. Если менеджеры США в большинстве компаний делают акцент на денежное вознаграждение, конкуренцию, страх потерять работу, сокращение, увольнение и другие методы, которые абсолютно не отвечают представлениям о гуманности, то в Японии больший акцент делается на внутреннюю сознательность, причастность к группе, объединение и отождествление целей работника с целями компании, подготовку, повышение уровня квалификации, признательность работника компании, в которой он работает, за хорошие условия жизни и труда, которые она ему предоставляет, за стабильность и гарантии

скачать реферат Категорийный менеджмент. Практические аспекты внедрения

Так как категорийный менеджер – это, прежде всего, управленец, отвечающий за результат работы категории, то и мотивироваться он должен, прежде всего, в зависимости от этих результатов. Среди них могут быть объем товарооборота, сумма валового дохода, объемы товарных запасов, объем оказанных маркетинговых услуг поставщикам и так далее. Еще один серьезный стимул – это любимая и интересная работа, хорошая команда, здоровая атмосфера. Возможность стать профессиональным категорийным менеджером это тоже серьезная мотивация, особенно для начинающих специалистов. Человек должен любить свою дело, заниматься им с удовольствием. Если у него будут «гореть глаза», то материальный аспект может вообще отойти на второй план, однако злоупотреблять этим не нужно. Лучше всего разделить мотивацию на две части – моральную, то есть все, что связано с рабочей атмосферой, комфортом, похвалами и выговорами, ощущением команды и материальную – премии бонусы и тому подобное. Главное требование – человек должен понимать, зачем он работает и что он получит от своей работы для себя и своей семьи. Продолжать этот пункт можно очень долго, но это уже отдельная серьезная тема, выходящая за рамки статьи. Конфликт категорий. Есть еще один важный аспект организации категорийного менеджмента - внутренняя конкуренция.

скачать реферат Социально-экономическое положение Германии

Министерство образования и науки Украины Одесский государственный техникум экономики и менеджмента торговли Реферат на тему: «Социально экономическое положение Германии» Преподаватель: Дробашко И.В. Выполнил: студент I курса гр. 9ООН . Внутренняя торговля ЕС установила фиксированные валютные курсы с момента введения евро в начале 1999 года. Доллар имеет большое значение для импорта и экспорта, так как 12% экспорта осуществляется в страны НАФТА. В то же время имеет влияние на импорт иена. Импорт конечных продуктов из стран не входящих в ЕС не будет существенно увеличиваться, так как валютные колебания в настоящий момент и в течение определенного периода будут давать внутренним производителям значительные выгоды в ценовой конкуренции. В отношении ресурсов можно отметить, что влияние на конкурентоспособность здесь незначительно, так как в Германии нет сырья, даже в ограниченном количестве, и слабость евро здесь не дает никаких преимуществ. Немецким производителям, как и их конкурентам по ЕС, приходится покупать некоторые товары и сырье на мировых рынках за доллары. Степень развития немецкого производства в различных секторах экономики зависит от соотношения дойчмарки к доллару и евро к доллару, тогда как до 1999 - от ЭКЮ к доллару.

скачать реферат Татарстан - республика химии

Акционерное общество относится к небольшому количеству российских предприятий, демонстрирующих рост, как объёмов производства, так и продаж. Продукция предприятия - полиэтилен и полиэтиленовые трубы - пользуется спросом и соответствует международным стандартам качества. 14 видов выпускаемой продукции прошло сертификацию в соответствии со стандартами ЕС. К сильным сторонам компании также относятся - выгодное географическое положение - близость к поставщикам сырья, потребителям, развитая инфраструктура, высококвалифицированный персонал, качественный менеджмент, стабильная политическая и экономическая ситуация в Татарстане, устойчивый спрос на продукцию, налаженные каналы экспорта, слабая конкуренция внутри страны.Основным видом продукции ОАО "Казаньоргсинтез" является полиэтилен высокого и низкого давления. Полиэтилен высокого давления используется для производства кабелей, газопроводных труб, изолирующей плёнки, пластиковых соединений для труб, мешков и упаковочных материалов. Полиэтилен низкого давления применяется для изготовления водопроводных труб, кабелей, пластиковых контейнеров. ОАО "Казаньоргсинтез" также выпускает трубы различного диаметра из полиэтилена как высокого, так и низкого давления и является крупнейшим в Европе производителем полиэтиленовых труб, причём эта продукция сертифицирована в соответствии со стандартами ЕС.

скачать реферат Современные направления деятельности транснациональных банков

Транснациональный банк в некотором смысле достиг универсализации данного вида деятельности. При осуществлении международной деятельности транснациональные банки, помимо валютного кредитования, предлагают много других некредитных финансовых международных услуг и инструментов, широкое распространение которых возникло в результате достаточно жесткой конкуренции со стороны нефинансовых институтов. Международные коммерческие банковские услуги весьма похожи на услуги, предоставляемые на отечественных рынках. Вместе с тем, существуют значительные отличия международных коммерческих банковских услуг. Последние могут быть подразделены минимум на семь агрегированных категорий, в том числе: принятие депозитов на оншорных рынках за границей и на оффшорных (евровалютных) рынках осуществление международных дилинговых операций с иностранной валютой, межбанковскими депозитами, драгоценными металлами услуги по финансированию международной торговли и денежному менеджменту международные инвестиционные банковские услуги в форме андеррайтинга и торговли международными эмиссиями капитальных, долговых и производных ценных бумаг трастовые услуги для институциональных клиентов и для богатых физических лиц, а также розничный международный бэнкинг в различной форме, например, туристских чеков или кредитных карточек В целом разнообразие и сложность различных типов международных финансовых услуг достаточно впечатляющи.

Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел
Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы
скачать реферат Создание предприятия в рыночной экономике

Однако необходимость знания целевого рынка, умения создавать новые сегменты рынка и сохранять существующие рынки растет сегодня не только для маркетинг-специалистов. С развитием рыночных отношений и усилением конкуренции в России работа с потребителем становится все более актуальной для каждого участника рыночных отношений, прямо или опосредованно выносящего свой продукт на суд потребителя. Методом проб и ошибок молодой российский бизнес постепенно осваивает аксиому рыночной экономики: результаты рабо- РАЗДЕЛ 1 ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И МАРКЕТИНГ •/ . ПОТРЕБИТЕЛИ, ИХ ПОВЕДЕНИЕ И МАРКЕТИНГ Потребители товаров, услуг, идей — это люди, группы людей, а также организации различного масштаба и профиля деятельности, использующие товары, услуги, идеи. Избиратели, домашние хозяйки и домохозяйства, малые фирмы и глобальные компании, страны или нации, международные организации и даже мировое сообщество в целом — все они могут рассматриваться как потребители конкретных товаров в материальной форме, услуг и идей. Нарастающая интенсивность конкуренции глобализующихся рынков закономерно обращает интересы производителей товаров, услуг, идей в разных странах к исследованию механизмов поведения потребителей и к возможностям использования этих механизмов для достижения своих целей. 1.1. Поведение потребителей: становление области ^' знаний Поведение потребителей (ПП) — относительно новая область знаний не только в России, но и в США — на родине менеджмента и маркетинга.

скачать реферат Роль и сущность финансового менеджмента в условиях рыночной экономики

Для успешного осуществления своих обязанностей финансовый менеджер должен обладать высокой профподготовкой, которая включает в себя знание экономики, бухучета, права, статистики и глубочайших, специализированных знаний по финансовому менеджменту. Хотелось бы подчеркнуть, что специфика работы не предполагает наличие у него такого качества обычного линейного менеджера, работающего с людьми, как лидерство, так как он является функциональным менеджером, и работа с людьми у него ограничивается кругом равных людей. И знание обычного менеджмента не является необходимым. Хотя можно отметить, что в основе работы финансового менеджера, как и любого другого, находятся все те же четыре основные функции менеджмента: планирование; организация; мотивация; контроль. В данном случае объектом приложения этих функций являются финансы предприятия. И только объектом мотивации является сам менеджер, и его желание хорошо выполнить и улучшить свою работу. Если раньше предприятия не уделяли финансовому менеджменту достаточного внимания, то в настоящее время данная практика становиться распространенным явлением, и более того - объективной необходимостью в складывающихся условиях жесткой конкуренции. Список литературы: 1. Балабанов И.Т. «Основы финансового менеджмента.

скачать реферат Управление проектом: строительство и наладка системы обеззараживания питьевой воды

смотреть на рефераты похожие на "Управление проектом: строительство и наладка системы обеззараживания питьевой воды" Государственный комитет Российской Федерации по высшему образованию ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ имени СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ Кафедра инновационного менеджмента К У Р С О В О Й П Р О Е К Т по курсу : Управление проектами на тему: Управление проектом строительства и наладки системы обеззараживания питьевой воды на городских водоканалах. Выполнила: Проверила: Фролова Н.А. Москва 1997 г. С О Д Е Р Ж А Н И ЕI Комплексная оценка фирмы как организационной формы осуществления инновационных проектов. 1.1 Экономическая характеристика рыночной среды. 3 1.2 Организационно-экономическая характеристика фирмы. 5 1.2.1 Виды . 5 1.2.2 Имущество . 6 1.2.3 Организационная структура фирмы. 7 1.2.4 Анализ научно-технического и инновационного потенциала . 9 1.3 Экономическая оценка деятельности фирмы по осуществлению инновационных . 12 1.3.1 Баланс . 12 1.3.2 Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости . 12 1. 4 Стратегия фирмы и ее реализация в отборе проектов.14 1.4.1 Портфель проектов. 14 1.4.2 Выбор .16II Разработка бизнес - плана проекта. 2.1 Определение проекта ( резюме 25 2.2 Оценка конкуренции и рынков 27 2.3 Стратегия .28 2.4 План строительства и 2.5 Организационно-юридический 2.6 Оценка экономического риска и страхование.33 2.7 Финансирование и финансовый план. .34 . 36III Построение и расчет сетевого графика реализации проекта 37Список литературы . 39 I Комплексная оценка фирмы как организационной формы осуществления инновационных проектов. 1.1 Экономическая характеристика рыночной среды.

скачать реферат Банковский менеджмент

Реальному сектору экономики необходимы инвестиции и финансирование оборотных средств, а банкам увеличение объемов производительных активов. Для реализации коммерческим банком своих функций в рыночной экономике необходимо, чтобы эти две цели были увязаны. Как я отметил выше, экономические интересы коммерческого банка и клиента не совпадают полностью — имеются лишь отдельные точки их пересечения. Поэтому для решения вопросов, касающихся обеспечения обратной связи между продуктами и услугами банка, предлагаемыми непосредственно участникам свободного рынка - потребителям, на банковский менеджмент возлагается функция обратной связи с внешней средой коммерческого банка. Постоянное изменение внешних условий, в которых осуществляет деятельность кредитная организация, требует соответствующей реакции со стороны коммерческого банка — глубокого анализа финансовой и макроэкономической политики, изыскания новых способов создания прибавочного продукта (не считая простых операций и игр на обменных курсах рубля). Банки должны постоянно отвечать изменяющимся требованиям рынка, своей клиентуры, небанковских финансовых организаций и обострению неценовой конкуренции.

скачать реферат Банковский менеджмент

Во второй половине 50-х годов в США сформировалась индустрия кредитных карточек, в результате чего расчетно-клиринговые услуги потеряли институционную привязку к коммерческому банку. Под банковскими услугами стали пониматься только традиционные услуги банка (кредитование и прием денежных средств на вклад). Соответственно, стал формироваться маркетинг расчетно-клиринговых услуг компаний кредитных карточек. Ожесточенная конкуренция, развернувшаяся в индустрии кредитных карточек между банками, компаниями индустрии туризма и развлечений, нефтяными компаниями, розничными магазинами означала начало второго этапа развития банковского менеджмента. Первые кредитные карточки в США были выпущены еще в 20-х годах нефтяными компаниями, как средство утверждения их торговых марок и средство платежа для путешествующих клиентов. В 30-е годы универмаги стали использовать свои карточки для ведения счетов оплаты товаров клиентами. В начале 50-х годов возникла индустрия кредитных карточек с момента учреждения Di ers Clab. Di ers Clab начинала в феврале 1950 года с 22 ресторанов и 200 владельцев карточек, получила доход на втором году своего существования и затем постоянно расширяля масштабы своих операций.

Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви
Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов
скачать реферат Стратегическое планирование

Следовательно, значительные резервы, связанные с эффективностью хозяйствования, следует искать на уровне предприятий и объединений. Чтобы их реализовать, каждое предприятие должно иметь четкую систему стратегического планирования. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ1. Адиев Р.В. Стратегическое планирование на предприятии. Деньги и кредит №7, 2001г. 2. Рекомендации по разработке стратегических планов: НЭГ,2000. №27–29 3. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2001г. 4. Алексеева М.М. «Планирование деятельности фирмы», Москва «Финансы и статистика», 2000 год. 5. Ансофф Игорь Стратегическое управление: пер. с английского Е.Л. Леонтьева, 1989г. 6. Афанасьев М.П. Маркетинг: Стратегия и практика фирмы – М.: Финстат, 2001г. 7. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник для вузов по напр. И спец. «Менеджмент» – М.: Гардарика, 2000г. 8. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента: пер. с английского – М: Юнити, 2001г. 9. Идрисов А.Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций, 2000г. 10. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учеб. Пособие. В 2 ч. Ч 1. Стратегическое планирование. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000г. 11. Клиланд У. Стратегическое планирование в организациях. – М.2000г.----------------------- Оценка стратегииАнализ и оценка внутренней структурыАнализ и оценка внешней среды Цели организации Миссия организации Действия (процедуры) Стратегия Решения Цели фирмы Функции стратегического планирования Распределение ресурсов Адаптация к внешней среде Координация и регулированиеОрганизационные изменения Реализации стратегии Выбор стратегииРазработка и анализ стратегических альтернатив

скачать реферат ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Для оценки загрязнения речных вод используется показатель условного загрязнения. Размер платы зависит от возраста очистных сооружений, способности водоемов к самоочищению, а также состава стоков. Механизм плат наиболее эффективен в условиях чистой конкуренции, когда каждая фирма стремится минимизировать затраты на единицу выпуска. В условиях монополий фирмы могут не ставить себе такой цели, поэтому в монополизированных отраслях получают преимущества методы прямого административного регулирования. Лекция 5. Менеджмент и охрана почв. 5.1. Понятие о почве. Почти вся поверхность суши нашей планеты покрыта сравнительна тонким слоем почвы. Почва – это сложное природное тело, образовавшееся в течение десятилетий под воздействием материнской породы, рельефа местности, климата, растительного покрова и животных организмов. Плодородие почвы – это способность удовлетворять потребность растений в питательных веществах, воде и воздухе. Несмотря на громадный технический прогресс, человечество да сего времени почти все необходимое для поддержания своей жизни получает из почвы, исключение составляют продукты, добываемые в морях, реках и других водоемах.

скачать реферат Лекции по менеджменту

Так они получают право осуществлять разработку, производство и сбыт выпускаемой продукции и услуг в рамках самой общей финансовой и технической политики компании, при условии положительного коммерческого результата (дохода, прибыли). Отделения могут проводить самостоятельный маркетинг на различных рынках и даже вступать в конкуренцию с другими отделениями своей корпорации. Повышение заинтересованности отделений в успешной самостоятельной деятельности достигается как экономическим стимулированием (затраты должны возмещаться за счет собственной реализации, часть дохода остается в отделении на хозяйственное развитие и материальное поощрение), так и наделением руководителей широкими властными полномочиями, их продвижением по служебной лестнице и т.п. Перераспределение полномочий сопровождается передачей на уровень отделений соответствующих функциональных служб: планирования, снабжения, производства, НИОКР, маркетинга, транспорта и др. Штаб-квартира сосредотачивает свою деятельность на стратегическом менеджменте организации в целом, для чего сохраняет за собой службы стратегического планирования, технической, кадровой и финансовой политики, юридическую службу.

скачать реферат Менеджмент в страховых организациях

Организационная структура СК по сферам деятельности означает, что функции СК формируются вне зависимости от способностей сотрудников (их квалификации), а в соответствии с данной организационной структурой. При этом руководствуются следующим. 1. Во всех подразделениях и на всех уровнях имеются сотрудники, превосходящие по своим способностям уровни занимаемых ими положений и полномочий. 2. Вместе с ними есть и сотрудники, способности которых не соответствуют или только частично соответствуют требованиям занимаемой должности. Риск-менеджмент — система управления рисками страховщика В условиях перехода экономики России к рыночным отношениям государство не несет ответственности по обязательствам страховых организаций, а лишь регулирует их деятельность. Известно, что страховые организации осуществляют процесс страхования на коммерческой основе и рассматриваются как коммерческие организации. Поскольку рыночным отношениям присуща конкуренция, т.е. неопределенность предполагаемого результата (риск), вопросам принятия решений по управлению финансовыми ресурсами, которые наряду с традиционными решениями включают технически новые и нетривиальные действия, придается первоочередное значение.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.