телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Всё для хобби -30% Бытовая техника -30%

все разделыраздел:Педагогика

Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

найти похожие
найти еще

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра рідної мови і методики її викладання ДИПЛОМНА РОБОТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЛОГІКО-ЕМОЦІЙНОЇ ВИРАЗНОСТІ У ЧИТАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Виконала: Студентка ПВПК 32 (з) Щигельська Н.Н. Науковий керівник: к.ф.н., доц. Юрків М.М. Тернопіль – 2009 АНОТАЦІЯ Щигельська Н.Н. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів. Дипломна робота – Тернопіль: ТНПУ. 2009. – 106 с. У дипломній роботі вивчено теоретичні основи виразного читання у початковій школі, зокрема техніку мовлення, методичні погляди на цю проблему. У цьому дослідженні також розглянуто використання основних засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів. Крім цього, перевірено ефективність запропонованої методики в навчальному процесі. Ключові слова: виразне читання, види читання, засоби логіко-емоційної виразності читання, пауза, логічно наголошене слово, мелодика мовлення, мовна партитура. План ВСТУП Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Виразне читання як навчально-методична проблема 1.2. Техніка мовлення як необхідна передумова виразного читання РОЗДІЛ ІІ. ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЛОГІКО-ЕМОЦІЙНОЇ ВИРАЗНОСТІ ПІД ЧАС ЧИТАННЯ ТВОРІВ ДЛЯ ДІТЕЙ 2.1 Основні засоби логіко-емоційної виразності, їх значення для читання в початковій школі 2.2. Підготовка художнього твору до читання та використання в ній засобів логіко-емоційної виразності 2.3 Використання логіко-емоційних засобів у читанні творів різних жанрів 2.4. Перевірка ефективності формування у молодших школярів умінь і навичок виразного читання Список використаних джерел Додатки ВСТУП Слово – одне з наймогутніших комунікативних знарядь людини, воно стає могутнім і нездоланним, дієвим і привабливим, якщо сказане вміло, щиро і вчасно. А саме так – цілеспрямовано, своєчасно і вміло – повинен користуватися словами кожен вчитель у сфері практичної діяльності. Проблема формування навички виразного читання у молодших школярів – одна з найактуальніших педагогічних проблем сучасної української початкової школи, що має велике теоретичне і практичне значення. Вміло організована робота з текстом спонукає школяра до творчої праці, яка ґрунтується на прагненні вчителя розвивати емоційну сферу учня, поліпшувати й удосконалювати культуру його почуття. Правильне читання художнього твору сприяє проникненню в його тематичний та ідейно – мистецький зміст. Завдання школи і полягає в тому, щоб навчити дітей читати, слухати і сприймати художній твір. Виразне читання є невід'ємною складовою частиною загального процесу навчання і виховання учнів. Методику проведення уроків не можна розглядати без елементів теорії виразного читання і культури мовлення. Проблему формування умінь і навичок виразного читання у молодших школярів принагідне досліджували такі науковці, педагоги – методисти: В. Острогорський, Л. Коренюк, Л. Павлова, К. Станіславський, А. Капська, Б Буяльський, Г. Олійник, О. Дорошенко, О. Федик і інші. Ґрунтовне дослідження з питань виразного читання провів Б. Буяльський. У своїй праці «Поезія усного слова» він визначав, що навчити дитину виразно читати твір – значить дати їй у руки ключ до пізнання й осмислення краси та змісту художнього слова .

Ознайомлювальне читання потребує вміння розрізняти основну і другорядну інформацію. Переробка здобутої інформації здійснюється довільно. Для тренування в цьому виді читання доцільно використовувати порівняно довгі й нескладні з мовного погляду тексти, що містять не менш як 25% надлишкової, другорядної інформації. Якщо виникає потреба якнайповніше і найточніше зрозуміти, критично осмислити й з певною метою відтворити наявну в тексті інформацію, читач повинен якомога ширше охопити текст і вникнути в його зміст. Таке читання кваліфікується як вивчальне. Це вдумливе й неспішне читання з цілеспрямованим аналізом змісту й опорою на мовні та логічні зв'язки в тексті. Вивчальне читання передбачає повторне перечитування окремих частин тексту, іноді з чітким промовлянням уголос чи мовчки, встановленням смислових зв'язків шляхом аналізу мовних засобів, виділенням основних віх з метою кращого проникнення в зміст для наступного переказування, обговорення, використання в подальшій роботі. Для цього виду читання слід добирати тексти, які мають пізнавальну цінність, інформативну значущість і становлять пеану складність для конкретного етапу навчання як у змістовному, так і мовному аспектах відповідають віковим інтересам учнів. Пошукове читання зорієнтоване на читання газет і спеціальної фахової літератури. Його мета – знайти в тексті чи в текстовому масиві конкретну інформацію. Так, читачеві відомо з інших джерел, що відомості, які його цікавлять, містяться у певній книжці (статті). З огляду на типову структуру таких текстів читач відразу ж звертається до конкретних частин чи розділів, які опрацьовує способом вивчального читання та докладно аналізує. Пошукове читання, як і переглядове, потребує вмінь орієнтуватися в логіко-смисловій структурі тексту, вибирати з нього (чи з кількох текстів) потрібну інформацію з тієї чи іншої проблеми й систематизувати її. Пошук інформації на уроках української мови здійснюється зазвичай за вказівкою вчителя і є навчальною вправою. Після знаходження необхідної інформації мети пошукового читання досягнуто: його припиняють і клас переходить до іншого виду читання, наприклад вивчального. Через спеціальну систему вправ, яку ще належить розробити, слід привчати учнів до самостійного пошуку потрібної інформації, що особливо актуально у зв'язку з майбутнім упровадженням курсу риторики. Тоді пошукове читання, несправедливо витіснене на периферію методики і так необхідне випускникам у їхній студентській і професійній діяльності, перестане бути лише супутнім компонентом інших видів читання і набуде самооцінки. Незважаючи на те, що в повсякденному житті людини читання вголос посідає незначне місце, цьому виду читання слід приділити особливу увагу. Це мотивується доконечною потребою формувати такі якості читання, як правильність, виразність, чіткість, емоційність, підконтрольність (дитина повинна вчитися чути себе саму, а вчитель – учня) та інші, не менш важливі. Щодо послідовності видів читання, то в практиці навчання мов використовують два варіанти: а) ознайомлювальне – вивчальне – переглядове – пошукове; б) вивчальне – ознайомлювальне – переглядове – пошукове.

Читання вголос відкриває можливості для роботи з формування розвитку навичок орфоепічно правильної вимови що особливо актуально для загальноосвітніх навчальних закладів. Під час читання учні природним способом збагачують, свій словник, оволодівають граматикою української мови, основними законами сполучуваності слів уживання граматичних форм і конструкцій. Для успішного перебігу процесу читання рівноцінне значення мають техніка читання і розуміння тексту. Останнє виступає як мета читання, а техніка – як засіб досягнення цієї мети. Щоб опанувати належну техніку читання потрібно: уміти правильно вимовляти написане (надруковане); співвідносити букви і звуки; знати і правильно застосовувати правила читання; уміти прогнозувати розгортання мовного матеріалу; уміти членувати речення на синтагми; уміти інтонаційно оформляти речення і синтагми, відрізки тексту. Розуміння під час читання психологи кваліфікують як складний процес і виділяють кілька рівнів розуміння навіть у процесі читання рідною мовою. А читання на іншій мові ускладнюється тим, що учень повинен володіти певним лексичним і граматичним запасом, щоб збагнути смисловий зміст тексту, адже найперша умова правильного сприймання – розуміння кожного слова. Науковці вважають за потрібне зосередити увагу вчителя на формуванні таких умінь, істотних для успішного перебігу процесу читання: визначати тему й основну думку висловлювання; виділяти в тексті незнайомі слова, вирази і зосереджувати на них свої пізнавальні зусилля; з'ясовувати значення невідомих слів за словотвірними елементами, за словником, за контекстом; знаходити ключові слова і речення; зосереджувати увагу на певних питаннях змісту; розрізняти головну і другорядну інформацію; давати відповіді на запитання за змістом тексту і ставити запитання до тексту; визначати логіку і структуру друкованого тексту; • узагальнювати викладені в тексті факти, робити і формулювати висновки; • прогнозувати зміст; сприймати емоційно-оцінну інформацію та образну мову художнього (науково-популярного) тексту, а також закладену в ньому спонукальне-вольову інформацію; критично оцінювати й інтерпретувати здобуту інформацію, реагувати на неї, співвідносити її зі своїм життєвим досвідом, використовувати повсякденному житті. Унаслідок цілеспрямованого навчання читати вголос учні повинні оволодіти такими уміннями, які згідно з критеріями оцінювання підлягають контролю: а)демонструвати певний рівень розуміння прочитаного; б)читати з достатньою швидкістю, плавно, з гарною дикцією, відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм, додержуючи логічного наголосу, пауз; в)за допомогою темпу, тембру, гучності читання виражати особливості змісту, стилю тексту, авторський задум; г)пристосовувати читання до особливостей слухачів (рівня підготовленості, зацікавленості темою тощо). Здатність читати мовчки визначається сформованістю певних умінь, а саме: а)читати незнайомий текст із належною швидкістю; з одного прочитування; розуміти фактичний зміст; знаходити в тексті потрібну інформацію; встановлювати причиново-наслідкові зв'язки; визначати тему й основну думку, знаходити виражально-зображувальні засоби про читаного твору; б)уявляти наявні в тексті образи; в)давати оцінку прочитаному.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Українська усна народна творчість

Хоч у них   художн засоби, типов для укранського фольклору, однак спвц дум використовують х в оригнальних поднаннях, невластивих для нших жанрв. Заспви, як правило, починаються вигуками «ой», «гей»  мають характер прелюд, що переважно поясню мсце, час, обставини д, характеристику подй або геров. Тому в них часто вводяться пейзажн елементи, а то й довол розгорнут пейзаж. Побудован вони найчастше на прийом паралелзму, який зустрчаться  у самй розповд, де викону функцю пдсилення психологзму, емоцйно наснаги. Прийом паралелзму пдсилються нагромадженням однотипних фгур, найчастше ептетв, як створюють певний настрй, глибше розкривають характер героя, детальнше описують под. Пролюструмо це прикладом з думи про братв Азовських: ¶з-пд города з-пд Азова то не велик тумани уставали, Як три брати рдненьк, Як голубоньки сивеньк, ¶з города Азова, з тяжко невол У землю християнську до батька, до матер, до роду уткали. Таке нагромадження виражальних засобв  одню з характерних рис укранського народного епосу

скачать реферат Робота над засобами логіко-емоційної виразності читання в початкових класах

Уроки читання як навчальний предмет покликані забезпечити розвиток у дітей навичок правильного, свідомого, швидкого і виразного читання і, по-друге, сприяти всебічному розвиткові учнів через зміст художніх і публіцистичних творів. У даній роботі описаний педагогічний експеримент, який проходив в 3 етапи. Не першому етапі був проведений констатуючий експеримент метою якого, було виявлення початкового рівня сформованості навиків виразного читання знайомого вірша. Результати констатуючого експерименту показали, що ці навики у дітей розвинені на невисокому рівні. Щоб підвищити рівень сформованості навиків виразно читати вірші застосовуючи засоби логіко-емоційної виразності читання був розроблений і проведений формуючий експеримент. Програма формуючого експерименту включає два взаємозв'язані напрямки: Робота над сприйняттям вірша (робота над мовними особливостями вірша) Робота над компонентами виразності: постановка пауз і наголосів, дихання, сила голосу, темп читання, інтонація. На третьому етапі був проведений контрольний експеримент з метою, виявлення сформованості навиків виразного читання віршів після спеціального навчання.

Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические
Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением
Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
 Еврейский синдром-2,5

Кстати, знаете, что произошло после того, как Степан Илькович закончил свою речь на упомянутой встрече с Президентом? После его выступления Леонид Данилович бросил реплику: «Ну, я також міг би емоційно виступити, що декому б було неприємно [41]», на что Хмара отреагировал, подняв вверх руки ладонями к Кучме и громко крикнув с места: «А у мене руки чисті!» (зафиксировано в стенограмме встречи). Поверьте, голова и сердце Степана Хмары также отвечают необходимым требованиям… А теперь, взгляните на эти два снимка. На одном из них изображён Леонид Кучма, «держащий руку на пульсе» Степана Хмары. На другом - Рука, сжимающая пробитую гвоздём руку распятого Христа. Разные эпохи, разные руки… Но один символический смысл: всегда будут распятые и распинающие. И горе тому народу, который выберет в вожди последних… Кстати, о вождях. Весьма любопытен в этом плане прогноз известного астролога Павла Глобы, которому будущее Украины видится следующим образом: «К сожалению, критическая ситуация в вашей стране (Украине - Авт.)… обострится, поскольку вступает в свои права Марс

скачать реферат Особливості вивчення творів різних жанрів в початковій школі

Новизна нашого дослідження полягає у психолого-педагогічному та лінгвістичному обґрунтуванні умінь і навичок виразного читання та виявленні специфіки розвитку цих умінь на уроках читання при вивченні творів різних жанрів. Гіпотеза дослідження: якщо у системі роботи з розвитку дитини-читача під час вивчення творів різних жанрів систематично використовувати методично обґрунтовані вправи, що втілюють основні положення теорії логіко-емоційної виразності читання, то це позитивно вплине на формування умінь і навичок виразного читання учнів. Для досягнення мети роботи необхідно розв'язати такі завдання: Опрацювати психолого-педагогічну та лінгвістичну літературу з проблеми дослідження. Дослідити мовні характеристики читацьких умінь і навичок. Описати основні лінгво-методичні проблеми навчання виразного читання. Охарактеризувати особливості методики формування навичок виразного читання при вивченні творів різних жанрів. Організувати і провести експериментальне дослідження розвитку умінь і навичок виразного читання у молодших школярів, проаналізувати його результати.

 Риторика: загальна та судова

Змна звичайного порядку слв у реченн нада фраз особливого стилстичного забарвлення, посилю смислову значущсть слв: Робочим головам, рукам на сй окраденй земл свою ти силу ниспошли (Т. Шевченко) ГРАДАЦ¶Я поступове пдвищення, посилення. Стилстична фгура, що поляга в такому розташуванн частин висловлювання (слв, частин речення), коли кожна наступна мстить у соб посилення (послаблення) смислового чи емоцйно-експресивного значення. ґ градаця висхдна  спадна: Скажи, що правда оживе, натхне, накличе, нажене не ветхе не древм слово розтленно, а слово нове мж людьми криком пронесе  люд окрадений спасе од ласки царсько,, (Т, Шевченко) АНТИТЕЗА протилежнсть, протиставлення. Стилстичний прийом, що поляга у зставленн протилежних образв  понять. РИТОРИЧНЕ ЗАПИТАННЯ - запитання, яке не переслду мети отримати вдповдь слухачв, спрямоване на ствердження якось де або таке, яке використовуться як засб пдсилення уваги аудитор: Бути чи не бути? (В. Шекспр) РИТОРИЧНИЙ ВИГУК - особливо емоцйне ствердження або заперечення, констатаця якогось факту або думки, що супроводжуться окличною нтонацю: «О часи, о звича!» (М

скачать реферат Екологічне виховання засобами народознавства

Міністерство освіти та науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра педагогіки і методики початкового навчання Дипломна робота «Екологічне виховання засобами народознавства» Виконала студентка 51 групи факультету ПВПК Воловнік Надія Анатоліївна Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Матіяш Валентина Василівна Тернопіль - 2009 Зміст Вступ 1. Педагогічні умови використання засобів народознавства в екологічному вихованні молодших школярів 2. Експериментальне дослідження. 2.1 Методика експериментального дослідження 2.2 Аналіз результативності експериментальної методики Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ На початку 21 століття, як ніколи дотепер, перед усією людською спільнотою гостро постали проблеми екологічної безпеки на планеті, пошуку науково обґрунтованої стратегії системи відносин «людина - суспільство - природа», актуалізації екологічної політики для запобігання порушенню етичних норм ставлення до природи, деградації глобального навколишнього середовища, глобальній екологічній катастрофі.

скачать реферат Проблема обрядовірства в житті та творчості Т. Шевченка

Автор, ідучи за історичною логікою тієї епохи, змушений конструювати цей мотив постійно. Вигаданий Шевченком епізод убивства І. Гонтою своїх дітей – яскравий символ, що має старозавітні джерела. Він виконує службову функцію «створення контрасту» (Ю. Барабаш) між минулим і сьогоденням. І він теж, по суті, – жахливий ритуал. Гонта, як точно помітив дослідник, офірував «своїми синами заради конфесійної нетерпимості («Мої діти – католики »)». І каяття Гонти, зображене в поемі з усією емоційною виразністю, і мотиви авторського болю, подані в тексті поеми як коментарі та в «Передмові» до поеми з наголосом на обопільній вині, переконують: Шевченко вважав, що колізії, пов'язані з проблемою обрядовірства та наслідки, до яких вони призводять, можна зрозуміти та пояснити, але виправданню обрядовірство не підлягає. Як не підлягають виправданню й ті, хто не намагається збагнути та пояснити обрядовірство, або однобоко й однозначно його трактує (поезія «Холодний Яр»). Шевченкові тексти настирливо примушують задуматися, який зміст люди вкладали в поняття «боротьба за віру». Автор розумів, що від відповіді на нього значною мірою залежить і з'ясування причин краху Гетьманщини, і пояснення, чому взагалі «занапастили Божий рай» («Сон» («Гори мої високі»)).

скачать реферат Синонимия и антонимия в поэзии

Як бачимо, визначення українських дослідників ґрунтуються на визнанні спільності предметно-понятійного компонента при наявності семантичних відмінностей, які називають відтінками значення, семами або диференціальними ознаками. У сучасній зарубіжній літературі синоніми також розглядаються як близькозначні слова, що мають певні смислові відмінності . Отже, за вихідний пункт нашого дослідження візьмемо традиційне визначення лексичного синоніма: “Синоніми – слова, що означають назву одного й того ж поняття, спільні за основним лексичним значенням, але відрізняються значеннєвими відтінками або емоційно-експресивними забарвленням (чи тим і тим водночас), або сферою стилістичного використання чи можливостями поєднання з іншими словами” . Одним із суттєвих питань цього розділу є класифікація синонімів. Існують різні спроби їх семантичної класифікації. Найбільш поширеним, якого дотримуємося і ми, є поділ синонімів на ідеографічні (логічні), емоційно- експресивні та стилістичні . Деякі дослідники поділяють синоніми на семантичні (ідеографічні, понятійні), семантико-стилістичні та стилістичні [СУЛМ, 1993, 117; СУЛМ: ЛФ, 1973, 69-70; Палевская, 1964, 34].

скачать реферат Маркетингові комунікації

Вони вважають, що товариство складається з кланів– невеличких соціальних груп, члени яких взаємодіють один з одним більш, ніж з іншими. Це ізолює клан від проникнення нових ідей. Задачею маркетолога є створення більшої відкритості в кланах. Вона досягається за допомогою людей, що слугують сполучними ланками і мостами. Сполучна ланка – це людина, що з’єднує два або більше клани, не належачи до жодного з них. Міст – це людина, що належить одному клану і пов’язана з представниками іншого. Таким чином, підводячи рису під вже сказаним, можна мовити, що вищезазначене вимагає від керівників підприємств значно більшої інтелектуальності, що, в свою чергу, передбачає розробку та планування витрат на рекламу, “паблік рілейшнз”, використання засобів комунікаційної технології, заходів щодо вдосконалення корпоративної культури підприємства, інших напрямів, які грунтуються на теорії комунікацій. Тобто можна сказати, що система маркетингових комунікацій вбудована у систему управління підприємством (під системою управління ми розуміємо об’єкт і суб’єкт управління, які об’єднані прямими та зворотними зв’язками для виконання функцій і досягнення визначених цілей).

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные
Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов
скачать реферат Особливості емоційних реакцій молодших школярів

ЗмістВступ Основна частина 1. Становлення емоційної сфери молодших школярів 2. Зв`язок емоцій з іншими психічними процесами 3. Емоційні негаразди 3.1 Проблеми шкільної дезадаптації 3.2 Емоційні порушення учнів із затримкою психічного розвитку 3.3 Емоційні порушення в учнів з інтелектуальною недостатністю 4. Характеристика емоційних реакцій молодшого школяра Практична частина 1. Експериментальна частина 2. Корекційно-розвивальна робота 3. Рекомендації батькам і вихователям 3.1 Основні аспекти виховання емоційної культури молодших школярів 3.2 Рекомендації щодо соціально-психологічної профілактики дивіантної поведінки дітей молодшого шкільного віку 3.3 Засоби допомоги при шкільної дезадаптації Висновок Література Вступ Молодший шкільний вік - початок шкільного життя. Вступаючи в нього, дитина здобуває внутрішню позицію школяра, навчальну мотивацію. Навчальна діяльність стає для нього ведучої. Протягом цього періоду в дитини розвивається теоретичне мислення; він одержує нові знання, уміння, навички - створює необхідну базу для усього свого наступного навчання.

скачать реферат Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикаді методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева

Відомі дослідження у галузі постановки голосу педагогів Н. Малишевої, М. Донец-Тессейер, Ф. Анікєєва і З. Анікєєвої, О. Агаркова, Ю. Ковнер, Б. Васильєва, І. Алієва та інших. В них розглядаються питання розвитку основних вокальних навичок: звукоутворення, співацьке дихання, артикуляція, слухові навички, навички емоційної виразності. Більшість авторів доходять висновку про те, що основним критерієм оволодіння будь-якою навичкою є якість співацького звучання. Однак, співацькі технології не можуть бути самоціллю, це лише засіб, який дозволяє передати голосом стан душі. Розвиток голосу – одна із сторін комплексного процесу, яким є співи. Про це говорять усі вокалісти-практики і виконавці: «спів як переживання» – єдиний ідеал у процесі, коли пісня сприймається як джерело радості й предмет духовного спілкування. Як будь-який інший вид виконавства співацька діяльність є творчістю. Відоме положення про те, що самому творчому акту навчити неможливо, але можливо створити певні педагогічні умови які будуть сприяти розвитку в учня творчого початку, творчого мислення й уяви, художнього смаку.

скачать реферат Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Психо-педагогічна характеристика дітей Молодшого шкільного віку Підготувала: Рівне – 2006 ПЛАН 1. Анатомо-фізіологічні особливості віку. а) Ріст і вага б) Мозок і нервова система в) Кістки г) М'язи і жирова тканина 2. Особливості навчальної діяльності 3.Розвиток пізнавальних процесів. а) Розвиток мислення б) Розвиток уваги. в) Розвиток уяви. 4. Вплив навчання на розвиток особистості . 5.Розвиток емоційної сфери в молодшому шкільному віці. 6. Надмірна активність школярів. 7. Гумор і емоційний розвиток. 8.Особливості міжособистісної взаємодії молодшого школяра з дорослими. 9. Дружба школярів. ПСИХО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 1. Анатомо-фізіологічні особливості віку. а) Ріст і вага . У віці від 6 до 12 років більшість дітей додає в росту по 5-7 див у рік. Середній ріст 6-ти літніх дітей складає лише 1.22 м, до підліткового віку він збільшується до 1.52 м. Звичайно в 6 років дівчинки трохи нижче хлопчиків, доганяючи них до 9-ти років і небагато обганяючи до 10-ти.

скачать реферат УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ укр

Використання суспільно-політичної та адміністративно-канцелярської термінології, спеціальної фразеології;    відсутність авторської мов­ної індивідуальності та емоцій­ності, експресивної лексики;  синонімія зведена до міні­муму і не викликає двозначнос­ті сприймання;    велика питома вага розщеп­леного присудка;    наявність безособових і на­казових форм дієслів теперіш­нього часу із значенням позача-совості, постійності дії;    вживання складних речень із сурядним і підрядним зв'язком, простих поширених речень. « а Е і >> с Громадсь­ко-політична, суспільно-виробнича, культурно-освітня діяльність, навчання Обговорення і пропаган­да думок, переко­нань, ідей, теорій та активна агітація за втілення їх у повсяк-денні Моно­лог (діа­лог) Виступ, диску­сія, публіцис­тична стаття, фейлетон, памфлет, нарис, інтерв'ю, огляд, репортаж і т.д. Доступність мови і формулювань;    Поєднання логічності доказу і полемічності викладу;    широке використан­ня художніх засобів, точних найменувань, дат, подій, місцевості, учасників, висловлення наукових положень і фактів з емоційно-експресивною образніс­тю;    низки яскравих засо­бів позитивного чи нега­тивного авторського тлумачення.

скачать реферат Фразеологічні поетизми

До них належать, зокрема, власні та загальні назви небесної сфери» Фразеологія містить найбагатші засоби мовної виразності, надаючи мові особливу експресію і неповторний національний колорит. Виразність мови залежить від її фразеології. Більшість фразеологічних одиниць позначають ті ж поняття, які можуть бути передані словами або описовими конструкціями. Заміна фразеологізма словом чи словосполученням не може бути рівнозначною, оскільки зникають нюанси значень, образи, емоції. Співставлення в змісті фразеологічних одиниць номінативних та емоційно-оцінних елементів дозволяє носіям мови використовувати фразеологізми для передачі не тільки логічного змісту думки, а й образного уявлення про щось, тобто для вираження емоційного відношення до предмету думки. Список використаної літератури Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка: Учеб. пособие. – М., 1999. Мороховский А.Н., Воробьева О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. – Стилистика английского языка: Учебник.-К.: Высшая шк., 2001 Пимахина Т.А. Лингво-стилистические характеристики неологизмов современного английского языка // Функциональный аспект единиц языка.

Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы
Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы
Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
скачать реферат Мовні і жанрові особливості наукового стилю

Тому він вступає в діалог, а то й полілог з попередниками та з майбутніми читачами. Діалогічність виражається у використанні запитань – відповідей, проблемних запитань, чужої мови у вигляді цитат, часто з оцінкою наведеної думки, оцінних мовних засобів, вставних і вставлених слів і конструкцій, підкресленого протиставлення різних поглядів на проблему, спростування позицій опонентів тощо. У науковому стилі добір і поєднання мовних засобів значною мірою залежить від підстилю, змісту наукової праці, мети наукового повідомлення і ситуації. Спільним для більшості текстів цього стилю є використання абстрактної лексики, символів, великої кількості термінів, схем, таблиць, графіків, зразків-символів, часто іншомовних слів, наукової фразеології (стійких термінологічних словосполучень), цитат, посилань, однозначної загальновживаної лексики, відсутності тих мовних засобів, які б указували на особу автора, його уподобання (особових займенників, особових форм дієслів, емоційно-експресивних суфіксів тощо). Наукові тексти мають типову композиційну структуру, яка характеризується багатомірністю і багаторівневістю. Вони послідовно членуються на розділи, параграфи, пункти, підпункти.

скачать реферат Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

Синтез елементів а Громад Обговор Доступність наукового, Е сько-п ення і мови і офіційно-ділового, олітич пропага формулювань; розмовного й і на, нда Виступ, Поєднання художнього стилів; >> суспіл думок, дискусія, логічності насичення с ьно-ви перекон публіцисти доказу і суспільно-політичним робнич ань, чна полемічності и, а, ідей, стаття, викладу; соціально-економічни культу теорій Монол фейлетон, широке ми термінами, рно-ос та ог памфлет, використання гаслами, закликами; вітня активна (діал нарис, художніх діяльн агітаці ог) інтерв'ю, засобів, точних використовується ість, я за огляд, найменувань, багатозначна навчан втіленн репортаж і дат, подій, лексика, ня я їх у т.д. місцевості, емоційно-офіційні повсяк- учасників, слова, експресивні денні висловлення сталі наукових словосполучення, положень і пери- фрази; фактів з уживання у емоційно-експре переносному значенні сивною наукових, образністю; спортивних, низки яскравих музичних, військових засобів та інших термінів; позитивного чи вирішальне значення негативного мають афористичні, авторського інтригуючі тлумачення. заголовки; використання іншомовних суфіксів -іст (-ист, -атор, -ація), префіксів псевдо-, нео-, супер-, інтер- та інших;

скачать реферат Олена Пчилка - найкраще для дїтей

Глибокі перевороти здійснювалися у світоглядно-естетичних поглядах корифеїв дитячої літератури М.Коцюбинського і Лесі Українки. Якщо на зорі своєї творчості вони поширювали Ідеї просвіти, то у період'апогею національно-визвольного руху центральне місце у їх творах посідають образи молодих борців за національну справу, виразники інтересів робітників і трудового селянства. Такою є молодь - Марко Гуща і Гафійка - з повісті „Фата моргана" та сповнені духу прометеїзму ліричні герої поезій „Слово, чому ти не твердая криця." і „Де поділися ви, голоснії слова.:" Ці ж письменники виявили яскраве новаторство і у використанні психологізму як засобу розкриття душевного стану юних персонажів („Харитя", „Ялинка", „Маленький грішник" та „Мамо, іде вже зима", „Давня казка", „Біда навчить", „Лілея" тощо). Світових вершин у художньому дослідженні трагічної долі дітей досяг В.Стефаник. Він майстерно змалював драматичні картини з життя сільських дітей, різні грані їхніх характерів. Його твори, насамперед „Новина", „Виводили з села", „Кленові листки", „Катруся", ввійшли у золотий фонд класичної дитячої літератури. В.Стефаник виявив незвичайне обдаровання, поєднуючи глибину і масштабність думки з лаконізмом виразу, психологічно- емоційною насиченістю картин.

скачать реферат Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

Політична свідомість – явище багаторівневе. Що це означає? Рівень політичної свідомості – певний східець, досягнутий соціальним суб'єктом в пізнанні процесів і явищ, що мають місце в сфері політичних відносин. Звичайно в структурі політичної свідомості виділяють три рівня: щоденний, емпіричний і теоретичний. Щоденний рівень політичної свідомості – сукупність політичних ідей і поглядів суспільства, класу, соціального шару, групи або окремого індивіда, що виникають з безпосереднього сприйняття буденного суспільного життя. Характерною особливістю цього рівня є емоційно-розумове осмислення дійсності. В свідомому відношенні його характеризують розмитість, уривковість і несистематизованість уявлень про політичні явища. Однак його проста логіка, основана на "здоровому глузді", є достатньо надійним орієнтиром в політичних подіях ,що відбуваються. Щоденна свідомість відіграє в політиці надто істотну роль, оскільки його якісним станом визначаються важливі рішення. Щоденна свідомість, виявляючись історичними первинним засобом ідеального відбивання дійсності, є джерелом накопичування реалістичних елементів знання, виконує особливу функцію в структурі суспільної свідомості – відтворює в формах повсякденного знання все багатство життя суспільства і відносин ,що складаються в ньому.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.