телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКанцтовары -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Образование, учебная литература -30%

все разделыраздел:Педагогика

Технологія проблемного навчання

найти похожие
найти еще

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Примітно й таке висловлювання Дж. Дьюї: «. істинною проблемою інтелектуального виховання є перетворення природних здібностей в дослідні, перевірені здібності, – перетворення більш-менш випадкової цікавості і уривчастих уявлень у стан пильного, обережного і глибокого дослідження». А це можна здійснити лише соціально виробленими засобами розумового виховання. Таким чином, А. Дістервег і Дж. Дьюї, по суті, вказують на однобічність принципу природовідповідності стосовно розвитку творчих здібностей учнів. Справа в тому, що з давніх часів у педагогічної (та й взагалі в гуманітарній) свідомості з дивовижною наполегливістю відтворюється наступна догма: те, що виходить від природи, пов'язане зі свободою, творчістю, індивідуальністю і неповторністю людини, а те, що виходить від культури , – з придушенням її творчого начала і вільного волевиявлення, з уніфікацією. Але й народжуючись у світі і розвиваючись у ньому, людина «окультурюється», соціалізується, і тут нічого не вдієш. І якщо вже соціалізації не уникнути, то найрозумнішим буде створити в процесі виховання належні умови для прояву природних здібностей та вподобань дитини. Цією логіки дотримувалася більшість прихильників ідей активного навчання. Однак, прагнучи виявити творчу індивідуальність дитини і заперечуючи проти тієї форми «культуровідповідного» навчання, яка зводить бар'єр на шляху її вільного розвитку, вони самі зіткнулися з тим, що намагалися подолати. Замість соціально-культурних обмежень, що накладаються на розвиток творчих здібностей навчанням і вихованням, задавалися природні межі цього розвитку. Наприклад, якщо творчі здібності генетично закладені в тілесній організації дитини, то весь процес її майбутньої життєдіяльності –лише реалізація наперед заданої природою програми. У цьому процесі не виникає нічого нового, а тільки розгортаються досі згорнуті (в генетичних кодах) доступні схеми життєдіяльності. Тут будь-яка потреба у розвитку та творчості як шуканні, відкритті та творенні принципово нового просто відпадає. Дитина не тільки не стає вільним суб'єктом творчої активності, але і перетворюється в маріонетку, керовану стихійними тілесно-природними силами за певними біоалгоритмами. Ну, а як бути з другою стороною принципу природовідповідності? Дитина – частина світу, і невже в її діяльності не проявляються загальні закони розвитку природи? Виявляються. Однак, визнаючи це, слід враховувати принаймні дві речі. По-перше, названі закони не є вічними і непорушними підставами, на яких спочиває наперед встановлена гармонія буття. За своїм характером вони – закони безперервного саморозвитку і самооновлення Всесвіту. А це означає, що загальні закони природи, заломлюючись в діяльності та мисленні дитини, не тільки не зумовлюють особливостей розгортання її творчої активності, а й повідомляють їй імпульс до нескінченного саморозвитку, не скутому ніякими наперед встановленими мірками або еталонами. По-друге, кожна знову народжена дитина не має справи з природою «в чистому вигляді». Вона стикається з природою, вже до неї обробленою і перетвореною творчою діяльністю людства.

Піаже створив не просто теорію когнітивного розвитку, а й філософію навчання, в якій дитина розглядається як активний учень, який створює свої власні теорії про устрій світу та переглядає їх у міру того, як нова інформація входить у суперечність зі сформованими уявленнями. Інтерес дітей до навчання залежить від тих нагород, якими ті заохочують себе, розбираючись в досліджуваному матеріалі, (Хьелл Л., Зіглер Д. Теорія особистості .- СПб, 1997р.) Діти здобувають упевненість у своїх силах і здібностях, справляючись з черговим завданням або відкриваючи для себе нову закономірність. 3. Виникнення і становлення технології проблемного навчання Знання – діти подиву і допитливості. Луї де Бройль Технологія проблемного навчання не нова: вона набула поширення в 20-30-х роках в радянській і зарубіжній школі. В історії педагогіки постановка питань співрозмовнику, що викликають утруднення в пошуках відповіді на них, відома з бесід Сократа, піфагорійської школі, софістів. Найвизначніші педагоги минулого завжди шукали шляхи перетворення процесу навчання в радісний процес пізнання, розвитку розумових сил і здібностей учнів (Я. А. Коменський, Ж.-Ж. Руссо, І. Г. Песталоцці, Ф. А. Дістервег, К. Д. Ушинський та ін). Проблемне навчання ґрунтується на теоретичних положеннях американського філософа, психолога і педагога Дж. Дьюї (1859-1952), який заснував у 1894 р. в Чикаго дослідну школу, в якій навчальний план був замінений ігровою та трудовою діяльністю. Заняття читанням, рахуванням, письмом проводилися тільки в зв'язку з потребами – інстинктами, що виникали у дітей спонтанно, у міру їх фізіологічного дозрівання. Дьюї виділяв чотири інстинкти для навчання: соціальний, конструювання, художнього вираження, дослідницький. У праці «Як ми мислимо» (1909) американський філософ, психолог, педагог відкидає традиційне догматичне навчання і протиставляє йому активну самостійну практичну діяльність учнів з розв'язання проблем. Мислення, стверджує Дж. Дьюї, є вирішення проблем. У другому виданні цієї книжки (1933) Дж. Дьюї обґрунтовує психологічні механізми здатності вирішувати проблеми. Він стверджує, що в основі здатності учнів розв'язувати проблеми лежить їх природний розум. «Опанувати колективним мисленням може не кожен, – пише Дьюї, – більше того, не кожного можна навчити цього». За Дьюї, думка індивіда рухається до стану, коли все в задачі ясно, проходячи певні етапи: • приймаються до уваги всі можливі рішення або припущення; • індивід усвідомлює складність і формулює проблему, яку необхідно вирішити; • припущення використовуються як гіпотези, що визначають спостереження і збір фактів; • проводиться аргументація і приведення в порядок виявлених фактів; • проводиться практична чи уявна перевірка правильності висунутих гіпотез. Для задоволення цих інстинктів дитині надавалися в якості джерел пізнання: слово, твори мистецтва, технічні пристрої, діти залучалися до гри і практичної діяльності – праці. Дж. Дьюї дотримувався так званої педоцентричної теорії та методики навчання. Відповідно до неї роль учителя в процесах навчання і виховання зводиться в основному до керівництва самодіяльністю учнів і пробудження їх допитливості. У методиці Дж. Дьюї, поряд з трудовими процесами, велике місце займали ігри, імпровізації, екскурсії, художня самодіяльність, домоведення.

ЗмістВступ . .2 1. Історико-педагогічні передумови проблемного навчання .3 2. Психологічна основа концепції проблемного навчання . .11 3. Виникнення і становлення технології проблемного навчання .13 Висновки .19 Література . .21 Вступ З кожним роком життя мінливого суспільства педагогічний процес стає все менш плідним. Сьогодні шкідливо вчити і виховувати «як завжди», необхідні докорінні перетворення в самій моделі підготовки людини до життя, у практиці цієї роботи. Потрібні люди вільно мислячі, сміливі, осяяні світлом духовності, здатні керувати, тобто розумно будувати і коригувати ставлення до себе, інших людей, суспільства, природи. Сама педагогіка з науки про виховання, освіту та навчання людини повинна стати наукою про управління розвитком творчої індивідуальності в цілісному педагогічному процесі. Для організації пізнавальної самостійності школярів необхідне використання елементів проблемного навчання. Проблемне навчання позитивно впливає на засвоєння всіх чотирьох компонентів змісту освіти (знання, вміння та навички, досвід творчої діяльності, ціннісні орієнтації) на кожному занятті. Елементи проблемного навчання мотивують учнів на самостійний пошук інформації, активізують мислення, а значить роблять знання не духовним, а особистісно-значущим надбанням. Вони дозволяють навчити дітей самостійно бачити проблему, формулювати її, знайти шляхи вирішення і вирішити її. Проблемне навчання орієнтоване на формування та розвиток здатності до творчої діяльності і потреби в ній, тобто воно інтенсивніше, ніж не проблемне навчання, впливає на розвиток творчого мислення учнів. Елементи проблемного навчання спрямовані на те, щоб поставити учня в положення першовідкривача, дослідника деяких посильних для нього проблем. В основі проблемного навчання лежить особистісно-діяльнісний принцип організації процесу навчання, пріоритет пошукової навчально-пізнавальної діяльності учнів. 1. Історико-педагогічні передумови проблемного навчання До історико-педагогічних передумов проблемного навчання слід віднести ідеї активізації навчання, які висловлювалися вченими протягом всього становлення і розвитку педагогіки і навіть ще до оформлення їх у самостійну наукову дисципліну (наприклад, знаменита майєвтика Сократа). Це створює ґрунт для поширеного твердження, що проблемне навчання – явище не нове, а його концепція безпосередньо випливає з ідей активізації. На думку Кудрявцева В. Т., історичний звґязок концепції проблемного навчання з різноманітними уявленнями педагогів про активізацію носить значно більш опосередкований характер, ніж це може здаватися. Ідеї активізації навчання не становлять цілісної дидактичної концепції. Вони, як правило, проступають в окремих теоретичних принципах і способах побудови конкретних методик, розроблених педагогами минулого. Найчастіше ці ідеї розвивались на протилежних методологічних платформах. До того ж різні варіанти активізації навчання в історії педагогіки переслідували різні цілі – від гуманістичних (вільне саморозкриття природних обдарувань дитини – у Ж.-Ж. Руссо та І. Г. Песталоцці) до утилітарно-прагматичних (формування навичок практичного мислення для покращення підготовки учнів до майбутнього професійній праці – у розробників так званого дослідницького методу).

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Педагогика

Ученик же должен понять и запомнить чужую мысль, запомнить формулировку, принцип решения, ход рассуждения. Первый уровень технологии проблемного обучения характеризуется тем, что учитель ставит проблему, формулирует ее, указывает на конечный результат и направляет ученика на самостоятельные поиски путей решения. Второй уровень отличается тем, что у ученика воспитывается способность самостоятельно и формулировать, и решать проблему, а учитель только указывает на нее, не формулируя конечного результата. И наконец, на третьем уровне учитель даже не указывает на проблему: ученик должен увидеть ее самостоятельно, а увидев, сформулировать и исследовать возможности и способы ее решения. В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную ситуацию и видеть проблему, находить правильный ответ. Если учитель чувствует, что учащиеся затрудняются выполнить то или иное задание, он может ввести дополнительную информацию, снизить тем самым степень проблемности и перевести учащихся на более низкий уровень технологии проблемного обучения

скачать реферат Формирование у учеников ответственного отношения к учебе во время самостоятельной работы

Тільки тоді в учнів буде сформоване вміння працювати з навчальними посібниками і вони самостійно зможуть ним користуватись надалі.ІІІ. Формування в учнів відповідального ставлення до навчання в процесі самостійної роботи. 3.1. Самостійна робота в технології проблемного навчання. Проблема самостійної роботи учнів у процесі навчання є нині однією з найбільш актуальних. Вирішення її в практиці шкіл вимагає особливої уваги, оскільки в повсякденній діяльності учителя найбільше недоліків зустрічається саме в організації і проведенні самостійної роботи учнів. У дослідження Б.П. Єсипова, М.О. Данилова, В.О. Онишука, П.І. Підкасистого та інших науковців відзначається, що причини цього такі: а) формування умінь і навичок самостійної роботи є одним з найскладніших видів діяльності педагога, що вимагає ретельної підготовки учителя і учнів; б) відсутність певної системи в діяльності учителя по прищепленню учням умінь і навичок самостійної роботи; в) у шкільному навчально-виховному процесі спостерігається неправильне співвідношення репродуктивних і творчих самостійних робіт. І нарешті, розумовий розвиток школярів у процесі навчання, їх активність і самостійність багато залежить від навчання їх прийомам роботи і розумової діяльності.

Педальная машина Pilsan "Herby", синяя, арт. 07-302.
Замечательная машина "Herby" с сигналом подарит ребенку массу положительных впечатлений и эмоций, она прекрасно управляется и
2911 руб
Раздел: Педальные машины
Масло детское для массажа "Natura Siberica Little", 200 мл.
Детское масло для массажа предназначено специально для самых маленьких. Органическое масло шиповника восстанавливает и увлажняет кожу.
419 руб
Раздел: Масло для тела
Настольная игра "Баскетбол".
Задача - забить мяч в корзину соперника, используя клавиши по краям игры. Клавиши управляют бойками в отверстиях поля, с помощью которых
620 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
 Шпаргалка по педагогике (для педагогов)

Грубые ошибки педагога ведут к психогениям, дидактогениям – психической травме, полученной в процессе обучения и требующей иногда специального психотерапевтического вмешательства. Более конкретные причины неудач в учебе: жесткая, унифицированная система обучения, содержание образования, одинаковое для всех, не удовлетворяющее потребности детей; единообразие, стереотипность в методах и формах обучения, вербализм, интеллектуализм, недооценка эмоций в обучении; неумение ставить цели обучения и отсутствие эффективного контроля за результатами; пренебрежение развитием учеников, практицизм, натаскивание, ориентация на зубрежку. Средства для устранения дидактических причин неуспеваемости Педагогическая профилактика – поиски оптимальных педагогических систем, в том числе применение активных методов и форм обучения, новых педагогических технологий, проблемного и программированного обучения, компьютеризация. Ю. Бабанским для этого была предложена концепция оптимизации учебно-воспитательного процесса. Педагогическая диагностика – систематический контроль и оценка результатов обучения, своевременное выявление пробелов

скачать реферат Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

КУРСОВА РОБОТА на тему: «Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни» Зміст Вступ Загальні поняття про модульну систему навчання Структура модульної системи навчання Структура професійного блоку 1.3 Особливості модульної технології навчання 2. Проектування модульної технології навчання 2.1 Проектування технологічного процесу діагностування електрообладнання Висновок Список використаної літератури Вступ Введення нових педагогічних технологій навчання базується на модернізації управління навчальним процесом пізнання. Основними складниками управління навчальним процесом планування, організація, контроль та мотивація. Управляти означає спонукати студента до кращого навчання. В процесі навчання виникають запитання: де ми знаходимося ? (на якому рівні освіти ?) куди йти ? (чи визначена політика в освіти і яка мета ?) що робити ? (чи визначена стратегія ?) як робити ? (чи обрана тактика ?) Так як викладач не може визначити політику освіти і зазначити стратегію, він займається рішенням тактичних задач, образно кажучи, розробкою власної методики викладання.

 Настольная книга практикующего педагога

Технология проблемного обучения не отличается особой вариативностью, поскольку включение обучаемых в активную познавательную деятельность опирается на ряд этапов, которые должны быть реализованы последовательно и комплексно. Важным этапом ПбО является создание проблемной ситуации, представляющей собой ощущение мыслительного затруднения. Учебная проблема, которая вводится в момент возникновения проблемной ситуации, должна быть достаточно трудной, но посильной для обучаемых. Ее введением и осознанием завершается первый этап. На втором этапе разрешения проблемы («закрытом») обучаемый перебирает, анализирует имеющиеся в его распоряжении знания по данному вопросу, выясняет, что их недостаточно для получения ответа, и активно включается в добывание недостающей информации. Третий этап («открытый») направлен на приобретение различными способами необходимых для решения проблемы знаний. Он завершается возникновением «озарения» («Я знаю, как сделать!»). Далее следуют этапы решения проблемы, верификации (проверки) полученных результатов, сопоставления с исходной гипотезой, систематизации и обобщения добытых знаний, умений

скачать реферат Курс методики физики

Загальні питання Методика викладання фізики як педагогічна наука, її предмет і методи дослідження. Аналіз можливих систем побудови шкільного курсу фізики Мета та завдання навчання фізики Зміст і структура курсу фізики середньої загальноосвітньої школи Планування роботи вчителя. Підготовка до уроку Календарне, тематичне, поурочне планування з фізики. Наукова організація праці вчителя Дидактичні та психологічні основи навчання фізики Формування фізичних понятть Формування вміннь: навичок учнів Методи навчання фізики, їх класифікація Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики Проблемне навчання фізики Нові інформаційні технології навчання Форми організації навчальних занять з фізики Типи і структура уроків з фізики Система уроків фізики, вимоги до простого уроку фізики Навчальний експеримент, його структура і завдання Демонстраційний експеримент з фізики, вимоги до нього Методика і техніка підготовки і проведення демонстраційних дослідів Фронтальний експеримент, лабораторні роботи, фізичний практикум Контроль знань і вмінь учнів з фізики.

скачать реферат Нові підходи до вивчення інформатики в середній школі

Зміст Вступ Аналіз методичної системи навчання інформатики в середній загальноосвітній школі Проблеми у викладанні інформатики у середній школі Нові підходи у викладанні інформатики у середній школі Висновки Література Вступ Криза суспільства – це час для перебудови будь-якої складної його системи – політичної, економічної, освітньої. І чим глибша криза, тим суттєвішою і продуманішою повинна бути відповідна перебудова. Складність становища освіти в Україні полягає у тому, що під гаслом економії коштів чи наближенням до західних стандартів Україна може повністю зруйнувати наявну систему освіти. А разом з тим – і єдину можливість для інтегрування в Європу як ринку високо кваліфікованої робочої сили. Не комфортність адміністрації та вчителів, а задоволення реальних інтересів випускників та суспільства в цілому повинні бути мірилом успіхів системи освіти. Мірилом успіху навчання має стати ефективність подолання проблемних ситуацій і здатність подавати результатів у вигляді, прийнятному для суспільства. Лише така мета відповідає інтересам окремих громадян України і всього суспільства в цілому. Впровадження нових інформаційних технологій вимагають нових підходів до розбудови як всієї національної системи освіти, так і системи вищої освіти, і висувають на перший план завдання удосконалення змісту вищої педагогічної освіти, сучасних технологій навчання і виховання.

скачать реферат Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

До них належать нові форми роботи на заняттях у вигляді інтерактиву. Інтерактивні методи побудовані на використанні творчих завдань. До інноваційних технологій можна віднести застосування комп'ютерних моделюючих систем, вирішення фахових завдань за допомогою комплексного використання знань із загальноосвітніх і фахових дисциплін, впровадження кейс-методики (методу випадків і ситуацій). У традиційному навчанні акцент, як правило, ставлять на запам'ятовування знань та їх перевірку, але спеціаліст, який був підготовлений у такий спосіб, може розгубитись у будь-якій новій ситуації. Ми вважаємо, що використання останнім часом широкого спектра інтегрованих занять, проблемного навчання, тренінгів, ділових ігор сприятиме поліпшенню ситуації. Розв'язання проблеми занурення в середовище, що є наближеним до робочого, покликане вирішити достатньо популярний на сьогодні за кордоном і в Україні проблемне навчання. Наголос у навчанні доречно зараз зробити не на оволодінні готовими знаннями, а на процесі їх формування. Тобто використання кейс-методу розраховано на співпрацю викладача і студента, а ефективним результатом застосування цього методу є не тільки передача знань, а й формування професійних умінь і навичок.

скачать реферат Освітні технології підготовки спеціаліста на інженерно-педагогічних (індустріально-педагогічних) факультетах

Дипломна робота Освітні технології підготовки спеціаліста на інженерно-педагогічних (індустріально-педагогічних) факультетах Зміст Вступ 1. Проблема інтенсифікації навчально-виховного процесу у вищій школі та шляхи її розвитку в сучасних умовах 1.1 Проблема підготовки спеціаліста у вищій школі та пошук шляхів її оптимізації 1.2 Розгляд технологій навчання в контексті розвитку системи освіти та становлення особистості студента 1.3 Аналіз змісту підготовки вчителя трудового навчання на ІПФ 2. Організація та здійснення дидактичного процесу на ІПФ в контексті сучасних педагогічних технологій 2.1 Розвиток навчання як важлива умова інтенсифікації дидактичного процесу у вищій школі (проблемне навчання) 2.2 У пошуку оптимальної (уніфікованої) дидактичної моделі 2.3 Розробка нової моделі підготовки вчителя трудового навчання і креслення на ІПФ Висновки Бібліографія Вступ Актуальність проблеми. Висуваючи перед школою задачі, обумовлені прискоренням соціально-економічного розвитку країни на базі науково-технічного прогресу перед нами постають основні шляхи і засоби їх успішного вирішення.

Горшок надувной дорожный "PocketPotty" со сменными пакетами.
Горшок Pocket Potty от торговой марки Roxy-kids станет незаменимым аксессуаром дома, на прогулке или в длительной поездке с малышом.
560 руб
Раздел: Горшки обычные
Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки
Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
скачать реферат Разработка системы рейтинг-контроля уровня усвоения знаний студентов

Рейтинг в учебном процессе вуза, межвузовский сборник, Опыт. Проблемы. Рекомендации. под редакцией Барсукова И.И. и др. М, 1992 8. Селезнева Н.А. др. Комплексная оценка качества подготовки выпускников и студентов высшей школы на базе компьютерных технологий. Проблемы оценки качества подготовки специалистов на базе компьютерных технологий. сб. тр. М. 1995 9. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования, от деятельности к личности. Учебное пособие для слушателей факультетов и институтов повышения квалификации преподавателей вузов и аспирантов. М. Аспект пресс, 1995 10. Талызина Н.Ф. Пути разработки профиля специалиста. Саратов изд. Саратовского университета 1987 11. Тезисы докладов участников школы-семинара “Научные проблемы тестового контроля знаний”, 14-18 марта 1994 г. М. Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1994 12. Фетискин Н.П. Психоэмоциональное обеспечение компьютерного обучения. Психологические проблемы применения ЭВМ в процессе обучения. Сб. тр. М. 1990 13. Чошаков М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения, методическое пособие, М. Народное образование, 1996 14.

скачать реферат Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого мышления младших школьников

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Ф. КАТАНОВА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН И МЕТОДИК ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого мышления младших школьников ДИПЛОМНАЯ РАБОТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 031200 ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯСтудент-дипломник Научный руководитель Консультант Рецензент «Допустить к защите» Зав. кафедрой « » 2000 г. Абакан, 2000 ОГЛАВЛЕНИЕВведение 03 Глава 1. Психолого-педагогические основы развития твор- ческого мышления детей 07 1.1. Понятие творческого мышления 07 1.2. Проблема развития творческого мышления 13 1.3. Условия формирования творческого мышления млад- ших школьников 15 Глава 2. Возможности проблемного обучения в развитии творческого мышления учащихся 19 2.1. История развития теории проблемного обучения 19 2.2. Современная технология проблемного обучения 25 2.3. Реализация и анализ использования проблемных ситуаций в методике преподавания математики в начальной школе 33 Глава 3.

скачать реферат Детская психология в учениях Античности, Средневековья и эпохи Возрождения

Фактически это было первой попыткой разработать технологию проблемного обучения, так как перед учеником ставили определенную проблему в виде вопроса-утверждения, а затем помогали доказать данное утверждение (или опровергнуть его), наводя на правильный ответ системой вопросов, помогающих выстроить алгоритм решения данной проблемы. Таким образом, уже первые исследования психического развития приводили мыслителей Древней Греции к идее о необходимости применения полученных знаний о законах психической жизни к процессу обучения и воспитания детей. На факторы, обеспечивающие гармоническое развитие детей, прежде всего развитие их интеллекта и нравственности, большое внимание обращали и такие выдающиеся психологи, как Платон и Аристотель. Исследуя познавательные процессы, Платон говорил об ощущении, памяти и мышлении, причем он стал первым ученым, заговорившим о памяти как о самостоятельном психическом процессе. Он дал ей определение — «отпечаток перстня на воске» — и считает ее одним из основных этапов в процессе познания окружающего. Говоря о психическом развитии детей, Платон подчеркивал, что обучение учит их не только правильно мыслить, но и совершать правильные поступки, так как именно разум, мышление должны руководить поведением человека.

скачать реферат Новые подходы к изучению иностранного языка

Занятия в профильных и базисных группах отличаются объемом содержания и формами проведения. Большое значение имеет использование технологий проблемного обучения, групповых форм работы, телекоммуникационных, междисциплинарного обучения. В процессе создания спецкурсов и учащихся развиваются исследовательские навыки. Для работы в таких группах необходима хорошая подготовка педагогов. В гимназии в течение 3-х лет работают психолого-педагогические семинары (изучение теоретических основ ЛОО, повышение профессионального мастерства учителя, эффективность работы с детьми) Наиболее важным нам представляется ведение документации с использованием компьютерной техники. Для ведения классных журналов необходимо, чтобы ежедневно координатор проекта вносил в компьютерный журнал оценки, полученные в течение дня. Тем самым картина успеваемости будет видна сразу. В перспективе появится возможность создания виртуального журнала, когда родители могли бы из дома или со своего рабочего места проследить за успеваемостью ученика. Все это требует специальной подготовки участников проекта.

скачать реферат Роль игры в развитии личности школьника

Он даёт отличие имитационных игр от ролевых, рассматривает вопросы разработки, организации и проведения учебных деловых игр. П.И. Пидкасистый и Ж. С. Хайдаров предприняли попытку изложить основные концептуальные положения инновационных процессов игровой формы обучения, составляющие методологические основы педагогической технологии проблемно-модельного обучения, нацеленного на получение заранее спроектированного успеха положительного результата или полезного продукта осуществления игровой деятельности . Технология игровой формы обучения выступает, по мнению авторов, своеобразным промежуточным звеном между теорией и практикой обучения. Она нацелена на то, чтобы научить обучающихся осознать мотивы своего учения, своего поведения в игре и в жизни, то есть сформировать цели и программы собственной, как правило, глубоко скрытой в обычной обстановке самостоятельной деятельности и предвидеть её результаты, о которых никто ничего не знает. Постепенное осознание мотивов собственной деятельности вызывает у обучающегося сильное чувство личной заинтересованности и устойчивое желание довести начатое дело до конца.

Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки
Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления
скачать реферат Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності

У психології розроблені форми і методи активізації навчально-виховного процесу, які впроваджуються у педагогічну практику, визначаючи перспективи її розвитку. Одним із перспективних методів у сучасній школі вважається проблемне навчання. На відміну від традиційного на­вчання, якому властиве подання готових знань учителем з розрахунком на запам'ятовування їх учнями, проблемне навчання активізує мислення, спрямовує особистість на творчий пошук істини в процесі навчальної діяльності. В центрі проблемного навчання лежить проблемна ситуація, що є рушієм мислення, джерелом творчого пошуку знань. Проблемна ситуація викликає певний психічний стан учня і допомагає йому усвідомити суперечність між необхідністю виконувати завдання і неможливістю зробити це з тими знаннями, котрі він має. Усвідомлення цієї суперечності пробуджує потребу пошуку нових знань. У дослідженнях численних психологів і педагогів — Г.О. Балла, А.В. Брушлінського, І.А. Ільницької, Г.С. Костюка, Т.В. Кудрявцева, С.Д. Максименка, О.М. Матюшкіна, С.Л. Рубішшейна та інших — показано, що навчальні проблемні ситуації активізують розвиток розумових здібностей учня, якщо педагоги дотримуються певних правил.

скачать реферат Использование проблемного обучения в детском саду

Обучаются в ВУЗ-ах 3 воспитателя. В ДОУ созданы необходимые условия для введения воспитательно-образовательной работы с детьми. Работают кабинеты: кабинет здоровья музыкальный зал ИЗО студия физкультурный зал кабинет театрального здоровья кабинет логопеда кабинет по ПДД Экспериментальная работа проводилась в 2 этапа (обучающий и контрольный этапа). В исследовании принимали участие 20 дошкольников средней группы. 1 группа детей – экспериментальная. Здесь проводились занятия с использованием проблемного обучения. 1. Гайнутдинова Зиля 2. Талипова Азалия 3. Ахметшин Ранис 4. Насретдинова Эльвина 5. Сахабетдинов Айнур 6. Захаров Валера 7. Валеев Динар 8. Валитов Булат 9. Миннигареев Альфред 10. Фасхутдинова Миляуша 2 группа детей – контрольная. Здесь занятия проводились традиционно. 1. Вафин Ильдан 2. Камалова Аделя 3. Билилава Лейла 4. Алчин Булат 5. Паник Рома 6. Валиева Язиля 7. Гараев Райназ 8. Сафиуллин Раиль 9. Гарипова Зарина 10. Халиуллина Ралина Для исследования эффективности проблемного обучения использовали занятия по развитию речи традиционным методом и с использованием технологии проблемного обучения.

скачать реферат Концептуальна модель сучасної вищої професійної освіти

Універсалізація виявляється в системному характері діяльності викладачів і студентів, теоретичних і практичних зайняти, навчальної, наукової і практичної роботи, навчально-методичних, технічних засобів і технологій навчання. - Професіоналізація - послідовність загальної спрямованості всієї навчально-виховної, науково-дослідної діяльності студентів і викладачів на вивчення дисциплін загальнонаукового, спеціального і професійного циклів у контексті майбутньої професії. Професіоналізація припускає створення позитивного ставлення до процесу підготовки педагога в університеті, а також врахування тенденцій системи середньої, середньо-спеціальної і вищої освіти і випереджальний характер розвитку професійної освіти у вузі. - Інтелектуалізація, що сполучує спеціальну професійну підготовку фахівця з розвитком його кругозорові, морально-естетичної і професійної культури, формуванням систем діяльнісного підходу до оволодіння окремими, міжпредметними й узагальненими знаннями, уміннями, навичками. Інтелектуалізація підготовки фахівця у вузі забезпечується вивченням загальнотеоретичних і соціокультурних дисциплін, матеріальної і духовної культури, розвитку соціально-економічних, освітніх систем, внеску в розвиток цих систем видатних учених свого години.

скачать реферат Методи та технології інтерактивного навчання

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з педагогіки Методи та технології інтерактивного навчання План 1. Варіанти організації роботи груп 1.1 Діалог 1.2 Синтез думок 1.3 Суспільний проект 1.4 Пошук Інформації 1.5 Коло Ідей 1.5 Акваріум 2. Фронтальні технології інтерактивного навчання 2.1 Мікрофон 2.2 Мозковий штурм 2.3 Навчаючи—вчуся 2.4 Ажурна пилка (робота в групах) 2.5 Аналіз ситуації 1. Варіанти організації роботи груп Залежно від змісту й мети навчання можливі різні організації роботи груп. 1.1 Діалог Це спільний пошук групами узгодженого рішення, результатом якого € підсумковий текст, перелік ознак, схеми тощо. Діалог виключає протистояння, критику позиції тієї чи іншої групи. Всю увагу слід зосередити на сильних моментах у позиції інших. Клас розділяють на 5-6 робочих груп і групу експертів із сильних учнів. Робочі групи отримують 5-10хвилиндля виконання завдання. Група експертів складає свій варіант виконання завдання, стежить за роботою груп І контролює час. По завершенні роботи представники від кожної робочої групи роблять на дошці або на аркушах записи. Потім по черзі надається слово одному доповідачеві від кожної групи.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.