телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Красота и здоровье -30% Товары для животных -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Оплата труда и пути ее совершенствования на предприятии

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Міністерство освіти і науки України Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка Кафедра соціально-економічних та гуманітарних дисциплін Індивідуальне науково-дослідне завдання з естетики на тему: «СИМВОЛІЗМЯК ФЕНОМЕН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ» Підготував:студент 642 групи природничо-географічногофакультету Ковальчук Олександр Миколайович Перевірила: канд. філос. н., викладач кафедри соціально-економічних та гуманітарних дисциплін СумДПУ ім. А.С. Макаренка Ведмедєва Людмила Євгенівна Суми 2010 ЗМІСТ Вступ 1. Символізм як художня течія 2. Поняття символу і його значення для символізму 3. Становлення символізму 3.1 Західноєвропейський символізм 3.2 Символізм у Франції 3.3 Символізм у Західній Європі 3.4 Символізм у Росії 4. Роль символізму в культурі новітнього часу Висновки Література ВСТУП Наприкінці XIX століття Європа досягла небувалого технічного прогресу, наука дала людині владу над навколишнім середовищем і продовжувала розвиватися гігантськими темпами. Однак виявилося, що наукова картина світу не заповнює порожнечісуспільній свідомості. Обмеженість, поверховість уявлень про світ була підтверджена низкою природничо-наукових відкриттів, переважно в області фізики і математики. Відкриття рентгенівських променів, радіації, винахід бездротового зв'язку, а трохи пізніше створення квантової теорії і теорії відносності похитнули матеріалістичну доктрину, віру в безумовність законів механіки. Виявлені раніше «однозначні закономірності» були піддані суттєвого перегляду: світ виявлявся не просто непізнаним, але і непізнаваним. Розуміння помилковості, неповноти колишнього знання призвело до пошуку нових шляхів осягнення дійсності. Один з таких шляхів – шлях творчого одкровення – був запропонований символістами, на думку яких символ є єдність і, отже, забезпечує цілісне уявлення про реальність. Поява символізму було реакцією й на кризу релігії. «Бог помер», – проголосив Ф. Ніцше, висловивши тим самим загальне для епохи відчуття вичерпаності традиційного віровчення. Символізм розкривається як новий тип богошукання: релігійно-філософські питання, питання про надлюдину – людину, яка кинула виклик своїм обмеженим можливостям. Символістський рух, виходячи з цих переживань, великого значення надавав відновленню зв'язків зі світом потойбічним, що виразилося в частому звертанні символістів до «таємниць труни», у зростанні ролі уявного, фантастичного, в захопленні містикою, язичницькими культами, теософією, окультизмом, магією. Символістська естетика втілювалася в найнесподіваніших формах, заглиблюючись в уявний, позамежний світ, в області, раніше не досліджені, – сон і смерть, езотеричні одкровення, світ еросу і магії, змінених станів свідомості і пороку. Символізм був тісно пов'язаний і з есхатологічними передчуттями, котрі оволоділи людиною. Очікування «кінця світу», «занепаду Європи», загибелі цивілізації загострювало метафізичні настрої, змушувало дух тріумфувати над матерією. Серед важливих ідей цього часу можна назвати наступні: - дарвінізм (Чарльз Дарвін) – людину формує її оточення і спадковість, тому вона вже більше не є «копією Бога»; - песимізм культури (Фрідріх Ніцше) ґрунтується на тих уявленнях, що більше не існує релігійних зв'язків, йде переоцінка всіх цінностей, панує нігілізм; - психоаналіз (Зигмунд Фрейд), спрямований на відкриття підсвідомого, тлумачення снів, вивчення та усвідомлення власного Я. 1. Символізм як художня течія Розвиток історії світової культури можна розглядати як нескінченний ланцюжок романів і розлучень «високої літератури» з темою капіталістичного суспільства.

Постійними для декадентів є мотиви небуття і смерті. Як характерне віяння часу, декадентство не може бути віднесене цілком до якогось певного напрямку в мистецтві. Неприйняття дійсності, мотиви відчаю, туга за духовними ідеалами, які набували художньо виразних форм у творах видатних художників, захоплених декадентськими настроями, викликали співчуття і підтримку з боку письменників-реалістів, що зберегли віру в цінності буржуазного гуманізму (Т. Манн, Р. Мартен дю Гар, У. Фолкнер). У Росії декадентство відбилося у творчості поетів-символістів (перш за все Н. Мінського, декадентів Мережковського, З. Гіппіус, потім У. Брюсова, К. Бальмонта), у низці творів Л.Н. Андрєєва, у творах Ф. Сологуба і особливо в натуралістичній прозі М.П. Арцибашева, А.П. Каменського та ін. Розквіт російського символізму припав на дев'ятисоті роки, після чого рух пішов на спад: в рамках школи більше не з'являються значні твори, виникають нові напрямки – акмеїзм і футуризм, символістське світовідчуття перестає відповідати драматичним реаліям «справжнього, некалендарного ХХ століття». Анна Ахматова так охарактеризувала ситуацію початку десятих років: «У 1910 році явно позначилася криза символізму, і початківці поети більше вже не примикали до цієї течії. Одні йшли в футуризм, інші – в акмеїзм. Безсумнівно, символізм був явищем ХІХ століття. Наш бунт проти символізму цілком правомірний, тому що ми відчували себе людьми ХХ століття і не хотіли жити в попередньому». У радянські підручники літератури потрапляли лише ті автори, які займалися проблемами одного-єдиного, бажаного для нової влади класу – пролетаріату. Усі ж інші класи допускалися в «високе мистецтво» тільки з точки зору викриття їх порочності (аристократія), пасивності (інтелігенція) й відвертої ворожості (буржуазія) у справі побудови нового суспільства – безкласового і, за великим рахунком, безекономічного комунізму. Природно, що при такому підході багато авторів відверто перебріхувалося, інші ж – поборники «чистого мистецтва», зовсім не заклопотані економічними і класовими проблемами – з радянської історії літератури просто викидалися або оголошувалися «занепадницькими послідовниками ідеалістичної філософії». Численні переклички літератури російського символізму з живописом і музикою. Поетичні мрії символістів знаходять відповідності в «галантної» живопису К. Сомова, ретроспективних мріях А. Бенуа, «що творяться легендах» М. Врубеля, в «мотивах без слів» В.Борісова-Мусатова, в вишуканої краси і класичної відчуженості полотен З. Серебрякової, «поемах» А. Скрябіна. Провідне місце в русі художнього символізму по праву належить М. А. Врубелю, який увібрав в себе всі суперечності, всю глибину геніальних осяянь і трагічних пророцтв часу. У своїх духовних провидіннях він часто випереджав відкриття літературно-філософської думки, своїми формальними новаціями закладав основи пластичних особливостей модерну. У його графічному спадщині так само, як і в усій його творчості, тяжіє завдання синтезу, так само проявляється як у прагненні до створення стилістичної єдності всіх образотворчих мистецтв, будівництва нового художнього простору, так і в ідейному «панестетизмі».

Бергсон випустив у світ книгу, в якій була розкрита філософія інтуїтивізму, що в загальних рисах перегукується зі світоглядом символістів і що дає йому додаткове обґрунтування. 3.2 Символізм у Франції Становлення символізму у Франції пов'язане з іменами видатних французьких поетів: Ш. Бодлера, С. Малларме, П. Верлена, А. Рембо. Предтеча символізму уФранції – Ш. Бодлер, що випустив у 1857 р. книгу «Квіти зла». У пошуках шляхів до «несказаного» багатьма символістами була підхоплена думка Бодлера про «відповідність» між квітами, запахами і звуками. Близькість різних переживань повинна, на думку символістів, виразитися в символі. Девізом символістських шукань став сонет Бодлера «Відповідності» зі знаменитою фразою: «Перегукуються звук, запах, форма, колір». Пошук відповідностей лежить воснові символістського принципу синтезу, об'єднання мистецтв. С. Маларме, «останній романтик і перший декадент», наполягав на необхідності «вселяти образи», передавати не речі, а свої враження від них: «Назвати предмет – означає знищити три чверті насолоди віршем, яка створена для поступового вгадування, вселити його – ось мрія ». П. Верлен у відомому вірші «Поетичне мистецтво» визначив прихильність музикальності як основну прикмету справжньої поетичної творчості: «Музичність - перш за все». У поданні Верлена, поезія, як і музика, прагне до медіумічного, невербального відтворення реальності. Подібно до музиканта, поет-символістспрямовується назустріч стихійному потоку позамежного, енергії звучань. Якщо поезія Ш. Бодлера надихала символістів глибокою тугою за гармонією в трагічне роздвоєння світу, то поезія Верлена вражала своєю музикальністю, важковловимими переживаннями. Слідом за Верленом ідея музики використовувалася багатьма символістами для позначення творчої таємниці. У поезії геніального А. Рембо, котрий вперше вжив верлібр (вільний вірш), втілювалася взята символістами на озброєння ідея відмови від «красномовства», знаходження точки схрещення між поезією і прозою. Втручаючись у будь-які непоетичні сфери життя, Рембо досягав ефекту «природної надприродності» у зображенні реальності. Символізм у Франції проявився і в живописі (Г. Моро, О. Роден, О. Редон, М. Дені, Пюві де Шаванн, Л. Леві-Дюрмер), музиці (К. Дебюссі, М. Равель), театрі (Театр Поет, Театр Мікст, Театр дю Маріонетт), але основною стихією символістського мислення завжди залишалася лірика. Саме французькими поетами були сформульовані і втілені основні заповіти нового руху: оволодіння творчою таємницею за допомогою музики, глибока відповідність різних відчуттів, гранична ціна творчого акту, установка на новий інтуїтивно-творчий спосіб пізнання дійсності, на передачу невловимих переживань. 3.3 Символізм у Західній Європі Бельгійський символізм представлений драматургом, поетом, есеїстом М. Метерлінком, який відомий п'єсами «Синій птах», «Сліпі», «Чудо Святого Антонія», «Там, всередині». На думку М. Бердяєва, Метерлінк зобразив «вічний, очищений від будь-яких домішок трагічний початок життя». Більшістю глядачів-сучасників п'єси Метерлінка були сприйняті як ребуси, які необхідно розгадувати. Принципи своєї творчості М. Метерлінк визначив у статтях, зібраних у трактаті «Скарб смиренних» (1896).

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Секретарское дело

В трудовую книжку вносятся следующие сведения о работнике предприятия: 2.2.1. Фамилия, имя, отчество. 2.2.2. Дата рождения (число, месяц, год). 2.2.3. Образование, профессия, специальность. 2.2.4. Сведения о выполняемой работе. 2.2.5. Сведения о переводе на другую постоянную работу. 2.2.6. Сведения о награждении за успехи в работе. 2.2.7. Сведения об увольнении и основаниях для увольнения. 2.2.8. Иные сведения, внесение которых в трудовую книжку не противоречит законодательству. 2.3. Сведения о взысканиях в трудовую книжку работника предприятия не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение (досрочное расторжение с работником трудового договора по инициативе предприятия). Записи о премиях, предусмотренных оплаты труда или выплачиваемых работнику предприятия на регулярной основе, в трудовую книжку также не вносятся. 2.4. По письменному заявлению работника предприятия ему в срок не более трех дней должны выдаваться оформленная надлежащим образом копия из трудовой книжки или выписка из нее

скачать реферат Анализ производительности труда отрасли животноводства

Немаловажная роль в повышении производительности труда отводится материальному стимулированию работников сельского хозяйства. Основная и дополнительная оплата труда работников обеспечивает их заинтересованность в результатах производства. Темпы роста производительности труда должны опережать темпы роста его оплаты. В этом заключается экономическая сущность производительности и материального стимулирования труда. К сожалению, в условиях перехода к рыночным отношениям этот важный принцип хозяйствования нарушается и уровень оплаты труда во многих сельскохозяйственных предприятиях значительно опережают уровень производительности труда. Таким образом можно сказать, существует два основных пути повышения производительности труда: использование возможностей повышения объема производства снижение затрат на производство продукции за счет повышения уровня механизации, автоматизации производства, совершенствования организации, повышение уровня интенсивности труда. Рассчитаем один из этих путей на примере ОПХ НПО ЗБК «Орел». Как уже говорилось ранее, производительность труда в данном хозяйстве можно повысить за счет повышения продуктивности животных, в частности коров, так как молоко является основным источником доходов.

Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг
Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40
Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
 Заработная плата: начисления, выплаты, налоги

Премия работникам предприятия может также начисляться: g на доплаты и надбавки к тарифной ставке; g на доплаты и надбавки к должностному окладу. В тех случаях, когда работник предприятия проработал неполный месяц по уважительным причинам, выплата премии производится за фактически отработанное время в данном учетном периоде. В остальных случаях премия не выплачивается. Положением о премировании должно быть предусмотрено право руководителя предприятия: g лишать отдельных работников премии полностью или частично за те или иные упущения; g лишать премии полностью или частично руководящих работников за непринятие мер по укреплению трудовой дисциплины в подчиненных коллективах. Кроме того, в Положении о премировании необходимо предусмотреть: g условия премирования основные и дополнительные; g критерии и порядок оформления лишения и снижения премии; g время выплаты премии (обычно одновременно с выплатой заработной платы); g источник выплаты премий: фонд оплаты труда и/или прибыль предприятия, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налога на прибыль. 2.11

скачать реферат СТРУКТУРА ЛИЧНОГО ДОХОДА РАБОТНИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

СТРУКТУРА ЛИЧНОГО ДОХОДА РАБОТНИКА ПРЕДПРИЯТИЯ.СОДЕРЖАНИЕ Введение . 3 1. Личный доход работника предприятия . 5 1. Личный доход: функции, роль . 5 2. Анализ структуры личного дохода работников в зарубежных странах . 8 1. Анализ структуры личного дохода работников ведущих развитых стран . 8 2. Анализ структуры личного дохода в Российской Федерации. . 17 2. Анализ структуры личного дохода работника предприятия в РБ . 23 2.1. Основная заработная плата . . 23 2.2. Надбавки . 34 2.3. Доплаты . 35 2.4. Премии . 36 2.5. Анализ других элементов личного дохода . 39 2.6. Особенности структуры дохода руководителя предприятия в РБ . 41 3.Основные проблемы совершенствования структуры личного дохода работника предприятия 49 3.1. Недостатки действующих систем оплаты труда . 49 3.2. Пути реформирования оплаты труда с целью совершенствования структуры личного дохода работника предприятия 51Заключение . 54 Список литературы . 62 Введение. В условиях перехода к системе рыночного хозяйствования в соответствии с изменениями в экономическом и социальном развитии страны, существенно меняется и политика в области оплаты труда, социальной поддержки и защиты работников.

 Шпаргалка по курсу «Финансы, денежное обращение и кредит»

Эта политика в целом ведет к замедлению экономического роста. Политика доходов предполагает параллельный контроль за ценами и оплатой труда путем полного их замораживания или установления предела их роста. Ее осуществление может вызвать социальные противоречия. Российская инфляция отличается своеобразием, что обусловлено условиями ее развития в связи со специфическими причинами, которые слабо реагируют на приводимую государством денежно-кредитную политику. Для стабилизации денежной системы и осуществления эффективной антиинфляционной политики государству необходимы: – оздоровление экономики в целом, преодоление спада инвестиционной активности и обеспечение приемлемых темпов роста производства; – разработка и осуществление государственной экономической стратегии, способствующей становлению конкурентоспособного, высокотехнологического и наукоемкого производства; – усиление стимулов производственного накопления у предпринимателей и населения; – изменение структуры производственных фондов в целях расширения производства

скачать реферат Заработная плата

Рассмотрим порядок проведения такого анализа. Сначала из отчетов о деятельности предприятия (отчет о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс т. д.) отбирается следующая информация за интересующий период: 1) объем продукции в сопоставимых ценах (Оп) 2) фонд оплаты труда в сопоставимых ценах (ФОТ), 3) численность персонала (Ч), Далее на их основе рассчитываются удельные показатели: 1) производительность труда Пт = Оп/Ч, (4) 2) прибыль в расчете на одного работающего Прi = Пр/Ч, (5) 3) фонд оплаты труда в расчете на одного работающего ФОТi= ФОТ/Ч. (6) за весь рассматриваемый промежуток времени. Они и являются основанием проведения анализа эффективности организации оплаты труда, путем установления соответствия тенденций их изменений. Он заключается в расчете коэффициентов корреляции (зависимости) показателей в рассматриваемых парах. Коэффициент корреляции показывает тесноту связи между изменениями заработной платы и производительности труда в первом случае, и заработной платы и прибыли - во втором. Его значение располагается в диапазоне от -1 до 1, причем крайние точки отражают наличие максимально возможных пропорциональных связей; при 1 - прямой зависимости, при -1 - обратной зависимости.

скачать реферат Анализ среды бизнеса АО "Сибнефтепровод"

Именно поэтому необходимо найти пути повышения эффективности деятельности предприятия в направлении оптимизации ценовой политики. Снижение тарифной выручки, что неизменно влечет снижение удельного тарифа при принятом за константу грузообороте, так как расчет осуществляется в одном и том же периоде, возможно при изменении прибыльной части тарифной выручки или ее затратной части. Проанализировав структуры тарифной выручки, прибыли и себестоимости, в нее включаемых, можно отметить, что имеется возможность для регулирующего воздействия на уровень тарифа через его структурные компоненты. В работе предложены направления действий по оптимизации тарифа, которые позволят способствовать приведению его в соответствие с динамикой развития экономической ситуации в отрасли. С точки зрения затрат предусматривается снижение потребляемой электроэнергии и экономия средств на оплате труда путем приведения производительности труда в соответствие с уровнем предшествующего периода. Реализация рекомендуемых мероприятий в расчете прибыльной части должна состоять в отказе от планируемого уровня ожидаемой прибыли и перехода к ее нормированию на уровне 40 % от создаваемой предприятием себестоимости.

скачать реферат Учет расчетов по оплате труда

Это должно быть зафиксировано в коллективно- договорных решениях и неукоснительно выполняться всеми сторонами, подписавшими соглашение. Решать такую задачу можно только на основе выхода и социально-экономического кризиса и повышения эффективности производства. В настоящее время поднимается вопрос о соотношении и взаимодействии роста заработной платы и инфляции. И на утверждение о необходимости реального роста заработной платы часто приводится, что это может привести к дальнейшему росту инфляции, но инфляция порождается не столько массой денег в обращении, сколько повсеместным падением производства. Реальная борьба с инфляцией может быть только на основе подъема экономики, общественного производства. Устранение большой дифференциации в области труда по категориям работников, предприятиям - второй шаг на пути преодоления кризиса заработной платы и восстановлению второй ее важнейшей функции - стимулирования ( эффективности использования) рабочей силы. Необходимо преодолеть усиливающуюся дифференциацию в оплате труда путем установления и поддержания рациональных пропорций в соответствии оплаты простого и сложного труда, труда требующего уровня квалификации.

скачать реферат Оплата труда и стимулирование в современных условиях хозяйствования на примере ООО Кантон

Система подразумевает также участие в риске потерпеть убытки, т.к. на фирму действует множество внешних, не поддающихся контролю, факторов. Система распределения доходов предусматривает, что премиальные выплаты зависят от таких показателей, как производительность, качество, экономия материалов, надежность работы. В результате работник может чувствовать тесную взаимосвязь между результатами своей работы и величиной прибыли. Первая система оказывает позитивное влияние на привлечение работников, а вторая в большей степени воздействует на стимулирование повышения производительности, качества, сокращение издержек. Налицо преимущество системы участия в доходах. Итак, можно заключить: недостатки действующей системы оплаты обусловлены индивидуальными ее характеристиками. Их преодоление означает не что иное, как коренное изменение самой системы. 3.2 Совершенствование оплаты труда и стимулирования на предприятии. Учитывая все недостатки организации оплаты труда необходимо восстановить основные функции заработной платы: - воспроизводственную, - стимулирующую - и регулирующую.

Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы
скачать реферат Финансирование железнодорожного транспорта на примере Тюменского отделения дороги

По элементу “Затраты на оплату труда” отражают расходы на оплату труда основного производственного персонала предприятия, а также затраты на оплату труда на состоящих в штате предприятия работников, занятых в эксплуатационной деятельности. По элементу “Отчисления на социальные нужды” отражают обязательные отчисления на государственное социальное страхование, в пенсионный фонд, государственный фонд занятости населения, на медицинское страхование работников. В затратах на материалы учитывают стоимость покупных материалов, используемых в процессе производства продукции (работ, услуг), на содержание и ремонт подвижного состава, постоянных устройств, оборудования, зданий и сооружений, а также стоимость запасных частей для ремонта подвижного состава и других машин и оборудования, элементов верхнего строения пути, износ спецодежды и малоценных предметов и др. В затратах на топливо отражают стоимость приобретенного топлива всех видов, расходуемого на тягу поездов, отопление зданий и другие технологические цели. В затратах на энергию учитывают стоимость всех видов покупной энергии (электрической, тепловой, сжатого воздуха и др.), расходуемой на передвижение поездов с электрической тягой и электросекций, на технологические, энергетические, осветительные и другие производственные нужды предприятия.

скачать реферат Учет труда и заработной платы на ООО "Автомобили Баварии"

Они необходимы не только для учета использования рабочего времени всех категорий работающих, но и для контроля за соблюдением рабочими и служащими установленного режима рабочего времени, расчетов с ними по заработной плате и получения данных об отработанном времени. Табель составляется в одном экземпляре табельщиком или мастером, или лицом на это уполномоченным, и передается в расчетный отдел бухгалтерии два раза в месяц: для корректировки суммы выплаты за первую половину месяца (аванса) и для расчета заработной платы за месяц. Учет явок на работу и использования рабочего времени, осуществляется в табеле методом сплошной регистрации, т.е. отметки всех явившихся, не явившихся, опозданий и т.п., или путем регистрации только отклонений (неявок, опозданий и т.п.) На предприятиях применяются две формы табеля учета использования рабочего времени – № Т-12 и Т-13. В форме № Т-12 отражается не только учет использования рабочего времени, но и расчет заработной платы, в форме № Т-13 – учет использования рабочего времени без расчета заработной платы. 1.3 Фонд оплаты труда и контроль его расходования В состав расходов на оплату труда включаются все расходы предприятия на оплату труда, независимо от источника их финансирования, в том числе суммы, начисленные работникам в соответствии с законодательством за непроработанное время, в течение которого за ним сохраняется заработная плата, а также стимулирующие и компенсирующие выплаты, премии и единовременные поощрительные выплаты, а также выплаты на питание, жилье, топливо, носящие регулярный характер.

скачать реферат Система оплаты труда на предприятии

В условиях перехода к рынку заработная плата продолжает оставаться основной частью доходов работников, но удельный вес ее постепенно снижается. Доля оплаты труда во всех денежных доходах в 2005 году по сравнению с 1990 годом сократилась на 12,9 пункта и составила 63,2 %, а доходов от предпринимательской деятельности увеличилась на 9,2 пункта и составила 11,7 %, что говорит о развитии рынка и расширении предпринимательства. В современных условиях предприятия, независимо от организационно-правовых форм, самостоятельно определяют формы и системы оплаты труда. Однако пока еще отсутствуют эффективно функционирующие рыночные механизмы, под воздействием которых складываются оптимальные пропорции в заработной плате в соответствии со сложностью выполняемого труда и профессионально-квалификационными характеристиками работников. Поэтому государство осуществляет регулирование оплаты труда путем законодательного установления и изменения минимального размера оплаты труда, налогового регулировании доходов физических лиц, установления районных коэффициентов и процентов (северных) надбавок, установления государственных гарантий по оплате труда.

скачать реферат Трудовые ресурсы предприятия

Текучесть рабочих играет большую роль в деятельности предприятия. Коэффициенты постоянства и стабильности кадров отражают уровень оплаты труда и удовлетворенность работников условиями труда, трудовыми и социальными льготами. БЕСТАРИФНАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА В условиях оплаты труда по тарифам и окладам сложно избавиться от уравниловки, преодолеть противоречие между интересами отдельного работника и всего коллектива. В качестве возможного варианта совершенствования организации и стимулирования труда рассмотрим бестарифную систему оплаты труда, которая нашла применение на многих предприятиях в условиях перехода к рыночным условиям хозяйствования. Такая система применяется, как правило, на малых предприятиях, в обществах с ограниченной ответственностью. По данной системе зарплата всех работников предприятия от директора до рабочего представляет собой долю работника в фонде оплаты труда (ФОТ), или всего предприятия, или отдельного подразделения. В этих условиях фактическая величина заработной платы каждого работника зависит от ряда факторов: • квалификационного уровня работника; • коэффициента трудового участия (КТУ); • фактически отработанного времени.

скачать реферат Формирование фонда заработной платы в организации

Это связано: - с увеличением выпуска продукции за счет увеличения количества заказов; - расширением ассортимента выпускаемой продукции. Кроме шкафов-купе и книжных стеллажей ООО «Азбука уюта» освоило выпуск компьютерных столов и кроватей. Несмотря на рост прибыли, в 2007г. наблюдается снижение уровня рентабельности производства. Так, если в 2005г. предприятие на один рубль затрат получало 11 копеек прибыли, то в 2007г. – только 7,4 копейки. Это обусловлено превышением темпов роста затрат над темпами роста прибыли. 2.2Анализ формирования фонда оплаты труда в ООО «Азбука уюта» Организация оплаты труда включает: Формирование ФОТ (фонда оплаты труда). Нормирование труда. Установление тарифной системы. Определение формы и системы оплаты труда. Организация оплаты труда производится на основании : - законодательных и других нормативных актов; - трудовых договоров. Государство осуществляет регулирование оплаты труда путем установления минимальной заработной платы. Учет рабочего времени в ООО «Азбуке уюта» осуществляется табельным учетом.

Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
скачать реферат Кадры, производительность труда и оплата труда на предприятии

Очень важно всегда иметь под рукой данные анализа за 2-3 предшествующих периода и выявить, какие резервы были использованы и что не удалось решить. Предприятию необходимо также проводить расчеты влияния основных факторов на изменение изучаемых показателей. Так, следует установить, как повлияли на динамику расходов по оплате труда изменения численности работников и их среднемесячной заработной платы, а также доли отдельных структурных единиц в совокупных расходах на оплату труда в целом по предприятию и т. д. При анализе систем оплаты труда нужно установить, какие из них и как влияют на конечные результаты деятельности структурных единиц и предприятия в целом, как усилить воздействие на конкурентоспособность продукции, какие меры осуществлять по повышению реальной заработной платы. Каждое предприятие испытывает сегодня международную конкуренцию. Поэтому ему необходимо укреплять свое положение не за счет снижения и без того невысокой оплаты труда, а путем повышения производительности труда, определяемой трудовыми затратами на единицу продукции.

скачать реферат Анализ среды бизнеса АО Сибнефтепровод

Именно поэтому необходимо найти пути повышения эффективности деятельности предприятия в направлении оптимизации ценовой политики. Снижение тарифной выручки, что неизменно влечет снижение удельного тарифа при принятом за константу грузообороте, так как расчет осуществляется в одном и том же периоде, возможно при изменении прибыльной части тарифной выручки или ее затратной части. Проанализировав структуры тарифной выручки, прибыли и себестоимости, в нее включаемых, можно отметить, что имеется возможность для регулирующего воздействия на уровень тарифа через его структурные компоненты. В работе предложены направления действий по оптимизации тарифа, которые позволят способствовать приведению его в соответствие с динамикой развития экономической ситуации в отрасли. С точки зрения затрат предусматривается снижение потребляемой электроэнергии и экономия средств на оплате труда путем приведения производительности труда в соответствие с уровнем предшествующего периода. Реализация рекомендуемых мероприятий в расчете прибыльной части должна состоять в отказе от планируемого уровня ожидаемой прибыли и перехода к ее нормированию на уровне 40 % от создаваемой предприятием себестоимости.

скачать реферат Оплата труда

Введение натуральной формы оплаты труда позволяет им сэкономить немалые средства и решить ряд проблем, которые ставит рыночная экономика. Сразу снимается проблема, связанная с поиском денег для оплаты труда. Не нужно спешить с обновлением производства и ассортимента выпускаемой продукции, заниматься маркетингом, беспокоиться о повышении рентабельности, тратиться на рекламу, заключать договоры с торговыми организациями, загружать транспорт предприятия. Открываются "перспективы" сократить расходы на НДС. Уходит головная боль с уплатой налогов в бюджеты всех уровней. Если пойти дальше по пути экономии, то можно отпустить работников многих подразделений, в услугах которых при натуральной оплате труда уже не нуждается предприятие, в неоплачиваемый отпуск. Практика неденежных выплат не только ущемляет право людей использовать заработанные деньги по своему усмотрению, но и прямо сказывается на благополучии работника и его семьи. Ведь получаемые вместо зарплаты товары, чтобы как-то содержать семью, нужно продать. Порой это сделать совсем не просто. Тем более, невозможно реализовать продукцию по приемлемым ценам.

скачать реферат Анализ производственно-хозяйственной деятельности ОАО "институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ" ЗА 1997 ГОД

В чистом виде третий вариант совершенствования организации заработной платы, может применяться достаточно редко, однако он может эффективно дополнять первые два. Перестройка организации заработной платы в соответствии с требованиями рыночной экономики не снимает необходимости решения задач, стоящих перед системой заработной платы: повышение материальной заинтересованности каждого в выявлении и использовании резервов эффективности своего труда, исключения возможностей получения не заработанных денег; устранения случаев уравнительности в оплате труда, достижения прямой зависимости заработной платы всех работников от индивидуальных и коллективных результатов труда; улучшения соотношений в оплате труда работников различной категории и профессионально-квалификационных групп с учетом сложности выполняемых работ, условий труда, сложившихся приоритетов в оплате труда работников, учитывающих дефицитность тех или иных профессий, влияние различных групп работающих на достижение высоких конечных результатов и конкурентоспособность производства. 2.2.2 Механизм организации системы оплаты труда в ОАО «Институт ЮжНИИгипрогаз» Практический опыт работы ОАО «ЮжНИИгипрогаз» свидетельствует о том, что оплата труда всех категорий работников предприятия зависит от выполнения условий контрактов, заключенных ОАО с заказчиками.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.