телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Канцтовары -30% Красота и здоровье -30%

все разделыраздел:Педагогика

Предмет і завдання педагогіки

найти похожие
найти еще

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Таким чином, педагогіка як наука має виконувати дві основні функції: теоретико-пізнавальну і нормативно-практичну. Перша функція стосується дослідження теоретичних і методологічних проблем навчально-виховного процесу. Друга функція має бути спрямована на забезпечення вихователів практичними знаннями, навичками та вміннями, методиками щодо організації та проведення конкретних навчально-виховних зaxoдів. 1. Педагогіка: становлення, предмет, основні категорії Термін педагогіка походить від грецьких слів paides — діти і ago — вести. В дослівному перекладі педагог — «вихователь». У стародавній Греції педагогом називати раба, який брав за руку дитину господаря і супроводжував її до школи. Поступово слово педагогіка стало вживатися більш загально: для визначення мистецтва вести дитину протягом життя, тобто виховувати, навчати, давати освіту. З часом накопичення знань про виховання і навчання спричинило виникнення окремої галузі науки. Із середини XX століття в деяких країнах замість терміна педагогіка вживають терміни андрогогіка (від гр. a dros — «мужчина» і ago) й антропогогіка (від гр. a ropos — «людина» і ago). Педагогіка розширила свої межі й охопила виховання людини в цілому. Тому буде правильним твердження, що сучасна педагогіка — це наука про виховання людини. Поняття «виховання» тут розуміємо в широкому значенні слова — як навчання, виховання, розвиток, формування і самовдосконалення особистості. 1.1 Становлення педагогіки Виховання виникло разом із появою людського суспільства. Воно є загальною і вічною категорією, бо невіддільне від природної потреби готувати до життя нащадків. Разом із розвитком виробництва, розширенням знань про довколишній світ формувалася і розвивалася педагогіка як окрема наукова дисципліна. Виникла потреба в педагогічних знаннях, які базувалися б не на емпіричних, суб'єктивних уявленнях, а на об'єктивній і науковій основі. Перші серйозні спроби узагальнити досвід виховання, виокремити його теоретичні основи були здійснені в Китаї, Індії, Єгипті, Греції. Ці узагальнення входили до складу філософії, в ній на той час акумулювалися всі знання про природу, суспільство і людину. Колискою європейських систем виховання стала давньогрецька філософія. У працях видатних грецьких мислителів Демокріта (бл. 460 — бл. 370 pp. до н. е.), Сократа (470/469—399 pp. до н. е.), Платона (427—347 pp. до н. е.), Аристотеля (384—322 pp. до н. е.) було немало глибоких думок з питань виховання людини, формування її особистості. Наприклад, на основі своєї атомістичної теорії Демокріт висунув матеріалістичну концепцію розвитку особистості. Багато його висловлювань стали афоризмами, що актуальні й на сьогодні: «Ніхто не досягне ні мистецтва, ні мудрості, якщо не буде вчитися»; «Природа і виховання подібні виховання перебудовує людину і. створює природу»; «Учіння виробляє прекрасні речі лише на основі праці»; «Більшість багатознайок не має розуму». Розвиток педагогічної думки отримав своє продовження и працях філософів і ораторів наступних поколінь. Перший «штатний» педагог Марк Квінтіліан (бл. 35 — бл. 96) був автором 12-томної книги «Дванадцять книг риторичних настанов» — практично, першої педагогічної книги.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 В начале было детство

Однако бабушка Ляля не спешила наказывать всех за мои прегрешения. Она выделила хороших. Подарками. Заведующей преподнесла японский зонтик, Борису Никитичу японский тоже календарик с голой дивой. Остальных казнила своим невниманием: Рустама за то, что он с усами, а Риточка не переносит буквально усатиков, рыдает от них; Татьяну Михайловну за то, что от живописи грязь Риточка измажет очень хорошенькое японское платьице, ну а со мной ясно. Предметы, которые вели «нехорошие», баба Ляля сочла нецелесообразными. Раз Риточке это не нужно, значит, и остальные дети могут спокойно прожить без лепки, живописи и логического мышления, которое по глупости развивал в детях Рустам. Баба Ляля ввела новые предметы «Подготовка к школе» и «Рисование». Простыми карандашами, чтобы не испачкать платьице. Но все это было не сразу, не с бухты-барахты. Смена предметов и педагогов пока еще только намечалась в бабы-Лялином уме, и о грандиозных этих замыслах не знал никто, кроме заведующей. Мы же, кустари-одиночки, продолжали свое одинокое дело

скачать реферат Труд и развитие личности школьника

З цією метою в старших класах програмою передбачено фахове трудове навчання. Дитина, після закінчення школи, уже спромагається мати спеціальність, що дає йому передумови для швидкої адаптації на виробництві. Утягнення школярів в трудове самовиховання.Активна участь самого школяра в навчанні, праці, а також в перетворенні своєї особистості є найважливіша ціль навчання і виховання. В статті "Психологічна наука і праця виховання " С.Л.Рубiнштейн писав: "Педагогічний процес, як діяльність учителя формує особистість, що розвиває дитини в міру того, як педагог керує діяльністю дитини, а не заміняє її ". Формування особистості діється, головним образом, в процесі власної діяльності, його власних вчинків. Облік ролі самої дитини в формуванні його особистості необхідно ще тому, що у нього є свої потреби, прагнення, інтереси. Несхожість планів дорослих і дітей пояснює труднощі в вихованні. Тому основне завдання педагога складається у тому, щоб роль самовиховання в формуванні була якомога більша. Оптимальним періодом для самовиховання є старший шкільний вік, коли у дітей свого роду "расположенність до самовиховання ". В цьому віці перед дитиною стає ряд життєво важливих питань: "Ким бути?", "Куди піти?" і інші, діється переоцінка цінностей.

Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Звонго!".
"Звонго" – безумно притягательная игра! В маленькой яркой сумочке всё необходимое для звонкой игры: волшебная магнитная палочка
1262 руб
Раздел: Классические игры
Карта желаний "Dream&Do".
Карта желаний, которая поможет тебе визуализировать мечты и достигать задуманного. Это твой источник вдохновения и напутствий,
1860 руб
Раздел: Прочее
 Интеллект, Россия, Будущее - материалы студенческой конференции

Но целостную картину мира невозможно представить без рассмотрения ее составной части - человека, который является главным действующим лицом в создании окружающей среды, которая включает в себя не только объекты и предметы духовного и материального мира, но и окружающую его природу. Именно здесь мы можем заметить первые истоки формирования человека как личности, которые представляют собой особую ценность, стремящуюся к творческому проявлению. Но в большинстве случаев мы можем видеть , что человек не рассматривается в дошкольных учреждениях как ценностный субъект и объект социально исторических отношений . Следовательно и дети не выделяют себя в окружающем мире как ценностную личность , которой может изменить окружающий мир, улучшить его. У них не создается конкретного определенного образа " Я человек ", " Я должен попытаться сделать все, чтобы этот мир стал лучше ". Поэтому мы должны сконцентрировать свое внимание на том, чтобы сформировать у ребенка определенный образ (или представления) того, что человек ценностный субъект, необходимая часть окружающего мира, чтобы педагоги вводили детей не только в мир окружающих предметов и явлений, но и в мир человека

скачать реферат Основи теорії права

Залежно від підстав розрізняють такі групи інститутів права: за галузями права — державні, кримінальні, цивільні, сімейні, житлові та ін.; за роллю, яку вони виконують, — предметні й функціональні; залежно від відносин, що ними регулюються, — матеріальні та процесуальні; залежно від закріплення загальних понять, принципів, завдань, функцій чи спеціальних складів, угод чи зобов'язань — загальні та спеціальні. Важливим є також питання об'єднання інститутів права, розгляд комплексних інститутів. Загальновизнано, що між галузями права не існує закритих кордонів, які роз'єднували б галузі на винятково ізольовані. Інститути права, як і нормативно-правові приписи, об'єднуються між собою. Такі об'єднання також називають інститутами права. У теорії права розглядають загальні та предметні об'єднання інститутів права. Об'єднання в загальні інститути має місце тоді, коли кожний простий інститут як комплекс правових приписів визначає предмет, завдання, принципи, межі дії, функції галузі (підгалузі) права. Предметне об'єднання - це об'єднання двох чи більше інститутів права, що характеризують окремі збільшення різних інститутів за родовим критерієм у межах конкретного предмета правового регулювання.

 Как это делается - Финансовые, социальные и информационные технологии

Подчеркну, что при этом они должны еще и учиться сами: собственный профессиональный (педагогический) рост, способствование процессу интеграции знания (аспект научной деятельности Школы), обучение непрерывной тяге к учебе собственным примером (творчество заразительно). Особый акцент на умение и желание "возиться" с детьми для большинства постоянных преподавателей Школы. Наличие сотрудников, в обязанности которых в очень большой степени входит общение с детьми. Важной задачей является соблюдение правильного (факторов, определяющих правильность много, я их не привожу) баланса между преподавателями, которые "живут в школе", только преподают, только общаются, больше "писатели", чем педагоги или больше педагоги, чем "писатели" и т.п. Отмечу здесь одно наблюдение: этот баланс разный для разных параллелей, для разных предметов (или групп предметов) и т.п. К остальным сотрудникам требование - быть творческими и порядочными людьми, поскольку любой взрослый человек в Школе тем или иным образом влияет на учащихся. Самое принципиальное условие: в Школе должно быть интересно взрослым

скачать реферат Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна

Автор використав величезну кількість написаних німецькою, французькою та англійською мовами першоджерел, а також російські переклади творів італійських психологів і педагогів. Вибір теми дослідження вчений пояснив так: «Інтерес у педагогіці є одним з основоположних понять, а тим часом він належить до найбільш незрозумілих і невизначених. У педагогіці інтерес виступає то як мета, то як засіб виховання, то йому приписується одна природа, то інша.» Розуміючи, що значення інтересу в педагогіці зумовлене його психологічною основою, вчений досліджує це поняття в обох аспектах, особливо наголошуючи на з'ясуванні суті дитячих інтересів. Ця розвідка свідчить про прагнення вченого поєднати досягнення психологічної і педагогічної наук для універсального наукового підходу до розв'язання освітньо-виховних проблем. Позаяк у дореволюційний час педагогіка займала дещо другорядне, підпорядковане становище в ієрархії суспільних дисциплін про людину, можна твердити, що С. А. Ананьїн намагався надати їй вагомішого статусу. На нашу гадку, ця праця та створені вченим до революції навчальні курси з педагогіки, логіки, історії педагогіки були важливим внеском у педагогізацію вузівської освіти, прагненням довести важливість і необхідність вивчення студентами предметів педагогічного циклу.

скачать реферат Воспитательно-реабилитационная работа в русской школе интернатного типа

Чтобы знать «предмет воспитания», педагог дол жен стремиться узнать его «каков он есть в действительности, со всеми его слабостями и во всем его величии, со всеми его будничными, мелкими нуждами и со всеми его великими духовными требованиями». Воспитатель должен знать человека в семействе, в обществе, среди народа, среди человечества и наедине со своей совестью во всех возрастах, во всех классах, во всех положениях, в радости и горе, в величии и унижении, в избытке сил и в болезни, среди неограниченных надежд и на одре смерти, когда слово человеческого утешения уже бессильно. Оп должен знать побудительные причины самых грязных и самых высоких деяний, историю зарождения преступных и великих мыслей, историю развития всякой страсти и великого характера. Тогда только будет он в состоянии черпать в самой природе человека средства воспитательного влияния, а средства эти громадны!» Исходя из этого, К.Д. Ушинский намечаёт и основные пути изучения «предмета воспитания», знания души ребенка. Для этого педагогика должна иметь собственные методы исследования своего предмета, ведь познание ребенка возможно лишь в процессе его развития, в процессе его воспитания.

скачать реферат Вплив педагогічної оцінки на поведінку дитини

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти поняття «педагогічна оцінка», його зміст, форми та вплив на поведінку школяра 1.1 Проблема впливу педагогічної оцінки на поведінку учнів у психолого-педагогічній науці 1.2 Зміст поняття «Педагогічна оцінка» 1.3 Функції, форми та роль педагогічної оцінки 1.4 Завдання педагогічної оцінки у вихованні поведінки школяра молодших класів 1.5 Помилки при виставленні педагогічної оцінки 1.6 Вікові особливості молодших школярів та вплив на їх поведінку педагогічної оцінки 1.7 Вплив педагогічної оцінки на емоційний стан учня молодших класів Розділ 2. Методики визначення психологічного впливу оцінної діяльності вчителя на поведінку учнів молодших класів 2.1 Методика Якиманская И.С. Разработка технологии личностно- ориентированного обучения // Вопросы психологии. — 1995. — №2. 44

скачать реферат Впровадження інтегрованих уроків у навчання іноземної мови учнів початкової школи

Це висловлення логічно формулює завдання педагога: максимально використати у навчальному процесі особливості школярів молодшого віку. До останніх належить: образне мислення, розкутість уяви, відсутність надмірного гальмування, безпосередність висловів і дій, інстинкти наслідування і копіювання, гнучкий мовний апарат, пристосований до імітації, відсутність стереотипів мислення, швидке сприйняття й засвоєння нового, зацікавлення світом речей, їх деталей, призначення, кольору . Ми пропонуємо до вашої уваги конспект інтегрованого уроку з образотворчого мистецтва й англійської мови, проведеного в 3-му класі загальноосвітньої середньої школи №22 м. Миколаєва. Інтегрований урок з образотворчого мистецтва та англійської мови Тема: Відбитки готових природних форм. Цілі: 1) вчити дітей робити відбитки з готових природних матеріалів, 2) досягати врівноваженості композиції шляхом співрозмірного розташування елементів на площині; 3) розвивати кольоровідчуття ока, образне мислення; 4) виховувати акуратність під час роботи з фарбами, любов до природи; 5) повторити назви кольорів, пір року англійською мовою; 6) розвивати навички й вміння усного мовлення англійською мовою.

Ящик "Профи", 25 литров.
Ящик хозяйственный "Профи" из цветного пластика. Размер: 410х295х312 мм. Объем: 25 литров.
416 руб
Раздел: Более 10 литров
Набор фломастеров (36 цветов).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук. Возраст: от 3 лет.
396 руб
Раздел: Более 24 цветов
Комплект в кроватку Polini "Я и моя мама" (7 предметов, 140х70 см).
Комплект из 7 предметов Polini Я и моя мама рассчитан на детскую кроватку со спальным ложе размером 140х70 см. Европейский дизайн и
5735 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
скачать реферат Навчальний процес

Гуманістична парадигма національної системи освіти, сучасні концепції навчання, процеси гуманізації та демократизації освіти також передбачають необхідність виходу цієї функції на перший план у дидактичному процесі. Найважливіше в гуманістичному підході — це формування в учнів не лише нормативних знань, але передусім механізмів самоучіння і самовиховання з урахуванням максимального залучення індивідуальних здібностей кожного учня. У зв'язку з цим ця функція стає головною поряд з розвитковою. І.Д. Бех в особистісно орієнтованому підході звертає увагу на допомогу учневі як суб'єкту педагогічного процесу усвідомити «.себе як особистість, що має стати ключовим завданням педагога.» , Г.О. Балл — на «.приділення головної уваги ціннісно-мотиваційному стрижневі особистості, котрий визначає її спрямованість, зокрема професійну» , С.О. Сисоєва — на «.особистісний і професійний розвиток людини у процесі здобуття нею освіти» . Розвиткова функція, особливо для духовного, психічного й фізичного розвитку учня, має глибокий соціально-психологічний і педагогічний зміст. Смисл і мета освіти — забезпечення постійного розвитку учня, його духовне становлення, гармонізація відносин із собою та іншими, із соціальним оточенням.

скачать реферат Особистісні відносини вчителя і учня

Головні з них – це любов до дітей і до педагогічної діяльності, наявність спеціальних знань у тій галузі науки, культури чи техніки, якої він навчає, високорозвинений інтелект, високий рівень моральності й загальної культури вчителя. Додатковими факторами становлення педагогічної майстерності є такі риси особистості викладача, як комунікабельність, артистичність, гарний смак як розвиненість естетичних почуттів, доброзичливий характер. У ході педагогічної діяльності головні й додаткові фактори інтегруються в єдину систему педагогічної майстерності вчителя, яка функціонує як його індивідуальний стиль. Кожний хороший учитель є унікальною й своєрідною особистістю. У свій час видатний український педагог А.С. Макаренко й великий російський театральний діяч К.С. Станіславський виділили кілька основних принципів, орієнтуючись на які, педагог може дійти верхніх щаблів педагогічної майстерності. Вони є такими: 1. Принцип активності: лише діючи й задіюючи інших, розвивається людська особистість. 2. Принцип організації ефективного педагогічного впливу, пов'язаний із необхідністю побудови системи перспективних ліній як чіткого усвідомлення тактичних (продиктованих основними завданнями педагогічного процесу), оперативних (викликаних до життя особливостями педагогічної ситуації, що склалася) і стратегічних (пов'язаних із розвитком особистості та пізнавального потенціалу учнів) цілей. 3.Принцип паралельної дії передбачає вплив на конкретну особистість учня, вихованця не безпосередньо, а опосередковано.

скачать реферат Сутність педагогічного спілкування

Звертаючись до питання про специфіку педагогічного спілкування порівняно з іншими видами й формами спілкування людей, відзначимо, що особливість спілкування і співробітницива (взаємодії) учителя й учня складається з провідної ролі співробітника-учителя, особливо в тих областях діяльності, які для учня становлять зону його найближчого розвитку. Як відзначають В.А. Кан-Калик, Н.Д.Нікандров, спілкування виступає як інструмент впливу, і звичайні умови й функції спілкування одержують тут додаткове навантаження Досвід показує, що в системі повсякденної взаємодії спілкування проходить як би саме собою, у той час, як у ціленаправленій виховній діяльності воно стає спеціальним завданням. Педагог повинен знати закони педагогічного спілкування, володіти комунікативними здібностями й комунікативною культурою. Завдання здійснення комунікації в педагогічному процесі істотно ускладнюються, перш за все, тому, що природні форми спілкування одержують тут професіонально-функціональне навантаження, тобто професіоналізуються. Конкретизоване в педагогічній діяльності, спілкування виступає і як процес рішення педагогом безлічі комунікативних задач, і як його результат.

скачать реферат Гігієна спорту

Рішення цих найважливіших завдань і повинне бути головним змістом уроків фізичної культури й гігієни. Основними завданнями сучасної гігієни є наукова розробка основ попереджувального й поточного санітарного нагляду, санітарного законодавства, обґрунтування гігієнічних заходів щодо охорони й оздоровлення навколишнього середовища, умов праці й відпочинку, охорона здоров'я дітей і підлітків, участь у розробці гігієнічних основ раціонального харчування, а також санітарна експертиза якості харчових продуктів і предметів побутового побуту. Знання гігієни необхідно для правильного рішення питань по попередженню захворювань, підвищення працездатності й опірності організму до несприятливих впливів навколишнього середовища. Науковою основою гігієни служить розробка гігієнічних нормативів - гранично припустимих концентрацій і рівнів, орієнтовних безпечних рівнів впливу (ПДК, ПДУ, ВЗУВШИ й ін.) для повітря населених місць і промислових підприємств, води, продуктів харчування, одягу й взуття з метою створення найбільш сприятливих умов для збереження здоров'я й попередження захворювань, забезпечення високої працездатності й збільшення тривалості життя.2 1. Гігієна фізичної культури - предмет, завдання й методи Гігієна (hygiei os) - область медичної науки про збереження й поліпшення здоров'я шляхом проведення попереджувальних заходів.

скачать реферат Методологічні аспекти екологічного менеджменту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ кафедра економічної теорії « Методологічні аспекти екологічного менеджменту» (ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО- ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ) Виконав: студент І курсу спеціальності «Фінанси та кредит » денної форми навчання 213група Неміш М.В. науковий керівник Джаман В.О. Чернівці 2010 Зміст Вступ Розділ 1: Предмет і завдання екологічного менеджменту Розділ 2: Сутність, принципи і функції сучасного екологічного менеджменту Розділ 3: Методологічні основи екологічного менеджменту Висновок Список використаної літератури Вступ Менеджмент є наукою, яка динамічно розвивається з початку 20ст. Екологічний менеджмент виокремився в самостійну галузь дещо пізніше, наприкінці 20ст. Вчені, державні діячі, уряди багатьох країн усвідомили, що людству можуть загрожувати не лише локальні, а й глобальні екологічні небезпеки, навіть катастрофи. Потреби в координуванні і концентруванні зусиль, для подолання екологічних проблем які загрожують людству, зумовила виникнення екологічного менеджменту.

Фломастеры "Connector. Балерина", 45 предметов.
Подарочный набор фломастеров. В упаковке: 33 фломастера Connector, 10 клипов для соединения, 2 карточки для раскрашивания.
1162 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок
Фигурка новогодняя "Олень" большой (30 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 23х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 31 см. - длина: 30 см. - толщина: 0,7 мм. Размер
550 руб
Раздел: Прочие фигурки
скачать реферат Лекції з української та зарубіжної культури

Одеський державний медичний університет Кафедра українознавства та культурології Українська та зарубіжна культура. Конспект лекцій для студентів Лекція 1. Вступ. Предмет і завдання курсу. Культурні джерела східних слов'ян. План лекції. 1. Предмет і завдання курсу. 2. Дослов'янська культурна традиція на теренах України. А. Трипільська культура. В. Скіфо-сарматська культура. С. Антична культура. Д. Візантійська культура. 3. Культура східних слов'ян. 1. Предмет і завдання курсу. Поняття "культура" відноситься до числа найбільш широких за своїм обсягом і у філософському розумінні означає сукупність досягнень суспільства в процесі його розвитку. Існує широке та вузьке розуміння цього поняття. В широкому - як сукупність матеріальної та духовної культури, у вузькому - суто духовна культура. Матеріальна культура - матеріальні цінності, створені людством в процесі його розвитку, до яких відносять знаряддя праці, житло, одяг тощо. Духовна культура - духовні цінності людства, цінності в галузі 1)освіти, 2)науки, 3)художньої культури, 4)моралі, їх виробництво, розподіл та споживання. Художня культура - сукупність літератури та мистецтва.

скачать реферат Воспитание в философской, педагогической и социальной антропологии

Идею о равных правах на образование отстаивают в своих трудах Томас Мор и Томазо Кампанелла. Личность, способная решать реальные задачи, способная к познанию и самовоспитанию становится общественным идеалом эпохи, главным объектом изучения и ведущей целью образования. Эти идеи нашли свое отражение в «Великой дидактике» Я.А.Коменского. В этот период происходит «информационный взрыв»: из недр веков была поднята и забытая древнегреческая, и восточная наука. Задачами образования стали сведение огромного массива знаний в единый синтез, доступный освоению, применению и пополнению, а также формирование системы рациональных и эффективных способов донесения этого массива до сознания новых поколений, вступающих в жизнь. Перовую задачу решали ученые различных теоретических направлений, вторая - стала предметом поиска педагогов. Но идея человека как всеобщей ценности в теориях этого периода еще слишком абстрактна. Идеи философии и психологии взаимодействовали и дополняли друг друга, что находило выражение в социальной сфере, в общественных представлениях, в педагогическом опыте.

скачать реферат Особенности коррекционной работы у детей с ОНР

Эффективным при обучении детей с ОНР, по нашим наблюдениям, является приём параллельного описания логопедом и ребёнком двух однотипных игровых предметов, когда педагог, а вслед за ним ребёнок, составляют описание предмета по частям, называя одни и те же признаки. Приведём пример: Логопед: Ребёнок Это кошка У меня тоже кошка У меня кошка серая, с черными У меня кошка вся черная. полосками. Лапки у неё белень- Лапки у неё беленькие. кие. Шерсть у кошки мягкая, пу- Шерсть у кошки пушистая. шистая. Уши у кошки маленькие Ушки у кошки маленькие, глаза острые. Глаза у неё круглые, зе- зелёные как огоньки. У неё лёные. У кошки длинные усы большие усы. и т. д. Указанный приём использовался нами в работе с детьми, которые испытывали наибольшие затруднения в запоминании последовательного плана-схемы. Приём описания предмета по выполненному рисунку является эффективным для усвоения детьми с ОНР навыков самостоятельного описания. После выполнения рисунка какого-либо предмета или игрушки ребёнку предлагалось дать его описание по определённому плану.

скачать реферат Мова і культура. Соціолінгвістика. Інтерлінгвістика

Реферат на тему Мова і культура. Соціолінгвістика. Інтерлінгвістика. ПЛАН Мова і культура. Соціолінгвістика, її предмет, завдання і проблеми Інтерлінгвістика 4. Використана література. Мова і культура Складним є питання впливу мови на культуру. Е. Сепір зазначав: «Не можу я визнати і справжньої причинної залежності між культурою і мовою. Куль­туру можна визначити як те, що суспільство робить і думає. Мова є те, як думають. Важко визначити, яких особливих причинних залежностей між відібраним інвентарем досвіду (культура як ціннісний вибір суспільства) і тим особливим прийомом, за допомо­гою якого суспільство виражає різний свій досвід, можна очікувати . Зрозуміло, що зміст мови не­розривно пов'язаний з культурою . Мова у своїй лексиці більш-менш точно відображає культуру, якої не обслуговує; цілком справедливим є і те, що історія мови й історія культури розвиваються паралельно» . Отже, впевнено можна ствер­джувати лише те, що культура визначає план змісту знакової системи мови. У семантиці мови відобража­ються загальні, універсальні компоненти загально­людської культури і своєрідність культури конкрет­ного народу.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.