телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Красота и здоровье -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Теорія міжнародного менеджменту

найти похожие
найти еще

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
ЗМІСТ Варіант №8 18. Суть міжнародного стратегічного планування 38. Система відбору персоналу в міжнародних корпораціях 78. Особливості міжнародних інвестиційних операцій українських корпорацій СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 18. Суть міжнародного стратегічного планування У міжнародному менеджменті стратегія - весь комплекс дій, пов'язаний зі створенням і посиленням життєздатності і конкурентних переваг міжнародних корпорацій. Стратегія — це створення унікальної і вигідної позиції, що передбачає певний набір видів діяльності. . Стратегія — це процес створення стійких конкурентних переваг компанії та їх зниження у суперників» . Стратегія — це взаємозв'язаний комплекс дій, які здійснює фірма для досягнення своїх цілей з урахуванням власного ресурсного потенціалу, а також факторів і обмежень зовнішнього середовища. Стратегія — це об'єднаний план, що зв'язує всі складові елементи фірми і різні аспекти її діяльності. Усі складові стратегії повинні бути інтегровані і сумісні між собою» . В працях відомих фахівців з питань стратегічного менеджменту наводиться п'ять підходів до визначення категорії «стратегія» — так звані 5П: стратегія як: план, принцип поведінки, позиція, перспектива прийом з метою перехитрити конкурента . У процесі самостійного вивчення теми важливо сприйняти принципову особливість стратегічного планування в міжнародних корпораціях. Вона полягає в тому, що міжнародним компаніям доводиться при розробці стратегій робити складний вибір між глобалізацією та національною відданістю. Цей вибір ілюструє наведена матриця (рис. 1). Автори цієї матриці К. Барлетт та С. Гошал у процесі дослідження практики міжнародного менеджменту виявили конфлікт між прагненням корпорацій зробити свій бізнес однорідним по всьому світу і відповідним світовим стандартам, а отже, і прибутковішим, з одного боку, та зважувати на різницю національних смаків своїх споживачів — з іншого. Виходячи з цих двох протилежних підходів, корпорація може скористатись перевагами глобалізації (квадрат 1) за рахунок переваг масштабів і цінової конкуренції або ж перевагами диференціації (квадрат 4), яка дає можливість запропонувати місцевим споживачам унікальні товари (послуги). Зазначені квадрати є сферами прийняття простих, але ризикованих стратегічних рішень. Рис. 1. Матриця «глобалізація — національна відданість» (Barle С. A., Ghoshal S., p. 129)Інші сфери потребують прийняття менш ризикованих, але складних комплексних рішень. Типові стратегії для квадрата 2 пов'язані з нарощуванням рівня міжнародної стандартизації продукції чи послуг, однак ситуації можуть вимагати децентралізації управління якістю і контролю і пристосовуватись до особливостей окремих країн. У квадраті 3 потреби інтеграції і диференціації є високими. У цій ситуації сильне прагнення інтеграції виробництва має поєднуватись із вимогами регіональної диференціації в маркетингу. Цей квадрат становить собою найвизначніший виклик для міжнародних корпорацій, оскільки він за своєю природою є міжкультурним та асоціюється з формулою локалізації глобального фокусу. Проте важливо підкреслити, що найбільш успішні корпорації, такі як «Дженерал Електрик», «Моторола», «Філіпс», «Нокіа» та ін., намагаються діяти в квадраті 1.

Фактори, що впливають на зарплату при зарубіжних призначеннях, можна виділити наступні: Особистість. Країна. Вартість життя. Підвищення посадового статусу. Компенсація ускладнень зарубіжного відрядження. Валюта. Віддаленість району. Рис. 2. Вплив роботи за кордоном на кар'єру керівників американських компаній Проблеми репатріації експатріантів: Реадаптація до життя в «домашній» країні. Особисті фінансові проблеми. Просування по службі. Стосунки з колишніми колегами. 78. Особливості міжнародних інвестиційних операцій українських корпорацій Самостійно вивчаючи тему, слід чітко усвідомити такі ключові положення: Інвестиційна діяльність міжнародних корпорацій означає використання тимчасово вільних коштів для придбання фінансових і матеріальних активів, що мають принести доходи в майбутньому. Інвестиційні операції міжнародних корпорацій становлять провідну ланку системи міжнародного інвестування. Діяльність міжнародних корпорацій на інвестиційному ринку базується на загальних законах сучасної фінансової теорії. Інвестиційна діяльність міжнародних корпорацій в Україні, а також українських компаній на зарубіжних інвестиційних ринках набуває істотних особливостей. Починаючи самостійне вивчення теми, слід також усвідомити, що міжнародний ринок формується і розвивається як частина світового ринку капіталу. Для конкретнішого розуміння цього положення можна скористатись наведеною нижче табл. 1. Таблиця 1 Джерела фінансування міжнародної корпорації Країни Внутрішні джерела Зовнішні джерела Материнська країна 1 2 Іноземні країни 3 4 Ця таблиця поєднує географічні і структурні фактори фінансування розвитку компанії. Вибори 1 і 2 пов'язані з рухом капіталу в материнській країні, а 3 і 4 — в зарубіжних країнах. Вибір 1 потребує реінвестування прибутку, а 2 — випуску цінних паперів. Для того щоб скористатись джерелом З для фінансування штаб-квартири в материнській країні, доцільно мати філію з нерозподіленим прибутком. Саме в такому разі виникає міжнародний рух капіталу і починають діяти міжнародні джерела інвестування. Подібну таблицю можна скласти з позицій напрямів використання тимчасово вільних коштів. Остаточний вибір як джерел капіталу для фінансування розвитку корпорацій, так і шляхів вкладення коштів як інвестицій залежить, з одного боку, від стратегічних пріоритетів корпорації, а з іншого, — від різноманітних обмежень. Таблиця дозволяє уточнити співвідношення між різними інвестиційними процесами та предметом курсу «Міжнародний менеджмент». Для цього запропонуємо деякі формули. Формула 1 = побудова об'єднаних таблиць інституціональних інвесторів з урахуванням впливу ринку. Слід підкреслити, що обсяг іноземних інвестицій в Україну станом на 01.04.2008 становив близько 5 млрддол. США. Серед міжнародних корпорацій, що зробили найбільш значний внесок інвестицій, — російські корпорації «Лукойл» і «Тюменська нафтова компанія», американські корпорації «Кока-Кола», «Мак-Дональдс» та ін. Однак цього недостатньо. Тому в лютому 2001 р. було прийнято Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо збільшення надходжень інвестицій в економіку України».

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Язык наш: как объективная данность и как культура речи

В ней можно усмотреть призыв к установлению военной диктатуры… если не знать, что в западных учебниках по менеджменту термин «линейно-штабной принцип» подразумевает такую архитектуру структуры управления, в которой, во-первых, у каждого подчиненного только один прямой начальник, и во-вторых, некоторые из руководителей вырабатывают управленческие решения и контролируют ход их выполнения не в одиночку, а опираясь на работу группы непосредственно руководимых ими сотрудников, за которой закрепилось военное наименование «штаб». В вопросах теории современного западного менеджмента редакция “Комсомолки” оказалась не сильна, и потому специфический термин — обособляющий профессионалов — менеджеров управленческой традиции, развитой на Западе, — от других профессиональных групп, вызвал ложное понимание и не высказанное удивление: “С чего бы это, демократ (?) Юрий Михайлович вдруг стал пропагандировать военную диктатуру?” Произносить и цитировать слова без должного понимания (по причине отсутствия предметно-образных представлений о затронутых журналистикой областях общественной жизни) и делать на основе своего извращённого понимания слов других людей те или иные выводы, подчас претендующие на то, чтобы пойти далеко, — это общая беда современной отечественной и зарубежной журналистики. [126] Алгоритмика психической деятельности в целом включает в себя сознание индивида, безсознательные уровни его индивидуальной психики и какие-то фрагменты коллективной психики, в которой он соучаствует (эгрегоры, фрагменты которых размещены в психике индивида)

скачать реферат Шпоры по международной экономике

При цьому фірма анулює дію зовнішніх факторів і уникає додаткових трансакційних витрат. Концепція інтерналізації була запропонована Баклі та Кесоном а потім доповнена Ругманом. Вона базувалася на поняттях вертикальної та горизонтальної інтеграції. Вона дає пояснення економічному механізму ТНК0, а також визначає основні критерії вибору конкретних форм зовнішньоекономічної діяльності.В той же час ця теорія не повністю враховує вплив екстерналій зарубіжних країн. Це призвело до формування багатофакторної моделі інвестиційної поведінки ТНК Данінга. Згідно з його еклектичною моделлю ПЗІ відбуваються на основі врахування трьох груп факторів. 1) Переваги володіння – конкурентні переваги фірми, опит, імідж, кваліфікований персонал. 2) Переваги дислокації – виробничі витрати в країні, тарифи, податки, політичний ризик, розвиток інфраструктури. 3) Переваги інтерналізації – переваги пов’язані з можливістю більш ефективної діяльності в країні ніж опосередковано через дистриб’ютерів, ліцензіатов тощо. Використання моделі Данінга дозволяє значно підвищити ефективність міжнародного менеджменту. Дозволяє ТНК підібрати рівень інтерналізації, який якнайбільше підходить конкурентноспособності фірми.

Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые
 Как найти высокооплачиваемую работу с помощью Internet

Если попытаться более четко и конкретно сформулировать обязанности подчиненного в системе управления, то их надо разделить на формальные и неформальные. Начнем с формальных. Они заключаются в том, чтобы: принимать самостоятельные решения и действовать в рамках своей компетенции, не передавая задания коллегам и другим лицам; во всех случаях, когда решение проблемы выходит за рамки компетенции, докладывать руководству и советоваться с ним; искать пути совершенствования своей деятельности, вносить соответствующие предложения в вышестоящие инстанции; постоянно информировать руководителя о своей деятельности; координировать свои действия с работой других сотрудников того же уровня. Неформальные обязанности подчиненных относятся, в основном, к их взаимоотношениям с руководителями. Именно здесь возникает очень много коллизий, для предотвращения которых теория и практика менеджмента разработала конкретные рекомендации. Назовем некоторые из них: смотреть на руководителя, прежде всего, как на человека, но на работе

скачать реферат Транснаціональні корпорації в світовому господарстві

У теорії міжнародного життєвого циклу товару Р. Вернона описується динамічна дія між міжнародною торгівлею і іноземним інвестуванням. Ця концепція виникла на основі ідеї організації виробництва товару на новому закордонному ринку як засоба продовження життєвого циклу товару і мінімізації змінних витрат за допомогою певних економічних мір (оптимізації оподаткування, митних бар'єрів). Парадигма , 1996. Владимірова І.Г. Дослідження рівня транснаціоналізації компаній//Менеджмент в Росії і за кордоном. – № 6. – 2001. Губайдулліна Ф. Прямиє іноземні інвестиції, діяльність ТНК і глобализация//Світова економіка і міжнародні відносини. – № 2. – 2003. Корольова І.С. Світова економіка: глобальні тенденції за 100 років: підручник для вузів / І.С. Корольов.

 Японцы (этнопсихологические очерки)

Мотивация трудовой активности работников Мотивация в зарубежной теории управления относится к основным функциям деятельности менеджера. Наряду с функциями планирования, организации и контроля мотивация составляет каркас теории и практики менеджмента. Функция мотивации, будучи наиболее «очеловеченной», является предметом особого внимания любого теоретика, работающего в области управления. Под мотивацией на Западе, а также в Японии понимают такое регулирование побудительных факторов человека, при котором у него возникает желание работать так, чтобы содействовать достижению целей организации. Однако, соглашаясь с таким общим подходом к мотивации, японцы мало что предприняли для перенесения к себе в страну положений западных мотивационных теорий. Распространившиеся на Западе теории мотивации «X» и «У», определяющие роль управляющего по отношению к работнику, мало что дают японскому менеджеру. Теория «X», например, утверждает, что люди в силу своих природных особенностей уклоняются от работы, что их нужно к работе принуждать, ими нужно управлять

скачать реферат Повышение инвестиционной привлекательности предприятия

Економічний зміст цього показника полягає у тому, що визначається та сума виручки, яка необхідна для покриття всіх постійних витрат підприємства. Прибутку при цьому не буде, але не буде і збитку. Рентабельність тут дорівнює нулю. Показник використовується для розрахунку запасу фінансової стійкості (ЗФС): Показник показує на скільки повинна зменшитися виручка щоб досягти нульової рентабельності, а надалі і збитковості виробництва. У теорії фінансового менеджменту виділяють два поняття: фінансова структура та капіталізована структура підприємства. Під терміном фінансова структура розуміють спосіб фінансування господарської діяльності підприємства у цілому, тобто структуру усіх фінансових джерел коштів. Другий термін відноситься до більш вузької частини джерел коштів – довгостроковим пасивам (власні джерела коштів та довгострокові позикові кошти) . Структура капіталу чинить вплив на результати фінансово- господарської діяльності підприємства, співвідношення власними та позиковими джерелами коштів слугує одним з ключових аналітичних показників що характеризує ступінь ризику інвестування фінансових ресурсів в дане підприємство.

скачать реферат Роль и сущность финансового менеджмента в условиях рыночной экономики

Зная теорию финансов, основы менеджмента, финансовый менеджер, приобретая опыт, вырабатывая у себя интуицию и чутьё рынка, становится ключевой фигурой бизнеса. В Кыргызстане происходят глубокие экономические перемены, обусловленные возвращением страны в русло общих экономических процессов мирового развития. Идет коренная перестройка прежнего механизма управления экономикой, его замена рыночными методами хозяйствования. Рыночная экономика, при всем разнообразии ее моделей, известных мировой практике, характеризуется тем, что представляет собой социально ориентированное хозяйство, дополняемое государственным регулированием. Огромную роль, как в самой структуре рыночных отношений, так и в механизме их регулирования со стороны государства играют финансы. Они — неотъемлемая часть рыночных отношений и одновременно важный инструмент реализации государственной политики. Вот почему сегодня как никогда важна работа финансового менеджера Подъём экономики Кыргызстана невозможно представить без участия в этом высококвалифицированных кадров с обширными теоретическими знаниями и хорошей практической школой, позволяющей им осуществлять объективную защиту интересов инвесторов, аукционеров, заимодателей и прочих участников финансовых отношений.

скачать реферат Основы менеджмента

Стратегия, будучи разработанной, должна воплотиться в реальность. Для этого на предприятии необходимо создать механизм ее реализации. Этот механизм предусматривает соответствующее кадровое, правовое, организационное, информационное, техническое и методическое обеспечение. Сложность механизма зависит от глубины и масштабов тех изменений, которые следует осуществить в организации. Естественно, этот механизм не существует в отрыве от действующей системы управления предприятием; он как бы «растворяется» в ней, придавая ей особые черты. Поэтому выявляя состояние и особенности системы управления, можно получить косвенную характеристику этого механизма. При этом важным вопросом является выделение типов систем управления, ориентированных на использование в определенных условиях. При всем многообразии систем управления, известных из теории и практики менеджмента, их можно выделить в три типа: 1.Управление в условиях относительно спокойной и стабильной внешней и внутренней среды. 2.Управление в условиях динамичной внешней среды. 3.Управление в условиях кризисной ситуации.

скачать реферат Зарубежный опыт работы с управленческим персоналом

Зарубежный опыт работы с управленческим персоналом. План: 1. Понятие об управлении. 2. Развитие теории управления. 3. Классическая школа управления. 4. Поведенческая школа. 5. Современные теории управления. 6. Менеджмент. 7. Руководящие кадры. Управлять – значит приводить к успеху других. 1. Понятие об управлении. Термин «управление» - это всеобъемлющее понятие, включающее в себя все действия и всех лиц, принимающих решения, в которые входят процессы планирования, оценки, реализации проекта и контроля. В некотором смысле плановые и оперативные решения неразличимы, характерным признаком служит лишь порядок их следования. Будучи не в силах справиться со сложными и трудными проблемами, мы склонны заменять их более легкими. Собственно, теория управления как наука (в отличие от его определения) возникла в конце прошлого века и с тех пор претерпела значительные изменения. Причем само понятие «научное управление» впервые ввел в обиход не Фридерик У. Тейлор, по праву считающийся родоначальником теории управления, а представитель американских фрахтовых компаний – Луис Брандейс в 1910 г. впоследствии и сам Тейлор широко пользовался этим понятием подчеркивая, что «управление это подлинная наука, опирающаяся на точно определенные законы, правила и принципы».

Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
скачать реферат Стратегия и тактика менеджмента их влияние на успех организации

Одной из ключевых составляющих стратегического управления является стратегия. Выбор стратегии и ее реализация составляют основную часть содержания стратегического управления. В стратегическом управлении стратегия рассматривается как долгосрочное качественно определенное направление развития организации, касающееся сферы деятельности организации, средств и форм ее деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации, что она хочет получить в результате своей деятельности, то стратегия дает ответ на вопрос, каким способом, с помощью каких действий организация сумеет достичь своих целей в условиях изменяющегося и конкурентного окружения. Такое понимание стратегии исключает детерминизм в поведении организации, так как стратегия, определяет свободу выбора в соответствии с изменяющейся ситуацией. Слово “стратегия” греческого происхождения и означает “искусство развертывания войск в бою”. Однако этот военный термин за последние 20 лет широко вошел в обиход специалистов, теорию и практику менеджмента.

скачать реферат Отражение человека как объекта профессионального менеджмента в доктринах "Х", "Y", "Z"

Принимаются и воплощаются программы сокращения работников, дослуживших до пенсионного возраста, в виду проблемы старения нации. Таким образом, изменение японского менталитета вызывает изменения в системе менеджмента. Причем все явственнее становится движение последней в направлении приобретения все более и более американизированных черт. Национальный менеджмент нельзя рассматривать как нечто статичное. Он выступает как динамичная развивающаяся система. Понять ее движение, роль и место во всемирной системе управления можно исходя из анализа и развития существующего национального менталитета. Что касается основных направлений развития теории и практики российского менеджмента, то главная проблема состоит в следующем: должна ли Россия слепо перенимать теорию японского, американского и т.д. менеджмента и применять их на практике? Заимствование чужого опыта Россией может привести к отрицательному результату. Это объясняется тем, что российский менталитет всегда характеризовался наличием полярности, доведением любой ситуации до крайности. Учитывая крайности русской души, считается, что положения западной теории и практики менеджмента могут быть доведены до абсурда.

скачать реферат Американская школа менеджмента

Всероссийская академия внешней торговли Факультет внешнеторгового менеджмента Кафедра менеджмента и маркетинга Тема доклада: Американская школа менеджмента Выполнил: студент 1 курса 2 группы Ужгинцев Александр Владимирович Принял: Полякова Светлана Викторовна Москва 2004 На сегодняшний день в менеджменте существует три основные национальные школы. Это всем вам известные японская, европейская и американская школы. Последнюю из них мне и хотелось бы рассмотреть в своей работе. Американская модель управления зарождалась на рубеже XIX – XX веков, когда в США переживали экономический бум. Огромные природные ресурсы привлекали передовые умы того времени; уровень развития техники и технологий вступал в резкое противоречие со сложившейся на тот момент системой производственных отношений. Классический капитализм переходил в свою высшую, монополистическую стадию. Именно в этот период складывались объективные предпосылки для зарождения «научного менеджмента» в США и деятельности его лидера – Фредерика Уинслоу Тейлора. Вовсе не случайно, что центр развития теории и практики менеджмента в начале XX века переместился из Англии в Америку. Деятельность основоположников «научного менеджмента» отражала характерные тенденции эпохи классического капитализма – свободную рыночную экономику, индивидуальное предпринимательство, господство средних и небольших предприятий.

скачать реферат Организация управления внешнеэкономической деятельностью на уровне предприятия

Особенностью организации менеджмента в таких компаниях является сочетание глобального подхода к бизнесу с необходимостью его адаптации к условиям принимающих стран. Современная теория и практика менеджмента приобретают особое значение для российских предпринимателей. Во-первых, переход российской экономики на рыночные отношения требует изучения форм и методов управления на уровне основного хозяйственного звена – организации, производственного отделения. Практическое использование такого опыта в отечественных компаниях является одной из первоочерёдных задач совершенствования управления. Во-вторых, выход российских фирм на мировые рынки обуславливает необходимость изучения и знания практики менеджмента. В связи со всем этим изучение дисциплины «Международный менеджмент», т.е. исследование опыта управления в крупных многонациональных компаниях и возможность его использования российскими предпринимателями, на сегодняшний день является весьма актуальным. В своей работе я преследую цель – показать и рассказать как осуществляется управление международной деятельностью фирм, как происходят различные процессы этой деятельности, все подходы к работе.

скачать реферат Бизнес-план создания Интернет-Провайдерп ООО "M.S.P. Finally Free"

К тому же с моей стороны есть сильная заинтересованность в том, чтобы создать собственное дело, владеть и управлять им, а учебная разработка бизнес-плана хорошее подспорье в этом. Предпринимательство – это всегда риск, но то самоудовлетворение, которое оно может дать несравнимо значимее. Выбранная отрасль деятельности видится мне наиболее интересной и перспективной, к тому же о ней писать гораздо приятнее чем, скажем о производстве английских булавок в каком-нибудь Энске. В будущем вполне возможно, что моя работа будет связана с интернет-провайдингом. Данный вариант бизнес-плана можно считать одной из итераций непрерывного процесса бизнес-планирования. И при появлении новых данных, развитии науки и техники его можно уточнять и совершенствовать. ЛИТЕРАТУРА1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. 2. Ковалев А.И.Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. Издание 2-е, переработанное и дополненное.-М.:Центр экономики и маркетинга,1997. 3. Липсиц И.В. Бизнес-план – основа успеха.-М.:Машиностроение,1993. 4. Менеджмент в малом бизнесе: бизнес-план, Под ред. Питателева В.А.-М.: «ДеКА». 5. Основы предпринимательской деятельности (Экономическая теории. Маркетинг. Финансовый менеджмент) / Под ред. В.М.Власовой.-М.:Финансы и статистика,1994. 6. Справочник директора предприятия/ Под ред. М.Г.Лапусты.-М.:ИНФРА-М,1996. 7. Уткин Э.А. Управление компанией.-М.:Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ».

Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые
Мешок для обуви "Monster Truck", 2 отделения, светоотражающая полоса.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - цветной/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
скачать реферат Исследование систем управления

В этом случае, помимо традиционной технологии историко-критического анализа, необходимо производить реконструктивный анализ изучаемых теорий и подходов к критериям анализа систем управления. Такой подход позволит привести к одному основанию содержательные акцентировки различных авторов на эффективность и результативность систем управления, проследить процесс формирования современных теорий, проанализировать вклад классиков. В развитии научных подходов в менеджменте можно выделить ряд основных направлений управленческой мысли, каждое из которых стало существенным этапом в ее эволюции. Это научный менеджмент, классическая административная школа, школа человеческих отношений, поведенческие науки, количественный подход, системный подход, ситуационный подход. Хронологическая последовательность развития теории и практики менеджмента в ХХ в. представлена на рисунке (см. Рис. 1.) Эволюция управленческой мысли ХХ в. Рис. 1. Родоначальник школы научного управления Ф.У.Тейлор, как определял управление как философию, которая "сводится к единству четырех великих основных принципов: выработка истинных научных основ производства, научный подбор рабочих, их научное обучение и тренировка, тесное дружественное сотрудничество между администрацией и рабочими" //.

скачать реферат Менеджмент: сущность и структура

Инновационный менеджмент -- это комплексная система управления инвестициями , вкладываемыми собственниками в развитие всех видов инноваций . Она включает построение организационных структур , выбор направлений инноваций , оптимизацию инвестиций, разные аспекты управления персоналом . Помимо приведенных видов специального менеджмента в настоящее время разрабатываются другие виды (1, с. 24): менеджмент социальной сферы ; банковский менеджмент; налоговый менеджмент; организационный менеджмент; международный менеджмент; и др. Менеджмент как совокупность принципов , методов , средств и форм управления фирмами на Западе известен в нашей стране давно . Однако еще десять лет назад наши специалисты считали , что его основными целями являются получение высокой прибыли и постоянное опережение стран социализма по производительности труда в интересах укрепления позиций империализма . Демократизация общественной жизни страны позволила широким слоям населения , практическим работникам ознакомиться с накопленным богатым мировым опытом теории и практики менеджмента , а ориентация российской экономики на рыночные отношения сделала просто необходимыми изучение и использование опыта передовых государств .

скачать реферат Особенности Российского менеджмента

Поскольку потенциал рыночной экономики — это сумма различных потенциалов экономики, то определяющим фактором являются закономерности перехода от государственных форм собственности к частным, коммерческим, негосударственным и смешанным. Важнейшей причиной инфляции и спада производства стали недостаточно проработанная идеология приватизации и тактика ее реализации. Вряд ли было экономически целесообразно так интенсивно разрушать, например, государственный сектор легкой и пищевой промышленности, не создав реальных условий для формирования качественно нового частного и коммерческого секторов в этих отраслях. Поскольку процессы управления государственным сектором — это реализация складывающихся производственно-экономических общественных отношений в целях обеспечения социальной защиты населения, то здесь приходится иметь дело с государственным, региональным и муниципальным управлением, которому присущи свои ценности, стиль, методы работы и т.д. Что касается негосударственного, частного, коммерческого секторов в разнообразных сферах деятельности, где формируются иные производственно- экономические отношения, то здесь приходится иметь дело с теорией и практикой менеджмента в системе горизонтальных рыночных структур.

скачать реферат Гипотеза о новой парадигме управления

Несомненно, если внутри фирмы начинают что-то менять, это обязательно отразится на всех элементах такой системы. Последствия отношения к персоналу как неуправляемой переменной, которую нужно изучать, а затем к ней приспосабливаться, пока трудно оценить, но, думается, что для теории и практики менеджмента эти изменения будут носить, вероятно, революционный характер. В России предлагаемая модель работы с персоналом еще не встречается в практике. Напомню, что когда американцы впервые познакомились с особенностями применяемого японцами менеджмента, позволившими последним соревноваться с первыми даже в автомобилестроении, они были поражены тем, что эти “новации” были описаны в старых учебниках американских авторов (в частности Питером Друкером). Японцы смогли реализовать на практике то, о чем американцы только писали. Список литературы Владимир Токарев, кандидат технических наук. Гипотеза о новой парадигме управления.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.