телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Бытовая техника -30% Всё для хобби -30%

все разделыраздел:Педагогика

Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗі

найти похожие
найти еще

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Визначення змісту освіти в сучасному вузі - процес трудоємний, він викликає багато суперечливих точок зору, суперечок у питаннях раціонального співвідношення загальнонаукової і професійної, теоретичної і практичної підготовки, фундаментального і прикладного компонентів навчання. І це закономірно - адже ті, що вчить сьогодні студент, знадобиться йому в конкретній роботі не лише завтра, але і через кілька років. Тому визначити зміст освіти в сучасному вузі - значити врахувати сучасні вимоги суспільства, передбачити вимогу в обсязі інформації, яка необхідна студентові в його перспективній практичній діяльності й встановити технологічну забезпеченість навчального процесу, його спрямованість на формування особистісних і професійних якостей особистості. Характеризуючи сучасний зміст освіти, можна відзначити наявність чотирьох напрямків розвитку: - Розширення гуманізації і гуманітаризації змісту сучасної освіти у вузі. У «Концепції гуманітарної освіти України», прийнятої в 1997 р. підкреслюється, що «.необхідність нової концепції гуманітарної освіти зумовлена і сутністю державотворчого процесу, утвердженням України як демократичної, суверенної держави. Досягнення цієї мети неможливе, якщо до її будівництва не залучаться мільйони людей, які свідомо оберуть незалежність, волю, демократію, право на вільний вибір і самореалізацію за основу власної смислоутворювальної життєвої програми. Виховання такої свідомості - важлива функція гуманітарної освіти. Особливу відповідальність за це несуть вузи і кафедри гуманітарного профілю, професорсько-викладацький корпус, фахівці-викладачі гуманітарних дисциплін, які, насамперед, покликані професійно творчо розвивати концепцію гуманітарної освіти адекватної потребам години і здійснювати її практично в навчально-виховному і науково-дослідницькому процесах. У цій справі слід, у першу чергу, забезпечити перехід від «закритої» моноідеологічної методології дослідження і розробки гуманітарних проблем та викладання гуманітарних дисциплін, до сучасної методології, яка виходить з принципові плюралізму наукових підходів та методик, відкритості до інноваційних точок зору, толерантності щодо оригінальних ідей і концепцій, дискусійного способові з'ясування істини, діалогових форм навчання.» Гуманітарна освіта - навчально-виховний процес викладання-освоєння гуманітарних дисциплін, головними серед яких є історичні, філософські, політологічні, економічні, соціологічні, культурологічні українознавчі, психолого-педагогічні, правничі дисципліни. Особливе навантаження в цій галузі освіти належить таким навчальним предметам, як етика, естетика та мистецтвознавство, екологія, релігієзнавство, риторика тощо. Аналіз наукових публікацій останнього років свідчить про ті, що в навчальні плани вузів управлінського профілю включені такі інтегративні дисципліни, як «Філософія управління», «Людина і суспільство», «Геополітика», «Економічна психологія», «Світова художня культура», «Соціально-політична теорія суспільства», «Етика бізнесу», «Етика ділових відношень», «Етика й естетика» та ін. - Прагнення до синтезові змісту освіти, об'єднання його в інтегративні курси як у загальнонауковій, так і в спеціально-предметній сфері підготовки.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Социальная философия

Для определения того, подчинены ли изменения той или иной подсистемы или системы в целом прогрессу, нужно устанавливать систему отсчета, ставить вопрос: по отношению к чему рассматривается ряд изменений? В результате одно и то же явление может быть одновременно и прогрессивным, и регрессивным: прогрессивным в одном отношении, регрессивным в другом. Прогресс не абстрактен, но всегда конкретен, для его выявления требуется конкретный анализ. Прогресс связан с регрессом. И не только в том плане, что восходящая ветвь развития материальных систем рано или поздно переходит в нисходящую ветвь. Помимо этого, сама прогрессивная ветвь может совмещаться с временными отступлениями назад (как в случае контрреволюции в социальной области) или иметь возвраты на более высокой ступени развития (во всех случаях проявления спиралевидной формы развития). Прогресс связан с регрессом еще и вертикально, когда общий прогресс системы включает в себя регресс отдельных элементов, структур, функций. Диалектика реального такова, что каждый шаг в осуществлении возможностей, расширяя их диапазон в одних направлениях, закрывает возможности в других

скачать реферат Соціальні інститути.

В сучасних розвинутих суспільствах домінуючим виступають інститути науки і масової вищої освіти, що забезпечують інтернаціоналізацію цінностей, компетентність, ерудицію, незалежність особистої відповідальності і раціональності, ефективності дії та ін. У високорозвинутих суспільствах соціальними інститутами стають і багато видів діяльності в сфері науки, медицини та ін. Соціальні інститути здійснюють у суспільстві важливі функції: інтеграцію і об'єднання суспільства, диференціації, поселення за певними соціальними статусами і ролями, вироблення чітких норм, правил, принципів життєдіяльності суспільних спільностей; регулювання відносин у соціальних спільностях, залучення людей до суспільної діяльності, здійснюють соціальний контроль. Соціальні інститути тісно взаємодіють із суспільством. Основою взаємодії, є реалізація головної функції інститутів — задоволення конкретних соціальних потреб, інтересів та ін. Соціальні інститути бувають монофункціональні і поліфункціональні, залежно від кількості основних і неосновних функцій, що вони реалізують. Проте якщо сталися зміни, які в соціальних потребах не знаходять адекватного відображення в структурі і функціях відповідного соціального інституту, то в його діяльності виникають явища дисфункції.

Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции
 Стратегия для России - Повестка дня для Президента-2000

Создание гражданского Министерства обороны, что потребует радикального изменения его структуры, функций и задач. Процесс этот будет неизбежно длительным ввиду отсутствия в стране достаточного количества квалифицированных специалистов для работы в таком новом оборонном ведомстве. 8.2.1.3. Создание гражданского Министерства обороны, как свидетельствует мировой опыт, не означает, что в нем будут работать только гражданские специалисты, отделенные высокой стеной от вооруженных сил. Речь идет о разделении административной и оперативной (чисто военной) функций управления. Министр обороны, в отличие от начальника Генерального штаба, является прежде всего управленцем-администратором, и вопрос о том, носит ли он гражданское платье или военный мундир, является второстепенным по отношению к этой его основной функции. Проблема для России состоит в том, что сегодня она не располагает готовыми кадрами для выполнения этой функции. 8.2.1.4. В связи с этим постепенный переход к гражданскому Министерству обороны может осуществляться с привлечением кадров военно-промышленных агентств и мобилизационных органов Минэкономики, Административного департамента Правительства с привлечением кадровых военных

скачать реферат Політологія

Політичний досвід свідчить: однопартійність притаманна, як правило, політичному життю суспільства, де бракує розвинутої соціально-класової структури, функціонує відстала економіка, спостерігається низький рівень політичної культури більшості населення, а демократія перебуває в зародковому стані. Як показала політична практика, головною вадою однопартійності є гальмування економічного й соціального розвитку суспільства. Ось чому в сучасному світі в більшості держав функціонують багатопартійні політичні системи, бо саме такі є важливою умовою демократизації всіх сторін життя суспільства. Це найбільш розвинена форма політичного плюралізму, який віддзеркалює багатоманітність інтересів класів, соціальних груп та спільнот, що виявляються в політичній сфері. 54. Політичне лідерство. 1. Політичне лідерство та його обгрунтування. Проблема лідерства стала предметом наукового дослідження дуже давно. Нею займалися ще Платон і Арістотель. Пізніше Макіавеллі описав образ лідера-государя, який будь-якими засобами досягає політ. цілей. Лідер (від англ. leader-вождь) – авторитетний член організації або малої групи, особливий вплив якого дає йому змогу відігравати істотну роль у соціальних процесах.

 От Залмоксиса до Чингиз-хана

В Азии пытаются вселить страх не в богов неба или атмосферы, а в демонов, которых считают виновными в возникновении бури. Так же и в древнем Китае во время затмений пускали стрелы в небесного Волка, чтобы воссоздать ритуальную ситуацию и восстановить порядок в мире, завоеванном тьмой. Сохранились изображения на памятниках Митры, пускающего стрелы в тучи. Так же поступал и Индра. Подобный обычай зафиксирован и у каунийцсв, отголоски его мы находим в современной Болгарии. Принимая во внимание эти параллели, мы вынуждены усомниться в правильности понимания Геродотом смысла описанных событий. Вполне вероятно, что фракийцы угрожали не богу (Гебелейзису), а демоническим силам, нагнавшим тучи. Иными словами, речь идет о положительном культовом акте: запуская стрелы в демонов тьмы, геты помогали своему богу. В любом случае приходится признать, что мы не в состоянии восстановить структуру, функцию и "историю" Гебелейзиса, основываясь лишь на этимологии и на единственном документальном свидетельстве. Тот факт, что Гебелейзис больше не упоминался после Геродота, вовсе не означает исчезновение культа

скачать реферат Основные имиджевые характеристики ВУЗа

Содержание Введение Глава 1. Теоретические аспекты определения имижда ВУЗа и его структуры 1.1 Понятие «имиджа вуза» и основные подходы к его определению 1.2 Соотношение репутации и имиджа вуза 1.3 Структура имиджа вуза Глава 2. Анализ способов формирования имиджа вуза 2.1 Формирование имиджа вуза 2.2 Имиджевый самоконтроль поведения вуза и эффективность 2.3 МГУ глазами россиян Заключение Список литературы Введение Идея о связи имиджа организации с ее конкурентоспособностью не является новой. Научные исследования свидетельствуют, что главной функцией имиджа является формирование положительного отношения к кому-либо или чему-либо. Если положительное отношение сформировано, то за ним, как результат влияния социальных связей, обязательно последуют доверие и, в свою очередь, – высокие оценки и уверенный выбор. Такова психологическая цепочка, порождаемая положительным отношением. К тому же положительный имидж, как правило, способствует повышению престижа, а, следовательно, авторитета и влияния. Позитивный имидж является также важным фактором высокого рейтинга, что очень важно в насыщенной разнообразной информации публичной деятельности.

скачать реферат Методика преподавания "Основ взаимозаменяемости и стандартизации" на базе ВУЗа

Изучить структуру, функции и элементы методики преподавания курса «Основы взаимозаменяемости и стандартизации». Рассмотреть возможности преподавания технических дисциплин на занятиях по основам взаимозаменяемости и стандартизации (на примере 161группы). Выявить методы и формы обучения основам взаимозаменяемости и стандартизации. Разработать планы-конспекты занятий по курсу «Основы взаимозаменяемости и стандартизации» и дидактическое сопровождение уроков в виде электронных материалов. методические особенности обучения основам взаимозаменяемости и стандартизации студентов педагогического вуза 1.1 Характеристика специальности 540500 «Технологическое образование» Методика обучения рассматривается как методика углубленного обучения студентов ВУЗов и учащихся профессиональных училищ, как специальная, контекстная подготовка в направлении будущей профессии и специальности. В современном образовании - это прежде всего подготовка молодежи к культурно- и природосообразной, разумной, рациональной преобразующей материальный мир деятельности.

скачать реферат Навчальний процес

Гуманістична парадигма національної системи освіти, сучасні концепції навчання, процеси гуманізації та демократизації освіти також передбачають необхідність виходу цієї функції на перший план у дидактичному процесі. Найважливіше в гуманістичному підході — це формування в учнів не лише нормативних знань, але передусім механізмів самоучіння і самовиховання з урахуванням максимального залучення індивідуальних здібностей кожного учня. У зв'язку з цим ця функція стає головною поряд з розвитковою. І.Д. Бех в особистісно орієнтованому підході звертає увагу на допомогу учневі як суб'єкту педагогічного процесу усвідомити «.себе як особистість, що має стати ключовим завданням педагога.» , Г.О. Балл — на «.приділення головної уваги ціннісно-мотиваційному стрижневі особистості, котрий визначає її спрямованість, зокрема професійну» , С.О. Сисоєва — на «.особистісний і професійний розвиток людини у процесі здобуття нею освіти» . Розвиткова функція, особливо для духовного, психічного й фізичного розвитку учня, має глибокий соціально-психологічний і педагогічний зміст. Смисл і мета освіти — забезпечення постійного розвитку учня, його духовне становлення, гармонізація відносин із собою та іншими, із соціальним оточенням.

скачать реферат Феномен світогляду

Реферат на тему Феномен світогляду ПЛАН Світогляд та його структура. Функції світобачення. Типи світоглядів Використана література 1.Світогляд та його структура. Людина є соціоприродною істотою, єдністю біологічного (природного) та духовного начал. Духовне та природне, як її суттєві якості, існують і виявляють себе у тісному взаємозв'язку. Людина укорінена в життя не тільки інстинктом, а й духом, поєднує в собі природу і культуру, тіло і дух. Людина живе свідомо, мотивує свої вчинки (не лише пропускає через свідомість, але й певним чином виправдовує). Завдяки свідомості вона організовує своє життя в часі (співвідносить сучасне з минулим і майбутнім), в просторі (бере до уваги співвідношення «ближче — дальше»), враховує в своїй діяльності причинні зв'язки тощо. Свідомість потрібна їй не тільки для організації та підтримання природного існування. Вона духовно укорінює людину в життя. Через релігію, мистецтво, філософію людина духовно входить у життя, живе зі смислом, вносить у життя певний сенс, формує та сповідує певну духовну настанову щодо життя.

Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки
Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
скачать реферат Бюджет України

Як правило, раз на рік, під час затвердження проекту бюджету розвертається справжня війна за бюджетні дотації і фінансування. Ця війна зачіпає всіх: як міністерства і дослідницькі інститути, так і державні підприємства, і приватний сектор. Як вже згадувалося вищим, безліч економістів не залишалися байдужими до проблеми формування бюджету, до джерел його формування, статей його витрати. Так само не залишився без уваги і питання про оптимальну кількість незалежних один від одного бюджетів в країні. Цим проблемам присвячена безліч економічних робіт. В даний час існує безліч теорій, що зачіпають різні аспекти бюджетної сфери, починаючи від способів його формування і закінчуючи рекомендаціями по переважному фінансуванню тих або інших галузей. Так само достаток бюджетних коштів дозволяє державі брати активну участь в життя країни. Наявність бюджетних коштів дозволяє державі здійснювати державне регулювання економіки не лише в наказовій формі і задіювати безпосередньо економічні важелі державного регулювання. Таким чином, бюджет, його формування і статті витрат є важливим розділом в економічної науки, що вимагає великої уваги з боку не лише що займають високі пости економістів і політиків, але і пересічних громадян. 1. Теорія бюджету і бюджетної політики держави 1.1 Структура і функціонування державного бюджету 1.1.1 Державний бюджет і бюджетна система Державний бюджет (держбюджет) — це форма освіти і витрачання фонду грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення завдань і функції держави і місцевої самоврядності.

скачать реферат Система виділення, функції нирок

Міністерство освіти і науки України Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського Інститут історії, етнології і права Тема: Система виділення, функції нирок Виконав Студент групи 1-В (ІІЕП) Вінниця 2007 План1. Біологічне значення процесів виділення 2. Будова нирок 3. Утворення сечі нирками 4. Виведення сечі 5. Регуляція діяльності нирок 6. Нічне нетримання сечі 1. Біологічне значення процесів виділення Кінцеві продукти метаболізму шкідливі для клітин організму. В процесі розщеплення білків, нуклеїнових кислот та інших азотистих сполук утворюються особливо токсичні речовини: аміак, сечовина, сечова кислота, креатин. Аміак пригнічує активність ферментів, в результаті чого порушуються структура і функція клітин. Велика концентрація вуглекислого газу призводить до порушення лужнокислотної рівноваги. В кінцевих продуктах дисиміляції знаходиться більша кількість молекул, ніж у початковому субстраті, а це призводить до суттєвого збільшення осмотичного тиску. Для підтримання хімічного гомеостазу необхідно постійно виводити із організму кінцеві продукти дисиміляції. Цю функцію виконують органи виділення. До органів виділення відносять нирки, легені, травний канал шкіру.

скачать реферат Мовознавство як наука

Загальне мовознавство має не тільки велике пізна­вальне значення; воно позитивно впливає на методику викладання мовних дисциплін у школі і вищому нав­чальному закладі. Викладачеві-філологу необхідні за-гальнолінгвістичні знання для того, щоб свідомо орієн­туватись у своєму предметі, розуміти зміни теоретичних положень і підходів (парадигм1) до вивчення мови, перебудови в навчальних програмах, уміти правильно оціни­ти нові досягнення в науці, а також ефективно організу­вати методику навчального процесу. Один із видатних сучасних фізиків Луї де Бройль писав: «Дослідження живить викладання, а викладання, необхідне для того, щоб факел науки переходив від попереднього поколін­ня до наступного, зміцнює дослідження» (цит. за: ). Серед основних питань, які ставить і розв'язує за­гальне мовознавство, — питання про природу і сутність мови, її структуру, функціонування та розвиток, її зв'язок з позамовними явищами, а також про методи дослідження мови та межі їх найдоцільнішого і най­ефективнішого застосування. 3. Місце мовознавства в системі наук.

скачать реферат Концептуальна модель сучасної вищої професійної освіти

До числа методологічних протиріч можна віднести: - протиріччя між збільшеними соціально-психологічними, педагогічними і методичними вимогами до створення цілісної системи підготовки кадрів високого професійного профілю і недостатньою методологічною розробленістю цієї проблеми; - протиріччя між масово-репродуктивною підготовкою фахівців у вузі й індивідуально-творчому характері його діяльності; - протиріччя між цілями і задачами, що стають перед вузами в справі підготовки висококваліфікованих фахівців і суб'єктивно визначеним обсягом навчального години на вивчення дисциплін загальнотеоретичного, спеціального і професійно-практичного циклів. До змістовно-процесуальних протиріч належати: - протиріччя між безупинно збільшуваним обсягом навчального матеріалу, необхідного для підготовки фахівців-викладачів, і годиною, відведеним на підготовку фахівця, а також різними можливостями студентів; - протиріччя між необхідністю інтеграції всіх предметів відносно кінцевих цілей вузівського навчання і диференціацією їх викладання; - протиріччя між абстрактністю викладання окремих фундаментальних і спеціальних навчальних предметів і конкретністю задач професійно-педагогічною діяльності фахівця, у вирішенні яких йому необхідно враховувати дані різних дисциплін; - протиріччя між теоретичними формами викладу навчального матеріалу і предметно-практичним характером діяльності майбутнього фахівця; - протиріччя між рівнем підготовки фахівців і реальних вимог сучасного виробництва і соціальної системи, що веде до незатребуваності чи знань до необхідності їхнього поповнення; - протиріччя між сформованою технологічною структурою педагогічного процесу у вузі, орієнтованої на засвоєння теоретичної інформації, і потребою суспільства в педагогові, що володіє творчою активністю, самостійністю, проблемним стилем мислення.

скачать реферат Государственная служба и эффективность государственной жизнедеятельности в Российской Федерации

Шамхалов Феликс Теория государственного управления – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002 г. Учебник под ред. Попова Л.Л. Административное право – М.: Юристъ, 2002 г. Комментарий к ФЗ «Об основах государственной службы РФ» и законодательству о государственной службе зарубежных государств. - М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 1998 г. Барабашев А.Г. Государственная служба в Российской Федерации: современное состояние, проблемы и перспективы аналитический обзор направлений и содержания реформирования государственной службы в РФ, Бюллетень – Дмитриев М. Реформа государственного управления в России, Научные исследования. Архив. – РАГС – Введение В настоящее время особое внимание уделяется развитию законодательства о государственной службе как на федеральном, так и на региональном уровнях. Это обусловлено прежде всего теми изменениями, которые произошли и происходят в нашем обществе и государстве. В декабре 1993 года была принята новая Конституция - основной закон страны. Кардинально изменилась структура, функции органов государственной власти как на федеральном, так и на региональном уровнях. Проводимые реформы привели к изменению роли и самого государственного аппарата и государственных служащих.

Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов
скачать реферат Сравнения в поэзии и прозе М.И.Цветаевой

Сравнение - один из способов осмысления действительности, одна из форм художественного мышления. Без сравнений не может обойтись ни один язык, а особенно ярко, выразительно и эмоционально они проявляются в языке художественной литературы. Сравнения рассматриваются исследователями на материале разных языков, творчества разных поэтов и писателей, с разных позиций. Существует много научных работ, в которых авторы исследуют роль и функции сравнений в языке отдельного писателя или поэта. Так, например, В.П.Вомперский анализирует стилистические функции сравнений в прозе М.Ю.Лермонтова (14). Другой исследователь - Е.А.Некрасова - изучает сравнения в стихотворных текстах А.Блока, Б.Пастернака и С.Есенина (4). Г.Н.Основина, обращая особое внимание на образность сравнений, рассматривает их на примере произведений А.Гайдара. Она подчеркивает, что сравнения служат для раскрытия внутреннего мира персонажей, конкретизируют картины внешнего мира, различные зрительные и слуховые представления читателя (42). Но наиболее интересными представляются нам работы теоретического плана, посвященные изучению структуры, функций и типов сравнений. Р.А.Будагов уделяет внимание проблеме зависимости сравнения от семантики целостного повествования.

скачать реферат Методы воспитания

Работа с второгодниками и предупреждение второгодничества, как показывает массовый опыт, резко снижает количество трудных детей в школе, нормализует психическое развитие подростков.((. Недостаток надзора - проблема общешкольная и общественная. Нужна система мер, чтобы усилить воспитательное влияние окружающей среды и взять под контроль стихийное воздействия. Для этого необходимо: 1. подготовить к работе воспитательный актив общественности в микрорайоне школы (штат общественных воспитателей, шефов, инструкторов по спорту или туризм и т.д.) 2. определить структуру, функции и программу различных типов учреждений общественного воспитания (общественные детские библиотеки, спортивные комплексы, секции подростков при клубах ДСО и т. д.); 3. согласовать воспитательную работу в школе и по месту жительства с деятельностью специальных организаций по работе с трудными детьми. 4. направить усилия педагогического коллектива на изучение воспитательных возможностей окружающей социальной сферы, на диагностику воздействия «улицы»., групп подростков, усилить одновременно управление свободным временем подростков. (((. Семья. Исследуя факторы, отрицательно влияющие на ребенка в семье, ученые установили, что наиболее опасными являются: испорченные семейные взаимоотношения, ведущие к раздору семьи, и неправильные педагогические установки родителей, противоречащие требованиям школы.

скачать реферат Техники семейной психотерапии в концепции Девида Фримена

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ Г.Р. ДЕРЖАВИНА Р Е Ф Е Р А Т НА ТЕМУ: ТЕХНИКИ СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В КОНЦЕПЦИИ ДЕВИДА ФРИМЕНА Студентки факультета социологии и социальной работы 51 группы Яркиной Ирины Преподаватель: Аверьянов А.И. Тамбов 2001 СОДЕРЖАНИЕ § 1. ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 2 § 2. РОЛЬ ТЕОРИИ В СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 4 § 3. СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И РАЗВИТИЕ СЕМЬИ 6 (а) Структура 6 (б) Функции 10 (в) Развитие 11 § 4. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ, ОРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОДХОДЫ К 11 ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С СЕМЬЯМИ (а) Собственная семья психотерапевта 12 (б) Профессиональные отношения 13 § 5. ПРОТЕКАНИЕ СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ДО ПЕРВОГО ИНТЕРВЬЮ С КЛИЕНТОМ 15 (а) Начало работы 16 (б) Проведение первого интервью 18 § 6. СРЕДНИЙ ЭТАП СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 20 § 6.1. ПРИНЦИПЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ 21 СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ § 7. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП 25 Литература 28 § 1. ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ При осуществлении любой психотерапевтической работы очень важно правильно определить ее основные цели и задачи.

скачать реферат Основы конструирования

Для этого вначале определяют технический внутриобъектный эффект, а затем – связанные с ним преимущества недостатки при использовании объекта. Определение положительного эффекта облегчается, если сравнение производят по структуре, функциям и свойствам. B( Критерии патентоспособности ТР необходимо обязательно знать,чтобы: –c одной стороны, не потерять приоритет на патентоспособные ТР; –а с другой, не оформлять легко отклоняемые заявки на предполагаемые изобретения. Патентно– поиск Оценив по критериям охраноспособности, можно, казалось бы, приступать к составлению заявки на предполагаемое изобретение. Но уж очень будет обидно, если подав оформленную по всем правилам заявку (правила мы рассмотрим далее), узнать, что абсолютно такое же решение найдено ещё в XIX веке или опубликовано в прошлом году в журнале "Юный техник". Поэтому составление Заявки связанно с исследованием нового ТР на МИРОВУЮ НОВИЗНУ ? Патентный поиск. Для этого необходимо найти материалы, раскрывающие сущность ДАННОГО или тождественного решения.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.