телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Мотивація персоналу готелю, її роль та значення

найти похожие
найти еще

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Міністерство освіти і науки України Харківська національна академія міського господарства Житлово-комунальний технікум КУРСОВА РОБОТА «Мотивація персоналу готелю, її роль та значення» на прикладі готелю «Харків» міста Харкова з предмета «Основи менеджменту» Виконала: студентка групи 4-ГГ-1 Н. Є. Мотузщенко Перевірила викладач І. М. Романько Харків-2007 ПЛАН: Вступ 1. Характеристика готелю «Харків» міста Харкова. 2. Мотивація персоналу готелю, її роль та значення. 2.1. Поняття мотивації та її зміст. 2.2. Мотиваційні теорії. 2.3. Роль заохочення та стягнення в ефективності мотивації. 2.4. Мотивуючі чинники, принципи впливу на мотивацію персоналу. Висновок Список використаної літератури ВСТУП Поняття мотивації тісно зв'язано з проблемою керування персоналом. Нові економічні відношення, породжені перехідним періодом, висувають і нові вимоги до персоналу. Це не тільки підбір, навчання і влаштування кадрів, але і формування нової свідомості, менталітету, а отже, і методів мотивації. До останньго часу мотивація як рушійна сила поведінки, як усвідомлене прагнення людини до успіху, не була самостійним об , чим на окремому її фрагменті. Розширяючи масштаби кожної роботи, щоб працівник відповідав за декілька взаємозалежних операцій, ми підвищуємо автономію. У той же час це збільшує цілісність роботи, а значить забезпечує швидкий й ефективний зворотний зв'язок. При цьому працівник інтенсивно використовує самоперевірку, тобто особистий зворотний зв'язок. У нього з'являється можливість виявляти нестачі самому, що сприймається набагато легше, ніж якби йому хтось іншій зазначив на цю помилку. Важливість зворотного зв'язку очевидна. Люди повинні знати, наскільки добре вони виконують свою роботу. Менеджери є важливим джерелом подібного зворотного зв'язку. Однак, найкращий зворотний зв'язок має місце тоді, коли працівники самі контролюють якість власної роботи. Розглянуті вище три перших чинники вносять свій внесок в оцінку роботи з погляду її складності, цінності і необхідності. Якщо робота не має таких параметрів, то вона не буде внутрішньо мотивуватися. Хороша якість її виконання не буде створювати ні почуття виконаного боргу, ні відчуття новизни або придбання чого-небудь корисного. Робота, яка задовольняє всім описаним чинникам внутрішнього мотивування працівників, забезпечує хорошу якість виконання завдання, доставляє задоволення. Вона створює відчуття особистого внеску в що випускається продукцію або що робляться послуги, дає працівникам почуття співпричетності. Тільки така робота дає можливість людині до самовираження, закладена в його соціальності. ВИСНОВОК Непомітний для недосвідченого ока процес втрати інтересу працівника до праці, його пасивність приносить такі відчутні результати, як плинність кадрів, керівник раптом виявляє, що йому доводиться вникати у всі деталі будь-якої справи, виконуваного підлеглим, що, у свою чергу, не виявляють ні найменшої ініціативи. Ефективність організації падає. Щоб не дозволити втрату потенційного прибутку, менеджер повинен досягти максимальної віддачі від своїх підлеглих. Для ефективного управління таким ресурсом як люди, менеджеру необхідно виділити визначені параметри роботи, що доручається підпорядкованим, змінюючи ті, які можуть впливати на психологічні стани виконавців, тим самим мотивуючи або не мотивуючи їх.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 История современной психологии

Ряд исследователей упрекает когнитивную психологию в явной переоценке роли и значения когнитивных факторов в ущерб другим факторам, таким как мотивация и эмоции. Объем научных публикаций по проблемам мотивации и эмоций от года к году сокращается, а их место занимают публикации, посвященные когнитивным факторам. А в результате, по мнению Ульрика Найссера, происходит сужение проблемного поля науки, обеднение научного творчества. Найссер по этому поводу высказывается следующим образом: «Мышление человека включает в себя страсть и эмоции, человек всегда действует под влиянием множественных мотивов. Компьютерные программы, напротив, неподвластны эмоциям, маниакально прямолинейны и целеустремленны» (цит. по: Goleman. 1983. P. 57). Тем самым создается возможность того, что когнитивная психология так же замкнется на процессах мышления, как в свое время бихевиоризм на поведенческих актах. Третьи критики отмечают, что прогресс когнитивной психологии носит, скорее, иллюзорный, нежели реальный характер. Многие психологи просто усвоили новый термин, ничего существенно не поменяв в теоретическом фундаменте своих исследований. Б. Ф

скачать реферат Мотивация в системе менеджмента

Как следствие, предметом исследования и анализа является труд и мотивационные модели, способствующие или препятствующие повышению его эффективности. 1. МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОСТВА 1.1. Роль и значение мотивации персонала Основной особенностью управления персоналом при переходе к рынку является возрастающая роль личности работника. Ситуация которая сложилась в настоящее время в нашей стране несёт как большие возможности, так и большие угрозы для каждой личности в плане устойчивости её существования. То есть сейчас существует крайне высокая степень неопределенности в жизни каждого человека. Следовательно, необходимо разработать новый подход к управлению персоналом. Этот подход заключается в следующем: 1) создание философии управления персоналом. 2) создание совершенных служб управления персоналом. 3) применение новых технологий в управлении персоналом. 4) создание и выработка совместных ценностей, социальных норм, установки поведения, которая регламентирует поведение отдельной личности.

Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
 Причины болезней и истоки здоровья

К сожалению, иногда в роли «генов смерти» выступают онкогены, активация которых, как считают, приводит к безудержному размножению. Продукт онкогена служит сигналом, который клетка может интерпретировать двояко: погибнуть или начать делиться, а выбор одной из этих возможностей определяется другими факторами. Можно предположить, что по закону аналогий, утверждающему, что «как вверху, так и внизу» мотивация поступков человека имеет немаловажное значение в механизме возникновения болезни. Каждый человек рано или поздно оказывается перед выбором: жить в соответствии с законами вселенной, учитывая интересы других и согласуя свои действия с целями больших систем (коллектива, общества, планеты) или выбрать путь эгоистического удовлетворения только собственных интересов. Кроме провоцирующих экологических, генетических и техногенных факторов рак имеет свои психологические причины. Человек с первых минут существования наделен способностью использовать окружающее пространство для своего роста и развития. Гораздо труднее научиться отдавать себя окружающему миру, преобразуя внутреннюю энергию в творческие дела

скачать реферат Инновационный менеджмент (учебник)

В числе научных работников не учитываются техники и лаборанты, не имеющие высшего образования, аспиранты и стажеры- исследователи, а также лица из состава научно-вспомогательного персонала, привлекаемые для выполнения лишь опытных и экспериментальных работ. В науке больше, чем в любой другой сфере деятельности, успех зависит от индивидуальных способностей научных работников и степени их подготовки. Это усложняет процесс управления в научных учреждениях. К тому же в нашей стране в последнее время зачастую сами сотрудники ищут источники финансирования. Сейчас такими источниками являются в основном гранты фондов и зарубежные контракты. За счет тех же фондов возросло число поездок на зарубежные конференции. Вообще по мере развития научно-технического прогресса и усложнения труда, что приводит к повышению квалификации работников, возникают проблемы, связанные с управлением персоналом. Возрастает роль мотивации персонала, который в процессе творческой деятельности становится саморегулируемой системой, на него можно влиять только лишь косвенно, предпочитая вместо администрирования реализацию стилей руководства, предполагающих соучастие, признание личных заслуг конкретных специалистов, гласность результатов деятельности, предоставление информации для самооценки.

 Роль Военно-воздушных Сил в Великой Отечественной войне 1941-1945

Советская пехота снова поднялась в атаку и быстро овладела этими сильными узлами обороны на первой полосе". Для прикрытия, поддержки и сопровождения введенных в сражение 17 апреля 1945 года 3-й и 4-й гвардейских танковых армий 1-го Украинского фронта было выделено шесть авиационных корпусов РВГК: два бомбардировочных, два штурмовых, два истребительных, позволивших танкистам выполнить свои боевые задачи. Все эти примеры показывают большую роль и значение боевых действий авиационных соединений РВГК, придаваемых воздушным армиям фронтов на период осуществления наступательных или оборонительных операций. Таким образом, в годы Великой Отечественной войны был получен богатый опыт создания и применения авиационных резервов ВГК. В настоящее время, несмотря на коренные изменения характера вооруженной борьбы, многие положения этого опыта, продолжают сохранять свое значение. Он является важной основой для успешного решения проблемы создания и использования авиационных резервов Главного командования в современной войне с учетом новых достижений науки и техники у нас и у вероятного противника

скачать реферат Мотивация персонала

Министерство образования Российской Федерации АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДИПЛОМНАЯ РАБОТА Совершенствование мотивации персонала (на примере ОАО "Жировой комбинат") Факультет Менеджмент Исполнитель Михайлевич Дмитрий Олегович Ф.И.О. подпись Специальность Менеджмент Организации Группа М-УСКО-00-1з Кафедра Менеджмента Шифр личного дела Дата защиты 25 июня 2003 г. Научный руководитель Сурина Людмила Николаевна Ф.И.О. Оценка звание подпись Консультант Ф.И.О. подпись Рецензент Ф.И.О. подпись М.П. Екатеринбург 2003 ОГЛАВЛЕНИЕ РЕФЕРАТ 3 ВВЕДЕНИЕ 4 1. МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОСТВА 7 1.1. Роль и значение мотивации персонала 7 1.2. Методы стимулирования персонала 11 1.3. Теоретические основы стимулирования персонала 15 Выводы по главе 29 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ ОАО "ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ" 32 2.1. Общая характеристика деятельности ОАО "Жировой комбинат" 32 2.2. Анализ стимулирования персонала на ОАО "Жировой комбинат" 40 2.3. Проблемы стимулирования высокопроизводительного труда на ОАО "Жировой комбинат" 46 3.

скачать реферат Педиатрия

Педиатрия Введение С развитием медицинской науки и совершенствованием медицинских технологий, условий и методов оказания лечебно- профилактической помощи населению, растёт роль и значение деятельности медицинской сестры в системе здравоохранения. От её знания и умения, профессионального отношения к делу во многом будет зависеть слаженная работа служб и подразделений лечебных учреждений. Особое значение имеет высокий профессионализм медицинской сестры при работе с детьми. Потребность в сестринском уходе сопровождает человека на протяжении всей жизни, независимо от того болен он или здоров. Поэтому знание всех тонкостей сестринского дела очень необходимо медицинским работникам, так как их роль в лечебном процессе в огромной степени определяется качественным уходом. В свою очередь сестринское дело является динамической профессией ,всегда находящей новые пути удовлетворения меняющихся потребностей в области здравоохранения страны. То доверие, которое проявляет общество по отношению к сестринскому персоналу требует нового подхода, клинической подготовки медицинской сестры различного уровня.

скачать реферат Фирма и условия её функционирования

Ведь еще недавно в нашем обществе преобладали негативные оценки последствий предпринимательской деятельности и именно предпринимательство отождествлялось таким негативным явлением как спекуляция. Нынешние украинские предприниматели еще не достигли мирового уровня. Более того, предпринимательством часто называют деятельность, далекую от предпринимательства, такую, которая связана с мошенничеством, противозаконными действиями. Такие порочные представления нужно преодолевать. Разные формы предпринимательства имеют свои особенности. Но общей для всех является инициатива, стремление извлечь выгоду, умение рисковать. Достаточно большую роль в предпринимательстве играют и психологические мотивации экономической деятельности, наличие и значение которых не так давно отрицалось отечественной экономической теорией. Предпринимательство может развиваться лишь в определенной экономической среде. В первую очередь оно предусматривает наличие у субъекта четко определенной совокупности прав и свобод относительно выбора вида хозяйственной деятельности и источников ее финансирования, планирования, доступа к ресурсам, организации и управлению, сбыту продукции и тому подобное.

скачать реферат Разбой (ст.162 УК РФ)

В ряде случаев специалисты отмечают снижение уровня самоконтроля, приоритет в определении поведения эмоциональных состояний, импульсивности, преобладания возбуждения над торможением и т.п. Имеют значение и стрессовые состояния, сформированные постоянным ожиданием враждебности со стороны окружающих, низким социальным статусом, отсутствием средств к существованию. Личность и поведение потерпевшего могут играть достаточно существенную роль в мотивации преступного поведения. Роль личности и поведения потерпевшего при этом может быть производной от особенностей его состояния (например, опьянение); состояния физического или психического здоровья; от его действий; его образа жизни. Следует иметь в виду, что субъективная сторона разбоя всегда характеризуется виной в виде прямого умысла. Виновный осознает, что совершает нападение, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия и желает его совершить. Руководствуясь корыстными мотивами, он преследует указанную в законе цель хищения чужого имущества. 1.5. Квалифицирующие признаки разбоя В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 8 декабря 2003 г. 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации», квалифицированный состав разбоя характеризуется следующими признаками: а) нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия; б) разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору; в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. г) незаконное проникновение в жилище, помещение или иное хранилище; д) в целях завладения имуществом в крупном размере.

Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Юный Свинтус" (новая версия).
Новая версия всероссийского карточного бестселлера — теперь и для самых маленьких игроков! Любимая механика, знакомые правила и милые
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
скачать реферат Развитие функции мотивации

Курсовая работа По дисциплине: Теория управления на тему: Развитие функции мотивации Омск-2006 Содержание Введение 1. Теоретические основы функции мотивации 1.1 Понятие и содержание функции мотивации 1.2 Основные теории мотивации 2. Изменения функции мотивации в России 2.1 Значение функции мотивации в советское время 2.2 Значение функции мотивации в современный период Заключение Список литературы Введение Выход России на мировой уровень требует от предприятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и современных методов управления персоналом. Эти задачи не могут быть эффективно реализованы без создания действенных стимулов к труду и предприимчивости в сочетании с высокой организованностью и дисциплиной. На сегодняшний день на отечественных предприятиях эффективность работы с персоналом недостаточна. При командно- административном управлении работе с кадрами не уделялось должного внимания.

скачать реферат Тематичні ресторани у сфері туризму

ВСТУП Актуальність теми. Дослідження тематичних ресторанів на сьогоднішній день є дуже актуальним, зважаючи на стрімкий розвиток сфери туризму, яка є однією з провідних галузей економіки. Туристи стають дедалі вибагливішими у виборі як туристичного маршруту, готелів, місць відпочинку, так і ресторанів, а їх неодмінно треба зацікавити. Отже, постає питання про більш детальний розгляд тематичних ресторанів, які представляють собою не лише заклад харчування, а й місця, які відвідують задля отримання нових яскравих вражень, щоб побачити щось нове і незвичайне. На сьогодні в світі з ясували роль та значення тематичних ресторанів у сфері туризму (всі подібні заклади сприяють розвитку туризму в світі, придають місцям відпочинку екзотики), особливості таких закладів харчування, проаналізували опубліковані джерела з матеріалами на дану тему. Людей завжди приваблює щось незвичайне, оригінальне, нетрадиційне. Тематичні ресторани – це саме ті заклади, які можуть задовольнити не лише голод, а й жагу до отримання нових відчуттів.

скачать реферат Психологические особенности работы следователя

В деятельности сотрудников следственных органов главная работа с людьми, в которую входит ряд достаточно взаимосвязанных аспектов: изучение и оценка людей, установление и развитие с ними психологических контактов, оказание на них своего влияния и т.д. Характеризуя результат, уровень сформированности личности, необходимо развивать ценностные ориентации на профессию следственных работников. Ценностные ориентации, как форма сознания цели оказывает регулирующие воздействия на всю деятельность связанную с достижением цели. Исходя из этого мы предлагаем модель ценностного ориентирования личности на следственную работу. Таблица 2 Деятельностная сфера Когнитивная сфера Мотивационная сфера умения: анализировать ситуацию; абстрактное мышление; логического мышления; творческого мышления; Знание - осознание Осознанность контактировать с людьми; роли и значения мотивации выбора владеть ситуацией; следственной работы профессии следователя контролировать свои в развитии общества, эмоции; личности. правильно отобразить события в письменном виде; наблюдать; запоминать; внимательного отношения к делу.

скачать реферат Методы мотивации подчиненных

Комитет по образованию Мурманской области Гуманитарно-правовой лицей № 2 РЕФЕРАТ на тему: ’’ Методы мотивации подчиненных’’автор: Егошин В.А. класс: 11-Гнаучный Драгнева С.П. руководитель преподаватель экономики Мурманск 2000 Содержание. стр. 1. Введение. 1.1 Стратегия управления человеческими ресурсами предприятия. 12. Основная часть. 2.1 Способы мотивации, факторы и принципы их воздействия на поведение людей. 3 2 Экономическая мотивация 5 3 Роль отдела кадров в существовании «хорошо управляемого» предприятия». 6 4 Мотивы пассивности работника 7 5 Методы улучшения параметров работы подчинённых 83. Заключение. 3.1 Каналы связи - основа мотивации подчиненных. 12Использованная литература 14 Введение. 1.1 Стратегия управления человеческими ресурсами фирмы. Среди комплекса проблем менеджмента особую роль играет проблема совершенствования управления персоналом предприятия. Задачей этой области менеджмента является повышение эффективности производства за счет всестороннего развития и разумного применения творческих сил человека, повышение уровня его квалификации, компетентности, ответственности, инициативы.

скачать реферат Процес управління та його основні стадії

Процеси, що протікають в організації, відбивають динаміку організаційної системи. У той же час ці процеси самі повинні бути керованими. Управління як організаційний процес є ключовим процесом. Побудова управлінських рішень дозволяє організувати роботу найбільш ефективним чином у відповідності зі сформованою ситуацією. Існують різні стилі управління, використання яких також носить ситуаційний характер. Ухвалення рішення відіграє центральну роль у сукупності всіх процесів управління. Всі інші процеси як би розвертаються довкола нього. Сам цей процес може протікати по-різному. Однак при цьому він обов'язково проходить усі стадії й етапи, що йому притаманні як організаційному процесу. Підводячи підсумки, можна відзначити, що вітчизняні керівники повинні більш ґрунтовно підходити до питань управління персоналом. Необхідно постійно розвивати систему наймання, навчання і мотивації персоналу, перетворити її в професійно працюючий, чіткий механізм, такий же, як система збуту чи постачання на підприємстві. Цей механізм є рівною часткою, що приносить прибутки, а недостатня увага до нього чревата низькою активністю співробітників, плинністю кадрів і автоматичним зниженням конкурентноздатності фірми. Література: 1. Акбердин Р. З., Кибанов А. Я. "Вдосконалення структури, функцій і економічних взаємовідносин управлінських підрозділів підприємств при формах господарювання". Навчальна допомога. - М.: ГАУ, 1993г. 3. "Менеджмент організації".

Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Самоклеящиеся этикетки, A4, 210x297 мм.
Формат: А4. Размер: 210x297 мм. 1 этикетка на листе (100 листов в упаковке).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,9 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
632 руб
Раздел: Сушилки потолочные
скачать реферат Анализ системы оплаты труда и мотивации персонала на примере Городского Узла Телекоммуникаций

На основе анализа фонда заработной платы в разрезе категорий персонала выявлен рост заработной платы по всем категориям работающих, в среднем на 15 %. На основе проведенного анализа сделаны выводы и внесены предложения по повышению эффективности труда, стремлению работников к повышению квалификации и продвижению. СодержаниеВведение Глава 1 Теоретические аспекты мотивации персонала, учета, анализа и расчетов по оплате труда 1.1 Роль и значение мотивации персонала 1.2 Способы, методы и формы мотивации персонала 1.3Виды стимулирования труда 1.4 Экономическая сущность заработной платы 1.5 Организация заработной платы 1.6 Тарифная система 1.7 Формы и системы заработной платы 1.8Регулирование заработной платы Глава 2 Организация оплаты труда в ГУТ 2.1 Характеристика деятельности предприятия 2.2 Состав и структура фонда оплаты труда 2.3 Факторы, влияющие на заработную плату 2.4 Оптимизация расходов на заработную плату на предприятии Глава 3 Анализ оплаты труда и стимулирования 3.1 Анализ фонда оплаты труда 3.1.1 Объекты и задачи анализа фонда заработной платы 3.1.2 Анализ состава и структуры фонда заработной платы 3.1.3 Анализ использования фонда заработной платы 3.2 Анализ производительности труда и средней заработной платы 3.3 Анализ стимулирования персонала ГУТ Заключение Список литературы ВведениеИзменчивость стала главной отличительной чертой современной России.

скачать реферат Мотивация трудовой деятельности в организации

СодержаниеВведение Глава 1. Теоретические основы мотивации трудовой деятельности и ее влияние на повышение эффективности деятельности организации 1.1 Сущность мотивации труда 1.2 Основные положения содержательных и процессуальных теорий мотивации труда 1.3 Роль и значение стимулирования труда в повышении эффективности деятельности организации Глава 2. Исследование мотивации трудовой деятельности и ее влияния на повышение эффективности деятельности организации 2.1 Организационно-экономическая характеристика организации 2.2 Анализ мотивации трудовой деятельности в организации 2.3 Оценка взаимосвязи мотивации труда и эффективности деятельности организации Глава 3. Совершенствование мотивации трудовой деятельности в организации 3.1 Основные методы мотивации труда работников организации 3.2 Развитие системы мотивации труда работников организации 3.3 Применение системы стимулирования, используемой на зарубежных предприятиях Заключение Список использованной литературы Приложения ВВЕДЕНИЕВ современном менеджменте все большее значение приобретают мотивационные факторы.

скачать реферат Налогообложение

В условиях рыночной экономики любое государство широко использует налоговую политику в качестве определенного регулятора воздействия на негативные явления рынка. Налоги, как и вся налоговая система, являются мощным инструментом управления экономикой в условиях рынка. Применение налогов является одним из экономических методов управления и обеспечения взаимосвязи общегосударственных интересов с коммерческими интересами предпринимателей, предприятий, независимо от ведомственной подчиненности, форм собственности и организационно-правовой формы предприятия. С помощью налогов определяются взаимоотношения предпринимателей, предприятий всех форм собственности с государственными и местными бюджетами, с банками, а также с вышестоящими организациями. При помощи налогов регулируется внешнеэкономическая деятельность, включая привлечение иностранных инвестиций, формируется хозрасчетный доход и прибыль предприятия. В условиях перехода от административно-директивных методов управления к экономическим резко возрастают роль и значение налогов как регулятора рыночной экономики, поощрения и развития приоритетных отраслей народного хозяйства.

скачать реферат Проблемы финансирования расходов на управление в Российской Федерации

Конкретные виды бюджетных расходов определяются рядом факторов: природой и функциями государства, уровнем социально- экономического развития страны, разветвленностью связей бюджета с народным хозяйством, административно-территориальным устройством государства, формами предоставления бюджетных средств и т.д. Сочетание этих факторов порождает ту или иную систему расходов бюджета любого государства на определенном этапе социально-экономического развития. Классификация бюджетных расходов Для выяснения роли и значения бюджетных расходов в экономической жизни общества их классифицируют по определенным признакам. В теории и практике: существует несколько признаков классификации расходов бюджета. В первую очередь применяется экономическая классификация расходов бюджета, показывающая их влияние на процесс рас- ширенного воспроизводства. В этом случае выделяются текущие и капитальные бюджетные расходы. Текущие расходы представляют собой часть расходов бюджета, обеспечивающих текущее функционирование органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, оказание государственной поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в форме дотаций, субсидий и субвенций.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.