телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКрасота и здоровье -30% Товары для детей -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Политология, Политистория

Політична наука

найти похожие
найти еще

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Біхевіоралістській метод припускав будувати ці моделі, використовуючи підходи і правила природних наук. 2. ПРОГРЕС У ВИВЧЕННІ ПОЛІТИКИ Наголошується два крупні етапи політичної науки після Другої світової війни - це «біхевіоралістськая революція» і рух «За нову політичну науку». І то і інше змінило тенденції її розвитку, не торкнувшися основ. Традиційний інституційний аналіз і політична теорія дотепер панують в науці, не дивлячись на спроби Д. Истона змінити цю ситуацію. Основною характеристикою політологічних досліджень залишається «незацікавленість» науки, головною задачею якої вважається вивчення політичної поведінки індивіда. Для сьогоднішньої дисципліни, на думку Муна, характерна децентралізація і фрагментація. Виникла величезна безліч різноманітних підходів, концепцій, методологій, політичних пристрастій і т.д. Все це викликає бажання яким-небудь чином упорядкувати ситуацію, виробити загальний метод або парадигму, уніфікувати дисципліну. Політичній науці властива децентралізація підходів і концепцій, які її представляють. Тому є три причини: 1)Существующие концепції політики (предмету досліджень) виходять з того, що вона є особливим родом конфлікту. Так, Д. Истон розглядає її як авторитарний розподіл цінностей в умовах конфлікту. Згідно теорії До. Шмітта, взаємостосунки в політиці будуються за принципом «ми-вони, де «ми» — «друзі» і «вони» — «вороги» - це дві конфліктуючі групи. Нарешті, «класична теорія» (X. Арендт) розуміє політику як навмисне і усвідомлене створіння структур і норм для управління людьми, а область політичного — це сфера людської свободи. 2) Сучасне розуміння політичного життя або те, що ми вважаємо таким розумінням, міняється залежно від самого політичного життя. Так, біхевіоралістськоє рух був частиною так званого післявоєнного консенсусу, коли метою політики передбачався мирний дозвіл проблем, а не насадження ідеологій. А війна у В'єтнамі, рух за цивільні права і безладдя 60-х років викликали потреба в «політично ангажованій науці» про політику. 3) Соціальне і політичне знання рефлексія. Усвідомлення політики як частині самосвідомості впливає на поведінку індивіда. Оскільки поведінка постійно міняється, воно таким чином змінює і погляди учених. Вказані причини пояснюють, чому політична наука не може бути одноманітною теорією. Але, проте, вона існує як цільна дисципліна, не дивлячись на наявність безлічі часто що суперечать один одному концепцій. Останнім часом все більше акцентується необхідність звернення до історії дисципліни. За словами Р. Алмонда, «хто контролює інтерпретацію минулого в нашій професійній історії, той виконав довгий шлях до того, щоб контролювати майбутнє». Дж. Драйзек і С. Леонард вважають вивчення історії необхідним для того, щоб оцінювати політичні дослідження, що знов з'являються. Але Мун сумнівається, як, використовуючи порівняльний підхід, можна оцінювати одиничні дослідження конкретних політичних ситуацій. На його думку, слід розрізняти окремий дослідницький проект, пов'язаний з певною ситуацією або подією в політичному житті, і дослідницьку традицію або програму дослідження, яка є концептуалізацією ряду феноменів для конструювання теорій.

Ще 30 років тому політологи запозичили методи з соціології і психології, тепер вироблені власні. Створені численні методичні допомоги, підручники по політичній науці. Актуальною залишається проблема етики політичної науки, поставлена Рухом «За нову політичну науку». Учені повинні відчувати відповідальність перед суспільством за наслідки втілення своїх ідей.

Вступ Сучасна політична наука на Заході володіє поряд рис і властивостей, які її підняли на дуже високий рівень у ряді гуманітарних наук. Про роль і значення політології в сучасному суспільстві можна судити тільки проаналізувавши основні напрями дослідження і методологічну основу науки. Сьогодні прийнято виділяти 4 напрями досліджень методів в зарубіжній політології. Порівняльні політологічні дослідження - тобто використовуються дослідження з одного питання в різних країнах, з метою подальшого зіставлення і знаходження точок зіткнення або роз'єднання. Дослідження в області міжнародних проблем - тобто дослідження розвитку цивілізації і глобальної залежності економіки різних країн один від одного. Має справу з такими проблемами як війна і мир, зовнішня політика, регіональна інтеграція, влада в міжнародному співтоваристві, проблеми національної і міжнародної безпеки. Дослідження відносин між Сходом і Заходом - в цій області особливу увагу надається проблемам пост авторитарного розвитку багатьох країн. Дослідження динаміки громадської думки - увага до переваг виборців, формування іміджу і методів, а так само інструментам проведення виборчих кампаній. Наскільки повно реалізуються ці дослідження сьогодні, можна бачити на прикладі США. В цій країні політологія має серед гуманітарних наук особливо високий авторитет, в цій області працює велике число дослідників, також в багатьох вузах політологія викладається як обов'язкова учбова дисципліна. 1. СТВОРЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ Розвиток політичної науки не можна вважати «гладким». Якщо і є щось постійне в її історії, так це те, що в кожному поколінні були одна або декілька груп, що виражали незгоду з якимись загальноприйнятими речами, пише Фріман. Така здорова критика і перегляд норм, що встояли, сприяють розвитку дисципліни. Ті «політичні курси», які викладалися до 1880-х років, включали філософію, історію державної влади і основи права, політичну економію. До Громадянської війни справжнім політологом можна рахувати лише Френсиса Лібера, німецького іммігранта, що викладав спочатку (в 1835 р.) в Південнокаролінському, а потім в Колумбійському коледжі (з 1858 по 1872 р.). Коли політична наука стала більш менш вимальовуватися як дисципліна, німецька університетська освіта була моделлю, з якою копіювалося американське. Всіх молодих фахівців в області соціальних наук, особливо істориків і політологів, було прийняте відправляти до Європи для подальшого навчання. Це пояснювалося тим, що «суха і консервативна освіта» в Америці XIX в. не сприяло розвитку талантів студентів. В Німеччині, навпаки, панував дух свободи, а перевага віддавалася оригінальним дослідженням. Студентам-історикам і політологам пропонувалося використовувати першоджерела, якими вважалися періодичні видання, мемуари, документи, листи і т.п. В німецькій науці переважав компаративістський історико-аналітичний підхід, який був перенесений і в американську науку і панував в ній майже два покоління. Батьком американської політичної науки можна рахувати молодого ветерана Громадянської війни, випускника Емхерста Джона У. Берджеса, який після отримання диплома на батьківщині продовжував навчання в Німеччині.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Націократія

Так люз часто витворюють помилков й не]безпечн погляди на бльшсть (народну масу), як на ту во]рохобну юрбу, або деструктивну чернь, що до не, мов]ляв, можуть бути застосован лише два середники кермування: слпий послух  погорда. Забуваючи, що самий полтичний устрй це  насамперед пристосована до вимог мсця, часу та умов система доцльност вони обертають його в са]моцль, у незмнну на вки вчну догму. Пдходячи до критичного обговорення проблем диктатури, провдно меншост й народно маси (бльшост), зазна]чимо, що в аспект стор вони не  новими. Зокрема питан]ням правлння найкращих суспльство займалося вже з тих часв, як заснувала державна органзаця й полтична наука. ґ величезна кльксть рецептв ц селекц провдно ел]ти. Певна частина з них находила соб примнення в практи]ц життя, виконуючи свою позитивну суспльну ролю до часу, поки х перестарлий змст не заступали нов засади й форми. Цей сторичний процес  доказом, що творення суспльних устров завжди пдпадало впливам еволюц, в даному етап яко збгалися й знаходили соб конкретний вияв нов де, но]в поняття морал й нов матеральн форми снування

скачать реферат Экономическая теория

Цими умовами є: 1) відношення людини до природи; 2) відношення між людьми. Для здійснення процесу виробництва необхідно три найпростіші моменти: 1) сама праця, 2) засоби праці, 3) предмет праці. Праця - доцільна діяльність людини направлена на відділення речовини від природи і пристосувння її до потреб людей. Праця це витрата і витрачання робітничої сили людини в процесі створення матеріальних і нематеріальних благ. Робітнича сила - це сукупні фізичний і духовний хист людини що може бути направлений на створення матеріальних і нематеріальних благ. Для здійснення процесу праці людина створює і вживає для виробництва знаряддя і засоби праці. Засіб праці - це комплекс речей або річ з допомогою яких людина впливає на природу. Предмети праці - це матеріали або речовини дані природою, що наражаються на вплив людини для пристосування їхн до задоволення потреб людей. Чинники виробництва: 1) речовинний або об'єктивний чинник; 2) особистий або суб'єктивний чинник. Політична економія, або політична наука (Eco omics), займається дослідженням нормальної життєдіяльності людського суспільства; вона вивчає ту сферу індивідуальних і суспільних дій, яка сильно пов'язана з створенням і використанням матеріальних основ добробуту.

Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пакеты сменные одноразовые для дорожных горшков "HandyPotty", 35 штук.
Одноразовые сменные пакеты для дорожных горшков HandyPotty станут неотъемлемым аксессуаром для использования малышом в пути. Они
671 руб
Раздел: Прочие
Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
 Микола Міхновський: Життя і Слово

Виявилося, що економчн аргументи для обAрунтування де незалежност не пдходять. Принагдно згадати один парадокс Ярослава Грицака: «Якщо виходити з де рацонального економчного нтересу, то укранським селянам краще ставати «хрунями», ополячуватися, бо тод вони одержували кращу зарплату, могли легше купити землю  т. д.»[383]. Йшлося про галицьких селян. При всх застереженнях, подбне можна сказати  про надднпрянських селян. З мотивв економчно доцльност укранцям краще було зросйщуватися, перетворюватися у «справжнх» росян  будувати разом з ними демократичну Росю, нж вести важку боротьбу за незалежнсть укрансько держави, яка ще невдомо чим могла закнчитися. Як вдомо, подбну логку ¶ван. Франко назвав «здоровим холопським глуздом». Для прориву «за меж можливого», для обAрунтування де самостйност аргументи тодшньо полтично науки, що Aрунтувалася на флософському позитивзм, не були придатними. Для цього були необхдн певн ррацональн мотиви, як писав Франко, «сила вол  духа»

скачать реферат Політологія

У процесі вивчення політичних явищ політична наука використовує різні методи дослідження. Виходячи з того, що у сферу інтересів науки про політику входить величезна за своїми масштабами соціальна практика, політологія використовує власне всі методи інших соціальних наук: філософські, правові, соціологічні, історичні, математичні, логічні (аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, індукція і дедукція, аналогія й моделювання тощо). Із суто теоретичних методів можна назвати такі: теоретичний експеримент, математична формалізація, гіпотетично-дедуктивний метод, метод поступового руху від абстрактного до конкретного, метод історичного опису та ін. Найпоширений серед політологів є діалектичний метод, який хар-ся конкретно-істор підходом до аналізу явиш дійсності, урахуванням впливу на пол явища багатьох різних факторів, що діють у сусп-ві,визнанням пріоритетної дії екон-ї сфери життя сусп-ва, розглядом усіх пол-х явищ і подій у їхньому розвитку. Також суттєве значення мають системний підхід та структурно-функціональний аналіз. Системн-й аналіз політологи вважають особливо важливим у пізнавальному відношенні.

 Україна у революційну добу. Рік 1920

Концептуальні проблеми вивчення історії Української революції // States, societies, cultures. East and West. Essays in Honor of Jaroslaw Pelenski. - New York, 2004. - P. 1171–1188; Солдатенко В. Ф. Новітні тенденції й актуальні проблеми історіографічного освоєння процесів революційної доби 1917–1920 рр. в Україні // Український історичний журнал. — 2008. - № 1. — С. 75–88; Його ж. Нові підходи в осмисленні історичного досвіду та уроків революційної доби 1917–1920 рр. в Україні // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. XXХ^ тематичний випуск «Соціальні й національні чинники революцій і реформ в Україні: проблеми взаємовпливів (до 90-річчя УНР) — Запоріжжя, 2008. — С. 93–103; Его же. Украинская революция 1917–1920 гг. К выяснению контуров и параметров исторического феномена // Гілея. Науковий вісник. Зб. наукових праць. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки. — Вип. 18. — К., 2009. — С. 4–20; Его же. Новейшие тенденции и актуальные проблемы историографического освоения опыта украинского национального движения в 1917–1920 годах // Там же. — Вып. 20. — К., 2009. — С. 4-30; Его же

скачать реферат Правовий стан вільних та рабів у античній державі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ ФАКУЛЬТЕТ МОРСЬКОГО ПРАВА І МЕНЕДЖМЕНТУ Кафедра морського права Курсова робота правовий стан вільних та рабів у античній державі Одеса-2010 ЗМІСТ ВСТУП ГЛАВА 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТУ ЯК ОСНОВНОГО ДЖЕРЕЛА ПРАВА УКРАЇНИ ГЛАВА 2. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ НАСЕЛЕННЯ В АНТИЧНІЙ ГРЕЦІЇ 2.1 Правове становище громадян 2.2 Правове становище метеків та іноземців 2.3 Правове становище рабів ГЛАВА 3. правове становище населення в стародавньому римі 3.1 Правове становище римських громадян 3.2 Правове становище х осіб, які не були громадянами Риму. Латини та перегрини 3.3 Правове становище рабів та наближених до них категорій населення ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ Вступ Обґрунтування вибору теми та її актуальність. Цивілізація Стародавньої Греції та Риму, або антична цивілізація, без сумніву є одними з найвизначніших та наймогутніших цивілізацій за всю історію людства. Це були провідні держави тогочасного світу, не тільки за військовою силою, але й за суспільним розвитком. Батьківщиною славнозвісної демократії є саме Стародавня Греція, а сьогоднішній системі права та юриспруденції в цілому ми завдячуємо Римській державі. Їхній внесок у суспільно-політичну науку та розвиток людства взагалі важко переоцінити.

скачать реферат Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

Дипломна робота Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси Вступ Актуальність дослідження. На початок ХХІ століття цілком закономірним є виникнення концепції медіадизації життєвого простору суспільства. За твердженням авторів концепції Ю. Хабермас, О. Тоффлер та ін.), медіадизація – глобальний та інтенсивний процес впливу ЗМІ на суспільну свідомість, що призводить до «внутрішньої колонізації», «фрагментації» ментальних уявлень людини . Важливим є висновок науковців (І. Рогозіна, Л. Кудрявцева, Л. Дяченко, О. Дорофеєва, О. Стишова та ін.), що роль засобів масової інформації в сучасному світі надзвичайно велика, а здатність дискурсу мас-медіа впливати на світорозуміння адресатів досить потужна. Мова преси, що відображає складні соціальні процеси, матеріалізує не лише особисту, а й насамперед суспільну свідомість, впливає на вироблення громадської думки, допомагає у формуванні певного типу соціальної людини. «Періодичні видання, пропагуючи політичні, наукові та інші думки в Україні, виховуючи естетичні смаки через публікацію художніх творів, утверджували поліфункціональність української літературної мови, сприяли формуванню мовно-культурного середовища Мова преси відбиває тенденції розвитку загальнолітературних норм української мови» .

скачать реферат Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі

Сам термін припускає, що вивчення цього явища політичного життя можливе тільки на стику найрізноманітніших дисциплін. Політична реклама вбирає в себе знання зі сфери політичних наук (політології, політичної філософії), а також економічної сфери, представленої такими специфічними галуззю знання, як маркетинг. Крім того, оскільки політична реклама має на меті вплив на масову свідомість, то це вимагає, щоб в її предмет були включені знання, що стосуються соціології та теорії масової комунікації, загальної теорії реклами, а також психології, соціальної психології та інших наук. Таким чином, можна припустити, що політична реклама являє собою диференційовану, багатоцільову, багатофункціональну форму політичної комунікації в умовах здійснення політичного вибору. Вона передбачає в лаконічній, легко запам'ятовується і оригінальній формі адресний вплив на численні електоральні групи. Якось відомий американський спеціаліст з реклами Джордж Луїс зазначив: , «Досить ділити Севастополь». Експресивного в її поліграфічної програмі, під час проходження передвиборних компаній нічого не було виявлено. ріс 17-18 У Литвина на плакатах, також відсутній портрет, (як і Юлії Тимошенко) і зображений гасло на дуже невдалому тлі - жовтому. (Рис. 1-2) На пошту були розіслані портрети з його підписом і біографією на зворотному боці, брошури з його біографією та програмою.

скачать реферат Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

Міністерство освіти та науки України Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара Соціально-гуманітарний факультет Кафедра політології Дипломна робота Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції УкраїниВиконавець студентка групи СП-05-2 Макарова К.В. Керівник: доцент, кандидат історичних наук Кремена В.І. Рецензент: доцент, кандидат історичних наук Іщенко І.В. Допускається до захисту: завідувач кафедри, доцент, кандидат політичних наук Тупиця О.Л. 2009 РефератДипломна бакалаврська робота: 56с., 48 джерел. Об /Центр досліджень південноукраїнського Пограниччя (м. Херсон) Ю.Онишків. Керченська протока: другий Зміїний?/ Договор о Европейском Союзе от 7 февраля 1992 г. с изменениями, внесенными Амстердамским договором от 2 октября 1997 г. и Ниццким договором от 26 февраля 2001 г. ЕС хочет определиться с Востоком: «Восточное партнерство» - два измерения, один инструмент/

Накладка на унитаз "Disney. Тачки" (красная).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Садовый домик.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Размеры
308 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор "Стучалка", 6 гвоздиков.
Игрушка стучалка имеет вид скамейки, в которой забиты шесть разноцветных гвоздей. Все части набора деревянные, что не дает малышу
409 руб
Раздел: Стучалки, гвозди-перевертыши
скачать реферат Формування національної свідомості засобами народної педагогіки

Українську систему виховання збагачували суспільно-політичні, наукові ідеї, високі моральні ідеали та інші цінності, які складали сутність діяльності соціальних інститутів, демократичних громадсько-культурних рухів, організацій. Подив і захоплення у всьому світі викликав республіканський лад Запорізької Січі – форпосту свободи і незалежності України (принципи етнізації і проведення козацьких Рад, виборність гетьманів, отаманів Січі, полковників та іншої козацької старшини). У козацько-гетьманські часи на Україні діяли демократичні традиції національного самоврядування і судочинства. Конституція гетьмана П. Орлика (1710 р.) містить у собі такі ідеї, положення на захист прав людини, нації, суверенності держави, які були новим явищем в європейській і світовій політичній і правознавчій думці. Завдяки цьому в національній системі виховання утверджувалися ідеї народовладдя, гуманізму, самоврядування, відданості інтересам народу. Козацько-гетьманська епоха, яка забезпечувала вільний і незалежний від інших країн розвиток національної педагогічної теорії і практики, породила незвичайний феномен – козацьку педагогіку.

скачать реферат Історія світової політичної думки

Разом з Великою хартією вольностей 1215 p. вони становили хоч і несистематизовану, але першу в світі юридичну конституцію держави і донині вважаються частинами сучасної неписаної Конституції Великобританії. Вагомий внесок у розвиток політичної думки зробив французький правознавець, просвітник, один із засновників новітньої політичної науки Шарль Луї Монтеск'є (1689—1755). У своїх працях — «Персидські листи», «Роздуми про причини величі римлян і їх занепаду», «Про дух законів» — він наголошує, що головне завдання держави — забезпечити людині політичні свободи (можливість робити все, дозволене законами, і не робити того, що законами заборонено, бо тоді такої свободи не буде ні для кого), і громадянські свободи (спокій духу, відчуття громадянської безпеки, запобігання необгрунтованим приватним і публічним звинуваченням індивіда, гуманне кримінальне законодавство, неухильне дотримання правил судочинства, недопущення деспотизму і зловживань з боку посадових осіб, суворе дотримання законів і непорушний режим законності).

скачать реферат Нормативні межі маніпулювання електоратом у виборчому процесі

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКАКУЧМА Леся Олексіївна УДК: 324: 316.45: 159.922: 342.727] (477) НОРМАТИВНІ МЕЖІ МАНІПУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТОРАТОМ У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ Спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процесиАВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наукЛьвів – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі політології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Науковий керівник: кандидат політичних наук, доцент Шурко Оксана Богданівна, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри політології. Офіційні опоненти: доктор політичних наук, професор Бурдяк Віра Іванівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, професор кафедри політології та державного управління кандидат політичних наук, доцент Климончук Василь Йосипович, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, доцент кафедри політології. Захист відбудеться 13 березня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.35.051.17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79001, м. Львів, вул. Університетська 1, ауд.301. Із дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: м. Львів, вул. Драгоманова, 5. Автореферат розіслано 7 лютого 2008 р. В. о. вченого секретаря спеціалізованої вченої ради доктор філософських наук, доцент Н.П. Гапон ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність дослідження.

скачать реферат Плюси і мінуси антиглобалізму

Міністерство освіти і науки України Чорноморський державний університет імені Петра Могили Кафедра політичних наук Реферат Плюси і мінуси антиглобалізму Студентки 431 групи Кириченко І. В. Викладач: доцент, кандидат історичних наук Бронніков В. Д. Миколаїв – 2009 План Вступ Розділ 1. Антиглобалізм як ідейно-політичний феномен Витоки антиглобалізму Історія формування антиглобалізму Загальна характеристика антиглобалізму Розділ 2. Антиглобалізм: стан і перспективи Переваги антиглобалізму Недоліки антиглобалізму Висновок Список використаної літератури Вступ В останнє десятиліття ми зіткнулися з таким явищем як глобалізм. Відповідно, сьогодні актуальним стає питання про антиглобалізм – як явище, що характеризує позицію людей, які протистоять глобалізму. Хоча самі представники антиглобалістського руху стверджують, що вони виступають не проти глобалізму, а лише за певну, оновлену форму глобалізму. Антиглобалізм є досить специфічним явищем, представниками якого є ліворадикали і крайні праві, анархісти і профспілковики, комуністи і націоналісти. І всі вони говорять, що антиглобалізм — рух надкласовий, а в економічному сенсі спрямований на захист виробників реальних благ: робітників, підприємців, будівельників, фермерів, а також лікарів, викладачів, військових.

скачать реферат Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

1.Державно-правові погляди академіка Станіслава Дністрянського (1870-1936) 2.Михайло Драгоманов (1841-1895) — Політико-правові погляди 3.Василь Кучабський — від національної ідеї до державності (1895-1945) Список використаної літератури 1. Державно-правові погляди академіка Станіслава Дністрянського (1870-1936) Народився в Тернополі, в родині професора Тернопільської гімназії Северина Дністрянського. Освіту здобував у Тернопільській гімназії, а пізніше у Віденському, Берлінському та Лейпцизькому університетах, де набув ґрунтовних знань з методології юридичної та політичної наук. Працював у Львівському університеті приват-доцентом (1898—1901), надзвичайним професором (1901—1907) і звичайним професором (1907— 1918) юридичного факультету. До 1917 р. очолював кафедру. Як видатний правник брав участь у роботі міжнародних з'їздів і конференцій юристів. Працював головою комісії з питань реформи цивільного права в Австрії (1918), підготував проект Конституції ЗУНР, організував три з'їзди українських правників у Львові (1914) і Празі (1926 і 1933 рр.), заснував Товариство українсько-руських правників у Львові (1909).

Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: оранжевый).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева
Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник
скачать реферат Політологія

Окрім базових, стандартних тем навчальний посібник збагачено дослідницьким матеріалом із сучасних напрямків політологічного знання – політичного маркетингу, політичного менеджменту, політичної глобалістики. Рекомендується студентам усіх спеціальностей. © Харківський національний економічний університет © Колектив авторів 2004 Зміст Вступ . .4 Розділ І. Теоретико-методологічні підвалини політичної науки .6 Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна . .6 Тема 2. Історія політичних вчень Тема 3. Політична думка України Розділ ІІ. Політика і влада Тема 4. Політика як соціальне явище .76 Тема 5. Політична влада Тема 6. Особистість і політика . 104 Тема 7. Політичні еліти. Політичне лідерство . . .118 Тема 8. Соціальні групи як суб єктів видавничої справи Дк № 481 від 13.06.2001 р. Видавець і виготівник – видавництво ХДЕУ, 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9а

скачать реферат Політична влада

План ВВЕДЕННЯ ОЗНАКИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ ЗАСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ВЛАДИ РЕСУРСИ ВЛАДИ ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ВЛАДИ ТИПИ І ВИДИ ВЛАДИ ВВЕДЕННЯ Її слушно називають центральною категорією політичної науки. З нею пов єкта здійснення виділяються: монархія – спадкоємне право правління однієї особи (абсолютна, обмежена) тиранія – одноосібне, деспотичне правління внаслідок насильницького захоплення влади аристократія олігархія тимократія охлократія демократія партократія бюрократія технократія – панування науково-технічної еліти За критерієм владних повноважень здійснюється: виконавча судова арбітражна Оскільки нав'язування волі може здійснюватися різними засобами та ресурсами, то розрізняють: економічну соціальну духовно-інформаційну (тут засобами є мораль, релігія, ідеологія, наукові звання, інформація) сімейну політичну державну ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ Керівництво та управління суспільством. Інтеграція суспільства. Оптимізація, раціоналізація політичної системи – приведення п. с. у відповідність із метою завданнями провідних верств і сил. Забезпечення політичної наступності, стабільності та модернізації.

скачать реферат Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби

Дніпропетровський національний університет Коршунов Віталій Олегович УДК 323.28 ПОЛІТИЧНИЙ ТЕРОРИЗМ: ІНФОРМАЦІЙНІ МЕТОДИ БОРОТЬБИ Спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Дніпропетровськ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі політології Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор політичних наук, професор Примуш Микола Васильович, Донецькій національний університет, завідувач кафедри політології Офіційні опоненти:доктор філософських наук, професор Остроухов Володимир Васильович, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, завідувач кафедри соціальних технологій кандидат політичних наук Половко Олена Олексіївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри політології Захист відбудеться 6 червня 2008 року о 9 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.051.08 Дніпропетровського національного університету за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл. Т.Г. Шевченка, 1 (парк ім. Т.Г. Шевченка), Палац студентів ДНУ, к. 30. З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці ім.

скачать реферат Виникнення та еволюція світової політичної думки

Аристотель – прихильник приватної власності. Досить плідним виявився античний погляд на політику як сферу здійснення загальних справ, спосіб управління ними, спосіб захисту спільних інтересів. Розкриваючи роль політики в суспільному житті Аристотель підкреслював, що політика має відігравати морально-виховну роль, щоб полегшити досягнення справедливості. Інструментом політики, за Аристотелем, є держава, а державним благом – справедливість. Політика покликана облагородити поведінку людини, забезпечивши панування розуму над нею. Багато спільного з політичними вченнями Стародавньої Греції мали політичні вчення Стародавнього Риму, оскільки вони сформувалися на основі філософських шкіл попереднього періоду. Важливе місце в історії суспільно-політичної думки Стародавнього Риму належить Тулію Цицерону (106-43 pp. до н. е.), Луцію Антею Сенеці (4 р. до. н. е.). На думку Т. Цицерона, якби люди жили за Н заповітами і звичаями батьків, то держава могла би стати вічною. Він твердить, що держава є штучним утворенням, важливі теоретичні орієнтації і концепції. Своєму утвердженню і розвитку сучасна політична наука зобов'язана багатьом вченим, але передусім таким авторитетам у політології, як Гарольду Лассуеллу, Гансу Моргентау, Раймонду Арону та Морісу Дюверже. Г. Лассуелл (1902-1979) є найбільш відомим спеціалістом в американській політичній науці.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.