телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Всё для дома -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Педагогика

Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна

найти похожие
найти еще

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Діти мають змогу втягнутися в неї, психофізіологічні установки не змінюються так швидко, як за урочної системи. Клубні заняття С. А. Ананьїн тлумачить як близькі до напівдальтонської системи. Ідея клубу, на його думку, дає більшу можливість для дитячої свободи дій, виявлення індивідуальних інтересів, більшої диференціації дітей, групування їх не за віком, а за ступенем знань і вмінь, за інтересами тощо. Водночас учений застерігає, що перехід з класно-урочної системи на клубну зумовлює серйозні технічні труднощі в роботі школи, «більше ламання», ніж за комплексного навчання, вимагає належної методичної підготовки викладачів. Проте найголовніша вада, за С. А. Ананьїним, полягає в тому, що клубну систему недостатньо розроблено. Вона не вилилася в чіткі форми, а тому поряд з комплексним навчанням завдає найбільше труднощів ї застосуванні. Далі учений пояснює, що система предметних асоціацій (ще одна нова організаційна форма, за якої предмети шкільного плану поділяються на гру­пи, асоціації споріднених предметів) не стримує вчителя в часі, бо залежно від педагогічної ситуації (психологічні моменти, запланована робота, тема) він може розподіляти матеріал за різноманітними комбінаціями у межах не одного предмета, а групи споріднених предметів. Єдина перешкода - необхідність долати вузьку спеціалізацію вчительства. Розподіл предметів за окремими частинами навчального року, коли одна його частина (триместр, півріччя) призначається для вивчення певних предметів з шкільного плану, друга — для інших предметів, сприяє, за тлумаченням ученого, зосередженню уваги учнів на не багатьох предметах, ще поглиблює їхнє студіювання, бо учень надовго занурюється в них, пристосовується до певного освітнього матеріалу й певних методів роботи. Водно час учений звертає увагу на такі недоліки цієї форми навчання, як можлива втрата набутих навичок з раніше вивченої теми, втрата дитиною інтересу до перерваної роботи, суто технічні труднощі. Аналізуючи форму подовження уроку, педагог тлумачить цей підхід я найпростіший спосіб пом'якшити, але не усунути зовсім хиби класно-урочної системи. Завершуючи аналіз нових організаційних підходів до навчання розглядом комбінованої системи як поєднання різних наведених систем С. А. Ананьїн справедливо пише, що можливих комбінацій є дуже багато. Висновок про їхнє впровадження мають робити шкільні ради, зваживши в можливості та всі умови, які має школа. Ця розвідка свідчить про глибокі знання автором зарубіжного педагогічного досвіду, про його помірковані критичне, раціональне ставлення до нововведень, про творчий підхід розв'язання практичних проблем тогочасної школи на основі орієнтації на світову прогресивну педагогіку. Ще одним важливим починанням педагога стало відкриття за його ініціативною пропозицією наприкінці 1922 р. педагогічного факультету в Київській державній консерваторії, яка була схвалена радою музичного закладу. У резолюції зазначалося, що цей факультет мав готувати «кваліфікованих працівників у галузі музичної педагогіки», тобто викладачів музичних шкіл. С. А. Ананьїн обійняв посаду декана новоствореного факультету, маючи на меті реалізувати свою ідею про перетворення навчальної дисципліни «музика» у справжній виховний засіб, щоб «мистецтво вийшло з периферії навчального плану і стало поряд із наукою і фізичною працею як підвалина буд-якого виховання».

Зі встановленням радянської влади в Україні педагог активно поринув у розбудову нової школи і реформування вищої. Як носій ідеї педагогізації навчального процесу С. А., Ананьїн мав змогу в нових умовах, що орієнтували вузи на широкомасштабну підготовку вчительських кадрів для зростаючої мережі установ соціального виховання, реалізувати свої новаторські пропозиції. Очоливши в 1921 р. факультет професійної освіти КІНО (реорганізованого університету) і новостворену кафедру педагогіки, а згодом — і психології, він виступав за розширення номенклатури педагогічних дисциплін, уведення педпрактики для студентів, за впровадження новітніх методів навчання (комплексної системи, лабораторного підходу тощо). Учений читав розроблені ним курси лекцій з дидактики, загальної педагогіки, дитячої психології, з основних Напрямів сучасної педагогіки. У жовтні 1922 р. він став ініціатором, організатором і керівником семінару з педології при КІНО, функціонування якого, на думку вченого, мало поглибити вивчення студентами актуальної на той час науки. Цікаво зазначити, що всі організаційно-господарські витрати професор С. А. Ананьїн узяв на себе. Кількість бажаючих працювати на семінарських заняттях постійно збільшувалася. Ідеї педології, що визнавала дитину центром навчально-виховного процесу, за своїм. змістом були близькі поглядам С. А. Ананьїна. Свій аналіз започаткування й розвитку педології за кордоном, а також своє тлумачення змісту і завдань цієї науки, що тоді перебувала на стадії формування, учений виклав у статті «Педологія» (1923), де так пояснив доцільність її існування: «Дитина може і скоріше має бути предметом особливої самостійної науки, бо вона є своєрідним об'єктом серед усіх інших доступних науковому дослідженню об'єктів дійсності. Наука про неї повинна бути зарахована як видове поняття до науки про людину — антропології в широкому розумінні цього слова». Він відводив педагогіці прикладну роль, вона мала забезпечувати шляхи, форми й методи формування дитини на теоретико-методологічних засадах педології. У той час педологія підтримувалася владою, яка ініціювала поширення та організацію по всій Україні науково-дослідних станцій і кафедр педології. У 1922 р. в Києві теж було створено науково-дослідну кафедру педології, до якої увійшли авторитетні педагоги Я. Ф. Чепіга й К. Ф. Лебединцев, а очолив її С. А. Ананьїн. Мета діяльності кафедри полягала в теоретико-методологічному обгрунтуванні .експериментальних досліджень дітей, розробці схем систематичних спостережень, вивченні педагогічного процесу та пошуку шляхів його раціоналізації, дослідженні обдарованих дітей, консультуванні практичних педагогів і багато ін. Відповідно до тогочасної державної політики в галузі освіти, що орієнтувала вчительські маси на проведення докорінних змін в усіх ланках освітньої системи і впровадження найсучасніших методів навчання та виховання, в країні створювалися різноманітні нові форми організації досліджень з удосконалення педагогічного процесу. Так, у 1921 р. з метою методологічного забезпечення новітніх наукових пошуків і впровадження їх у практику навчально-виховних закладів при Головсоцвиху України організували Науково-педагогічний комітет, який мав філії в кількох найбільших містах. С. А. Ананьїна було запрошено на роботу в київській філії, члени якої активно розробляли підходи до організації навчання за новітнім комплексним методом. С.А. Ананьїн зосередився на обґрунтуванні необхідності реформування класно-урочної системи навчання.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Перспективи Української Революції

Наш народ завжди прагне вол для себе бажа для нших народв. Вн боровся бореться за правду справедливсть. Ми хочемо жити у згод взамному шануванн з усми народами добро вол. Так сам права визнамо за ншими народами, за як боремося для себе. Не хочемо бути ан об'ктом, ан спричинником поневолення, визиску кривди. Ми боремося активно за волю правду не тльки тому, що х потребумо для себе, але передусм тому, що Бог дав людям ц скарби так закони, а основою нашо вол йти за волею Божою. Так дейно-моральн засади не допустять нколи до того, щоб Украна була спльницею Москви в протинародньому загарбницькому мперялзм. ЩЕ ОДНА ¶ЛЮЗ¶Я МИРУ Стаття, друкована пд нцялами «С. А. С (Степан Андрйович Срий) у мсячному журнал «Сурма», Мюнхен, ч. 5 з 24-го квтня 1949 р., була написана з приводу заключення захднми державами Атлян-тйського Пакту. Помчення висновки на цю тему е зроблен з становища народв, як борються проти свого поневолювача Москви. * * * Пдписання Атлянтйського договору стоть в осередку сучасно мжнародньо полтики

скачать реферат Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

Київський національний університет імені Тараса ШевченкаСлюсаренко Юрій Анатолійович УДК 347. 19Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти) Спеціальність: 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукКиїв – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі цивільного права юридичного факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Майданик Роман Андрійович, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри цивільного права Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Кучеренко Ірина Миколаївна, Інститут держави і права ім.В.М. Корецького НАН України, провідний науковий співробітник (м. Київ); кандидат юридичних наук, Гопанчук Василь Степанович, Київський Національний університет внутрішніх справ України, професор кафедри цивільно-правових дисциплін (м. Київ). Захист відбудеться i er a io al priva e law. – aras Shevche ko Kyiv a io al u iversi y, Kyiv, 2007. he disser a io co ai s a alysis of heore ical a d prac ical issues co ec ed wi h regula io of legal s a us of juridical perso s i oilgas complex i Ukrai e. he disser a io explores he mai s ages of developme of regula io of legal s a us of juridical perso s i oilgas complex i Ukrai e. he a alysis of speciali ies of legal s a us of juridical perso s i oilgas comрlex has bee carried ou .

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
 Історія України-Русі. Том 3. Частина 2

Київська Академія стала у великій пригоді Московській державі; з неї вийшли такі діячі і письменники, як Феофан Прокопович, Стефан Яворський, Георгій Кониський та инші; всі вони залишили після себе коштовні твори і мали чималий вплив на тогочасні події. Спутане цензурою українське письменьство не могло свобідно розвиватися. Тільки такий „Синопсіс" міг свобідно розходитися, а книжки справді гідні, надихані почуттям правдивої любови вітчини мусіли скриватися в рукописях. Не одна з них так і минулася. З цікавих письменників знаємо: Генерального підскарбія Якова Андрійовича Маркевича. Зоставив після себе записки - він записував що-дня усякі події од року 1716 до 1767; Генерального хорунжия Миколу Даниловича Ханенка, правнука Правобічного Гетьмана Михайла Ханенка, залишив нам: 1. „Діаріуш або Журнал, щоденна Записка случающихся при дворі Гетьмана оказій і церемоній" і 2. „Дневник Генерального хорунжого Миколи Ханенка з 1719 по 1723 р. і з 1727 по 1753 р. Окрім того, Бунчуковий товариш Петро Симоновський написав „Коротке описаніє о козацьком Малоросійськом народі"

скачать реферат Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ» ДЯЧУК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ УДК 616.89-008.444.9:616.89-008.447-07 Клініко-психопатологічні та психологічні особливості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості 14.01.16 – психіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків - 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України. Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Спіріна Ірина Дмитрівна, Дніпропетровська державна медична академія, завідувач кафедри психіатрії, загальної та медичної психології Офіційні опоненти: доктор медичних наук Бачериков Андрій Миколайович, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України», керівник відділу невідкладної психіатрії і наркології доктор медичних наук, професор Абрамов Володимир Андрійович, Донецький національний медичний університет імені М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри психіатрії та медичної психології Захист дисертації відбудеться is offered. Correc io of co di io s of mo iva io al a d emo io al spheres i view of fac ors of risk of occurre ce a d relapse of illegal aggressive behaviour i perso ali y disorders, which is a par of reabili a io al complex programs o heir preve ive mai e a ce.

 Анатомія неоголошеної війни

Ця позиція, зрозуміло, докорінно відрізнялася від тієї, яку займав Едуард Балтiн. 29 лютого головнокомандуючий Військово-Морським Флотом Росії адмірал Фелікс Громов представив чорноморцям нового командувача Чорноморського флоту віце-адмірала Віктора Андрійовича Кравченка. Раніше Віктор Андрійович займав посаду першого заступника командувача Балтійського флоту. Тільки останні чотири роки він служив на Балтійському флоті. Вся служба Кравченка, яка була перед цим, пов’язана з Чорноморським флотом. Він народився 5 грудня 1943 року в місті Богданович Свердловської області. Росіянин. На військову службу поступив 1962 року. Закінчив штурманський факультет Ленінградського вищого військово-морського училища імені М. В. Фрунзе 1968 року, Військово-морську академію — 1978 року, Військову академію Генерального штабу — 1990 року. На Чорноморському флоті послідовно пройшов шлях від командира штурманської бойової частини підводного човна до командира бригади підводних човнів і від заступника командира дивізії підводних човнів до першого заступника начальника штабу ЧФ

скачать реферат Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

Цілі партії: створення соціально ринкового господарства. Своїм фундаментом вважає Україну, людину, родину, добробут (18;2,4,8(. Керівником у Каховці є Володимир Волков (22(. Лідером ПСПУ є народний депутат України Наталія Вітренко. Партія активно висловловлює негативне ставлення до сучасного президента Леоніда Кучми. Організовує акції протесту. Діє у соціалістичному напрямку (8;2,4(. Каховським осередком партії керують: Кочерженко Наталія Костянтинівна, Шахова Тетяна Миколаївна та Мироненко Олександр Костянтинович(22(. Лідером ВОГ є Павло Лазаренко. Партія зареєстрована 22 березня 1994 року. Програма партії передбачає припинення державного, економічного та адміністративного свавілля, суттєве зменшення податкового гніту та стимулювання зовнішньоекономічної активності підприємств (4;1,3(. Керівником місцевого осередку є Оніщенко Іван Андрійович (22(. Олександр Мороз є лідером СПУ. Головною програмною ціллю є затвердження в країні системи відносин демократичного соціалізму; забезпечення переорієнтації країни на зміцнення засад соціалізму; надання соціалістичним відносинам ведучої ролі (20;8(.

скачать реферат Оптимізація діагностики лімфопроліферативних новоутворень орбіти та придатків ока

ІНСТИТУТ ОЧНИХ ХВОРОБ І ТКАНИННОЇ ТЕРАПІЇ ім. В.П. ФІЛАТОВА АМН УКРАЇНИ ЯКОВЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 617.76 617.77 617.711]-006.44-006.44.03]-79 ОптиМІЗАЦІЯ діагностики ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНИХ новоутворень орбіти та придатків ока 14.01.18 – Офтальмологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Одеса – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України. Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Віт Валерій Вікторович, Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України, заступник директора з наукової роботи Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Бездітко Павло Андрійович, Харківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри офтальмології; доктор медичних наук, професор Салдан Йосип Романович, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри очних хвороб Захист відбудеться i he case of prese ce of B-cell of lymphoma he seco d s age should be performed co duc ed o es ablishme of cellular ype of he las .

скачать реферат "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ Індивідуальне завдання за курсом “Маркетинг в комерційному банку” по проблемі “Розробка стратегії комунікації” (на матеріалах АКБ «МТ-Банк») Виконала студентка: V курсу, 7 групи, ФЕФ, 8105 ГЛИНЯНСЬКА ЛІДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА Перевірив: старший викладач НІКІТІН АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ КИЇВ.1999. Вступ. АКБ «МТ-Банк» засновано в середині 1996 року. Головний офіс даного банку знаходиться у місті Кременчуці. Особливості діяльності даного банку в першу чергу пов‘язані із тим, що банк створений українськими підприємствами нафтопереробного комплексу та управліннями магістральних трубопроводів. Тому закономірним є те, що «МТ- Банк» як основну свою клієнтуру виділяє подібні підприємства нафтопереробного комплексу: виробників, постачальників сирої нафти (спільні підприємства), численні фірми, які займаються продажем готових нафтопродуктів (так звані трейдери). З розвитком банку поступово розширювалася філіальна мережа. На даний момент банк має три філії у м.Києві, м.Херсоні та м. Лісічанську. У географії розміщення нечисленних відділень банку простежується орієнтація на центри нафтопереробного комплексу в Україні.

скачать реферат Грушевский и его вклад в культуру и историю Украины

Грушевського на посту голови, а Всеукраїнський Конгрес (6—8 квітня 1917 р.) з просто-таки тріумфальною одностайністю обрав його на цей високий пост. Михайлові Сергійовичу навіть не дозволили залишити посаду за власним бажанням. Сам він про це писав так: «В серпні по піврічній роботі, дуже я просив мене звільнити з того обов'язку, але ріжні партії настоювали на тім, що моє уступленє збентежить громадянство, яке й так непокоїться трудною сетуацією (саме тоді російський уряд нарушив договір з Ц.Радою в справі України). Я через те зіставсь і вже більше не підіймав сього питання, щоб «не бентежити» людей, хоч був дуже знесилений». Отож, можна стверджувати, що вплив М, С, Грушевського на Центральну Раду був надзвичайно великий, майже абсолютний. Інша справа, що для цього йому ніколи не доводилося вдаватися до владних засобів, які застосовуються професійними політиками». Характерною і, очевидно, привабливою особливістю української революції зокрема було те, що на чолі її опинились справді творчі інтелігенти, які здійснювали, так би мовити, «розумовий» вплив на події. І навіть через певний час, у рік свого шістдесятиріччя (1926), доповнюючи свою поперед-ню автобіографію, Михайло Сергійович з природженою скромністю писав:«Чотирнадцять місяців існування Укр.

Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки
Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок
скачать реферат П.Загребельний

Йому ще не сповнилось сімнадцяти, коли почалася війна. Андрій пішов до військкомату, де вже стояли великі черги добровольців. Коли йому запропонували написати автобіографію, та ще докладну, він злякався: у нього не було біографії. Ну, народився. Ріс. Закінчив неповну середню. Вступив до комсомолу. Закінчив середню. Працював під час канікул у колгоспі. Збирав колоски. Був причіплювачем. Косив сіно. Яка ж тут біографія, коли все так просто і звичайно? Та, мабуть, і після війни, коли б Андрій Коваленко залишився в живих, він не помітив би, яка багата його біографія. Ну, пішов добровольцем. Воював. Поранили. Вилікувався. Знову воював. Знову поранили. Взяли в полон. Втік. Впіймали. Знову втікав. Здатні на подвиги не часто розповідають про свої подвиги. Бо, може, джерелом цих подвигів саме і є впевненість у тому, що так чинив би кожен на його місці. Велика, справжня скромність—сестра героїзму, а не посередності. Ми часто не помічаємо, яким неоціненним багатством володіємо, що, справді, може «солнце померкло б, увидев наших дум золотые россыпи». Письменник мало пише про радянських людей, з якими доля зводила його героя там, далеко від рідної землі.

скачать реферат Щодо визначення поняття стратегія життя

З погляду американських дослідників М. Мескона, М. Альберта і Ф. Хедоури стратегія – це “детальний всебічний комплексний план, призначений для того, щоб забезпечити здійснення місії організації і досягнення її цілей” . На думку автора Р. Фатхутдинова, стратегія являє собою програму, план, генеральний курс суб'єкта керування по досягненню їм стратегічних цілей у будь-якій області діяльності . У самому загальному виді стратегія визначається, як “генеральний напрямок дій організації, проходження якого в довгостроковій перспективі повинно привести її до мети” . Термін “стратегія” в філософському значенні починає розглядатися в наукових працях вітчизняних дослідників С.Л. Рубінштейна, Л.Н. Когана, Б.Г. Анан’єва, Г.М. Андрєєвої, А.Н. Леонт’єва, Н.М. Амосова, А.Т. Москаленко і В.Ф. Сержантова. Однією з перших робіт, що була присвячена проблемі філософського осмислення поняття “стратегія”, стала монографія К.А. Абульханової-Славскої “Стратегія життя”. Вона визначала стратегію в широкому змісті, як здатність особистості з'єднувати “свої індивідуальні особливості, свої статусні і вікові можливості, власні домагання з вимогами суспільства”, чи у вузькому змісті, як “спосіб рішення життєвих протиріч” . Життя. Велика Радянська Енциклопедія дає нам наступне визначення поняттю “життя”: “Життя – вища, в порівнянні з фізичною і хімічною, форма існування матерії” . А. Нечипорович визначає життя, як систему добре збалансованих взаємозалежних перетворень органічних речовин, основою яких є атоми вуглецю чи перетворення, що характеризують діяльність живих організмів і є основою таких біологічних функцій, наприклад, як харчування, ріст, зв'язаний з нагромадженням великої енергії біомаси і формуванням функціональних структур, розвиток, що визначає проходження життєвих циклів живих форм на всіх рівнях її організації, розмноження різних генотипів з наступною їх еволюцією і просторовою експансією .

скачать реферат Синонимия и антонимия в поэзии

Масштабність художнього мислення, громадянський пафос, філософська глибина і висока культура поетичної думки – ці найголовніші риси творчої індивідуальності поета є визначальними в його літературній спадщині. Твори І. Муратова художньо відображають етапи драматичної історії нашої держави, живим свідком і активним учасником якої був письменник. Так, О. Галич пише: “І. Муратов – постать неоднозначна і у його художній біографії були свої припливи і відпливи, періоди творчого піднесення змінювалися періодами депресії і зневіри” . Із розповіді про нього дружини Наталії Андріївни, дітей Олексія та Ольги, друзів і знайомих І. Муратова у Харкові, Донецьку, Чернівцях і Києві ми дізнаємося, яка він людина. І сьогодні можемо уявити його блискавичний погляд, швидку ходу, дотепну і влучну репліку. І. Муратов був людиною могутнього темпераменту, який, за класифікацією І.П. Павлова, можна назвати сильним і рухливим. Цей динамізм особистості поета знаходить виявлення і в його поетичному мовленні. Тому мова поета – це і джерело вивчення його особистості. І. Муратов був талановитим поетом, прозаїком, драматургом, публіцистом, він належав до покоління поетів другої генерації радянського часу. А.І. Кацнельсон згадує, що “серед “призовників” у літературі, які в тридцяті роки прийшли із шахт, заводів, Ігор Муратов був одним із найталановитіших” . І. Муратов народився 28 липня 1912 року в Харкові в сім’ї службовця.

скачать реферат Вектор переривань та процедура обслуговування переривань

Контрольна робота з дисципліни „Програмне забезпечення автоматизованих систем” Виконав ст. гр. КНз-21 Босак Андрій Олексійович Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна”. Луцьк 2005. Звернення до функцій DOS і BIOS здійснюється за допомогою програмних переривань (команда І ). Система переривань машин типу IBM PC у принципі не відрізняється від будь-якої іншої системи векторизованих переривань. Самий початок оперативної пам'яті від адреси 0000h до 03FFh відводиться під вектори переривань - чотирьохбайтові області, в яких зберігаються адреси програм обробки переривань (ПОП). У два старші байти кожного вектора записується сегментна адреса ПОП, в два молодші - відносна адреса точки входу в ПОП в сегменті. Вектори, як і відповідні їм переривання, мають номери, які називаються типами, причому вектор з номером 0 (вектор типу 0) розташовується починаючи з адреси 0, вектор типу 1 Вказівка на точку входу Список литературы Финогенов К. Г. «Самоучитель по системным функциям MS-DOS». М.: 1993. Пирогов В. Ю. «Ассемблер. Учебный курс». В контрольній роботі також використовувались матеріали сайту ,перекладені на українську мову.  

скачать реферат Пасхальные яйца

На этот счет существует немецкая пословица: “Нет гнезда выше орлиного, нет праздника выше Рождества”. С художественными традициями дореволюционного Санкт-Петербурга связано еще одно явление в современном искусстве оформления пасхального яйца - создание санкт-петербургскими мастерами пасхальных яиц по образцам Фаберже. Среди них выделяются миниатюрные кулоны с использованием христианской и языческой символики. Ажурные кулоны один к одному повторяют ажурные бусины барм из Рязанского клада, относящегося к памятникам ювелирного искусства домонгольской Руси. Первые попытки создания изделий в стиле Фаберже были предприняты в начале 80-х годов нынешнего столетия. Одним из инициаторов обращения к традициям знаменитой ювелирной фирмы был Андрей Ананов. После того как Ананов подарил медальон в виде пасхального яйца представителю фирмы Фаберже, из компании “Car ier” пришло заключение о его высоком качестве. С Анановым заключили контракт, и вместе с тем была выработана специальная форма клейма “Фаберже от Ананова” (просто ставить клеймо Фаберже на этих изделиях он отказался).

Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни
Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
скачать реферат Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Даля Кафедра всесвітньої історії Ахметшин Ігор Сергійович СУСПІЛЬНО – ПОЛІТИЧНА РОЛЬ ДЖОРДЖА ВАШИНГТОНА У ФОРМУВАННІ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ США Курсова робота Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Кривуля О.О Луганськ - 2008 Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. ДЖЕРЕЛА ТА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ 1.1. Джерельна база 1.2. Історіографічний огляд РОЗДІЛ 2. ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН – ПЕРШІ КРОКИ ДО ВЛАДИ 2.1. Дитинство і юність Вашингтона 2.2. 2 Війна з французами й початок військової діяльності Вашингтона 2.3. Причини й початок американської революції РОЗДІЛ 3. СУСПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАШИНГТОНА 3.1. Президентство й останні роки Вашингтона ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ Вступ Актуальність теми. Тема даної курсової роботи приймає актуальний характер для сучасного світу, особливо для нашої держави. Україна, яка доволі недавно здобула свою незалежність, мала б черпати досвіт будівництва державного апарату саме з історичного досвіду розвинутих європейських країн, і в даному випадку з США.

скачать реферат Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.І.ПИРОГОВА На правах рукопису ДУСИК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК: 611-018.5 : 616.351-089 МорфОЛОГІЧНА ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХІРУРГІЧНИХ СПОСОБІВ КОРЕКЦІЇ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ (експериментальне дослідження) 14.03.01 - нормальна анатомія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Вінниця – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова МОЗ України. Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Костюк Григорій Якович, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Гунас Ігор Валерійович, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач науково – дослідного центру; доктор медичних наук, професор Гнатюк Михайло Степанович, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, професор кафедри загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією, травматологією та ортопедією.

скачать реферат Тверь: возникновение удельного княжества, монгольское нашествие, правление Ярослава Ярославича

Однако призыв нового князя не примирил партий, а напротив меньшие ещё сильнее разошлись с большими, которым хотелось ввести князя на своей воле. Между тем Александр шёл к Новгороду с сыном своим Василием и с двоюродным братом Дмитрием Святославичем; к ним присоединились и жители Торжка, сильного новгородского пригорода. Таким образом, Ярослав был в весьма затруднительном положении: он видел, что в Новгороде борьба партий, что он может рассчитывать только на сторону меньших; знал, что к Новгороду идёт Александр с войском, которое он мог, в случае надобности увеличить татарами. Бороться с Александром тогда было невозможно, и Тверской князь бежал – но куда, неизвестно. Новгородцы же примерились с Александром и даже в угоду ему сменили посадника Ананию, предводителя стороны меньших, и сделали посадником Михаила Степановича, сторонника больших. Наверно неизвестно, когда Ярослав вернулся в Тверь – в 1255 году или в 1258 году. Можно предположить, что он вернулся в Тверь в 1255 году, потому что в этом же году вернулся и Андрей Ярославич из Швеции.

скачать реферат Искусство росписи пасхальных яиц

Среди них выделяются миниатюрные кулоны с использованием христианской и языческой символики. Ажурные кулоны один к одному повторяют ажурные бусины барм из Рязанского клада, относящегося к памятникам ювелирного искусства домонгольской Руси (см. приложение14.). Первые попытки создания изделий в стиле Фаберже были предприняты в начале 80-х годов нынешнего столетия. Одним из инициаторов обращения к традициям знаменитой ювелирной фирмы был Андрей Ананов. После того как Ананов подарил медальон в виде пасхального яйца представителю фирмы Фаберже, из компании "Car ier" пришло заключение о его высоком качестве. С Анановым заключили контракт, и вместе с тем была выработана специальная форма клейма "Фаберже от Ананова" (просто ставить клеймо Фаберже на этих изделиях он отказался). Яйца фирмы Андрея Ананова имеются у выдающихся певцов Монтсеррат Кабалье и Пласидо Доминго, у Нэнси Рейган и Барбары Буш. Современные пасхальные яйца в авторском исполнении представляют собой оригинальное явление в русской художественной культуре конца XX столетия.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.