телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Канцтовары -30% Образование, учебная литература -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

найти похожие
найти еще

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
У результаті впливу суб'єкта управління на об'єкт управління, досягається певний результат. Аніж точніше результат відповідає поставленій меті, тим вище якість управління. Ми виходимо з теоретичних висновків , що управління характеризується наявністю системи й причинного зв'язку між її елементами, існуванням керуючої й керованої підсистем, динамічним характером системи й здатністю її до саморозвитку. За елементи системи приймаються її об'єкти, частини, компоненти. Ними можуть бути цілі та завдання, концепція або стратегія, структура, технологія, люди. Елементи системи зв'язані між собою. Вони впливають один на одного своїм знаходженням у системі або виходом із неї, що є результатом взаємного впливу й взаємодії з навколишнім середовищем. Процес управління як цілісна система вимагає глибокого аналізу, розробки й постановки певних цілей. Сформульовані принципи управління, якими пропонувалося керуватися при виконанні управлінських функцій і рішенні управлінських завдань, а саме: «єдине підпорядкування всіх ланок, відповідальність керівників за кінцевий результат діяльності різних підрозділів, ступеневість управління, забезпечення оптимального співвідношення між централізацією та децентралізацією, поєднання адміністративних та громадських форм управління» . З поняттям «управління» тісно зв'язано поняття «ефективність», що у своєму вихідному значенні визначається як найважливіший показник, що характеризує співвідношення отриманих суспільством економічних результатів і зроблених витрат. Для опису ефективності використовують наступні поняття: відносини мети й результату (якість результату); час (тривалість процесу від його виникнення до завершення); зусилля (енерговитрати людини на одержання результату); матеріально-фінансові засоби досягнення мети; соціальні наслідки застосованого результату (віддалена в часі суспільно значима корисність результату). Для оцінки ефективності, дослідники вважають достатнім три із зазначених вище: якості результату, часу й матеріально-фінансових засобів. Отже, можна зробити висновок, що ефективність - це складна цілісна властивість. Ефективність, оцінена через отриманий результат, як правило, є підставою для прийняття управлінських рішень. Література Національна доктрина розвитку освіти// Освіта України.-2002.-№33. Освіта України. Нормативно-правові документи. – К.: Міленіум, 2001. - 472 с. Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації освітньої політики.-К.: «К.І.С.», 2003.-296с. Примірне положення про відділ (управління) освіти виконавчого комітету міської ради. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 01.04.2003р. №192 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України 2003. Лукіна Т.О. Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні: Монографія. – К.: Вид-во НАДУ,2004. Освітній менеджмент: Навчальний посібник/ За ред. Л.Даниленко, Л. Карамушки.- К.: Шкільний світ,2003. – 400с. Моніторингові дослідження як інформаційна база в системі управління якістю освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 29-30 березня 2005 року. – Луцьк: Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, 2005, С.6-10. Мазалова Олена Георгіївна – завідувач лабораторії Центру проблем освіти Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим. 95024,м. Сімферополь, вул. 1-ої Коної Армії, 19-А; 8(0652)491188.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 100 великих авиакатастроф

Для предупреждения пилотов о приближении к опасным режимам «Трайдент» оборудован двумя системами: первая сообщала об опасности тряской органов управления; если летчики никак не реагировали, в действие вступала вторая система: штурвал автоматически двигался вперед, опуская нос лайнера и помогая ему набрать скорость. В то время системы предупреждения не отличались надежностью, что приводило к ложным срабатываниям, поэтому пилоты, надеясь на собственное мастерство, нередко отключали автоматику. В 15.20 экипаж приступил к предполетной подготовке. Все 109 мест в пассажирском салоне были заняты. Буквально за несколько минут до разбега на борт поднялся сменный экипаж BEA, который должен принять в Брюсселе грузовой «Виккерс-Вэнгард» и на нем прилететь в Лондон. Таким образом, общее количество пассажиров и членов экипажа на борту «Трайдента» достигло 118 человек. В тот день стояла обычная для Лондона погода: облачно, с небольшими перерывами шел дождь. Завершив предполетную подготовку, экипаж запросил разрешение на взлет

скачать реферат Поняття стратегічної інформації

Зміст 1. Поняття стратегічної інформації. 2. Узагальнена схема стратегічного вибору інформації. Список використаної літератури 1. Поняття стратегічної інформації. Реалізація концепції стратегічного управління на підприємстві торкається всіх аспектів його діяльності; однак, оскільки інформація — це предмет управлінської праці, а більшість важелів впливу суб язок результатів виконання стратегічних рішень. Усунення цих недоліків вимагають кардинальних змін у діючих ІУС. На концептуальному рівні слід говорити про утворення системи стратегічного моніторингу, яка передбачає реалізацію процедур системного аналізу як внутрішньої структури, так і зовнішнього середовища з точки зору довгострокового впливу на діяльність організації. Ця підсистема, як і решта підсистем стратегічного управління, має міжфункціональний характер і дозволяє вирішувати проблеми розвитку організації, спираючись на механізми координації та взаємодії. Список використаної літератури Моррисей Дж. Целевое управление организацией. — М.: Сов. радио, 1979. — С. 74. Пономаренко В. С. Стратегічне управління підприємством. — К.: Основа, 1999. — 619 с. Попов С. А. Стратегическое управление. 17 — модульная программа для менеджеров. «Управление развитием организации». Модуль 4. — М.: Инфра — 2000. — 304 с. Ру Д., Сульє Д. Управління / Пер. з фр. — К.: Основи, 1995. Сантавайнен Т., Воутелайнен Э. И. Управление по результатах. — М.: Прогресс, 1988. Синк С. Управление поизводительностью. — М.: Прогресс, 1989. 16

Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные
Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки
 Національні спецслужби в період Української революції 1917-1921 рр.

Автор намагається проаналізувати детермінаційний вплив комплексу внутрішньополітичних і міжнародних обставин на формування спеціальних служб України. Не менш важливим є також показ особливостей державної політики щодо правової регламентації будівництва й діяльності органів безпеки. При підготовці монографії автор спирався на структурно-системний метод аналізу, особливо там, де мова йшла про організацію, форми й методи діяльності спецслужб. Застосування цього методу дозволило вирішити ряд завдань, зокрема: висвітлити організаційний устрій, функції та головні напрямки роботи спеціальних служб України: загальнодержавної розвідки та контррозвідки, військової розвідки й контррозвідки, інших органів безпеки, спеціальних підрозділів повстансько-підпільних рухів часів Української революції 1917-1921 рр.; проаналізувати генезис форм і методів роботи спеціальних служб; дати характеристику кадровому складу цих спецслужб у соціальному, політичному й професійному аспектах; виявити провідні закономірності становлення спеціальних служб за умов формування української національної державності, дослідити нормативно-правову базу їх діяльності

скачать реферат Діяльність органів управління освітою

Крім того, 24% опитаних керівників органів управління освітою, 25% завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), 13% керівників навчальних закладів приділяють увагу роботі зі статистичними матеріалами, як важливому елементу системи моніторингу якості освіти (діаграма 5). Разом з тим, від 40 до 60% респондентів кожної категорії відзначають, що для проведення моніторингових досліджень якості освіти на регіональному та локальному рівнях наявного інструментарію недостатньо. Результати проведеного моніторингу свідчать про наявність певної системи в діяльності органів управління освітою мм. Джанкоя, Керчі, Саки, Білогірського, Джанкойського, Ленінського, Роздольненського, Сакського, Совєтського районів щодо створення регіональних систем моніторингу якості освіти, а саме: створено банки нормативної та наукової інформації щодо організації та проведення моніторингових досліджень; організовано проведення моніторингових досліджень якості освіти по різних напрямках; визначено посадові особи, що курирують моніторингові дослідження; видано накази про проведення моніторингових досліджень; оформлено підсумкові аналітичні матеріали; розроблено плани заходів відповідно до підсумків моніторингових досліджень; організовано контроль за проведенням локальних моніторингових досліджень у підвідомчих навчальних закладах.

 Фарисеї, або Неоголошена війна Україні

Кервником ц групи О.Знченко призначив Владислава Каськва, вдомого кервника парт Пора. Мотиви такого призначення О.Знченко нкому не пояснив, але його д шокували багатьох, адже В.Каськв не мав жодного досвду у таких важливих питаннях, як забезпечення дяльност глави держави, бльше того вн узагал не мав досвду органзацйно-управлнсько дяльност. Здивувавшись таким несподваним призначенням, перший помчник Президента Украни Олександр Третьяков спробував зясувати мотиви призначення В.Каськва, але О.Знченко навдрз вдмовився на цю тему говорити  кинув слухавку. У цьому план дуже показовим   той факт, що за всм мсяцв роботи О.Знченко жодного разу не запросив першого помчника Президента на жодну нараду, яку вн проводив. Фактично Держсекретар О.Знченко став свордним фльтром, через який мусила надходити нформаця до Президента Украни. Доходило до того, що важлив документи з Ради нацонально безпеки  оборони Украни передавалися глав держави теж через Державного секретаря. 2

скачать реферат Курсовая по экологии

Чорнобильській АЕС;2. поліпшення екологічного стану басейнів рік України та якості питної води;3. стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і промислових центрах Донецько-Придніпровського регіону;4. будівництво нових та реконструкція діючих потужностей комунальних очисних каналізаційних споруд;5. запобігання забрудненню Чорного та Азовського морів і поліпшення їх екологічного стану;6. формування збалансованої системи природокористування та адекватна структурна перебудова виробничого потенціалу економіки, екологізація технологій у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, на транспорті;7. збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, заповідна справа.Для досягнення цього передбачається вирішення таких завдань: > зменшення до мінімуму рівня радіаційного забруднення; > захист повітряного басейну від забруднення, насамперед у великих містах і промислових центрах; > захист і збереження земельних ресурсів від забруднення, виснаження і нераціонального використання; > збереження і розширення територій з природним станом ландшафту, посилення природоохоронної діяльності на заповідних і рекреаційних територіях; > підвищення стійкості та екологічних функцій лісів; > знешкодження, утилізація та захоронення промислових та побутових відходів; > запобігання забрудненню морських і внутрішніх вод, зменшення та припинення скиду забруднених стічних вод у водні об'єкти, захист підземних вод від забруднення; > збереження та відродження малих річок, здійснення управління водними рес- ми на > основі басейнового принципу; > завершення створення державної системи моніторингу навколишнього природного середовища; > створення системи прогнозування, запобігання та оперативних дій у разі надзвичайних ситуацій природного і природно- техногенного походження; > забезпечення екологічного супроводу процесу конверсії військово- промислового комплексу; > здійснення заходів щодо екологічного контролю за діяльністю

скачать реферат Охрана природных ресурсов /Укр./

Тому мета та стратегічні напрями, визначені Національною програмою для Дніпра, є аналогічними і для інших водних басейнів України. Системний аналіз сучасного екологічного стану басейнів річок України та організації управління охороною і використанням водних ресурсів дав змогу окреслити коло найбільш актуальних проблем, які потребують розв'язання, а саме: надмірне антропогенне навантаження на водні об'єкти внаслідок екстенсивного способу ведення водного господарства призвело до кризового зменшення самовідтворюючих можливостей річок та виснаження водноресурсного потенціалу; стала тенденція до значного забруднення водних об'єктів внаслідок неупорядкованого відведення стічних вод від населених пунктів, господарських об'єктів і сільськогосподарських угідь; широкомасштабне радіаційне забруднення басейнів багатьох річок внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС; погіршення якості питної води внаслідок незадовільного екологічного стану джерел питного водопостачання; недосконалість економічного механізму водокористування і реалізації водоохоронних заходів; недостатня ефективність існуючої системи управління охороною та використанням водних ресурсів внаслідок недосконалості нормативно-правової бази і організаційної структури управління; відсутність автоматизованої постійно діючої системи моніторингу екологічного стану водних басейнів акваторії Чорного та Азовського морів, якості питної води і стічних вод у системах водопостачання і водовідведення населених пунктів і господарських об'єктів. 9. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ Сучасне використання земельних ресурсів України не відповідає вимогам раціонального природокористування.

скачать реферат Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції

Поряд із створенням оптимальних умов для реалізації права кожного громадянина на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації завданням відділу реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об'єднань громадян є забезпечення неухильного дотримання вимог чинного законодавства під час своєї діяльності. Це дасть можливість досягти високої культури взаємовідносин державних органів, що працюють з громадськими формуваннями, з представниками останніх, а також підвищення рівня знань працівників управління юстиції. 5. Характеристика відділу кадрової роботи та державної служби Відділ кадрової роботи та державної служби являється самостійним структурним підрозділом Київського обласного управління юстиції, даний відділ налічує три працівники начальник, заступник та головний спеціаліст. Службовці відділу в свої практичній діяльності виконують наступні завдання: - забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті управління юстиції, підпорядкованих йому установах юстиії; - організація і здійснення роботи з кадрами в апараті управління юстиції, ситемі органів юстиції Київської області з метою комплексного вирішення питань комплектуввання висококваліфікованими працівниками; - здійснення контролю та координації управлінської дільності з питань кадрової роботи районних, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції; - організація роботи щодо навчання працівників органів юстиції області, підвищення їх кваліфікації, заохочення їх до службової кар'єри.

скачать реферат Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Державне регулювання у цій сфері не може існувати без ефективної системи нагляду за станом середовища, тобто без системи постійно діючого моніторінгу.Екологічний моніторинг довкілля є сучасною формою реалізації процесів екологічноїдіяльності за допомогою засобів інформатизації і забезпечує регулярну оцінкуі прогнозування стану середовища життєдіяльності суспільства та умов функціонування екосистем для прийняття управлінських рішень щодо екологічноїбезпеки, збереження природного середовища та раціонального природокористування.Створення і функціонування Державної системи екологічного моніторингу довкілляповинно сприяти здійсненню державної екологічної політики, яка передбачає:екологічно раціональне використання природного та соціально-економічногопотенціалу держави, збереження сприятливого середовища життєдіяльності суспільства;соціально-екологічне та економічно раціональне вирішення проблем, яківиникають в результаті забруднення довкілля, небезпечних природних явищ,техногенних аварій та катастроф;розвиток міжнародного співробітництва щодо збереження біорізноманіття природи, охорони озонового шару атмосфери, запобігання антропогеннійзміні клімату, захисту лісів і лісовідновлення, транскордонного забрудненнядовкілля, відновлення природного стану

Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
скачать реферат Моніторинг навколишнього середовища

Вона була сформована протягом двох століть і нині набула свого критичного значення. Тому існує об’ективна необхідність втручання держави в природно-екологічну сферу з метою досягнення збалансованного стану, держава також повинна закласти основи глобального еколого-економічного партнерства між суб’ектами підприємництва, між іноземними партнерами, на рівні планетарного співробітництва заради виживання і подальшого розвитку України, а також всієї цивілізації. Екологічний моніторинг довкілля є сучасною формою реалізації процесів екологічної діяльності за допомогою засобів інформатизації і забезпечує регулярну оцінку і прогнозування стану середовища життєдіяльності суспільства та умов функціонування екосистем для прийняття управлінських рішень щодо екологічної безпеки, збереження природного середовища та раціонального природокористування. Поняття екологічного моніторингу Шляхи вирішення екологічних проблем, стратегія екологічної безпеки і стійкого розвитку все ще залишаються під загальною увагою. Оцінки глобального екологічного стану навколишнього середовища змінюються від оптимістичних (типу “необхідно запобігти екологічній кризі”) до помірковано песимістичних (типу “планета знаходиться на передодні кризи”) і вкрай песимістичних (“на регіональних рівнях мова вже йде про “тверду екологічну кризу”).

скачать реферат Роздержавлення та приватизація

У цьому випадку основні та обігові фонди продавали колективам через аукціони. "Велику" приватизацію проводили на засадах використання купонів. Приватизація у колишній НДР - завдяки злиттю з економікою ФРН - відбувалася досить інтенсивно, що дало змогу ліквідувати низку підприємств- банкрутів, зберегти кілька сот тисяч робочих місць, а також створити нові на приватизованих підприємствах. Досвід цієї країни свідчить: гарантом успішного ходу приватизації є формування правової бази і державних структур, потрібних для її проведення. Управління процесами приватизації в Україні. Способи приватизації Процеси приватизації в Україні контролює держава. Головним виконавчим органом, під керівництвом якого розробляють і виконують програми приватизації, є Фонд державного майна (ФДМ) України. У 1994 р. було прийнято рішення про створення єдиної системи органів приватизації. Зокрема, регіональні відділення Фонду в областях і органи приватизації областей були об'єднані й перетворені у регіональні відділення Фонду. На рівні районів і міських підрозділів органів приватизації були створені представництва Фонду в районах і містах.

скачать реферат Правове регулювання вільних економічних зон

В результаті застосування пільг норма прибутку в ВЕЗ складає 30-50%, а іноді і більше: наприклад, транснаціональні компанії отримують в азіатських ВЕЗ в середньому 40% прибутку в рік. Суттєво скорочуються (в 2-3 рази) строки окупності капітальних вкладень (вважається нормальним для ВЕЗ, коли ці строки не перевищують 3-3,5 роки). Наявність локальної, відносно відокремленої системи управління зоною, наділеною правом приймати самостійні рішення в широкому економічному спектрі. Всебічна підтримка зі сторони центральної державної влади. Створення вільних економічних зон є також одним із елементів перенесення ваги управління соціально-економічними процесами на регіональний рівень і являє собою одну із форм забезпечення ефективності територіально-господарської організації економіки, що цілком співпадає з загально державним підходом щодо перебудови економіки України та розширення самостійності регіонів. Згідно з Законом України “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” в Україні залежно від господарської спрямованості та економічно-правових умов діяльності можуть створюватися такі ВЕЗ: зовнішньоторговельні зони – частина території держави, де товари іноземного походження можуть зберігатися, купуватися та провадиться без сплати мита і митних зборів або з їх відстроченням.

скачать реферат Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

Курсова робота Аналіз діяльності банку ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» Зміст Розділ 1. Економічні основи банківської діяльності. Організація економічного аналізу діяльності банку 1.1 Місце і роль банку в системі ринкової інфраструктури 1.2 Інформаційна база аналізу діяльності банку Розділ 2. Управління ресурсами банку 2.1 Управління капіталом у банку 2.2 Формування ресурсів банку з депозитних та недепозитних джерел Розділ 3. Розміщення ресурсів в активи банку та управління ними 3.1 Управління кредитним портфелем банку 3.2 Управління інвестиційним портфелем банку Розділ 4. Узагальнююча оцінка фінансового стану банку 4.1 Оцінка ефективності діяльності банку 4.2 Оцінка фінансової стійкості банку Додатки Розділ 1. Економічні основи банківської діяльності. Організація економічного аналізу діяльності банку 1.1 Місце і роль банку в системі ринкової інфраструктури «Райффайзен Банк Аваль» засновано 3 березня 1992 року у вигляді відкритого акціонерного товариства і зареєстровано рішенням Правління Національного банку України за №94 від 27 березня 1992 року.

скачать реферат Міське комунальне господарство

Однією з головних умов безпеки української держави є її енергетична незалежність. Але ми досі не маємо цілісної, системно-стратегічно узгодженої концепції розвитку енергетики, зокрема електроенергетики, поточні та перспективні проблеми якої групуються у два основних пакети: організація діяльності та технологічне забезпечення. Головними завданнями цієї фундаментальної галузі народного господарства є необхідність задовольнити енергетичні проблеми суспільства за умов гострого дефіциту відповідних ресурсів, запровадити ефективні заходи енергозаощадження, забезпечити надійне енергопостачання промисловості, аграрного комплексу та побуту. Засобами виконання цих завдань мають стати: створення нової державно- регіональної системи стратегічно та поточного керування електроенергетикою; введення реальних цін на паливно-енергетичні ресурси (корисні копалини), енергоносії та електроенергію, що відображали б також і екологічну складову її вартості; ліквідація державного дотування будь яких споживачів електричної енергії; запровадження жорсткої фінансової відповідальності за нормативні перевитрати електроенергії: відновлення на сучасному технологічному рівні вітчизняного енерго та приладомашинобудування; змушення підприємств колишнього військово-промислового комплексу до виробництва високоефективного, конкурентоспроможного енергетичного та електротехнічного устаткування.

Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Рамка деревянная со стеклом, формат 40х40 см, арт. 2N66.
Размер: 40х40 см. Цвет: клён. Материал: дерево.
404 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
скачать реферат Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

Багатостороннє співробітництво з питань охорони навколишнього середовища засновано на участі СНД у Програмі ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП) і в роботі таких міжнародних неурядових організацій, як Рад Економічної Взаємодопомоги (СЭВ), Міжнародна рада наукових спілок (МСНС), Всесвітня організація охорони здоров'я (ВОЗ), Глобальна система моніторингу навколишнього середовища (ГСМОС), Міжнародна спілка охорони природи (МСОП) і ін. Міжнародне співробітництво сприяє більш швидкому рішенню глобальних і міжрегіональних природоохоронних проблем. Список литературы Панфилов Е.И. Проблемы комплексного освоения недр. Н-п серия «Науки о Земле», 3’90, Москва, «Знание», 1990 Світ у долонях. Щоквартальний громадський ілюстрований екологічний журнал, 1 ( 3 ) / 1997 Экологическая геология Украины. Справочное пособие, Киев, «Наукова думка», 1993 Інформаційний бюллетень про стан екологічного середовища України за 1992 – 1993 роки. Київ – 1994 р., випуск 13. Монин А.С., Шишков Ю.А. Глобальные экологические проблемы. Н-п серия «Науки о Земле», 7’90, Москва, «Знание», 1990 Радкевич Е. Наш дом – Земля. Эврика, Москва, «Молодая гвардия», 1988 Юнг Р. Будущее уже началось // Курьер ЮНЕСКО. 1971. Апр. Bru d la d G. H. Ope i g address o he Seve h mee i g of he World commi io o e viro me a d developme // World Commi io o E viro me a d Developme .

скачать реферат Международная политика Украины в 90-е годы ХХ века /Укр./

Хочеться сподіватись, що за підтримки Організації держава здійснюватиме широкомасштабні програми щодо підготовки соціальної сфери та правової системи до впровадження в національне законодавство норм і принципів Європейської соціальної хартії; держава буде залучена до активної участі в реалізації проектів Фонду соціального розвитку РЄ. Всі ці дії, безумовно, приведуть до підвищення рівня життя населення та покращення загального становища взагалі. Подальша участь України в реалізації програм співробітництва Ради Європи з державами Центральної та Східної Європи (“Феміда”, ”Демосфен”, “Демправо”) сприятиме процесу реформування правової системи України. Активізація участі представників нашої держави в робочих органах Комітету Міністрів Ради Європи, діяльність яких пов`язана з розробкою нових міжнародно-правових документів та спільних програм співробітництва, механізмів їх імплементації, системи моніторинг за виконанням державами положень Конвенцій РЄ, вироблених рекомендації країн членам з різноманітних питань – це суттєвий елемент належного забезпечення інтересів в цій організації.

скачать реферат Система електронних переказів НБУ

Контрольна робота з дисципліни: Інформаційні системи і технології в банківській справі ТЕМА: СЕП НБУ Зміст Вступ 1.Організація роботи в СЕП 2.Загальні умови виконання міжбанківського переказу через СЕП 3. Обмін інформацією в СЕП. 4. Виконання міжбанківського переказу через СЕП. 5. Опис моделей обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП 6. Ведення учасниками СЕП архіву електронних банківських документів 7. Порядок резервування та відновлення функціонування СЕП 8. Принципи побудови захисту електронних банківських документів 9.Криптографічний захист інформації Висновок Література Додаток 1.Структура мережі СЕП Додаток 2. Моделі обслуговування груп банків в СЕП Вступ Система електронних міжбанківських переказів Національного банку (СЕМП) - система, що складається із системи електронних платежів та системи термінових переказів, координацію роботи яких забезпечує система моніторингу технічних рахунків. Додатковими складовими СЕМП є інформаційно-пошукова система, система резервування і відновлення функціонування СЕМП. Система електронних платежів Національного банку (далі - СБП) - складова СЕМП, що забезпечує проведення міжбанківського переказу в режимі обміну файлами з індивідуальним обробленням міжбанківського електронного розрахункового документа, за яким між списанням грошей з кореспондентського рахунку банківської установи (платника) та зарахуванням грошей на кореспондентський рахунок банківської установи (отримувача) є певний проміжок часу.

скачать реферат Державне регулювання розвитку книговидання в Україні

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Кузнякова Тетяна Валентинівна УДК 351.854:655.5 Державне регулювання розвитку книговидання в Україні Спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Харків – 2008 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Важливою інформаційною складовою в сучасному суспільстві є книга, що була і залишиться ключовим чинником у розвитку духовності нації. В умовах сьогодення, коли триває відродження української культури та мови, роль і значення книги важко переоцінити. Книговидання як особливий елемент культурного життя суспільства завжди було об , 2006. – С. 47-48. 9. Кузнякова Т.В. Шляхи реалізації розвитку системи державного замовлення як засобу державного регулювання вітчизняного книговидання // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія, практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2007 р.: У 2 ч. / За наук. ред. канд. фіз.-мат. наук. І.П. Шевчука. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. – Ч. 1. – С. 65 – 68.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.