телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРазное -30% Бытовая техника -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Психология, Общение, Человекподраздел:Психология, Общение, Человек

Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Давайте подивимось на все аморальне, з чого зітканий на перший погляд егоїзм, не як на саму його сутність, а як на одну з його недосконалих первісних форм. Щоб пояснити в решті решт те, до чого автор веде мову, не будемо вигадувати щось нове та неймовірне. Навіщо? Для розкриття основної думки з успіхом можна скористатися тією моделлю людської психіки, яку розробив на початку ХХ-го століття Зиґмунд Фрейд. Мається на увазі тріумвірат, компоненти якого – різні психічні інстанції, позначені наступними термінами: Id, Ego та Super-Ego. Під Id (або Воно) розуміється найбільш примітивна частина особистості, котра охоплює все генетично первісне, підвладне принципу насолоди і не знаюче нічого про реальність та суспільство. Ця інстанція не визнає ніяких конфліктів та протиріч. Вона з самого свого початку ірраціональна та “аморальна”. Її потребам служить інша інстанція – Я (або Ego). Разом з тим Ego слідує принципу реальності ряд механізмів, що дозволяють адаптуватися до потреб середовища. Ego – це посередник між стимулами, що йдуть як із середовища, так і з глибин організму. До функцій Ego належить самозбереження організму, відбиття в пам’яті зовнішніх впливів, уникання небезпеки, контроль над потребами інстинктів (що йдуть від Id). Особливе значення в моделі Фрейда надається Super-Ego, котре є джерелом моральних та релігійних почуттів, контролюючим та караючим фактором. Якщо Id виростає із успадкованого досвіду, а Ego – індивідуального, то Super-Ego – продукт впливу, що йде від інших людей (батьків, оточуючого соціального середовища). За Фрейдом Super-Ego народжується в ранньому дитинстві і залишається практично незмінним протягом наступних років. Совість, почуття провини – це є своєрідні покари, які відчуває на собі Ego, роблячи щось під впливом Id, але на противагу Super-Ego. Далі спробуємо пристосувати цю систему таким чином, аби з її допомогою можна було б легко пояснити як природу егоїзму, так і його роль в житті людини. По-перше, приймемо до уваги, що Super-Ego може бути “пластичним” (це досить наявний факт, хоча для питання, що вирішується, і не є суттєвим). По-друге, згадаймо про дискретність Ego (це зазначував і сам Фрейд), адже, якщо б “я” було суцільним і неділимим, то яким чином були б можливі такі явища, як рефлексія, самосвідомість та самооцінка? Саме у боротьбі частин власного “я” полягає різноманітність поведінки людини. Дуже часто нам здається неадекватною та незрозумілою власна реакція на фактори зовнішнього середовища, але все дуже просто пояснюється взаємодією протиріч, що живуть всередині нас. Схема, яку автор пропонує на розгляд слухачів, є теж не менш простою: Наведена вище схема достатньо точно відображує основну думку автора. Звичайно, говорити з приводу того, що ховається за цією схемою, можна і потрібно багато, але в рамках невеликої доповіді зазначимо основні положення провідної ідеї в наступних пунктах: 1) Незважаючи на всю багатогранність людської свідомості автор пропонує розділити людське “я” на дві взаємопов’язані, але водночас і досить протилежні частини: Ego примітивне та Ego номінальне (або інтелектуальне).

Міністерство освіти і науки України Донбаська Державна Машинобудівна Академія Кафедра філософії та соціально-політичних наук Доповідь з філософії на тему: “Психологічні витоки егоїзму” (на конференцію студентів та викладачів кафедри філософії) Виконав: студент групи ОМТ 00-1у Голубенко Олександр Васильович Керівник: Дубінін В. В. – Краматорськ 2002 – Передмова Перед тим, як перейти безпосередньо до розкриття теми доповіді, доцільно окреслити деякі контури поставленого питання та зробити декілька зауважень, які б могли застерегти слухачів від упередженого й невірного сприйняття матеріалу та відповідного ставлення до автора. По-перше, автор не збирається “винаходити велосипед”, а також привласнювати те, що йому не належить. По-друге, автор ні в якому разі не відкидає можливість заперечення всього сказаного нижче. По-третє, автор вважає необхідним заздалегідь попросити вибачення за можливу некомпетентність та суб’єктивізм деяких суджень. Водночас з цим слід зазначити, що представлена на суд слухачів доповідь є самостійною спробою на вже існуючий платформі збудувати щось нове в розумінні як самої сутності егоїзму, так і його значення в житті суспільства в цілому. А це, в свою чергу, якоюсь мірою компенсує недоліки роботи, спричинені головним чином нестачею потрібного досвіду її автора. Стосовно ж доцільності розкриття обраної теми слід сказати наступне: егоїзм, його походження, форми і наслідки – тема безумовно цікава, але дуже суперечлива. Однобічне трактування, побудовані на її основі ортодоксальні догматичні концепції, або ж звичайне ігнорування не повинні затьмарювати погляд того, хто дійсно прагне розібратися в цьому питанні. Тому декілька слів з приводу явища егоїзму як такого якщо й не зроблять значного кроку вперед, але зайвими теж не будуть. О ти, дивна людська істота! Ф. Ніцше. “Так казав Заратустра” Ca ’empeshe pas d’exis er Шукаючи шляхи до визначення явища егоїзму, так чи інакше треба спиратися на якусь модель людської особистості та взаємодії цієї особистості зі світом навколишнім. Це в свою чергу потребує висвітлення цілої низки понять, таких як “індивід”, власне “особистість”, “індивідуальність” та інше. Готуючи своєрідний “плацдарм” для подальших міркувань, наведемо в якості прикладу наступні тлумачення цих основних понять, викладені Олександром Петровичем Цвєтковим у підручнику з філософії під редакцією Г. А. Заїченка. В першу чергу Олександр Петрович наголошує на тому, що “сутність людини неможливо звести лише до суми соціальних ролей”. І з цим важко не погодитись. “Поняття “індивід” підкреслює перед усім біологічні характеристики людини, її приналежність до виду “людини розумної”. Тут значущим є не тільки здоров’я та фізична краса, а й задатки здібностей, характерні особливості, що успадковуються від батьків. Уся сукупність відносин цього рівня може обмежуватися двома крайнощами – крайньою аскезою та культом тілесного”. Поняття “особистості”, як пише О. П. Цвєтков, “ містить у собі сукупність усіх соціальних ролей даної людини, всіх суспільних відносин, найважливішими серед яких є ставлення до громадського обов’язку, а також до настанов суспільної моралі.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Очищение. Том 1. Организм. Психика. Тело. Сознание

А это значит, упрек не оправдан и в отношении того, что мне нечего вычистить из своего сознания. Пока я исследую именно общедоступные сочинения и тот след, что они во мне оставили. Это определенно явление культуры и некое содержание сознания тех, кто читает массовую психологическую литературу. И как у явления культуры, у этого отказа американцев говорить о сознании есть своя, точнее, чисто американская история. У самых истоков американской психологии стоял Уильям Джеймс, человек, которого американцы считают великим психологом. Во всяком случае, он создал экспериментальную психологическую лабораторию, подобную Лейпцигской лаборатории Вундта, лет на пять раньше того. Также считается, что он не только говорил о сознании, но даже создал понятие «потока сознания», породившее впоследствии целое литературное направление. Миф о великом американском психологе Джеймсе очень сильно засорил мозги многим русским психологам. Я посвящу ему отдельную главу в конце книги, но пока кратко скажу: не говорил Джеймс о потоке сознания, это его так по бытовому перевели

скачать реферат Решения конфликтных ситуаций (на примере ООО "Атлант")

Права Психолог имеет право: Контролировать соблюдения работниками правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм охраны труда, состояние производственной и трудовой дисциплины. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы относящиеся к вопросам деятельности Психолога. Проводить незапланированные мероприятия в случаях назревания конфликтных ситуаций. Ответственность Психолог несет ответственность за: Выполнение своих функциональных обязанностей. Психологический, моральный и культурный настрой работников. Разглашение доверительных бесед с персоналом. Условия работы Режим работы Психолога определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными на предприятии. В связи с производственной необходимостью. Психолог, может выезжать в служебные командировки . Для решения оперативных вопросов по обеспечению производственной деятельности Психологу может выделяться служебный транспорт. Сфера деятельности. Право подписи Исключительной сферой деятельности Психолога является обеспечение планирование и организация психологических тренингов персонала, Психологу, для обеспечения его деятельности предоставляется право подписи организационно – распорядительных документов по вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

Набор для уборки Vileda "Ультрамат Изи Вринг" (швабра с телескопической ручкой + ведро с педальным.
Набор "Ультрамат Изи Вринг" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для всех
6499 руб
Раздел: Швабры и наборы
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы
 Общая психодиагностика

Распознавание и измерение осуществляется с помощью методов психодиагностики (см. Тема 2). Психодиагностика неразрывно связана с предметными областями психологической науки: общей психологией, медицинской, возрастной, социальной и др. Явления, свойства и особенности, изучаемые перечисленными науками, измеряют с помощью психодиагностических методов. Результаты психодиагностических измерений могут показывать не только наличие того или иного свойства, степень его выраженности, уровень развития, они могут также выступать как способы проверки истинности теоретико-психологических построений различных психологических направлений. Так же, как психодиагностика "обслуживает" предметные области психологической науки, саму психодиагностику "обслуживает" так называемая дифференциальная психометрия. Целью дифференциальной психометрии является разработка требований к измерительным психодиагностическим методам. Эти требования относятся к адаптации методов, интерпретации получаемых данных, к процедуре разработки методов, разработке и применению математического аппарата для анализа получаемых данных. 3

скачать реферат Сущность национальной психологии в экономике

Что касается истории экономической психологии, то её истоки можно, прежде всего, найти в трудах знаменитых экономистов: Адама Смита (1723- 1790), признанного основателем экономики как самостоятельной науки, Альфреда Маршалла (1824-1924), создателя микроэкономической теории, Джона Кейнса (1883-1946), автора теории макроэкономики. В трудах этих авторов оформилась теория рационального «экономического человека», цель деятельности которого состоит в получении выгоды, дохода. Определяющей чертой концепции является «экономический эгоизм», т.е. стремление субъекта к максимизации собственной выгоды. Идея «экономического человека» длительное время доминировала в экономической психологии, принимая всё новые формы. Рамки этой концепции не стесняли исследователей до тех пор, пока ими были экономисты. Как самостоятельная отрасль психологического знания экономическая психология начала формироваться в начале XX века. Развитие ветви экономической психологии производства связывают с именем Г. Мюнстербурга, а получившая преимущественное развитие в западной психологии маркетинговое ветвь была заложена Г. Тардом. Она охватывает психологические проблемы обмена, распределения и потребления.

 Общая психодиагностика

Сведения о степени, в которой тест действительно измеряет то, для чего он предназначен, входят в понятие валидности . Например, методика "Кольца Ландольта" предназначена для измерения таких свойств внимания, как концентрация, переключаемость. В психологии существуют определения понятий концентрации внимания и его переключаемости. Считается, что выводы, сформулированные на основании результатов тестирования с помощью "Колец Ландольта", вполне отражают содержание определений этих свойств внимания. Значит, эта методика действительно измеряет то, для чего она предназначена. Помимо общего значения в понятие валидности входят многие другие сведения. Существуют разные типы и виды валидности, в которых отражены эти сведения. Ниже приведены некоторые типы. Практическая валидность характеризует тест не столько со стороны его психологического содержания, сколько с точки зрения его ценности в отношении достижения определенной практической цели (прогнозирования, диагностики). Выделяют подтипы практической валидности: прогностическая и совпадающая

скачать реферат Н.Бердяев " Истоки и смысл русского коммунизма "

Он делается революционером, атеистом и социалистом. Очень важно, что в Белинском русский революционный социализм эмоцианально соединяется с атеизмом. Истоком этого атеизма было сострадание к людям, невозможность примириться с идеей Бога в виду непомерного зла и страданий жизни. Это атеизм из морального пафоса, из любви к добру и справедливости. Достоевский будет раскрывать эту своеобразную религиозную психологию и идейную диалектику. Из сострадания к человеку, из бунта против общего (идеи, разума, духа, Бога), давившего живого человека, Белинский делается социалистом. Он есть замечательное свидетельство о морально-психологических истоках русского социализма. Бунт против общего во имя личности переходит у него в борьбу за новое общее, за человечество, за его социальную организацию. Белинский не замечает, что, отвергнув все "общее", раньше давившее людей, он быстро подчиняет личность новому "общему". И ему представляется, что это новое "общее" которому он поклоняется - так как русский человек не может не поклоняться чему-либо - он утверждает во имя личности.

скачать реферат Формирование экологических представлений у дошкольников

В основу программы положена концепция психологического возраста как этапа в развитии человеческой личности, характеризующегося особыми отношениями ребенка с взрослым; определенной иерархией видов деятельности, среди которых имеются ведущие; психологическими достижениями ребенка, свидетельствующими о развитии его психики, сознания и личности. В целом можно сказать, что программа «Истоки», интересная по многим параметрам, не вышла на современный уровень полноценного экологического воспитания — она не ставит задачи развития у детей азов экологической культуры, в которой природа рассматривается как ценность во всех аспектах человеческого развития — познавательного, эстетического, нравственного и физического. Недостаточно реализуется заявленный в программе принцип развития ребенка через деятельность: познание природы, общение с ней, отражение ее в искусстве и творчестве детей предполагает много разных видов деятельности, которые можно включить в педагогический процесс. Программа «Развитие», разработанная коллективом опытных детских психологов, нацелена на развитие интеллектуальных и художественных способностей дошкольников, которые авторы понимают как ориентировочные действия с образными средствами решения задач.

скачать реферат Учение Жана Пиаже об интеллектуальном развитии ребенка

Генетическая психология Пиаже занимает особое место в системе наук между биологией и философией. Стремлением связать биологию и проблемы познания объясняется двойная ориентация Пиаже как психолога. Поэтому, как отмечает ученица и ближайший его сотрудник Б. Инельдер, чтобы понять теорию Пиаже, надо знать биологические предпосылки, из которых она исходит, и эпистемологические выводы, к которым она ведет. Пиаже создал генетическую психологию для того, чтобы на ее основе можно было построить генетическую эпистемологию. По определению Пиаже, генетическая эпистемология пытается объяснить познание, и, в особенности, научное познание, на основе его истории, социогенеза и психологических истоков тех понятий и операций, на которые научное познание опирается. Пиаже был глубоко убежден в том, что для изучения природы познания необходимо использовать психологические данные. Чтобы решить фундаментальные эпистемологические проблемы (главная из них - с помощью каких средств человеческий ум переходит от состояния недостаточного знания к более высокому уровню познания), мы не можем реконструировать генезис человеческого мышления у доисторического человека.

скачать реферат История психологии

Направления глубинной психологии: психоанализ З. Фрейда, индивидуальная психология А. Адлера, аналитическая психология К. Юнга. Психоанализ З. Фрейда (1856 – 1939). Истоки, теоретико-методологические принципы, этапы развития системы. Психоанализ как терапевтический прием, общепсихологическое учение, философия культуры. Проблема бессознательного, методы его исследования, структура психики и личности, по Фрейду. Психосексуальные стадии развития ребенка. Механизмы защиты. Влияние психоанализа на науки о культуре и массовое сознание. Индивидуальная психология А. Адлера (1870-1937). Учение о психологическом значении неполноценности органов и о компенсации неполноценности. Аналитическая психология К. Юнга (1875 – 1961). Учение о коллективном бессознательном. Ассоциативный эксперимент Юнга. Классификация психологических типов. Эго-психология (Анна Фрейд, 1895 – 1982). Другие направления глубинной психологии. Гормическая психология Мак-Дауголла (1930). Социологизация психоанализа Фрейда в неофрейдизме. Варианты неофрейдизма. Концепция К. Хорни (1885 – 1952). Межличностная теория психиатрии Г.С. Салливена (1892 – 1949). Гуманистический психоанализ Э. Фромма (1900 - 1980).

Мягкий пол универсальный, желтый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Размер кромки: от 1,5 см до 3 см. Толщина деталей около 9 мм. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Карандаши акварельные, с кисточкой, 24 цвета.
Шестигранный корпус покрыт лаком на водной основе. Карандаши заточенные. Длина карандаша: 176 мм. Очень мягкие, не крошатся, цвета яркие,
349 руб
Раздел: Акварельные
Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные
скачать реферат Одаренные дети, особенности учебно-воспитательного взаимодействия с ними

ЖЕНСКИЙ ИНСТИТУТ «ЭНВИЛА» Психологический факультет Специальность: психология КУРСОВАЯ РАБОТА ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ, особенности учебно-воспитательного взаимодействия с ними Студентки 2 курса, 201 группы Зеленкевич Ольги Викторовны Научный руководитель Шершнева Т.В. МИНСК, 2003 ОГЛАВЛЕНИЕ: Введение Глава 1: Умственная одаренность ее психологические проявления. 1.1. Понятие и определение одаренности у детей 1.2. Виды одаренности 1.3. Сложности психического развития одаренных детей. Глава 2: Методы диагностики умственной одаренности 2.1. Тестовые методы 2.2. Неформализованные методы Глава 3: Воспитание и обучение одаренных детей 3.1. Обучение одаренных детей 3.2. Подготовка педагога к взаимодействию с одаренными детьми Заключение Список использованных источников ВВЕДЕНИЕ Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. Неопределенность современной окружающей среды требует не только высокую активность человека, но и его умения, способности нестандартного поведения.

скачать реферат Личностные качества педагога

Что же должно быть объектом осознания педагога в плане его психологической профессионально-педагогической подготовки? Во-первых: его профессиональные знания и качества («свойства») и их соответствие тем функциям, которые должен реализовать учитель в педагогическом сотрудничестве с учениками, во вторых: его личностные качества, как субъекта этой деятельности, и, в-третьих: его собственное восприятие себя как взрослого – человека, хорошо понимающего и любящего ребенка. Л.Н. Толстой писал: «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец и мать, он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и ученикам, он совершенный учитель».Список литературы. 1. Зеер Э.Ф. Психология личностно ориентированного профессионального образования. Екатеринбург, 2000. 2. Зеер Э.Ф., Шахматова О.Н. Личностно ориентированные технологии профессионального развития специалиста. Екатеринбург, 1999. 3. Каптерев П.Ф. Дидактические очерки. Теория образования. Избр. соч. – М.: Педагокика, 1982. 4. Климов Е.А. Психология профессионала. М.; Воронеж, 1996. 5. Маркова А.К. Психология профессионализма. М., 1986.

скачать реферат Политология

К политико-психологическим явлениям относятся как универсальные чувства и эмоции человека, специфически проявляющиеся в политической жизни (например, гнев, любовь, ненависть и др.), так и те ощущения, которые встречаются только в политической жизни (чувства симпатии и антипатии к определенным идеологиям или лидерам, чувства подвластности государству и проч.). Однако политическая психология - не просто важная и влиятельная форма политического сознания. Ее неустранимость из политической деятельности превращает психологию и в своеобразный универсальный измеритель всей политики в целом. Иными словами, власть, государство, партии, разнообразные политические поступки субъектов, а также другие явления политики могут быть представлены как те или иные формы психологического взаимодействия людей. Зная законы формирования психологических образов, можно определять их структуру и направленность, тем самым успешно влияя на отношения граждан к государству и на их индивидуальное поведение. В истории немало примеров того, как отдельные правители, создавая очаги временного психологического возбуждения у населения, подавляли структуры его рационального мышления, а также, используя другие приемы манипулирования сознанием, заставляли людей испытывать чувства единения с государством и ненависти к его врагам, объединяться вокруг лидера и переживать при этом массовое воодушевление, утрачивать ощущение реальности или понижать восприимчивость к тем проблемам, которые невыгодны власть имущим.

скачать реферат Критерии оценки уровня продуктивности коммуникативной деятельности психолога-консультанта

Поскольку в графе: психолог должен иметь данное качество в значительной степени, сделано 15 выборов. Заключение. В заключение подведем некоторые итоги. Непосредственными факторами, предопределяющими эффективность или неэффективность коммуникативной деятельности психолога-консультанта являются личные качества психолога- консультанта и его профессиональные умения, корректные действия в процессе психологического консультирования. Что подтверждает мнение Р.Кочюнаса (1999 г.) о том, что "личность консультанта выделяется почти во всех теоретических системах как важнейшее целительное средство в процессе консультирования". Гармония, преложенных критериев оценки уровня продуктивности коммуникативной деятельности психолога-консультанта, определяется разделением личностных качеств эффективного специалиста, определяющих успешность его коммуникативной деятельности, на три сферы: 1. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВУЮ 2. КОММУНИКАТИВНУЮ 3. ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ В результате анализа научных источников и эмпирической проверки нами выявлены два основных качества, наличие которых является одним из критериев оценки уровня продуктивности коммуникативной деятельности психолога- консультанта: . умение активно слушать . умение понятно говорить Данные результаты подтверждают предварительный теоретический анализ работ А.Ф. Ануфриева, И.В. Дубровиной, А.К. Болотовой, где говорится о том, что эффективность слушания зависит от точного понимания слов говорящего, а также от понимания невербальных сигналов, т.е. от умения активно слушать.

скачать реферат Исследование конфликта в организации

В основе лежат игры типа «дилемма узника». Решение задачи облегчают четко контролируемые экспериментальные условия. Многообразие стилей поведения в конфликтной ситуации обобщается в два основных типа поведения: кооперативное и конкурентное. В системном виде данный подход выражен в работах американского социального психолога М. Дойча. Его концепция представляет собой целостную разработку социально-психологического подхода к проблеме конфликта. По мнению М. Дойча, в основе конфликта лежит несовместимость целей участников межличностного взаимодействия. Благодаря концентрации внимания на мотивах противоборствующих сторон работы этого направления часто относят к мотивационной концепции. Сторонники теоретико-игрового подхода считают, что конфликты могут разрешаться как конструктивным путем, так и деструктивным. Продуктивным считается конфликт, участники которого убеждены, что добились поставленных целей. Развивая идеи М. Дойча, современные западные исследователи создают в реальных группах экспериментальные ситуации.

Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
скачать реферат Основы психологии

Работа заключается в изучении неполноценности индивида, его чувствах, стремлениях и личной власти, превосходству над другими. Вклад: Первые успешные попытки использования математических методов в психологии – Ф.Гальтон. Он же ввел метод близнецов для выяснения соотношения между наследственностью и средой в детерминации индивидуальных психологических различий. Когнитивная психология Представители: Жан Пиаже. Предмет изучения. Зависимость поведения субъекта от познавательных процессов. Задачей когнитивной психологии являлось исследование переработки информации от момента ее попадания на рецепторные поверхности до получения ответа. Основные теоретические положения. Человек – это не машина слепо и механически реагирующая на внутренние факторы или события во внешнем мире, напротив, разуму человека доступно большее: анализировать информацию о реальной действительности, проводить сравнения, принимать решения, разрешать проблемы, встающие перед ним каждую минуту. Развитие интеллекта ребенка происходит в результате постоянных поисков равновесия между тем, что ребенок знает и тем, что он стремится познать.

скачать реферат Судебная психолого-психиатрическая экспертиза

При производстве КСППЭ в одном учреждении экспертные исследования поручаются соответствующим психиатрическим и психологическим подразделениям с указанияем ведущего подразделения. Его руководитель осуществляет координацию проводимых исследований и назначает ведущего эксперта. При производстве КСППЭ несколькими учреждениями комиссия экспертов формируется руководителем редущего учреждения. Он же назначает ведущего эксперта. Выделяются следующие периоды КСППЭ: 1. В подготовительный период эксперты знакомятся с материалами уголовного дела, обсуждают поставленные перд ними вопросы, уточняют их суть, определяют конечные цели и частные задачи исследования, намечают его общий план, последовательность выполнения отдельных методик, устанавливают функции каждого эксперта. Подготовительный период завершается принятием общей, согласованной программы исследований. 2. Исследовательский период КСППЭ состоит из двух этапов: предварительного и основного. В зависимости от выполнения того или иного этапа роли и функции экспертов-психологов и экспертов-психиатров различаются. Главным содержанием предварительного этапа исследовательского периода составляет квалификация психического состояния подэкспертного, и установление его вменяемости.

скачать реферат Т. Веблен как представитель институционализма

Как основоположник институционализма Веблен выводит pяд экономических явлений из общественной психологии, в основе его взглядов лежит своеобpазное понимание человека как биосоциального существа, pуководимого вpожденными инстинктами. К числу последних Т. Веблен относит инстинкт самосохpанения и сохpанения pода ("pодительское чувство"), инстинкт мастеpства ("склонность или пpедpасположение к эффективным дейстиям"), а также склонности к сопеpничеству, подpажанию, пpаздному любопытству. Так, частная собственность пpедстает в его пpоизведениях как следствие изначальной человеческой склонности к конкуpенции: она изобpажается наиболее заметным доказательством успеха в соpевновании и "тpадиционной основой уважения". Более сложная психологическая подоплека свойственна категоpии "завистливое сpавнение", игpающей в системе Веблена чеpезвычайно важную pоль. Пpи помощи этой категоpии Веблен интеpпpетиpует такие экономические явления, как пpивеpженность людей к пpестижному потpеблению, а также к накоплению капитала: собственник меньшего по pазмеpу состояния испытывает зависть к более кpупному капиталисту и стpемится догнать его; пpи достижении желаемого уpовня пpоявляется стpемление пеpегнать дpугих и тем самым пpевзойти конкуpентов.

скачать реферат Руководство по психологической работе в Вооруженных Силах РФ

Командир (начальник) имеет право: знакомиться с основными выводами по результатам психологических исследований, проводимых психологом; запрашивать необходимую психологическую информацию из других органов воспитательной работы. 7. Штабы совместно с органами воспитательной работы обеспечивают единство планирования и согласованность проведения мероприятий психологической работы. На основе анализа морально-психологического состояния личного состава вносят предложения по его укреплению и участвуют в их реализации. 8. Органы воспитательной работы отвечают за планирование, методическое обеспечение, организацию, проведение и качество психологической работы с военнослужащими, членами их семей и гражданским персоналом Вооруженных Сил. 9. Медицинская служба во взаимодействии с командирами (началь-никами) и должностными лицами органов воспитательной работы участвует в планировании и проведении психогигиенических и психопрофилактических мероприятий, с целью сохранения психического здоровья личного состава, а также принимает активное участие в выявлении военнослужащих с нервно-психической неустойчивостью. 10. Права военнослужащих при проведении мероприятий психологической работы.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.