телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Товары для животных -30% Книги -30%

все разделыраздел:Психология, Общение, Человекподраздел:Психология, Общение, Человек

Креативность и ее диагностика

найти похожие
найти еще

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Обдарованість вивчалась і досліджувалась тисячами вчених, але актуальності своєї дана проблема не втратила і до нашого часу, оскільки її складність не дозволила дослідникам цю проблему вичерпати. Першовитоки вчення цього явища губляться у сивій давнині. Однією з перших спеціалізованих психологічних праць у європейській традиції в даній галузі можна вважати книгу іспанського лікаря Хуана Уарте (1529 – 1592) “Дослідження здібностей до наук”, яка побачила світ у 1575 році. В цій роботі Хуан Уарте порушив чотири основних питання: “.які види обдарування є притаманними людському роду . які мистецтва і науки відповідають кожному обдаруванню, зокрема . за якими ознаками можна упізнати відповідне обдарування”. Німецький вчений-енциклопедист Крістіан Вольф (1679 – 1754) пов’язував поняття про здібності з ідеєю спонтанної активності душі, розглядаючи у єдиному контексті те, що сучасні психологи відносять до здібностей та мотивів. Історія розвитку досліджень і практики навчання обдарованих і талановитих дітей у вітчизняній психології охопила всю систему проблем і завдань, які вивчаються у наші дні. Причому, на початковому дореволюційному і першому післявоєнному етапах, ці дослідження були включені в систему міжнародних і європейських досліджень. Проте, психолого-педологічні дослідження були “закриті” разом з наукою педологією в 1936 році видатною постановою “Про педологічні перекручення в системі Наркомпросу”. Однак, ні одна постанова не може повністю зупинити рух науки. У вітчизняній літературі з психології широко відомі праці В.М. Теплова, А.Г. Ковальова, В.Н. Мясіщева, Н.С. Лейтеса та інших, присвячені вивченню і дослідженню різних аспектів проблеми обдарованості. В 60-70 – ті роки психологами були проведені дослідження, які дозволили, отримати багатий матеріал з проблем психологій творчості, запальних і спеціальних здібностей, психології і психофізології індивідуальних відмінностей творчого розвитку особистості на різних етапах її становлення. 80 – ті роки - відбувається практичне використання знань про природу обдарованості, психологічних законів і засобів стимулювання творчості для вдосконалення змісту і методів навчання обдарованих дітей. В США вже в 50-60 роках була розпочата розробка дорогоцінних програм, призначених забезпечити повноцінний розвиток творчого потенціалу обдарованої дитини, розроблені програми у галузі диференційованого навчання (Д. Гільфорд, П. Торранс, К. Тейлор, Л. Термен, С. Майлз та ін). В 70- ті роки психологічні дослідження ще більше перемістились в галузь освіти, що в подальшому дало відчутні результати. Однак, до цих змін пройшов чималий час. Явище обдарованості. У поглядах різних вчених, зокрема психологів, на дане явище обдарованості є чимало розбіжностей. Так, за Б.М. Тепловим, “обдарованість . якісно своєрідне поєднання здібностей, від якого залежить можливість досягнення більшого чи меншого успіху у виконанні тієї чи іншої діяльності.” В.Д. Шадриков виділяє спеціальну обдарованість та обдарованість загальну: “. спеціальна обдарованість – якісно своєрідне поєднання здібностей, яке створює можливість успіху в діяльності, загальна обдарованість – обдарованість до широкого кола діяльностей чи якісно своєрідне поєднання здібностей від яких залежить успішність різних діяльностей”.

З креативністю пов’язані дві особистісні риси: інтенсивність пошукової мотивації і чутливість до побічних утворень, які виникають під час мислительного процесу. Пономарьов розглядає творчий акт як включений в контекст інтелектуальної діяльності за схемою: 1 етап – постановка проблеми, активне усвідомлення; 2 етап – етап рішення (несвідоме); 3 етап – відбір і перевірка рішення – тут знову активізується свідоме. Якщо мислення першопочатково логічне, тобто доцільне, то творчий продукт може з’явитися лише в якості побічного. Але цей варіант процесу є лише одним із можливих. Таким чином, творчість спонтанна, непланована; недоцільна, мимовільна, ірраціональна, не піддається (в момент творчого акту) регуляції зі сторони свідомості. В основі творчості лежить глобальна ірраціональна мотивація відчуження людини від світу, яка спрямовується тенденцією до подолання, функціонує за типом “позитивного зворотного зв’язку”: творчий продукт перетворює процес в переслідування за горизонтом. Психічне життя – це процес зміни двох форм внутрішньої і зовнішньої активності: творчості і діяльності. Локально в повсякденному житті домінує процес діяльності: ми ставимо мету, досягаємо її або не досягаємо, але здається, що цей процес вічний. Глобально ж в житті людини перемагає якщо не творчість, яка пробуджується епізодично, то процес дезадаптації: біологічна смерть припиняє будь-яку діяльність. Мабуть, щоб творити, потрібно засвоїти зразок активності творчої людини, шляхом наслідування вий ти на новий рівень оволодіння культурою і направитись самостійно далі. Для творчості необхідні власні пізнавальні зусилля. Але, якщо немає сил, зразки адаптивної поведінки дискредитовані, а до творчості людина не підготовлена (зразків такої поведінки в її оточенні не було), вона зривається в прірву руйнування. Творчість, як і руйнування, амотивна, спонтанна, безкорисна. Це не цілеспрямована діяльність, а спонтанний вияв людської сутності. Але і творчість, і руйнування мають певну соціально-культурну оболонку, так як людина і руйнує, і творить не в природному, а в соціокультурному середовищі. Однак, засоби і результати процесів творення і руйнування протилежні. Головне в творчості не зовнішня активність, а внутрішня – акт створення “ідеалу”, образу світу. Зовнішня активність є лише експлікація продуктів внутрішнього акту. Виділяючи ознаки творчого акту, практично всі дослідники творчості і самі творці підкреслювали його безсвідомість, спонтанність, не контрольованість волею і розумом, а також зміненість станів свідомості. Наприклад, М. Арнаудов підкреслює, що багато поетів і художників наголошували на безсвідомій активності духу в творчому процесі. Можна навести деякі найбільш характерні вислови А. де Віньї: “Я свою книгу не роблю, а вона сама робиться. Вона дозріває і росте в моїй голові як великий плід”; В. Гюго: “Бог диктував, а я писав”; блаженний Августин: “Я не сам думаю, а мої думки думають за мене”; Мікеланджело: “Якщо мій важкий молот надає твердим скелям то один, то інший вигляд, то його приводить в рух рука, яка тримає його, спрямовує і керує ним: він діє під тиском побічної сили” – і так далі.

З його точки зору, максимально сприятливе для розвитку креативності соціально і політично нестабільне середовище. Серед численних фактів, що підтверджують найважливішу роль сімейно- батьківських відсин, є і такі: 1. Великі шанси проявити творчі здібності має, як правило, старший або єдиний син у сім'ї. 2. Менше шансів проявити творчі здібності в дітей, що ідентифікують себе з батьками (батьком). Навпаки, якщо дитина ототожнює себе з «ідеальним героєм», то шансів стати креативною у неї більше. Цей факт пояснюється тим, що в більшості дітей батьки - «середні», нетворчі люди, ідентифікація з ними призводить до формування в дітей нетворчої поведінки. 3. Частіше творчі діти з'являються в сім'ях, де батько значно старший за матір. 4. Рання смерть батьків призводить до відсутності зразка поведінки і її обмеження в дитинстві. Ця подія характерна для життя як значних політиків, вчених, так і злочинців і психічно хворих. 5. Сприятлива для розвитку креативності підвищена увага до здібностей дитини, ситуація, коли її талант стає організуючим початком у сім'ї. Отже, сімейне середовище, де, з одного боку, є увага до дитини, а з іншого боку, де до неї подаються різноманітні, неузгоджені вимоги, де малий зовнішній контроль за поведінкою, де є творчі члени сім'ї і схвалюється нестереотипна поведінка, призводить до розвитку креативності в дитини. Розвиток креативності, можливо, йде за такою схемою: на основі загальної обдарованості під впливом мікросередовища й імітації формується система мотивів і особистісних властивостей (нонконформізм, незалежність, мотивація самоактуалізації), і загальна обдарованість перетворюється в актуальну креативність (синтез обдарованості і визначеної структури особистості). Виникає питання: коли відбувається формування цих особистісних властивостей? До трьох років у дитини, за даними Д. Б. Эльконіна , з'являється потреба діяти як дорослий, «зрівнятися з дорослим» (Е. В. Субботський ). У дітей з'являється «потреба в компенсації» і розвиваються механізми безкорисливої імітації діяльності дорослого. Спроби наслідувати трудові дії дорослого починають спостерігатися з кінця 2-го по 4-й рік життя. Швидше за все, саме в цей час дитина максимально сенситивна до розвитку творчих здібностей через імітацію. У ході соціалізації встановлюються дуже специфічні відношення між творчою особистістю і соціальним середовищем . Проте безсумнівно: середовище грає виняткову роль у формуванні і прояві творчої особистості. Залишається відкритим питання: який вплив – позитивний чи негативний - має середовище на розвиток креативності. Якщо розділяти точку зору, що креативність властива кожній людині, а оточуючі впливи, заборони, «табу», соціальні шаблони тільки блокують її прояв, можна трактувати «вплив» нерегламентированності поведінки як відсутність усякого впливу. І на цій основі розвиток креативності в пізньому віці виступає як шлях звільнення творчого потенціалу від «затискачів», придбаних у ранньому дитинстві. Але якщо думати, що вплив середовища позитивний і для розвитку креативності цілком необхідно підкріплення загальної обдарованості визначеним оточуючим впливом, то ідентифікація й імітація креативному зразку, демократичний, але емоційно неврівноважений стиль відносин у сім'ї виступають як формуючі впливи.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Причины болезней и истоки здоровья

Нарушение ролевого развития происходит вследствие: Pперескакивания на другие ролевые уровни, минуя промежуточные; Pнеизменно поступательного направления развития; Pзастоя развития; Pрегрессии, т.Pе. частичного или полного отхода с уже достигнутых ролевых уровней. Ролевые конфликты развиваются в рамках одной роли, разных ролей, внутри человека (интраперсонально), между разными людьми (интерперсонально). В диагностике подобных состояний основное значение имеет психодрама. Концепция Аммона Динамическая психиатрия Аммона рассматривает личность как сложное многоуровневое структурное образование, выделяя первичные нейрофизиологические и биологические функции организма; центральные бессознательные функции, такие, как агрессия, страх, сексуальность, креативность, нарциссизм и т.Pд.; вторичные сознательные функции, которые определяют содержание способностей и навыков человека. Аммон выдвигает концепцию формирования целостной личности интегрированной Я-идентичности и рассматривает процесс развития как процесс преобразования Я-идентичности

скачать реферат «Ранний старт» в творчестве и порождаемые им вопросы

Если бы слой отдыхающих в течение всей своей жизни, никогда и нигде не работающих вполне трудоспособных людей, презирающих труд вообще и тех, кто трудится, был бы значителен и постоянно увеличивался, общество остановилось бы в своем развитии, прервалась бы связь времен. Феномен раннего старта интересен не только в социально-экономическом отношении, но и в аспекте диагностики возможностей человека, его творческого потенциала, предпосылок оптимальной деятельности в будущем. Осмысление проблем раннего старта необходимо предполагает объективное определение реального места детского возраста в становлении личности, формировании и развитии интеллекта, утверждении креативности. Посмотрим, как оценивались возможности раннего детства в историкопедагогической ретроспективе. Как известно, педагогическая система Платона объединяла идеи спартанского и афинского воспитания. В соответствии с этой системой дети с 3 до 6 лет под руководством назначенных государством воспитательниц занимаются на площадках играми. Конечно, нет никаких оснований умалить воспитательные, развивающие, обучающие возможности игры.

Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами
Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)
 Исцеление человека

Он богата своим перечнем профессиональных качеств медика (владение диагностикой, лечением, умением работать с ЭКГ, "читать" анализы и рентгенограммы, знать сопряженный опыт в смежных специальностях от инфекционных болезней до хирургии и онкологии и т.д.). Но, опять-таки, цитирую: "Врач общей практики должен обладать и (т.е. в конце перечня, гдето "на щ") определенными личностными чертами, среди которых сдержанность, способность к диалогу, сопереживанию, уступчивости и активно-конкурирующему поведению (? -Ю. А.) ...Кроме того (! - Ю. А.) семейный врач обязан владеть основами медицинской (и только-то? - Ю. А.) психологии, общей и семейной психотерапии...". Я цитировал, в общем-то, детально разработанную, хорошую программу, опирающуюся на международный опыт и опубликованную в солидном издании ("Санкт-Петербургские врачебные ведомости", 1993, No 4). И при всем при том одно из решающих условий целительного воздействия врача на пациента даже не названо: его способность создать такие доверительные отношения, при которых надежда на благоприятный ход событий вспыхнула бы в сердце больного воистину солнечным протуберанцем и явилась бы основным психоэмоциональным обеспечением его выздоровления

скачать реферат Диагностика общих познавательных способностей

Наконец, при прогнозировании успешности школьного и вузовского обучения многие психологи приходили к выводу о существовании обучаемости как некоторой общей способности к обучению, независимой от интеллекта и креативности. Известно, что корреляции креативности и академической успеваемости очень малы, а личностные качества "идеального отличника" и "творческого человека", по данным эмпирических исследований, полярны. Корреляции между уровнем общего интеллекта и академической успешностью имеют большой разброс и зависят от методики диагностики интеллекта, особенностей выборки и т.д. (V < r < 0,80). Правда, Д.Кеттелу не удалось выявить с помощью факторного анализа общую обучаемость как способность, аналогичную общему интеллекту. Он коррелировал величины прироста выполнения качественно различных навыков после тренировки. Однако отрицательный результат не помешал ему использовать в своей методике диагностики интеллекта индекс тренируемости наравне с коэффициентом общего интеллекта. Индекс тренируемости равен разности результатов выполнения первой и второй частей теста, которые аналогичны. Включая в структуру общих способностей интеллект, креативность и обучаемость, мы основывались на трехкомпонентной модели когнитивного процесса.

 Исцеление человека

Таковы субъективно выраженные, но совершенно объективные по существу суждения о требованиях, которые высокий долг врачевания предъявляет личности целителя. Обращены они, прежде всего, к тем, кто либо еще только решает построение свей грядущей судьбы, либо еще не закоснел, не обезжизнел в каменеющем цементе мертвенной, античеловеческой системы так называемого "здравоохранения". И в заключение главы - о парадоксе "лицензирования". Зададимся невероятным допущением: к власти в Минздраве пришли биоэнергеты, специалисты по медитации и тому подобные парапсихологи. Будучи людьми терпимыми и цивилизованными, они согласны с тем, что врачи-антроповетеринары, т.е. специалисты, знающие анатомию и физиологию человека (иначе говоря, его устройства на уровне функционирующей животной тушки), могут быть допущены к лечению людей после сдачи дополнительных экзаменов на способность к биополевой диагностике и на умение корректировать энергетическую оболочку человека, ибо какая же может быть выдана лицензия на работу без этого, первоочередного для врачевателя качества?.

скачать реферат Развитие творческих способностей в дошкольном возрасте

Объектом исследования данной курсовой работы является педагогический процесс, а именно процесс развития творческих способностей в дошкольном возрасте. Цель данного исследования - изучение проблемы развития креативных способностей дошкольников, а именно тех её аспектов, знание которых необходимо для практической деятельности в этом направлении воспитателей детских садов и родителей. В ходе работы мы ставим перед собой следующие задачи: - Выявление основных компонентов творческих способностей на основе анализа литературы. - Определение условий, благоприятных для развития творческих способностей детей. - Определение основных направлений н педагогических задач по развитию креативных способностей в дошкольном возрасте. - Определение эффективности работы традиционных методик дошкольного воспитания в отношении развития творческих способностей детей. - Выявление эффективности форм, методов н прижимов развития креативных способностей на основе анализа и обобщения передового педагогического опыта. В данной курсовой работе мы применили следующие методы научно- педагогического исследования. 1. Изучение, анализ и обобщение литературных источников по данной теме. 2. Диагностика творческих способностей детей. 3. Изучение и обобщение педагогического опыта по развитию творческих способностей детей.

скачать реферат Половая дифференциация: мышление

Он коррелировал величины прироста выполнения качественно различных навыков после тренировки. Однако отрицательный результат не помешал ему использовать в своей методике диагностики интеллекта индекс тренируемости наравне с коэффициентом общего интеллекта. Индекс тренируемости равен разности результатов выполнения первой и второй частей теста, которые аналогичны. Включая в структуру общих способностей интеллект, креативность и обучаемость, мы основывались на трехкомпонентной модели когнитивного процесса. Любой когнитивный акт должен включать в себя приобретение, применение и преобразование когнитивного опыта. Способность, ответственную за приобретение опыта, можно отождествить с обучаемостью, продуктивность применения опыта определяется общим интеллектом, преобразование опыта связано с креативностью. 3. Половые психофизиологические различия и интеллектуальные функции «В одном вопросе мужчины и женщины безусловно согласны между собой: и те и другие не доверяют женщинам» Г. Менкен. Всякое мышление исходит из понятий средней общности и развивается из них по двум направлениям, с одной стороны оно стремится к понятиям все высшей абстрактности, обнимающих все большую совокупность вещей и в силу этого охватывающих все шире и шире области действительности, с другой стороны, оно направляется к пункту пресечения понятий, – к конкретному единичному комплексу, к индивидууму к тому, чего мы, в сфере нашего мышления, в состоянии достигнуть только путем бесконечного числа ограничивающих определений, путем присоединения к высшему, общему понятию "вещи" или "чего-то" бесчисленного количества специфических, дифференцированных моментов.

скачать реферат Побудительные основания социальной креативности личности (на материале социономических профессий)

Подробно описываются методологические и исследовательские принципы, являющиеся основанием для диагностики социальной креативности. Теоретический анализ выявляет, что ряд мотивационных тенденций личности (самоактуализация, мотивация достижений, направленность, личностные ценности) выступают как побудительный компонент креативности, который конкретизируется для её специфических видов. В итоге обосновываются исследовательские предположения (гипотезы) и в соответствии с целями и гипотезами ставятся задачи эмпирического исследования. В третьей главе «Взаимосвязь социальной креативности с побудительными основаниями личности (личностными ценностями, направленностью, тенденциями к достижениям и к самоактуализации)» представлена краткая характеристика методов исследования, конкретных психодиагностических процедур, используемых в эмпирическом исследовании, дано описание выборки и процедуры исследования, представлена разработка диагностического комплекса «Социальная креативность». Проводится анализ и интерпретация данных, полученных в результате исследования взаимосвязи социальной креативности с личностными ценностями, направленностью и тенденциями к достижениям и самоактуализации.

скачать реферат Креативный менеджмент - проблема активизации творческого потенциала коллектива

Оптимальным методом диагностического мониторинга креативности управленцев в процессе профессиональной подготовки является стандартизированный тест-опросник, измеряющий наиболее значимые для управленческой деятельности факторы креативности и учитывающий специфику профессиональной деятельности субъектов управления. Стандартизированные тесты-опросники, применяемые для диагностики креативности в процессе профессиональной подготовки управленцев в настоящее время, не учитывают особенности профессиональной деятельности управленцев, что свидетельствует о необходимости разработки новых стандартизированных тестов-опросников, учитывающих специфику управленческой деятельности. Весьма важными дополнительными требованиями к методам и методикам диагностики креативности управленцев являются: профессиональность и краткость, непрозрачность для испытуемых, учет особенностей профессиональной деятельности управленцев, учет личностных факторов креативности, наиболее значимых для управленческой деятельности, и др. Поскольку в процессе диагностики креативности управленцев на различных этапах профессиональной подготовки необходимо учитывать психологический и социальный возраст испытуемых, уровень их профессиональных знаний в области управления, опыт управленческой деятельности, существует необходимость разработки разнообразных стандартизированных тестов-опросников, предназначенных для диагностики креативности управленцев на различных этапах профессиональной подготовки.

Каталка-мотоцикл "МХ".
Новая каталка-мотоцикл "МХ" впечатлит вашего малыша. Он сможет почувствовать себя настоящим байкером, ведь эта каталка не просто
2899 руб
Раздел: Каталки
Крем для младенцев "Weleda" для защиты кожи в области пеленания (с календулой), 75 мл.
Крем для младенцев для защиты кожи в области пеленания от WELEDA с экстрактом Календулы лекарственной и Ромашки аптечной эффективно
476 руб
Раздел: Крем детский
Набор текстовыделителей "Frixion Light", 3 цвета, 1-3 мм.
Набор текстовыделителей в прозрачной упаковке. Заправлены термочувствительными чернилами, которые при необходимости можно удалить.
304 руб
Раздел: Текстовыделители
скачать реферат Управление медицинским персоналом

Задачи, решаемые социометрическими исследованиями, разнообразны, в том числе: обучение, развитие конкретных навыков; творческое развитие личности; тренинг спонтанности и других навыков общения; средства диагностики; тренинг креативности; групповой подбор кадров, отбор и прогнозирование адаптации кандидатов, ситуативное нормирование качества отбора, введение новых членов и т. д. Существуют отдельные принципы групповой «терапии», которые едины для социометрии, по отношению к кому бы эти принципы не применялись, — одному человеку или группе. Социометрия позволяет не только провести границы между ситуациями и сферами, но и позволяет наладить взаимно приемлемую дистанцию между людьми и группами, что в деловой организации реализуется как разграничение компетенции, сфер влияния между подразделениями и работниками. Проводя социометрическое исследование необходимо учитывать контакт с группой и оставаться независимым в своих оценках. Важно учитывать, что у каждого члена группы есть понятие человеческого «я» и профессионального «я», которые тесно переплетаются между собой31.

скачать реферат Психологические особенности творческой личности

Таким образом, методики диагностики творческих способностей предназначены, в первую очередь, для фактического определения креативных личностей в конкретной выборке на момент тестирования. Огромное количество периодически возникающих нестандартных проблем, с одной стороны, и вечное стремление человека к инновациям, с другой, объясняют многочисленные разработки методов активизации творческого мышления. Данные методы можно сгруппировать по следующим основаниям: А. Методы, направленные на организацию креативной среды. К этой группе относятся: Мозговой штурм – это групповой метод творческой деятельности при отсутствии всяких критериев оценки и направлений поиска идей. Он делится на этапы: спонтанная генерация любых идей (обычно 60 – 80 идей за 40 мин); экспертиза идей (отбор 1– 2 наиболее удачных). Основной недостаток метода – малая производительность при больших затратах времени. Б. Методы оптимизации накопления и структурирования знаний о проблеме. К данной группе относятся различные структурные схемы сбора и анализа предварительной информации, построения гипотез, проверки интуитивных идей. Например ТРИЗ – теория решения изобретательских задач.

скачать реферат Развитие творческих способностей младших школьников в процессе трудового обучения

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ТРУДА 1.1 Понятие творческих способностей и подходы к их развитию в психолого-педагогической литературе 1.2 Развитие творческих способностей младших школьников в процессе трудового обучения ГЛАВА 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ТРУДА 2.1 Диагностика творческих способностей 2.2. Формирующий этап и его результаты Заключение Библиография Приложение 1 ВВЕДЕНИЕ В курсовой работе рассматриваются вопросы развития творческих способностей младших школьников на уроках труда. Актуальность данной темы объяснятся следующими положениями. Во-первых, основная цель образования заключается в том, чтобы готовить подрастающее поколение к будущему, к появлению новых возможностей, которые предоставляет жизнь. С нашей точки зрения, той способностью, которая позволяет эффективно реализовать эту цель, является творческое мышление, креативность. , Во-вторых, мы живем в век информации; в обществе произошли бурные изменения, осуществившиеся за относительно короткий срок.

скачать реферат Смена деятельности как средство оптимизации функционального состояния

Возможно, именно поэтому экстравертированные, общительные испытуемые более склонны считать и саму профессию, и идеального профессионала человеком активным, общительным, достаточно импульсивным. В то же время вожатые обладающие скорее интравертированными чертами, более склонны оценивать идеального профессионала как человека уравновешенного, спокойного, с устойчивыми эмоциональными реакциями. Таким образом, выдвинутая нами эмпирическая гипотеза частично подтвердилась. Мы можем сделать вывод о наличии некоторых различий в образе профессии вожатого в связи с уровнем креативности, однако различия эти проявляются скорее на неосознаваемом уровне. Заключение На основе проведенного исследования можно дать следующие рекомендации в целях оптимизации подготовки будущих вожатых. Во-первых, основываясь на утверждении о том, что креативность не является статичным феноменом и поддается развитию, можно предложить проведение тренингов или занятий, направленных на развитие креативности. Во-вторых, в ходе подготовки будущих вожатых было бы полезно обращать внимание на то, какими чертами должен обладать профессионал. В связи с этим можно предложить проводить диагностику, направленную на профотбор работников.

скачать реферат Детская практическая психология

Квалификационные характеристики, или критерии отбора: превышение стандартного отклонения в 2 раза по одному (любому) тесту; превышение стандартного отклонения в 1,5 раза или более по двум (любым) тестам; для детей из малообеспеченных семей достаточно превышения стандартного отклонения, равного 1 и выше по двум (любым) тестам. Окончательное решение о приеме принимает совет педагогов. Дети, показавшие необходимый квалификационный результат, но не включенные в группу, зачисляются в резервный состав. Они имеют право быть принятыми позже. Разовые обследования (экспресс-диагностика) Оцениваются интеллект, иногда в совокупности с уровнем личностного развития и креативности. Интеллектуальная одарённость определяется тестом Векслера, шкалой Стенфорда-Бине, матрицей Ровенна. Для диагностики специальных способностей можно использовать тест Торренса. Пример: «резервуарная модель» Дж. Гауэна. На основе многих оценочных процедур, т. ч. Результатов группового тестирования, рекомендаций воспитателя, очерчивается круг кандидатов.

Релаксант-капельки "Спираль большая Эврика".
Отлично смотрится на рабочем столе. Успокаивает и помогает восстановить моральное равновесие. Температурный режим эксплуатации: от 0 °C до
343 руб
Раздел: Антистрессы
Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т, 130-315 мм.
Домкрат гидравлический подкатной MIRAX, используется при проведении ремонтно-строительных работ. Эта модель домкрата одна из самых
1865 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
скачать реферат Диагностика и развитие творческих способностей подростков

Гипотеза: Предполагается, что развитие творческого потенциала подростков определяется совокупностью внешних и внутренних условий, где под внешними условиями мы понимаем обогащенную творческую среду, разнообразие и нерегламентированность творческой активности, психологическое сопровождение творческой активности. А под внутренними условиями – открытость подростка новому опыту, осознание ценности и позитивная самооценка личности и творчества, оптимизация личностных характеристик. В соответствии с целью и гипотезой исследования были поставлены следующие задачи: Осуществить теоретический анализ проблемы диагностики творческого потенциала подростков в психологической литературе. Проанализировать представления об условиях их развития. Осуществить анализ подходов к разработке программ развития креативности и творческого потенциала, исследовать и обобщить принципы их построения и систему реализуемых в них психологических условий. Разработать, обосновать и апробировать в работе со школьниками -подростками программу развития их творческого потенциала. Проверить эффективность программы в условиях школы, путем сравнительного изучения подростков.

скачать реферат Половая дифференциация: мышление

Наконец, при прогнозировании успешности школьного и вузовского обучения многие психологи приходили к выводу о существовании обучаемости как некоторой общей способности к обучению, независимой от интеллекта и креативности. Известно, что корреляции креативности и академической успеваемости очень малы, а личностные качества "идеального отличника" и "творческого человека", по данным эмпирических исследований, полярны. Корреляции между уровнем общего интеллекта и академической успешностью имеют большой разброс и зависят от методики диагностики интеллекта, особенностей выборки и т.д. Правда, Д. Кеттелу не удалось выявить с помощью факторного анализа общую обучаемость как способность, аналогичную общему интеллекту. Он коррелировал величины прироста выполнения качественно различных навыков после тренировки. Однако отрицательный результат не помешал ему использовать в своей методике диагностики интеллекта индекс тренируемости наравне с коэффициентом общего интеллекта. Индекс тренируемости равен разности результатов выполнения первой и второй частей теста, которые аналогичны. Включая в структуру общих способностей интеллект, креативность и обучаемость, мы основывались на трехкомпонентной модели когнитивного процесса.

скачать реферат Проблемы творчества и одарённости

Таким образом, понимание творческих способностей Д.Б. Богоявленской и её последователями не совпадает с тем, что в настоящее время рассматривается в качестве общей одарённости (высокий уровень развития способностей). Но оно не совпадает и со второй концепцией, которую представляет «креативность» или «творческая одарённость». В противовес Гилфорду они говорят, что движение мысли в разных направлениях не является результатом его движения вширь, а, наоборот, вглубь. Можно ли развивать одарённость? Конечно! Представленное понимание природы одарённости и наличие адекватной методики её диагностики позволяют непосредственно перейти к построению системы развития творческих способностей и одарённости. Это - прежде всего создание оптимальных условий для проявления и становления творческих возможностей учащихся, что подразумевает в первую очередь снятие ограничений, барьеров, прямо подавляющих творческий рост детей. Поэтому обязательным моментом программы является требование гибкости в её организации, допускающей изменения по параметрам темпа, объёма и предметного содержания учебной программы.

скачать реферат Профессиональные и личностные качества телефонных консультантов

Шкалы познавательных потребностей и креативности составляют блок отношения к познанию. По шкале познавательных потребностей – 4,95 б. Низкий уровень выраженности стремления к приобретению знаний об окружающем мире испытуемые в процессе обследования объясняли высокой степенью социальной занятости. Зато они стремятся к познанию себя, других людей, стараются принять участие в учебных тренингах. Судя по ответам на вопросы составленной нами анкеты, называют те направления, которые помогли бы развитию их профессионализма в работе на ТД. Шкала креативности имеет слабое отклонение в сторону повышения баллов (7,5), что характеризует выраженность творческой направленности консультантов ТД. Применение методики диагностики оперативной оценки самочувствия, активности и настроения позволило определить состояние консультанта на момент заполнения методик, его настроение и степень активности. Значения по всем параметрам превышают средний балл шкалы, равный 4 - самочувствие – 5,5; настроение – 5,72; активность – 5,43. На этом основании можно говорить о благопринятном состоянии и высокой активности испытуемых.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.