телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКниги -30% Сувениры -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

все разделыраздел:Педагогика

Вчителі-новатори та їхні авторські технології у рамках педагогіки співпраці

найти похожие
найти еще

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
В основі діяльності педагогічної лабораторії І.П. Волкова – колективна співтворчість учителя та дітей: разом працюємо, разом роздумуємо, разом оцінюємо результати діяльності. Співпраця, за І.П. Волковим, – це не просто відвертість і настроєність педагога на успішну навчально-виховну роботу з дітьми, це ще і здатність через певну систему принципів, методів і прийомів організувати спільну творчість. Це – захопленість дітей яскравою, цікавою, перспективною спільною діяльністю, визначення індивідуальних зон творчого розвитку колективу загалом і кожної дитини окремо; обговорення загальних підходів до організації майбутньої діяльності; обговорення умов майбутньої діяльності, а також розгляд варіантів реалізації задач; організація творчого обміну ідеями, способами роботи; діалогічність процесу обговорення результатів спільного творчого процесу. Таким чином, у процесі організації навчально-пізнавальної діяльності кожному школяреві надається можливість самовираження у творчості. І.П. Волковим визначено вихідні принципи організації уроків творчості, мета яких полягає в загальному розвитку та формуванні якостей творчої особистості молодших школярів. Зазначимо ці принципи й орієнтири, якими керується педагог-новатор: Знання – фундамент творчості, бо творча діяльність учня не може вийти за межі знань, що є в нього. Прискіпливий відбір навчального матеріалу. Багаторазовість повторення по,різному організованого навчального матеріалу. Різнобічний розвиток учня. Формування стійкого інтересу до навчання. Навчання грамотного виконання робіт під керівництвом дорослого. Постійний контроль учителя за роботою учня. Індивідуальний підхід. У педагогічній системі І.П. Волкова вчитель виступає не просто як педагог, який навчає, а як щиро зосереджена творча людина, що залучає до творчості свого молодшого колегу. Творча колегіальність – це педагогічна позиція І.П. Волкова й умова реалізації власної концепції. Згідно з поглядами І.П. Волкова, ефективний шлях розвитку індивідуальних здібностей лежить через самостійну діяльність учнів під керівництвом учителя, він вважає, що для розвитку творчих можливостей дітей необхідно розбудити в кожній дитині творця, навчити працювати самостійно, допомогти зрозуміти і знайти себе, зробити перші кроки до творчості. 4. ГУМАННА ПЕДАГОГІКА ШАЛВИ АМОНАШВІЛІ Педагогічна технологія Ш.О. Амонашвілі базується на розумінні того, що дитина – цілісна особистість. Саме тому потрібно, щоб педагогічний процес захоплював її повністю, з усіма життєвими прагненнями й потребами. Навчання повинно стати для особистості сенсом життя, реалізуючи внутрішню готовність до розвитку, самостійності й морального становлення. Особистісно-гуманний підхід у тому й полягає, щоб необхідний для засвоєння в певний період педагогічного процесу зміст навчання зробити особистісно значущим для дитини. Педагог пояснює, що учень повинен усвідомлювати навчальну задачу як вільно обрану та приймати її на основі власного бажання. Ш.О. Амонашвілі підкреслював, що в педагогічному процесі повинен бути простір для творчості, винахідливості, фантазії. У своїй творчій роботі він використовував ряд цікавих прийомів роботи (мовні ігри; вчитель стає учнем; хорову відповідь; нашіптування на вухо; завдання в темряві; помилки вчителя, виконання учнями творчих завдань, участь учнів у виборі видів занять на уроці та ін.). В експериментальному навчанні Ш.О. Амонашвілі широко використовував спеціальні завдання, спрямовані на загальний розвиток дітей, що були побудовані, з одного боку, на основі тих знань і досвіду, що є у дітей а з другого боку – на творчому використанні набутих знань у нестандартних ситуаціях. Ш.О. Амонашвілі приділяв велику увагу емоційному стану дітей, він вважав, що без живого, емоційного спілкування вчителя з дітьми неможливо зацікавити учнів, зробити їх активними учасниками і творцями уроку.

Боротися за успіх у навчанні, на думку С.М. Лисенкової, означає вчити дітей учитися, виховувати організованість, самостійність, відповідальність, дисциплінованість. Успіх у навчанні неможливий без розуміння та співпраці вчителів і учнів, батьків і дітей, вчителів і батьків. С.М. Лисенкова зауважує, що в початкових класах для успішного навчання дитини обов'язковим є постійний контроль з боку батьків за організацією навчальної роботи вдома. Саме тому вона рекомендує батькам виховувати в дитині організованість як важливу моральну якість особистості. Важливим прийомом, що забезпечить позитивні результати виховання, С.М. Лисенкова вважає раціональну організацію розпорядку дня дитини і рекомендує батькам допомогти молодшому школяреві дотримуватися його в повсякденні. Прийомами організації діяльності дитини молодшого шкільного віку, що сприятимуть прищепленню певних позитивних норм поведінки, С.М.Лисенкова називає щоденні домашні обов'язки, а також щоденне читання. Вчитель на основі багаторічних спостережень, на підставі педагогічного досвіду роботи впевнено стверджує: «Учню, який уміє добре читати, не складно вчитися грамотно писати, він легше розв'язує математичні задачі». С.М. Лисенкова пропонує коллегам,учителям і батькам якомога частіше просити дитину переказати казку, оповідання, проглянутий фільм, виставу тощо. Надзвичайно важливою справою для батьків є створення необхідних умов для життєдіяльності дитини, а також організація її вільного часу. Для цього, на думку С.М. Лисенкової, потрібно, не залишаючи дитину без догляду, дати їй можливість займатися улюбленою справою. Важливим елементом педагогічної системи С.М. Лисенкової є коментоване управління процесом навчання. За С.М. Лисенковою, справжній урок – це урок, на якому на все вистачає часу. Вчитель зосереджує увагу на деяких положеннях, що принципово впливають на організацію навчальної роботи на уроці: « найбільше часу забирають невстигаючі учні. З них доводиться витягувати слово за словом, спонукати – «ну», «далі». Тому потрібно, щоб діти навчилися говорити вголос, коментувати кожну свою дію, що дозволяє включити в роботу кожного. Слід налагодити зворотній зв'язок, коли кожне питання вчителя викликає активну реакцію учнів – відповідь». Коментоване управління, як метод С.М. Лисенкової, поєднує разом три дії: «думаю, говорю, записую». Саме цей метод дозволяє зробити навчання більш свідомим для учнів, а для вчителя – оптимально контролювати рівень знань, умінь і навичок учнів з метою коригування наступних педагогічних дій і прогнозування успіхів учнів. С.М. Лисенкова вважає, що у дитини, яка навчилася мислити вголос, виникає потреба думати, доводити, розмірковувати під час самостійної роботи, коли говорити вголос уже не потрібно. Суттєві ускладнення виникають у дітей при переході від яскравої та зрозумілої наочності до більш складного матеріалу коли, базуючись на засвоєних знаннях, потрібно будувати власні роздуми. Опорні схеми С.М. Лисенкової – це оформлені у вигляді таблиць, карток, малюнків висновки, які народжуються під час пояснення. Від традиційних наочностей вони відрізняються тим, що стають опорою думки, опорою дії. Дивлячись на ці схеми, учні формують свою відповідь. Результатом навчальних дій, організованих за методом С.М. Лисенкової, є те, що правила запам'ятовуються свідомо, міцно й майже без зусиль.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Обществознание

Стремительное развитие науки и связанных с ней технологий производства поставили на повестку дня вопрос о реформировании как структуры, так и содержания образования. Среди основных направлений проводящейся реформы можно выделить: а) демократизацию системы обучения и воспитания; б) гуманитаризацию и гуманизацию процесса образования; в) компьютеризацию процесса образования; г) интернационализацию процесса образования. В ходе их реализации предполагается: 1) видоизменить организацию и технологию обучения, сделать ученика полноценным субъектом образовательного процесса. Сегодня по-настоящему эффективной может быть названа только такая модель образования, в рамках которой происходит отход от авторитарного стиля поведения педагога, снижение его роли в качестве источника информации и повышение роли обучаемого в процессе освоения получаемой им информации; 2) по-иному подойти к выработке критериев эффективности результатов образования — ими должны стать не только полученные обучаемым знания, умения и навыки, но и уровень творческого и нравственного развития его личности

скачать реферат Бібліографічне інформування

День фахівця включає екскурсію до бібліотеки, організацію книжкової виставки, проведення бібліографічного огляду, ознайомлення з довідково-бібліографічним апаратом, зустрічі з провідними науковцями та вчителями-новаторами, презентації фахових періодичних видань й видань психолого-педагогічного характеру. Успіх проведення Дня фахівця багато в чому залежить від виконання таких умов: • вибір актуальної тематики, пов'язаної з проблемами навчально-виховного процесу в школі; • однорідність контингенту (групи) вчителів, наприклад: класні керівники, завуч, директор, учителі-предметники, учителі початкових класів; • продуманий комплекс масових заходів, які відповідають змісту Дня фахівця (усі заходи повинні бути взаємопов'язані, зосереджені на поглибленому розкритті тематики); • попереднє інформування педколективу щодо проведення даного заходу. День фахівця є однією з трудомістких форм масових заходів, тому доцільно проводити його не частіше одного разу на квартал. День інформації — комплексна форма бібліографічного інформування, мета якої надати читачам Інформацію про книги, інші джерела інформації на певну тему або ж про літературу, яка надійшла до бібліотеки протягом певного часу.

Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской складной мебели Ника "Маленькая принцесса".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем и спинкой. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с
1358 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Микрофон-караоке "Чунга-чанга".
Новые оригинальные микрофоны-караоке для будущих звезд сцены! В каждом микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М.
301 руб
Раздел: Микрофоны
 Педагогика: конспект лекций

В основе этой философии предположительно лежит целостный образ человека выпускника общеобразовательного учреждения, вовлеченного в культуру и способного к культуросообразному устройству хотя бы собственной жизни. Следовательно, это ведет к созданию новых технологий обучения. Куда более важно сформировать у человека адекватное отношение к себе как социальной и биологической индивидуальности, к жизни как высшей ценности. В связи с этим и должен вырабатываться базовый минимум, под которым понимаются внешние и внутренние общекультурные предпосылки, необходимые для здорового неантагонического существования человека и окружающей его среды, условия их гармоничного развития. Интересные подходы, которые более всего отвечают возможностям обновления воспитательной деятельности в нашей стране, представлены в концепциях Е. В. Бондаревской, О. С. Газмана, Н. М. Таланчук. Однако это всего лишь пример. Этими именами далеко не ограничивается список педагогов-новаторов. Много интересных идей несет в себе оригинальная системно-социальная концепция школьного воспитания (автор Н. М. Таланчук)

скачать реферат Оновлення системи підготовки майбутнього вчителя початкової школи у процесі викладання освітньої галузі "Математика"

Оновлення системи підготовки майбутнього вчителя початкової школи у процесі викладання освітньої галузі «математика» Сучасний стан розвитку суспільства потребує такої підготовки педагога, яка орієнтована на розвиток особистості дитини та на саморозвиток і самовдосконалення вчителя, здатного творчо працювати. Діюча система педагогічної освіти недостатньо сприяє повній реалізації творчого потенціалу майбутнього вчителя початкової школи та не задовольняє його потреб у професійному становленні. Саме тому, вкрай необхідним є пошук нових підходів, які дозволяють досягти нової якості у дидактичній і методичній підготовці майбутнього вчителя початкової школи. Аналіз спеціальної літератури, вивчення стану підготовки молодих педагогів до самостійної викладацької діяльності засвідчують, що однією з найскладніших проблем їхнього професійного становлення є вміння застосовувати нові навчальні технології. У зв За заг. ред. Н.С. Побірченко. – К.: Наук. світ, 2002. – 229 с. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: Навч. посіб. / О.М. Пєхота та ін. За ред. І.А. Зязюна, О.М. Пєхоти. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 240 с. Савченко О.Я. Підготовка вчителя в контексті інноваційної шкільної освіти. // Школа першого ступеня: теорія і практика: Збірник наукових праць Переяслав – Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Переяслав – Хмельницький. – 2004. – Вип. 10 С. 109 – 117. Савченко О.Я. Інваріантна компонента у підготовці вчителя початкових класів.

 Русские горки. Конец Российского государства

А из-за нехватки специалистов и хронического недофинансирования содержания и развития объектов общественной инфраструктуры заметно ухудшилось функционирование основных систем жизнеобеспечения, резко снизился уровень их надёжности и безопасности, повысился риск возникновения техногенных и экологических катастроф. Каковы взгляды на образование у команды новых «молодых реформаторов», можно также понять из интервью, данного «Санкт-Петербургским ведомостям» в начале 2003 года экономическим советником президента А. Илларионовым. PАндрей Николаевич, чем вызван столь пристальный интерес к обучению детей, педагогов компьютерным технологиям? Ранее вы были далеки от школьных дел. PДа, я действительно не специалист в области образования, отчасти даже дилетант. Но тема для меня не чужая. В течение нескольких лет я входил в совет директоров института «Открытое общество», который был создан и финансировался г-ном Соросом. И в рамках этой организации, благодаря инициативе российских коллег, мы делали многое для поддержки образования в России

скачать реферат Цифровий освітний ресурс "Задачник по мові програмування. Циклічні алгоритми"

Педагогічний дизайн звичайно є первинною стадією систематичного викладання. У міру того, як педагогічний процес все більше ускладнюється, особливо в результаті використання технологій, педагогічний дизайн придбаває все більше значення. «Педагогічний дизайн» можна визначити як систему процедур (або педагогічну технологію), що забезпечує педагогічну ефективність учбових матеріалів, у тому числі розроблених з використанням нових інформаційних технологій. - Педагогічний дизайн як процес Педагогічний дизайн є систематичною, впорядкованою розробкою дидактичних засобів з використанням педагогічної теорії і практики для підвищення якості учбового процесу. Це цілісний процес, що включає аналіз потреб і цілей навчання, а також розробку системи дидактичних засобів для задоволення цих потреб. Процес педагогічного дизайну передбачає не тільки розробку дидактичних матеріалів, але також і їх подальші тестування, і оцінку ефективності. - Педагогічний дизайн як дисципліна Педагогічний дизайн є галуззю знань, в рамках якої проводяться дослідження, і розробляється теорія про використання методів учбової роботи (i s ruc io al s ra egies), у тому числі про процес розробки і реалізації вказаних даних методів. - Педагогічний дизайн як наука Педагогічний дизайн є областю науки створення докладних, детальних інструкцій для розробки, реалізації, оцінки і супроводу ситуацій, які полегшують процес вивчення, як великих розділів, так і малих фрагментів наочних блоків незалежно від рівнів складності. - Педагогічний дизайн як практична діяльність Педагогічний дизайн може починатися у будь-який момент процедури процесу педагогічного дизайну.

скачать реферат Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

Відповідно інноваційність має характеризувати професійну діяльність кожного вчителя. Нововведення (інновації) не виникають самі собою, а є результатом наукових пошуків, аналізу, узагальнення педагогічного досвіду. Інновації (італ. іппоуаііопе - новина, нововведення) — нові форми організації праці та управління, нові види технологій, які охоплюють не тільки окремі установи та організації, а й різні сфери. Вони є суттєвим діяльним елементом розвитку освіти взагалі, реалізації конкретних завдань у навчально-виховному процесі. Виражаються у тенденціях накопичення і видозміни ініціатив і нововведень в освітньому просторі; спричиняють певні зміни у сфері освіти. Інновація освіти — цілеспрямований процес часткових змін, що ведуть до модифікацій мети, змісту, методів, форм навчання й виховання, адаптації процесу навчання до нових вимог. Стрижнем інноваційних процесів в освіті є впровадження досягнень психолого-педагогічної науки в практику, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду. Інноваційну спрямованість педагогічної діяльності зумовлюють соціально-економічні перетворення, які вимагають відповідного оновлення освітньої політики, прагнення вчителів до освоєння та застосування педагогічних новинок, конкуренція загальноосвітніх закладів, яка стимулює пошук нових форм, методів організації навчально-виховного процесу, диктує відповідні критерії щодо добору вчителів. Інноваційний заклад освіти — навчальний загальноосвітній заклад, в якому педагогічний та учнівський колективи експериментують, апробують чи впроваджують нові педагогічні ідеї, теорії, технології.

скачать реферат Становление педагогики как науки

Совокупность отраслей педагогики образует развивающуюся систему педаго­гических наук. Систематика педагогических явлений и феноменов, а также теорий и концеп­ций как результат интеграционных процессов осуществляется в рамках педагоги­ческой фактологии, феноменологии, конструктологии и концептологии. Как лю­бая наука, педагогика включает в себя фактический материал, полученный в ре­зультате длительных наблюдений, экспериментов и опытов в области обучения и воспитания. На данной основе осуществляются научные обобщения фактическо­го материала, выражающиеся в понятиях, принципах, методах, теориях и законо­мерностях; реализуются предположения-гипотезы, прогнозирующие новые спо­собы решения педагогических проблем с учетом современных общественных тен­денций. В педагогике как развивающейся науке содержатся гипотетические положения, требующие научного и практического подтверждения. Активно развивается методология педагогических исследований (Ю. К. Бабанский, Б. С. Гершунский, М. А. Данилов, В. И. Загвязинский, В. В, Краевский, М. Н. Скаткин). Научные исследования обеспечивают непрерывный процесс раз­вития педагогики и имеют свою специфику, технологию и методику проведения.

скачать реферат Концепция информационно-образовательной кампании по развертыванию национальной системы физического воспитания

Нижневартовск, Омск, Якутск, Челябинск, Краснодар и др.); 3) организация и проведение "круглых столов", "ток-шоу" по темам: "Спортизация физического воспитания - за и против", "Спортизация: мнения, суждения, факты", "Спортивно ориентированное физическое воспитание сегодня и завтра" и т.п. на государственном и коммерческих каналах телевидения, подготовка и демонстрация на каналах телевидения и продажа видеокассет с демонстрацией передового опыта освоения спортивно ориентированных технологий физического воспитания; 4) организация телеинтервью с ведущими специалистами, учеными, педагогами-новаторами об опыте освоения технологий спортивно ориентированного физического воспитания в общеобразовательной школе и дошкольных учреждениях; 5) открытие Интернет-сайта "Спортивно ориентированное физическое воспитание";

Набор "Мимимишки. Кеша и Лисичка" (3 предмета).
Набор с изображениями героев из мультсериала "Ми-ми-мишки" - отличный подарок для вашего ребенка! Подходит для холодных и
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Паста-гель зубная детская "Weleda", 50 мл.
Детский зубной гель с календулой от Weleda разработан специально для детей и обеспечивает естественный уход за молочными зубами,
360 руб
Раздел: Зубные пасты
Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели
скачать реферат Український мандрівний філософ Г. Сковорода

Але Сковорода виправдовуючи себе говорить: "Одне - єпископський жезл, а друге - сопілка."Але ось багатий поміщик Степан Томара шукає вчителя для свого сина, панича Василя. Сковороді не пощастило на посаді офіційного вчителя, тому він береться за приватну педагогічну діяльність у цього поміщика. Однак у 1754 р. його було вигнано із дому панича, але згодом він знову до нього повернувся.У 1763-46 рр. Сковорода займає посаду вчителя у Харкові. У цей час він зустрічається із Ковалінським, з якимйого єднає велика дружба. Вони вивчають класиків - Плутарха, Ціцерона, Горація, Лукіяна, проте основну увагу вони звертали на Біблію.У 1766 р. Сковороду було призначено професором "блаґонравия" у Харківському Колегіумі. Цю пропозицію він радо прийняв і не брав ніякої платні за роботу.В останні роки свого життя він мандрує по монастирях, знайомих поміщиках, відвідує ярмарки, де навчає простий народ. Старість не змінила його життя. Одні вважали його за розумного, інші - за юродивого, дивака, проте всі шукали його і всі були раді його розмові. Він все частіше ходив у степи, бо він вважав, що на самоті можна складати трактати, збільшувати "Сад божественних песен" або грати на флейті чи сопілці і пізнавати себе, Бога і Біблію.У серпні 1794 р. він був дуже хворий і пішов у Орловську губернію в с.

скачать реферат Результаты педагогического эксперимента по организации творческой деятельности учащихся в дистанционном обучении

Систематическая организация таких методических процедур, как целеполагание и рефлексия в коммуникативных формах ДО (конференции, чат-сессии) позволяет учащимся выстраивать дискуссию в соответствии с тематикой коммуникаций, осваивать типы вопросов в диалоговых режимах ДО. Существенно повышается и уровень умения соблюдать сетевой этикет, что говорит о необходимости развития такого качества для дистанционных учащихся. Таким образом, проведенный эксперимент по применению разработанной нами технологии организации творческой деятельности в дистанционном режиме показал, что данная технология позволяет решать такие общеобразовательные задачи, как развитие творческого потенциала учащихся, умение организовывать учебный процесс, применять коммуникативные навыки для защиты творческого продукта. В очной форме обучения, где затруднено решение образовательных задач, связанных с применением компьютерных технологий, участие педагогов и учащихся в дистанционных олимпиадах, курсах, викторинах, проектах помогает им разработать индивидуальные траектории обучения, обозначить цели и задачи по развитию творческих умений.

скачать реферат Диференційний підхід в системі навчання

Це стимулювало учнів здобувати знання, а не гнатися за оцінками в атестаті. Проте при цьому дуже сильно була розвинена система придушення особистості, насадження примітивного «колективізму». Не дивно — ми жили в тоталітарному суспільстві. Водночас школа випускала досить освічених людей, в основному підготовлених до подальшого навчання і життя в такому реальному суспільстві. Усе жорстко регламентувалося, контролювалося, а тому система перебувала в досить стійкому стані. Контроль, природно, здійснювали чиновники, але система суворо контролювала і їх, і вони мали дотримуватися вельми чіткої лінії поведінки. Ні про яку педагогіку співпраці тоді не йшлося — тоталітарна система плодила наглядачів та рабів, і не дивно, що наглядачами дітей робили вчителів. Але у вчителя були важелі впливу на нестаранного учня — той знав: його цілком реально можуть залишити на наступний рік і навіть вигнати зі школи. Подальший же шлях при цьому лишався один — у непрестижне ремісниче училище, після закінчення якого шлях до вищої освіти був практично закритий.

скачать реферат Детско-подростковые клубы как часть системы дополнительного образования

Таким образом, учреждение дополнительного образования направляют деятельность ребёнка на развитие, с одной стороны творческого мышления с опорой на логическое, и с другой – связано с воображением, оригинальностью и разнообразием идей. Педагогическая ценность данных учреждений состоит в том, что они создают условия для самореализации творческого потенциала личности, гибко реагируют на изменение в потребностях и запросах детей и подростков. Список литературы 1. Аттестация педагогических кадров в учреж. Доп. Образования детей / Сост. В.П. Голованова. Москва. 2004. 2. Боровиков Л.И. Педагогика доп. Образования :Учеб метод. Пособие для руководителей детских творческих объединений . Новороссийск. 2004. 3. Буйлова Л.Н., Кочнева С.В. Организация методической службы. Москва 2002. 4. В.П. Голованов. Методика и технология работы педагога дополнительного образования. Москва 2004год. 5. . Волохов А.В. Будем работать вместе/ Программы деятельности детских и подростковых организаций. - М., 1996. 6. Вольская В.В. Формирование имиджа педагога доп. Образования . Москва. 2002. 7. Голованов В.П. Нормативно-правовая база деятельности учреждений доп. Образования детей. Москва. 2002. 8. Голованов В.П. становление и развитие региональной системы доп.

скачать реферат Использование нетрадиционных техник в изотворчестве дошкольников

Соответственно различается и практическая реализация этих подходов. Проблемой развития детского изобразительного творчества занимались А.В. Бакушинский, Д.Б. Богоявленская, А.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, А.В. Рождественская. Однако практический аспект реализации развития художественных способностей детей дошкольного возраста средствами изобразительного творчества остается недостаточно раскрытым, поскольку стремительно меняются многие точки зрения относительно психологических и художественных условий формирования способностей, меняются детские поколения и соответственно должна измениться технология работы педагогов. В современных педагогических и психологических исследованиях доказывается необходимость занятий изобразительным творчеством для умственного, эстетического развития детей дошкольного возраста. В работах А.В. Запорожца, В.В. Давыдова, Н.Н. Поддьякова установлено, что дошкольники способны в процессе предметной чувственной деятельности, в том числе рисовании, выделять существенные свойства предметов и явлений, устанавливать связь между отдельными явлениями и отражать их в образной форме.

Манеж детский игровой "Динозаврики" (120х100х74 см).
Размер: 120х100х74 см.
679 руб
Раздел: Манежи
Кроватка-качалка для куклы.
Красивая и удобная кровать-качалка станет прекрасной колыбелькой для куклы. Кровать-качалка прекрасно дополнит интерьер кукольной комнаты
386 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Простыня трикотажная на резинке, 90х200х25 см, цвет шоколад.
Трикотажные простыни и наволочки – это идеальный вариант постельных принадлежностей, создающий атмосферу уюта и гармонии в спальне,
678 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
скачать реферат Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

Вступ Професійно-технічна освіта – це система підготовки кваліфікованих робітничих кадрів у професійно-технічних училищах, а також шляхом навчання на виробництві. Початкова і середня професійна освіта є одним із ключових векторів модернізації всієї освітньої системи. Прискорення темпів розвитку економіки (зокрема – промисловості, будівництва, високотехнологічних галузей) вже зараз викликає певний кадровий дефіцит. Роботодавці відчувають брак кваліфікованих робітників. Нівелювання кадрового дефіциту – одне із завдань сучасної модернізації системи початкової та середньої професійної освіти. Педагогічне проектування – це механізм розробки технології в педагогічній теорії і практиці. Він дозволяє оптимізувати діяльність інженера-педагога. На проектування витрачається приблизно 28%–30% робочого часу. Завдяки проектуванню навчально-виховний процес стає технологічним. Для педагога – це мистецтво, що потребує великого напруження сил, почуттів, складної роботи душі. Воно завжди індивідуально, спирається на артистичність, винахідливість, натхнення, оригінальність педагога. Воно володіє художніми якостями. Проект повинен бути гарним, гармонійним, вражаючим.

скачать реферат Особенности работы социального педагога с семьями группы риска в микрорайоне

Если необходимо, совместно с клиентом составить отчет. Групповой уровень реабилитационной работы. Группа – это объединение людей, связанных общими интересами, деятельностью, местом жительства и др. количество участников группы зависит от объединяющего людей признака. Методы групповой реабилитации: Беседа (диалог между двумя участвующими сторонами); Лекция (передача информации лектором, почти без обратной связи, цель – повышения уровня информированности клиента); Диспут (подготовленное обсуждение одного важного вопроса); Дискуссия (столкновение мнений по проблеме, которое может привести к спору, конфликту); Собрание (плановое мероприятие по обсуждению текущих проблем, затрагивает интересы всех участников). Необходимо подготовить повестку. Результат деятельности отражается в специальном документе. Решения обычно ведут к какому-либо действию. Одной из эффективных технологий групповой работы является тренинг. Общинный уровень реабилитационной работы. Цель общинной работы – анимация, оживление жизненного пространства людей. Методы общинной работы – лекции, дискуссии, беседы, организация массовых акций (субботники, праздники). одной из базовых технологий социальной педагоги – это связь с общественностью, которая предполагает: выявление потребностей населения, привлечение общественного внимания к социальным проблемам, стимулирование общественной благотворительности, реклама благотворительной деятельности некоторых организаций.

скачать реферат Особистісні відносини вчителя і учня

Поряд із спрямованістю особистості, її інтересами і емоційно-вольовими якостями здібності розглядаються як передумови успішної діяльності. Кожен з компонентів здібностей при їх актуалізації виступає й передумовою ефективної педагогічної діяльності. . Педагогічні здібності можна розділити на дві групи: власнепедагогічніздібності та інші якості особистості, які с необхідною умовою ефективної професійної діяльності вчителя. Вирішальним фактором на шляху до досягнення успіху в даній діяльності є загальна спрямованість особистості майбутнього вчителя. Тому, при підготовці молоді до педагогічної діяльності потрібно знати, на які цінності вона орієнтується, до чого прагне а житті, що хоче змінити, створити чи отримати, в чому бачить особистісний смисл. Система ціннісних орієнтацій визначає змістовний аспект спрямованості особистості і створює основу її ставлення до навколишнього світу, до інших людей, до себе самої, основу світосприйняття і ядро мотивації життєвої активності, основу «життєвої філософії». Тому, в процесі професійної підготовки вчителя вкрай важливо зосередитись на формуванні особистості спеціаліста, оскільки від того, який зміст має для нього професія, яка основа його життєвої концепції, залежить успішного професіоналізму.

скачать реферат Проектирование учебно-воспитательного процесса в контексте современной казахстанской модели образования

Кудайбердиев Темирхан Кожабаевич – проректор по развитию образования региона Карагандинского ИПКиПГСРО, к.психол.н., доцент психологии На наш взгляд, обсуждение вопросов проектирования учебно-воспитательного процесса в контексте современной казахстанской модели образования необходимо начинать с определения учебно-воспитательного процесса и его характеристик (Слайд №2). Слайд №2 Наш анализ работ по организации образовательного процесса показал, что в большинстве из них образовательный процесс рассматривается узко - только как технологии (учебный материал, способы, приемы, формы организации образовательного процесса), используемые для достижения намеченных результатов (это так называемая осознаваемая целенаправленная деятельность педагога). Но такое узкое понимание отрывает работу по организации образовательного процесса от контекста, в котором эта работа протекает, и в котором все мы работаем и живём. Но именно контекст определяет основные требования, как к системе образования Республики в целом, так и к организации образовательного процесса: к ценностям, целям - результатам, технологиям, деятельности педагога и ученика, критериям достижения образовательных результатов, процедурам оценки, системе управления.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.