телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для животных -30% Одежда и обувь -30% Рыбалка -30%

все разделыраздел:Промышленность и Производство

Способи водопідготовки для виробництва алкогольних та безалкогольних напоїв

найти похожие
найти еще

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
В товстому шарі вона має блакисно-зелений відтінок. Інші відтінки свідчать про наявність в ній різних розчинних та зважених домішок. Зміну забарвлення води в основному обумовлюють органічні сполуки. Які в природних водах дуже різноманітні. Деякі з них входять в склад мікроорганізмів, або є продуктами їх життєдіяльності або розкладу. В природній воді встановлена присутність гумусових та дубильних речовин, білково- та вуглеводоподібних сполук, жирів, органічних кислот. Іноді джерелом забарвлених органічних сполук в водоймах слугують промислові та побутові стічні води. Колоїдні залізисті сполуки надають воді відтінки від жовтуватих до зелених. При цвітінні водойм в залежності від виду мікроорганізмів вода набуває світло-зеленого, зеленувато-бурого забарвлення. Забарвленість природних вод відкритих водойм обумовлений гумусовими речовинами, які забарвлюють воду в різні відтінки жовтого та бурого забарвлення. Гумусові речовини утворюються в результаті розкладу нестійких органічних речовин до більш простих хімічних сполук та наступного синтезу нових, стійких сполук. В природних водах гумусові сполуки представлені фульво- та гуміновими кислотами, а також їх солями. Присутність органічних речовин в воді обумовлює не тільки прозорість, але впливає на її прозорість, запах и смак, показник заломлення світла, поверхневий натяг, біохімічну потребу в кисні та його розчинність. Іноді домішки, які знаходяться у воді і складені з органічних і неорганічних речовин. Хімічно або адсорбційно повўязані між собою. Так, відомі стійкі сполуки гумусу з глиною, комплексні органо-мінеральні сполуки з алюмінієм, фосфором, кремнієм, залізом и т.д. Стійкість гумусових речовин до дії окислювачів та адсорбентів зростає в ряду: гумінові кислоти - колоїдно-розчинні фульвокислоти - істинно розчинні фульвокислоти. Тому при очистці води поряд з забарвленістю обовўязково повинен бути врахований фракційний склад, обумовлюючих її гумусових речовин. Забарвленість води виражається в градусах та визначається фотометрично - шляхом порівняння проб досліджуваної рідини з розчинами, які імітують забарвленість природної води. 1.1.2 Смак та запах води Присмаки та запахи, характерні для води природних джерел, зўявляються внаслідок природного або зовнішнього забруднення. Розрізняють чотири види смаку природної води: солоний, гіркий, солодкий та кислий. Найбільш розповсюджений солоний смак води, який обумовлений розчиненим хлоридом натрію, гіркий – сульфатом магнію, кислий смак мають води, що містять надлишкову кількість розчиненої вуглекислоти. Всі інші види смакових відчуттів називають присмаками. Так, солі заліза (ІІ) та марганцю надають воді чорнильного або залізистого присмаку, лужний присмак – сода, поташ і луги; сульфат кальцію - вўяжучий. Інтенсивність смаку та присмаку визначається органолептично за температури 20оС і оцінюється за пўяти бальною шкалою. Запахи води бувають натурального або штучного походження. Причиною виникнення запахів натурального походження може бути хімічний склад води, специфічні сполуки, що виділяються мікроорганізмами, рослинними залишками.

Ця схема зменшення лужності застосовується при великому вмісті у вихідній воді бікарбонату натрію. Недолік цього методу полягає в тому, що потрібно три види установок (два види фільтрів і дегазатор), а також обмеження по складу вихідної води. Зменшення лужності води за схемою послідовного a-CI-іонування. Схема включає послідовно працюючі фільтри з катіонітом у натрієвій формі та аніонітом у CI-формі. Така схема дозволяє одержати пом'якшену воду зі зменшеним рівнем лужності, і при цьому в обох фільтрах для регенерації витрачається один реагент – хлорид натрію, що не вимагає антикорозійного захисту устаткування. Недолік схеми в тому, що підготовлена вода має підвищений вміст хлоридів на величину, еквівалентну зниженню лужності. Описані технологічні прийоми дозволяють одержати воду заданої і високої якості з вихідної, що має різний склад і солевміст не більш 500 мг/дм3. У випадках, коли солевміст більш 500 мг/дм3 застосовують метод демінералізації на установках зворотного осмосу і значно рідше – іонного обміну. В перших схемах відсутня необхідність використовувати великі кількості кислоти і лугу, а других є менші вимоги до попередньої підготовки води, менша вартість, а також краща якість води підготовленої. Застосування установок зворотного осмосу. У деяких країнах для приготування горілки використовують цілком знесолену воду. Домогтися високих смакових якостей таких напоїв складно, тому що хімічно чиста вода несмачна. Тому для лікеро-горілчаного виробництва рекомендують частково знесолювати воду або додавати солі після її повного знесолення для надання бажаного смаку технологічній воді. Змінювати солевміст води можна іонообмінним, вапняно-содовим чи зворотноосмотичним методами. Деякі вітчизняні фірми роблять установки зворотного осмосу (продуктивність до 500 м3/ч) з використанням в основному закордонних мембран і устаткування. Установки здатні забезпечити солевміст до 10 - 15 мг/дм3 і лужність до 0,5 ммоль/дм3. У багатьох схемах для одержання води заданого солевмісту і визначених органолептичних властивостей у пермеат додають зм'якшену воду. Вода, подавана на установку зворотного осмосу, вимагає перед підготовки. Необхідно видалити суспензії, активний хлор, залізо і, бажано, солі твердості. Тому установку зворотного осмосу розташовують після описаних вище установок. Воду знесолюють на мембранному апараті з плоскокамерними чи трубчастими (рулонними) фільтруючими елементами і з мембранами у виді порожніх волокон. В зворотноосмотичній установці застосовують спеціальні напівпроникні мембрани, що володіють здатністю пропускати іони розчинника і затримувати іони розчиненої речовини. В зворотноосмотичних установках у найбільш розповсюдженій конструкції вихідну воду подають над мембраною по каналу малої висоти (менше 1 мм), така конструкція в сполученні з деякими особливостями матеріалу мембран і специфікою зворотноосмотичного поділу розчинів призводить до визначених вимог по якості поданої на установку води. Особливе значення для стабільної експлуатації зворотноосмотних установок має технологічний вузол по запобіганню кристалізації солей твердості.

Надходження іонів натрію і калію в природні води обумовлено вилужуванням їх при вивітрюванні корінних порід, які містять алюмосилікати натрію, і кислих порід вулканічного походження, які містять калій. Іони натрію зўявляються і в наслідок розчинення кухонної солі, присутньої в осадових породах у вигляді покладів. Твердість води.Твердість природної води обумовлюється наявністю в них солей кальцію та магнію. Загальна твердість води це сума карбонатної (тимчасової) та некарбонатної (постійної) твердості. Карбонатна твердість, повўязана з присутністю у воді в основному гідрокарбонатів кальцію або магнію, майже повністю видаляється при кипўятінні води. Гідрокарбонати при цьому розкладаються з утворенням вуглекисоти, в осад випадають карбонати кальцію та гідроксид магнію. Некарбонатна твердість обумовлена присутністю кальцієвих та магнієвих солей сірчаної, соляної та азотної кислот і кипўятінням не усувається. Іон магнію за своїм вмістом у воді займає друге місце серед катіонів, поступаючись першим іону натрію. Однак мало зустрічається вод, де домінуючим катіоном є іон магнію: в маломінералізованих водах перше місце належить іону кальцію, в сильномінералізованих – іону натрію. Залізо і марганець. Залізо в природних водах може знаходитись у вигляді іонів Fе2 і Fе3 , неорганічних (Fе(ОН)3, Fе(ОН)2, FеS) і органічних колоїдів, комплексних сполук (головним чином органічних комплексних сполук заліза) і тонко дисперсної зависі (Fе(ОН)3, Fе(ОН)2, FеS). В поверхневих водах залізо міститься у вигляді органічних комплексних сполук, колоїдів або дрібнодисперсної зависі. В підземних водах при відсутності розчинного кисню залізо може находиться у вигляді солей заліза (ІІ). Форма, в який присутні у природних водах залізо і марганець, залежить від значення рН и вмісту кисню. Вміст заліза і марганцю у воді не перевищує декілька десятків міліграм в 1 дм3. Вода з високим вмістом цих іонів для питних і промислових цілей непридатна, так як має неприємний чорнильний або залізистий присмак. Наявність у воді заліза і марганцю може призводити до розвитку у трубах залізистих і марганцевих бактерій, що використовують в процесі своєї життєдіяльності енергію, що виділяється при окисленні сполук з низькою в сполуки з вищою валентністю. Солі заліза як у вигляді двовуглекислого закису, так і у вигляді сірчанокислих і хлористих солей дуже несприятливо діють на воду та напої. Сполуки кремнію. Кремній присутній у природних водах у вигляді мінеральних і органічних сполук. Вилуження силікатних порід збагачує природні води кремнієвою кислотою та її солями. При рН . Пом'якшення води. Установка пом'якшення води слугує для видалення солей твердості (в основному кальцію і магнію). Сучасні установки пом'якшення гарантують зниження змісту солей фактично до 0,05 моль/м3. У вітчизняній практиці в якості ионообменных матеріалів застосовують сульфовугілля та іонообмінні смоли. Закордонні установки пом'якшення води обладнані механізмами автоматичної регенерації іонообмінної смоли. Зменшення лужності води Для зменшення лужності води використовують три методи, засновані на вапнуванні, використанні іонообмінних смол і установок зворотного осмосу.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 300 вкуснейших блюд за пять минут!

И это не только поднадоевшие «Оливье», «Столичный» и «Крабовый». Удивительно, какое количество необычных салатов можно приготовить! Здесь есть место и «Словам любви», и «Аргентинскому танго», и «Свежести». В книге вы также найдете рецепты быстрых закусок из овощей, рыбы и мяса, соблазнительных десертов и волнующих кровь и придающих силы алкогольных и безалкогольных коктейлей. Наша книга научит вас вкусно готовить и не тратить на это много времени. Свободное время вы теперь можете потратить на себя! Удачного вам кулинарного путешествия и приятного аппетита! Готовьте вкусно и быстро! Бутерброды Бутерброды с острым сыром Ингредиенты : 100Pг сливочного масла, 100Pг острого сыра, 3 яйца, сваренных вкрутую, 1 ст. ложка сметаны, 1 ст. ложка майонеза, 1Pч. ложка горчицы, зеленый лук, красный молотый перец, черный или белый хлеб, соль. Способ приготовления Сырная масса: сыр натереть на крупной терке, яйца измельчить вилкой, добавить горчицу, соль и перец, перемешать, заправить сметаной и майонезом. Ломтики хлеба намазать маслом, сверху положить пасту, посыпать измельченным зеленым луком. Бутерброды с ореховой начинкой Ингредиенты : 2 плавленых сырка («Янтарь»), 200Pг сливочного масла, 1/2 стакана ядер грецких орехов, 3 зубчика чеснока, петрушка (зелень), батон. Способ приготовления Сырки, масло, орехи и чеснок пропустить через мясорубку и тщательно растереть

скачать реферат Внешнеэкономическая деятельность Украины

В минулому році декілька звищилась диференційованість зовнішньоторгово- го обігу. Скажімо, якщо в 1996 році на першу десятку партнерів приходилось 70% обігу, то в 1997 році - близько 65%. Навіть поверховий аналіз показує, що положення зовнішньоїтогівлі всьго лише відразило кризис, в якому знаходилась українська економіка в минуло- му році. Збереженя позицій в експорті послуг зв'язано з геополітичним поло- женням України, до того ж дві третини його прийшлося на транзат російсь- кого газу. А "транзитний" газ, як відомо, віддається енергетиці та комуналь- ній сфері, причому, як правило, без оплати. Оскільки основний внесок в справу "оздоровлення" українського зовнішньо- торгового обігу внесло зниження імпорту товарів, є сенс більш уважно погля- нути на тогівлю товарами. Якщо вірити офіційній статистиці, по ряду традиційних статей український експорт в минулому році зменьшився порівняно з 1996 роком. Наприклад, вдвічі (до $106 млн) зменьшився вивіз молочних продуктів, втричі (до $127) експорт зерна, вдвічі (до $104) - продаж за кордон муки, в півтора рази (до $122 млн) - експорт жирів та масел рослинного та животного походження, вдвічі (до $331 млн) - вивіз цукру, однієї з основних статей експорту, в чоти- ри рази (до $114 млн) - вивіз алкогольних та безалкогольних напоїв, на чверть (до $433 млн) - експорт добрив, ( до $186 млн) - вивіз одежі з тексти- лю.

Накладка на унитаз "Бегемотик".
Унитазная накладка подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
419 руб
Раздел: Сиденья
Ватман "Kroyter Проф", А1, 100 листов.
Нарезанные листы ватмана для черчения. Формат: А1 (600Х840 мм). Плотность: 200 г/м2. В наборе: 100 листов.
2739 руб
Раздел: Прочее
Именная кружка с надписью "Любимая мама".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
 История водки

Термины спиртных напитков, существовавшие в Древней Руси с IX по XIV век В период между IX и XIV веками в Древней Руси существовали следующие термины для обозначения напитков: вода, сыта, березовица, вино, мёд, квас, сикера, ол. Большая часть этих напитков была алкогольными, охмеляющими. Безалкогольными являлись лишь первые два, то есть вода и сыта, в то время как третий — березовица — уже не был полностью безалкогольным, поскольку различали березовицу простую и березовицу пьяную. То же самое относилось и к квасу. Таким образом, грань между алкогольными и безалкогольными напитками была весьма подвижной. Даже сыта, то есть смесь воды и мёда, также легко могла забродить и тем самым превратиться в слабоалкогольный напиток, сохраняющий то же самое название, что и безалкогольный. Если же вспомнить, что и вино, то есть виноградное вино, привозимое из Византии и Крыма, точно так же разбавлялось по древнему греческому обычаю водой, то станет более понятным, почему вода оказалась тесно связанной с алкогольными напитками как постоянный компонент при их употреблении и почему вода входила в число именно напитков, а не была просто жидкостью для разных целей, какой она является в наши дни

скачать реферат Напої

Головне управління освіти та науки харківської облдержадміністрації Центр професійно – технічної освіти № 4 Творча робота екзаменаційна робота Тема: «Довгі змішані напої ( група Ег- ног, Санді, Айс – крім)» Учениці: Гоненко Олени Керівники: Викладач:Ракленко І. М. Майстер:Ракленко І. М. Харків2008 Вступ Мережа підприємств харчування постійно розширюється. Відкриваються нові підприємства , Які реалізують кондитерські вироби і гарячі напої , морозиво і десертні страви, соки, змішані напої, закуски, прозорі бульйони і другі страви нескладного приготування. Переобладнуються діючі підприємства. У структурі підприємства харчування значне місце належить барам. Вони організують не тільки споживання різних напоїв, страв, закусок відвідувачам, а й їхній відпочинок. Тут можна провести ділову або офіційну зустріч, відсвяткувати ювілей, важливу подію в житті колективу, просто відпочити в колі друзів. Бар – підприємство, яке реалізує міцні алкогольні, слабоалкогольні і безалкогольні напої, закуски, бульйони, другі гарячі страви нескладного приготування, борошняні кондитерські вироби , солодкі страви і куповані товари.

 Самая золотая свадьба

Продаже и обмену (в том числе на алкогольные и безалкогольные напитки), а также передаче другим лицам медаль не подлежит. Использовать юбилейную никелевую медаль в качестве инструмента для забивания гвоздей или орудия для раскалывания орехов не рекомендуется. Совершенно недопустимо употребление юбилейной никелевой медали для разрешения конфликтов, острых житейских вопросов в качестве оборонительно-наступательного оружия при нанесении решающих ударов по противнику. Юбилейная никелевая медаль проста в устройстве и безотказна в действии, не требует специального ухода или дополнительных работ с целью предотвращения коррозии, поскольку исходный материал медали никель привык работать в экстремальных условиях. С целью дезинфекции юбилейную никелевую медаль следует ежегодно в день юбилея обмывать путем употребления внутрь вино-водочных изделий лучшего качества в присутствии друзей, родных, товарищей по службе и всех взрослых членов семьи. Замена вышеуказанных алкогольных изделий суррогатными (самогонными препаратами) не допускается, поскольку сопровождается болями в голове, печени и желудочно-кишечном тракте

скачать реферат Ринок горілки в Україні

SV "Медова з лимоном" — горілка особлива. Виготовляється за оригінальною рецептурою фахівців компанії. Для її виготовлення використовується жива вода, яка пройшла неповторну систему водопідготовки, спирт "Люкс" і ароматний спирт, настояний на свіжих лимонах. Натуральний лимон у поєднанні з кримським медом надають цій горілці м’якого, гармонійного смаку та неперевершеного аромату. SV "Пшенична" є взірцем класичної горілки, яка стала втіленням найкращих традицій приготування алкогольних напоїв на Русі. Завдяки добірному зерновому спирту "Люкс" із пшениці, вирощеної в екологічно чистих регіонах України, та особливим чином приготованої пом’якшеної води, яку було профільтровано за складною системою, цей напій має неперевершені смакові якості. У цієї горілки глибокий насичений смак і характерний горілчаний аромат. Компанія emiroff. Бренд emiroff- лідер легального горілочного ринку України. Асортименти складається з 25 позицій (горілки класичні - 3 види, горілки особливі - 8 видів; гіркі настойки - 4 види; солодка настойка - 1 вид; OP Spy - 4 види, Jolly Spy - 5 видів).

скачать реферат Техніка і технологія торгівлі

Продаж вин виноградних натуральних сухих здійснюється також у тарі (посуді) місткістю від 100 до 500 л, виготовленій з матеріалів, дозволених для контакту з алкогольними напоями, і у такому випадку передбачені пунктом 14 вимоги щодо маркування виноробної продукції не застосовуються. Установлені цим пунктом вимоги до місткості тари (посуду) не застосовуються до алкогольних напоїв імпортного виробництва. Алкогольні напої зберігаються у спеціальних приміщеннях, відомості про місцезнаходження яких заносяться до Єдиного державного реєстру місць зберігання. Приміщення для зберігання алкогольних напоїв повинні добре вентилюватися, не мати стороннього запаху, бути непроникними для прямих променів світла, обладнані охоронною сигналізацією. Алкогольні напої розміщуються в приміщеннях для зберігання за групами, видами, марками. Закорковані пляшки з алкогольними напоями зберігають у горизонтальному положенні з метою запобігання висиханню корку, а пляшки з іншою укупоркою - у вертикальному положенні. Алкогольні напої зберігають при температурі: V горілку та горілку особливу - від -5 градусів С до 25 градусів С; V лікеро-горілчані вироби - від 10 градусів С до 20 градусів С і відносній вологості повітря не більш як 85 відсотків; V вино - від 8 градусів С до 16 градусів С (напівсолодке, напівсухе - від -2 градусів С до 8 градусів С); V коньяк - не менш як 5 градусів С.

скачать реферат Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

Необхідність розширення зовнішньої торгівлі між Італією і Україною обумовлюється і тим, що обидві держави в недостатній мірі можуть забезпечити свої потреби в таких первинних енергоносіях. як нафта, природний газ. Італія з вирішенням цієї проблеми зіткнулася давно і накопичений нею досвід по диверсифікації постачальників енергетичної сировини може бути вельми корисний і для України. Торгово-економічна співпраця України з Австрією. Наявність певних негативних тенденцій у зовнішній торгівлі Австрії з країнами-членами ЄС була однією з головних причин збільшення об'єму експортно-імпортних операцій з державами Східної і Центральної Європи, в тому числі і з Україною. З 1994 по 1995 р. товарообіг між Україною і Австрією зріс майже на одну третину при значному його позитивному сальдо на користь України (рис. 7). Україна збільшила об'єми закупівлі з Австрії алкогольних і безалкогольних напоїв, лікарських засобів виробів з чорних металів. У 1995-1997 рр. намітилася тенденція збільшення товарообігу двох країн, але сальдо торгового балансу було негативне.

скачать реферат Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Отримані кошти можна вкласти в нове, ресурсозберігаюче обладнання, яке підвищить фондовіддачу. Важливим є підвищення вимог та застосування вхідного контролю за якістю сировини, яка надходить від постачальників та матеріалів, комплектуючих виробів та напівфабрикатів. Скорочення витрат по амортизації основних виробничих фондів можна досягнути шляхом кращого використання цих фондів, збільшення їх навантаження. Можна порекомендувати виробництво продукції значною кількістю маленьких серій, тоді витрати по складуванню готової продукції будуть мінімальними. Але, з іншого боку, збільшаться витрати на підготовку виробництва. Доцільно продати деяку кількість виробничих запасів та незавершеного виробництва. Як і у всіх інших, в умовах кризи неплатежів у даного підприємства є нестача грошових коштів, проблеми із збутом (велика сума готової продукції на складі) та з отриманням дебіторської заборгованості. Щодо джерел отримання грошових коштів, то до них відносяться : 1. Реалізація продукції з негайною оплатою або із знижкою. 2. Отримання дебіторської заборгованості. 3. Продаж резервних грошових активів. 4. Продаж матеріальних і нематеріальних активів (зайвих запасів). 5. Отримання банківських кредитів. 6. Залучення інвестицій, приватного капіталу та інших внесків до статутного фонду.

Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Бумага чертежная, А4, 100 листов.
Плотность 200 г/м2. ГОСТ 597-73.
519 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru
скачать реферат Суть і функції ринку

Таким чином, фірми на цьому ринку вступають у своєрідне суперництво не стільки через ціни, скільки за допомогою всякої диференціації продукції. Модель ринку монополістичної конкуренції описує множина реально існуючих ринків. Його характеристиці достатньо точно відповідають більшість галузей сфери обслуговування (у якості прикладів можна назвати мережу ресторанів, станцій технічного обслуговування, сферу банківських послуг, у виробничих галузях - це виробництво одягу, безалкогольних напоїв, прального порошку, обчислювальної техніки, комп'ютерів). Монопольність у такій моделі полягає в тому, що кожна фірма в умовах диференціації продукції володіє в деякій мірі монопольною владою над своїм товаром; вона може підвищувати і понижувати ціну на нього поза залежністю від дій конкурентів, хоча ця влада й обмежується наявністю виробників аналогічних товарів. Крім того на монополістичних ринках поряд із дрібними і середніми фірмами існують достатньо великі. При такій моделі ринку фірми намагаються розширювати свою область преваг шляхом індивідуалізації своєї продукції.

скачать реферат Договір франчайзингу

Як правило, для товарного франчайзингу характерна вузька спеціалізація франчайзі на реалізації одного виду товарів і послуг. В даний час цей вид франчайзингу використовується багатьма компаніями, наприклад, по виробництву автопокришок. Якщо ж товари і послуги не мають торгових марок, вони не включаються в цю категорію. Другим видом франчайзингу є виробничий франчайзинг. Цей вид франчайзингу найбільш широко представлений у виробництві безалкогольних напоїв. Кожен з місцевих чи регіональних розливальних і пакувальних заводів є франчайзі від основної компанії. Coca Cola, Pepsi, і інші продають концентрати та інші продукти, необхідні для виробництва місцевим розливальним компаніям, що потім змішують концентрати з іншими складовими продуктами і розливають у пляшки чи банки для розповсюдження по місцевих дилерах. Зрозуміло, що товар у Нью-Йорку не повинний відрізнятися від товару в Сан-Франциско. Третім видом франчайзингу є діловий франчайзинг, який ще називають «франчайзинг бізнес-формату». При цьому франчайзер продає ліцензію приватним особам чи іншим компаніям на право відкриття магазинів, кіосків, або цілих груп магазинів для продажу покупцям набору продуктів і послуг під ім'ям франчайзера.

скачать реферат Загальна технологія виготовлення безалкогольних напоїв

Залежно від використовуваної сировини, технології виробництва і призначення напої підрозділяються на групи: соковмісні; напої на зерновій сировині; напої на пряно-ароматичній сировині; напої на ароматизаторах (есенціях та ароматних спиртах); напої шумування; напої спеціального призначення; штучно мінералізовані води. У даний час вітчизняними заводами і цехами з виробництва безалкогольних напоїв випускаються: напої безалкогольні газовані з низькою калорійністю, а також для хворих діабетом із застосуванням аспартаму, ксиліту, сорбіту та інших замінників цукру, їх відносять до напоїв спеціального призначення; напої газовані, що являють собою насичені двоокисом вуглецю водяні розчини цукру, з додаванням продуктів переробки плодово-ягідної сировини (соків, екстрактів тощо), пряно-ароматичної, утому числі рослинної (настоїв трав, коренів, цедри цитрусових тощо), сировини ароматичних речовин (есенцій, ефірних олій), фарбників органічних кислот, напої на зерновій сировині, що являють собою насичені диоксидом вуглецю розчини концентрату квасного сусла, сахарози, харчових кислот та інших ароматичних і смакових речовин; напої шумування, до яких відносять хлібний квас, плодово-ягідні кваси; води штучно мінералізовані, що виготовляються із сумішей солей та насичені диоксидом вуглецю; напої негазовані, утому числі сухі напої, шипучі і нешипучі, виготовлені з цукру, виннокам'яної кислоти, соди, есенцій, екстрактів і фарбників.

скачать реферат Приготовление ресторанной продукции

Различают по ассортименту и способу приготовления (винный, кофейный, коктейль-бар, гриль-бар, пивной), а также по специфике обслуживания потребителей (варьете-бар, видео-бар). Кафе - предприятие по организации питания и отдыха потребителей с предоставлением ограниченного по сравнению с рестораном ассортимента продукции; реализует фирменные, заказные блюда, изделия и напитки. В зависимости от ассортимента бывают: кафе-мороженое, кафе-кондитерская, кафе-молочное и др. Гостиницы категорий 4-5 звезд должны иметь рестораны и бары классов «высший» и «люкс». Ассортимент оформляется в виде меню, карты вин, чайной кофейной карты. 3. Ассортимент ресторанной продукции подразделяют на продукцию собственного производства и покупные товары - кисло-молочные продукты, алкогольные и безалкогольные напитки, мороженое и др. Кулинарная продукция - это совокупность блюд, кулинарных изделий и кулинарных полуфабрикатов. Кулинарную продукцию различают по следующим признакам: — виду используемого сырья (из картофеля, овощей и грибов, круп, бобовых и макаронных изделий, рыбы, мяса, птицы, муки и т. д.); — способу тепловой кулинарной обработки (отварные, припущенные, тушеные, жареные, запеченные блюда и кулинарные изделия); — характеру потребления (закуски, супы, вторые и сладкие блюда, напитки); — назначению (для детского, школьного, диетического, специального питания); — термическому состоянию (холодные, горячие, охлажденные, замороженные); — консистенции (жидкие, полужидкие, густые, пюреобразные и др.) 4. Кулинарный полуфабрикат - пищевой продукт или сочетание пищевых продуктов, прошедшие одну или несколько стадий кулинарной обработки без доведения до готовности.

скачать реферат Виробництво тарного скла

1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД Виробництво тарного скла займає найважливіше місце в скляній промисловості. Питанням технології виробництва присвячено багато робіт як вітчизняних, так і зарубіжних авторів . Існують наступні методи виробництва скляної тари: - ручне і напівавтоматичне; - автоматичне. Для вироблення скляних виробів застосовують автоматичне вироблення. В скляному виробництві існує багато типів склоформуючих автоматичних машин для вироблення склотари. Необхідною умовою для задовільної роботи цих машин є точне дозування скла, яке подається в чорнову форму в кількості, яка необхідна для виробляємої машинами тари. По способу живлення скломасою склоформуючі машини поділяються на: а) машини з краплинним живленням, які мають особливий механізм для подання скломаси, живильник (фідер); б) вакуумні машини, в яких скло поступає в чорнову форму методом засмоктування або за допомогою вакуумного живлення. За характером сили, що приводить в рух машини, розрізняють: а) пневматичні машини, в яких привод машини та її основних робочих органів здійснюється стиснутим повітрям; б) механічні машини, які працюють від електродвигунів і різного роду механічних пристроїв (ричагів, спайдерів і т.п.). За розміщенням та напряму технологічного процесу вироблення розрізняють: а) машини карусельного типу, які виробляють склотару при перервному або неперервному обертанні столів навколо центральної колони; вони можуть бути з одним столом, на якому повністю закінчується вироблення виробів, та двома столами: на першому (чорновому) столі виробляється тільки кулька, а на другому (чистовому) – виріб остаточно формується; б) машини секційного типу (двох-, чотирьох- та шестисекційні), які не мають обертових столів (кулька передається з чорнової форми до чистової за допомогою зворотньо-поступового механізму).

Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
скачать реферат Водне середовище міста

У багатьох технологічних процесах і виробництвах створені замкнуті системи водопостачання, що виключають скидання стічних вод. До складу замкнутих систем водопостачання входять споруди для очищення технологічної води, що забезпечують підтримку її складу і властивостей відповідно до вимог даного технологічного процесу. Для подолання наростаючого дефіциту водних ресурсів, а також з метою зменшення плати за забір води створюються замкнуті системи водного господарства промислових вузлів і територіально-промислових комплексів (мал. 5). Поповнення безповоротних утрат води в замкнутих системах проводиться з водних об'єктів або за рахунок використання очищених стічних, дощових і поталих вод. Останні особливо кращі завдяки їх низькій мінералізації. Рис. 5. Замкнута система водного господарства: 1 - водний об'єкт; 2 - водозабір; 3 - водопідготовка питної води; 4 - водопровід; 5 - житловий масив; 6 - колектор господарсько-побутових стічних вод; 7 - споруди механічного очищення стічних вод; 8 - споруди біологічного очищення; 9 - землеробські поля зрошення з підземними колекторами; 10 - метантенки; 11 - подача мулу на землеробські поля зрошення; 12 - промислові підприємства; 13 - колектор виробничих стічних вод; 14 - повторне використання стічних вод; 15 - скидання зрошувальних вод; 16 - нагромаджувач зрошувальних вод; 17 - повторне використання зрошувальних вод.

скачать реферат Світова продовольча проблема

Реформування власного агропромислового виробництва, ліквідація наслідків системної виробничо-фінансової кризи в цій сфері, збільшення обсягів виробництва агропромислової продукції шляхом створення ринкового економічного середовища; формування відповідного екномічного механізму та системи регулювання внутрішньо- та зовнішньогалузевих відносин; ефективного використання наявного ресурсного потенціалу АПК згідно з потребами забезпечення продовольчої безпеки держави; регулювання основних товарних ринків. . Регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до стану та завдань розвитку вітчизняного виробництва продукції агропромислового комплексу шляхом раціоналізації експорту завдяки розширенню вивозу продукції глибокої переробки сільськогосподарської сировини, лікеро- горілчаних виробів і безалкогольних напоїв та значного скорочення імпорту продукції спеціалізації вітчизняного

скачать реферат Этикет и гостеприимство

Для этого невысокие, плоские сосуды наполняют водой и погружают в них только соцветия. Рядом с приборами юбиляров, почетных гостей можно положить бутоньерки из цветов без резкого запаха. Стебли у цветов должны быть сухими, чтобы на скатерти не осталось пятен. Для украшения стола пригодны любые цветы. Хороши не только традиционные розы и гвоздики, но и полевые цветы, бесхитростные и неприхотливые, а осенью и зимой вполне можно использовать листья, небольшие веточки с плодами, ветки сосны, ели. ПРАВИЛА ПОДАЧИ БЛЮД. Каждый должен знать, в какой последовательности рекомендуется подавать те или иные закуски и блюда. ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ. К холодным относятся алкогольные и безалкогольные напитки. Редкий обед обходится без разных безалкогольных напитков. В самом деле, большинство людей, употребляя пищу, запивают ее различными напитками. Это натуральная простая и газированная воды, столовые минеральные воды, квасы, морсы, фруктово-ягодные газированные напитки, фруктово-ягодные соки и многие другие. Напитки представлены на все вкусы. Но, подавая напитки на стол, нужно ориентироваться не только на вкус гостей, а на сочетаемость их с кушаньями. Тогда они вполне заменят злополучные вино-водочные изделия.

скачать реферат Внешняя торговля России: время перемен

Повышению эффективности импортных операций и росту их объемов способствовала стабилизация курса рубля по отношению к доллару. В 1993-1997гг. в несколько раз увеличились закупки основных продуктов питания – мяса, птицы, животного и растительного масла, фруктов, чая, кофе. Продолжалось увеличение импорта алкогольных и безалкогольных напитков, достигшего в 1997г. почти 2млрд. долларов, что составило свыше 4% общего российского импорта. Одновременно по сравнению с 1993г. резко сократился импорт зерна, особенно из стран дальнего зарубежья (в 8 раз), а также одежды и обуви (в 3 раза). Импорт машин и оборудования из стран дальнего зарубежья возрос за этот период в 1,7 раза при некотором его снижении из государств СНГ. Доля машин и оборудования в импорте России в 1997г. составила 34%. Увеличение импорта машин и оборудования по сравнению с 1996г. на 31,4% – до 17,9 млрд. долларов подтверждает положительные изменения в структуре импорта: после спада импорта машинно-технической продукции в 1993г. ее закупки начиная с 1994г. стали увеличиваться, что обусловлено необходимостью обеспечения современным технологическим оборудованием жизненно важных отраслей национальной экономики, завершения ввода в эксплуатацию ряда объектов сельского хозяйства, сооружаемых на базе импортного оборудования и технологий, реализация принятых программ технического перевооружения различных отраслей.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.