телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКниги -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Педагогика

Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

найти похожие
найти еще

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
У рамках кожного сформованого модульного блоку відбувається ще більш дрібна деталізація виконуваних робіт шляхом поділу її на окремі операції («кроки»), які у свою чергу розподіляються на сукупність окремих навичок, оволодіння якими дає можливість виконувати цю операцію. На другому етапі проектування для засвоєння тих або інших навичок розробляються навчальні елементи (УЗ), які є основним дидактичним матеріалом у модульній системі навчання. Кожний навчальний елемент містить у собі практичні вміння й навички або теоретичні знання, які необхідно засвоїти. Третій етап припускає технологічну підготовку до проведення навчального процесу: матеріальне забезпечення місць для роботи учнів, створення контрольної облікової документації, вивчення інструктором (або майстром) всіх умінь і навичок, які наведені в конкретному навчальному елементі. На четвертому етапі відбувається безпосереднє навчання за модульною технологією. 1.2 Структура професійного блоку Сукупність взаємозалежних модулів являє собою інформаційний блок. Стосовно професійного утворення доцільно формувати більше більшу, закінчену в професійному розумінні одиницю, що назвемо професійним блоком. При створенні професійних блоків необхідно враховувати ієрархічний принцип їхньої побудови, пов'язаний з вимогами стандартів професійного утворення. Залежно від необхідного рівня професійної підготовки вибирають відповідні модулі. За бажанням замовника частина модулів або модульних одиниць може вити виключена, якщо в процесі виконання професійних зобов'язань не потрібно виконувати деяку частину роботи. У зв'язку з ростом орендних, акціонерних, кооперативних і інших форм власності підприємств виникає необхідність оволодіння працівниками не однієї, а декількома професіями. Наприклад, менеджер і економіст, сантехник і зварник, тракторист і шофер і т.д. У такому варіанті навчання й застосовуються відповідні професійні блоки. Якщо модулі або модульні одиниці повторюються й були вивчені раніше, вони виключаються з навчальної програми й у професійних блоках не вивчаються. Це укорочує строки навчання, дозволяє створювати гнучкі програми навчання, адаптовані до учня. 1.3 Особливості модульної технології навчання Модульне навчання професії полягає в послідовному засвоєнні учнем модульних одиниць і модульних елементів. Гнучкість і варіативність модульної технології професійного навчання особливо актуальні в умовах ринкових відносин при кількісних і якісних змінах робочих місць, перерозподілі робочої сили, необхідності масового перенавчання працівників. Не можна не враховувати й фактор короткочасності навчання в умовах прискорених темпів науково-технічного прогресу. Особливості модульного навчання полягають у тім, що учень частково або повністю самостійно може працювати із запропонованої йому навчальною програмою, що містить у собі цільову програму дій, бази інформації й методичне керівництво для досягнення поставлених дидактичних цілей. У цьому випадку функції викладача можуть зміняться від інформаційно-контролюючих до консультаційно-координуючих. Технологія модульного навчання базується на об'єднанні принципів системного квантування й модульності.

Поява модульного методу спроба ліквідувати недоліки наступних існуючих методів професійної підготовки^ - спрямованість професійної підготовки на одержання професії загалом, а не на виконання конкретної роботи, що заважало влаштовуватися на роботу випускникам навчальних закладів, - негнучкість підготовки щодо вимог окремих виробництв і технологічних процесів» - невідповідність підготовки досить сильно диференційованому загальноосвітньому рівню різних груп населення, - відсутність обліку індивідуальних особливостей учнів. Головне в модульному навчанні - можливість індивідуалізації навчання. З погляду Дж. Рассела, наявність альтернативних (вибіркових) модулів і вільний їхній вибір дозволяє всім учням засвоїти навчальний матеріал, але в індивідуальному темпі. Важливо, щоб завдання для учнів були настільки складні, щоб вони працювали з напругою своїх розумових здатностей, але, разом з тим, настільки складними, щоб не було нав'язливого педагогічного керівництва. У потребі вільного вибору модуля з альтернативного набору ховається одна з можливостей формування готовності до вибору як риси особистості, важливої також і для формування самостійності в утворенні. У той же час при індивідуалізованій системі навчання від учня потрібне повне засвоєння навчального матеріалу з конкретним випробуванням по кожному модулі. Гнучкість модульного навчання. Дж. Рассел представляє модуль, як одиницю навчального матеріалу, що відповідає окремій темі. Модулі можуть групуватися в різні комплекти. Той самий модуль може відповідати окремим частинам вимог, які стосуються різних курсів. Додаючи «нові» і крім «старого», можна, не змінюючи структуру, скласти будь-яку навчальну програму з високим рівнем індивідуалізації. Погоджуючись із таким трактуванням «гнучкості», П. Юцявичене заперечує проти розгляду модулів як одиниць навчального матеріалу, які відповідають одній темі. Гнучкість у такому розумінні приведе до фрагментарності навчання. Елективність навчання (можливість вільного вибору дій). Випливаючи системі Ф. Келлера, важливою рисою модульного навчання є відсутність твердих організаційних тимчасових рамок навчання - воно може проходити в зручне для учня час. Відсутність твердих тимчасових рамок дозволяє учневі просуватися в навчанні зі швидкістю, що відповідає його здатностям і наявності вільного часу: учень може вибирати не тільки необхідні йому модулі, але й порядок їхнього вивчення. Дж. Рассел затверджує, що модульне навчання вимагає безпосередньої відповідальності учня за результат навчання, тому що для нього створюються комфортні умови для засвоєння змісту модулів. При такому підході істотно збільшується мотивація навчання, тому що учень може вільно вибирати зручні для нього способи, засоби й темпи навчання. Але при цьому не виключається роль викладача (інструктори). Активність учнів у процесі навчання. Для ефективного засвоєння навчального матеріалу учень повинен активно над ним працювати. Головною перевагою методики в навчальних закладах Західної Європи є діяльність учнів. Інакше кажучи, - акцент ставиться не на викладанні, а на самостійній індивідуальній роботі учнів з модулями. Функції педагога. З появою модульного навчання функції педагога міняються, тому що акцент робиться на активну навчальну діяльність учнів.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Автобиография монаха

Наняв медицинскую сестру агнло-индийского происхождения, охотно выполнявшую все мои указания, я испробовал на сестре различные лечебные методики йоги. Дизентерия исчезла. Но доктор Боз печально качал головой: --У нее просто не осталось крови, и лишь поэтому прекратился кровавый понос. --Она выздоровеет,--упорно возражал я.--Через семь дней всякая лихорадка прекратится. И вот через неделю сердце мое радостно забилось; я увидел, как Налини открыла глаза и посмотрела на меня с любоью и признательностью. С того дня выздоровление пошло быстрыми шагами. Но хотя сестра и восстановила свой нормальный вес, у нее остался след перенесенной, чуть было не оказавшейся смертельной, болезни: осложнение в виде паралича ног. Английские и индийские специалисты предсказывали, что она останется калекой на всю жизнь. Непрестанная борьба за здоровье сестры, которую я вел при помощи молитв, совершенно обессилила меня. Я отправился в Серампур просить Шри Юктешвара о помощи. Когда я рассказал ему обо всех злоключениях Налини, его глаза выразили глубокую симпатию: --Через месяц ноги твоей сестры станут здоровыми,--сказал он

скачать реферат Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

Очікувані наслідки та їх новизна: на підставі комплексного вивчення теоретичних проблем удосконалення антимонопольного законодавства та практики його застосування в Україні та різних країнах, враховуючи світовий досвід вносяться рекомендації щодо покращення правової системи України, правового регулювання захисту конкуренції. Наукова новизна виявляється в аналізі головних проблем досліджуваної теми. Результати дослідження можуть бути застосовані у практиці застосування антимонопольного законодавства, зокрема, в роботі Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, а також при підготовці навчальних посібників з курсу суб'єктів господарювання // Право України. - 2000. - № 4. - С.40-43. Шмагній О. Малі підприємства: труднощі їх кількісного зростання // Економіка України. - 1998. - №5. - С.86. Щедріна Т. Конкурентоспроможність: як її досягти // Діловий вісник. - 1997. - С.24-25. Юридическая энциклопедия. - М., 1999. Яковлев В. Зубрицький Л. Особливості демонополізації в ринковому господарстві України // Економіка України. - 1995. - №7. - С.75.

Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы
 Психотехника рукопашной схватки

Следует отметить, что известный американский буддолог Э.Конзе в своей работе "Буддийская медитация" (1993), основанной также на Сутре полного осознавания дыхания, признает, что "методы буддийской медитации в настоящее время менее плодотворны, чем в прошлом. Поэтому должно приветствоваться развитие других методов улучшения ментального здоровья. Но, тем не менее, было бы ошибкой предполагать, что современный мир обладает всем необходимым для достижения этого". Анализ применения китайских методик на основе цигун показал, что данные методики требуют весьма серьезной предварительной подготовки, так как концентрация внимания осуществляется на циркуляции субстанции ци в начале по малому кругу (переднему и заднему срединным каналам) , но до открытия этих каналов может пройти несколько месяцев или даже лет после того, как вы начали заниматься даосской медитацией, весьма похожей на буддийскую медитацию концентрации. Отличительной чертой даосской медитации является то, что наряду с естественным (буддийским) типом дыхания используется и правильное или обращенное (даосское) дыхание, когда во время вдоха передняя брюшная стенка опускается, а во время выдоха -- поднимается

скачать реферат Навчання побудови тексту

ЗмістВступ Розділ І. Теоретичні основи роботи над текстом 1.1 Текст як лінгвістична одиниця 1.2 Стан досліджуваної проблеми в шкільній програмі, методичній та навчальній літературі 1.3 Психолого-педагогічні передумови формування у молодших школярів уміння будувати текст Розділ ІІ. Експериментальна методика навчання другокласників умінню складати текст 2.1 Вивчення знань про текст, умінь будувати його на початку навчання в 2 класі 2.2 Спеціальні вправи на засвоєння поняття язково їм знадобляться. Особливо взимку. З хлопчиків виростуть умілі будівельники.

 С тех пор они жили счастливо

В этом случае знание о ключах доступа и внутренних процессах оказало неоценимую помощь в выяснении того, что лежало в основе проблемного поведения. Можно представить себе этот звук как стимул или причину, а возникающее в результате поведение как реакцию или следствие. Поскольку это важно, я рассмотрю специально, как стимул-реактивное или причинно-следственное поведение связано с сексуальными дисфункциями клиентов. Стимул-реакция Фобии - весьма специфические примеры того, как внешний стимул запускает внутренние процессы, вызывающие в итоге нежелаемые переживания. Например, женщина может посмотреть вниз с высоты, почувствовать себя падающей и быть охваченной ужасом. Ее пугает не просто смотрение вниз, но и чувство падения, которое смотрение вниз вызывает. Ко мне пришла женщина, жалующаяся на фобическую реакцию на половое сношение в обычной классической позе (случилось так, что именно ее предпочитал муж). Как только он ложился на нее, у нее возникала вспышка паники, она начинала кричать и бить его. Никакая степень сознательного желания с ее стороны не могла изменить эту последовательность событий

скачать реферат Робота над засобами логіко-емоційної виразності читання в початкових класах

ЗМІСТВступ Розділ І. Теоретичні основи засобів використання логіко-емоційної виразності читання Розділ ІІ. Використання засобів логіко-емоційної виразності читання у навчальному процесі в початковій школі. 2.1 Формування умінь і навичок визначати логічно наголошенні слова і їх виділяти під час читання 2.2 Мелодика мовлення та її використання в усному мовленні 2.3 Експериментальне підтвердження ефективності запропонованої методики у початковій школі Висновки Список використаних джерел Вступ Читання, книга - це могутній засіб освіти, виховання і розвитку: розумового, мовного, мовленнєвого, культурного, естетичного, інформаційного, кажучи ширше - засіб розвитку всіх здібностей. Звідси одна з першочергових турбот вчителя - виховання у школярів повноцінного емоційного сприйняття художньої літератури. Цьому сприяють різні види активної творчої діяльності учнів на уроці, і в першу чергу виразне читання. Виразне читання у загальноосвітній школі (початкових класах) є невід'ємною частиною загального процесу навчання й виховання учнів. Його теоретично-практичні положення повинні органічно вплітатися в усі без винятку уроки, бо на кожному з них учитель має справу з книгою, текстом і читанням, мовленням самих учнів, яке вимагає постійного вдосконалення.

скачать реферат Шляхи навчання діалогічного мовлення

Міністерство Освіти і науки України Житомирський державний університет ім. І. Я. Франка Кафедра методики навчання іноземної мови та прикладної лінгвістики Курсова робота на тему: «Шляхи навчання діалогічного мовлення» Студентки групи факультету іноземних мов Науковий керівник ст. викладач Сіваєва Н. П. Житомир - 2006 ПЛАНВступ Розділ І.Теоретичні основи дослідження 1.1. Психологічні особливості учнів середнього шкільного віку для навчання діалогічного мовлення 1.2. Особливості діалогічного мовлення та його функції 1.3. Новітні вимоги державної програми до навчання діалогічного мовлення Висновки до першого розділу Розділ ІІ. Практична частина дослідження 2.1. Характеристика шляхів навчання діалогічного мовлення 2.2. Система вправ для навчання діалогічного мовлення 2.3 Комплекс вправ для навчання діалогічного мовлення Висновки до другого розділу Висновки Список використаної літератури Вступ Інтеграція національної освіти, зокрема навчання іноземних мов, у світову систему освіти та європейські заклади освіти пов для забезпечення ефективного розвитку навичок і вмінь діалогічного мовлення, необхідно застосовувати комплекс вправ для навчання діалогічного мовлення.

скачать реферат Розробка двох прикладів ділової гри

Контрольна робота з дисципліни «Методика викладання економіки» З теми : «Розробка двох прикладів ділової гри» Зміст Вступ Теоретична частина на тему «Ділова гра: поняття, основи, переваги, недоліки» Практична частина. Приклади ділових ігор 2.1 Ділова гра на тему «Особливості просторового розміщення природно-ресурсного потенціалу України» 2.2 Ділова гра на тему : «Вивчення транспортно-географічного положення та визначення ринкового потенціалу центрів роздрібної торгівлі» Список використаних джерел Вступ Освіта – розвиток людини в процесі цілеспрямованої діяльності суспільства. В більш ширшому значенні освіта – це процес і результат засвоєння учнями систематизованих знань, набуття умінь і навичок, формування на їх основі наукового світогляду,моральних та інших рис особистості, розвиток творчих сил і здібностей. Навчання – це цілеспрямована взаємодія учня і вчителя, в процесі якої засвоюються знання, формуються звички. Кожен педагог часом відчуває сумніви щодо вибору стратегії педагогічної діяльності, коливаючись між інформаційним (традиційним) і активним (проблемним) методами навчання.

скачать реферат Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що розробляються в роботі): а) теоретичні основи виробництва продукції молочного скотарства б) аналіз виробництва продукції молочного скотарства та його конкурентоспроможність в) обґрунтування розвитку молочного скотарства Керівник випускної роботи к. ек. н., доц. (О. Ф. Кирилюк) Завдання прийняв до виконання (В. М. Сидоренко) Дата отримання завдання22.11.2007 р. Реферат На випускну бакалаврську роботу «Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку» У роботі відображені сучасні тенденції розвитку світового ринку молока та молочної продукції, наведені методологічні аспекти аналізу ефективності функціонування молокопродуктового під комплексу. Обґрунтоване завдання та методика аналізу виробництва продукції молочного скотарства, а також наведена система показників, за якими оцінюють виробництво продукції молочного скотарства. На фактичних даних СТОВ ім. «Гагаріна» Богуславського району Київської області викладена методика економічного аналізу виробництва продукції молочного скотарства, визначено основні резерви збільшення прибутку та зниження собівартості.

Набор мисок Mayer & Boch "Фиалки".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: углеродистая сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Накладка на унитаз "Бегемотик", белая.
Накладка на унитаз подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
302 руб
Раздел: Сиденья
Фоторамка-коллаж для 12 фото, 58x45x2 см, арт. 238642.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
1460 руб
Раздел: Мультирамки
скачать реферат Економічна ефективність виробництва соняшника

ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКУ 1.1. Народногосподарське значення, розвиток та розміщення виробництва соняшнику в Україні 1.2 Економічна ефективність виробництва соняшнику, її показники та методика визначення РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СТАНУ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКУ ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 2.1 Природно-економічні умови та спеціалізація господарства 2.2 Динаміка посівних площ, урожайності і валових зборів соняшнику 2.3 Аналіз витрат виробництва і собівартості соняшника 2.4 Економічна ефективність виробництва соняшнику РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВ-НОСТІ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКУ 3.1 Впровадження технології з мінімального обробітку ґрунту 3.2 Впровадження нових сортів при виробництві соняшнику 3.3 Підвищення урожайності за рахунок використання гербіцидів. 3.4 Впровадження ефективних препаратів для протруювання насіння РОЗДІЛ 4 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 4.1 Аналіз стану охорони праці при виробництві соняшника 4.2 Забезпечення безпеки праці при виробництві соняшника 4.3 Забезпечення екологічної безпеки праці при виробництві соняшника 4.4 Підвищення стійкості виробництва соняшнику у надзвичайних ситуаціях. 5. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП У соціально-економічному розвитку країни сільське господарство посідає особливе місце.

скачать реферат Методика аудиту грошових коштів

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра «Обліку та аудиту» КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ : МЕТОДИКА АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ Виконала: Студент 2 групи Черних К.О. Перевірила: Кабанова Луганськ-2006 ЗМІСТ Вступ 1. Теоретичні основи та нормативно – правова база регулювання аудиторської діяльності 2. Загальні принципи організації аудиту 2.1. Суть, завдання та функції аудиту 2.2. Організація та планування аудиторської діяльності 2.3. Послідовність проведення аудиту та оформлення його результатів 3. Методика аудиту грошових коштів 3.1. Завдання, інформаційне забезпечення та послідовність аудиту 3.2. Аудит касових операцій 3.3 Аудит операцій по рахунках у банку 4. Оцінка стану внутрішнього господарського контролю та додержання облікової політики на підприємстві Висновки Список використаної літератури Додатки ВСТУП Становлення аудиту — процес досить тривалий. З часом міняються типи і цілі аудиторських перевірок. Звідси і визначення аудиту має бути досить емким, щоб охопити всю широту завдань, які постають перед ним.

скачать реферат Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

Міністерство аграрної політики України Луганський національний аграрний університет Кафедра обліку і аудиту КУРСОВА РОБОТА з дисципліни Організація і методика аудиту на тему Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод» Луганськ – 2009 Зміст Вступ 1. Теоретичні основи та нормативно-правова база регулювання аудиторської діяльності 2. Загальні принципи організації аудиту 2.1 Суть, завдання та мета аудиту в умовах ринкової економіки 2.2 Організація та планування аудиторської діяльності 2.3 Послідовність проведення аудиту та оформлення його результатів 3. Методика аудиту основних засобів та нематеріальних активів підприємства 3.1 Завдання, об г) зменшення залишкової вартості.

скачать реферат Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра природничих і математичних дисциплін початкового навчання Курсова робота Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів студентки факультету післядипломної педагогічної освіти групи Науковий керівник: Тернопіль – 2009 Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи використання засобів наочності на уроках «Я і Україна» 1.1 Сутність принципу наочності у навчанні молодших школярів 1.2 Класифікація засобів наочності, що використовуються на уроках природознавства. Їх характеристика 1.3 Значення засобів наочності у навчальному процесі початкової школи РОЗДІЛ 2. Методика використання засобів наочності на уроках «Я і Україна»в початковій школі 2.1 Дидактичні цілі та загальні вимоги до використання засобів наочності на уроках 2.2 Методика використання різних видів засобів під час формування природничих знань ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Принципи і правила навчання належать до тієї групи дидактичних категорій, які регулюють процес навчання.

скачать реферат Формирование у учеников ответственного отношения к учебе во время самостоятельной работы

Тому навчальний процес повинен бути організований так, щоб учень без примусу прагнув до систематичного активного оволодіння знаннями. При цьому він повинен самостійно оцуінювати свій рівень підготовки, вибирати й визначати рівень засвоєння знань, відчувати задоволення від навчання. Пошук нових технологій навчання привів до створення так званих альтернативних технологій. Однією з таких є технологія модульно- рейтиногового навчання. Під технологією модульно-рейтингового навання ми розуміємо таку технологію організації навчально-виховного процесу, що базується на індивідуалізації та диференціації навчання, забезпечує стимулюючу і розвиваючі функції одержаних знань, їх самостійність і мобільність у процесі особисно-орієнтованого навчання. Методичну основу технології модульно-рейтингового навчання становить модульна побудова курсу та рейтинговий контроль знань, які дають, як вважабть Гарєєва В.М., Кулікова С.І., Дурко Є.М. , ряд перева, до числа яких можна віднести: системність побудови курсу і його гнучкість; ефективний контроль якості засвоєння знань.

Набор для специй "Садовая ягода", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
скачать реферат Аналіз діяльності комерційних банків

Мета даної роботи полягає в спробі довести необхідність проведення фінансового аналізу банку, привести наявний на цей час інструментарій оцінки проведення основних банківських операцій (на прикладі конкретного банку), виявити недоліки існуючих в Україні підходів і показати приклади із зарубіжного досвіду. Завданням цієї дипломної роботи є розробка напрямків підвищення ефективності проведення основних операцій банку та поліпшення його фінансово-економічного стану, що визначило необхідність аналізу цих операцій за різними методиками. Метою даної роботи є також розгляд фінансових результатів банку як наслідків його успіхів або невдач в сфері кредитування, надання депозитних послуг та розрахунково-касового обслуговування. Для досягнення поставлених цілей в цій дипломній роботі вирішено наступні задачі: — розглянуто теоретичні основи проведення основних операцій банку та оцінка їх ефективності, де вивчено особливості надання кредитних, депозитних і розрахункових послуг; — вивчено фактори і резерви підвищення фінансових результатів банку, а також методологічні підходи до аналізу діяльності комерційного банку; — проведено аналіз ефективності основних банківських операцій з викладенням його методики на прикладі Запорізького регіонального управління КБ “Приватбанк”; — рекомендовано напрямки удосконалення методики фінансового аналізу і напрямки поліпшення фінансово-економічного стану банку за рахунок підвищення ефективності надання основних банківських послуг. 1 Методологічні принципи аналізу банківської діяльності 1.1 Економічна сутність і задачі фінансового аналізу Розвиток банківської системи, її надійність в умовах ринкової економіки великою мірою залежать від стану і якості аналітичної роботи у центральному банку країни та комерційних банках.

скачать реферат Облік у закордонних країнах

МІНІСТЕРСТВО УТВОРЕННЯ Й НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Фартушняк Ольга Вікторівна Пасичник Інна Юріївна КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ за курсом «ОБЛІК У ЗАКОРДОННИХ КРАЇНАХ» для студентів спеціальності 7.050106 всіх форм навчання Відповідальний за випуск Маляревский Ю.Д. Харків, ХГЭУ, 2003 УДК 657 Рецензент: начальник кафедри бухгалтерського обліку й аудита НУВД В.А.Лукин Затверджено на засіданні кафедри БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Протокол № 13 від 20.06.02 О.В. Фартушняк, И. Ю. Пасичник, В.И. Шулік . Облік у закордонних країнах. Конспект лекцій. - Харків: Изд. ХГЭУ, 2003. - 82 с. (Русск. яз.) Конспект лекцій «Облік у закордонних країнах» коротко знайомить читачів з теоретичними основами організації обліку в західних компаніях. Особлива увага приділяється проблемним питанням закордонного обліку з метою адаптації до умов України. Конспект розрахований на студентів всіх рівнів підготовки. © Харківський державний економічний університет © Фартушняк О.В. Пасичник И.Ю. ВВЕДЕННЯ Зміни в політичному й економічному житті країни вимагають нових підходів до керування, пошуку форм, які відповідали б ринковим відносинам.

скачать реферат Неомарксистська теорія міжнародних відносин

Для реалізації поставленої мети необхідне виконання наступних завдань: Дати визначення поняттю неомарксизм, простежити лінію його становлення; Охарактеризувати погляди основних представників неомарксистів щодо міжнародних відносин у світі. Уточнити поняття сучасної світ-системи й визначити основні характеристики її розвитку. Порівняти методи й методики, запропоновані представниками різних напрямків неомарксизму. Простежити розвиток відносин між державами «ядра» і співвіднести з виділеними етапами розвитку сучасної світ-системи. Оцінити ефективність методів аналізу неомарксизму для дослідження сучасних міждержавних відносин. Методологічна й теоретична основа. У якості методологічної основи дослідження виступають теоретичні погляди основних представників неомарксизму, а також концепції світ-системного аналізу, розроблені представниками класичного й порівняльного напрямків неомарксизму й школи «постійного розвитку». Дані концепції ґрунтуються на міждисциплінарному підході до аналізу еволюції сучасної світ-системи. Головним методом неомарксизму є виділення циклічності в розвитку світових систем.

скачать реферат IАЕМ-контролiнг, як основа стратегiчного планування облiку i аналiзу розвитку пiдприємства

Практичне значення отриманих результатів визначається тим, що запропонована методика апробована в СТзОВ “Хлібопродукт”, що свідчить про її реальність і можливість застосування на інших підприємствах галузі. Практичне значення отриманих результатів засвідчує довідка про впровадження окремих з них в СТзОВ “Хлібопродукт” (довідка № 4 від 29 квітня 2005 р.) Обсяг та структура роботи. Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаної літератури. Вона викладена на 100 сторінках, ілюстрована 7 таблицями, 10 рисунками. Список використаної літератури включає 78 найменувань. У вступі викладено актуальність теми, об’єкт і предмет дослідження, методи його проведення, наукову новизну і практичне значення отриманих результатів тощо. У першому розділі “Теоретичні основи контролінгу ” досліджуються сутність контролінгу, причини його виникнення й особливості розвитку у керуванні підприємством, мікроекономікою та економікою загалом. У другому розділі “Організаційне й інформаційне забезпечення оперативного контролінгу” досліджено роль і місце управлінського обліку в інформаційному забезпеченні контролінгу.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.