телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКанцтовары -30% Электроника, оргтехника -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Педагогика

Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

найти похожие
найти еще

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Відділ виконкому Первомайської міської ради Шкільний методичний кабінет Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики Доповідь підготувала на засіданні ШМО вчитель фізики ЗОШ І-ІІІ ступнів №2 Олешко Н. М. Первомайський – 2009 Моніторинг якості освітньої діяльності учнів як засіб діагностичного управління навчальним процесом Моніторинг якості освіти є прогресивним чинником загальноосвітньої системи, який дає змогу визначити потенційні можливості дітей, прогнозувати потреби особистості. Моніторинг слід розглядати як систему збирання, обробки, збереження та розповсюдження інформації про освітню систему. Одним з напрямів моніторингу якості освіти є підвищення рівня навчальних досягнень учнів на основі самоосвітньої діяльності. Тому актуальним стає формування самоосвітньої компетентності учнів у процесі навчальної діяльності. Самоосвітня компетентність формується з таких складових. 1. Навчально-організаційні уміння (працювати за алгоритмом, самостійно складати алгоритм, гігієна праці, самоконтроль, самооцінювання, уміння працювати в колективі). 2. Навчально-інформаційні уміння (робота з підручником, володіння різними способами читання, складання плану, рецензій, конспекту, уміння користуватися бібліотекою, проводити спостереження, експеримент). 3. Навчально-комунікативні уміння (володіння моно-та діалогічною мовою, уміння керувати увагою, володіння прийомами запам'ятовування інформації). 4. Навчально-інтелектуальні уміння (аналіз, синтез, означення понять, порівняння, класифікація, систематизація, узагальнення, абстрагування, уміння відповідати на запитання, виконувати творчі завдання). Виокремлюють чотири рівні самоосвітньої компетентності учнів: • підготовчий (уміння здійснювати первинну обробку навчальної інформації за вказівкою вчителя); • перший (уміння вибирати відомі способи дій); • другий (уміння здійснювати окремі самоосвітні операції); • третій (володіння умінням творчо-пошукової діяльності). Моніторинг слід розглядати як педагогічне дослідження. Тому далі пропонується програма моніторингового дослідження рівня сформованості самоосвітньої компетентності. Діагностичний інструментарій надається для вивчення навчально-інтелектуальних умінь (інтелектуальної компетенції) шляхом створення педагогічної системи (технологій) навчання (схеми 1, 2). I. Мета програми: вивчення рівня сформованості самоосвітньої компетентності та її відповідність вимогам програми з фізики. II. Гіпотеза експерименту Якщо організувати педагогічний процес на основі моніторингових досліджень, то: а) для адміністрації школи: • розширюються можливості для вивчення рівня професійної майстерності вчителів щодо формування самоосвітньої компетентності учнів, рівня сформованості проектувальних умінь та навичок педагогів, а також для виявлення труднощів щодо проектування навчального середовища на основі моніторингових досліджень; • підвищуються якість та ефективність управління педагогічним процесом; б) для педагогів: • створюються умови для реалізації творчого потенціалу вчителів, соціальної адаптації педагогів до інноваційного освітнього середовища; • підвищується рівень педагогічної культури вчителів; • збільшуються адаптивні можливості освітньої системи до впровадження 12-бальної системи оцінювання; в) для учнів: • забезпечуються умови для повноцінної самореалізації кожного учня; • підвищується рівень самоосвітньої компетентності; • розширюються можливості соціально-психологічної адаптації учнів до творчого процесу. III. Завдання експерименту 1.

При оцінюванні письмових робіт враховується характер допущених помилок і недоліків. У зв'язку з цим розрізняються грубі й не грубі помилки, а також недоліки (див. додаток № 1, 2, З, 4). Діагностика самостійності праці учня Велике значення для уміння самостійно розв'язувати задачі мають домашні контрольні й самостійні роботи. Вони повинні включати: аналітичні, графічні, творчі задачі, тестові завдання, завдання на складання задач. Задачі спрямовуються на розвиток мислення, на пошук нестандартних розв'язків. Важливо, щоб задачі мали кілька розв'язків, щоб їх можна було розв'язати кількома способами. Домашні контрольні роботи найчастіше мають диференційований характер, оскільки вони передбачають різний рівень розвитку учнів. Під час виконання таких робіт учні не обмежені жорстко в часі, можуть користуватись будь-якими навчальними посібниками, звертатися за консультаціями до своїх товаришів і вчителів. Ці умови певним чином стимулюють діяльність учнів. До домашньої контрольної роботи учитель може поставити підвищені вимоги: а) запропонувати письмовий аналіз умови задачі; б) докладне пояснення розв'язку; в) аналіз і дослідження знайденого результату. Виконання цих умов сприяє глибокому розумінню й усвідомленню фізичної суті задачі, розвитку логіки міркувань. Систематичне й планомірне використання домашніх контрольних і самостійних робіт, обговорення їхніх результатів, аналіз помилок і їхніх причин розвивають в учнів уміння міркувати, сприяють розвитку і виробленню умінь розв'язувати задачі, дають можливість учителю скласти чітке уявлення про уміння учнів розв'язувати задачі з того чи іншого розділу курсу фізики. Самостійна робота дає змогу отримати високий процент якості та успішності засвоєння учнями теми (див. додаток № 5, 6, 7, 8). Додаток № 1 Види помилок Грубі помилки: • незнання визначень основних понять, законів, правил, основних понять теорії, незнання формул, загальновизнаних символів позначень фізичних величин, одиниць вимірювання їх; • незнання найменувань одиниць вимірювання; • невміння виділяти головне; • невміння застосовувати наявні знання до розв'язування задач і пояснення фізичних явищ; • невміння читати й будувати графіки та принципові схеми; • невміння підготувати до роботи установку або лабораторне обладнання, виконати дослід, необхідні розрахунки; • невміння визначити показання вимірювального приладу; • порушення вимог безпеки праці під час виконання експерименту. Негрубі помилки: • неточність формулювань визначень, понять, законі теорій, зумовлених неповним охопленням ОСНОВНІ ознак поняття, яке визначається, або заміна одж то—двох з них на другорядні; • помилки, зумовлені недотриманням умов проведення дослідів, умов роботи вимірювального приладу; • помилки в умовних позначаннях та принципових схемах, неточність графіка тощо. Недоліки відповідей: • нераціональний прийом обчислень і перетворень; • арифметичні помилки в обчисленнях, якщо ці помилки не дуже спотворюють реальність знайденого результату; • недбале виконання записів, креслень, схем, графіків; • недбале ставлення до лабораторного обладнання та вимірювальних приладів; • граматичні помилки.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм

Тетяна Дзядевич ПОДЯКА Частково пдтримку в робот над цю книжкою було надано за Грантом Мжнародно ради дослджень наукових обмнв (IREX), фнансованим з Фонду Ендрю Меллона, Нацонально фундац гумантарних дослджень Державного департаменту США; нституту Гувера у Стенфорд, Калфорня (Програма дискрецйних Aрантв, Державний департамент, Акт про радянсько-схдновропейськ дослдження навчальн програми вд 1983 p., публчний закон 98-164, роздл VIII, 97 статут 1047-50) та за грантами Унверситету Райс на лтн дослдження творч вдпустки. Я хотла б висловити свою щиру подяку всм цим нституцям. Окрем частини ц книжки ранше друкувалися у збрниках Modern Age («Nationalism, Imperialism, Identity: Second Thoughts,» vol. 40, no. 3, Summer 1998: 250261), Slavia Orientalis («Aleksandr Solzhenitsyn and the Russian Colonialist Experience,» vol. 46, no. 4, Fall 1997: 545555) Slavic Review («Nationalist Propaganda in the Soviet Russian Press, 19391941,» vol. 50, no. 2, Summer 1991: 385399) (з дозволу Американсько асоцац сприяння славстичним дослдженням)

скачать реферат Моніторинг діяльності спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів

Мазалова О.Г. – м. Сімферополь МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти в Україні визначені основні напрямки її розвитку. Насамперед, це підвищення якості освіти й сприяння розвитку особистості, творчих та інтелектуальних здатностей учнів. Відновлення змісту освіти вимагає безперервного спостереження, оцінювання стану освіти, а також прогнозування тенденцій її розвитку на основі даних, отриманих у ході моніторингових досліджень. Проведено республіканський моніторинг діяльності спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів. Основними цілями та завданнями даного дослідження є визначення: загальних тенденцій в управлінській діяльності керівників міських управлінь освіти, спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів; ефективності взаємодії з вищими навчальними закладами, міжнародними організаціями; якості засвоєння навчального матеріалу учнями 9,11-х класів спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів за результатами державної підсумкової атестації; відповідності рівня навчальних досягнень учнів 9,11-х класів професійної компетентності педагогічних кадрів даних загальноосвітніх навчальних закладів.

Бумага для офисной техники, А4, 80 г/м2, 138% CIE, 500 листов в пачке.
Бумага для ксерокопий предназначена для размножения печатных материалов на копировальных аппаратах и лазерных принтерах, не рекомендуется
307 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные
Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
 Українська усна народна творчість

У процес свтового розвитку фольклористики сформувались рзн школи та напрями вивчення фольклору з специфчними пдходами та методами. В укранськй фольклористиц напрацьовано багато матералу, опублковано цлий ряд наукових праць. Але, оскльки наука де вперед швидкими темпами, багато положень, висунутих в минулому вже не вдповдають вимогам часу. Це особливо стосуться фольклористичних дослджень радянського пероду, як велись у межах жорстко деологчно системи, у вдрив вд свтово науково практики. Оскльки фольклористика деологчною наукою, то методи та установки визначаються свтоглядом епохи вдображають його. З переорнтацю свтогляду змнюються принципи залежно вд нього науки. Тому на сучасному етап не можна беззастережно керуватися концепцями минулого. Перед сучасною укранською фольклористикою стоть завдання створити науку з точки зору свтогляду нашо епохи нашо крани, з урахуванням кращих втчизняних наукових досягнень та дослджень надбань закордонних вчених, що працюють у цй галуз, розробки яких довгий час були недоступн та маловдом в Укран. W3

скачать реферат Діяльність органів управління освітою

Крім того, 24% опитаних керівників органів управління освітою, 25% завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), 13% керівників навчальних закладів приділяють увагу роботі зі статистичними матеріалами, як важливому елементу системи моніторингу якості освіти (діаграма 5). Разом з тим, від 40 до 60% респондентів кожної категорії відзначають, що для проведення моніторингових досліджень якості освіти на регіональному та локальному рівнях наявного інструментарію недостатньо. Результати проведеного моніторингу свідчать про наявність певної системи в діяльності органів управління освітою мм. Джанкоя, Керчі, Саки, Білогірського, Джанкойського, Ленінського, Роздольненського, Сакського, Совєтського районів щодо створення регіональних систем моніторингу якості освіти, а саме: створено банки нормативної та наукової інформації щодо організації та проведення моніторингових досліджень; організовано проведення моніторингових досліджень якості освіти по різних напрямках; визначено посадові особи, що курирують моніторингові дослідження; видано накази про проведення моніторингових досліджень; оформлено підсумкові аналітичні матеріали; розроблено плани заходів відповідно до підсумків моніторингових досліджень; організовано контроль за проведенням локальних моніторингових досліджень у підвідомчих навчальних закладах.

 Одиссея Василия Кука

Украна в умовах системно кризи (1946 1980-т рр.). К.: Видавничий Дм Альтернативи, 1999. Бедрй А. ОУН УПА. Н.-Й; Лондон; Мюнхен; Торонто: Укранська центральна нформацйна служба, 1983. Беляев В., Рудницъкий М. Пд чужими прапорами. К.: Радянський письменник, 1956. Блас ¶. Репресивно-каральна система в Укран. 1917 1953. Суспльно-полтичний та сторико-правовий аналз. К.: «Либдь»; «Вйсько Украни», 1994. - Кн. 1-2. Борець Ю. У вир боротьби. К.: Наукова думка, 1993. Боротьба дяльнсть ОУН пд час вйни. Пропагандивн вказвки. Б.м, Б.р. Бурдин Л.С., Хамазюк И.В. Подрывная деятельность украинских буржуазных националистов против СССР и борьба с нею органов государственной безопасности. М., 1955. Василь Кук «Лемш». Колгоспне рабство. Львв: Центр дослджень визвольного руху, 2005. Васюта ¶.К. Нацонально-визвольний рух у Захднй Укран (1918-1939 рр.) // Укранський сторичний журнал. 2001. 6. Верига В. Втрати ОУН в час Друго Свтово вйни. Торонто: «Новий шлях», 1991. Виноградський В.М., Якименко ¶.Л

скачать реферат Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

Тому актуальним стає створення нової моделі, яка б дозволяла здійснювати постійне оцінювання діяльності органів управління освітою. На відміну від традиційної, нова система оцінювання має ґрунтуватися на інших засадах. Насамперед, вона повинна охоплювати усі напрями діяльності та враховувати зміни, що відбуваються в галузі освіти. Отже, виникає потреба у створенні системи оцінювання, у т.ч. сукупності показників та критеріїв, які надали змогу різнобічно вимірювати і оцінювати якість діяльності органів управління освітою. Рішенню позначених проблем можуть сприяти моніторингові дослідження управлінської діяльності органів управління освітою. У світовій освітній практиці сьогодні накопичено багатий досвід проведення моніторингових досліджень за різними показниками якості освіти. Проблемам педагогічного моніторингу присвячені роботи закордонних і вітчизняних вчених, зокрема В.Андрєєва, В.Кальней, О.Ляшенко, А. Майорова, С.Подмазіна, С.Шишова та ін. Питання дослідження методології кваліметрії у системі управління освітою розглянуті в ряді робіт Г.Дмитренка, Г.Єльникової, О.Субетто та ін. Загальні питання управління освітою вивчені Ю.Бабанським, В.Луговим та ін., зокрема державного управління якістю освіти – Т.Лукіною. Вченими багатьох країн розглядаються та аналізуються різни аспекти управління освітою, а саме: побудова ефективної організаційної структури управління та вплив соціально-психологічних факторів на неї; інновації в процесі управління освітою, проблемі організації методичної роботи, що забезпечує ефективність управління освітою, зміни в управлінні регіональними системами освіти, особливості використання оцінних технологій в освітній діяльності, впровадження моніторингу як інформаційну базу системи освіти тощо.

скачать реферат Генетичні типи островів та їх флористична різноманітність

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Генетичні типи островів, їх характеристика РОЗДІЛ 2. Історичні факти про видоутворення РОЗДІЛ 3. Флористична та ценотична різноманітність островів північно-західного узбережжя Азовського моря та Сиваша 3.1 Систематичний аналіз флори 3.2 Біоморфологічний аналіз флори 3.3 Еколого-ценотичний аналіз флори 3.4 Географічний аналіз флори 3.5 Ендемізм та генезис флори 3.6 Динаміка рослинності островів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Одним із найважливіших завдань сучасної ботаніки є детальне дослідження флори та рослинності конкретних регіонів, у першу чергу територій, які й досі зберігаються у природному або малотрансформованому стані. Останнім часом у зв'язку з постійно зростаючим антропогенним пресом на рослинний світ своєрідних частково або повністю ізольованих екосистем, якими є острови, найактуальнішим є виявлення їх флористичного та ценотичного різноманіття з метою його охорони та раціонального використання, а також здійснення моніторингових досліджень. Острови є унікальними природними утворами цього регіону і нині залишаються одним з тих ландшафтних комплексів, які відіграють значну роль у підтримці біорізноманіття півдня України.

скачать реферат Бідність в України

Стрімке поширення бідності в країнах Центральної та Східної Європи та колишнього СРСР, які стали на шлях ринкових реформ, експерти слушно вважають найзначнішим відступом перед злиднями у мирний час. В 1990-х роках чисельність бідних в країнах цього регіону збільшилася на 150 млн. осіб. Ця цифра перевищує загальну чисельність населення таких держав, як Франція, Велика Британія, Голландія та скандинавські країни. На жаль, Україна сьогодні є однією з тих країн, де бідність набула найбільшого поширення. Результати соціологічних опитувань дозволяють скласти уявлення про гостроту та ступінь поширення бідності в Україні. За даними Всеукраїнського моніторингового дослідження, проведеного Інститутом соціології НАН України на початку 2002 р. за репрезентативною для дорослого населення країни вибіркою, середньодушові доходи в родинах 85,4% респондентів були нижчі, ніж 342 грн. на місяць, тобто офіційно встановленого прожиткового мінімуму. При цьому в родинах 65,2% всіх опитаних вони не перевищували навіть й половини прожиткового мінімуму (171 грн.), розмір якого, на думку багатьох експертів, є суттєво заниженим.

скачать реферат Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

Агаджанов М.Є., Бобко А.О. Криворізький Технічний Університет, кафедра прикладної екології Стан більшості малих та середніх річок степового Придніпров’я є незадовільним та продовжує погіршуватись, особливо в регіонах з розвиненою промисловістю. Ситуація ускладнюється тим, що на сьогодні відсутня реальна картина стану забруднення річок – приток Дніпра, які виступають носіями забруднення самого Дніпра. Проведення моніторингових досліджень мережі таких річок в техногенних регіонах дає змогу розробити заходи по встановленню засад контролю та нейтралізації негативного впливу джерел забруднення. Вирішення цієї проблеми вбачаємо в обробці багаторічних даних за станом басейну приток Дніпра р.р. Інгулець, Саксагань, Бокова, Боковенька на протязі 30-35 років. На базі статистичних матеріалів “Криворіжводопостачання” зроблено порівняльний аналіз загального хімічного складу річкової води, який показав постійне зростання вмісту різноманітних забруднювачів у воді. На сьогодні проаналізовано кількісні та якісні показники: загальна мінералізація, жорсткість води, наявність сульфатів, сполук азоту, Fe, Mg, Ca, K, a, фенолів, мікроелементів, радіонуклідів та сухий залишок.

Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры
Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь
Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника
скачать реферат Атестація вчителів

Ми окреслили деякі важливі, на нашу думку, підходи до атестації педагогічних працівників. У них процес дослідження якості навчальних досягнень учнів розглядається крізь призму розвитку професійної майстерності вчителів, яка є органічною складовою цілісного педагогічного процесу закладу.

скачать реферат Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

Під час тематичного контролю здійснюється й необхідна рівномірність і достатня частота перевірки. Отже, принцип тематичності, направлений на виявлення, оцінку і результат навчальних досягнень учнів з визначених суттєвих питань теми, на встановлення зв'язків між темами, а також міжпредметних зв'язків. Його компонентами є: контроль, перевірка, оцінка і результат навчальних досягнень учнів. Складова частина контролю — це виявлення рівня знань, умінь і навичок учня на даному етапі навчання. Перевірка знань повинна Забезпечувати навчальні завдання школи. Вміле її використання дає необхідну інформацію вчителю для керівництва процесом навчання. Перевірка знань учнів несе в собі визначені дидактичні функції. Неправильно було б розглядати функції перевірки знань учнів ізольовано одну від одної. Тільки в тісному взаємозв'язку всіх функцій перевірка забезпечує позитивні реузультати у шкільному навчанні. Функції перевірки розглядаються у багатьох працях з педагогіки і в різних методиках, авторами яких є: Є.І.Перовський, Н.Г.Дайрі, Г.І.Казьмін, М.О.Архангельський, Д.О.Лордкіпанідзе, Т.С.Панфілова, М.М.Покровська, Н.Є.Анкудінова, М.Т.Калінчук, М.В.Поха, В.О.Уметський та інші. Як показує аналіз педагогічних досліджень, різні автори по-різному характеризують функції перевірки знань учнів.

скачать реферат Система корекційних вправ для занять з дітьми, що мають фонетико-фонематичні вади мови

Актуальність: З кожним роком збільшується кількість дітей з фонетико-фонематичними вадами мовлення. Тому проблема полягає в тому, що за допомогою логаритмічних впорав ці вади якнайшвидше ліквідувати. До цієї категорії відносяться діти з нормальним слухом та інтелектом. З розвитком логопедичної науки, фізіології і психології мовлення, стало зрозуміло, що у випадках порушення артикулярної інтерпретації почутого звуку може погіршуватися його сприйняття. Робоча гіпотеза: передбачалось, що впровадження в практику роботи вчителів фізкультури корекційних вправ дозволить підвищити ефективність виправлення фонетико-фонематичних вад мови. Метою дослідження: є впровадження системи корекційних вправ для занять з дітьми, що мають фонетико-фонематичні вади мови. Об`єкт дослідження: навчально-виховний процес фонетико-фонематичні вади мови. Суб`єкт дослідження: діти, які мають фонетико-фонематичні вади мови Завдання дослідження: Вивчити процес формування фонематичного сулху дітей дошкільного віку та причини виникнення вад мови Вивчити особливості корекційних занять з дітьми дошкільного віку, що мають фонетико-фонематичні вади мови Узагальнити дані науково-дослідницької роботи по впровадженню корекційних вправ в процесі фізичного виховання дітей дошкільного віку; Розробити методичні рекомендації по проведенню занять з метою корекції фонетико-фонематичних вад мови.

скачать реферат Критерії ефективності управління

Без розуміння місії, цілей і стратегії організації. управлінська робота не може бути продуктивною». Отже, управлінська ефективність оцінюється здебільшого шляхом дослідження ступеня досягнення організацією поставлених цілей. Цілі управління бувають різними, вони можуть змінюватись, відповідно змінюються й критерії ефективності. Виникає і таке запитання: слід диференціювати показники ефективності залежно від рівня управління чи потрібно розробити єдиний принцип утворення узагальнених критеріїв ефективності для всіх рівнів? При вирішенні цієї проблеми треба пам'ятати, що різні рівні управління передбачають ефективність функціонування всієї управлінської системи, звідси чільний взаємозв'язок узагальнюючих критеріїв ефективності та критеріїв ефективності інших рівнів управління, тобто це не виключає, а передбачає наявність як тих, так і інших критеріїв, але в тісному їх зв'язку, з урахуванням загальних засадничих параметрів. Намагання віднайти єдиний критерій ефективності не може успішно закінчитися через специфіку соціальних середовищ, в яких функціонують системи управління, що, однак, не виключає можливості визначити критерії ефективності управління для конкретних сфер суспільного життя - може йтися і про систему основних критеріїв.

скачать реферат Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

Кожен з цих розділів, який викладається у вищому навчальному закладі ставить певні цілі перед собою. Цільовий компонент першого розділу “Загальні засади педагогіки” включає: 1. Ознайомлення студентів з предметом та основними категоріями педагогіки; основними методами науково-педагогічних досліджень; особливостями розвитку учня (дитини), як суб’єкта процесів виховання та навчання; специфікою педагогічної професії, роллю та завданнями вчителя, між предметними зв’язками педагогіки з іншими науками. 2. Формування у майбутніх вчителів уміння застосовувати набуті знання при розв’язанні педагогічних задач і ситуацій. 3. Створення умов для оволодіння студентами окремими способами оперування з педагогічними поняттями (контент-аналіз основних педагогічних понять, виділення категорійних ознак, конструювання визначень понять тощо).

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические
Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Креативность и ее диагностика

Наявність ідеалів, самооцінок, засвоєних норм, правил суспільної поведінки свідчить про значний рівень розвитку особистості підлітків, про формування у них “внутрішнього плану”, які є суттєвим фактором мотивації і організації власної поведінки. Однак, цей “внутрішній” план ще не організований в цілісну систему, недостатньо узагальнений і стійкий. Так, наявний ідеал неконкретний, часто міняється. Вимоги підлітка до себе потребують постійної підтримки зі сторони. Звідси – нестійкість ряду мотивів, мінливість поведінки. Крім цього, характерним для цього віку є – невідповідність цілей можливостям, що свідчить про завищений рівень домагань. Прагнення старших підлітків утвердитись у власній думці в більшій мірі, ніж у думці оточуючих, призводять до того, що мотиви у них формуються, передусім, з власної думки, що в кінцевому результаті виражається в їх упертості. Частина ІІ. Емпіричне вивчення мотиваційно-особистісних особливостей креативів підліткового віку. 1. Обґрунтування експериментальної програми дослідження Для досягнення мети та завдань дипломного дослідження була розроблена програма виявлення специфіки взаємозв’язку рівня мотивації досягнення і особливостей локалізації суб’єктивного контролю у креативів підліткового віку.

скачать реферат Птахи Коропського району

Об`єкт дослідження – видова різноманітність птахів-синантропів району дослідження. Для досягнення поставленої мети роботи нам потрібно вирішити деякі завдання: – дати коротку фізико-географічну характеристику Коропського району; – за літературними даними та власними спостереженнями систематизувати видовий склад району дослідження; – охарактеризувати біологічні особливості основних видів птахів-синантропів Коропського району. 1. Коротка фізико-географічна характеристика району дослідження Коропський район – район у північно-східній частині Чернігівської області. Утворився в 1923. Площа 1,3 тис. км2. У Коропському районі – смт. Короп (райцентр) і смт. Понорниця, 65 сільських населених пунктів. Район лежить на Придніпровській низовині. Поверхня правобережної частини його – низовинна хвиляста лесова рівнина, розчленована численними ярами, трапляються карстові форми рельєфу. Лівобережна частина – низовинна пологохвиляста алювіальна рівнина; є лесові «острови», западини. Корисні копалини: торф, крейда, глина, пісок.

скачать реферат Історія розвитку зоології в ХІХ-ХХ в

У цьому напрямі школі Догеля належить провідна роль не лише в СРСР. Зокрема, велика заслуга радянських вчених у вивченні паразитів прісноводних і морських риб, але цим, звичайно, не вичерпуються дослідження Догеля і його учнів: їх праці з питань паразитології багатогранні. Величезна заслуга належить нашим вченим і в дослідженні паразитичних найпростіших та в організації боротьби із захворюваннями, які спричиняються ними. У цьому відношенні необхідно відмітити великі заслуги В. Л. Якимова, праці якого є цінним вкладом у ветеринарну протистологію. Його фундаментальна книга «Болезни сельскохозяйственных животных, вызываемые простейшими» (1934), в яку увійшли численні праці його особисто і його учнів по різних групах найпростіших, є цінним посібником для студентів і для фахівців. У розробці проблеми амебіозу велика заслуга належить Г. В. Епштейну. Книга Г. В. Епштейна «Патогенные простейшие, спирохетм и грибки» (1931) є дуже цінним посібником із загальної та медичної протистології. Глибокі дослідження шкіряного і внутрішнього лейшманіозу, проведені В. Л. Якимов и м, Н. І. Латишевим та ін., мають велике значення як для вивчення лейшманіозу, так і для вироблення заходів боротьби з ним.

скачать реферат Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

Склад її залежить (від віку дитини та виду вигодовування. У новонародженого кишки стерильні, але вже на 1-шу добу життя вони заселяються кишковою Паличкою, ентерококом, дріжджовою флорою, рідше стрептококом. При природному вигодовуванні в кишках переважають В. bifidus, Ш, lak is aeroge es, при штучному — В. colli. Порушення нормального стану кишкового мікробіоценозу призводить до розвитку кишкового дисбактеріозу, який вважають граничним станом інфекційного процесу. Ступінь дисбактеріозу оцінюють за співвідношенням кількості ешерихій та умовно-патогенних мікробів. При дисбактеріозі легкого ступеня умовно-патогенні мікроби становлять 25 % , при помірному — 50 % , при тяжкому — 75 %, при дуже тяжкому —- 100 % . Доскин В А., Келлер X., Мураенко М.Н., Тонкова-Ямпольская P.M. Mopфо-функциональные константи детского организма: Справочник. — М: Медицина, 1997. Основні методи дослідження травної системи Фракційне дослідження шлунка виконують вранці, після 12—14-годинного голодування. Базальний секрет оцінюють за сумою 4 порцій Шлункового секрету, одержаних кожні 15 хв.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.