телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -5% Товары для дачи, сада и огорода -5% Книги -5%

все разделыраздел:Педагогика

Формування позитивної мотивації студентів засобами активних методів навчання

найти похожие
найти еще

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
183 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
ВСТУП Тема даної курсової роботи є актуальною на сьогоднішній день, оскільки при вивченні курсу «Політична економія» дуже важливо показати практичне застосування вивченого матеріалу та стимулювати студентів до навчання за допомогою змагальних методів. Змагання у навчанні є важливим фактором, який покращує засвоєння знань студентами, робить навчальний процес більш цікавим та різноманітним. А оскільки зараз використання змагальних методів на досить поширене явище, то розробка цієї курсової роботи допоможе змінити думку про використання змагання на заняттях. До того ж саме змагальні методи навчання допомагають розвивати увагу, креативність та уяву у студентів, що є важливими факторами при підготовці майбутніх спеціалістів. Актуальність також підкреслюється тим, що зараз у вищих навчальних закладах увага приділяється практичному застосуванню знань, адже такий метод забезпечує краще та ефективніше запам єктивнішою і повнішою, отримує 2 бали, інша команда, яка поступилася – 1 бал. (15 хв) Х. Підведення підсумків. Журі стежить за ходом гри і підбиває підсумки гри. Виграє та команда, яка набрала найбільшу кількість балів. Команда-переможець отримує диплом переможця. Всім студентам оцінки виставляються диференційовано, в залежності від активності у грі. ХІ. Повідомлення домашнього завдання. Студенти повинні підготуватися до тестового контролю знань з теми «Конкуренція та монополія»

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Педагогика и психология высшей школы

Гуманизация образования, в основе которой лежит личностно-ориентированное развивающее обучение, неразрывно связанное с воспитанием, является тем всеобъемлющим процессом, который, пронизывая все стороны жизни студента, будет способствовать гармоничному развитию его личности. Воспитательные методы реализуются в процессе педагогического общения, активных методов обучения (семинары-дискуссии, контекстное обучение, проблемное обучение и др.), побуждающих студентов проявить себя в совместной деятельности, принять оценочные решения. Большую роль в воспитании играет личность педагога, его педагогическое мастерство, знание психологии студентов. В заключение представляется целесообразным уточнить ценностные приоритеты воспитательной компоненты образования, в равной мере касающиеся преподавателей и студентов:  ориентированность личности на общечеловеческие гуманистические ценности;  демократизм и толерантность;  сочетание космизма и национальной идеи;  раскрытие сущностных креативных способностей личности;  региональный аспект воспитания, направленный на формирование потребностей реализовать свой творческий потенциал в "обустройстве" малой родины. 7

скачать реферат Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови

Це і є найціннішою базою якові мі повинні позичати у Сухомлінського. Об`єктом роботи є особливості формування позитивної мотивації в учнів у навчанні. Предметом є процес формування вчителем позитивної мотивації в учнів 5 класу під час проведення уроку англійської мови. Мета: розробити методики формування позитивної мотивації в учнів 5 класу в процесі викладання англійської мови. Задача: Проаналізувати педагогіко-психологічну літературу по висунутій проблемі. Розробити модель формування позитивної мотивації учнів 5 класу на уроках англійської мови. Історія формування позитивної мотивації у навчанні та досягнення щодо цієї тими Проблема розвитку мотивації досягнень учнів в процесі навчання англійській мові на уроках і в позакласній роботі залишається мало розробленою на даному етапі. Цій темі присвятили дослідницькі роботи такі люди як Е.И. Кирічук, Л.П. Кичатинова,А.И. Ліпкина, А.К. Маркова, Т.А. Матіс, А.Б. Орлова і ін. Також над цим питанням працюють багато педагогів про роботи яких ми поки не знаємо. Займаючись проблемою вивчення формування позитивної мотивації, одним з перших встає питання про те місце, яке воно займає в структурі особистості. Є такий особливий вид потреб, як потреба в досягненнях. Є такий тип учнів, які відчувають сильну потребу в досягненнях, вважають за краще покладатися на власні сили і прагнуть самовдосконалення.

Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Next Pro Air (цвет: фиолетовый).
Велосипед трехколесный подходит для детей от 1 года. Характеристики: - хромированная облегченная рама, покрытая перламутровой краской с
4224 руб
Раздел: Трехколесные
 Педагогика и психология высшей школы

При активных формах обучения и, в частности, проблемном обучении возникает совершенно новая группа мотивов: III - познавательно-побуждающие мотивы бескорыстного поиска знания, истины. Интерес к обучению возникает в связи с проблемой и развертывается в процессе умственного труда, связанного с поисками и нахождением решения проблемной задачи или группы задач. На этой основе возникает внутренняя заинтересованность, которую, выражаясь словами А. И. Герцена, можно назвать "эмбриологией знания". Итак, познавательно-побуждающая мотивация появляется при применении активных методов обучения и, возникнув, превращается в фактор активизации учебного процесса и эффективности обучения. Познавательная мотивация побуждает человека развивать свои склонности и возможности, оказывает определяющее влияние на формирование личности и раскрытие ее творческого потенциала. С появлением познавательно-побуждающих мотивов происходит перестройка восприятия, памяти, мышления, переориентация интересов, активизация способностей человека, создавая предпосылки успешного выполнения той деятельности, к которой он испытывает интерес

скачать реферат Активність і творчість учнів на уроках історії

Методично вірно організована гра, особливо рольова, вимагає від її учасників активної пізнавальної діяльності не тільки на рівні відтворення чи перетворення, але й на рівні творчого пошуку, сприяє співробітництву вчителя і учнів в процесі навчання. Отже, активні методи навчання при вмілому їх застосуванні дозволяють оптимально розв’язати одночасно три навчально-організаційні завдання: 1) підпорядкувати процес научіння керівному впливові вчителя; 2) забезпечити включення в активну навчальну роботу всіх учнів; 3) встановити безперервний контроль за процесом засвоєння навчального матеріалу. Крім того, активні методи навчання, набувають цінності ще й тому, що сприяють успішному формуванню в учнів комплексу позитивних ділових якостей, наприклад таких: 1) здатність швидко адаптуватися в групі, яка зайнята розв’язанням загального для всіх завдання; 2) уміння встановлювати особисті контакти, обмінюватися інформацією і формувати необхідні точки зору; 3) готовність прийняти на себе відповідальність за діяльність групи; 4) здатність встановлювати контакти з людьми, правильно розподіляти і організовувати роботу; 5) уміння переборювати протидію оточуючих, попереджати зіткнення; 6) бажання бути корисним і потрібним людям; 7) знання рівня своєї компетентності, уміння аналізувати і оцінювати свої дії; 8) готовність розглядати проблеми з точки зору свого товариша по навчанню, вчителя; 9) уміння знаходити причини і джерела критичних ситуацій; 10) здатність висувати і формулювати ідеї, пропозиції і проекти; 11) готовність йти на розрахований ризик і приймати нестандартні рішення; 12) уміння уникати повторення помилок і прорахунків; 13) здатність чітко і переконливо викладати думки, бути небагатослівним, але зрозумілим; 14) здатність передбачати наслідки тих дій, які використовуються; 15) уміння цінувати і продуктивно використовувати робочий час.

 Педагогика и психология высшей школы

XX столетия проблема поисков методов активного обучения нашла отражение в исследованиях М.И.Махмутова, И.Я. Лернера и других по проблемному обучению. Независимо от этих исследований шел поиск и так называемых активных методов обучения (АМО), обеспечивающих интенсивное развитие познавательных мотивов, интереса, способствующих проявлению творческих способностей в обучении. В целом активное обучение можно представить следующим образом: Выделяют ряд отличительных особенностей активного обучения: 1. Принудительная активизация мышления, когда обучаемый вынужден быть активным независимо от его желания. 2. Достаточно длительное время вовлеченности обучаемых в учебный процесс, поскольку их активность должна быть не кратковременной или эпизодической, а в значительной степени устойчивой и длительной (т.е. в течение всего занятия). 3. Самостоятельная творческая выработка решений, повышение степени мотивации и эмоциональности обучаемых. 4. Постоянное взаимодействие обучаемых и преподавателей посредством прямых и обратных связей

скачать реферат Використання казки під час навчання граматики англійської мови

Даний компонент містить в собі мовні і культурологічні знання, а також навички й уміння (мовного немовної поведінки). З вище сказаного випливає, що підтримуючи інтерес до мови як засобу В умовах гуманізації освіти, коли особистість людини знаходиться в центрі всієї освітньої і виховної діяльності, пошук ефективних способів і прийомів навчання, в тому числі і навчання іноземної мови, привертає пильну увагу багатьох вчених, методистів і вчителів. Один з таких ефективних прийомів навчання - використання казок на уроках іноземної мови. Практично всі педагоги і методисти, що працюють з дітьми на різних етапах навчання, відводять велике місце казкам при навчанні іноземної мови. Деякі підручники цілком базуються на використанні казок: фонетичних, граматичних чи лексичних. Також казка є незамінним засобом формування позитивної мотивації у школярів на початковому етапі вивчення англійської мови. Наведені факти визначили тему нашого дослідження: , 1996. 12. Туник Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты. Школьный психолог, № 36. 2001 г. 13. Шумакова Н.Б., Щелбанова Е.И., Щербо Н.П. Фигурная форма А-теста творческого мышления П. Торренса. ТТСТ: методические рекомендации по работе с тестом. М. 1990. 14. Эльконин Д.Б. Детская психология. М, 1960.

скачать реферат Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

Не менш важливо й те, щоб питання мали чітку послідовність і спрямованість, які дозволять учнем глибоко осмислювати внутрішню логіку засвоюваних знань. Зазначені специфічні особливості бесіди роблять її досить активним методом навчання. Однак застосування цього методу має й свої обмеження, тому що далеко не всякий матеріал можна викладати за допомогою бесіди. Цей метод найчастіше застосовується тоді, коли досліджувана тема є порівняно нескладною й коли по ній в учнів є певний запас подань або життєвих спостережень, що дозволяють осмислювати й засвоювати знання евристичним (від греч. heurisko – знаходжу) шляхом. Якщо ж матеріал складний або в учнів немає по ньому запасу необхідних подань, то викладати його краще не за допомогою евристичної бесіди, як інший раз називають цей метод, а використати оповідання, пояснення або лекцію. Слід також зазначити, що виклад матеріалу методом бесіди вимагає значної витрати навчального часу. От чому іноді корисно пояснити матеріал більше ощадливим у змісті витрати часу методом, скажемо, за допомогою того ж пояснення для того, щоб приділити більше уваги організації письмових і практичних вправ.

скачать реферат Курс методики физики

Загальні питання Методика викладання фізики як педагогічна наука, її предмет і методи дослідження. Аналіз можливих систем побудови шкільного курсу фізики Мета та завдання навчання фізики Зміст і структура курсу фізики середньої загальноосвітньої школи Планування роботи вчителя. Підготовка до уроку Календарне, тематичне, поурочне планування з фізики. Наукова організація праці вчителя Дидактичні та психологічні основи навчання фізики Формування фізичних понятть Формування вміннь: навичок учнів Методи навчання фізики, їх класифікація Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики Проблемне навчання фізики Нові інформаційні технології навчання Форми організації навчальних занять з фізики Типи і структура уроків з фізики Система уроків фізики, вимоги до простого уроку фізики Навчальний експеримент, його структура і завдання Демонстраційний експеримент з фізики, вимоги до нього Методика і техніка підготовки і проведення демонстраційних дослідів Фронтальний експеримент, лабораторні роботи, фізичний практикум Контроль знань і вмінь учнів з фізики.

скачать реферат Методи навчання: їх класифікація і характеристика

Вусі це має пер-моє відношення і до навчальної діяльності, що йде більш успішно, якщо в студентів сформоване позитивне відношення до навчання, якщо в них є пізнавальний інтерес, потреба в одержанні знань, умінь і навичок, якщо в них виховані почуття довге, відповідальності й інші мотиви навчання. Основні види методів стимулювання. Як відзначалося вище, групу методів стимулювання і мотивації можна умовно підрозділити на дві підгрупи. Перша - методи формування пізнавальних інтересів у що навчаються. Друга - методи, переважно спрямовані на формування почуття боргу і відповідальності в навчанні. Охарактеризуємо кожну з цих підгруп методів стимулювання і мотивації навчання студентів. 1.Методи формування пізнавального інтересу. Спеціальні дослідження, присвячені проблемі формування пізнавального інтересу, показують, що інтерес у всіх його видах і на всіх етапах розвитку характеризується, принаймні, трьома обов'язковими моментами: 1) позитивною емоцією стосовно діяльності, 2) наявністю пізнавальної сторони цієї емоції, 3) наявністю безпосереднього мотивові, що йде від самої діяльності.

Ежедневник датированный на 2018 год "Iguana", А6, бордовый.
Ежедневник датированный на 2018 год. Формат: А6. Количество листов: 176. Внутренний блок: тонированный, печать в 2 краски. Материал
347 руб
Раздел: Ежедневники датированные
Стул детский Ника складной, моющийся (синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
669 руб
Раздел: Стульчики
Чайный набор 2 предмета "Вавилон", 210 мл.
Чайный набор 2 предмета (серебро). Объем: 210 мл. Материал: фарфор.
368 руб
Раздел: На 1 персону
скачать реферат Позитивні мотиви навчання

ЗмістВступ Розділ 1. Мотиваційний компонент як складова психолого-педагогічної основи уроку рідної мови в початкових класах 1.1 Психолого-педагогічні основи уроку рідної мови 1.2 Роль мотивації учнів у початковому навчанні української мови Розділ 2. Наочні засоби як методичний компонент формування позитивних мотивів навчання 2.1 Місце наочних посібників у структурі уроку рідної мови 2.1.1 Наочні методи навчання 2.1.2 Наочність в процесі навчання української мови. Види наочності 2.1.3 Технічні засоби для унаочнення навчального матеріалу 2.1.4 Використання комп ять Додаток ДНеозначена форма дієслова3-тя особа однини та множини Що робити?Що робить? (Що роблять?) Бігтибігає (бігають) Стрибатистрибає (стрибають) Летітилітає (літають) Додаток ЄПодвоєння, подовження приголосних на письмі: навчання зрання здоровенний іменник Додаток Ж Додаток З Додаток І Додаток К Називний відмінок Родовий відмінок Ярем-а саж-а груш-а площ-а пісн-я ліні-я Ярем-и саж-і груш-і площ-і пісн-і ліні-ї

скачать реферат Формування у молодших школярів мотивації до навчання

Вступ Розділ 1. Питання формування мотивації в психолого-педагогічній науці 1.1 Роль мотивації учнів у початковому навчанні 1.2 Принципи, що формують позитивну мотивацію в навчанні Розділ 2. Методика формування позитивних мотивів в початковій школі 2.1 Формування в учнів позитивного ставлення до навчання 2.2 Авторські пропозиції Висновки Список використаної літератури Додаток ВступМотивація у педагогіці завжди була і є одним з найважливіших компонентів навчання, фундаментом для здійснення всебічного розвитку особистості. З вітчизняних дидактів, що займалися цією проблемою, слід відзначити перш за все К.Д. Ушинського. Психологічні дослідження використання різноманітних засобів мотивації проводились багатьма вченими, зокрема Л.В. Занковим, І.М. Соловйовим, Ж.І. Шиф, Б.І. Пінським, Г.М. Дульньовим, В.Г. Петровою, М.М. Нудельманом, М.П. Феофановим та ін. . Особливо слід зауважити, що мотиваційний компонент є одним з найважливіших елементів будь-якого навчального процесу в різноманітних навчальних дисциплінах. Це чітко ілюструють дані про засвоєння навчальної інформації дітьми 6-10 річного віку. Відтак проблемою мотивації навчання в початковій школі займаються чимало українських та російських педагогів-практиків, серед них слід особливо виділити Бабійчук Т., Габдулхакова Ф.А., Ісмаілову А., Корепіну Л., Проць М. та ін. Мета роботи: теоретично охарактеризувати процес формування позитивних мотивів навчання, розробити шляхи удосконалення цього процесу.

скачать реферат Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

При цьому виявлено, що висока позитивна мотивація може грати роль компенсуючого чинника у випадку недостатньо високих здібностей, проте у зворотному напрямі цей чинник не спрацьовує — ніякий високий рівень здібностей не може компенсувати відсутність учбового мотиву або низьку його вираженість, не може привести до значних успіхів в навчанні (А.А. Реан, 1990) А.И. Гебос (1977) виділені чинники (умови), сприяючі формуванню у студентів позитивного мотиву до учення: усвідомлення найближчих і кінцевих цілей навчання; усвідомлення теоретичної і практичної значущості засвоюваних знань; емоційна форма викладу учбового матеріалу; показ «перспективних ліній» в розвитку наукових понять; професійна спрямованість учбовій діяльності; вибір завдань, що створюють проблемні ситуації в структурі учбової діяльності; наявність допитливості і «пізнавального психологічного клімату» в учбовій групі. П.М. Якобсон (1969) запропонував для мотивів учбової діяльності свою класифікацію (правда, він вважав за краще говорити про мотивацію, але мотивація і мотив для нього одне і те ж).

скачать реферат Ролевые игры на уроках английского языка

Вони можуть характеризуватися цілісністю, емоційністю, якщо увагу учня привертають самі факти ( синтетичний тип ), або переважаючою аналітичністю, коли увага спрямовується на значення і пояснення фактів ( аналітичний тип ), іноді спостереження та опис фактів поєднуються з їх поясненням ( аналітико-синтетичний тип ). Це свідчить про необхідність індивідуалізації засобів та форм навчання, особистісно-зорієнтованого підходу. Загальновідомо, що різна навчальна інформація сприймається по- різному. Піраміда засвоєння навчальної інформації вказує , що 70% інформації засвоюється під час навчальних дидактичних ігор, 50% - у групових дискусіях, У той час як інші стратегії та методи навчання не дають таких результатів засвоєння інформації , а отже і навчального матеріалу. Серед провідних методів навчання, які відносяться до найінформативніших та результативних з точки зору сприйняття , виокремлюють такі, як: . дебати . рольові ігри . дискусії . ігри Якість оволодіння учнем іншомовною діяльністю значною мірою зумовлена і мотивацією, яка викликає цілеспрямовану активність, стимулює вибір засобів та прийомів для досягнення мети.

скачать реферат Виховання учнів у науковій літературі

Основними критеріями, за якими ми визначали рівень сформованості естетичної культури старшокласників є: естетична свідомість особистості; естетичний інтелект та естетичні здібності. Яскравість вираженості окремих показників, що характеризують зазначені вище критерії, вказують на рівні сформованості естетичної культури старшокласників. З метою визначення труднощів, які заважають вчителям середньої школи № у роботі по формуванню естетичної культури учнів, визначення рівня оволодіння вчителями методикою використання активних методів навчання на уроках та розуміння вчителями педагогічних умов, що забезпечують ефективність естетичного виховання учнів у навчально-виховному процесі, було проведене інтерв`ю з учителями. Вчителям було запропоновано такі запитання: 1) які труднощі виникають у вас у процесі естетичного виховання учнів? 2) які засоби естетичного виховання частіше всього ви використовуєте у своїй роботі? 3) які умови, на вашу думку, сприяють підвищенню ефективності естетичного виховання у навчально-виховному процесі? 4) які нові нетрадиційні форми і методи навчання і як часто ви використовуєте у роботі з учнями? Аналіз одержаних результатів вказує на те, що більшість вчителів (60%) використовують традиційні, стандартні форми і методи навчання і виховання; нові методи використовує 25% вчителів.

Набор посуды керамической "Миньоны" (3 предмета), желтый.
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
810 руб
Раздел: Мультирамки
Чайник заварочный, стеклянный.
Стильный заварочный чайник выполнен из высокопрочного стекла, устойчивого к высоким температурам, а также снабжен внутренним фильтром,
504 руб
Раздел: Чайники заварочные
скачать реферат Вчителі-новатори та їхні авторські технології у рамках педагогіки співпраці

Враховуючи той факт, що підґрунтям будь-якої творчості є конкретні знання, вміння і навички, суттєве значення для розвитку творчого потенціалу дитини в процесі виконання завдань мають сформовані в неї вміння вчитися. Важливо, щоб дитина прагнула добувати знання, необхідні для виконання конкретної практичної роботи. Але в цій справі педагогові не слід покладатися лише на дитячу активність, потрібна продумана система педагогічних дій, які б спонукали вихованця творчо виконувати практичні завдання. Досвід практичної роботи І.П. Волкова свідчить про те, що немає учнів, взагалі не здатних до співтворчості з учителем. У зв'язку з цим важливою обставиною є те, що в процесі організації навчання створюється атмосфера причетності до творчості всього колективу. В основі педагогічної технології, розробленої І.П. Волковим, – положення про те, що в системі особистих інтересів і пристрастей дитини треба знайти найбільш значущі, тобто «ядро», навколо якого можна починати роботу з формування в учнів позитивної мотивації процесу навчання.

скачать реферат Отчеты по предпрактике в школе

Таким чином для удосконалення навичок навчання учнів мені необхідно навчитися перш за все: 1. більш якісно контролювати дисципліну в класі. Цього можна досягти використовуючи прийоми викладача Нужного – надання конкретних практичних завдань, постійний контроль за виконанням цих завдань, чітке розмежування ролі вчителя і учня (я намагався не тиснути на учнів, дати їм більше свободи, як виявилося це не спрацювало), недопущення відхилення від теми заняття; 2. необхідно бути більш жорстким стосовно виконання хронологічного плану уроку і навчитися точніше розраховувати цей план.Висновки. Проходження педагогічної практики дало можливість ознайомитися з роботою шкільного навчального закладу, вивчати досвід вчителів, спробувати себе в ролі вчителя. З цієї інформації можна зробити такі висновки: 1. В школи існують деякі проблеми, які адміністрація вирішує дуже повільно, але які можна вирішити – слабка забезпеченість технічними засобами наочності, мала кількість зв'язків з ВУЗами і іншими організаціями, як можна використати в навчанні. 2. В школі працюють досвідчені вчителі, досвід який корисно використати для розвитку власних викладацьких навичок, зокрема це досвід привертання уваги, дотримання дисципліни, хронологічне планування уроків і виконання цих планів. 3. Педагогічна практика виявилася дуже корисною для мене в плані розвитку організаторських здібностей, навичок навчати, виявлення недоліків в керуванні колективом і в теоретичних знаннях, хоча два проведених уроки – це дуже мало для глибокого вивчення недоліків і переваг власних навичок навчати інших людей. 4. З усього, що я дізнався під час проходження педагогічної практики можу сказати, що використання активних методів навчання більш ефективне для засвоєння та повторення матеріалу.

скачать реферат Информационно-обучающая среда: проблемы формирования и организации учебного процесса

При организации проектной деятельности важной задачей руководителей проекта с обеих сторон является обеспечение оперативной обратной связи как реакции на результат деятельности партнеров. Планомерно и рационально организованная обратная связь при выполнении заданий в ИОС чрезвычайно важна, так как способствует формированию устойчивой позитивной мотивации учебной деятельности студентов. Как показано в работах И.А. Зимней, А.К. Марковой, А.А. Леонтьева, Е.И. Пассова, R.C. Gard er и других исследователей, природа мотивации при изучении иностранного языка может быть различной. Для оптимальной организации учебной деятельности в ИОС необходимо знать типы мотивации, которые существуют у обучаемых. Развитие внутренних мотивов, которые исходят из самой иноязычной деятельности, является основной задачей обучения в ИОС, поскольку в этом случае "работает не стимуляция, а внутреннее побуждение; мотивация оказывается не привнесенной в обучение извне, не навязанной ему, а является прямым порождением самого метода обучения" .

скачать реферат Отчет по педагогической практике

Мета: Показати роль транспорту в міжнародному географічному поділі праці, визначити головні напрямки зовнішніх економічних зв’язків. Вчити одержувати інформацію з картографічного та статистичного матеріалу, робити висновки. Форма проведення заняття: урок засвоєння нових знань. Методи навчання: інформаційний, проблемний, пошуковий. Дидактичне забезпечення: карти підручника, таблиці, слайди. Структура уроку: 1. Організаційний момент. 2. Мотивація учбової діяльності. 3. Актуалізація опорних знань. 4. Вивчення нового матеріалу. 5. Узагальнення знань. 6. Домашнє завдання. Хід уроку. 1. Організаційний момент. Вчитель вітається з учнями та відмічає відсутніх, організовує клас зорієнтуватися на роботі. 2. Мотивація учбової діяльності. Сьогодні на міжнародний ринок виходять не тільки Україна ті її області, а і окремі підприємства, об'єднання, організації. Це способствує розвитку міжнародних економічних зв’язків та відкриває можливість зростання ефективності суспільного виробництва завдяки активній участі в світовому ринку.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.