телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Бытовая техника -30% Сувениры -30%

все разделыраздел:Педагогика

Мотивація студентів

найти похожие
найти еще

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
ЗМІСТ Вступ5 Розділ 1. Теоретичні основи дослідження мотивації навчання студентів 1.1 Мотивація учбової діяльності та її формування на різних вікових етапах. 1.2 Мотиваційно-смислові якості особистості ставлення в професійному становленні студентів. 1.3. Специфіка навчальної мотивації студента 1.4. Професійна мотивація 1.5. Аналіз і інтерпретація отриманих результатів Розділ 2. Шляхи підвищення мотивації навчання студентів 2.1 Ігрові технології підвищення рівня мотивації студентів до навчання. 2.2 Тренінгкурс ефективної педагогічної взаємодії як метод розвитку професійної мотивації студентів 2.3. Організація психолого-педагогічного супроводу адаптації студентів-першокурсників 2.4 Вплив емоцій на ефективність навчального процесу Висновки Список використаної літератури Додатки ВСТУП Потреба в пізнанні - одна з головних людських потреб, на основі якої відбувається освоєння індивідом багатовікового людського досвіду. У різні періоди життя людини змінюються об'єкти його інтересу, форми і способи придбання знань, проте потреба в пізнанні як внутрішньо властиве людині властивість, з роками не тільки не притупляється, але і отримує свій подальший розвиток. Останніми роками в психологічній науковій літературі питанням мотивації учбової діяльності приділяється особлива увага. Це не випадково, оскільки питання про мотиви - це по суті питання про якість учбової діяльності. Переважання зовнішніх, утилітарних мотивів веде до того, що учення набуває формальний характер, відсутній творчий підхід, самостійна постановка учбових цілей. Відомо, що саме негативне або байдуже відношення до учення може бути причиною низької успішності або неуспішності учня. Однією з найбільш актуальних проблем сучасної освіти є побудова такого процесу учення, який міг би бути основою формування мотиваційної сфери учнів. У зв'язку з цим виникають суперечності між існуючим станом мотивації учення у студентів вузу і сучасними вимогами до їх учбової активності; між потребами практики в науково-обгрунтованих рекомендаціях по управлінню мотиваційною сферою студентів і відсутністю достатніх для цього науково-психологічних знань. Формування повноцінної особистості студента має важливе практичне значення. Це підкреслюється науковими працями низкою авторів Формування особистості людини відбувається у продовж всього її життя, а саме у вищій школі закладаються основні особисті якості фахівця, у подальшій професійній діяльності відбувається «подальша шліфовка як особистості». До числа найважливіших якостей особистості сучасного фахівця можна віднести ініціативу та відповідальність, спрямованість до новаторських рішень, потреба у постійному оновленні своїх знань. В процесі навчання студент зштовхується з низкою проблем психолого-педагогічний аспект яких зв за шкалою творчої мотивації (з тестом Р.Амтхауера) - 0,224. Джерела Методика для діагностики учбової мотивації студентів (А.А. Реан і В.А. Якунін, модифікація Н.Ц. Бадмаєвой) / Бадмаєва Н.Ц. Вплив мотиваційного чинника на розвиток розумових здібностей: Монографія. - Улан-Уде, 2004. С.151-154.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Если хочешь быть богатым и счастливым не ходи в школу

Вот список 8 наиболее распространенных допущений. 1. Никто на самом леле не хочет учиться, так что вам нужно применять насилие или угрозы. 2. Обучение должно быть скучным и медленным. 3. Вы не можете одновременно иметь обучение и удовольствие. 4. Вы ничему никого не научите, если не будете контролировать и заставлять спокойно сидеть. 5. Тестирование и оценивание необходимы. 6. Не каждый является способным. 7. Не каждый может сдать. 8. Учителя способнее учеников. Моя самая существенная жалоба на образование заключается в постоянном использовании страха для мотивации студентов. Тесты применяются в качестве угроз, с помощью которых детей заставляют учиться вместо того, чтобы находить способы сделать системы более эффективной или определить, что должен сделать учитель, чтобы объяснить все даже отстающим. В результате система жертвует определенным процентом детей ни с какой другой целью, кроме как напугать остальных, заставить работать усерднее и подчиняться системе. Возможно мотивировать людей страхам уместно при определенных обстоятельствах в определенном месте и в определенном время

скачать реферат Развитие учебной мотивации студента средствами психологической службы

Проявляется ярко выраженное стремление к получению высшего образования, интересной работы. Усиливается установка на хорошие жизненные условия и материальную обеспеченность. . В период студенчества отмечается общая направленность студентов на свое будущее, и все настоящее выступает для них в сете этой новой направленности их личности. У них формируется собственное нравственное мировоззрение, моральное «Я», которое предполагает наличие устойчивой системы убеждений, не зависимых от внешних условий и давлений окружающих. . Эффективность учебного процесса в вузе в целом, прямо связана с тем, насколько высока мотивация овладения будущей профессией у студентов. . В студенческом возрасте важнейшим условием развития личности является общение. Общение на данном этапе развития личности является ведущим видом деятельности наряду с учебной деятельностью. В общении происходят основные новообразования. Целью нашего исследования является изучение особенностей учебной мотивации студента и разработка рекомендаций по ее развитию средствами психологической службы ВУЗа. Задачи исследования: 1.

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
 В поисках потока. Психология включенности в повседневность

Если мы не концентрируем внимание, наше сознание находится в состоянии хаоса. Нормальное состояние сознания представляет собой картину информационного беспорядка: случайные мысли следуют одна за другой, вместо того чтобы выстраиваться в логическую причинно-следственную цепочку. Пока человек не научится концентрировать свое внимание и не будет прикладывать к этому усилий, его мысли будут разбегаться, не приводя ни к какому заключению. Даже мечтание наяву, что есть соединение приятных образов с тем, чтобы получить определенную подвижную картинку в уме, невозможно без способности концентрировать внимание. На самом деле многие дети никогда не приобретают способности концентрировать внимание в достаточной степени, чтобы мечтать наяву. Концентрация внимания требует намного больше усилий, когда ей противостоят наши эмоции и мотивация. Студенту, который ненавидит математику, намного сложней сконцентрировать свое внимание на учебнике и ему потребуется больше времени, чтобы запомнить содержащуюся в нем информацию. Соответственно, для этого ему потребуется сильная мотивация (например, он хочет сдать экзамены за этот курс)

скачать реферат Мотивация учебной деятельности

Бурым Е.В., преподаватель компьютерных  дисциплин первой категории Научный консультант – кандидат психологических наук,  доцент Бурым В.Г. Проблема мотивации учебной деятельности традиционна для педагогической психологии. Изучением ее роли, содержания, видов мотивов, их развития и целенаправленного формирования занимались в разные годы Эльконин Д.Б., Давыдов В.В., Божович Л.И., Маркова А.К., Абрамова Г.С., Матюхина М.В., Щукина Г.И., Якобсон П.М. и другие ученые. Общие концепции мотивации учебной деятельности были применены к анализу мотивов учения студентов. Оказалось, что учебная мотивация студентов существенно отличается от мотивации школьников не только из-за их возрастных различий. Деятельность студентов в техникуме с полным основанием можно назвать учебно-профессиональной. А значит, профессиональные мотивы не просто «вклиниваются» в структуру мотивации учения, а становятся ее неотъемлемой частью, взаимодействующей с мотивами учения и формирующей учебно-профессиональную мотивацию. Исследованию мотивации учебно-профессиональной деятельности студентов посвятили свои работы Делеу М.В., Ительсон Л.Б., Савонько Е.И., Урванцев Л.П., Дьяченко М.И., Арестова О.Н., Вербицкий А.А., Бакшаева Н.А., Реан А.А. и другие психологи. Ученые доказали, что мотивация является одним из ведущих факторов успешного обучения.

 Педагогика и психология высшей школы

Методика ПЗ может быть различной, она зависит от авторской индивидуальности преподавателя. Важно, чтобы различными методами достигалась общая дидактическая цель. Доцент, профессор должен сам вести ПЗ, хотя бы в одной группе, посещать занятия ассистентов для координации теоретической и практической частей курса. Между лекцией и ПЗ планируется самостоятельная работа студентов, предполагающая изучение конспекта лекций и подготовку к практическим занятиям. Структура ПЗ в основном одинакова:  вступление преподавателя;  ответы на вопросы студентов по неясному материалу;  практическая часть как плановая;  заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий вытекает из собственно практической части. Это могут быть обсуждения рефератов, дискуссии, решение задач, доклады, тренировочные упражнения, наблюдения, эксперименты. Цель занятий должна быть ясна не только преподавателю, но и слушателям. ПЗ не должно быть топтанием на месте. Если студенты поймут, что все его обучающие возможности исчерпаны, то резко упадет уровень мотивации

скачать реферат Исследования коэффициента деятельностного развития студентов 3-4 курсов физико-математической специальности

Представления старших школьников, абитуриентов о целях обучения в вузе, об уровнях, требованиях и содержании будущей профессиональной деятельности на этапе выбора профессии оказывают влияние на процесс дальнейшего профессионального становления студентов в период обучения их в высшей школе, когда повышение информированности о профессии становится фактором формирования к ней положительного или отрицательного отношения. По данным А.Т. Коденковой, полнота сведений о профессии и ее требованиях у пятикурсников вдвое превышает объем аналогичной информации у только что поступивших первокурсников. По данным и сведениям, приводимым другими авторами, подавляющее большинство (до 70-80%) абитуриентов различных вузов имеет слабые или вовсе не имеет адекватных представлений о своей будущей работе и предъявляемых профессиональных требованиях . Вполне обоснованно возникает вопрос о том, каким же образом перестраивается структура мотивации студентов, включая отношение к целям (профессии), к учению и различным учебным дисциплинам по мере роста знаний о будущей профессии и формирования более адекватных представлений о ней в процессе обучения в вузе? Ответ на поставленный вопрос частично дает исследование Л.Б. Юшковой, выполненное под руководством автора.

скачать реферат Мотивационно-ценностные отношения в профессиональном становлении студентов дошкольного факультета

Исследование проблемы мотивации в профессиональном становлении студентов является наименее изученной. Студенческий возраст изучается в основном с точки зрения особенностей познавательных процессов и личностных особенностей студентов. (Донцов А.И., Белокрылова Г.М., Никеличев М.В.). Исследование особенностей личности студентов привело к выделению нескольких типизаций студентов (Готлиб, Ходкина, Зеер). Н.Б. Нестерова, по психологическим особенностям развития учебно-познавательной деятельности студентов и ее мотивации, разделила весь период обучения на 3 этапа. Однако, данные об особенностях мотивации студентов в разные периоды обучения нам не удалось обнаружить. Недостаточная теоретическая изученность проблемы развития мотивации в студенческом возрасте обуславливает актуальность темы исследования. Данная работа имеет и определенное практическое значение. Так как изучение ценностного содержания мотивов поступления в ВУЗ и дальнейшей их динамики, в ходе обучения для эффективности управления формированием правильного эмоционально положительного отношения к будущей трудовой деятельности и осуществления дифференцированного подхода в учебно-воспитательной работе со студентами с различными типами мотивации.

скачать реферат Студенты

Профессиональное самоопределение студентов Материальные ценности студентов Успешность и эффективность профессионального образования может рассматриваться с позиций отдельной личности, гражданского общества, семьи и государства. В этих позициях отражаются содержательная и функциональная стороны образования, их динамика. Обратим внимание на мотивацию выбора студентами своей специальности. В пятерке приоритетных мотивов – интерес к профессии, возможность проявить свои способности, авторитет вуза, перспектива хорошей работы по окончании учебы и влияние семейной традиции, советов родителей. Важное место в мотивации студентов даже в сегодняшних условиях отдается надежде в перспективе найти хорошую работу. В наибольшей степени эта ориентация выражена у юристов, несколько меньше – у экономистов, у студентов других вузов этот показатель колеблется от 20% до 28%. Он отражает реальную, ситуативную реакцию на рынок труда, когда ощущается дефицит специалистов в правовой области и в экономике. Этой же причиной объясняется обилие рождающихся коммерческих форм образовательной подготовки по этим специальностям.

скачать реферат Мотивационные предпочтения абитуриентов и студентов

Виштак Ольга Васильевна – кандидат технических наук, доцент Балаклавского института техники, технологии и управления Саратовского государственного технического университета. Высшая школа решает важнейшую задачу – формирует личности будущих специалистов, усваивающих за годы учебы знания, умения и навыки, обозначенные в государственном образовательном стандарте соответствующей специальности. Для решения этой задачи свидетельствует опыт. Необходимо, чтобы кафедры имели ясное представление о мотивах поступления в вуз абитуриентов, уровне их общеобразовательной подготовки, степени сформированности умений и навыков самостоятельной работы, характере интересов, увлечений, способностях, особенностях характера, состоянии здоровья – в общем о соответствии их требованиям будущей профессии . В данной статье хотелось бы поделиться опытом исследований структуры мотивации студентов, который накоплен кафедрой "Управление и информатика в технических системах" (УИТ) Балаковского института техники, технологии и управления Саратовского государственного технического университета (БИТТУ СГТУ).

Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы
Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
скачать реферат Информационные потребности студента

Процесс совершенствования подготовки будущих специалистов в условиях современного образования обусловлен многими факторами, среди которых существенным является мотивация . Мотивация – процесс выбора между возможными различными действиями. Она регулирует, направляет действие на достижение специфических для данного мотива целей и поддерживает эту направленность, а так же объясняет целенаправленность действий. Так придя в библиотеку, потребитель отбирает и запрашивает ту или иную информацию, которая соответствует его представлению как необходимая . Мотивация студентов неоднородна, она зависит от многих факторов: индивидуальных особенностей, уровня развития, например, учебная мотивация студентов, выступает как частный вид мотивации, включенный в определенную деятельность, в данном случае в учебную . В основе читательской деятельности лежит мотив . В качестве мотивов могут выступать предметы внешнего мира, представления, идеи, чувства, переживания, все то, в чем находит воплощение потребность . Мотивы чтения отражают социальный опыт читателя, его индивидуальность, его психологические характеристики . Что же касается источников получения информации, то, по мнению студентов самыми важными для них являются Интернет и библиотека, далее лекции преподавателей, средства массовой информации и удовлетворение потребностей посредством личной библиотеки .

скачать реферат Деловая игра как активно-образовательная технология обучения профессиональному иноязычному общению

Дипломная работа Деловая игра как активно-образовательная технология обучения профессиональному иноязычному общению2010 г. ОглавлениеВведение Глава I Теоретические основы обучения профессиональному общению на иностранном языке 1.1 Основные принципы обучения профессионально-ориентированному общению на иностранном языке 1.2 Педагогические технологии активизации обучения: общая характеристика, особенности 1.3 Игровые технологии, их роль и место в обучении профессиональному иноязычному общению Глава II Деловая игра в обучении профессиональному иноязычному общению 2.1 Структура и особенности деловой игры 2.2 Влияние мотивации на овладение иноязычной речевой деятельностью 2.3 Технология подготовки и проведения деловой игры Глава III Практическое использование деловой игры в обучении профессиональному иноязычному общению студентов III – IV курсов ИГНД ТПУ 3.1 Подготовка, проведение и анализ деловой игры 3.2 Влияние деловой игры на уровень мотиваций студентов 3.3 Влияние деловой игры на изменение уровня мотивации обучаемых Заключение Список использованной литературы Приложения Введение Владение иностранным языком для профессионального общения являются важным условием конкурентоспособности специалиста на рынке труда.

скачать реферат Учебная мотивация студента

Содержание Введение 1. Теоретические аспекты характеристики мотивационной сферы студентов 1.1 Теоретическая сущность понятия «мотивация» 1.2 Специфика учебной мотивации студента 2. Организация и результаты проведенного исследования Методологический раздел Основные методики исследования Результаты произведенного кабинетного исследования Заключение Список используемой литературы Введение Образование – это одна из основ прогресса человечества. Образование обогащает культуру, способствует взаимопониманию на глобальном уровне, укрепляет основы демократического общества и уважение к законности. Развитие глобального инновационного общества зависит от мобильности и интеграции людей, знаний и технологий во всех государствах . Широкие перспективы и возможности развития общества, на наш взгляд, в первую очередь, связаны именно с получением высшего образования. Причем не просто за счет количественного увеличения контингента обучающегося населения. Актуальность изучения данной темы непосредственно, на наш взгляд, связана с тем обстоятельством, что студенты социологических факультетов современных вузов имеют довольно слабые представления о своей будущей профессии, наличествует такие явление, как несовпадение их ожиданий с реальным содержанием учебного процесса, требуют, с одной стороны – более активной профориентационной работы с будущими студентами, формирования привлекательного имиджа социологического факультета в глазах абитуриентов и их родителей, а с другой – более четкого позиционирования факультета по структуре специальностей как в рамках Университета, так и в масштабе города и региона.

скачать реферат Модельные занятия на основе метода Кейс-стадии

Следовательно, эффективность его применения в образовании, зависит от успешности овладения навыками включения в разработку проекта представителей разных организаций, которые может затронуть проект, широкого участия сотрудников организации инициирующей проект. На данный метод я ориентировалась в процессе обучения группы студентов межфакультетской специализации «Управление и менеджмент организации» технологии «Логико-структурный подход к разработке проекта». Сам метод описан мною в приложении 1. В этом материале я бы хотела обсудить: как меняет организация реальной деятельности по разработке проекта учебный режим, мотивацию студентов и характеристику группы. В образовательной программе данной специализации мой курс «Проектный менеджмент» является первым учебным предметом по специальности. Характеристика учебной группы Прежде чем описать, как происходило обучение, я немного познакомлю вас с группой. В нее вошли по итогам конкурсного отбора представители четвертого курса разных факультетов Томского государственного университета (Факультета Информатики, Факультета международного управления, Факультета иностранных языков, Физико-технический факультета, Факультета международных отношений, Факультета прикладной математики и кибернетики, Филологического факультет, Факультета психологии и др.). Это очень активные, целеустремленные, усердные и исполнительные ребята, в основном отличники.

скачать реферат Мотивация студентов ССУЗА

Таким же комплексом характеризуется и группа в целом. Наихудший мотивационный комплекс имеют 15,2% студентов. Так же было установлено, что большинство студентов имеют средний уровень мотивации профессионального обучения – 52,2%. Высокий уровень присущ 19,55% студентов, низкий – 8,7%. Просчитав средний общегрупповой балл по каждой шкале установлено, что в целом группа имеет средний уровень мотивации к учению. Заключение Психологическое изучение мотивации и ее формирование – это две стороны одного и того же процесса воспитания мотивационной сферы целостности личности студента. Изучения учебной мотивации необходимо для выявления реального уровня и возможных перспектив, а также зоны ее ближайшего влияния на развитие каждого студента. В связи с этим результаты проведенного исследования процесса профессиональной мотивации, показали новые процессы взаимосвязи общественного устройства общества и формирования у студентов новых целей и потребностей. Пути становления и особенности мотивации для каждого студента индивидуальны и неповторимы. Задача состоит в том, чтобы, опираясь на общий подход, выявить, какими сложными, иногда противоречивыми путями происходит становление профессиональной мотивации студента.

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
скачать реферат Мотивационная обусловленность занятий массовой физической культурой среди учащейся молодежи

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма Факультет физической культуры и оздоровительных технологий Выпускающая кафедра – спортивного менеджмента, экономики и физкультурно-оздоровительных технологий Заведующий кафедрой спортивного менеджмента, экономики и физкультурно-оздоровительных технологий профессор Кореневский С.А. « » 2009 г. Выпускная квалификационная работа по направлению 032100.62 «Физическая культура» Мотивационная обусловленность занятий массовой физической культурой среди учащейся молодежи Студент-исполнитель Левина Е.И. Научный руководитель Новикова М.А. Оценка за работу Председатель ГЭК Ермаков В.В. « » 2009 г. Смоленск 2009 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ Глава I. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 1.1 Понятия «мотив» и «мотивация» с психологической точки зрения 1.2 Мотивация в сфере физической культуры и спорта 1.3 Исследования, посвященные изучению мотивации в занятиях физической культуры учащейся молодежи 1.4 Проблемы повышения мотивации студентов Глава II. ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 2.1 Задачи исследования 2.2 Методы исследования 2.3 Организация исследования Глава III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫВОДЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Список литературы ПРИЛОЖЕНИЯ ВВЕДЕНИЕ Актуальность.

скачать реферат Научно-исследовательская работа студентов и пути ее совершенствования

Как уже говорилось выше, такая форма НИРС является наиболее эффективной для развития исследовательских и научных способностей у студентов. Это легко объяснить: если студент за счёт свободного времени готов заниматься вопросами какой-либо дисциплины, то снимается одна из главных проблем преподавателя, а именно - мотивация студента к занятиям. Студент уже настолько развит, что работать с ним можно не как с учеником, а как с младшим коллегой. То есть студент из сосуда, который следует наполнить информацией, превращается в источник последней. Он следит за новинками литературы, старается быть в курсе изменений, происходящих в выбранной им науке, а главное - процесс осмысления науки не прекращается за пределами ВУЗа и подготовки к практическим занятиям и экзаменам. Даже во время отдыха в глубине сознания не прекращается процесс самосовершенствования. Реализуется известная ленинская цитата: «во-первых - учиться, во-вторых - учиться и в - третьих - учиться и затем проверять то, чтобы наука у нас не оставалась мертвой буквой или модной фразой., чтобы наука действительно входила в плоть и кровь, превращалась в составной элемент быта вполне и настоящим образом».

скачать реферат Учебно-методическое пособие для преподавателя специальности "Профессиональное обучение"

Инженерная деятельность студентов становится наиболее эффективной, если она обусловлена соответствующими мотивами. В общем виде деятельность - это поведение людей по достижению сознательной цели, система действий, обусловленная мотивом (ради чего?) действия с выполнением определенных операций. Системой мотивов как побудителями деятельности, направленностью активности, условиями предстоящей жизни, потребностями, интересами, эмоциями, идеалами определяется мотивация студентов - движущая сила учебно- познавательной деятельности. Методы обучения (И. И. Ильясов) подразделяют по дидактическим задачам (объяснение, отработка, контроль) и по характеру познавательной деятельности (репродуктивные и продуктивные). Методы обучения подразделяют также по методу сообщения готового знания (информирующее изложение, проблемное сообщение, дедуктивное наблюдение) и самостоятельного эвристического поиска. Эффективными методами общетехнической подготовки студентов выявлены: проектный, активный, творческий, поисковый, проблемный, исследовательский, самостоятельного поиска, практический.

скачать реферат Отчёт по экономической игре "Никсдорф дельта"

На старших курсах многие студенты уже работают по специальности, и, выбирая тему для курсовой работы это чаще всего учитывается. В данном случае, кроме анализа литературы, в дипломную работу может быть включён собственный практический опыт по данному вопросу, что только увеличивает научную ценность работы. 2. Исследовательская работа сверх тех требований, которые предъявляются учебными планами. Как уже говорилось выше, такая форма НИРС является наиболее эффективной для развития исследовательских и научных способностей у студентов. Это легко объяснить: если студент за счёт свободного времени готов заниматься вопросами какой-либо дисциплины, то снимается одна из главных проблем преподавателя, а именно- мотивация студента к занятиям. Студент уже настолько развит, что работать с ним можно не как с учеником, а как с младшим коллегой. Он следит за новинками литературы, старается быть в курсе изменений, происходящих в выбранной им науке, а главное- процесс осмысления науки не прекращается за пределами ВУЗа и подготовки к практическим занятиям и экзаменам.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.