телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Товары для детей -30%

все разделыраздел:Психология, Общение, Человекподраздел:Психология, Общение, Человек

Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)

найти похожие
найти еще

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Готовність вислухати співбесідника: руки складені біля рота,легкий уклін вперед і прояв інтересу до співрозмовника. Володіння темою розмови: витягнута рука долонями вниз перед собою і широкий круговий жест ніби охоплюєте тему рукою. Точність суджень – якщо націлені привернути увагу до думки чи факту в необхідний момент з’єднайте великий і вказівний палець. Бажання щось скрити – прикриття обличчя руками,потирання висків,підбородку і відведення очей в сторону. Прояв агресивності: занадто живі жести, націлені в сторону співбесідника, голова втянута в плечі, нахмурені брови і схрещені ноги. Поступлення: стиснуті коліна, тіло відкинуто назад ніби злякався, руки складені на животі. Руки схрещені на грудях – це насмішка, неувага. Потирання носа - це прикриття від обману. Відтягування комірця – неправда, яка може розкрита. Пальці або ручка в роті потребується підтримка. Потирання щоки – скука. Палець біля виска – зацікавленість. Палець підтримує підборіддя – має негативні думки. Потирання потилиці не хоче визнати забуття. Руки схрещені - агресивність і закритість до спілкування. Пальці схрещені вертикально – демонстрація почуття переваги.Доторкування рук ( привітання з самим собою ) це емоційна безпека, винагорода. Доторкування браслета годинника – бажання скрити хвилювання. Схрещення ніг права нога на лівій – захисна позиція. Голова вертикально – нейтральне відношення до проблеми і до вас.Голова всторону – зацікавленість вами чи проблемою.Голова вперед не одобрює пропозицію.Руки на поясі готовий до дій.Руки на колінах готовий завершити зустріч. Косий погляд з піднятими бровами і посмішкою – зацікавленість вами. Косий погляд і опущені брови,вороже і кретичне відношення до вас. Палення – послаблення напруги при стресах. Дим вверх – впевненість,самозадоволена людина.Дим вниз – підозрілість,ворожа настороженість.Попіл постійно струшується в попельничку – важкий внутрішній стан людини. Погашення сигарети спаленої на половину бажання завершити розмову.3. Агресивна невербальна поведінка. Жестовий репертуар чоловіків та жінокУ процесі невербальної комунікації відбувається розгортання і трансформація тілесної схеми (єдиної психічної форми внутрішньої уяви тіла, що виступає зовнішньою щодо нас єдністю тіла як фізикалістського, біохімічного, анатомічного субстрату) у тілесний образ, трансгресивний стосовно тілесної схеми. Тілесний образ є моделлю, обмеженою часом і простором існування, каноном, якому властиве серійне відтворення. За звичайних умов існують значущі відмінності у проявах агресивної поведінки людини; вони знаходять вираження через частотність презентації невербальних компонентів агресивності (у позі, жестах, особливо у міміці) і специфічну розстановку пріоритетів репрезентованого каналу комунікації, що характерні для чоловічих та жіночих поведінкових моделей В каналах комунікації значну перевагу має, як уже згадувалося, мімічний канал; у контексті агресивних реакцій його співвідношення з жестом та позою виглядає як відповідно 52,5%, 28,0% та 19,5%. Загалом специфіка агресивної невербальної поведінки у людей репрезентована такими маркерами агресії: ділянки рота та очей в мімічному каналі; рухи голови, корпусу, таза та ніг у каналі пози; жестовий репертуар охоплює різкі та широкі розмахування руками Слід зауважити різницю мімічного супроводу агресивних реакцій у чоловіків та жінок.

Як оригінальні веб-сайти, створювані англійською або будь-якою мовою, так і їх локалізовані версії (або варіанти на різних мовах) залучені до різних площин комунікації. Якщо зупинитися на визначенні комунікації як “спілкування, обміну думками, відомостями, ідеями і т.д. – специфічної форми взаємодії людей”, яка, до того ж “будучи соціальним процесом, . слугує формуванню суспільства у цілому, виконуючи в ньому зв’язкову функцію”, бачимо, що визначення ці повною мірою можна віднести до комунікації масової. А оскільки Інтернет є засобом масової комунікації, до того ж, у глобальному масштабі, то можемо сказати, що матеріали, представлені на веб-сайтах доцільно вивчати саме в аспекті масової комунікації. Говорячи ж про “зв’язкову функцію”, слід зауважити, що Інтернет діє не лише у межах одного суспільства: він за природою своєю є транснаціональним, і функція зв’язку, що він її виконує, є спрямованою на формування суспільства глобального, такого, що не знає територіальних кордонів. Таким чином, всі веб-сайти (а також, їх переклад) можна розглядати в площині глобальної масової комунікації, оскільки ми отримуємо доступ до них через Інтернет, та вони є направленими на масову глобальну аудиторію. Окрім того, говорячи, що “до комунікації при безпосередньому спілкуванні комунікантів входять і невербальні компоненти, наприклад, жести, міміка і т. ін.”, ми тим самим стверджуємо, що веб-сайти можуть вивчатися в плані змішаної форми комунікації – вербальної плюс невербальної, оскільки містять невербальні медіа (немовленнєвий звук, графіку, анімацію, відео тощо). Веб-сайти з використанням кількох мов (як багатомовні веб-сайти, так і їх локалізовані версії) можна розглядати в контексті міжмовної і міжкультурної комунікації. При цьому треба брати до уваги інтегрованість у веб-сайт невербальних медіа. Колір, жести, міміка, об’єкти, що презентуються в невербальній формі, можуть містити культурно-специфічну інформацію, і тому, провокувати різні, навіть неадекватні реакції та асоціації у представників різних культур. Те ж саме стосується й специфічних символів, метафор, імплікацій, а також екстралінгвістичних факторів, що обумовлюють комунікацію – пресупозицій, національно-культурних традицій і т.ін. Значною мірою це відноситься до реклами, що розміщується на веб-сайтах. Слід зауважити, що в рекламних лозунгах досить часто використовуються імплікації та концепції, зрозумілі в основному членам даного національного та мовного колективу, представникам тільки цієї культури. Тому, аби зберегти функцію впливу на реципієнта, в локалізованих веб-сайтах використовуються вже інші імплікації, зрозумілі представнику місцевої культури. Як-от, речення на англомовному американському сайті компанії Apple“Ho ey, I shru k our supercompu er”, використане по відношенню до рекламованої моделі комп’ютера, де особливо підкреслювалась його компактність, викликає у американського реципієнта асоціацію з відомим комедійним фільмом “Ho ey, I shru k our kids”. Оскільки ж цей фільм не настільки відомий в Росії та на Україні, то в російській та українській (до речі, російськомовній) локалізованих версіях перекладачі зовсім відмовились від використання цього речення і обмежилися іншими, більш нейтральними засобами.

Особливістю невербальної мови є те, що вона проявляється під дією імпульсів нашої підсвідомості, які неможливо “підробити”, тобто їй можна довіряти більше, ніж вербальному способу спілкування. А тому для кожної людини так важливо знати мову невербальної комунікації. Вербальна діяльність є більш контрольованою свідомістю і тому більше містить у собі інформації щодо свідомих цілей, бажань, уявлень людини. Невербальні дії більш вільні від контролю свідомості, і тому через них можуть "прориватися" несвідомі наміри та імпульси. Вербальна і невербальна поведінка пов’язані, але не тотожні за змістом. Вони далеко не завжди несуть одне і те саме семантичне наповнення. Тому порівняння вербальної і невербальної сфери допомагає психологу успішно виявити особливості свідомого і несвідомого рівнів психіки суб’єкта, визначати глибинні несвідомі механізми, що керують усіма діями людини, вийти на глибинне внутрішнє протиріччя – основу особистісної проблематики суб’єкта.Порівняння вербальної і невербальної діяльності людини, діалог-аналіз психомалюнків діагностують глибинні механізми психіки, першопричини особистісної проблематики суб’єкта. Невербальні спілкування це любі рухи тіла,що свідчать про внутрішній стан і відношення партнерів один до одного. За допомогою жестів спілкування більше доступне і запевняюче. Невербальні жести є ще регуляторами спілкування, так як вони збільшують або скорочують дистанцію спілкування. Використовуються невербальні жести як емблема. У невербальному спілкуванні важливим засобом передачі інформації є символи і сигнали. Сигнальне значеня має одяг. Ним люди демонструють не лише свій смак і достаток, але і ставлення до інших людей, належність до певних соціальних груп. Одягом люди також виявляють своє ставлення до різних подій: один одяг вдягають на свято, інший —— на роботу, на офіційні і неофіційні зустрічі тощо. В одному одязі йдуть до шлюбу, іншим показують жалобу. Інколи одяг стає засобом привернути до себе увагу, або навпаки, дає змогу "злитися" з групою, замаскуватися.Серед механізмів спілкування важливо виділити такі: . ідентифікація —— ототожнення себе з іншими і визначення своїх соціальних ролей, поглядів, норм, цінностей; . рефлексія —— це усвідомлення того, яким сприймають мене інші люди; . стереотипізація —— сприймання і оцінка людей (і себе) на базі певних сталих уявлень, норм, установок; . каузальна атрибуція —— інтерпретація суб'єктом причин і мотивів поведінки як власної, так і інших людей; . атракція (тяжіння) —— виникнення привабливості, симпатії, любові, дружби між людьми; . емпатія —— це співпереживання, проникнення в почуття іншої людини. У комунікації між людьми важливе місце займає вміння знайти правильну позицію, належно підлаштуватися до партнера. Відомий психолог Е.Берн вважав, що в кожній особистості є три его-стани: Дитина (керується принципом насолоди, наше "Я хочу"), Дорослий (керується принципом реальності, раціональне прийняття рішення —— "Я можу") і Батько (керується принципом необхідності —— "Я повинен"). Спілкуючись, партнери обирають якусь позицію і з неї звертаються до певного его-стану партнера. Ці зв'язки Е.Берн називає трансакціями. Наприклад: доброволець звертається до штатного працівника: "Якщо Вам не важко, будь-ласка, не дозволили би Ви мені скористатися телефоном?" Працівник: "Це службовий телефон і я не дозволю його займати без необхідності".Див. малюнок нижче: Подібна взаємодія дорослих людей, як правило, завершується конфліктом.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Большая Советская Энциклопедия (ТР)

Например; в многоканальных системах с частотным уплотнением стандартные (нормализованные) каналы тональной частоты с помощью каналообразующей аппаратуры объединяются в стандартные 12-канальные группы, занимающие нормализованную полосу частот 60—108 кгц (тракт первичной группы каналов). Нормализованная вторичная группа каналов занимает полосу частот 312—552 кгц (тракт вторичной группы каналов) и формируется посредством объединения пяти нормализованных первичных групп. Аналогично формируются третичные четверичные и т.д. группы каналов. Совокупность всех групп каналов многоканальной системы образует групповой, или многоканальный, Т. с., характеризующийся общей полосой частот такой системы.   В системах передачи данных нормализованным показателем служит скорость передачи информации. Различают тракты передачи данных низкоскоростные (от 50 до 200—300 бит в сек ), среднескоростные (от 600 до 10000 бит в сек ) и высокоскоростные (48000 бит в сек и выше). В состав тракта передачи данных входят несколько нормализованных каналов, аппаратура передачи данных (в том числе аппаратура преобразования сигналов — модуляторы и демодуляторы, или модемы), аппаратура контроля за состоянием каналов, аппаратура защиты от ошибок и т.п

скачать реферат Стандарт IDEF – инструмент реинжениринга бизнес-процессов

Среда же является не только праматерью системы, но в окружении среды живет и функционирует любая система, она испытывает на себе воздействия среды и в свою очередь оказывает влияние на среду. По этой причине взаимосвязь среды и системы можно считать одной из основных особенностей функционирования системы, внешней характеристикой системы, в значительной степени определяющей ее свойства, т.е. внутренние характеристики. Целостность – следующее свойство системы – является внутренним единством, принципиальной несводимостью свойств системы к сумме свойств составляющих ее элементов. Для того, чтобы реализовались функциональные свойства системы, необходимо информационное взаимодействие между элементами, а следовательно, наличие не только каналов связи, но и материальной наполненности их сигналами. Организация информационного обмена между элементами системы, в первую очередь, требует создания линии или канала передачи информации. Свойства канала должны обеспечить точную, надежную и быструю передачу сообщения, а значит необходима адекватность типа канала виду сигнала.

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2,5 л.
Чайник со свистком металлический. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, литое дно. Объем: 2,5 литра. Чайник выполнен из высококачественной
400 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
 Философия случая

Передача информации основана на ее кодировании, трансляции и декодировании. В нашей модели кодирующим устройством служит магнитное поле, созданное тем, кто передает информацию; «транслирующий канал» передача стакана с костями от источника информации к ее получателю; декодирование основано на том, что кто-то (уже в своем магнитном поле) бросает кости. Если мы примем, что получатель информации использует верную стратегию декодирования, а вместе с тем еще, что магнитное поле, устроенное им между стаканом и столом, правильно ориентирует летящие кости, тогда мы заметим, что применение такой стратегии действительно представляет собой условие декодирования: условие необходимое, но не достаточное. Ориентирование костей происходит во время их падения, причем магнитное поле не служит причиной падения таковой служит сила тяжести. Гравитация, таким образом, является дополнительным и притом неизбежным условием восприятия, будучи градиентом, вызывающим движение костей и такое состояние «ориентирования» в свободном падении, которое может установиться в соответствии с силовыми линиями поля

скачать реферат Изучение коммуникационных связей на Омской таможне

Коммуникационный процесс обмена информацией включает взаимосвязанные этапы: Зарождение идеи или отбор информации; Выбор канала передачи информации; Передача сообщения; Интерпретация сообщения. Например, генеральный директор торговой фирмы решил обсудить с менеджерами магазинов вопрос о состоянии и улучшении качества торгового обслуживания населения на совещании. В данном случае генеральный директор - отправитель, у которого зародилась идея; информация о состоянии и улучшении качества торговли - сообщения; совещание — это канал информации; получатели — менеджеры магазинов, которые интерпретируют сообщение и при помощи этого же совещания дают обратную связь генеральному директору. При организации коммуникационных сетей на предприятии необходимо учитывать специфику различных типов и каналов коммуникаций на каждом из этапов коммуникационного процесса. Формирование коммуникационных процессов, а также выбор средств и каналов коммуникаций осуществляются на предприятии после проектирования его организационной структуры в соответствии с выбранной сферой деятельности, принятой производственной программой и структурой менеджмента.

 Инновационный менеджмент. Шпаргалка

Связь субъекта управления с объектом будет происходить посредством передачи информации. Именно эта передача информации является процессом управления. 11 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА Инновационный менеджмент выполняет функции, которые предопределяют формирование структуры системы управления предприятием при осуществлении инновационного процесса. Существуют два типа функций менеджмента инноваций: 1) функции субъекта управления, т. е. субъектом управления будет один или группа работников, проводящих целенаправленное управление функционированием объекта управления; 2) функции объекта управления, т. е. объектом управления в этом конкретном случае будут и инновации, и инновационный процесс, и экономические отношения между всеми задействованными участниками рынка инноваций. п. Функции объекта управления: 1) рисковое вложение капитала в инновационный проект; 2) организация инновационного процесса при внедрении инновационного проекта; 3) организация продвижения инноваций на рынке и ее диффузии. Функция рискового вложения капитала отчетливо проявляется в организации венчурного финансирования инвестиций на рынке инноваций

скачать реферат Управление тюнером спутникового телевидения

При этом линии канала С используются для приема и выдачи сигналов управления обменом. В режиме 2 обеспечивается возможность обмена информацией с периферийными устройствами через двунаправленную 8 разрядную шину ВА по сигналам квитирования. Для передачи и приема сигналов управления обменом используются 5 линий канала ВС. Выбор соответствующего канала и направление передачи информации через канал определяется сигналами А0, А1 и сигналами , , . Режим работы каждого из каналов ВА, ВВ, ВС определяется содержимым регистра управляющего слова (РУС). Производя запись управляющего слова в РУС можно перевести микросхему в один из 3-х режимов работы: режим 0-простой ввод/вывод; режим 1-стробируемый ввод/вывод; режим 2-двунапрвленный канал. При подаче сигнала SR РУС устанавливается в состояние, при котором все каналы настраиваются на работу в режиме 0 для ввода информации. Режим работы каналов можно изменить как в начале, так и в процессе выполнения работающей программы, что позволяет обслуживать различные периферийные устройства в определенном порядке одной микросхемой.

скачать реферат Ответы на билеты по экзамену ВМС и СТК в МЭСИ

В настоящее время пакетная коммутация является основная для передачи данных. №50 Комутация каналов. Комутация сообщений Виды передачи информации: Коммутация каналов. При коммутации каналов между связываемыми конечными пунктами на протяжении всего временного интервала соединения обеспечивается обмен в реальном масштабе времени, причем биты передаются с неизменной скоростью по каналу с постоянной полосой пропускания. Между абонентами устанавливается сквозной канал до начала передачи информации. Этот канал формируется из участков с одинаковой пропускной способностью. Прохождение отдельного сигнала вызова обеспечивается с помощью последовательного включения нескольких комутационных устройств, размещаемых в центре коммутации каналов.аждое устройство резервирует за собой физическое соединение между одним входящим и одним изходящим каналами. Если при установлении сквозного канала связи заняты вызываемая сторона или хотябы одно из коммутационных устройств в цепочке прохождения сигнала вызова, последний будет блокироваться, и абонемент, инициировавший вызов, должен спустя некоторое время его повторить.Недостатки: 1.большое время установления сквозного канала. 2. необходимость повторной передачи сигнала вызова 3. нельзя выбрать скорость передачи 4. возможность монополизации канала одним источником 5. наращивание функций сети ограничено 6. не обеспечивается равномерность загрузки каналов связи Преимущества: 1.

скачать реферат Радиотехническая разведка

В ряде случаев это вторичное излучение модулируется информационным сигналом. При съеме информации для исключения взаимного влияния, облучающего и переизлученного сигналов может использоваться их временная или частотная развязка. Например, для облучения ТСПИ могут использовать импульсные сигналы. При переизлучении параметры сигналов изменяются. Поэтому данный канал утечки информации часто называют параметрическим. Для перехвата информации по данному каналу необходимы специальные высокочастотные генераторы с антеннами, имеющими узкие диаграммы направленности и специальные радиоприемные устройства. 2.3. КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКИХ КАНАЛОВ ПЕРЕХВАТА ИНФОРМАЦИИ ПРИ ЕЕ ПЕРЕДАЧЕ ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ. Информация после обработки в ТСПИ может передаваться по каналам связи, где также возможен ее перехват. В настоящее время для передачи информации используют в основном KB, УКВ, радиорелейные, тропосферные и космические каналы связи, а также кабельные и волоконно-оптические линии связи. В зависимости от вида каналов связи технические каналы перехвата информации можно разделить на электромагнитные, электрические и индукционные. 2.3.1. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КАНАЛ ПЕРЕХВАТА ИНФОРМАЦИИ.

скачать реферат Расчёт экономической эффективности сети, основанной на транслировании информации

Коммерциализация сети послужили мощнейшим толчком к ее развитию: к I er e подключаются банки, биржи, рекламные и торговые агентства. Во время пользования сетью создается ощущение, будто находишься в огромном супермаркете, где ассортимент и выбор продаваемой продукции нескончаем. Система передачи информации. Для систем передачи информации важна физическая природа ее восприятия. По этому признаку информация может быть разделена на слуховую, зрительную и “машинную”. Первые два вида соответствуют наиболее емким каналам восприятия информации человеком. Пропускная способность слухового канала составляет тысячи десятичных единиц информации, а зрительного - миллионы. “Машинная” информация предназначена для обработки ЭВМ. Здесь пропускная способность каналов должна согласовываться со скоростью обработки ее машиной – до нескольких десятков миллионов двоичных единиц информации в секунду. С помощью ЭВМ в настоящее время стала возможна обработка слуховой и зрительной информации. Для передачи информации на расстояние необходимо передать содержащее эту информацию сообщение.

Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Настольная игра "Баскетбол".
Настольная игра «Баскетбол» развивает моторику и быстроту реакции. Размер игры: 37х19х18 см. Возраст: 3+.
1171 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
скачать реферат Каналы связи

Для символов равной длительности = , в случае неравновероятных символов неравной длительности . При этом скорость передачи информации . (4) Скорость передачи информации зависит от статистических свойств источника, метода кодирования и свойств канала. Пропускная способность дискретного канала связи . (5) Максимально-возможное значение, т.е. максимум функционала ищется на всем множестве функций распределения вероятности p(x). Пропускная способность зависит от технических характеристик канала (быстродействия аппаратуры, вида модуляции, уровня помех и искажений и т.д.). Единицами измерения пропускной способности канала являются: . 2.1 Дискретный канал связи без помех Если помехи в канале связи отсутствуют, то входные и выходные сигналы канала связаны однозначной, функциональной зависимостью. При этом условная энтропия равна нулю, а безусловные энтропии источника и приемника равны, т.е. среднее количество информации в принятом символе относительно переданного равно I (X, Y) = H(X) = H(Y); H (X/Y) = 0. Если ХТ – количество символов за время , то скорость передачи информации для дискретного канала связи без помех равна (6) где V = 1/ – средняя скорость передачи одного символа.

скачать реферат Анализ факторов, сохраняющих качество товаров

Например, когда в большую коробку конфет, которая могла бы вместить около килограмма этого продукта, укладывают 150 грамм. Наполнение в данном случае не играет большой роли. Нарядная и привлекательная коробка предназначена быть знаком внимания и благодарности. 4. Экологическую. С технологической функцией связана и функция экологическая, очень актуальная в современном мире, так как проблема дальнейшей судьбы упаковки — ее вторичное использование, уничтожение, переработка без вредных последствий для окружающей среды — очень важна. Художественно-образный аспект упаковки включает следующие функции: 1. Художественно-эстетическую. Эта функция упаковки делает ее предметом декоративно-прикладного искусства; определяет ее роль в формировании визуальной среды; формирует эстетическое чувство; играет большую роль в психологическом воздействии упаковки на подсознание потребителя. Таким образом, художественное решение придает упаковке некое символическое значение и является способом передачи невербальной информации. 2. Рекламную. Рекламная функция с помощью вербальной и визуальной информации призвана донести до потенциального потребителя преимущества данного товара перед аналогичным, но другого производителя, т. е. решаются задачи маркетинга. 3. Социально-экономическая и коммуникативная функции подразумевают, прежде всего, создание образа для передачи информации невербальными средствами, хотя необходимым условием существования упаковки является наличие значительного блока информации, выраженной вербально, как-то: ингредиенты, вес, изготовитель, способы применения и т. д. Здесь в особенности надо учитывать пристрастия целевой аудитории.

скачать реферат Программа непрерывного обучения информатике со 2 по 11 класс

Знакомство с применением компьютера в обществе. 2. "Введение в информатику" (5-6 классы). Компьютер как средство обработки информации. Общее представление о компьютере и его возможностях. Назначение. Внешняя память. Гибкие и жесткие диски. Устройства ввода и вывода информации. Практическое знакомство с пользовательским интерфейсом Wi dows 3.x (Wi dows 95). Информация и информационные процессы. Информация, ее виды, единицы измерения информационного объема. Знакомство с процессом передачи информации (источник - канал связи - приемник). Понятие об обработке информации. Знакомство с программами для обработки различных видов информации (текстовый, графический и музыкальный редактор). Кодирование информации. Знакомство с носителями информации. Алгоритмизация. Понятие об алгоритме. Запись алгоритма на естественном языке. Исполнители алгоритмов. Система команд исполнителя. Формальное исполнение алгоритма. Практическое знакомство с компьютерными средами. Знакомство с информационными технологиями. Решение практических задач с использованием компьютера. Знакомство с основными этапами решения задач.

скачать реферат Навигационные комплексы Гланасс и Новстар

По сигналу ALE ИР23 передает и защелкивает на своем выходе, а значит, на входе ПЗУ, младшие биты адреса, тогда как старшие биты уже там присутствуют. Затем МП подает команду РМЕ, по которой ПЗУ выставляет считываемое слово на шину AD, по которой оно и попадает в процессор. Порт ввода-вывода осуществляет обмен информацией с микропроцессором по 8-и разрядной двунаправленной шине данных. Для связи с переферийными устройствами используются линии ввода-вывода, сгрупированные в три 8-и разрядных канала A, B, C, направление передачи информации через канал определяются программным способом. Выбор соответствующего канала и направление передачи информации через канал определяются сигналами A0, A1,. Организация подключения микросхемы ОЗУ в целом аналогична тому, как это произведено при подключении ПЗУ. Для разделения младших разрядов адреса и данных так же применим регистр на микросхеме ИР23. Управляющими сигналами здесь являются WR и RD МП. По сигналу WR происходит запись информации в ОЗУ, тогда как сигнал RD сопутствует считыванию информации.

скачать реферат Проблемы выявления скрытой передачи информации по сетям

Скрытая передача конфиденциальной информации злоумышленником с использованием самых разнообразных средств – большая угроза безопасности компании. Таблица 1. Распределение по носителям для умышленных утечек (9-й мес. 2008 г.) Носители Количество Доля Мобильные носители информации 14 15% Стационарный компьютер или диск 13 14% Сеть (в том числе Интернет) 38 41% Paper docume 2% Другое 6 7% Не установлено 21% Таблица 2. Причины утечки информации (9-й мес. 2008 г.) Причина утечки Количество инцидентов Доля от общего количества Намеренные 92 36,9% Случайные 124 Не установлено 33 13,3% Комментарий эксперта Евгений Мельников, начальник отдела информационной безопасности департамента ИТ ГК ЗАО "Тандер" Евгений Иванов, Анна Орехова, специалисты по информационной безопасности департамента ИТ ГК ЗАО "Тандер" Утечка информации, а равно ее хищение (несанкционированное копирование) является серьезной проблемой информационной безопасности в организации любого масштаба. В случаях, если она произошла, необходимо выявить ее канал и не допустить повторение инцидента. Скрытая передача информации При скрытой передаче информации скрывается сам факт ее передачи.

Бусы-прорезыватели "Фруктовый микс".
Детские бусы-прорезыватели "Фруктовый микс" из серии "Мамины помощники" сделают процесс появления первых молочных
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: розовый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяцев.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Универсальный бокс, средний (3 секции).
Универсальные боксы прекрасно подходят для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
526 руб
Раздел: Более 10 литров
скачать реферат Информационные процессы как ядро информационной теории

Кроме того, информация может преобразовываться в зависимости от того к кому она адресована. Так, например, при передачи информации вверх от подчинённых к руководителю происходит её обобщение, а при передачи вниз, от руководителя к подчинённым наоборот – она конкретизируется. Главное в этом процессе максимальная скорость передачи информации при минимальных допустимых искажениях. От этого в первую очередь зависит правильность принимаемых решений и как следствие увеличивается прибыль организации. Деятельность людей всегда связана с передачей информации. В процессе передачи информация может теряться и искажаться: искажение звука в телефоне, атмосферные помехи в радио, искажение или затемнение изображения в телевидении, ошибки при передачи в телеграфе. Эти помехи, или, как их называют специалисты, шумы, искажают информацию. К счастью, существует наука, разрабатывающая способы защиты информации - криптология. Каналы передачи сообщений характеризуются пропускной способностью и помехозащищенностью. Каналы передачи данных делятся на симплексные (с передачей информации только в одну сторону (телевидение)) и дуплексные (по которым возможно передавать информацию в оба направления (телефон, телеграф)).

скачать реферат Характеристика современных средств дистанционной передачи информации

При этом обрабатываются также данные, которые позже передаются коммерческим или транспортным партнерам в качестве предложения, заказа, накладной, счета-фактуры и т.п., по большей части в виде бумажного документа. Этот малоэффективный способ передачи информации можно заменить передачей данных прямо на носителе информации или телесвязью. Последние два способа относятся к электронной передаче данных (EDI - Elec ro ic Da a I erc a ge). Электронная передача данных представляет собой автоматизированное соединение информационных систем или разных организаций, или территориально удаленных друг от друга подразделений одного предприятия. Связь между ними обеспечивают коммуникационные системы при помощи средств техники связи. Эта деятельность обычно называется дистанционной передачей данных. Дистанционная передача данных, основанная на использовании каналов связи, представляет собой передачу данных в виде электрических сигналов, которые могут быть непрерывными во времени и дискретными, т.е. носить прерывный во времени характер.

скачать реферат Доклад по волоконной оптике

Уже разработан оптический телефон и проводятся работы по созданию принципиально новых АТС, коммутирующих световые, а не электрические сигналы. Имеются примеры создания многопозиционных быстродействующих оптических переключателей, которые могут использоваться для оптической коммутации. На базе ОК и цифровых систем передачи создается интегральная сеть многоцелевого назначения, включающая различные виды передачи информации (телефонирование, телевидение, передача данных ЭВМ и АСУ, видеотелефон, фототелеграф, передача полос газет, сообщений из банков и т. д.). В качестве унифицированного принят цифровой канал ИКМ со скоростью передачи 64 Мбит/с (или 32 Мбит/с). Для широкого применения ОК и ВОСП необходимо решить целый ряд задач. К ним прежде всего относятся следующие: проработка системных вопросов и определение технико-экономических показателей применения ОК на сетях связи; массовое промышленное изготовление одномодовых волокон, световодов и кабелей, а также оптоэлектронных устройств для них; повышение влагостойкости и надежности

скачать реферат Общая характеристика невербальных средств коммуникации

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Р Е Ф Е Р А Т Дисциплина: СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ Тема: «Общая характеристика невербальных средств коммуникации» Студентки группы 2ФИ – 32 КУЛЬМИЧЕВОЙ МАРИИ Преподаватель: Каракина 2001 год Содержание. 1. Понятие о средствах невербальной коммуникации и общая их характеристика. 2. Виды невербальных средств общения. 3. Мимика. 4. Жесты. 5. Одежда. А) цвет Б) украшения В нашем внешнем поведении проявляется то многое, что у нас происходит и есть внутри. Только эти проявления нужно уметь распознать. За отдельными, едва заметными проявлениями рук, глаз, позы, можно увидеть настроение, желания, помыслы вашего партнера. Как заметил однажды признанный знаток людей, легче изменить свое мировоззрение, чем свой в высшей степени индивидуальный способ подносить ложку ко рту. В общение людей оказываются закономерно включены эмоции общающихся. Это эмоциональное отношение, сопровождающее речевое высказывание, образует невербальный аспект обмена информацией – невербальную коммуникацию. К средствам невербальной коммуникации принадлежат жесты, мимика, интонации, паузы, поза, смех, слезы и т.д., которые образуют знаковую систему, дополняющую и усиливающую, а иногда и заменяющую средства вербальной коммуникации – слова.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.