телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу

найти похожие
найти еще

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
A alysis of he expe ses of he e erprise be co duc ed I his sec io o u der aki g he rediscou , happe o he fea ures of he ew equipme a d is realized calcula io eco omic еффективности from i roduci g he ew equipme . eed of he i roduci g he sys em контролинга is Mo iva ed by mea s of example of he calcula io маржинальной arrived wo groups goods, a d developme of he budge ary sys em o e erprise.Is i Also brough a alysis possible exceedi g si ua io , bad a d da gerous fac or o u der i ves iga io e erprise. ВСТУП Створюючи передумови повної економічної самостійності, ринок висуває тверді фінансові й економічні вимоги, які орієнтують підприємство на ефективну й рентабельну діяльність. У цій ситуації обов'язковою умовою вдосконалювання методів керування є повне використання внутрішніх можливостей підприємства, тобто ефективної системи внутрішнього обліку й звітності як основи менеджменту. Ефективність менеджменту перебуває в прямій залежності від ступеня вдосконалювання інформаційного забезпечення. Напрямок вдосконалювання останнього можна зв'язувати з організацією переважно нової системи керування економікою на мікрорівні. Контролінг - це принципово нова концепція інформації й керування, що забезпечує підтримку внутрішнього балансу економіки підприємства шляхом формування інформації про витрати й доходи як основи для прийняття оптимальних управлінських рішень. Контролінг як інформаційна система досить широко реалізується закордонними підприємствами й приносить досить відчутні результати. У керуванні економікою українських підприємств дана система не знаходить належного застосування тому, що потреба в ній найчастіше переважає над наявністю знань у цій області. Внаслідок цього, рішення проблем, пов'язаних з організацією й методикою побудови системи контролінга, буде сприяти підвищенню якості менеджменту, а отже, забезпеченню стабільного розвитку бізнесу підприємства. Метою контроллинга є створення необхідних умов для підвищення професійного рівня суб'єктів підприємництва в керуванні ресурсами підприємства в умовах нестабільності як зовнішніх (інтернаціоналізація економіки, загострення конкуренції на внутрішньому й світовому ринках і т.д.), так і внутрішніх (обсяги виробництва, заборгованості по зарплаті, пошук надійних партнерів і постачальників) факторів. Сучасним менеджерам необхідно комплексне бачення системи керування й, зокрема, такого важливого її блоку, як формування інформації про витрати й ресурси підприємства з метою вироблення альтернативних варіантів управлінських рішень по оптимізації прибутку й ін. Знання про контролінг дадуть можливість менеджерам різних рівнів керування розібратися з питаннями організаційної побудови системи контролінга на українських підприємствах. Контролліг (умовний термін - внутрішньогосподарський або управлінський облік) - це принципово нова концепція інформації й керування, що має всі характеристики обліково-аналітичної системи, тому що реалізує окремі елементи не тільки бухгалтерського, але й оперативно-технічного обліку, контролю й планування. Контролінг - це один із блоків системи внутрішнього контролю й одне з найважливіших джерел її інформаційного забезпечення. Від ступеня налагодженості системи внутрішнього контролю залежить довіра до бізнесу господарюючого суб'єкта. РОЗДІЛ 1. КОНТРОЛІНГ, ЯК МЕТОД РЕГУЛЮВАННЯ ВИТРАТ 1.1 Контролінг як методика вдосконалення практичної діяльності підприємства Загальновідомо, що залежно від вирішуваних задач підприємство може бути розглянуте з різних точок зору, наприклад: Як система руху товарно-матеріальних ресурсів; -Як соціально-технологічна система; Як система руху фінансів і т.д. Природно, кожна точка зору народжує свій спосіб обліку і управління на підприємстві.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Финансы

Контрольная функция проявляется в контроле за распределением валового внутреннего продукта по соответствующим фондам и расходованием их по целевому назначению. Одной из важных задач финансового контроля является проверка соблюдения финансового законодательства, своевременного и полного выполнения финансовых обязательств перед бюджетной системой, налоговой службой, банками, а также взаимных обязательств предприятий и организаций по расчетам и платежам. Распределительная и контрольная функции финансов реализуются через финансовый механизм. Он включает совокупность форм финансовых отношений в народном хозяйстве, порядок формирования и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств, методы финансового планирования, формы управления финансами и финансовой системой, финансовое законодательство. 4.PВзаимосвязь финансов с другими категориями Финансы, участвуя в распределении стоимости, тесно связаны и взаимодействуют с такими категориями, как цена, заработная плата, кредит. Чтобы процесс образования и распределения различных форм денежных доходов и накоплений мог начаться, образованная в производстве стоимость должна быть реализована

скачать реферат Пенсии в Украине

Створення недержавних пенсійних фондів потребуватиме певних правових гарантій їх надійності, тобто спроможності відповідати за своїми зобов’язаннями перед учасниками та забезпечувати повну реалізацію пенсійних прав громадян. Першою такою гарантією має стати закріплення на законодавчому рівні правової природи фонду як некомерційної організації. Метою його інвестиційної діяльності має бути не збагачення засновників, а реалізація статутних цілей фонду, тобто фінансування пенсійного забезпечення громадян. Певною гарантією стало б і нормативно-правове регулювання умов та порядку створення недержавних пенсійних фондів: державна реєстрація як самих фондів, так і пенсійних схем, які ними використовуватимуться, а також ліцензування цього виду діяльності. Процедура реєстрації та ліцензування забезпечить реалізацію функцій державного контролю за створенням та діяльністю фондів, що зменшить можливість правопорушень в системі. Слушні й пропозиції економістів щодо необхідності законодавчого закріплення системи економічних нормативів: розміру статутного фонду, норми страхового резервування коштів, мінімального відсотка вкладення активів у державні цінні папери.

Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
 Базовый курс по рынку ценных бумаг

Таким образом, суммарные выплаты акционерных инвестиционных фондов от первоначально полученной прибыли составляют в среднем 47-50%. Бремя такой налоговой политики ложится прежде всего на акционеров фондов. Дискредитируется идея института коллективного инвестирования, состоящая в том, что инвестор, вкладывающий деньги через фонд, и инвестор, осуществляющий вклады самостоятельно, должны быть в равном положении относительно условий налогообложения. Существующая в настоящее время система депозитарного обслуживания акционерных инвестиционных фондов не отвечает требованиям эффективной системы коллективного инвестирования ввиду следующих проблем, связанных с деятельностью депозитариев акционерных инвестиционных фондов: - недостаточное государственное регулирование депозитариев акционерных инвестиционных фондов; - отсутствие контрольных функций депозитариев акционерных инвестиционных фондов. Для эффективной реализации принципов коллективного инвестирования необходимо создать систему специализированных депозитариев, в функции которой должен входить контроль за деятельностью акционерных фондов

скачать реферат Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

Через певні проміжки часу задані величини порівнюють із фактичним станом і визначають, чи потрібно втручання для досягнення бажаного стану, якщо буде потреба здійснюють його. Сервісна функція (забезпечення аналітичною інформацією для прийняття управлінських рішень). Полягає у своєчасному поданні необхідної інформації керівництву для ухвалення рішення по коректуванню стратегії. Забезпечується за допомогою систем планування, нормування, обліку й контролю, орієнтованих на досягнення мети, кінцевого результату діяльності підприємства. Інформація повинна містити задані (нормативні, планові) і фактичні дані, у тому числі про відхилення, що виявляють засобами обліку по підрозділах. Керуюча функція. Полягає в переоцінці стратегії, коректуванню реалізації цілей і зміні цілей. Здійснюється з використанням даних аналізу відхилень, ставок покриття, загальних результатів діяльності для прийняття управлінських рішень. Такі рішення приймаються на всіх рівнях управління організацією, і досить важливим завданням контролінгу є координація цілей різних рівнів, засобів і методів їхньої реалізації, для того щоб забезпечити досягнення кінцевої мети підприємства.

 Путь в страну здоровья

Павлов, которые разрабатывали и вво]дили в медицинскую практику внушение в качестве метода лечения нервных болезней и эффективного приема улучшения состояния больного при других заболеваниях. Внушение это своеобразное привитие психическими средствами различных идей, чувств и ощущений другом) человеку. Если идея преподносится посредством логических доказательств, убеждений, то это не внушение, а разъяснение. Внушение же должно миновать контроль критики! Хорошо по этому поводу сказано в одной из работ В. М. Бехтерева: «В то время как словесное убеждение обыкновенно действует на другое лицо силой своей логики и непреложным доказа]тельством, внушение действует путем непосредственного прививания психических состояний, т. е. идей, чувствований и ощущений, не требуя вообще никаких доказательств и не нуждаясь в логике». Если внушение воздействие одного человека на друго]го, то самовнушение воздействие на самого себя. АТ производятся в тормозном состоянии, которое со]здает для себя сам занимающийся. Делается это путем реали]зации формул самовнушения

скачать реферат Фінансовий контролінг в ТОВ "Добробут"

Вступ 3 Розділ І.Необхідність і основні завдання фінансового контролінгу .5 1.1.Сутність та функції фінансового контролінгу 5 1.2.Система раннього попередження та реагування: основні завдання та порядок організації 13 1.3.Методи фінансового контролінгу .16 Розділ ІІ. Аналіз сильних і слабких місць на ТОВ «Добробут» .23 2.1. Оцінка сильних і слабких місць у фінансовій сфері ТОВ «Добробут» .23 2.2. Необхідність координації різних функціональних блоків на підприємстві ТОВ «Добробут» 32 Розділ ІІІ. Основні проблеми та шляхи вдосконалення організації фінансової діяльності підприємства ТОВ «Добробут» .39 3.1.Зміст та завдання управління фінансами підприємства .39 3.2. Пропозиції щодо вдосконалення організації фінансової діяльності підприємства .44 Висновки 48 Список використаної літератури .50 Вступ Контролінг – концепція економічного управління підприємством, спрямована на виявлення всіх шансів і ризиків, пов'язаних з отриманням прибутку в умовах ринку. Метою постановки системи контролінгу є побудова на підприємстві ефективної системи прийняття, реалізації, контролю та аналізу управлінських рішень.Основними завданнями контролінгу є: оптимізація системи управління організаційною структурою компанії; організація ефективної системи обліку фінансово-господарських операцій і результатів діяльності; впровадження систем планування, бюджетування, контролю й аналізу діяльності; забезпечення мотивації персоналу в підвищенні ефективності роботи компанії; автоматизація систем обліку і управління компанією.

скачать реферат Доходы государственного бюджета Украины

Економічну функцію можна розділити на: - регулюючу функцію; - стимулюючу функцію; Через регулюючу функцію держава впливає на різні сторони діяльності платників. Через стимулюючу функцію держава шляхом диференціації ставок податків, встановлення податкових пільг, податкових канікул, особливого режиму оподаткування у вільних (спеціальних) економічних зонах стимулює зростання виробництва і нагромадження капіталу і підприємницьку активність. 3) Контрольна. Шляхом контролюючої функції оцінюється ефективність кожного податку і податкової системи в цілому. 4) Розподільна. За допомогою даної функції здійснюється формування дохідної частини бюджету з послідуючим перерозподілом коштів і направлення їх на фінансування різноманітних міроприємств пов'язаних з реалізацією функцій держави. 2.3 Бюджет на 2000 рік. Відповідно до п. 4 ст. 85 Конституції України, до повноважень Верховної Ради України належить затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання.

скачать реферат Статистичне вивчення та прогнозування динаміки цін на промислову продукцію

Предметом дослідження є теоретичні, методичні і практичні питанняпрогнозування і моделювання розвитку промисловості для потреб державного регулювання. Об'єктом дослідження є стан і динаміка цін промислової продукції Львівської обл. у галузевому розрізі. Наукова новизна роботи. Найбільш суттєвими науковими результатами дипломної роботи є такі важливі й нові положення: запропоновано комплексний підхід до реалізації регуляторної функції держави на перспективу в прямий і не прямий спосіб за допомогою синтезу методичних принципів нормативного прогнозування – через екзогенне завдання і контроль стану важливіших макроорієнтирів, та пошукового прогнозування – в якості інформативних орієнтирів основних показників розвитку промисловості України в галузевому розрізі; розроблено методику прогнозування динаміки цін в промисловості Львівської області, суть якої полягає в проведенні допрогнозного логічного і кореляційного аналізу між результатами й факторами виробництва; здійсненні економіко-математичних розрахунків з використанням запропонованої модифікації виробничої функції та трендових моделей; проведенні оцінки очікуваних результатів прогнозу через економічний аналіз отриманих негативних й позитивних тенденцій; встановлено, що вибір економіко-математичних моделей для потреб прогнозування розвитку галузей промисловості визначається в першу чергу призначенням та рівнем регулювання.

скачать реферат Господарський механізм

Найважливіше значення для реалізації цієї функції господарського механізму має використання протиріччя між продуктивними силами і виробничими відношеннями, а також основного протиріччя суспільного засобу виробництва. Третя функція господарського механізму - реалізація відношень власності. У межах цієї функції господарському механізму належить вирішальна роль в економічній реалізації власності на засоби виробництва. Здійснення даної функції повинно бути спрямоване на те, щоб відношення власності сприяли розвитку всієї системи продуктивних сил і, насамперед, головної продуктивної сили - людини, безпосереднього робітника. Варто домагатися, щоб у межах тієї або іншої економічної системи існував плюралізм форм власності, щоб різноманітні конкретні форми власності і конкурували, і співробітничали між собою. Четверта важлива функція господарського механізму - усебічний розвиток людини, його потреб (матеріальних і духовних), інтересів, стимулів. Оскільки людина є біосоціальною істотою, то роль господарського механізму складається в розвитку як біологічного, так і соціального аспекту сутності людини.

Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы
Подушка для сидения "Подушка-сидушка про", с "памятью".
С помощью нашей подушки для сидения "с памятью" "Подушка-сидушка про" Вы гарантированно сможете улучшить свою осанку и
872 руб
Раздел: Полезные мелочи
скачать реферат Аналіз розвивальної функції підручників для початкової школи

Творчі завдання практичного спрямування мають переважно змагальний характер (на зразок «організуйте конкурс.»). Таким чином, результати аналізу чинних підручників для третіх-четвертих класів засвідчили, що вони містять завдання, спрямовані на реалізацію розвивальної функції. Однак репрезентація таких завдань у навчальних книгах потребує удосконалення, оскільки розміщені вони безсистемно, не всі види завдань представлені у підручниках, не забезпечується позитивна динаміка їх використання. Виходячи з того, що реалізація функцій навчальної книги визначається не окремим фактором, а й сукупністю — теоретичними, методичними, лінгвістичними, економічними і поліграфічними, важливий на думку вчених, «дослідити не тільки те, якою мірою сприяє виконанню основних функцій підручника його зміст, а й те, як цьому ж сприяє редакторська конструкція підручника, його художнє оформлення, поліграфічне виконання, гігієнічні якості», тому наведений перелік властивостей, які мають бути притаманні підручнику для виконання ним розвивальної функції, варто доповнити такими — оформлення і поліграфічне виконання, а технологія аналізу цих характеристик навчальної книги має стати предметом подальших досліджень.

скачать реферат Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

Зміст Вступ 3 Сутність і значення менеджменту 3 Предмет, об'єкт і суб'єкт менеджменту 3 1.Теоретичний аспект реалізації функцій менеджменту 3 1.1 Організація як об’єкт управління та його функції 3 1.2 Функція планування 3 1.3 Функція контролю 3 1.4 Планування та контроль капіталовкладень 3 2.Аналіз реалізації основних функцій управління ДТГО „Південно-Західної залізниці” 3 2.1 Характеристика Південно-Західної залізниці 3 2.2 Основні положення служби НКВ 3 2.3 Аналіз основних економічних показників 3 3. Рекомендації по перспективному розвитку ПЗЗ та Укрзалізниці 3 Висновок 3 Список літератури 3 Вступ Процеси глобалізації у світовій економіці, поглиблення міжнародного поділу праці, формування сучасних організацій (транснаціональних корпорацій, холдингових компаній, промислово-фінансових груп, франчайзингових об'єднань тощо) вимагають створення в кожній країні клімату підприємницької активності, механізмів інноваційного розвитку, ефективної ринкової інфраструктури. Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності.

скачать реферат Организация бюджетного контроля

Разработка и осуществление совершенно новой бюджетно-налоговой, финансовой политики направлены на усиление воздействия финансовых рычагов на социально- экономические процессы в обществе. При этом остро встал вопрос о создании соответствующих финансовых институтов рыночного типа, способных эффективно претворить в жизнь эту политику. Ранее существовавшие и создаваемые новые финансовые органы стали наделяться не только широкими управленческими полномочиями, но и обширными контрольными функциями, так как контроль выступает как один из эффективных функциональных элементов управления. ПРЕЗИДЕНТ И ПРАВИТЕЛЬТСВО. Президентский контроль за соблюдением бюджетно-налоговой дисциплины служит важным элементом государственного управления, проведения единой фискальной политики на всей территории страны, сохранения ее целостности. Он осуществляется в соответствии с Конституцией РФ и путем издания указов по финансовым, бюджетным и налоговым вопросам, подписания федеральных законов и т. д. Определенные функции финансового контроля выполняет Главное Контрольное управление Президента РФ, действующее на основе Указа Президента РФ от 16.03.96. № 383 “О Главном контрольном управлении Президента РФ”.

скачать реферат Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)

М2 і додаткової емісії, яка забезпеч. вирівнюванням М3 – включають в себе здійснюється при: 1) нац. доходу та реалізація функцію заощадження розширенні кредитування нац. продукту. Існує 2 (строкові депозити, суб’єктів банками при виду гр. потоку: потік ощадні сертифікати, зростанні обсягів вал. нац. відпливу (втрат) – чисті трастові вклади). пр-ту. 2) при перевищенні податки, заощадження, Ліквідність гр. маси імпорту над експортом; 3) оплата імпорту і потік знижується з кожним при уповільненні швидкості припливу (ін’єкцій) – наступним агрегатом. руху гр. по обороту. Тобто інвестиційні витрати фірм, Гр. маса визначається за гр. оборот – самостійне ек. держ. закупівлі, формулою: MS = C D, де явище, безпосередньо надходження від експорту. С- М0, D- депозит пов’язане з процесом 14. Структура грошового 16. Характеристика сус-ного відтворення в обігу за формою платіжних базових грошей та цілому. Суб’єкти - всі юр. засобів та за економічним грошових агрегатів. та фіз. особи, які беруть змістом. Центральні банки участь у вир-ві, обміні і У основі руху грошей структуризують гр. масу споживанні вал. нац. пр-ту: лежать платежі, що з врахуванням всі під-ва (сх, промислов, здійснюють ек. суб'єкти. ліквідності окремих їх буд-во тощо), державні, Сукупність платежів, що компонентів.

скачать реферат ВИЩІ ОРГНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Украiни

Частина державних організацій (саме органи держави) наділяються владними повноваженнями, за допомогою яких здійснюється управління в суспільсьтві з метою реалізації завдань і функцій держави. Ця частина відображається окремим спеціальним поняттям, яким є поняття апарату держави. Апарат держави – це система всіх державних органів, що організують здійснення завдань, виконання відповідних ії функцій у межах своєі компетенції. Апарат демократичної правової держави повинен відповідати деяким загальним рисам і принципам, зокрема: -організація практичного здійснення принципу народовладдя; -сувереність державної влади; -неухильне додерження принципу законності; -орієнтація всієї діяльності на інтереси людини, особистості, -охорона прав людини і громадянина, реалізація принципу гуманізму; -забезпечення балансу інтересів різних соціальних прошарків, націй етнічних груп, захист злагоди і консенсусу у суспільстві (принцип соціальної справедливості); -організація здійснення державної влади згідно з принципом поділу влад, тобто ії діференціювання на законодавчу, виконавчу, судову гілки влади; -систематичне залучення до виконання державних функцій різноманітних громадських об’єднань, співпрацювання з ними -забезпечення пріоритету у механізмі реалізації влади методів переконання та виховання.

Мульти-плеер "Ладушки".
В этом мультиплеере 20 потешек и песенок для самых маленьких: 1. «Кошкин дом» 2. «Антошка» 3. «Баю-баюшки-баю» 4. «Каравай» 5 «Ножки,
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Игра настольная "Не урони пингвина", 47 деталей.
Комплектация (47 деталей): пингвин, игровое поле, молоток (2 штуки), игровой циферблат с указателем, выбиваемые блоки (2 комплекта по 19
351 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда
скачать реферат Поняття та сутність менеджменту

Головне в них – хронологічна послідовність дій. Правила – найбільш вузька форма планів, що повторюються. Вони являють собою опис змісту дій, які вимагаються від виконавця. Воно вказує: слід чи не слід виконувати певні дії. СОП та правила слугують замінниками прийняття рішень. За своєю природою вони розраховані на придушення мислення. Менеджер використовує їх тоді, коли він не бажає аби його підлеглі діяли самостійно. Тема.3. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ. План. 1. Основні етапи процесу організаційного проектування та їх сутнісна характеристика. 2. Базові типи організаційних структур управління. 3. Управління організаційними змінами. 1. З практичної точки зору реалізація функції організації (процес організаційного проектування) складається з наступних взаємопов’язаних етапів: 1. Розподіл загальної роботи в організації на окремі складові частини, достатні для виконання окремими робітниками відповідно до їх кваліфікації і здібностей (спеціалізація). З практичної точки зору спеціалізація – з’ясування сутності та змісту кожної роботи в організаці. Цей процес наз. проектуванням робіт в оранізації і повинен мати такі конкретні результати: 1) специфікація робіт 2) посадові інструкції 3) кваліфікаційні характеристики Процес проектування робіт складається з двох стадій (див.рис.6.) Термін “проектування робіт” з’явився в надрах класичної теорії менеджменту.

скачать реферат Шпоры по Праву

Під методами адміністративного права слід розуміти спосіб реалізації завдань і функцій виконавчої влади органами державного управління через вплив їх на волю і свідомість підпорядкованих органів, а також громадян. У літературі не існує єдиної загальноприйнятої класифікації методів. Метод переконання є провідним, з допомогою цього методу здійснюється вплив на свідомість людей та дотримання з їхнього боку певної поведінки. Він формує у громадян правосвідомість, використовуються різноманітні засоби переконання, а саме: роз'яснення, виховання, поширення передового досвіду, моральне та матеріальне стимулювання. Метод примусу — спосіб впливу на громадян , нездатних керувати власною поведінкою відповідно до волі держави. Заходи примусу застосовуються тоді, коли вичерпано засоби переконання до тих осіб, які не дотримуються чи порушують вимоги законів та інших нормативних актів, дисципліну. Адміністративний метод полягає в тому, що органи управління безпосередньо встановлюють підпорядкованим суб'єктам певну поведінку. Вплив на суб'єкти, що управляються, здійснюється через запровадження для них правил поведінки, обов'язків і завдань, у разі порушення яких може бути вжито заходів адміністративного примусу.

скачать реферат Высшие органы демократического государства

РЕФЕРАТ ВИЩІ ОРГАНИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ) План . Передмова . Розподіл влад - розподіл функцій . Порівняльний аналіз вищих органів держави: . Парламент . Будова парламентів . Глава держави 7. Комісії (комітети) як елемент структури парламентів . Компетенція парламентів . Уряд Особливості конституційного статусу глав держав . Література Передмова Державні функції в кожній країні здійснює розгалужена системи органів. Серед них виділяються вищі - парламент, уряд і глава держави. Саме ці органи реалізують основні повноваження у сферах законодавчої та виконавчої влади, і їх діяльність має політичну значущість. До вищих органів також віднесені вищі судові інстанції загальної і спеціальної компетенції - верховний суд, конституційний суд, вищій адміністративний суд тощо. Проте судові органи формально відсторонені від реалізації державних функцій політичного характеру (виняток становить лише діяльність конституційного суду, хоча і він вважається в цілому “неполітичним” органом). Тому тільки дослідивши роботу вищих органів законодавчої і виконавчої влади можна більш або менш точно визначити, в яких формах здійснюється політика, на яких засадах існує і діє державний механізм.

скачать реферат Органы, осуществляющие финансовый контроль

Для проведения любого вида ревизий составляется программа, в которой указывается цель, объект, тема и основные вопросы ревизии. Виды финансовых органов. Субъектами финансового контроля являются особые органы и организации, наделенные контрольными функциями. Общегосударственный финансовый контроль осуществляют законодательные органы власти, налоговые и кредитные учреждения, страховые организации, госкомитеты, министерства и ведомства, отделы местных Советов народных депутатов, финансовые службы предприятий, организаций, учреждений, ревизионные комиссии в кооперативных и общественных объединениях. Законодательные органы страны осуществляют контроль при рассмотрении и утверждения государственного прогноза экономического и социального развития народного хозяйства государственного бюджета по звеньям бюджетной системы, отчетов по его исполнению. Контролируется законность и эффективность использования государственных средств, целесообразность осуществления расходов. Производится финансовый контроль законодательными органами через комитеты и комиссии, в частности, через плановые и бюджетно-финансовые комиссии.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.