телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАРазное -30% Канцтовары -30% Всё для дома -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Менеджмент (Теория управления и организации)

Методи прийняття рішень в управлінні ризиками

найти похожие
найти еще

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Курсова робота на тему: «Методи прийняття рішень в управлінні ризиками» Одеса, 2010 рік. Вступ Управління фінансовими ризиками підприємства являє собою відносно нове самостійний напрям фінансового менеджменту і є одним з найбільш важливих управлінських процесів у його системі. Наукові дослідження з проблем управління фінансовими ризиками підприємства охоплюють в даний час широкий спектр питань – від оцінки та способів нейтралізації ризику окремих його фінансових операцій до фінансової діяльності в цілому. Багато дослідників за розробку окремих проблем управління фінансовими ризиками удостоєні Нобелівської премії. Фінансові ризики можуть серйозно впливати на багато аспектів фінансової діяльності підприємства, однак найбільш значуще їх вплив проявляється у двох напрямках. По-перше, рівень прийнятого ризику надає визначальну дію на формування рівня прибутковості фінансових операцій підприємства – ці два показники перебувають у тісному взаємозв'язку і являють собою єдину систему «прибутковість-ризик». По-друге, фінансові ризики є основною формою генерування прямої загрози банкрутства підприємства, так як фінансові втрати, пов'язані з цим ризиком, є найбільш відчутними. Тому, практично всі фінансові рішення, спрямовані на формування прибутку підприємства, підвищення його ринкової вартості та забезпечення фінансової безпеки, вимагають від фінансових менеджерів володіння технологією вироблення, прийняття і реалізації ризикових рішень. Мета даної курсової роботи – вивчити систему сучасних методів управління фінансовими ризиками, адекватних ринковій економіці; сприяти сприйняттю ними нової фінансової філософії та фінансової культури цього виду управлінської діяльності; допомогти виробити логіку прийняття ризикових рішень, що забезпечують їх динамізм і варіативність; ознайомити з сучасними фінансовими технологіями та інструментами, використовуваними у вітчизняній і зарубіжній практиці ризик-менеджменту. У роботі розглядається основне коло питань управління фінансовими ризиками підприємства в сучасних умовах. У ній викладено теоретичний базис ризик-менеджменту; сформульовані сутність, мета і функції управління фінансовими ризиками підприємства; розглянуті його методологічні системи та методичний інструментарій. Ця курсова робота ознайомить із сучасними методами дослідження систематичних і не систематичних фінансових ризиків підприємства, механізмами їх нейтралізації, особливостями управління цими ризиками в операційній і інвестиційної діяльності. 1. Характеристика ризику як об'єкта фінансового управління Накопичений в процесі еволюції економічної думки теоретичний арсенал дозволяє досить різносторонні охарактеризувати природу підприємницького ризику в цілому і фінансового ризику зокрема. Разом з тим, на сучасному етапі в трактуванні категорії ризику окремими дослідниками є багато супереч; ряд цих трактувань носять обмежений характер; у багатьох випадках «ризик» ототожнюється з поняттям «умови ризику». У зв'язку з цим доцільно комплексно розглянути основні сутнісні характеристики і особливості фінансового ризику у світлі вже накопиченого теоретичного арсеналу і сформулювати на цій основі більш повне його визначення.

Розглянуті основні характеристики фінансового ризику дозволяють сформулювати його наступним чином: Фінансовий ризик підприємства представляє собою результат вибору його власниками або менеджерами альтернативного фінансового рішення, спрямованого на досягнення бажаного цільового результату фінансової діяльності при ймовірності понесення економічного збитку (фінансових втрат) в силу невизначеності умов його реалізації. 1.1 Класифікація фінансових ризиків підприємства Фінансові ризики підприємства характеризуються великим різноманіттям і з метою підготовки та реалізації ефективних управлінських рішень потребують певної класифікації. У складі основних класифікаційних ознак фінансових ризиків підприємству пропонується виділити наступні: 1. Джерело виникнення ризику. 2. Вид фінансового ризику. 3. Характеризується об'єкт оцінки ризику. 4. Сукупність досліджуваних інструментів. 5. Комплексність фінансового ризику. 6. Характер можливих фінансових наслідків ризику. 7. Характер прояву ризику в часі. 8. Рівень ймовірності реалізації ризику. 9. Рівень можливих фінансових втрат за ризиком. 10. Можливість передбачення ризику. 11. Можливість страхування ризику. 1. За джерелами виникнення виділяють наступні групи фінансових ризиків: • Систематичний або ринковий ризик. Він характеризує ймовірність фінансових втрат, пов'язаних з несприятливими змінами кон'юнктури різних видів фінансового ринку. Цей вид ризику характерний для всіх учасників фінансової діяльності. • Несистематичний або специфічний ризик. Він характеризує ймовірність фінансових втрат, пов'язаних з не ефективною діяльністю конкретного підприємства. Цей ризик викликається некваліфікованим фінансовим менеджментом, неефективною структурою активів і капіталу, надмірної прихильністю до ризикових (агресивних) фінансових операцій з високою нормою прибутковості, недооцінкою господарських партнерів та іншими аналогічними факторами, негативні наслідки котрих значною мірою можна запобігти за рахунок ефективного управління фінансовими ризиками. 2. Вид фінансового ризику. Цей класифікаційний ознака є основним параметром диференціації фінансових ризиків у процесі управління ними. Характеристика конкретного виду ризику одночасно дає уяву про генеруючи його фактор, що дозволяє «прив'язати» оцінку ступеня ймовірності виникнення та розміру можливих фінансових втрат по даному виду ризику до динаміки відповідного фактора. Видова різноманітність фінансових ризиків у класифікаційній їхній системі представлено в найбільш широкому діапазоні. При цьому слід відзначити, що поява нових фінансових технологій, використання нових фінансових інструментів та інші інноваційні фактори будуть відповідно породжувати і нові види фінансових ризиків. На сучасному етапі до числа основних видів систематичних і несистематичних фінансових ризиків підприємства відносяться наступні: • Процентний ризик. Він полягає в неочікуваному висуванні процентної ставки на фінансовому ринку (як депозитної, так і кредитної). Причиною виникнення даного виду фінансового ризику (якщо елімінувати раніше розглянуту інфляційну його складову) являється: зміна кон'юнктури фінансового ринку під впливом державного регулювання; зростання або зниження пропозиції вільних грошових ресурсів та інші фактори.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 История импрессионизма (Часть 2)

В разговорах с этими молодыми людьми, принадлежащими к поколению его сына Люсьена, Писсарро обрел новые концепции и нашел новый конструктивный элемент, который он искал. В их теориях он нашел научные методы, дающие возможность управлять своими ощущениями и заменять интуитивный подход к природе строгим соблюдением законов цвета и контрастов. Сёра и Синьяк встретились всего лишь год назад, в 1884 году, когда жюри Салона сделало очередную попытку задушить все, что не было ортодоксальным, и когда сотни отвергнутых художников собрались вместе и основали "Общество независимых художников". Эта новая ассоциация, сознательно или несознательно присвоившая название, под которым несколько лет выставлялись импрессионисты, торжественно обещала устраивать регулярные выставки без вмешательства какого бы то ни было жюри. Так, спустя более двадцати лет после "Салона отверженных", наконец было основано постоянное учреждение, которое выступило против обид, чинимых жюри, и открыло двери всем без исключения художникам. На собраниях, где вырабатывался устав ассоциации и где председательствовал Одилон Редон, Сёра и Синьяк впервые заговорили друг с другом. 52 Поль Синьяк очень рано увлекся искусством

скачать реферат Принятие управленских решений

Студент повинен вміти: . пояснити відмінності між класичною, поведінковою та ірраціональною моделями прийняття рішень; . визначити зміст кожного з етапів раціональної технології прийняття рішень; . з’ясувати сутність кожного з методів обгрунтування управлінських рішень та можливості їх використання; . вирішувати учбові завдання з використанням методів “платіжної матриці” та “дерева рішень”; . застосовувати теоретично-ігрові методи в практиці вирішення управлінських проблем; . навести приклади використання експертних методів для розробки якісного управлінського рішення. 1. Основи теорії прийняття рішень. В науковій літературі процес прийняття рішень розглядається у двох аспектах. У розширеному розумінні прийняття рішень ототожнюється із усім процесом управління. У вузькому розумінні прийняття рішень трактується, як вибір найкращого рішення із багатьох альтернатив. Кожне з поданих визначень має свої недоліки: у першому – поняття “прийняття рішень” охоплює процес його виконання і контролю результатів; у другому – звужується до вибору найкращої альтернативи, хоча процес прийняття рішень розуміє також і встановлення критеріїв оцінки, і вибір способів оцінки, і таке інше.

Плакат электронный "Говорящий Букваренок".
Многим детям понравится представленная оригинальная обучающая игра ''Говорящий Букваренок'', ведь она имеет несколько
429 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Тубус - карта "План покорения МИРА", магнитная, на холодильник.
Подарок заядлому путешественнику. Вы наверняка уже знакомы со знаменитой картой мира, верхний слой которой стирается монетой по принципу
1100 руб
Раздел: Прочее
Маркеры-кисти "Zendoodle. Edding 1340", 10 штук.
Набор фломастеров с гибким наконечником в виде кисточки. Различная толщина линии. Идеально подходит для раскрашивания печатей. Чернила на
664 руб
Раздел: 7-12 цветов
 О некоторых возможных открытиях

По мере того как человек все решительнее будет становиться хозяином самого себя и будет развиваться дальше философский и научный метод, станет возможным управлять еще одной областью, о которой можно только мечтать в наш век невежества и препон. Начиная с Платона, философы всегда выражали удивление, что человек с любовью выводит благородные породы собак и лошадей, но предоставляет любым подлецам производить потомство и портить следующие поколения людей. Так это продолжается и по сей день. Прекрасные, замечательные люди умирают бездетными, унося с собой в могилу сокровища своей души и ума, и нас вполне удовлетворяет система брака, которая словно ставит своей задачей умножать число посредственностей. Но настанет день, когда наука и благоприятные условия позволят человеку овладеть и этой областью и действительно возникнет уверенность, что каждое новое поколение будет лучше своих предшественников. И тогда откроется новая страница истории человечества — страница, которая будет для нас словно солнечный свет для новорожденного

скачать реферат Виробнича практика з менеджменту

Таким чином, аналіз економічних ситуацій в сфері вирішення задач управління виробничою діяльністю підприємства є дуже важливим моментом при визначенні стратегії управління підприємством в цілому. Проте, певна складність полягає також в тому, що виробнича стратегія не є незмінною, а шмагає періодичного коригування з урахуванням змін в зовнішньому середовищі і нових можливостей щодо зростання підприємства. Запропонований підхід в прийнятті управлінських рішень є спробою пошуку найефективніших шляхів реалізації стратегічних цілей діяльності ПП ВіКо" під час якої вирішуються задачі: - Визначення співвідношень оптимальних пропорцій реалізації продукції; - Визначення раціональної спрямованості фінансової діяльності підприємства. В умовах перехідної економіки в Україні посилюється конкуренція, невизначеність, ризик. Щоб вижити за цих умов, менеджерам слід впроваджувати нові технології і технічні нововведення, йти на сміливі, нетрадиційні дії, які, в свою чергу, підвищують ризик. Отже, необхідно навчитися прогнозувати події, оцінювати економічний ризик; йти на нього, але це переходити допустимих меж. Основні завдання під час прийняття економічних рішень - це врахування ризику, керування ним, зведення його до прийнятних меж, зниження можливих збитків.

 Чудо релаксации

Со стороны страховых компаний очень неосмотрительно пренебрегать таким эффективным и экономным способом лечения. Кроме того, академическая медицина предполагает определенные требования, затрудняющие любые изменения. Например, согласно критериям научных отчетов, используемых в медицинских журналах, нужно, чтобы контрольные группы пациентов, проходящих курс экспериментальной терапии, сравнивались с теми группами, которые получали в качестве лечения только плацебо. Однако невозможно сравнивать эти две группы, если не брать в расчет их веру в лечение и степень надежды на его результаты. Согласно нашей теории, разная степень веры приводит к разным результатам лечения. Следовательно, если допустить, что такая зависимость существует, это сделает недействительными результаты множества предыдущих испытаний и объяснит, почему медицинские исследования часто невозможно повторить. Только зависимость от силы веры пациента в излечение может объяснить это противоречие. Медицинский институт взаимосвязи сознания и тела С помощью Института взаимосвязи сознания и тела мы сможем продолжить наши исследования, чтобы метод релаксации, умение управлять стрессом, эффект плацебо, упражнения, питание и другие подобные аспекты продолжали приносить пользу людям

скачать реферат Математические модели и методы обоснования управленческих решений и сферы их применения в практике управления

Найчастіше в періодичних виданнях освітлюються проблеми управління персоналом, мотивації підлеглих, побудови доскональної організаційної структури, а не стратегії прийняття управлінських рішень. Перед тим як перейти до викладення основного плану цієї роботи, я хотів би розглянути ще один підручник американських авторів М. Еддоуса та Р. Стенсфілда “Методи прийняття рішень”, який на мою думку повинен викликати інтерес у менеджерів, які схильні до застосування математичної методології в прийнятті рішень. Автори дуже доступно описують всі необхідні теоретичні засади з векторної алгебри, лінійного програмування, теорії ігор, імітаційних моделей, математичної статистики та інших наук необхідних для вільного оперування моделями прийняття рішень. Матеріал підручника легко сприймається навіть при недостатній озброєності математико-статистичними знаннями. Для більш наочного сприйняття матеріалу в своїй роботі я буду використовувати математичні формули, матриці, статистичні таблиці, діаграми та інші об’єкти.1. Моделі і методи прийняття управлінських рішень.

скачать реферат Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

Розвиток теорії управління, розробка економіко-математичних методів дозволили багато які якісні рішення задач доповнити або замінити точними кількісними оцінками або рішеннями, а розвиток коштів обчислювальної техніки і комунікацій сприяв підвищенню ефективності управління. Багато які задачі, які раніше не могли вирішуватися в реальній або допустимій мірі часу за трудомісткості розрахунків, стали повсякденною реальністю. У сучасному менеджменті існують різні способи рішення задач: конкретні методи рішення задач управління, моделювання управлінських процесів, інформаційне і технічне забезпечення прийняття рішень і ін. В Україні теоретична і прикладна статистика, економіко-математичні моделі рішення задач, інженерних розрахунків і т.п. розроблені досить добре. Менш розвинена автоматизація процесів обробки інформації, управління виробництвом, прийняття рішень. Однак ефективність управління залежить не тільки від способів рішення задач, але у величезній мірі і від господарського механізму і системи державного регулювання.

скачать реферат Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

Відповісти на ці запитання означає, що треба знайти рівень «прийнятного ризику», кількісну та якісну оцінки конкретних ризикованих рішень. Об'єктом ризику називають економічну систему, ефективність та умови функціонування якої наперед точно не відомі. Пiд суб'єктом ризику розуміють особу (індивід або колектив), яка зацікавлена в результатах керування об'єктом ризику і має компетенцію приймати рішення щодо об'єкта ризику. Джерело ризику—це чинники (явища, процеси), які спричиняють невизначеність результатів (конфліктність). Під інформаційною ситуацією будемо розуміти певний ступінь градації невизначеності знаходження середовища в одному із станів заданої множини, якою володіє суб'єкт управління (менеджер) в момент прийняття рішення. Отже, ризикованій ситуації притаманні такі основні умови: наявність невизначеності; наявність альтернатив та необхідність вибору однієї з них (відмова від вибору також є різновидністю вибору); зацікавленість у результатах; можливість оцінити наявні альтернативи — прийняти рішення. Усі чинники, що так чи інакше впливають на ступінь ризику, можна умовно поділити на дві групи: об'єктивні та суб'єктивні. До об'єктивних чинників відносять такі, що не залежать безпосередньо від фірми та менеджерів (суб'єктів прийняття рішень): інфляція, конкуренція, політичні та економічні кризи, екологія, мита, наявність режиму найбільшого сприяння, можлива робота в зоні вільного економічного підприємництва тощо.

скачать реферат Управління затратами

Таким чином, виготовлення кожного продукту вкладається в схему: операція стадія технологічний процес виробництво. Існують такі методи калькулювання: - по детальний облік; - облік витрат по виробах; - облік витрат за групами виробів; - облік витрат по замовленнях; - облік витрат по процесах; - облік витрат по виробництвах. 3. Задачі управлінського обліку. Головною метою управлінського обліку є калькулювання собівартості, виконання альтернативних розрахунків щодо рішення однієї задачі. Управлінський облік сформувався на основі виробничого обліку. Управлінський облік містить в собі виробничий облік, частину фінансового обліку (по складанню звітів про витрати на виробництво продукції), частину податкового обліку (по складанню форми № 2 “Звіт про прибутки та збитки”). Таким чином, можна сформулювати головні задачі управлінського обліку: - створення інтегрованої системи обліку витрат і доходів; - нормування витрат; - планування, контроль і аналіз витрат; - бюджетування; - забезпечення бази для ціноутворення; - надання інформаційної допомоги фінансовим менеджерам для прийняття оперативних управлінських рішень; - контроль, планування і прогнозування економічної ефективності діяльності підприємства і центрів відповідальності; - вибір найбільш ефективних шляхів розвитку підприємств. 4. Задача № 24. Цена единицы продукции – 60 грн., а затраты предприятия, связанные с ёё производством и реализацией, составляют, грн.; № Статья затрат Переменные Постоянные п/п затраты на затраты за единицу месяц 1.

Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки
скачать реферат Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

Методи прийняття управлінських рішень базуються на представленні процесу управління як сукупності процесів вирішення проблем і поділяються на групи: методи постановки проблем; методи вирішення проблем; методи організації виконання прийнятих рішень. Всю сукупність методів можна розбити на три великі групи: Таблиця 2. Методи прийняття управлінських рішень № Назва групи Методи групи 1 Методи, що базуються на виявленні й узагальненні думок досвідчених фахівців-експертів, використанні їхнього досвіду і нетрадиційних підходів до аналізу діяльності організації Метод «мозкової атаки», метод типу «сценаріїв», метод експертних оцінок, метод типу «Дельфі», методи типу «дерева цілей», «ділової ігри», морфологічні методи тощо 2 Методи формалізованого представлення, які базуються на використанні математичних, економіко-математичних методів і моделей управління аналітичні (інтегральне/диференціальне числення, методи екстремумів, варіаційне числення, методи математичного програмування, теорії ігор тощо); статистичні (математична статистика, теорія ймовірності, теорія масового обслуговування, методи статистичних досліджень, методи статистичного імітаційного моделювання); теоретико-множинні, логічні, семіотичні, лінгвістичні уявлення (дискретна математика); графічні (теорія графів і різного роду графічні представлення інформації: діаграми, графіки, гістограми тощо) 3 Комплексні методи сформовані шляхом інтеграції експертних і формалізованих методів: комбінаторика, ситуативне моделювання, топологія, графосеміотика, методи дослідження інформаційних потоків тощо Емпірико-теоретичні методи становлять загальнометодологічну основу будь-якого дослідження чи вирішення проблем: Логічні методи Логічні методи дослідження базуються на застосуванні в процесі досліджень формальної логіки.

скачать реферат Механізм прийняття рішень в менеджменті

ПЛАНВступ3 1. Поняття управлінських рішень4 2. Класифікація управлінських рішень8 2.1. Головні відмінності управлінських рішень.8 2.2. Класифікація управлінських рішень9 3. Процес ухвалення рішення19 4. Ухвалення рішення в реальному житті27 4.1. Методи прийняття управлінських рішень.28 4.2. Практичне використання технології ухвалення рішення.29 Висновок32 Список використаної літератури33 Вступ Розвиток будь-якої розумної цивілізації засновано на розробці і реалізації різного роду рішень. Усі рішення звичайно пов'язуються з людиною чи організацією. Рішення розробляються і реалізуються людьми з різним ступенем професіоналізму, тому діапазон рішень великий - від недостатньо обміркованих до детально розрахованих. Рішення - це результат розумової діяльності людини, що приводить до певного висновку і необхідних дій. Так, рішеннями є певний висновок, зроблений людиною без подальших дій, розробка дії чи вибір дії з набору альтернатив і його реалізація. Рішення може бути спрямоване на досягнення разових (одиничних) результатів, створення постійних процесів, підтримка розвитку процесів чи припинення недопущення будь-якої діяльності.

скачать реферат Особливості Японської системи менеджменту

Принципи японського управління Сучасні методи управління склалися в Японії в умовах післявоєнної розрухи, що поставила перед керівниками завдання відновлення соціального, політичного й економічного життя. Під впливом американської окупаційної адміністрації майбутні японські менеджери познайомилися з американською ідеологією і методами управління бізнесом. Саме в цей період лідери японського бізнесу почали відчувати соціальну відповідальність за наслідки своєї діяльності. Це не означає, що до 1945 року в Японії не було ефективної системи керування виробництвом. Просто післявоєнна криза дала стимул для пошуку моделі національної економіки,але вона вже була готова. Керівники японських підприємств виконували свої завдання, спочатку застосовуючи традиційні методи керування до нових умов, а потім за допомогою засвоєних ними теорії й методів американського управління. В результаті основні риси японської системи управління визначає ряд концепцій, відсутніх в американській моделі. Найважливішими з яких є система довічного наймання й процес колективного прийняття рішень.

скачать реферат Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

Трудові успіхи, визнання заслуг, висока ступінь відповідальності, гордість працівників, що там працюють, зростання службове та професійне – все це посилює позитивні мотиви поведінки людини в процесі праці. Звідси і мала текучість кадрів, високий рівень трудової дисципліни. 8.3.2. Показники, що відображають вплив на досягнення виробничо- господарських показників та задоволення потреб ринку: Виходячи з мотивування робітників до праці – продуктивність праці буде підтримуватись на високому рівні. Заробіток робітників пов’язаний з результатом роботи кожного і якомога ліпше задовольнити потреби споживача. Робітники мають спільну зацікавленість в створенні іміджу підприємства. Із збільшенням прибутку підприємства можливість створення дитсадка для дітей робітників. ВИСНОВКИ В даній курсовій роботі була розроблена система менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів. Була дана характеристика організації, розглянуті функції, методи менеджменту, механізми прийняття управлінських рішень, управління групами працівників та комунікації на підприємстві.

скачать реферат Методи управління банківськими ризиками

Зміст Вступ 1. Класифікація методів управління банківськими ризиками 2. Методи уникнення банківських ризиків 3. Методи прийняття банківських ризиків Висновок Список використаної літератури Вступ Останнім часом банки різних країн усе гостріше відчувають проблему управління кредитним ризиком. Вона ще більш актуальна для вітчизняної банківської системи, рівень простроченої позичкової заборгованості в якій протягом останніх 5-7 років мав стійку тенденцію до зростання. Часто ефективність кредитних угод, про яку ми можемо судити за показниками рентабельності вкладень, рівнем проблемних кредитів у портфелі банку й іншими критеріями, залежить як від факторів зовнішнього середовища, так і від сукупності методів управління кредитним ризиком. Оскільки впливу зовнішніх факторів уникнути практично неможливо, першочерговим завданням банків повинна стати розробка системи методів управління, адекватних потенційному кредитному ризику, з урахуванням внутрішніх можливостей. Спираючись на загальноприйняте визначення поняття «управління ризиком», слід зазначити, що управління банківським кредитним ризиком — це суворо формалізований процес з чіткою послідовністю етапів, механізмів і методів управління.

Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы
Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки
скачать реферат Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

Реферат: Методи прийняття стратегічних управлінських рішень Зміст Вступ 1. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень Висновок Література Вступ Стратегічне управління являє собою процес, що визначає послідовність дій організації з розробки та реалізації стратегій. Стратегія – це набір політик, процедур і підходів до бізнесу для забезпечення довгострокового успіху. Стратегія підприємства складається з таких взаємозв'язаних завдань: Визначення сфери діяльності підприємства і формування стратегічних напрямів. Постановка стратегічних цілей і завдань для їх досягнення. Формування стратегії для досягнення намічених цілей і результатів діяльності виробництва. Реалізація стратегічного плану. Оцінка результатів діяльності, у разі необхідності зміна стратегічного плану або методів його реалізації. Економічна стратегія — це сукупність управлінських дій, спрямованих на підвищення ефективності операційної, інвестиційної, фінансової та інших видів діяльності підприємства. Стратегічне управління - це: 1) багатоплановий, формально-поведінковий управлінський процес, який допомагає формулювати й виконувати ефективні стратегії щодо досягнення встановлених цілей, які сприяють балансуванню відносин між організацією, включаючи її окремі частини, та зовнішнім середовищем; 2) система форм, методів, моделей і прийомів, що застосовуються в організації для визначення та реалізації цілей і стратегій, що використовуються для забезпечення адаптації підприємства до змін зовнішнього середовища; 3) реалізація концепції, в якій поєднуються цільовий та інтегральний підходи до діяльності підприємства, що дає змогу встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з наявними можливостями (потенціалом) підприємства та приводити їх у відповідність за рахунок розробки й реалізації системи стратегії.

скачать реферат Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ В М. МЕЛІТОПОЛІ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗЕД КУРСОВА РОБОТА На тему: МЕТОДИ І МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Дисципліна «Основи менеджменту» Курс ; група ; форма навчання Мелітополь 2006 ЗМІСТВСТУП . .3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА СУТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 5 .Сутність і характерні риси управлінських рішень .5 .Класифікація управлінських рішень . 9 .Фактори, що визначають якість та ефективність управлінських рішень . 12 РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ . .14 2.1. Стадії прийняття управлінських рішень .14 2.2. Методи прийняття управлінських рішень .18 2.3. Моделі прийняття управлінських рішень . .31 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 3.1. Структура прийняття управлінських рішень на підприємстві .36 3.2. Застосування наукового підходу в процесі прийняття управлінських рішень .37 ВИСНОВКИ . .41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . 43 ДОДАТКИ . .44 ВСТУП Найважливішим резервом підвищення ефективності всього суспільного виробництва є підвищення якості прийнятих рішень, що досягається шляхом удосконалювання процесу прийняття рішень.

скачать реферат Стуктура апарату Кіровської районної ради

Метою практики є формування професійних вмінь і навичок щодо виділення проблеми, її дослідження, розробки варіантів вирішення, пошуку найоптимальнішого варіанту та підготовки проекту самостійного рішення під час професійної діяльності на низовому та середньому рівні управління в реальних умовах функціонування організації, а також поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань з основних професійно орієнтованих дисциплін, опанування сучасними прийомами та методами прийняття управлінських рішень, розробки пропозицій щодо систематичного оновлення та творчого застосування набутих знань в практичній діяльності. Мною були досягнуті мети даної практики, я узагальнила отримані мною знання, старанно виконувала всі доручення мого керівництва. Під час практики я аналізувала організацію, у якій проходила практика, робила висновки й результати цього аналізу, і ці висновки представлені мною в даному звіті про проходження практики. Для проходження практики була обрана Кіровська районна у м. Донецьку рада. Практика проходила у планово-економічному відділі з 04.01.10 по 5.02.10 під безпосереднім керівництвом завідуючого планово-економічного відділу Кіровської районної у м. Донецьку ради М.И.Шишко. Під час практики я вивчила організаційну структуру районної ради, функції та повноваження органів місцевого самоврядування, механізм фінансування діяльності органів місцевого самоврядування, основну документацію, що забезпечує функціонування відділу. 1. Звіт з комплексної практики з фаху 1.1 Загальна характеристика організації На території міста Донецька діють 9 районних, Моспинська міська та Ларинська селищна ради і їхні виконавчі комітети, що підлеглі міськраді і відповідно Пролетарській та Будьоннівській райрадам.

скачать реферат Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Рис. 4. Діаграма попиту машин на ринку України 4. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень в МП. В цьому розділі охарактеризовуєм всю сукупність управлінських рішень, сформульовуєм умови прийнятття їх в даному МП, оцінюємо фактори, які впливають на процес прийняття цих рішень і розробляєм підходи до застосування в нашому МП методів оптимізації управлінських рішень Для розкриття механізмів прийнятих рішень використовуєм Табл. 8 Табллиця 8. Управлінські рішення в МП Характеристики Приклади, які відображають Механізми управлінських характеристики управлінських рішень забезпе-чення рішень ефективності виконання рішень 1.Вид Загальне рішення про розширення Чіткий опис завданя управлінського ремонтної бази МП на перспективу Колективне прийняття рішення – приймається на вищому рівні рішень управління, належить ддо категорвї Індивідуальна запрограмованих рішень.Базується на відпові-дальність за основі ззнань і досвіду керівників і правиль-ність рішення і їх

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.